rtf ntsatoulufi rae2007 s OY julk 2004 - Control Engineering

ntsatoulufi rae2007 s OY julk 2004 - Control Engineering   Size:7.60 M | View:137 | Page:307

Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  1  1. Erillisyksiköt     1.1. Kajaanin yliopistokeskus     01       Räty,Jukka Antero         Räty,Jukka; Peiponen K-E. &Asakura, T.  UV-visible reflection spectroscopy of liquids. -Springe...  
  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  1  1. Erillisyksiköt     1.1. Kajaanin yliopistokeskus     01       Räty,Jukka Antero         Räty,Jukka; Peiponen K-E. &Asakura, T.  UV-visible reflection spectroscopy of liquids. -Springer Series in Optical   Sciences nro 92. Berlin, 2004. 221 s.     02       Rytkönen,Jani        Rytkönen, Jani; Karttunen, Tuomo J.; Karttunen,Riitta; Valkonen, Kaija; Björksten, B. & Kokkonen, Jorma  BCG   vaccine modulates intestinal and systemicresponse to beta-lactoglobulin. - Pediatric Allergy and Immunology, 2004,   vol. 15, nro 5, s. 408-414.       Saarela,Juha        Saarela,Juha; Törmänen, Matti & Myllylä, Risto  Three methods for photonmigration measurements in pulp. - Opto-  Electronics Review, 2004, vol. 12, s.193-197.       Ye,Chun        Ye,Chun  Liquid crystal spectral filter based on the optical rotatorydispersion. - VDI-Berichte, 2004, nro 1844, s. 217-  224.       Ye,Chun  Liquid-crystal bandpass filter based on the optical rotatorydispersion effect. - Applied Optics, 2004, vol.   43, nro 20, s. 4007-4010.     03       Leinonen,Asta        Leinonen,Asta; Niskanen, Ilpo & Huttunen, Harri  Estimation of heattreated wood properties by FT-NIR   spectroscopy and multivariate analysis. -Near Infrared Spectroscopy; Proceedings of the 11th International   Conference, NIR Publications 2004. Ed.by  A. M. C. Davies & A. Garrido-Varo. 2004. s. 787-789.     10       Nieminen,Kalle        Nieminen,Kalle  Kuntaorganisaation ja kunnan asukkaiden välisen vuoropuhelunkehittäminen Kainuulainen Souva   ja Huopaa -hanke esimerkkitapauksena. SuomenKuntaliitto 2004. 52 s.    http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p040907090004V.pdf?deco=no     12       Keränen,Heimo Kalle Antero         Keränen,Heimo  Toimintaryhmien itsearviointi. - Suomen LEADER+ -ohjelmanväliarviointi 2003. Toim. P.   Pylkkänen. Helsinki, Maa- jametsätalousministeriö 2004. s. 205-210.    http://www.mmm.fi/julkaisut/julkaisusarja/MMMjulkaisu2004_2.pdf       Keränen,Heimo; Kataja, J-P.; Aulaskari, O.; Keränen, Heikki; Nevalainen, Susanna;Malinen, Pentti & Ponnikas,   Jouni  Alueellisen maaseudunkehittämisohjelman (ALMA) väliarviointi. - MMM:n julkaisuja nro 3/2004.Helsinki,   Maa- ja metsätalousministeriö 2004. 221 s.    http://www.mmm.fi/maaseutu/lande2000/landeviesti_ajankohtaista/landeviesti1.04/ALMA_Kaikki_sivut_17_3_04.pdf     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  2    Keränen,Heimo; Keränen, Heikki & Nevalainen, Susanna  Maaseutu. -Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma 2000-2006.   Väliarvioinnin loppuraportti. Toim. M.Valtakari et al. Helsinki, Sisäasiainministeriö 2004. s. 138-145.    http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/C3CD23D1AF0CE774C2256E8600375F1C/$file/etelasuomi_valiarvioin         Keränen,Heimo; Nevalainen, Susanna & Keränen, Heikki  Maaseutu. -Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman   väliarviointiraportti. Toim. P. Virtanen etal. Helsinki, Sisäasiainministeriö 2004. s. 53-83.    http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/9F4BAA0C627CBA74C2256E860037CBB3/$file/pohjoissuomi_valiarv         Ponnikas,Jouni        Ponnikas,Jouni  Kestävä kehitys. - Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi2003. Toim. P. Pylkkänen. Helsinki,   Maa- ja metsätalousministeriö 2004. s.154-166.    http://www.mmm.fi/julkaisut/julkaisusarja/MMMjulkaisu2004_2.pdf       Ponnikas,Jouni  Ohjelmallisuus, temaattisuus ja toimintaryhmienhankkeistustyö. - Suomen LEADER+ -ohjelman   väliarviointi 2003. Toim. P. Pylkkänen.Helsinki, Maa- ja metsätalousministeriö 2004. s. 96-110.    http://www.mmm.fi/julkaisut/julkaisusarja/MMMjulkaisu2004_2.pdf       Ålander,T.; Ponnikas, Jouni & Keränen, Heikki  Ohjelman tavoitteet,sosioekonominen tilanne ja relevanssi. -   Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003.Toim. P. Pylkkänen. Helsinki, Maa- ja metsätalousministeriö 2004. s.   45-63.    http://www.mmm.fi/julkaisut/julkaisusarja/MMMjulkaisu2004_2.pdf       Saarela,Juha        Saarela,Juha & Myllylä, Risto  Measuring optical distances in pulp. -Proceedings of ODIMAP IV, 4th Topical   Meeting on OptoelectronicDistance/Displacement Measurement and Applications, June 16-18, 2004, Oulu,Finland.   Ed. by R. Myllylä & K. Määttä & J.Hast. 2004. s. 334-339.     13       Ponnikas,Jouni        Ponnikas,Jouni & Malinen, Pentti  Tavoitteena pysyvät vaikutukset. Oulunyliopiston rakennerahastohankkeiden   väliarviointi. - Oulun yliopiston hallintopalvelujenlausunnot, muistiot, selvitykset, tilastot nro 51. Oulu, 2004. 70 s.    http://www.hallinto.oulu.fi/suunnit/raportit/oyhankearvio2004.pdf     15       Keränen,Heikki Eemil         Keränen,Heikki  Maaseudun aluerakenteen muutos 1990-2002. - REDEC Kajaani,Working Papers nro 48. Kajaani,   Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus,Aikuiskoulutus- ja aluekehitysyksikkö 2004. 128 s.       Keränen,Heimo Kalle Antero         Keränen,Heimo; Aulaskari, O.; Korhonen, Sirpa & Keränen, Heikki Pirkanmaan alueellisen maaseudun   kehittämisohjelman (ALMA) väliarviointi. -REDEC Kajaani, Working Papers nro 51. Kajaani, Oulun yliopisto,   Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus jaaluekehitysyksikkö 2004. 88 s.       Korhonen,Sirpa        Korhonen,Sirpa; Keränen, Heimo & Keränen, Heikki  Maa-Voi-Hyvin -hankkeenarviointi. - REDEC Kajaani,   Working Papers nro 50. Kajaani, Oulunyliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus- ja aluekehitysyksikkö   2004. 55 s.       Ponnikas,Jouni        Ponnikas,Jouni  Malleista muutoksiksi. Saumaton kuntoutusketju SAKKE-hankkeen ulkoinen arviointi. - REDEC   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  3  Kajaani, Working Papers nro 52. Kajaani,Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus- ja   aluekehitysyksikkö 2004. 73 s.       Ponnikas,Jouni & Korhonen, Sirpa  Kotisairaalan verkostot -hankkeenulkoinen arviointi. - REDEC Kajaani,   Working Papers nro 49. Kajaani, Oulunyliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus- ja aluekehitysyksikkö   2004. 67 s.     19       Heikura,Jonna        Heikura,Jonna  Poronmaidon beta-laktoglobuliinin puhdistaminen ja karakterisointi.Laboratoriotyö. Oulun seudun   ammattikorkeakoulu. 2004. 81, 33 s.       Heinola,Leena        Heinola,Leena  Kainuulaista mintuntuoksua talvisodan henkeen. - Ruoka-Suomi,2004, nro 4, s. 12.       Heinola,Leena  Kainuun alueELOn vahvuutena korkeatasoinentutkimuslaboratorio. - Kehittyvä elintarvike, 2004,   nro 6, s. 26-27.       Karjalainen,Pasi        Karjalainen,Pasi  Polaarisaatiokäyttäytymisen hyödyntäminenpitoisuusmittauksissa, Insinöörityö, Kajaanin   ammattikorkeakoulu. 2004. 42, 7 s.       Keränen,Heimo Kalle Antero         Aulaskari,O.; Keränen, Heimo; Keränen, Heikki; Korhonen, Sirpa; Nevalainen, Susanna &Sillanpää K.  Hämeen te-  keskuksen ALMA-ohjelman väliarviointi. -Suomen Aluetutkimus FAR, selvityksiä nro 23. 2004. 97 s.    http://www.aluekehityssaatio.fi/far/docs/selvityksia23.pdf       Aulaskari,O.; Keränen, Heimo; Keränen, Heikki; Korhonen, Sirpa; Nevalainen, Susanna &Sillanpää K.  Kaakkois-  Suomen TE-keskuksen ALMA-ohjelmanväliarviointi. - Suomen Aluetutkimus FAR, selvityksiä nro 24. 2004. 94 s.    http://www.aluekehityssaatio.fi/far/docs/selvityksia24.pdf       Nieminen,Kalle        Nieminen,Kalle  Kuntaorganisaation ja kunnan asukkaiden välisen vuoropuhelunkehittäminen. - Visionääri, 2004,   nro 2, s. 20-21.    http://www.kunnat.net/binary.asp?path=1;29;348;29462;23542;70252&field=FileAttachment&version=1       Nieminen,Kalle  Utveckling av dialogen mellan kommunen och kommuninvånarna. -Visionären, 2004, nro 2, s. 19-20.    http://www.kommunerna.net/binary.asp?path=255;264;15297;44234;43555;71065&field=FileAttachment&version=1       Ponnikas,Jouni        Ponnikas,Jouni  Teknologia kansalaisia palvelemaan. Hervannan EU-ohjelmanväliarviointi. - Hervanta-sarja nro 11.   Tampere, Tampereen kaupunki, HervannanEU-ohjelma 2004. 71 s.       Sorjonen,Mika Juhani         Sorjonen,Mika  Optical characterization of paper with DOE sensor. Väitöskirja.Joensuun yliopisto. - University of   Joensuu, Department of physics,Dissertations nro 44. 2004. 46, 32 s.       Suutari,Tiina        Suutari,Tiina  Lehmän- ja poronmaidon betalaktoglobuliinien eristäminen jabiokemiallisten ominaisuuksien vertailu.   Pro gradu. Helsingin yliopisto. 2004. 70 s.     20  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  4       Haataja,Marja-Leena         Haataja,Marja-Leena; Hurskainen, Tiina; Leinonen, Eija; Leinonen, Ritvaleena;Matinmikko, Johanna; Tervonen,   Marjo Riitta; Teräs, Leena;Toivonen-Okuogume, Irma; Puro, H. & Vaajamäki, R.  Rajana vainmielikuvitus. Naiset   teknologiatöissä. Video. Kesto 20 min.2004.       Haataja,Marja-Leena; Hurskainen, Tiina; Leinonen, Eija; Leinonen, Ritvaleena;Matinmikko, Johanna; Tervonen,   Marjo Riitta; Teräs, Leena;Toivonen-Okuogume, Irma; Tahkokorpi, J.; Keski-Korsu, M.; Aho, M. &Hänninen, J.    Johtotähti. Päivä toimitusjohtajana. Peli.1 CD-rom. Kajaani, WomenIT - Women in Industry and Technology 2001-  2005 2004.     21       Haataja,Marja-Leena         Haataja,Marja-Leena & Korhonen, M. (toim.)  Tasa-arvo arkeen.WomenIT-projektin tasa-arvo-opas yrityksille ja   organisaatioille. Kajaani, Oulun yliopisto2004. 54 s.       Leinonen,Eija        Leinonen,Eija; Matinmikko, Johanna; Tervonen, Marjo Riitta & Teräs, Leena(toim.)  WomenIT-projektit ja hyvät   käytännöt. Jotta teknologia ei syrjäytyisinaisista. Kajaani, Oulun yliopisto 2004. 98 s.     22       Saarela,Juha        Saarela,Juha  Photon migration in pulp and paper. - Optics Days - OptiikanPäivät, Proceedings 2004, Finnish   Optical Society, Turku, Finland,6-7.5.2004. Finnish Optical Society; Department of Physics, Medical Physics and  Chemistry, U 2004. s. 56.     1.2. Kielikeskus     03       Anttila,Harry Matias         Anttila,Harry  Course in translation studies: translation process andmethods. - Voprosy lingvistiki i metodiki   prepodavaniâ inostrannyh âzykov:Mezvuzovskij sbornik naucnyh trodov po materialam mezdunarodnogo seminara,   Murmansk, 5-9 maâ, 2003 goda. Otv. red. E.A. Belicenko. vol. 2, Murmansk. MGPU 2004. s. 4-7.       Dopp,Bryan        Dopp,Bryan  Comparative aspects of Indo-European language deritivesthrough words relating to land and its use   and ownership. - Voprosy lingvistiki imetodiki prepodavaniâ inostrannyh âzykov: Mezvuzovskij sbornik naucnyh   trodov po materialam mezdunarodnogoseminara, Murmansk, 5-9 maâ, 2003 goda. Otv. red. E. A. Belicenko. vol. 2,   Murmansk. MGPU 2004. s. 42-46.       Gear,Jolene        Gear,Jolene  TOEFL: past, present and future. - Voprosy lingvistiki imetodiki prepodavaniâ inostrannyh âzykov:   Mezvuzovskij sbornik naucnyh trodov pomaterialam mezdunarodnogo seminara, Murmansk, 5-9 maâ, 2003 goda.   Otv. red. E. A. Belicenko. vol. 2,Murmansk. MGPU 2004. s. 113-117.       Sallinen,Riitta        Sallinen,Riitta  Thematic choice as an agent of textual logic in medicalresearch reports. - Voprosy lingvistiki i   metodiki prepodavaniâ inostrannyh âzykov:Mezvuzovskij sbornik naucnyh trodov po materialam mezdunarodnogo   seminara, Murmansk, 5-9 maâ, 2003 goda.Otv. red. E. A. Belicenko. vol. 2, Murmansk. MGPU 2004. s. 73-79.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  5  12       McAnsh,Suzy        Stotesbury,H.; McAnsh, Suzy; Paganuzzi, V. & Pennington, K.  Survey ofacademic writing in English at the   Finnish language centres: essential topics,topics taught and resource needs. - Minä ja kielitiede - soveltajan arki.   AFinLAn vuosikirja 2004. Toim. P.Muikku-Werner & H. Stotesbury. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen   julkaisuja nro 62. Jyväskylä, 2004. s.359-367.     19       Kukkohovi,Pirkko        Kukkohovi,Pirkko  Opettajien täydennyskoulutuspäivät Bergamossa: oppimaanopettaminen ja oppimiskyvyt. -   AnDante, 2004, nro Syyskuu, s. 16-24.       Laihanen,Esa        Helenius,J. & Laihanen, Esa & Toivakainen, T.  Kypsyysnäyte varmistaatutkintojen laatua. - Helsingin Sanomat   11.5.2004.       Laihanen,Esa; Toivakainen, T. & Helenius, J.  Kypsyysnäyte varmistaatutkintojen laatua. - Peda-forum, 2004, nro 1,   s. 39-40.     1.3. Kirjasto     02       Kytömäki,Päivi        Nagata,H.; Satoh, Y.; Gerrard, S. & Kytömäki, Päivi  Dimensions thatconstruct the evaluation of service quality in   academic libraries. - PerformanceMeasurement and Metrics, 2004, vol. 5, nro 2, s. 53-65.    http://www.emeraldinsight.com/1467-8047.htm     06       Ryhänen,Tapio        Ryhänen,Tapio  Mobile user interface. Workshop 2. - 27th Library SystemsSeminar, Cross language applications   and the web, European Library AutomationGroup, ELAG, Bern, 2-4 April 2003. Ed. by G. Clavel-Merrin & V. Rey.   Swiss National Library 2004. s. 160-162.       Ryhänen,Tapio; Vodnik, V. & Jauhiainen, A.  Mobile user interface.Workshop 2: Report. - 27th Library Systems   Seminar, Cross language applications andthe web, European Library Automation Group, ELAG, Bern, 2-4 April 2003.   Ed. by G. Clavel-Merrin & V. Rey. SwissNational Library 2004. s. 163-165.     12       Toropainen,Ritva        Toropainen,Ritva  Kaavanimistä ja nimien semiotiikasta. - Nimellään paikkalöydetään Pohjanmaallakin. Levón-  instituutti. Avoin yliopisto. Julkaisu nro24. Vaasa, Vaasan yliopisto 2004. s. 57-67.     19       Räisänen,Juhani        Räisänen,Juhani; Räisänen, M. & Kananen, J.  Universal Borrowing -yhteislainaus Suomessa. - Tietolinja, 2004, nro   1, s. 1-5.    http://www.lib.helsinki.fi/tietolinja/0104/index.html     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  6  21       Toivio,Raili        Toivio,Raili (toim.)  Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa2003. - Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja   nro 56. Oulu, Oulun yliopisto 2004. 400 s.     1.4. Koulutus- ja tutkimuspalvelut     02       Kortesluoma,Riitta-Liisa         Kortesluoma,Riitta-Liisa & Nikkonen M.  I had this horrible pain: thesources and causes of pain experiences in 4- to   11-year-old hospitalized children. -Journal of Child Health Care, 2004, vol. 8, nro 3, s. 210-231.     10       Tervo,Hannu Kalevi          Tervo,Hannu  Rakkaudesta teknologiaan. Toimijaverkostonäkökulma OulunIT-keskittymän rakentumiseen ja   toimintaan. Väitöskirja. Lapin yliopisto. -Acta Universitatis Lapponiensis nro 76. Rovaniemi, Lapin yliopisto 2004.   236 s.     19       Ervasti,Timo Johannes         Ervasti,Timo  Videoneuvottelupalvelut. - Sessio, 2004, nro 4, s. 16-21.     1.5. Meri-Lappi Instituutti     12       Saari,Seppo        Saari,Seppo; Collander, P.; Petäjäjärvi, A. & Remes, Kari  KeminDigipolis - elektroniikan osaamiskeskittymä. -   Elektroniikan valmistus 2004. Elektroniikantuotanto- ja pakkauskonferenssi Porissa 13.-14.5.2004. Tampereen   teknillinen yliopisto. Porin yksikkö.Julkaisusarja A nro 5. 2004. s. 266-270.     1.6. Sodankylän geofysiikan observatorio     02       Kaasalainen,Mikko        Ostro,S. J.; Benner, L. M.; Nolan, M.; Magri, C.; Giorgini, J.; Scheeres, D.;Broschart, S.; Kaasalainen, Mikko;   Vokrouhlicky, D. et al.  Radarobservations of asteroid 25143 Itokawa (1998 SF36). - Meteoritics &Planetary Science,   2004, vol. 39, s. 407-424.       Vokrouhlicky,D.; Capek, D.; Kaasalainen, Mikko & Ostro, S. J.  Detectabilityof YORP rotational slowing of asteroid   25143 Itokawa. - Astronomy &Astrophysics, 2004, vol. 414, s. L21-L24.       Kozlovskaya,Elena        Kozlovskaya,Elena; Janik, T.; Yliniemi, Jukka; Karatayev, G. & Grad, M. Density-velocity relationship in the upper   lithosphere obtained from P- and S-wavevelocity models along the EUROBRIDGE97 seismic profile and gravity   data. - Acta Geophysica Polonica, 2004,vol. 52, nro 4, s. 397-424.       Kozlovsky,Alexander       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  7    Safargaleev,V. V.; Pchelkina, E. V.; Kudryashova, N. V.; Voronin, A. I. & Kozlovsky,Alexander E.  Propagation   velocity of 0.2-5 Hz waves in theionospheric waveguide. - Geomagnetism and Aeronomy, 2004, vol. 44, s. 559-566.       Lehtinen,Markku Sakari         Haario,H.; Laine, M.; Lehtinen, Markku; Saksman, E. & Tamminen, J. Markov chain Monte Carlo methods for high   dimensional inversion in remote sensing. -Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical   Methodology), 2004, vol. 66, nro 3, s.591-607.       Lehtinen,Markku; Damtie, Baylie & Nygrén, Tuomo  Optimal binary phasecodes and sidelobe-free decoding filters   with application to incoherent scatterradar. - Annales Geophysicae, 2004, vol. 22, s. 1623-1632.       Sofieva,J. F.; Taminen, J.; Haario, H.; Kyrölä, E. & Lehtinen, Markku Ozone profile smoothness a priori information   in the inversion from limb measurements. -Annales Geophysicae, 2004, vol. 22, s. 3411-3420.       Manninen,Jyrki Kalervo         Kozelov,B. V.; Titova, E. E.; Lubchich, A. A.; Trakhtengerts, V. Y. & Manninen,Jyrki  On-off intermittency as a   possible mechanism of formation of ELF- VLFchorus series. - Geomagnetism and Aeronomy, 2003, vol. 43, nro 5, s.   593-601.       Yahnin,A. G.; Yahnina, T. A.; Demekhov, A. G.; Manninen, Jyrki; Kultima, Johannes& Kangas, Jorma  Multiple   sources as a possible cause of multibandspectra of Pc 1 geomagnetic pulsations. - Geomagnetism and Aeronomy,   2004, vol. 44, nro 3, s. 288-291.       Yahnin,A. G.; Yahnina, T. A.; Demekhov, A. G.; Manninen, Jyrki; Kultima, Johannes& Kangas, Jorma  Seasonal   variations in the frequency of Pc 1 geomagneticpulsations and variations in the latitude of localized proton   precipitations. - Geomagnetism andAeronomy, 2004, vol. 44, nro 3, s. 282-287.       Usoskin,Ilya        Kudela,K. & Usoskin, Ilya  On magnetospheric transmissivity of cosmicrays. - Czechoslovak Journal of Physics,   2004, vol. 54, s. 239-254.       Solanki,S. K.; Usoskin, Ilya; Kromer, B.; Schüssler, M. & Beer, J. Unusual activity of the Sun during recent decades   compared to the previous 11,000 years. -Nature, 2004, vol. 431, s. 1084-1087.       Usoskin,Ilya; Gladysheva, O. G. & Kovaltsov, G. A.  Cosmic ray-inducedionization in the atmosphere: spatial and   temporal changes. - Journal of Atmosphericand Solar-Terrerstrial Physics, 2004, vol. 66, s. 1791-1796.       Usoskin,Ilya; Marsh, N.; Kovaltsov, G. A.; Mursula, Kalevi & Gladysheva, O.G.  Latitudinal dependence of low   cloud amount on cosmic ray inducedionization. - Geophysical Research Letters, 2004, vol. 31, s. L16109 (1-4).       Usoskin,Ilya; Mursula, Kalevi; Solanki, S.; Schüssler, M. & Alanko,Katja  Reconstruction of solar activity for the   last millennium using 10Be data. -Astronony & Astrophysics, 2004, vol. 413, s. 745-751.       Usoskin,Ilya; Solanki, S.; Schüssler, M. & Mursula, Kalevi  Reply toRaisbeck and Yiou. - Physical Review Letters,   2004, vol. 92, s. 199002 (1).       Yliniemi,Jukka Antero         Guterch,A.; Grad, M.; Keller, G. R.; POLONAISE97, CELEBRATION 2002, ALP 2002, SUDETES2003 Working   Groups & Yliniemi, Jukka Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic  experiments in Central Europe. - 32ndInternational Geological Congress, Florence, Italy, August 2004. Przeglad   Geologiczny, Special issue, 2004, vol. 52,nro 8/2, s. 753-760.       Yegorova,T. P.; Starostenko, V. I.; Kozlenko, V. G. & Yliniemi, Jukka Lithosphere structure of the Ukrainian Shield   and Pripyat Trough in the region ofEUROBRIDGE-97 (Ukraine and Belarus), from gravity modelling. -   Tectonophysics, 2004, vol. 381, s. 29-59.       Yliniemi,Jukka; Kozlovskaya, Elena; Hjelt, Sven-Erik; Komminaho, Kari; Ushakov, A. &SVEKALAPKO Seismic   Tomography Working Group Structure of the crust and uppermost mantle beneath southern Finland revealedby   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  8  analysis of local events registered by theSVEKALAPKO seismic array. - Tectonophysics, 2004, vol. 394, s. 41-67.     03       Manninen,Jyrki Kalervo         Kleimenova,N. G.; Kornilova T.; Kornilov I. & Manninen Jyrki  Pi3 and Pi2geomagnetic pulsations of an auroral   breakup on a substorm  onset.Substorm-7. - Proceedings of the 7th International Conference on Substorms,Levi,   Lapland, Finland, 21-27 March 2004. Ed. byN. Ganushkina & T. Pulkkinen. Ilmatieteen laitos. Raportteja nro 2004:5.   Helsinki. 2004. s. 99-102.       Kleimenova,N. G.; Kozyreva O. V.; Schott, J. J.& Manninen, Jyrki  Pc5 rangeground geomagnetic pulsations as a   result of magnetic cloud  impact,Auroral phenomena and solar-terrestrial relations. - Auroral Phenomena andSolar-  Terrestrial Relations. Proceedings of theConference in Memory of Yuri Galperin, Moscow, Russia, 3-7 February   2003, CAWSES Handbook 1. Eds. L. M.Zelenyi; M. A. Geller & J. H. Allen. 2004. s. 200-206.     07       Yliniemi,Jukka Antero         Kukkonen,I. T.; Heikkinen, P.; FIRE Working Group & Yliniemi, Jukka FIRE- Echoes from the Earths Crust: Video   presentation and experience on publicoutreach of a large basic research project. 2004.     09       Kero,Antti Ensio         Kero,Antti; Manninen, Jyrki &Turunen, Tauno  Post filtering ofunwanted powerline  and lightning effects in VLF. -   NATO Advanced Study Institute on Sprites,Elves and Intense Lightning Discharges Corte in Corsica, July 24-31,   2004. 2004.       Kozlovskaya,Elena        Kozlovskaya,Elena; Hjelt, Sven-Erik; Yliniemi, Jukka; Ushakov, A:; Elo, S:; Pirttijärvi,Markku; SVEKALAPKO   Seismic Tomography Working Group;Komminaho, Kari & Raita, Tero  3-D inversion of P- and S-wavearrivals from   local events recorded during the SVEKALAPKOdeep seismic experiment. - EGU General Assembly, 25-30 April,   Nice, France, Geophysical ResearchAbstracts (CD-ROM). vol. 62004, European Geosciences Union 2004.       Kozlovskaya,Elena; Peltoniemi, J. & Sarkamo, J.  Density distribution in theEarth along the CERN-Pyhäsalmi   baseline and its effect on neutrinooscillations. - 1st EGU General Assembly, Nice, France, 25-31 April, 2004,   Geophysical Research Abstracts,EGU04-A-0340. 2004.       Ushakov,A.; Kozlovskaya, Elena & Sanina, I.  3D crustal velocitystructure of central and south Finland by quarry   blasts data collected during SVEKALAPKOexperiment. - 1st EGU General Assembly, Nice, France, 25-31 April, 2004,   Geophysical Research Abstracts, EGU04-A-06268.2004.       Manninen,Jyrki Kalervo         Kasatkina,E. A.; Shumilov, I. & Manninen, Jyrki  Long-period pulsations ofcosmic radio noise absorption triggered   by the solar wind negative pressure impulse(SI-): a case study. - 31st Annual European Meeting on Atmospheric   Studies by Optical Methods, Ambleside, TheLake District, U.K., 22-28 August 2004. 2004. s. 26.       Kavanagh,A. J.; Lu, G.; Donovan, E. F.; Reeves, G. D.; Honary, F.; Manninen, Jyrki &Immel, T. J.  Energetic   electron precipitation during periodicmagnetospheric substorms. - 31st Annual European Meeting on Atmospheric   Studies by Optical Methods, Ambleside, TheLake District, U.K., 22-28 August 2004. 2004. s. 66.       Kozelov,B. V.; Titova, E. E.; Manninen, Jyrki; Honary, F. & Turunen,Tauno  Irregular pulsations in simultaneous   TV, IRIS, and VLF observations. - 31stAnnual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods,   Ambleside, The Lake District, U.K., 22-28August 2004. 2004. s. 59.       Shumilov,O. I.; Kasatkina, E. A.; Manninen, Jyrki & Turunen, Esa Interpretation of inverse bays of riometer auroral   absorption on the base of magnetosphericplasma drift model. - 31st Annual European Meeting on Atmospheric   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  9  Studies by Optical Methods, Ambleside, TheLake District, U.K., 22-28 August 2004. 2004. s. 43.       Spanswick,E.; Donovan, E.; Wallis, D.; Henderson, M. & Manninen, Jyrki Spatio-temporal evolution of high-  energy precipitation during substorms. -31st Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical   Methods, Ambleside, The Lake District,U.K., 22-28 August 2004. 2004. s. 16.       Ranta,Aarne Uolevi         Ranta,Aarne; Turunen, Tauno; Manninen, Jyrki & Raita, Tero  Finnishriometer chain. - 31st Annual European   Meeting on Atmospheric Studies by OpticalMethods, Ambleside, The Lake District, U.K., 22-28 August 2004. 2004.   s. 44.       Seppälä,Annika        Enell,Carl-Fredrik; Verronen, P.; Seppälä, Annika; Ulich, Thomas; Kero, Antti; Raita,Tero &Turunen, Esa    Sodankylä ion chemistry model: applicationof coupled ion-neutral chemistry modelling. - NATO ASI on Sprites,   Elves, and Intense Lightning Discharges,Corte, Corsika, France, 24-31 July 2004. 2004.       Turunen,Esa Sakari         Enell,Carl-Fredrik; Turunen, Esa; Ulich, Thomas & Verronen, P. T. Quantification of chemical modifications induced   by high-altitude discharges. - 1st GeneralAssembly of the European Geosciences Union, Nice, France, 25-30 April   2004. 2004.       Turunen,Esa; Ulich, Thomas; Enell, Carl-Fredrik; Verronen, P. & Honary,F.  Local enhancement of neutral nitric   oxide during afternoon absorption spikeevents. - 31st Annual European Meeting on Atmospheric Studies by   Optical Methods, Ambleside, The LakeDistrict, U.K., 22-28 August 2004. 2004. s. 41.       Verronen,P. T.; Turunen, Esa; Ulich, Thomas & Steiner, R. J.  Modellingthe local effect of energetic auroral electron   precipitation on nitric oxide levels in thehigh-latitude ionosphere. - 35th Scientific Assembly of COSPAR, Paris,   France, 18-25 July 2004. 2004.       Ulich,Thomas        Clilverd,M. A.; Clarke, E.; Ulich, Thomas; Linthe, J. & Rishbeth, H. Reconstructing the long-term aa index. - Auld   Reekie MIST/UKSP, Edinburgh, U.K., 29thMarch - 1st April 2004. 2004.       Clilverd,M. A.; Clarke, E.; Ulich, Thomas; Linthe, J. & Rishbeth, H. Reconstructing the long-term aa index of solar   activity. - 35th Scientific Assembly ofCOSPAR, Paris, France ,18-25 July 2004. 2004.       Stolle,C.; Schlüter, S.; Heise, S.; Jacobi, Ch.; Jakowski, N.; Friedel, S.; Kürschner,D. & Ulich, Thomas    Tomographische rekonstruktionen derionosphäre mit hilfe von GPS-signalen und magnetische beobachtungen   während der geomagnetischen stürme vomOktober/November 2003. - DACH Meteorologentagung 2004, Karlsruhe,   Germany, 7-10 September 2004. 2004.       Ulich,Thomas; Turunen, Esa; Verronen, P.;  Enell, Carl-Fredrik & Ranta,Aarne  Effects of long-term cooling of the   lower ionosphere on cosmic radio noiseabsorption. - 31st Annual European Meeting on Atmospheric Studies by   Optical Methods, Ambleside, The LakeDistrict, U.K., 22-28 August 2004. 2004. s. 21.       Yliniemi,Jukka Antero         Behm,M.; Bleibinhaus, F.; Bleibinhaus, E.; Chwatal, W.; ALP 2002 Working Group;CELEBRATION 2000 Working   Group & Yliniemi, Jukka Accuration and resolution of a 3D seismic model of the Eastern Alps. - European  Geosciences Union, 1 st General Assembly,Nice, France, 25-30 April 2004. 2004.       Bleibinhaus,F.; Behm, M.; Chwatal, W.; Brueckl, E.; TRANSALP Working  Group; ALP2002Working Group &   Yliniemi, Jukka  Crustalstructure of the EASTERN ALPS from ALP2002 - preliminary results. - European   Seismological Commission XXIX GeneralAssembly, Potsdam, Germany, September 12-17, 2004. 2004.       Bleibinhaus,F.; Brueckl, E.; Gosar, A.; Grad,  M.; Hegedus, E.; Hrubcova, P.; Keller,G. R.; Sumanovac, F.; Yliniemi,   Jukka & ALP 2002 WorkingGroup  ALP 2002 Experiment - 2D raytracing modeling and seismictomography of   selected profiles. - 32nd INTERNATIONALGEOLOGICAL CONGRESS, Florence, Italy, August 2004. 2004.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  10       Bogdanova,S.; EUROBRIDGE Seismic Group; Grad, M. & Yliniemi, Jukka Geodynamic implications of the   EUROBRIDGE seismic profiling in the EastEuropean Craton. - European Seismological Commission XXIX General   Assembly, Potsdam, Germany, September12-17, 2004. 2004.       Bruneton,M.;  Pedersen, H.; Farra, V.; Arndt, N.; Kukkonen, I.; Vacher , P.; SSTWG& Yliniemi, Jukka  Evolution of   Precambrian lithosphere in Finland asinferred from seismic surface waves and mantle xenoliths. - European   Geosciences Union, 1 st General Assembly, Nice,France, 25-30 April 2004. 2004.       CELEBRATION2000 Working Group; Sroda, P. & Yliniemi, Jukka  Crustalstructure along, CELEBRATION 2000   Trans-Carphatians seismic profiles. -European Geosciences Union, 1 st General Assembly, Nice, France, 25-30 April   2004. 2004.       Francsik,T.; Kovacs, A. Cs.; Hegedus, E.; Csabafi, R.; Torok, I.; Kantor, I; CELEBRATION2000 Working Group;   ALP 2002 Working Group & Yliniemi, Jukka Dimensional seismic modelling of crustal structure in the Pannonian   Basin on CELEBRATION 2000 and ALP 2002data. - 11th International Symposium on Deep Structure of the   Continents and their Margins, 26September-1 October 2004, Centre des Congres, Mont-Tremblant, Quebec, Canada.   2004.       Grad,M.; CELEBRATION 2000 Working Group & Yliniemi, Jukka Trans-Carpathian profiles form Precambrian   Platform to Pannonian Basin - crustalstructure from CELEBRATION 2000 seismic experiment. - 32nd International   Geological Congress, Florence, Italy,August 2004. 2004.       Grad,M.; Guterch, A.; Keller, G. R.; POLONAISE97 and CELEBRATION 2000Working  Group & Yliniemi, Jukka    Huge Contrasts of the LithosphericStructure in the Transition  from Precambrian Craton across TESZ and   Carpathians to the Pannonian basin inCentral Europe (key presentation). - 4-D Framework of the Continental Crust   Integrating Crustal Processes Through Time,Oak Ridge, Tennessee, USA, 26 June-3 July 2004. 2004.       Guterch,A.; Grad, M.; Keller, G. R.; Brueckl, E.; Hegedus, E.; Spicak, A.;. Vozar, J.;POLONAISE97, CELEBRATION   2000, ALP 2002 and SUDETES 2003 WorkingGroups & Yliniemi, Jukka  Data from massive seismic experimentsin   Central Europe produce lithospherictransects from East European Craton through the TESZ, Bohemian Massif and   Carpathians to the Pannonian Basin andEastern Alps. - American Geophysical Union 2004 Fall Meeting, San   Francisco, California, USA, December 12-18,2004. 2004.       Guterch,A.; Grad, M.; Keller, G. R.; Dadlez, R.; POLONAISE97 Working Group &Yliniemi, Jukka  Large lithospheric   differences in the Trans-European suturezone in Poland from POLONAISE97 seismic experiment.. - 32nd   International Geological Congress, Florence,Italy, August 2004. 2004.       Guterch,A.; Grad, M.; Keller, G. R.; Spicak, A.; Brueckl, E.; Hegedus, E.; Vozar, J.;Thybo, H.; POLONAISE97,   CELEBRATION 2000, ALP 2002 Working Groups& Yliniemi, Jukka  Large seismic experiments in the area between  East European Craton and younger orogens ofCentral Europe. - 32nd International Geological Congress, Florence,   Italy, August 2004. 2004.       Guterch,A.; Grad, M.; POLONAISE97, CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003 WorkingGroups &   Yliniemi, Jukka  HUGE contrastof the lithospheric structure in Central Europe from new seismic experiments. -  European Seismological Commission XXIXGeneral Assembly, Potsdam, Germany, September 12-17, 2004. 2004.       Hock,S.; Gosar, A.; Millahn, K.; ALP 2002 Working Group & Yliniemi,Jukka  3D crustal structure of the border area   between AUSTRIA (CARINTHIA) and SLOVENIAderived from ALP 2002 data. - European Seismological   Commission XXIX General Assembly, Potsdam,Germany, September 12-17, 2004. 2004.       Hyvönen,T.; Rautioaho, E.; Tiira, T.; Korja, A.; Heikkinen, P.; SVEKALAPKO SeismicTomographic Working Group   & Yliniemi, Jukka  Seismicvelocity structure of the crust in south Finland by local tomography. -European   Geosciences Union, 1st General Assembly,Nice, France, 25-30 April 2004. 2004.       Janik,T.; CELEBRATION Working Group & Yliniemi, Jukka  Contrasts atlithospheric structure  in the Trans   European Suture Zone (from NW to SE Poland)along TTZ&CEL03 seismic profiles. - European Geoscience   European Geosciences Union, 1 st GeneralAssembly, Nice, France, 25-30 April 2004. 2004.       Koivisto,E.; Heikkinen, P.; Kukkonen, I. T.; FIRE Working Group & Yliniemi,Jukka  High-resolution seismic   reflection syrvey conducted in theOutokumpu oreprovince, eastern Finland. - 11th International Symposium on   Deep Structure of the Continents and theirMargins. 26 September-1 October 2004, Centre des Congres, Mont-  Tremblant, Quebec, Canada. 2004.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  11    Majdanski,M.; Grad, M.; POLONAISE Working Group & Yliniemi, Jukka  P- andS-wave velocity structure of the   east European craton beneath POLONAISE97P4 profile using tomographic and ray-tracing techniques. - European   Geosciences Union, 1 st General Assembly,Nice, France, 25-30 April 2004. 2004.       Malinowski,M.; CELEBRATION 2000 Working Group & Yliniemi, Jukka  Crustalsection from Baltica across the   Trans-European Suture Zone to UpperSilesia, SE Poland. CELEBRATION 2000, profile CEL02. - European   Geosciences Union, 1 st General Assembly,Nice, France, 25-30 April 2004. 2004.       Malinowsky,M.; CELEBRATION 2000 Working Group & Yliniemi, Jukka  3D seismicmodeling of crustal structure   between East European Craton and theCarpathians Mts. In the SE Poland based CELEBRATION 2000 data. -   European Geosciences Union, 1 st GeneralAssembly, Nice, France, 25-30 April 2004. 2004.       Sroda,P.; CELEBRATION 2000 Working Group & Yliniemi, Jukka  Crustalproperties across East European Craton   Margin in SE Poland. - 32nd InternationalGeological Congress, Florence, Italy, August 2004. 2004.       Sroda,P.; CELEBRATION 2000 Working Group & Yliniemi, Jukka Variability of the crustal structure in the area of   the EEC margin and Malopolska Block, SEPoland. - European Geosciences Union, 1 st General Assembly, Nice,   France, 25-30 April 2004. 2004.       Vavrycuk,V.; Hrubcová, P.; Broz, M.; Málek, J.; ALP 2002 Working Group & Yliniemi,Jukka  Azimuthal variation of   PG velocity in the MOLDANUBIAN, CZECHREPUBLIC: observations based on a multi-azimuthal common-shot   experiment. - EUROPEAN SEISMOLOGICALCOMMISSION XXIX General Assembly, Potsdam, Germany,   September 12-17, 2004. 2004.       YliniemiJukka, Tiira, T. & FIRE Working Group  Wide angle measurementsusing Vibroseis as the source of the   energy during FIRE-project in Finland. -11th International Symposium on Deep Structure of the Continents and their   Margins, 26 September-1 October 2004,Centre des Congres, Mont-Tremblant, Quebec, Canada. 2004.       Yliniemi,Jukka; Tiira, T. & FIRE Working Group  P-wave velocity modelfrom wide angle measurements using   vibroseis source during FIRE-project inFinland. - European Geosciences Union, 1 st General Assembly, Nice,   France, 25-30 April 2004. 2004.     12       Kozlovskaya,Elena        Kozlovskaya,Elena; Vescey, L.; Plomerová, J.; Babuska, V.; Hjelt, Sven-Erik & Raita,Tero  Structure of the upper   mantle beneath central Fennoscandian Shieldfrom seismic anisotropy studies. - Lithosphere 2004. Third symposium   on the structure, composition and evolutionof the lithosphere in Finland, Turku, November 10-11, 2004. Ed. by C.   Ehlers et al. University of Helsinki,Institute of Seismology. Report S nro 45. Helsinki. 2004. s. 57-59.       Kukkonen,I. T.; Korja A.; Lahtinen, R.; Heikkinen, P.; FIRE Working Group; Kozlovskaya,Elena; Hjelt, Sven-Erik;   Yliniemi, Jukka; Komminaho, Kari &Raita, Tero  Thermal modelling of crustal stacking and exhumationduring   Palaeoproterozoic orogenic growth of thecentral Fennoscandian Shield. - Lithosphere 2004. Third symposium on the   structure, composition and evolution of thelithosphere in Finland, Turku, November 10-11, 2004. Ed. by C. Ehlers et   al. University of Helsinki, Institute ofSeismology. Report S nro 445. Helsinki. 2004. s. 61-62.     22       Jämsén,Teppo Johannes         Jämsen,Teppo; Elo, A.-M.; Lehtola, M.; Mursula, Kalevi; Mutanen, M.; Nurmenniemi, S.; Peltoniemi, J. & Usoskin,   Ilya  Muon flux decrease duringthe solar flares of 19 Oct - 4 Nov 2003 observed with the MUG-muon telescope. -  Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Report No. 25(2004) in University of Oulu.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 92.       Kero,Antti Ensio         Kero,Antti  Post filtering of unwanted powerline harmonics and lightningsignals in VLF-recordings. - 38th Annual   Conference of the Finnish Physical Society,Oulu, Finland, 18-20 March 2004. 2004.       Kero,Antti; Turunen, Tauno & Manninen, Jyrki  Post-filtering of thepower line harmonics and the lightning signals   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  12  in VLF. - Abstracts, VLF Workshop 2004,Sodankylä Geophysical Observatory 27th September- 1st October 2004.   2004. s. 28.       Manninen,Jyrki Kalervo         Kozelov,B. V.; Titova, E. E.; Trakhtengerts, V. Y.; Demekhov, A. G.; Santolik, O.;Jiricek, F.; Triska, P. & Manninen,   Jyrki  Dynamics of ELF/VLFchorus emissions and noised on-of intermittency in the magnetospheric backwardwave   oscillator. - Abstracts, VLF Workshop 2004,Sodankylä Geophysical Observatory 27th September- 1st October 2004.   2004. s. 39.       Manninen,Jyrki & Turunen, Tauno  Properties of magnetospheric lineradiation events at L-values of about 6. -   Abstracts, VLF Workshop 2004, SodankyläGeophysical Observatory 27th September- 1st October 2004. 2004. s. 26.       Manninen,Jyrki & Turunen, Tauno  VLF-phenomena identification fromspectral plots of continuous VLF-  measurements. - Abstracts, VLF Workshop2004, Sodankylä Geoephysical Observatory 27th September- 1st October   2004. 2004. s. 15.       Manninen,Jyrki; Oikarinen, Antti & Turunen, Tauno  Features of power lineharmonic radiation (PLHR) related   narrow band ELF-emission at very highlatitudes. - Abstracts, VLF Workshop 2004, Sodankylä Geophysical   Observatory 27th September- 1st October2004. 2004. s. 44.       Pasmanik,D. L.; Demekhov, A. G.; Trakhtengerts, V. Y.; Titova, E. E.; Rycroft, M. J.;Manninen, Jyrki & Turunen,   Tauno  Generation andpropagation of LHR waves in the upper ionosphere. - Abstracts, VLF Workshop2004,   Sodankylä Geophysical Observatory 27thSeptember- 1st October 2004. 2004. s. 22.       Raita,Tero        Raita,Tero; Markkanen, Markku; Nygrén, Tuomo & Lehtinen, Markku Finnish ionospheric tomography chain -   current database of 2727 satelliteoverpasses during year 2003. - Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of   the Finnish Physical Society, March 18-20,2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical   Sciences, University of Oulu nro 25. 2004.s. 172.       Turunen,Esa Sakari         Turunen,Esa; Ulich, Thomas; Enell, Carl-Fredrik; Verronen, P. & Seppälä,Annika  Direct influence of solar energetic   particles on atmospheric chemistry. -Chapman Conference on Solar Energetic Plasmas and Particles, Turku, Finland,   August 2004. 2004.       Turunen,Esa; Verronen, P. T.; Ulich, Thomas; Enell, Carl-Fredrik & Kyrölä,E.  Variation of atomic oxygen   concentration in the mesosphere as observedby the EISCAT incoherent scatter radar. - 38th Annual Conference of   the Finnish Physical Society, Oulu,Finland, 18-20 March 2004. 2004.       Turunen,Tauno Ensio         Turunen,Tauno  Aspects on modern VLF- receiver. - Abstracts, VLF Workshop2004, Sodankylä Geophysical   Observatory 27th September- 1st October2004. 2004. s. 29.       Ulich,Thomas        Clilverd,M.; Nunn, D.; Rodger, C.; Thomson, N.; Ulich, Thomas; Manninen, Jyrki&  Rantala, Timo  Impact of PMSE   and NLC regions on VLF propagation. -Abstracts, VLF Workshop 2004, Sodankylä Geophysical Observatory 27th   September- 1st October 2004. 2004. s. 41.       Clilverd,M.; Rodger, C.; Thomson, N.; Ulich,Thomas; Turunen, Esa; Seppälä, Annika &Botman, A.  Impact of   energetic precipitation in the southernPolar Cap during a solar proton event. - Abstracts, VLF Workshop 2004,   Sodankylä Geophysical Observatory 27thSeptember- 1st October 2004. 2004. s. 21.       Usoskin,Ilya        Usoskin,Ilya; Gladysheva, O. & Kovaltsov, G.  Cosmic ray inducedionization in the atmosphere: numerical model. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 170.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  13       Usoskin,Ilya; Marsh, N.; Kovaltsov, G.; Mursula, Kalevi & Gladysheva,O.  Latitudinal dependence of low cloud   amount on cosmic ray induced ionization. -Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical   Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 163.       Usoskin,Ilya; Solanki, S. K.; Schüssler, M.; Mursula, Kalevi & Alanko,Katja  Millennium scale sunspot number   reconstruction: Evidence for an unusuallyactive Sun since the 1940s. - Proceedings of the XXXVIII Annual   Conference of the Finnish Physical Society,March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in   Physical Sciences, University of Oulu nro25. 2004.     1.7. Thule-instituutti     02       Hassi,Juhani        Ervasti,O.; Juopperi, K.; Kettunen, P.; Remes, J.; Rintamäki, H.; Latvala, J.;Pihlajaniemi, R.; Linna, T. & Hassi, Juhani     Occurrence of frostbite and riskfactors in young men. - International Journal of Circumpolar Health, 2004, vol.63,   nro 1, s. 71-80.       Mäenpää,Ilmo Juhani         Melanen,M.; Koskela, S.; Mäenpää, Ilmo; Hiltunen, M-R. & Toikka, M. Eco-efficiency of regions - case   Kymenlaakso, Ecoreg project 2002-2004. -Management of Environmental Quality, 2004, vol. 15, nro 1, s. 33-40.       Mäkinen,Tiina Maria         Mäkinen,Tiina; Pääkkönen, Tiina; Palinkas, L. A.; Rintamäki, Hannu; Leppäluoto, Juhani& Hassi, Juhani  Seasonal   changes in thermal responses of urbanresidents to cold exposure. - Comparative Biochemistry and Physiology. Part   A, 2004, vol. 139, s. 229-238.       Rytkönen,Mika Jouni Petteri         Kousa,A.; Moltchanova, E.; Viik-Kajander, M.; Rytkönen, Mika; Tuomilehto, J.;Tarvainen, T. & Karvonen, M. for   the Spat Study Group Geochemistry of ground water and the incidence of acute myocardial infarctionin Finland. -   Journal of Epidemiology and CommunityHealth, 2004, vol. 58, nro 2, s. 136-139.       Moltchanova,E.; Rytkönen, Mika; Kousa, A; Taskinen, O.; Tuomilehto, J.; Karvonen, M. &Spat Study Group;   Finnish Childhood Diabetes RegistryGroup  Zinc and nitrate in the ground water and the incidence oftype 1   diabetes in Finland. - Diabetic Medicine,2004, vol. 21, nro 3, s. 256-261.       Rytkönen,Mika  Not all maps are equal: GIS and spatial analysis inepidemiology. - International Journal of   Circumpolar Health, 2004, vol. 63, nro 1,s. 9-24.     03       Leiviskä,Veijo Kalervo         Leiviskä,Veijo  Local heating system using wood fuels from farms, case studyin the municipality of Perho, Finland. -   Wood Fuel - An Energy Source forTomorrows Europe, International Seminar, 18-19 May 2004, Pamporovo,   Bulgaria. Sofia. Technical University ofSofia 2004. s. 61-71.       Leiviskä,Veijo  Production costs of forest chips from energy wood standgrowing on cutover peatland. -   Proceedings of the 12th International PeatCongress, Wise Use of Peatlands, Tampere, Finland, 6-11 June 2004.   Poster Presentations. Ed. J. Päivänen. vol.2, Jyväskylä. International Peat Society 2004. s. 1185-1189.       Strand,Kari Olavi         Warnke,D. A.; Richter, C.; Florindo, F.; Damuth, J. E.; Balsam, W. L.; Strand, Kari;Ruikka, M.; Junttila, Juho;   Theissen, K.; & Quilty, P. Data report: HiRISC (High-Resolution Integrated Stratigraphy Committee)Pliocene-  Pleistocene interval, 0-50 mbsf, at ODP Leg188 Site 1165, Prydz Bay, Antarctica. - Proceedings of the Ocean Drilling   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  14  Program. vol. 188.  Texas A&MUniversity 2004. s. -38.     06       Hassi,Juhani          Hassi,Juhani  Editorial. - International Journal of Circumpolar Health,2004, vol. 63, nro 3, s. 208-209.       Hassi,Juhani  From the editorial desk. - International Journal ofCircumpolar Health, 2004, vol. 63, nro 4, s. 308-309.       Hassi,Juhani  Increasing activity in the exchange of circumpolar healthinformation. Editorial. - International Journal   of Circumpolar Health, 2004, vol. 63, nro2, s. 110-111.       Hassi,Juhani  Professional networking is the tool of today for theimprovement of circumpolar health and wellbeing.   Editorial. - International Journal ofCircumpolar Health, 2004, vol. 63, nro 1, s. 2-3.     09       Hassi,Juhani        Hassi,Juhani  Health problems related to the northern climata. - Problemsof Adaptation of Man to the Ecological   and Social Conditions of the North, 2ndInternational   Symposium, June 1-3, 2004, Syktyvkar, KomiRepublis, Russia. Abstrct book. 2004. s. 142-144.       Junttila,Juho        Junttila,Juho & Strand, Kari  Clay mineral occurrence in Prydz Bay Rise(ODP Site 1165), Antarctica: Implications for   Plio-Pleistocene Ice Sheet Evolution, 344.- 32nd International Geological Congress. Abstracts. 2004.       Mäkinen,Tiina Maria         Mäkinen,Tiina; Pääkkönen, Tiina; Palinkas, L. A.; Rintamäki, Hannu; Leppäluoto, Juhani& Hassi, Juhani  Seasonal   changes in thermoregulation and thermalperception during cold exposure in circumpolar residents. - XXVIII SCAR   open science meeting XVI COMNAP, 25-31 July2004, Bremen, Germany. 2004.       Mäkinen,Tiina; Pääkkönen, Tiina; Rintamäki, Hannu; Korpelainen, Juha; Kampman, V.;Palinkas, L. A.; Leppäluoto,   Juhani & Hassi, Juhani Postural sway during repeated cold exposures. - The 1st integrated meeting onthermal   physiology and pharmacology ofthermoregulation, 2004, October 10-15, Rhodes, Greece. 2004. s. 138.     11       Pönkkö,Maija-Leena         Pönkkö,Maija-Leena; Taanila, Anja; Linna, Sirkka-Liisa; Ebeling, Hanna & Nikkilä,Juhani  Erityisoppilaan   psykiatrisen hoitoketjun toiminnanmonitahoarviointi: verkostossa toimivien asiantuntijoiden näkökulma. -   Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti,2004, vol. 41, s. 289-302.     12       Mäenpää,Ilmo Juhani         Melanen,M.; Seppälä, J.; Myllymaa, T.; Mickwitz, P.; Rosenström, U.; Koskela, S.;Tenhunen, J.; Mäenpää, Ilmo;   Herring, F. et al.  Att mätaregional ekoeffektivitet - erfarenheter fån Kymmenedalen. - Miljön i Finlandnro 735sv.   Helsingfors, Finlands miljöcentral 2004.110 s.       Melanen,M.; Seppälä, J.; Myllymaa, T.; Mickwitz, P.; Rosenström, U.; Koskela, S.;Tenhunen, J.; Mäenpää, Ilmo;   Herring, F. et al.  Measuringregional eco-efficiency - case Kymenlaakso. - The Finnish Environment nro735en.   Helsinki, Finnish Environment Institute2004. 110 s.       Melanen,M.; Seppälä, J.; Myllymaa, T.; Mickwitz, P.; Rosenström, U.; Koskela, S.;Tenhunen, J.; Mäenpää, Ilmo;   Herring, F.; Estlander, A.; Hiltunen, M-R.;Toikka, M.; Mänty, E.; Liljeqvist, L. & Pesari, J.  Alueellisen   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  15  ekotehokkuuden mittaaminen - mallinaKymenlaakso. - Suomen ympäristö nro 735. Helsinki, Suomen   ympäristökeskus (SYKE) 2004. 108 s.       Mäenpää,Ilmo & Mänty, E.  Economic and material flow indicators for theKymenlaakso region, documentation   report 2 of the ECOREG projekt. - TheFinnish Environment nro 698en. Helsinki, Finnish Environment Institute 2004.   46 s.       Mäenpää,Ilmo & Mänty, E.  Kymenlaakson taloudelliset jaainevirtaindikaattorit, ECOREG-hankkeen   dokumentointiraportti 2. - Suomen ympäristönro 698. Helsinki, Suomen ympäristökeskus (SYKE) 2004. 46 s.       Siira,Tuija        Siira,Tuija; Junttila, Juho & Strand, Kari  Clay mineral occurence inPrydz Bay Rise (ODP Site 1165), Antarctica:   Implications for the middle Miocene andmidle Pliocene ice sheet evolution. - Lithosphere 2004. Third symposium on   the structure, composition and evolution ofthe lithosphere in Finland, Turku, November 10-11, 2004. Ed. by C. Ehlers   et al. University of Helsinki, Institute ofSeismology. Report S nro 45. Helsinki. 2004. s. 107-109.       Strand,Kari Olavi         Strand,Kari  IODP investigates the solid earths cycles and globalenvironmental change. - Lithosphere 2004. Third   symposium on the structure, composition andevolution of the lithosphere in Finland, Turku, November 10-11, 2004.   Ed. by C. Ehlers et al. University ofHelsinki, Institute of Seismology. Report S nro 45. Helsinki. 2004. s. 117-118.       Tiensuu,K. & Strand, Kari  Integration of geophysical data withsediments composition, examples from Prydz Bay   (ODP Site 1166), Antarctica, p. 119-121. -Lithosphere 2004. Third symposium on the structure, composition and   evolution of the lithosphere in Finland,Turku, November 10-11, 2004. Ed. by C. Ehlers et al. University of Helsinki,   Institute of Seismology. Report S nro 45.Helsinki. 2004. s. 119-121.     15       Ahonen,Alpo Antero         Ahonen,Alpo  Metsähakkeen energiakäytön työllisyys- ja tulovaikutukset. - REDECKajaani, Working Papers nro   47. Kajaani, Oulun yliopisto 2004. 61 s.     16       Laine,Kari Martti         Antikainen,H.; Rusanen, J.; Vartiainen, S.; Myllyaho, M.; Karvonen, J.; Oivo, M.; Similä,J. & Laine, Kari  Location-  based services as a tool for developingtourism in marginal regions. - Proceedings of "Evolving Issues of   Geographical Marginality Marginality in theEarly 21st Century World" conference. 2004.    http://home.clara.net/g.e.jones/Abstracts/Rusanen.htm     19       Hassi,Juhani        Hassi,Juhani  Pakkanen puraisee. - Hyvä terveys, 2004, vol. 19, nro 2, s.18-22.       Hassi,Juhani  Working ability and health risks in the cold. - Ice Day.Basics of Winter Navigation in the Baltic Sea   11th and 12th of February, 2004. Conferencereport. Turun yliopisto, merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.   Sarja C nro 4/2004. Turku. 2004. s. 38-64.       Mäenpää,Ilmo Juhani         Tervonen,J. & Mäenpää, Ilmo  Välillisten verojen kerroin. - Tiehallinto.Sisäisiä julkaisuja nro 29/2004. Helsinki, 2004.   27 s.    http://www.tiehallinto.fi/julkaisut     22  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  16       Junttila,Juho        Junttila,Juho & Strand, Kari  Savimineraalien esintyminen Prydzinlahdellaplio-pleistoseenin vaihettuman ja   lämpimän keski-plioseenin aikana, ODP Leg188, Site 1165, Antarktis. - Geologian 3. Tutkijapäivät. Yliopistopaino,   Helsinki. Helsingin yliopisto, Geologianlaitos 2004. s. 78.       Mäkinen,Tiina Maria         Mäkinen,Tiina; Pääkkönen, Tiina; Rintamäki, Hannu; Korpelainen, Juha; Kampman, V.;Palinkas, L. A.; Leppäluoto,   Juhani & Hassi, Juhani Posture control during repeated cold exposures. - Kastelli Symposium 2004Northern Stress -   Challenges of Living in the North,4th International Symposium 19-20 November 2004, Oulu Finland. 2004. s. 45.       Strand,Kari Olavi         Strand,Kari  IODP (Integrated Ocean Drilling Program) - uusi kansainvälinentieteellinen tutkimusohjelma tutkii   ympäristömme muutoksia ja maapallonkäyttäytymistä. - Geologian 3. Tutkijapäivät. Yliopistopaino, Helsinki.   Helsingin yliopisto, Geologian laitos 2004.s. 19.     2. Hallintopalvelut     2.1. Atk-keskus     19       Ahosalmi,Timo        Ahosalmi,Timo  Skype. - Sessio, 2004, nro 4, s. 13-15.       Ikonen,Heli        Ikonen,Heli  Postilaatikot ähkyssä. - Sessio, 2004, nro 4, s. 23-25.       Korhonen,Pentti        Korhonen,Pentti  Oulua soutamassa, tiedettä huopaamassa. - Sessio, 2004, nro1, s. 3-7.       Kuusela,Harri        Kuusela,Harri  MoodFle Moot 04" -seminaari. - Sessio, 2004, nro 4, s.38-41.       Lepola,Esa        Lepola,Esa  Tilasto-ohjelmauutisia. - Sessio, 2004, nro 1, s. 27.       Lepola,Esa  Tunnukset uusille opiskelijoille. - Sessio, 2004, nro 3, s. 16.       Leppikangas,Tomi        Leppikangas,Tomi  Verkon palvelut. - Sessio, 2004, nro 1, s. 33-35.       Leppikangas,Tomi & Lukkari, Jyrki  Keskitetyt tietokonepalvelut 2003. -Sessio, 2004, nro 1, s. 29-30.       Lukkari,Jyrki        Lukkari,Jyrki  Keskitettyä varmuustalletusta. - Sessio, 2004, nro 3, s.10-11.       Lukkari,Jyrki & Ruokolainen, Petri  Unix -työasemapäivityksiä. - Sessio,2004, nro 3, s. 18-19.       Moilanen,Paavo   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  17       Moilanen,Paavo  Tietohallinnon kuulumisia. - Sessio, 2004, nro 1, s. 8-9.       Ollikainen,Mika        Ollikainen,Mika  Palomuurit suojana. - Sessio, 2004, nro 2, s. 8-13.       Ollikainen,Mika  Tcpip-asetusten hallintaa. - Sessio, 2004, nro 3, s. 33-34.       Pollari,Päiviö        Pollari,Päiviö  Lehmus päivitetty. - Sessio, 2004, nro 1, s. 28.       Pollari,Päiviö  Vierailulla Brutuksen luona. - Sessio, 2004, nro 4, s.36-37.       Rahko,Kaisu        Rahko,Kaisu  Sähköpostin edelleen lähetyksestä. - Sessio, 2004, nro 1, s.23-24.       Rahko,Kaisu  Tietoturvallisuuden yhteistyökuviot. - Sessio, 2004, nro 2,s. 5.       Rahko,Kaisu  Tietoturvallisuus hallittavissa. - IT Universitas, 2004, nro5, s. 1-5.    http://www.yliopistojenit.fi/weblehti/nro5/rahko.html       Rahko,Kaisu  Verkkotunnukset. - Sessio, 2004, nro 1, s. 25-26.       Rahko,Kaisu  Windows-työaseman jatkuva hoito. - Sessio, 2004, nro 2, s.6-7.       Romppanen,Kimmo        Romppanen,Kimmo  F-Secure Anti-Virus Client Security - virustorjunta jahenkilökohtainen palomuuri yhdessä. -   Sessio, 2004, nro 2, s. 14-17.       Romppanen,Kimmo  Windows-koneen palomuurista. - Sessio, 2004, nro 1, s. 21-22.       Ruokolainen,Petri        Ruokolainen,Petri  ATKK:n sähköpostijärjestelmistä. - Sessio, 2004, nro 2, s.22-24.       Ruokolainen,Petri  Postituslistapalvelu lists.oulu.fi. - Sessio, 2004, nro 4, s.26.       Räisänen,Miika        Räisänen,Miika  IE-selain vaihtoon. - Sessio, 2004, nro 4, s. 33-35.       Räisänen,Miika  Windows XP Service Pack 2. - Sessio, 2004, nro 4, s. 27-32.       Salo,Raimo Matias         Salo,Raimo  Runkoverkon uudistus. - Sessio, 2004, nro 4, s. 5-7.       Salo,Raimo  Tietokoneverkko 2003. - Sessio, 2004, nro 1, s. 33.       Sarkkinen,Ulla        Sarkkinen,Ulla  Muutoksen tuulia tietohallinnossa. - Sessio, 2004, nro 4, s.3-4.       Seppä,Jarkko      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  18    Seppä,Jarkko  EU:n huipulla. - Sessio, 2004, nro 3, s. 38-41.       Soudunsaari,Rauno          Soudunsaari,Rauno  Puhetta ja pulinaa dataverkoissa. - Sessio, 2004, nro 4, s.8-12.       Suokas,Janne        Suokas,Janne  IT-Forum 2004 matkakertomus. - Sessio, 2004, nro 4, s. 46-48.       Suokas,Janne  POTKY ry:n toimintaa. - Sessio, 2004, nro 3, s. 42.       Suokas,Janne  Uusi A3-tasoskanneri atk-asemalle. - Sessio, 2004, nro 2, s.30.       Suokas,Janne  Videoeditoinnin itsepalvelupiste. - Sessio, 2004, nro 4, s.22.       Tienari,Eino        Tienari,Eino  Unix-palvelinten käyttötilastoja 2003. - Sessio, 2004, nro 1,s. 31-32.       Tolonen,Kari        Tolonen,Kari  Kannettavan tietokoneen tietoturva. - Sessio, 2004, nro 1, s.12-17.       Tolonen,Kari  Laajakaistaliittymän lepotila. - Sessio, 2004, nro 2, s. 25.       Tolonen,Kari  Langaton verkko kotikäyttöön. - Sessio, 2004, nro 3, s. 25-32.       Tolonen,Kari  Päivitä kotikoneesi syksyksi. - Sessio, 2004, nro 2, s. 26-27.       Tolonen,Kari  Uusi Rimage Endeavor -polttorobotti. - Sessio, 2004, nro 2, s.28-29.       Tolonen,Kari  Vakoilu- ja haittaohjelmat. - Sessio, 2004, nro 2, s. 18-21.       Tolonen,Kari & Räisänen, Miika  Kodin tietokoneet Baanalla. - Sessio,2004, nro 3, s. 20-24.       Vakkilainen,Esko        Vakkilainen,Esko  Laajakaistayhteydet puheenaiheena. - Sessio, 2004, nro 1, s.10-11.       Vakkilainen,Esko  Opiskelijan IT:n käyttömahdollisuudet. - Sessio, 2004, nro 3,s. 12-13.       Vakkilainen,Esko  Tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. - Sessio, 2004, nro 2, s.3-4.       Vakkuri,Raine        Vakkuri,Raine  Kanna huolta kannettavastasi. - Sessio, 2004, nro 1, s.18-20.       Vakkuri,Raine  Paikkatieto-ohjelmistojen käyttö 2003. - Sessio, 2004, nro 1,s. 36.       Väänänen,Harri        Väänänen,Harri  Teleware Corporate Security 2004. - Sessio, 2004, nro 3, s.35-37.       Väänänen,Harri  Tieturi Data Security Conference. - Sessio, 2004, nro 4, s.42-45.     21       Heikka,Jorma   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  19       Heikka,Jorma & Ikonen, Heli (toim.)  Uuden opiskelijan atk-opas. Oulu2004. 44 s.       Ikonen,Heli        Ikonen,Heli; Sarkkinen, Ulla & Heikka, Jorma (toim.)  Atk-palvelujahenkilökunnalle. Oulu 2004. 42 s.     2.2. Opetus- ja opiskelijapalvelut     02       Karjalainen,Asko Sulo Tapio         Karjalainen,Asko  Benchmarking in brainstorming. - Benchmarking in theimprovement of higher education. Ed. by   K. Hämäläinen et al. ENQA workshop reportsnro 2. Helsinki, European network for quality assurance in higher   education 2003. s. 7-10.       Törmälä(os. Niinikoski), Soili Karoliina         Niinikoski,Soili  Creative benchmarking - designing sustainable internationalcooperation in higher education. -   Benchmarking in the improvement of highereducation. Ed. by K. Hämäläinen et al. ENQA workshop reports nro 2.   Helsinki, European network for qualityassurance in higher education 2003. s. 14-19.     09       Kuortti,Kimmo        Kuortti,Kimmo; Karjalainen, Asko; Hämäläinen, K.; Thalhammer, O. & Niinikoski,Soili  Benchmarking energy for   developing cooperation in higher education.Workshop VIII. - Invitation. 15th annual conference of the European   associaion for international education. 10to 13 September 2003, Vienna, Austria. European association for   international education 2003. s. 13-14.    http://www.eaie.org/networking/ps/conference/index.asp?PS=EEPC     10       Karjalainen,Asko Sulo Tapio         Rauhala,P.; Karjalainen, Asko; Lämsä, A-M.; Valkonen, A.; Vänskä, A. & Seppälä,H.  Strategiasta koulutuksen   laatuun. Turun ammattikorkeakoulunkokonaisarviointi. - Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja nro 4.   Helsinki, 2004. 48 s.       Maikkola(os. Vanhala), Merja Helena         Palovaara,M.; Haapaniemi, T.; Naumanen-Tuomela, P.; Olkkonen, T.; Pirttimäki, S.;Tossavainen, K.; Turunen, H.;   Vanhala, Merja & Voutilainen,U.  Itsearvioinnilla parempiin ohjauskäytäntöihin.Yliopisto-opiskelijan ohjauksen   kehittämishankkeen (OpOKe) tutkimusryhmänraportti. - Kuopion yliopiston julkaisuja F. Yliopistotiedot nro 32.   Kuopio, 2003. 84 s.     15       Karjalainen,Asko Sulo Tapio         Karjalainen,Asko & Huusko, M.  Arviointiajattelun pikaopas. Oulu, Oulunyliopisto 2004. 17 s.       Karjalainen,Asko; Alha, Katariina & Jutila, Suvi  Anna aikaa ajatella.Suomalaisten yliopisto-opintojen   mitoitusjärjestelmä. Oulun yliopisto 2003.85 s.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/MITOI305.pdf       Pekkala,Anna        Pekkala,Anna  Nollasuorittajat. Mikä hidastaa opintojen etenemistä äärimmilleen.- Uutisia opetuksen kehittämisestä   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  20  Oulun yliopiston laitoksilla nro 19. Oulu,2004. 50 s.     16       Alha,Mirja Katariina         Alha,Katariina  Täytyy ehtiä luennolle. Selvityksiä opiskelijoidenajankäytöstä. - Täytyy ehtiä luennolle. Selvityksiä   opiskelijoiden ajankäytöstä. Toim. K. Alha.Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A nro   23. Oulu, 2004. s. 9-14.       Isola,Katri Marianne         Isola,Marianne  Opetussuunnitelmien kehittämisprojekti taloustieteidentiedekunnassa; pilottina laskentatoimen   koulutusohjelma. - Akateeminenopetussuunnitelmatyö. Toim. A. Karjalainen. 2003. s. 153-158.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf       Jutila,Suvi Maaria         Jutila,Suvi  Sähkö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoiden ajankäytönseuranta. - Täytyy ehtiä luennolle.   Selvityksiä opiskelijoiden ajankäytöstä.Toim. K. Alha. Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja.   Sarja A nro 23. Oulu 2004. s. 15-121.       Karjalainen,Asko Sulo Tapio         Karjalainen,Asko  Curriculum academicum. - Akateeminen opetussuunnitelmatyö.Toim. A. Karjalainen. Oulun   yliopisto 2003. s. 9-24.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf       Karjalainen,Asko  Opetussuunnitelmatyön erityiskysymyksiä kaksiportaisessatutkintorakenteessa. - Akateeminen   opetussuunnitelmatyö. Toim. A. Karjalainen.Oulun yliopisto 2003. s. 105-115.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf       Karjalainen,Asko & Alha, Katariina  Opetussuunnitelman arviointi jakehittäminen. - Akateeminen   opetussuunnitelmatyö. Toim. A. Karjalainen.Oulun yliopisto 2003. s. 87-104.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf       Karjalainen,Asko; Jaakkola, Elina; Alha, Katariina & Lapinlampi, Tanja Opetussuunnitelman laatiminen. -   Akateeminen opetussuunnitelmatyö. Toim. A.Karjalainen. Oulun yliopisto 2003. s. 56-87.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf       Karjalainen,Asko; Lapinlampi, Tanja; Jaakkola, Elina & Alha, Katariina Opetussuunnitelman käsite. - Akateeminen   opetussuunnitelmatyö. Toim. A. Karjalainen.Oulun yliopisto 2003. s. 25-55.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf     19       Karjalainen,Asko Sulo Tapio         Karjalainen,Asko  Akateemisen opetuksen johtaminen. - Peda-forum, 2003, vol. 10,nro 1, s. 11.       Karjalainen,Asko  Opetuksen laadun arviointijärjestelmä Oulun yliopistossa. -Peda-forum, 2004, vol. 11, nro 1, s. 8.       Karjalainen,Asko  Opetusportfolion tilanne yliopistoissamme 2003. - Peda-forum,2003, vol. 10, nro 2, s. 4-5.       Karjalainen,Asko  Tieteen oppiminen yliopistossa - opinnäytetyöt osanatieteellisen kasvun juonnetta. -   Korkeakoulutieto, 2004, vol. 3, nro 1, s.25-28.       Karjalainen,Asko  Tutkintorakenneuudistus ja opetuksen kehittäminen. -Peda-forum, 2003, vol. 10, nro 1, s. 6-7.       Kuortti,Kimmo      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  21    Kuortti,Kimmo  Benchmarking yliopistojen kehittämisen työkaluina. - 2004. s. 1-6.    http://www.virtuaaliyliopisto.fi/strategiapalvelu/tyokalupakki/Kuortti.html       Lapinlampi,Tanja Susanna         Lapinlampi,Tanja  Pieta Sofia Sohvi Paavola os. Grahn 1887-1978. - JuuretVilhelässä. Oulu, Grahn sukutoimikunta   2003. s. 28-29.       Maikkola(os. Vanhala), Merja Helena         Maikkola,Merja  Vararehtorit koolla: Jaettuun pedagogiseen johtamiseen-tapaamisen antia. - Peda-forum, 2003, vol.   10, nro 1, s. 4-5.     21       Alha,Mirja Katariina         Alha,Katariina (toim.)  Täytyy ehtiä luennolle. Selvityksiäopiskelijoiden ajankäytöstä. - Oulun yliopiston opetus- ja   opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja Anro 23. Oulu, 2004. 200 s.       Karjalainen,Asko Sulo Tapio         Karjalainen,Asko (toim.)  Akateeminen opetussuunnitelmatyö. Oulu, Oulunyliopisto 2003. 221 s.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf       Maikkola(os. Vanhala), Merja Helena         Maikkola,Merja & Olkkonen, T. (toim.)  Tuella ja taidolla - ohjauksellaenergiaa opintopolulle. - Dialogeja nro 6.   Oulu, Oulun yliopisto 2004. 237 s.     2.3. Rehtorin yksikkö     12       Lajunen,Lauri Heikki Juhani        Lajunen,Lauri & Leppänen, Pentti  Tiedeyhteisö ja maanpuolustus. -Suunta pysyy. Perinteitä kunnioittaen ajassa   mukana. Heikki Tilander 60 vuotta.Kadettikunta 2004. s. 149-154.     17       Lajunen,Lauri Heikki Juhani        Saarinen,H. & Lajunen, Lauri  Analyyttisen kemian perusteet. Oulu 2004.4. p. 198 s.     19       Lajunen,Lauri Heikki Juhani        Lajunen,Lauri  Aikaisemmin, nopeammin, tehokkaammin. - Kaleva 2.1.2004.       Lajunen,Lauri  Hajautuksen ja kasvun tie kuljettu loppuun. - Aktuumi, 2004,vol. 14, nro 3, s. 6-8.       Lajunen,Lauri  Kansainvälistymisen haaste. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 2,s. 12.       Lajunen,Lauri  Laatua ja kilpailukykyä - mutta miten. - Kaleva 9.11.2004.       Lajunen,Lauri  Matematiikka on osa perussivistystä ja luo pohjanjatko-opinnoille. Pääkirjoitus. - Solmu.   Matematiikkalehti, 2004, nro 2, s. 4-5.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  22    Lajunen,Lauri  On aika uudistaa ylioppilastutkinto. - Kaleva 26.3.2004.       Lajunen,Lauri  Opintoihin tehoa opetusta kehittämällä. - Kaleva 30.1.2004.       Lajunen,Lauri  Opintoviikkoja varusmieskoulutuksesta. - Kaleva 21.5.2004.       Lajunen,Lauri  Opiskeluaikoja voidaan lyhtentää opetuksenkehittämistoimilla. - Oulun ylioppilaslehti, 2004, nro 2, s.   4.       Lajunen,Lauri  Oulu maailmanluokkaan. - Kaleva 7.12.2004.       Lajunen,Lauri  Oulun yliopiston kamariorkesteri - vahva oululainenmusiikkivaikuttaja. - Juhlakonsertti 11.12.2004   klo 19.00 Madetojan salissa. Ohjelma. Oulu,2004. s. 1.       Lajunen,Lauri  Rakenteellinen sopeutus ja profiloituminen. -Korkeakoulutieto, 2004, nro 3, s. 24-27.       Lajunen,Lauri  Rehtorin vastaus. - Oulun yliopiston kuudes tohtoripromootio2002. Toim. E. Jaakkola. Oulu, 2004. s.   82-84.       Lajunen,Lauri  Seminaarin avauspuhe. - Euroopan liikuntakasvatuksenteemavuoden seminaari, 19.-20.4.2004,   Kajaani. 2004. s. 1-4.       Lajunen,Lauri  Tarvitaanko kahdenlaisia maistereita. - Kaleva 23.4.2004.       Lajunen,Lauri  Tekniikan rekrytointipohja pettää. - Kaleva 12.10.2004.       Lajunen,Lauri  Tieteellä huuhaata vankempi asema. - Forum24 20.12.2004.       Lajunen,Lauri  Tohtorin mentäviä aukkoja. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 4,s. 12.       Lajunen,Lauri  Tohtorinmentäviä aukkoja teollisuudessa. - Kaleva 14.9.2004.       Lajunen,Lauri  Tulevaisuus taataan omilla valinnoilla. - Aktuumi, 2004, vol.14, nro 1, s. 11.       Lajunen,Lauri  Tulevaisuuteen voidaan itse vaikuttaa. - Oulun yliopisto.Vuosikertomus 2003. Oulu, 2004. s. 4-5.       Lajunen,Lauri  Universität von Oulu. - DFG, Deutsch-Finnische Gesellschaft,2004, nro 113, s. 15.       Lajunen,Lauri  Yhteistutkinnot tulevat. - Kaleva 18.6.2004.       Lajunen,Lauri  Yliopistolainsäädäntö uudistuu. - Kaleva 27.2.2004.     2.4. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut     19       Jakkula,Olavi Johannes         Jakkula,Olavi  Suurtuntureiden luonto. Arvostelu teoksesta: A. Järvinen& S. Lahti, Kilpisjärven biologisen aseman   40-vuotisjuhlakirja (2004). - Kaltio, 2004,vol. 60, nro 6, s. 285-286.     2.5. Tietohallintopalvelut     19       Keinänen,Kari        Keinänen,Kari  Kustannussäästöjä keskittämällä. - Sessio, 2004, nro 3, s.3-5.     2.6. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  23     19       Huttunen,Elsi        Huttunen,Elsi  Bioalan patentoinnin lyhyt oppimäärä. - Yliopisto tutkii.Oulun yliopiston tutkimus- ja   innovatiopalveluiden uutislehti, 2004.    http://www.oulu.fi/tupa/yliopistotutkii/html/epo.html       Huttunen,Elsi  Luuasiantuntija kannustaa hyppimään. - Yliopisto tutkii. Oulunyliopiston tutkimus- ja   innovatiopalveluiden uutislehti, 2004.    http://www.oulu.fi/tupa/yliopistotutkii/html/jamsa.html       Risteli,Leila Tuulikki         Risteli,Leila  Perusresursseja perustutkimukseen. - Forum 24 23.11.2004.       Risteli,Leila  Tohtorit yrityksiin vahvistamaan kehitystä. - Aktuumi, 2004,vol. 14, nro 4, s. 8-10.       Risteli,Leila  Tutkimuksen hyödyt käyttöön. - Helsingin Sanomat 27.11.2004.     2.7. Viestintäpalvelut     19       Pistokoski,Tiina        Pistokoski,Tiina  Puhdasta tekniikkaa ympäristön ehdoilla. - Aktuumi, 2004,vol. 14, nro 3, s. 2-4.       Raudaskoski,Anna-Maria         Raudaskoski,Anna-Maria  Maailma on mikrobien. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 2,s. 3-5.     3. Humanistinen tiedekunta     3.1. Englannin kielen laitos     02       Haddington,Pentti Olavi         Haddington,Pentti  Stance taking in news interviews. - SKY Journal ofLinguistics, 2004, vol. 17, s. 101-142.     03       Johnson,Anthony William         Johnson,Anthony  Introduction. - Signs of Change. Transformations ofChristian traditions and their representation   in the arts, 1000-2000. Ed. N. H. Petersen,C. Clüver & N. Bell. Amsterdam, Rodopi 2004. s. 25-29.       Johnson,Anthony  Levity and gravity: Ben Jonson and the crisis of the image.- Signs of Change. Transformations   of Christian traditions and theirrepresentation in the arts, 1000-2000. Ed. N. H. Petersen, C. Clüver & N.Bell.   Amsterdam, Rodopi 2004. s. 51-67.     06       Johnson,Anthony William         Johnson,Anthony  Alconomy, Maria in sole, and the fifteenth centuryimagination. - Transfiguration. vol. 3, nro 2.   Copenhagen, Museum Tusculanum 2004. s.7-25.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  24     12       Kärkkäinen,Elise Orvokki         Kärkkäinen,Elise  Interactional practices and linguistic resources of stancetaking in spoken English. - PIC Bulletin,   2004, nro 7, s. 45-48.       Kärkkäinen,Elise; Keisanen, Tiina; Rauniomaa, Mirka; Niemelä, Maarit & Haddington,Pentti  Not just old hat:   Stance as an emergent, contingent anddialogic concept. - PIC Bulletin, 2004, nro 7, s. 48-59.     16       Saarenkunnas,Maarit        Saarenkunnas,Maarit & Kuure, Leena  Tools in solving language-relatedproblems - Bringing workplace practices   into the language classroom. - Futureperspectives in foreign language education. Ed. by K. Mäkinen, P. Kaikkonen   & V. Kohonen. Oulun yliopistonkasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia nro 101. Oulu, Oulun yliopisto 2004.s.   153-165.     17       Morris-Wilson,Ian        Morris-Wilson,Ian  English segmental phonetics for Finns. Oulu, Oulun yliopisto2004. 245 s.     19       Kuure,Leena Marketta         Kuure,Leena  Kaikki muuttuu muuksi - opettajaksi verkostojen verkostossa.- Peda-forum, 2004, nro 2, s. 21-25.       Marjomaa,Ilkka Kalervo         Marjomaa,Ilkka  Ei selvää saunassakaan. - Kaleva 11.7.2004.       Marjomaa,Ilkka  Itse aiheutetusta. - Kaleva 1.5.2004.       Marjomaa,Ilkka  Jalopeuralla pitkälle. - Kaleva 28.11.2004.       Marjomaa,Ilkka  Kenen oli kylmä helvetti. - Kaleva 3.10.2004.       Marjomaa,Ilkka  Kielessä omaa, länttä ja itää. - Kaleva 31.10.2004.       Marjomaa,Ilkka  Kieli joka ei pakinaa tunne. - Kaleva 30.5.2004.       Marjomaa,Ilkka  Kulttuuri joka ei aforismia tunne. - Kaleva 17.10.2004.       Marjomaa,Ilkka  Kummat ylimmän opin portaat. - Kaleva 29.2.2004.       Marjomaa,Ilkka  Kunniavelka ja markkinavoimat. - Kaleva 19.9.2004.       Marjomaa,Ilkka  Kääntöpuolen asiaa. - Kaleva 14.3.2004.       Marjomaa,Ilkka  Lankeemuksen sato. - Kaleva 8.8.2004.       Marjomaa,Ilkka  Liian lyhyt yritys. - Kaleva 22.8.2004.       Marjomaa,Ilkka  Maat ovat menneet, menköön sydänkin. - Kaleva 14.11.2004.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  25    Marjomaa,Ilkka  Meillä ei ole eikä tarvita. - Kaleva 25.7.2004.       Marjomaa,Ilkka  Nysse tulee, huvittaako. - Kaleva 25.1.2004.       Marjomaa,Ilkka  Pashan puintia. - Kaleva 10.4.2004.       Marjomaa,Ilkka  Puuttumiseen takertuminen. - Kaleva 12.12.2004.       Marjomaa,Ilkka   Rasvainen juttu. - Kaleva 11.1.2004.       Marjomaa,Ilkka  Teurastus nuorentaa. - Kaleva 13.2.2004.       Marjomaa,Ilkka  Tosi iso nykysuomen kuvaus. - Kaleva 3.12.2004.       Marjomaa,Ilkka  Uusi viini vanhaan leiliin. - Kaleva 5.9.2004.       Marjomaa,Ilkka  Yhteyden merkitys. - Kaleva 25.6.2004.       Marjomaa.Ilkka  Tonttujen tehtäväkentät. - Kaleva 24.12.2004.       Rauniomaa,Sari Mirka Marjaana        Rauniomaa,Mirka  Kongressbericht: 2nd EuroConference on InternationalLinguistics. Helsinki, September 6-11,   2002. - Neuphilologische Mitteilungen,2004, vol. 105, nro 3, s. 391-392.     20       Johnson,Anthony William         Johnson,Anthony  Musiikin mestarit 7:2. CD-levy, raidat 22 ja 23.Oulu,  Otava 2004.     21       Kuurola,Mirja Sinikka         Kuurola,Mirja & Lammi, Heidi (toim.)  AFinLA:n syysymposium 2004Oulussa. Esitysten tiivistelmät. Oulu, Oulun   yliopisto 2004. 88 s.     22       Kärkkäinen,Elise Orvokki         Kärkkäinen,Elise  Työpaja I: Workshop on stance and affiliation. - AFinLA:nsyyssymposium 2004 Oulussa. Toim.   M. Kuurola & H. Lammi. Oulu. Oulunyliopisto 2004. s. 65-73.     3.2. Historian laitos     02       Alenius,Kari Petteri         Alenius,Kari  Under the conflicting pressures of the ideals of the era andthe burdens of history: ethic relations in   Estonia, 1918-1925. - Journal of BalticStudies, 2004, vol. 35, nro 1, s. 32-49.     03       Alenius,Kari Petteri         Alenius,Kari  Estonian youth movements under German occupation 1941-1944. -The Baltic countries under   occupation. Soviet and nazi rule 1939-1991.Ed. by  A-M. Kõll. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  26  Stockholmiensia nro 23. 2004. s. 97-107.       Manninen,Juha Arvid Mikael         Manninen,Juha  Bildung, Sittlichkeit, Persönlichkeit. Eineideengeschichtliche Perspektive. - Philosophieren im   Ostseeraum. Beiträge des Nord- undosteuropäischen Forums für Philosophie Greifswald. Hrsg. C. Häntsch.   Wiesbaden, Harrassowitz 2004. s. 109-119.       Manninen,Juha  Kak voznik fizikalizm. - Filosofija i istorija filosofii.Aktualnye problemy k 90-letiju T. I. Oizermana.   2004. s. 466-496.       Manninen,Juha  Travelling to a Fountain of the Enlightenment. - Reason,Universality, and History: Standpoints on   the European Intellectual Tradition. Ed. byM. Buhr & D. Moggach. New York, LEGAS 2004. s. 163-172.       Väyrynen,Kari Antero         Väyrynen,Kari  Zur Geschichtsphilosophie der Umweltgeschichte. - Die Idee derhistorischen Epoche. Hrsg. D.   Losurdo & A. Tosel. Frankfurt am Main,2004. s. 435-447.     10       Pulkkinen,Jarmo Petteri Uolevi       Pulkkinen,Jarmo  Sudenluusta supertietokoneeseen. Laskemisenkulttuurihistoriaa. Helsinki, Art House 2004. 464 s.     11       Alenius,Kari Petteri         Alenius,Kari  Kaukainen, karu, mystinen. Pohjois-Suomi virolaisestanäkökulmasta vuosina 1822-1917. - Faravid,   2004, vol. 28, s. 91-98.       Alenius,Kari  Russification in Estonia and Finland before 1917. - Faravid,2004, vol. 28, s. 181-194.       Fält,Olavi Kaarlo         Fält,Olavi K.  Unohdettu kungfutselaisuus. Miehittäjien tulkinta keisarinja kansan suhteesta vuoden 1946   Japanissa. - Faravid, 2004, vol. 28, s.169-177.       Julku,Kyösti        Julku,Kyösti  Ongelmallinen kohde. Arvostelu teoksesta: Viipurin lääninhistoria I: Karjalan synty (2003). - Faravid,   2004, vol. 28, s. 227-229.       Julku,Kyösti  Älteste Ursprung der Magyaren - eine Hypothese. - Faravid,2004, vol. 28, s. 7-16.       Manninen,Juha Arvid Mikael         Manninen,Juha  Wittgenstein ja Wienin piiri. - Niin & näin. Filosofinenaikakauslehti, 2004, vol. 11, nro 2, s. 135-153.       Oinas-Kukkonen,Henry Tapio         Oinas-Kukkonen,Henry  To be escorted without fanfare: allowing Nosaka Sanzo to returnto Japan. - Faravid, 2004,   vol. 28, s. 149-168.       Satokangas,Reija Raili         Satokangas,Reija  Meän sukhun ei plankunkantajia tarvita. Agraariyhteisönsuhtautuminen teollistumiseen   Kemijokisuulla 1860-1938. -Työväentutkimus, 2004, s. 5-7.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  27    Virkkala,Mari-Anne         Virkkala,Mari-Anne  Kantin ylevän analytiikka ja luonto. - Synteesi, 2004,vol. 23, nro 2, s. 80-94.       Wunsch,Sinikka Hilkka         Wunsch,Sinikka  Merirajoilla kuohui. Selkkaukset Suomen ja Neuvostoliitonrajoilla olivat arkipäivää 1930-luvun   lopulla. - Faravid, 2004, vol. 28, s.133-148.     12       Alenius,Kari Petteri         Alenius,Kari  Miehittäjä vaihtui - mikä muuttui? Vapaa kansalaistoimintaVirossa vuosina 1940-1944. - Vieraat   sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa5.2.-6.2.2004. Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica   septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomenhistoriallinen yhdistys 2004. s. 135-145.       Alenius,Kari  Rajakiistojen leimaama vähemmistö. - Rozentals-seuranvuosikirja 2003. 2004. s. 13-20.       Alenius,Kari  Turismin vaikutus virolaisten Suomi-kuvaan. - VaarallinenSuomi. Suomi Eestin kommunistisen   puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. M.Graf & H. Roiko-Jokela. 2004. s. 197-202.       Enbuske,Matti Pekka         Enbuske,Matti  Jenderjan, Klaes (1650-1704). - Suomen kansallisbiografia 4.2004. s. 424-425.       Fält,Olavi Kaarlo         Fält,Olavi K.  Alkusanat. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulunyliopistossa 5.2.-6.2.2004. Toim. K. Alenius; O. K. Fält &   J. Vahtola. Studia historicaseptentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2004.s. 5-6.       Fält,Olavi K.  Eteläisem maailmankulttuurin kukoistus. -Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen.   Turku, Kirja-Aurora 2004. s. 89-92.       Fält,Olavi K.  Keisarius demokratian heijastajana. Japanin miehitys jasen vaikutus japanilaisen lehdistön   välittämään keisarikuvaan 1945-1952. -Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa 5.2.-6.2.2004. Toim. K. Alenius;  O. K. Fält & J. Vahtola. Studiahistorica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinenyhdistys   2004. s. 205-217.       Fält,Olavi K.  Kiina - itäisen Aasian suurvalta. - Maailmankulttuurinsynty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku,   Kirja-Aurora 2004. s. 42-45.       Fält,Olavi K.  Kiina polkee paikallaan. - Maailmankulttuurin synty. Uud.laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-  Aurora 2004. s. 269-274.       Fält,Olavi K.  Kiinalaisen kulttuurin uusi nousu. - Maailmankulttuurinsynty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku,   Kirja-Aurora 2004. s. 128-132.       Fält,Olavi K.  Kiinalaistuva Japani. - Maailmankulttuurin synty. Uud.laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora   2004. s. 122-127.       Fält,Olavi K.  Kiinan nousu suurvallaksi. - Maailmankulttuurin synty.Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-  Aurora 2004. s. 83-88.       Fält,Olavi K.  Kiinan uusi elpyminen. - Maailmankulttuurin synty. Uud.laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-  Aurora 2004. s. 307-309.       Fält,Olavi K.  Tang-dynastia - Kiinan kultainen kausi. -Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen.   Turku, Kirja-Aurora 2004. s. 118-121.       Jalagin,Seija Maria Hannele   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  28       Jalagin,Seija  Geisha-kuvan synty ja kuolemattomuus. - Japanilainen nainen.Kuvissa ja kuvien takana. Toim. A.   Konttinen & S. Jalagin. Tampere,Vastapaino 2004. s. 58-88.       Jalagin,Seija & Konttinen, A.  Alussa nainen oli aurinko. Japanilaisennaisen asema ja yhteiskunnalliset muutokset. -   Japanilainen nainen. Kuvissa jakuvien takana. Toim. A. Konttinen & S. Jalagin. Tampere, Vastapaino 2004.s. 27-57.       Konttinen,A. & Jalagin, Seija  Johdanto. Japanilainen nainen kuvana japeilinä. - Japanilainen nainen. Kuvissa ja   kuvien takana. Toim. A. Konttinen & S.Jalagin. Tampere, Vastapaino 2004. s. 9-26.       Junila,Marianne         Junila,Marianne  Sakemanniaikaan - vieras sotavoima pohjoissuomalaisessayhteisössä. - Vieraat sotilaat. Seminaari   Oulun yliopistossa 5.2.-6.2.2004. Toim. K.Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45.   Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinenyhdistys 2004. s. 147-163.       Kallinen,Maija Sinikka         Kallinen,Maija  Hahn, Petrus (1650-1718). - Suomen kansallisbiografia 3.2004. s. 472-473.       Kallinen,Maija  Kalm, Pehr (1716-1779). - Suomen kansallisbiografia 4. 2004.s. 754-756.       Manninen,Juha Arvid Mikael         Manninen,Juha  Kirjeitä Cambridgestä - G. H. von Wrightin kokoelman antia. -Filosofisia tutkielmia - Philosophical   Studies in honorem Leila Haaparanta. Toim.K. Luoma; E. Oesch & R. Vilkko. Acta Philosophica Tamperensia nro 4.   2004. s. 99-113.       Oinas-Kukkonen,Henry Tapio         Oinas-Kukkonen,Henry  Antiamerikkalaisuus Yhdysvaltojen näkökulmasta: Havahtuminenilmiöön Japanissa 1947. -   Vieraat sotilaat. Seminaari Oulunyliopistossa 5.2.-6.2.2004. Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola.Studia historica   septentrionalia nro 45. Rovaniemi,Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2004. s. 219-236.       Sironen,Timo Antero         Sironen,Timo  Vieraat sotilaat antiikin läntisellä Välimerellä -palkkasotilaita, "vapauttajia" ja miehitysjoukkoja   etnisessä kirjossaan. - Vieraat sotilaat.Seminaari Oulun yliopistossa 5.2.-6.2.2004. Toim. K. Alenius; O. K. Fält &J.   Vahtola. Studia historica septentrionalianro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2004. s. 9-21.       Urpilainen,Erkki Juhani         Urpilainen,Erkki & Mäkelä-Alitalo, Anneli  Hasselbom, Nils (1690-1764). -Suomen kansallisbiografia 3. 2004. s. 599-  600.       Vahtola,Jouko Olavi         Vahtola,Jouko  Franzén (1600-). - Suomen kansallisbiografia 3. 2004. s.67-68.       Vahtola,Jouko  Frosterus (1500-). - Suomen kansallisbiografia 3. 2004. s.122-124.       Vahtola,Jouko  Frosterus, Erik (1713-1788). - Suomen kansallisbiografia 3.2004. s. 126.       Vahtola,Jouko  Ganander, Christfried (1741-1790). - Suomenkansallisbiografia 3. 2004. s. 171-173.       Vahtola,Jouko  Goi. - Suomen kansallisbiografia 3. 2004. s. 234.       Vahtola,Jouko  Grape, Arendt (1612-1687). - Suomen kansallisbiografia 3.2004. s. 279-280.       Vahtola,Jouko  Gullsten, Pehr (1770-1825). - Suomen kansallisbiografia 3.2004. s. 349.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  29    Vahtola,Jouko  Hellant, Anders (1717-1789). - Suomen kansallisbiografia 3.2004. s. 722-724.       Vahtola,Jouko  Härmä, Matti Joosefinpoika (1600-luku). - Suomenkansallisbiografia 4. 2004. s. 228-229.       Vahtola,Jouko  Suomalaiset Itä-Karjalaa miehittämässä 1918-1919. - Vieraatsotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa   5.2.-6.2.2004. Toim. K. Alenius; O. K. Fält& J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-  Suomen historiallinen yhdistys 2004. s.99-106.       Wunsch,Sinikka Hilkka         Wunsch,Sinikka  Kasakkalaumoista pommituslentäjiin - ison vihanvainolaistarinoiden hyödyntäminen talvisodan   viholliskuvassa. - Vieraat sotilaat.Seminaari Oulun yliopistossa 5.2.-6.2.2004. Toim. K. Alenius; O. K. Fält &J.   Vahtola. Studia historica septentrionalianro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2004. s. 65-81.       Väyrynen,Kari Antero         Väyrynen,Kari  Kieltämisestä tunnustamiseen: teoreettisen tietoisuudenkehityksestä Hegelillä. - Kielto. Toim. H.   Gylling; S. A. Kivinen & R. Vilkko.Helsinki, 2004. s. 42-49.       Väyrynen,Kari  Luonnon ja kulttuurin vuorovaikutus filosofisenitseymmärryksen syventäjänä. - Filosofia, ihminen   ja yhteiskunta. Symposiontekstejä. Toim. M.Alapartanen & J. Petäjämaa. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä   julkaisuja. Esseitä, puheenvuoroja jaraportteja nro 3. 2004. s. 141-153.       Väyrynen,Kari  Zur Spinoza-Deutung von Arne Naess. - Spinoza in NordicCountries. Ed. V. Oittinen. Philosophical   Studies from the University of Helsinki nro5. 2004. s. 113-139.     14       Jalagin,Seija Maria Hannele        Jalagin,Seija  Naishistoriaa hengellisellä maaperällä: Lähetystyötutkimusmonitieteisen yhteisön parissa. - Tasa-  arvon haasteita globaalin ja lokaalinrajapinnoilla. Toim. K. Kailo; V. Sunnari & H. Vuori. Northern genderstudies nro   5. Oulu, 2004. s. 46-54.     19       Fält,Olavi Kaarlo         Fält,Olavi K.  85 vuotta Suomen ja Japanin diplomaattisuhteita. -Jäsenlehti. Suomalais-japanilainen yhdistys, 2004,   nro 3, s. 10-16.       Fält,Olavi K.  Venäjän-Japanin sota kosketti Suomeakin. - Kaleva8.2.2004.       Jalagin,Seija Maria Hannele        Jalagin,Seija  Entä jos et osaisi lukea ja kirjoittaa. - Kaleva 3.8.2004.       Junila,Marianne         Junila,Marianne  Faktaa, fiktiota vai puuta heinää. - Kaleva 22.9.2004.       Kortesalmi,Jouko Juhani         Kortesalmi,J. Juhani  Poronhoidon synty ja kehitys Kemin Lapissa. - Poromies,2004, nro 4, s. 13.       Oinas-Kukkonen,Henry Tapio         Oinas-Kukkonen,Henry  Antiamerikkalaisuus miehitetyssä Japanissa 1947: jotainsamaa, jotain eroa. - Aktuumi,   2004, vol. 14, nro 2, s. 10-11.       Oinas-Kukkonen,Henry; Niinikoski, Soili; Latomaa, Timo & Pekkinen, H. M.  Luovaarviointitiimi - jaettu johtajuus,   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  30  sitoutuminen, yhtenä toimien. - Peda-forum,2004, vol. 11, nro 1, s. 9-10.       Satokangas,Reija Raili         Satokangas,Reija  Yksilö yhteiskunnan murroksessa - Matildan elämäteollistuvassa yhteisössä. - Sukutieto, 2004,   vol. 21, nro 3, s. 14-17.     20       Jalagin,Seija Maria Hannele        Jalagin,Seija & Junila, Marianne  Kansakunnan lesket(asiantuntijahaastattelu). - YLE 1, 30.11.2004,        Jalagin,Seija; Konttinen, A. & Alander-Valtonen, M.  Kotirouvia,toimiston ruusuja ja kansalaisaktivisteja -   japanilainen nainen tradition ja nykyajanristipaineessa. - YLE 1, 1.3.2004,        Junila,Marianne         Junila,Marianne  Kun isä on saksalainen sotilas. - YLE TV1, 3.8.2004, klo8.15.     21       Alenius,Kari Petteri         Alenius,Kari; Fält, Olavi K. & Vahtola, Jouko (toim.)  Vieraat sotilaat.- Studia historica septentrionalia nro 45.   Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinenyhdistys 2004. 238 s.       Jalagin,Seija Maria Hannele        Konttinen,A. & Jalagin, Seija (toim.)  Japanilainen nainen. Kuvissa jakuvien takana. Tampere, Vastapaino 2004. 252   s.     3.3. Saksan, ranskan ja pohjoismaistenkielten laitos     03       Bluhm,Lothar Werner         Bluhm,Lothar  Compilierende oberflächlichkeit gegen gernrezensirendeVornehmheit - Der Wissenschaftskrieg   zwischen Friedrich Heinrich von der Hagenund den Brüdern Grimm. - Goethezeitportal. 2004. s. 1-17.    http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/bluhm_wissenschaftskrieg.pdf       Bluhm,Lothar  Du kommst mir vor wie Saul, der Sohn Kis ... WilhelmMeisters Lehrjahre zwischen "Heilung" und   "Zerstörung". - Goethezeitportal.2004. s. 1-21.    http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/goethe/meisterslehrjahre_bluhm.pdf       Bluhm,Lothar  Goethes »incalculable Productionen«. Zur Kontextualität vonWilhelm Meisters Lehrjahren und den   Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. -Goethezeitportal. 2004. s. 1-18.    http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/goethe/bluhm_kontextualitaet.pdf       Bluhm,Lothar  In jenen unglücklichen Tagen... - Goethes Unterhaltungendeutscher Ausgewanderten oder Die   Ambivalenz von Kunst und Gesellschaft. -Goethezeitportal. 2004. s. 1-19.    http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/goethe/unterhaltungen_bluhm.pdf       Bluhm,Lothar  Johann Gustav Gottlieb Büsching - ein "Dilettant"im Streitgefüge der frühen Deutschen Philologie.   eine Fallstudie. - Slaska RepublikaUczonych Schlesische Gelehrtenrepublik Slezská Vedecká Obec. Red. M. Halub&   A. Manko-Matysiak. Wroclaw, OficynaWydawnicza ATUT 2004. s. 355-381.       Bluhm,Lothar  Rölleke, Heinz. - Enzyklopädie des Märchens. Hrsg. R. W.Brednich et al. Berlin, Walter de Gruyter   2004. s. 786-790.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  31    Bluhm,Lothar  Standortbestimmungen. Anmerkungen zu den Literaturstreitsder 1990er Jahre in Deutschland - eine   kulturwissenschaftliche Skizze. -Deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit 1989. Zwischenbilanzen - Analysen -   Vermittlungsperspekiven. Hrsg. C. Kammler& T. Pflugmacher. Heidelberg, Synchron Wissenschaftsverlag der   Autoren 2004. s. 61-73.       Bluhm,Lothar  Wilhelm Christoph Günther, die Brüder Grimm und dieMarburger Märchenfrau. Zur Entstehung von   KHM 57 Der goldene Vogel. -Goethezeitportal. 2004. s. 1-14.    http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/grimm/bluhm_khm57.pdf       Bluhm,Lothar  Wissenschaft als eine "Gemeinschaft von Freunden".Zur Verzahnung heterogener   Wissenschaftsprojekte in der frühenDeutschen Philologie. - Goethezeitportal. 2004. s. 1-17.    http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/bluhm_gemeinschaft.pdf       Kosunen,Riitta        Kosunen,Riitta  Kunskapsbygge genom elektronisk diskussion. - Svenskansbeskrivning - Förhandlingar vid   tjugosjätte sammankomsten för svenskansbeskrivning. Uppsala den 25-26 oktober 2002. Red. B. Melander et al.   Svenskans beskrivning nro 26. Mölnycke.Elanders Infologistics Väst 2004. s. 163-171.       Sorvali,Irma Katriina         Sorvali,Irma  Problem of the unit of translation: A linguistic perspective.- Übersetzung - Translation - Traduction.   Mouton de Gruyter 2004. s. 354-362.    http://www.degruyter.de/rs/bookSingle.cfm?id=IS-3110137089-1&l=D       Suikkari,Jaana Kristiina         Suikkari,Kristiina  Uttryck för missnöje hos första- och andraspråkstalare. -Svenskans beskrivning - Förhandlingar   vid tjugosjätte sammankomsten för svenskansbeskrivning. Uppsala den 25-26 oktober 2002. Red. B. Melander et al.   Svenskans beskrivning nro 26. Mölnycke.Elanders Infologistics Väst 2004. s. 331-340.     06       Attias,Daniel        Attias,Daniel  Létrange Passion de Gibson. - Laic.info, 2004.    http://www.laic.info/Members/webmestre/Tribune_libre.2004-04-19.5353       Bluhm,Lothar Werner         Bluhm,Lothar  Bettina Kümmerling-Meibauer, Klassiker der Kinder- undJugendliteratur. Rezension. - Aribitrium.   Zeitschrift für Rezensionen zurgermanistischen Literaturwissenschaft, 2003, nro 2, s. 137-140.       Bluhm,Lothar  Clemens Kammler, Jost Keller, Reinhard Wilczek (unterMitarbeit von Tanja van Hoorn):   Deutschsparachige Gegenwartsliteratur seit1989. Gattungen - Themen - Autoren. Eine Auswahlbibliographie.   Rezension. - Wirkendes Wort - DeutscheSprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2004, vol. 54, nro 1, s. 154-  157.       Bluhm,Lothar  Feinde in Scharen. Ein wahres Vergnügen dazusein. Karl Kraus- Heawarth Walden. Briefwechsel   1909-1912. Rezension. - Wirkendes Wort.Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2004, vol. 54, nro   2, s. 310-311.       Bluhm,Lothar  Gert Heine/Paul Schommer: Thomas Mann Chronik. Rezension. -Wirkendes Wort. Deutsche Sprache   und Literatur in Forschung und Lehre, 2004,vol. 54, nro 2, s. 311-312.       Bluhm,Lothar  Stefan Neuhaus. Literatur und nationale einheit inDeutschland. Rezension. - Aribitrium. Zeitschrift   für Rezensionen zur germanistischenLiteraturwissenschaft, 2003, nro 3, s. 309-313.     08       Bluhm,Lothar Werner    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  32       Bluhm,Lothar & Rölleke, H. (Hrsg.)  Wirkendes Wort. Deutsche Spracheund Literatur in Forschung und Lehre.   Jahrg. 54. Heft 1-3. Trier, WVT 2004. 513s.     11       Sorvali,Irma Katriina          Sorvali,Irma  Integrerad etikundervisning i nordiska språk. - Nordiska Språk- Nättidskrift 26.7.2004.    http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/smarre/sorvali.php3       Sorvali,Irma  Serbialaisia kansanlauluja ja Kalevalaa. J. L. Runeberg kääntäjänäja käännettynä. - Kaltio, 2004, vol. 60,   nro 6, s. 268-271.     12       Kosunen,Riitta        Kosunen,Riitta  Opetuksen kehittäminen ja verkko-opetus genreteoriannäkökulmasta. - Minä ja kielitiede -   soveltajan arki. Toim. P. Muikku-Werner& H. Stotesbury. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA)   julkaisuja -  AFinLAn vuosikirja 2004nro 62. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto 2004. s. 241-253.       Schmitt,Hans Gerhard         Schmitt,Gerhard  Magical mystery tour - minuuden matka itseen. Arvosteluteoksesta: T. Kulmala, Minuus itseyden   kiertoradalla. - Ruumiillisuus. Merkillisiäruumiita kirjallisuudessa. Toim. S. Karkulehto & I. Leppihalme.   Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirjanro 55. Helsinki, SKS 2003. s. 228-230.       Sorvali,Irma Katriina         Sorvali,Irma  Jalmari Hahl, kirjallisuudentutkija ja kääntäjä. - Suomenkansallisbiografia 3. Helsinki, SKS 2004. s. 471-  472.       Sorvali,Irma  Livmedelsförpackningar i ord och bild. - Text, bild, samhälle.Red. K. Nikula; K. Alanen & H. Lönnroth.   Nordistica Tamperensia. A nro 4. Tampere,2004. s. 227-242.       Sorvali,Irma  Nordistiken vid universitetet i Uleåborg. - Nordistikenshistoria i Finland. Red. H. Lönnroth. Tampere,   2004. s. 153-184.       Sorvali,Irma  Pienpainatteiden teksti ja kuva. - Papers from the 30thFinnish Conference of Linguistics, Joensuu,   May 15-16, 2003. Ed. M. Nenonen. Studies inlanguages, University of Joensuu nro 39. Joensuu. 2004. s. 207-213.     14       Grasz,Sabine        Grasz,Sabine  Mehrsprachigkeit als Potential im Unterricht einer zweitenoder weiteren Fremdsprache. - Future   perspectives in foreign language education.Ed. by K. Mäkinen, P. Kaikkonen & V. Kohonen. Oulun yliopiston   kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksianro 101. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 99-108.       Selkälä,Satu Marketta         Selkälä,Satu & Suikkari, Kristiina  Vade mecum - tuutoriopettajan kanssaopintojen polkua pitkin. - Tuella ja taidolla -   ohjauksella energiaa opintopolulle. Toim.M. Maikkola & T. Olkkonen. Oulun yliopiston kehittämisyksikön julkaisuja.   Dialogeja nro 6. Oulu, Oulun yliopisto2004. s. 186-189.     16       Schmitt,Hans Gerhard         Schmitt,Gerhard  Lyriikan tulkinnan ja kääntämisen kriittinen suhde. -Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  33  2.12.2003. Toim. I. Sorvali. Meddelandenfrån institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B nro   29. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 47-50.       Sorvali,Irma Katriina         Sorvali,Irma  Ei lasten ulottuville - förvaras oåtkomligt för barn.Lääkepakkauksia ja pakkausselosteita molemmilla   kotimaisilla. - Kääntämisentutkimuksenpäivät Oulussa 2.12.2003. Toim. I. Sorvali. Meddelanden från institutionen för   nordiska språk vid Uleåborgs universitet.Serie B nro 29. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 60-74.       Sorvali,Irma  Saatteeksi. - Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 2.12.2003.Toim. I. Sorvali. Meddelanden från   institutionen för nordiska språk vidUleåborgs universitet. Serie B nro 29. Oulu, 2004. s. 5-7.     19       Attias,Daniel        Attias,Daniel  Oulun kaupungin outo musiikkikummisetä. - Kaleva 1.11.2004.       Rossi,Paula Anneli         Rossi,Paula  Språk som formar vär(l)den. Arvostelu. - Nordiska språk -nättidskrift, 2004.    http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/recensioner/Rossi.html       Sorvali,Irma Katriina         Hallamaa,J.; Launis, V.; Lötjönen, S. & Sorvali, Irma  Ihmistieteillelaadittu eettisiä ohjeistoja. - Helsingin Sanomat   17.6.2004.       Sorvali,Irma  Eettisesti kestävä sosiaalitutkimus - tutkijat kirjoittavatetiikasta. Kirja-arvostelu. - Acatiimi, 2004, nro 4,   s. 27-28.       Sorvali,Irma  Historian intensiivikurssi. J. Vahtola, Suomen historiajääkaudesta Euroopan unioniin. Arvostelu. -   Kaltio, 2004, vol. 60, nro 2, s. 97.       Sorvali,Irma  J. L. Runeberg - Suomen runoilija. R. Majamaa & M.Paulaharju. Arvostelu. - Bibliophilos, 2004, nro 4,   s. 63.       Sorvali,Irma  Joulun tavarataivaan merkit. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 4,s. 18-20.       Sorvali,Irma  Krimin sota naisen silmin. - Kaleva 9.6.2004.       Sorvali,Irma  Matka muinaisenglantiin. Arvostelu: Widsith. Anglosaksinenmuinaisruno. - Tieteessä tapahtuu, 2004,   nro 7, s. 66-67.    http://www.tieteessatapahtuu.fi/0704/sorvali.pdf       Sorvali,Irma  Rouva Durchmanin kirje sisarelleen Charlotalle. - Kaleva9.6.2004.       Sorvali,Irma  Taidonnäyte. T. Oksala: J. L. Runebergin Kreikka ja Rooma.Arvostelu. - Hiidenkivi, 2004, nro 6, s. 41.     21       Sorvali,Irma Katriina         Sorvali,Irma (toim.)  Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 2.12.2003. -Meddelanden från institutionen för   nordiska språk vid Uleåborgs universitet. SerieB nro 29. Oulu, 2004. 71 s.     3.4. Suomen kielen, informaatiotutkimuksenja logopedian laitos     01     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  34    Laanekask,Heli        Laanekask,Heli  Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.-19. sajandil. -Dissertationes Philologiae Estonicae   Universitatis Tartuensis nro 14. Tartu,Tartu Ülikooli Kirjastus 2004. 446 s.     02       Huttunen,Kerttu Helena         Huttunen,Kerttu & Sorri, Martti  Methodological aspects of assessingspeech intelligibility among children with   impaired hearing. - Acta Otolaryngologica,2004, vol. 124, s. 490-494.       Kortelainen,Terttu Anna Maarit         Kortelainen,Terttu  Analysis of the use of electronic journals and commercialjournal article collections through the   FinELib portal. - Information Research,2004, vol. 9, nro 2.    http://informationr.net/ir/9-2/paper168.html       Kortelainen,Terttu & Vanhala, M.  Portfolio, peer evaluation, and mind mapin an introductory course of information   studies. - Journal of Education for Libraryand Information Science, 2004, vol. 45, nro 4, s. 273-285.       Laanekask,Heli        Laanekask,Heli  Eesti keele päev ja VIRSU-konverents Oulus. - Keel jaKirjandus. Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti   Kirjanike Liidu ajakiri, 2004, vol. 47, nro8, s. 637-638.       Suomi,Kari Juhani         Suomi,Kari & Ylitalo, Riikka  On durational correlates of word stressin Finnish. - Journal of Phonetics, 2004, vol. 32,   s. 35-63.     03       Sulkala,Vuokko Helena         Sulkala,Helena  Karjala, vepsä ja karjalansuomi muiden pientenitämerensuomalaisten kielten näkökulmasta. -   Sovremennoje sostojanije i perspektivõrazvitija karelskogo, vepsskogo, i finskogo jazõkov v Respublike Karelija.   Toim. T. S. Kleerova & S. P. Pasjukova.Petrozavodsk. Gosudarstvennoi komitet Respubliki Karelija po delam   natsionalnoi politiki/Perio 2004. s. 31-41.       Sulkala,Helena  Uus keel või vana murre. - Kiil ja hindätiidmine, Keel jaidentiteet. Toim. K. Pajusalu & J. Rahman.   Publications of Võro Institute vol. 16,Võro. Võro Institute 2004. s. 146-162.       Suomi,Kari Juhani         Suomi,Kari  Segment durations within the domain of accentual F0 movementin Finnish. - Proceedings. FONETIK   2004, the XVIIth Swedish PhoneticsConference, May 26-28, 2004, Stockholm. Eds. P. Branderyd & H. Traunmuller.  2004. s. 140-143.       Suominen,Vesa Jukka Ilmari         Suominen,Vesa  Hermeneutics of metadocumentation and librarianship. - Awareand responsible. Papers of the   Nordic-International Colloquim on Socialand Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and   Documentation Studies (SCARLID). Ed. by W.Boyd Rayward. Lanham. Scarecrow 2004. s. 141-167.       Öörni,Kai        Öörni,Kai; Kaleva, Saana; Hirvasniemi, S. & Kortelainen Terttu Usability of websites contributing to trust in e-  commerce. - Trust in Knowledge Managementand Systems in Organizations. Ed. by M-L. Huotari & M. Iivonen.   Hershey, PA, Idea Group 2004. s. 125-146.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  35  06       Ervast,Leena          Ervast,Leena; Ranta, M. & Myllyluoma, B.  SLI and Dyslexia: Same ordifferent. - Svensk Neuropsykologi, 2004, nro   4, s. 28.     09       Huttunen,Kerttu Helena         Huttunen,Kerttu; Välimaa, Taina & Sorri, Martti  Development of speechintelligibility after paediatric cochlear   implantation. - Paediatric CochlearImplantation, 7th European Symposium, 2-5 May 2004, Geneva, Switzerland.   Abstracts. 2004. s. 52.       Korpilahti,Pirjo        Korpilahti,Pirjo & Jansson-Verkasalo, Eira  Auditory ERPs as indices oflanguage impairment. - Book of Abstracts   of the 16th World Congress of the IACAPAP.Eds. H. Remschmidt & M. Belfer. Darmstadt. Steinkopff 2004. s. 146.       Korpilahti,Pirjo; Loukusa, Soile & Jansson-Verkasalo, Eira  Auditory ERPsin the study of Asperger syndrome. -   Book of Abstracts of the 16th WorldCongress of the IACAPAP. Eds. H. Remschmidt & M. Belfer. Darmstadt.   Steinkopff 2004. s. 86.       Kunnas,Niina         Kunnas,Niina  Vienankarjala Kalevalassa uuden vuosituhannen alussa. -Sovremennoje sostojanije i perspektivõ   razvitija karelskogo, vepsskogo, i finskogojazõkov v Respublike Karelija. Toim. T. S. Kleerova & S. P. Pasjukova.   Petrozavodsk. Gosudarstvennoi komitetRespubliki Karelija po delam natsionalnoi politiki/Perio 2004. s. 146-147.       Yliherva,Anneli        Yliherva,Anneli; Poikajärvi, Johanna; Moilanen, Irma; Ebeling, Hanna & Taanila,Anja  Speech, learning and   behavioural problems of 8-year-old childrenin the northern Finland birth cohort 1986. - Abstracts of the 4th   International Symposium, 19-20 November2004, Oulu, Finland. Eds. H. Säkkinen & E. Hohtola. Oulun yliopisto 2004.     10       Suominen,Vesa Jukka Ilmari         Suominen,Vesa  Grammaattis-luokituksellinen johdatus dokumentaaristensisältöjen rekonstruktioon ja   tuntemukseen. Metodologia, metodiikka jaillustraatio. - Finnish Information Studies nro 22. Oulu, Oulun yliopisto   2004. 145 s.     11       Kunnari,Sari Maarit         Kunnari,Sari  Suomea omaksuvien lasten ensisanojen konsonantit. - Puhe jakieli, 2003, vol. 23, nro 4, s. 197-205.       Lilja,Juha        Lilja,Juha; Juuso, Ilkka; Kortelainen, Terttu; Seppänen, Tapio & Suominen,Vesa  Mitä katsoja kertoo elokuvasta -   elokuvan sisäisten elementtientunnistaminen ja sisällönkuvailu. - Informaatiotutkimus, 2004, vol. 23, nro 3,s. 59-69.       Mantila,Harri Eerik         Sorjonen,M-L. & Mantila, Harri  Puhekielen tilannevariaatio ja senfunktiot. - Virittäjä, 2004, vol. 108, nro 4, s. 604-  609.       Niemelä,Raimo   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  36       Niemelä,Raimo  Perusteos tiedonhankintatutkimuksesta. Arvostelu teoksesa: A.Haasio & R. Savolainen,   Tiedonhankintatutkimuksen perusteet (2004).- Informaatiotutkimus, 2004, vol. 23, nro 4, s. 107-108.       Suomi,Kari Juhani         Suomi,Kari  Foneettiset väitökset Suomessa. - Virittäjä, 2004, vol. 108,nro 4, s. 587-590.       Suominen,Vesa Jukka Ilmari         Suominen,Vesa  Informaatiotutkimus - suomalaisen kirjastokoulutuksenvapaamatkustaja. - Informaatiotutkimus,   2004, vol. 23, nro 4, s. 102-106.       Ylitalo,Riikka Johanna         Ylitalo,Riikka  Toisen tavun vokaalin puolipidennyksestä oulunseutulaistenpuheessa. - Virittäjä, 2004, vol. 108, nro   3, s. 414-422.     12       Harju-Autti,Marketta Lahja P.         Harju-Autti,Marketta  Nimet osana identiteettiä. Mistä sie olet pois. -Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin.   Toim. O. Järvi. Sanomalehtiyliopisto 2003vol. 1, nro 24. Vaasa. Vaasan yliopisto, Levón instituutti 2004. s. 13-17.       Huttunen,Kerttu Helena         Huttunen,Kerttu  Puhe kunniatohtoreille. - Oulun yliopiston kuudestohtoripromootio 2002. Toim. E. Jaakkola. Oulu.   2004. s. 90-92.       Huttunen,Kerttu & Rimmanen, S.  Lasten kuulonkuntoutuksen tuloksiapuheterapeutin näkökulmasta. -   Satakieliseminaari 2004. Toim. M. Hasan, E.Lehto & R. Parkas. 2004. s. 19-30.       Korpilahti,Pirjo        Korpilahti,Pirjo  Puheen havaitsemisen kehitys. - Mistä on pienten sanat tehty.Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.   Kunnari & T. Savinainen-Makkonen.Helsinki, WSOY 2004. s. 31-38.       Kunnari,Sari Maarit         Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Dysartria. - Mistä on pientensanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys.   Toim. S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen.Helsinki, WSOY 2004. s. 194-203.       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Johdatusta peruskäsitteisiin. -Mistä on pienten sanat tehty. Lasten   äänteellinen kehitys. Toim. S. Kunnari& T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 15-21.       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Jokeltelu. - Mistä on pientensanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys.   Toim. S. Kunnari & T.Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 60-61.       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Jokeltelua edeltävä ääntely. -Mistä on pienten sanat tehty. Lasten   äänteellinen kehitys. Toim. S. Kunnari& T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 58-59.       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Jokeltelun yhteys puheenkehitykseen. - Mistä on pienten sanat tehty.   Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 61-62.       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Konsonanttien kehitysensisanoista kielenmukaiseen järjestelmään. -   Mistä on pienten sanat tehty. Lastenäänteellinen kehitys. Toim. S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki,   WSOY 2004. s. 78-83.       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Näkökulmia äänteelliseenkehitykseen. - Mistä on pienten sanat tehty.   Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 54-56.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  37       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Puhemotoriikan hermostollinenperusta. - Mistä on pienten sanat tehty.   Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 39-47.       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Sanaston kehitys. - Mistä onpienten sanat tehty. Lasten äänteellinen   kehitys. Toim. S. Kunnari & T.Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 68-74.       Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T.  Varhaisen ääntelyn ja jokeltelunkonsonantit. - Mistä on pienten sanat   tehty. Lasten äänteellinen kehitys. Toim.S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 66-67.       Laalo,K. & Kunnari, Sari  Hoivakieli. - Mistä on pienten sanat tehty.Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S. Kunnari &   T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY2004. s. 88-98.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Artikulaatiovirheet ja niiden kuntoutus. -Mistä on pienten sanat tehty.   Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 155-169.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Diagnosoinnin haasteita. - Mistä on pientensanat tehty. Lasten   äänteellinen kehitys. Toim. S. Kunnari& T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 150-154.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Ensisanojen rakenteet. - Mistä on pientensanat tehty. Lasten   äänteellinen kehitys. Toim. S. Kunnari& T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 84-87.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Fonologisen järjestelmän ongelmat. - Mistäon pienten sanat tehty.   Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 170-177.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Fonologisen viimeistelyn kausi. - Mistä onpienten sanat tehty. Lasten   äänteellinen kehitys. Toim. S. Kunnari& T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 110.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Fonologisten taitojen kliininen arviointi. -Mistä on pienten sanat tehty.   Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 125-133.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Kehityksellinen verbaali dyspraksia. - Mistäon pienten sanat tehty.   Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 178-193.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Mietteitä äänteellisestä kuntoutuksesta. -Mistä on pienten sanat tehty.   Lasten äänteellinen kehitys. Toim. S.Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 255-260.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Systemaattisen kauden rajoitukset jafonologiset prosessit. - Mistä on   pienten sanat tehty. Lasten äänteellinenkehitys. Toim. S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004.   s. 99-109.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Vuorovaikutus äänteellisen kehityksenedellytyksenä. - Mistä on pienten   sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys.Toim. S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki, WSOY 2004. s. 48-52.       Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, Sari  Äänteellisen kehityksen ongelmat sairauksienja oireyhtymien osana. -   Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinenkehitys. Toim. S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen. Helsinki,   WSOY 2004. s. 237-254.       Lehtihalmes,Matti Antero         Lehtihalmes,Matti  Millä perusteilla dysartriaa tulisi arvioida ja luokitella. -Kuinkas nyt suu pannaan?   Puhemotoriikan ja syömisen kehitys sekävaikeudet. Toim. H. Heimo, K. Norberg-Haggren & J. Paloheimo. Puheen ja   kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisujanro 36. Helsinki. 2004. s. 83-87.       Suomi,Kari Juhani         Suomi,Kari  Moraic patterns in Finnish prosody and lexicon. - Studies inSpeech Communication. Eds. M. S. Peltola   & J. Tuomainen. Turku, 2004. s. 87-97.     16       Mantila,Harri Eerik    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  38       Mantila,Harri  Viron murteiden ja paikannimien oppikirja. - Lähivertailuja14. Toim. H. Sulkala & H. Laanekask.   Suomen ja saamen kielen ja logopedianlaitoksen julkaisuja nro 23. Oulu. 2004. s. 27-34.     17       Niemelä,Raimo        Lindblom-Ylänne,S.; Niemelä, Raimo; Päivänsalo, T-M. & Tynjälä, P.  PS Lukionpsykologia 1. Helsinki, Otava 2004.   164 s.     19       Lehtihalmes,Matti Antero         Lehtihalmes,Matti  Afasiaterapiaa vai afasian terapiaa. - AVH Aivoverenkiertohäiriöidenerikoislehti, 2004, vol. 3, s.   14-16.       Lehtihalmes,Matti  Humanistinen tiedekunta. - Oulun yliopisto. Vuosikertomus.Toim. A-M. Raudaskoski et al.   Oulu. Oulun yliopisto 2004. s. 20.       Lehtihalmes,Matti  Tietotekniikka puheterapian apuna. - AVHAivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti, 2004, vol. 3, s.   3.       Mantila,Harri Eerik         Mantila,Harri  Luhdikka, mesikka, lakka ja moni muu. - Aamulehti 13.9.2004.       Mantila,Harri  Mika Salo Circuit ja muita nimiä. - Aamulehti 26.1.2004.       Mantila,Harri  Murre ja identiteetti. - Virittäjä, 2004, vol. 108, nro 3, s.322-346.       Mantila,Harri  Murre mukauttaa uudetkin sanat. - Aamulehti 13.4.2004.       Mantila,Harri  Normiriemuko valtasi meidät? Fennistin asiantuntijuussuurelle yleisölle suunnatussa kielijutussa. -   Virittäjä, 2004, vol. 108, nro 1, s.122-125.       Niemelä,Raimo        Niemelä,Raimo  Media luo kuvamme vanhuudesta. - Helsingin Sanomat 22.1.2004.       Päivänsalo,T-M.; Niemelä, Raimo; Salo-Gunst, L.  Psykologia. - EDU.fi. Lukio.Avauksia opsiin. Helsinki,   Opetushallitus 2004. s. 1-3.    http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498.530,1310,30867       Sivonen,Jari Oskari         Sivonen,Jari  Osaavatko Dostojevski, Waltari ja Lefa kielioppia. - TurunSanomat 29.8.2004.       Sulkala,Vuokko Helena         Sulkala,Helena  Näkikö Agricola turhaan vaivaa. - Forum24, 2004, nro 28, s.4.       Yliherva,Anneli        Yliherva,Anneli  Lasten kommunikaation arviointimenetelmä CCC-2. -Puheterapeutti, 2004, nro 4, s. 19-20.       Yliherva,Anneli & Haanpää, L.  Matkalla Islannissa satujen ja saagojenmailla. - Pohjanpiiri, 2004, nro 6, s. 28-29.     21  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  39       Kunnari,Sari Maarit         Kunnari,Sari & Savinainen-Makkonen, T. (toim.)  Mistä on pienten sanattehty. Lasten äänteellinen kehitys.   Helsinki, WSOY 2004. 314 s.       Sulkala,Vuokko Helena         Sulkala,Helena & Laanekask, Heli (toim.)  Lähivertailuja 14.Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Oulussa   3.-4. toukokuuta 2003. - Suomen ja saamenkielen ja logopedian laitoksen julkaisuja nro 23. Oulu, Oulun yliopisto   2004. 70 s.       Sulkala,Helena & Laanekask, Heli (toim.)  VIRSU II. Suomi ja virokohdekielinä. Lähivertailuja 15. - Suomen ja   saamen kielen ja logopedian laitoksenjulkaisuja nro 24. Oulu, Oulun yliopisto 2004. 144 s.     3.5. Taideaineiden ja antropologian laitos     02       Ikäheimo,Janne        DeSena, E. C. & Ikäheimo, Janne P.  Supply of amphora-bornecommodities and domestic pottery in Pompeii 150 BC-  AD 79: Preliminary evidence from the Houseof the Vestals. - European Journal of Archaeology, 2003, vol. 6, nro 3, s.   301-321.       Ikäheimo,Janne P.  Ploughsoil assemblage of zone 4a at Ficana (Monte Cugno).- Opuscula Romana, 2003, nro 28, s.   35-45.       Ikäheimo,Janne P.; Joona, J-P. & Hietala, M.  Wretchedly poor, butamazingly practical: Archaeological and   experimental evidence on the bone arrowheadsof the Fenni. - Acta Borealia, 2004, vol. 21, nro 1, s. 3-20.       Jarva,Eero Mikael         Jarva,Eero  From grandmothers shears to the shield of Achilles: A look atthe European dimension of the Finnish   folk culture. - Mankind Quarterly, 2003,vol. 44, nro 2, s. 155-173.       Kinnunen,Taina        Kinnunen,Taina  Bodybuilding et sacralisation de lidentité. - Ethnologiefrancaise, 2004, vol. 34, nro 2, s. 319-326.     03       Hiltunen,Juha        Hiltunen,Juha & McEwan, G. F.  Knowing the Inca past. - Andeanarchaeology. Ed. H. Silverman. Malden, Blackwell   2004. s. 237-254.       Nunez,Milton Gilabert         Haber,M.; Botella, M. C.; Nunez, Milton & Gomez, A.  Caracteresderivados neandertalenses: una cuestion de   frecuencias. - Biologia de poblacioneshumanas: Diversidad, tiempo, espacio. Eds. J. E. Egocheaga; M. Egocheaga &   M. J. Sierra. 2004. s. 295-302.       LopezCostas, O.; Nunez, Milton; Maroto, R. & Vilchez, M. C. Antropologia de la poblacion medieval de Cueva   Romero. - Biologia de poblaciones humanas:Diversidad, tiempo, espacio. Eds. J. E. Egocheaga; M. Egocheaga & M.   J. Sierra. 2004. s. 151-157.       Nunez,Milton; Haber, M.; Botella, M.; Torres, X. & Lopez, O. Ocurrencia de fosas suprainiacas en craneos   medievales y modernos de Finlandia. -Biologia de poblaciones humanas: Diversidad, tiempo, espacio. Eds. J. E.   Egocheaga; M. Egocheaga & M. J. Sierra.2004. s. 351-358.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  40    TorresJoerges, X. & Nunez, Milton  Principales crisis de mortalidad enFinlandia en 1750-1850. - Biologia de   poblaciones humanas:Diversidad, tiempo,espacio. Eds. J. E. Egocheaga; M. Egocheaga & M. J. Sierra. 2004. s. 847-  855.       Snellman,Hanna        Snellman,Hanna  Ethnological and anthropological studies of Finnish forestryprofessions. - IOHA Newsletter,   2004, nro 12:1, s. 1-3.    http://www.ioha.fgv.br/newsletter12_1.htm     10       Huhtala,Liisi Helvi Maria         Huhtala,Liisi & Juntunen, Katariina  Ilosaarten seutuvilta. Lasten- januortenkirjallisuuden historiaa ja tutkimusta.   Helsinki, BTJ Kirjastopalvelu 2004. 170 s.     11       Karkulehto,Sanna        Karkulehto,Sanna  Salonkikelpoiset queerit? Queer chic, heteronostalgia jaSinkkuelämää. - Lähikuva, 2004, nro 4, s.   54-59.       Kinnunen,Taina        Kinnunen,Taina  Kun hyvä olo ei riitä. Kirja-arvostelu. - Tieteessä tapahtuu,2004, vol. 22, nro 7, s. 61-63.     12       Huhtala,Liisi Helvi Maria         Huhtala,Liisi  Oulu omansa pitää? Jälkisanat. - Juliane Windhager, Oulunenkeli. Kertomuksia. Toim. I. Nykyri. Oulu,   TSL 2004. s. 107-130.       Huhtala,Liisi  Private. Ollako vai eikö olla. - Peda-forum, 2004, nro 2, s.71.       Jarva,Eero Mikael         Jarva,Eero  Sirkustieteilyä eli teatraalista arkeologiaa Colosseuminpaikkamääristä. - Lukulampun valo. Liisi Huhtalan   juhlakirja. Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu,Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto 2004. s. 151-171.       Juntunen,Katariina         Juntunen,Katariina  Ja valo aukeaa kuin metsä. Kuinka runo ilmentää sadun jalapsen maailmaa Leena Laulajaisen   lastenlyriikassa. - Lukulampun valo. LiisiHuhtalan juhlakirja. Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu, Taideaineiden ja   antropologian laitos, Oulun yliopisto 2004.s. 103-122.       Karkulehto,Sanna        Karkulehto,Sanna  Mikä ihmeen queer? Queer-teoriasta kirjallisen ja visuaalisenkulttuurin tutkimuksessa. -   Lukulampun valo. Liisi Huhtalan juhlakirja.Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu, Taideaineiden ja antropologian laitos,   Oulun yliopisto 2004. s. 209-245.       Karkulehto,Sanna  Sateenkaaren tuolle puolen. Johanna Sinisalon Ennenpäivänlaskua ei voi -romaanin tarjoamat   reitit queer-luentaan. - Pervot pidot.Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Toim. L. Kekki&   K. Ilmonen. Helsinki, Like 2004. s.256-286.       Karkulehto,Sanna  Suuri työ on alkanut. Arvostelu teoksesta: L. Kekki, From gayto queer. Gay male identity in   selected fiction by David Leavitt and inTony Kushners Play Angels in America I-II (2003). - Laji, tekijä, instituutio.  Toim. T. Lahdelma et al.Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja nro 56. Helsinki, SKS 2003. s.264-267.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  41       Kinnunen,Taina        Kinnunen,Taina  Mimmi rakastaa ruoalla. Ruoan, syömisen ja ruoanlaitonsukupuolittuneisuus Me naiset -lehden   ruokasivuilla. - Eletty tapakulttuuri -arkea, juhlaa ja pyhää etsimässä. Toim. M. Itkonen; V. A. Heikkinen & S.   Inkinen. Helsinki, Haaga Research Center2004. s. 579-597.       Koivunen,Kari Pentti Ilari         Koivunen,Pentti  Tornionlaakson esihistoriaa. - Väylän varrelta. LisälehtiäTornionlaakson historiaan. 2. tark. p.   Toim. P. Peura. Pohjan Väylä 2004. s.49-64.       Kuusisto,Pekka        Kuusisto,Pekka  Laji, perheyhtäläisyys ja ensyklopedia: kirjallisuudenlajiteorian tieteenfilosofiasta. - Laji, tekijä,   instituutio. Toim. T. Lahdelma et al.Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja nro 56. Helsinki, SKS 2003. s.196-220.       Lakomäki,Sami        Lakomäki,Sami  Jumalan leipää ja mustakaapuja. Muutos ja pysyvyysshawnee-intiaanien uskonnossa 1700-luvulla. -   Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot.Kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta. Toim. R. Hämäläinen.   Tietolipas nro 204. Helsinki, SKS 2004. s.33-93.       Lakomäki,Sami  Kaksi konfliktia. 1700-luvun shawnee-yhteiskunta kahdensosiaalisen draaman valossa. -   Lukulampun valo. Liisi Huhtalan juhlakirja.Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu, Taideaineiden ja antropologian laitos,   Oulun yliopisto 2004. s. 173-204.       Leppihalme,Ilmari        Leppihalme,Ilmari  Tähtivauva, terva ja teknopolis - mitä muuta? NäkökulmiaOulua ympäröivään alue- ja   identiteettipuheeseen. - Lukulampun valo.Liisi Huhtalan juhlakirja. Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu, Taideaineiden ja   antropologian laitos, Oulun yliopisto 2004.s. 15-71.       Miettunen,Kari Ensio         Miettunen,Kari  Hi-tech ideology as hegemonic discourse in the process ofre-imaging the Oulu region. - Power and   control. Perspectives on integration andmulticulturalism in Europe. Ed. K. Kärki. The Family Federation of Finland,   Population Research Institute, D nro 43.Turku, 2004. s. 239-252.       Pulkkinen,Veijo        Pulkkinen,Veijo  Teoksen epookki. Sen aika ja ajattomuus Roman Ingardenin Dasliterarische Kunstwerkissa. -   Lukulampun valo. Liisi Huhtalan juhlakirja.Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu, Taideaineiden ja antropologian laitos,   Oulun yliopisto 2004. s. 287-307.       Roininen,Aimo Iisak         Roininen,Aimo  Huutavan ääni tervassa. Valkean kaupungin kulttuurikeskustelua1960-luvulla. - Lukulampun valo.   Liisi Huhtalan juhlakirja. Toim. V.Pulkkinen et al. Oulu, Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto2004. s.   73-86.       Sallamaa,Kari Matti Einar         Sallamaa,Kari  Esipuhe. Lukulampun alla - luentopöydän takana. - Lukulampunvalo. Liisi Huhtalan juhlakirja. Toim.   V. Pulkkinen et al. Oulu, Taideaineiden jaantropologian laitos, Oulun yliopisto 2004. s. VII-XI.       Sallamaa,Kari  Miksi Saara itki. - Lukulampun valo. Liisi Huhtalanjuhlakirja. Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu,   Taideaineiden ja antropologian laitos,Oulun yliopisto 2004. s. 137-150.       Suopajärvi,Tiina      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  42    Suopajärvi,Tiina  Jo o aikoihi eletty ku tytöt tulloo puummittaan.Pohjois-Suomessa työskentelevien   naismetsätoimihenkilöiden kokemuksiametsäalalta. - Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Toim.K.   Kailo; V. Sunnari & H. Vuori. Northerngender studies nro 5. Oulu, 2004. s. 114-120.       Tuhkanen,Juho-Antti         Tuhkanen,Juho-Antti  Barbara Stanwyckin peruukki. Intentionalistin pulma jakritiikki. - Lukulampun valo. Liisi   Huhtalan juhlakirja. Toim. V. Pulkkinen etal. Oulu. Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto 2004. s. 271-  285.       Työlahti,Nina        Työlahti,Nina  Ruoan kertomus meistä. Nälän narratiiveja maistelemassa. -Lukulampun valo. Liisi Huhtalan   juhlakirja. Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu,Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto 2004. s. 123-135.       Vähäkangas,Marko        Vähäkangas,Marko  Elämä suorastaan pursuaa jäisestä maaperästä. Timo K. Mukanesikoisteoksen vastaanotto. -   Lukulampun valo. Liisi Huhtalan juhlakirja.Toim. V. Pulkkinen et al. Oulu, Taideaineiden ja antropologian laitos,   Oulun yliopisto 2004. s. 87-98.     16       Miettunen,Kari Ensio         Miettunen,Kari  Teknologiaa, merkityksiä ja tulkintoja Oulunsalossa. -Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta.   EkoSuKaT-tutkimushankkeen väliraportti 1.Toim. M. Hagman & R. Mäntysalo. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin   osasto. C. Julkaisu nro 90. Oulu, 2004. s.13-21.     19       Herva,Vesa-Pekka         Herva,Vesa-Pekka  Arkeologisia tutkimuksia Kaakkurissa. - Sulkasatoa,2004, nro 3, s. 18.       Herva,Vesa-Pekka & Ylimaunu, Timo  Modernisaation jäljet pohjoisessa.Tornion kaupunkiarkeologiset kaivaukset   1996-2002. - SKAS, 2004, nro 1, s. 20-24.       Hiltunen,Juha        Hiltunen,Juha  Inkatrilogia on valmis. Kirja-arvostelu. - Kaleva 1.4.2004.       Hiltunen,Juha  Jalon ja rauhanomaisen villin harha. - Kajo, 2004, nro 2, s.8-13.       Hiltunen,Juha  Jalon villin myytti on kumoutumassa. - Aamulehti 15.12.2004.       Hiltunen,Juha  Katsaus mustajalkojen elämäntapoihin. Kirja-arvostelu. -Kaleva 27.10.2004.       Hiltunen,Juha  Kevyttä inkalukemistoa. Kirja-arvostelu. - Kaleva 3.1.2004.       Hiltunen,Juha  Muutkin kuin intiaanit skalpeerasivat. - Kaleva 8.5.2004.       Hiltunen,Juha  Torinon käärinliina. Aitouden teesit. - Ultra, 2004, nro 10,s. 22-31.       Hiltunen,Juha  Torinon käärinliina. Arvoitus avautumassa ja syvenemässä. -Ultra, 2004, nro 7-8, s. 6-13.       Hiltunen,Juha  Torinon käärinliina. Keskiaika ja väärennökset. - Ultra, 2004,nro 9, s. 16-23.       Hiltunen,Juha  Tutkimusmatkalla villin Amerikan siirtokunnissa.Kirja-arvostelu. - Kaleva 2.10.2004.       Hiltunen,Juha  Valaiseva näkökulma intiaanikulttuurien uskonnollisiinpiirteisiin. Kirja-arvostelu. - Kajo, 2004, nro 2,   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  43  s. 30.       Hiltunen,Juha  Visio maailmanhistoriaan ilman kristinuskoa. - Kaleva10.4.2004.       Huhtala,Liisi Helvi Maria         Huhtala,Liisi  Anderssonin sadut. - Helsingin Sanomat 24.12.0004.       Huhtala,Liisi  Haavioitten perhetarina on valmis. - Kaleva 25.2.2004.       Huhtala,Liisi  Hämeen-Anttila ja rakkaus. - Kaleva 13.10.2004.       Huhtala,Liisi  Ikuiseen Roomaan. - Kaleva 16.5.2004.       Huhtala,Liisi  Kahdenlaista pohjoista historiaa. - Kaleva 14.9.2004.       Huhtala,Liisi  Kirja-arvostelu teoksesta: V. Sammalkorpi, Metsän keskellämaja. - Kaleva 5.2.2004.       Huhtala,Liisi  Kääntäjä on kirjallisuuden putkimies. - Kaleva 9.12.2004.       Huhtala,Liisi  Lastenkirjakulttuurin oma Nobel. - Kaleva 18.3.2004.       Huhtala,Liisi  Luomistyön yksinäinen perusta. - Kaleva 3.12.2004.       Huhtala,Liisi  Läskejä ja mustia murheita. - Kaleva 25.9.2004.       Huhtala,Liisi  Mopen yksinäisyys. - Kaleva 25.2.2004.       Huhtala,Liisi  Norsunluuta ja saapasnahkaa. - Kaleva 30.6.2004.       Huhtala,Liisi  Rentoa yrityshistoriaa. - Kaleva 31.1.2004.       Huhtala,Liisi  Runoilija runoilijasta. - Kaleva 17.10.2004.       Huhtala,Liisi  Stallarit ja kekkosuskovaiset kiinnostavat. - Kaleva7.9.2004.       Huhtala,Liisi  Tapahtui veden äärellä. - Kaleva 2.12.2004.       Huhtala,Liisi  Taru neidon on rattoisa kuulla. - Kaleva 27.10.2004.       Huhtala,Liisi  Tikkanen vastaan Tikkanen. - Kaleva 13.11.2004.       Huhtala,Liisi  Ukko Nooa. - Kaleva 8.6.2004.       Huhtala,Liisi  Ärisevät äijät. - Kaleva 22.10.2004.       Ikäheimo,Janne        Ikäheimo,Janne  Oliko roomalainen arki yhtä juhlaa. Kirja-arvostelu. - Fossa,2004, nro 4, s. 21-23.       Kinnunen,Taina        Kinnunen,Taina  Gastroporno. - Kaleva 30.5.2004.       Kinnunen,Taina  Hymyn ja naurun paikat. - Kaleva 1.5.2004.       Kinnunen,Taina  Ikäsinkut. - Kaleva 28.11.2004.       Kinnunen,Taina  Kissantappajan paluu. - Kaleva 16.5.2004.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  44       Kinnunen,Taina  Koulukokemuksia. - Kaleva 12.12.2004.       Kinnunen,Taina  Kuoleman medioituminen ja sivilisaatiokatkos. - Kaleva28.3.2004.       Kinnunen,Taina  Lasten kisat. - Kaleva 22.8.2004.       Kinnunen,Taina  Leikkivät aikuiset. - Kaleva 11.1.2004.       Kinnunen,Taina  Lääketehtaat myyvät mielenterveyshäiriöitä. - Kaleva8.2.2004.       Kinnunen,Taina  Monikulttuurisuus ja monokulttuuri. - Kaleva 7.3.2004.       Kinnunen,Taina  Monikulttuurisuutta ja globaalia etiikkaa. - Kaleva14.11.2004.       Kinnunen,Taina  Muodin orja. - Kaleva 3.10.2004.       Kinnunen,Taina  Muodonmuutoksia ja jämähtämisiä. - Kaleva 19.9.2004.       Kinnunen,Taina  Oikeus vai pakko lihoa. - Kaleva 25.1.2004.       Kinnunen,Taina  Oman onnensa sepät. - Kaleva 13.6.2004.       Kinnunen,Taina  Paluu naispappeuteen. - Kaleva 5.9.2004.       Kinnunen,Taina  Pölyä keuhkoissa. - Kaleva 18.4.2004.       Kinnunen,Taina  Rakastaako kiusaajiaan. - Kaleva 10.4.2004.       Kinnunen,Taina  Rakastuin Pekka Himaseen. - Kaleva 25.7.2004.       Kinnunen,Taina  Riippuvuudesta toiseen. - Kaleva 24.12.2004.       Kinnunen,Taina  Ruumiillinen rasitus on suhteellista. - Kaleva 11.7.2004.       Kinnunen,Taina  Suomettunutta kummittelua. - Kaleva 17.10.2004.       Kinnunen,Taina  Tavallisuusintoilua. - Kaleva 8.8.2004.       Kinnunen,Taina  Tuppisuista hölösuiksi. - Kaleva 31.10.2004.       Kinnunen,Taina  Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden mielestä Suomi onturvallinen ja hiljainen maa. - Acatiimi,   2004, vol. 7, nro 1, s. 25-27.    http://www.acatiimi.fi/1_04/1_04g.htm       Kinnunen,Taina  Vaihtoehtoista juhannuksen taikaa. - Kaleva 25.6.2004.       Kinnunen,Taina  Ääniä kannattaa kuulostella. - Kaleva 22.2.2004.       Meriläinen,Anneli        Meriläinen,Anneli  Mereltä me oomme saanu, paljon. Katkelmia hailuotolaisenelämäntavan merellisyydestä. -   Pensselit santaan. KuvataiteilijoidenHailuoto. Toim. E. Vieru. Oulu, Oulun taidemuseo 2004. s. 62-77.       Miettunen,Kari Ensio         Miettunen,Kari  Toin tuliaisiksi afrikkalaista naurua. Pilot-kustannus 2004.80 s.       Sallamaa,Kari Matti Einar       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  45    Sallamaa,Kari  Absurdia nuorta Viroa. Arvostelu teoksista: R. Hämäläinen& H. Oittinen (toim.), Tallinnasta pois.   Groteskia virolaista proosaa (2003); M. Heinsaar,Herra Paulin aikakirjat (2003). - Kaleva 24.2.2004.       Sallamaa,Kari  Artek ja Kiila - 1930-luvun avantgardet. - Kulttuurivihkot,2004, nro 2, s. 42-45.       Sallamaa,Kari  Austria musiikin kehtona. - OUMUSKA Kesä, 2004, s. 13-14.       Sallamaa,Kari  Ei koskaan enää sotaa. Soca-joen tarinoita 3. - Kaleva3.9.2004.       Sallamaa,Kari  Eurooppa on vasta tulossa, sanoo Magris. Soca-joen tarinoita1. - Kaleva 30.8.2004.       Sallamaa,Kari  Kirjailijat lipuvat sukulaisiin. Ob-joen rantamilla 1. -Kaleva 4.10.2004.       Sallamaa,Kari  Kirjoittaminen ei ole hampurilainen. Arvostelu teoksesta: N.Goldberg, Luihin ja ytimiin. Kirja   kirjoittajalle (2004). - Kaleva 22.12.2004.       Sallamaa,Kari   Kuin Dante ennen näillä main. Soca-joen tarinoita 2. - Kaleva31.8.2004.       Sallamaa,Kari  Livvin legendat. Arvostelu teoksesta: I-R. Järvinen, Karjalanpyhät kertomukset (2004). - Kaleva   24.6.2004.       Sallamaa,Kari  Meän kielen mehua Väylän kummaltakin rannalta. Arvosteluteoksesta: B. Pohjanen, Jerusalemin   tanssit, Kaanaan häät. Väylänvarrentrilogia, osa 3 (2004); E. O. Huhta, Naimalykky sekä  Yliopistossa.   Maallikkosaarnaaja. Saagoja meän kieleelä(2004). - Kaleva 22.12.2004.       Sallamaa,Kari  Myöhäis-Suomen Väinämöinen. Arvostelu teoksesta: J.Pentikäinen: Rautaa, unta ja kultaa. Myytit ja   myyttien käyttö Paavo HaavikonKalevala-aiheisissa teoksissa (2004). - Kaleva 28.2.2004.       Sallamaa,Kari  Neitsytrunoilijan ja herrasmiehen päiväkirjat. Arvosteluteoksista: I. Asp, Kahdeksantoistavuotias   sydämeni (2004); M. Klinge, Teetä jasuurmiehiä. Päiväkirjastani 2003-2004 (2004). - Kaleva 27.12.2004.       Sallamaa,Kari  Nobel-ehdokkaita ja Kalevalan naisia. Ob-joen rantamilla 2. -Kaleva 5.10.2004.       Sallamaa,Kari  Olisiko Vienasta Taru sormusten herrasta. Arvostelu teoksesta:V. Erkkilä, Vienan kuu (2003). -   Kaleva 17.1.2004.       Sallamaa,Kari  Poropalkiset veristyvät. Ob-joen rantamilla 3. - Kaleva6.10.2004.       Sallamaa,Kari  Runoilija arkipuvussa. Arvostelu teoksesta: J. L. Runeberg,Idyllejä ja epigrammeja (2004). - Kaleva   6.12.2004.       Sallamaa,Kari  Ruumiille kelpaa vain rehellisyys. Arvostelu teoksista: M.Radnóti, Vaahtopää taivas. Valikoima   runoja 1928-1944 (2003); S. Márai,Mietteiden kirja. Neuvoja, arvioita, mietelmiä ja mediaatioita vuosilta 1938-43  (2003). - Kaleva 27.1.2004.       Sallamaa,Kari  Sanantaitamista Tuurin tapaan. Arvostelu teoksesta: A. Tuuri,Kuinka kirjoitan romaanin (2004). -   Kaleva 15.12.2004.       Sallamaa,Kari  Suomen satakielet ovat laulaneet Tartossa kauan. Arvosteluteoksesta: H. Ilomäki (toim.), Tartto.   Kirjailijain kaupunki (2003). - Kaleva5.6.2004.       Sallamaa,Kari  Tutkimuskentillä kahlaamassa. Arvostelu teoksista: P.Laaksonen, S. Knuuttila & U. Piela (toim.),   Tutkijat kentällä (2003); L. Tarkka (ed.),Dynamics of Tradition (2003). - Kaleva 25.1.2004.       Sallamaa,Kari  Työväenkirjallisuus on reilua rotua. Tekijöinä myös kaksiOulun Kössiä, joista toiselle vappu 1918 ei   ollut hulppea. Uuden Ajan Kynnyksellä-näyttelyn esittely. - Kaleva 30.4.2004.       Sallamaa,Kari  Vi stifta ett sällskap. Arvostelu teoksesta: I. Sulkunen,Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1892   (2004). - Hiidenkivi, 2004, nro 4, s.32-34.       Tuhkanen,Juho-Antti    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  46       Tuhkanen,Juho-Antti   Arvostelu teoksista: J. P. Mäkelä, 391 (2004); R.Jordan, Conan lannistumaton (2004). - Portti,   2004, nro 1, s. 109-110.       Tuhkanen,Juho-Antti  Kaikki kuninkaan genret. Arvostelu teoksesta: H.Strengell, The Multiverse of Stephen King   (2003). - Laji, tekijä, instituutio. Toim.T. Lahdelma et al. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja nro 56. Helsinki,SKS   2003. s. 288-291.       Ylimaunu,Timo        Ylimaunu,Timo  Kupariseppä Westring, lohenpyrstösalvokset jakaupunkiarkeologia - alustavaa tarkastelua 18.   vuosisadan Tornioon. - SKAS, 2004, nro 1,s. 25-30.     20       Huhtala,Liisi Helvi Maria         Huhtala,Liisi; Sallamaa, Kari & Roininen, Aimo (tekninen avustaja) Suomen kirjallisuuden historia. Jyväskylä    (www.finnica.fi/yhteys.htm ), Suomalaisen kulttuurin tietokeskus ja toimintaverkosto FINNICA 2003.    http://www.finnica.fi/suomi/index.htm       Leppihalme,Ilmari        Leppihalme,Ilmari & Roininen, Aimo  Ruumis ja teoria. Oppimateriaalikirjallisuustieteen valtakunnallisen   virtuaaliyliopiston WebCt-pohjaiseenoppimisympäristöön, syyslukukausi 2004. 2004.    http://www.hum.utu.fi/virtuaalikirjallisuus/alkavat.htm       Roininen,Aimo Iisak         Roininen,Aimo  1960- ja 1970-luvun kirjallisuus ja kulttuuri. Verkkokurssikirjallisuustieteen valtakunnallisessa   virtuaaliyliopistossa, sl 2004. 2004.    http://www.hum.utu.fi/virtuaalikirjallisuus/alkavat.htm     21       Pulkkinen,Veijo        Pulkkinen,Veijo (toim.); Jarva, Eero; Juntunen, Katariina; Karkulehto, Sanna; Koskinen,P.; Lakomäki, Sami;   Leppihalme, Ilmari; Pönni, A.; Roininen,Aimo; Sallamaa, Kari; Tuhkanen, Juho-Antti; Työlahti, Nina & Vähäkangas,   Marko (toimituskunta)  Lukulampunvalo. Liisi Huhtalan juhlakirja. Oulu, Taideaineiden ja antropologian laitos,   Oulun yliopisto 2004. 323 s.     4. Kasvatustieteiden tiedekunta     4.1. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö     02       Brédikyté,Milda Ivanauskiene         Bredikyte,Milda & Hakkarainen, Pentti  Developmental transition to schoollearning - challenges and possibilities. -   Sustainable development. Culture.Education. Ed. by A. Veisson & M. Veisson. Tallinn, Tallinn Pedagogical   University 2004. s. 9-25.       Hakkarainen,Pentti Ensio         Hakkarainen,Pentti  Narrative learning in the fifth dimension. - Outlines, 2004,nro 1, s. 5-20.       Hakkarainen,Pentti & Bredikyte, Milda  Developmental transition to schoollearning: challenges and possibilities. -   Journal of teacher education and training,2004, nro 4, s. 57-67.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  47  03       Hakkarainen,Pentti Ensio         Hakkarainen,Pentti  Quality in academic work. - X Tarptautiné MokslinèKonferencija 2004 M. Geguzès 27-28 D.   Vilnius. Pedagogika vol. 70, Vilnius.Vilniaus pedagoginis universitetas 2004. s. 71-75.       Hakkarainen,Pentti & Bredikyte, Milda  Vertical integration in developmentalteaching at the age of 4-8 years. - X   Tarptautinè Mokslinè Konferencija 2004 M.Geguzès 27-28 D. Vilnius. Pedagogika vol. 70, Vilnius. Vilniaus   pedagoginis universitetas 2004. s. 76-80.     09       Brédikyté,Milda Ivanauskiene         Bredikyte,Milda & Munter, Hilkka  Creative acts in play activity. - ThirdNordic Conference on Cultural and Activity   Research 3-5 September 2004 CopenhagenDenmark. Program and Abstacts, 2004, s. 121-122.     11       Hakkarainen,Pentti Ensio         Hakkarainen,Pentti  Pitäisikö leikkiä kehittää. - Pikkuväki, 2004, nro 1, s.14-17.       Jakkula,Kaisa Kreeta         Helenius,A.; Jakkula, Kaisa & Munter, Hilkka  Kuvitella. - Det synligabarnet. Praktiska och teoretiska perspektiv på   pedagogiken. Red. M. Lundkvist & C.Öhberg. Rapport från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi nro 9. Vasa.   ÅA 2004. s. 43-53.       Helenius,A.; Jakkula, Kaisa & Munter, Hilkka  Lähikehitysoppimisvaikeuksien ymmärtämisessä. - NMI-Bulletin.   Oppimisvaikeuksien erityislehti, 2004, nro1, s. 33-38.     12       Hakkarainen,Pentti Ensio         Hakkarainen,Pentti  Lapsi leikkii taiteella. - Suunnistuksia. Toim. M. Taajamo.Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto 2004.   s. 47-53.       Hakkarainen,Pentti  Leikki lasten toimintana. - Leikin pikkujättiläinen. Toim.L. Piironen. WSOY 2004. s. 160-167.       Heikkinen,Reijo Antero         Heikkinen,Reijo  Museo-opetusta ulkotiloissa. - Museo oppimisympäristönä. Toim.K. Kallio. Jyväskylä, Suomen   museoliitto 2004. s. 102-106.       Lappalainen,Eeva-Maija         Lappalainen,Eeva-Maija  Finnish weaving, felting and knitted goods seen andexperienced by North Americans:   thoughts and descriptions. - Currentresearch on Sloyd Education. Ed. by K. Virta. Research in sloyd education and   crafts science. A nro 5. Turku, Turunyliopisto 2003. s. 19-36.       Lappalainen,Eeva-Maija  Käsikö käsittää kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajienkoulutuksessa. - Maahanmuuttajat   ammattia oppimassa. Toim. U. Aunola.Helsinki, Opetushallitus 2004. s. 156-162.       Lappalainen,Eeva-Maija  Mielen, kädentyön ja kulttuurin kieli maahanmuuttajienkoulutuksessa. - Kulttuurit,   erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteenpäivien 2003 julkaisu. Toim. R. Mietola & H. Outinen. Helsinki. Helsingin   yliopiston kasvatustieteen laitos 2004. s.328-331.       Lappalainen,Eeva-Maija  Viewpoints on the teaching of different immigrants intoan ethnic cultural orientation. -   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  48  Current research on Sloyd Education. Ed. byK. Virta. Research in sloyd education and crafts science. A nro 5.   Turku, Turun yliopisto 2003. s. 37-44.       Lappalainen,Eeva-Maija  Voiko käsityöstä löytyä avain kielen ja kulttuurinoppimiseen. - Kulttuurit, erilaisuus ja   kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003julkaisu. Toim. R. Mietola & H. Outinen. Helsinki. Helsingin yliopiston   kasvatustieteen laitos 2004. s. 378-381.     19       Hautala,Marjatta Mirjami         Hautala,Marjatta  392901S Orientoiva harjoittelu (H1): Observointi/LUKO Ivsk. Opetusmoniste. 2004. 17 s.       Hautala,Marjatta  Oppilaantuntemus. LUKO I vsk. Oulun yliopisto Kajaaninopettajankoulutusyksikkö.   Opetusmoniste kevät 2004. 2004. 22 s.       Hautala,Marjatta  Oppilaantuntemus. LUKO I vsk. Oulun yliopisto Kajaaninopettajankoulutusyksikkö.   Opetusmoniste. Syksy 2004. 2004. 38 s.       Hautala,Marjatta  Päihdekasvatus on koulun ja kotien yhteinen asia. -Kajaanin kampus tiedotuslehti, 2004, nro   kesäkuu, s. 9-11.       Heikkinen,Reijo Antero         Heikkinen,Reijo  Ajan riennossa. Aikaa ilmaisevien sanojemme alkuperästä. -Kainuun Sanomat 4.1.2004.       Heikkinen,Reijo  Historialliset läksiäiset Kajaaninopettajankoulutusyksikössä. - Kajaanin kampus tiedotuslehti,   2004, nro toukokuu, s. 1-6.       Heikkinen,Reijo  Isonvihanaikainen Suomen puolustuspuhe. Arvostelu teoksesta:D. Juslenius, Suomen   ottettomuus. De Miseriis Fennorum. Suom. J.Sarsila (2004). - Kainuun Sanomat 28.8.2004.       Heikkinen,Reijo  Kajaanin linna 400 vuotta. - Kainuun joulu 2004. Kirjallinenvuosialbumi, 2004, s. 7-13.       Heikkinen,Reijo  Kajaanin linna kirjallisuudessa. Kajaanin linna 400 vuotta.Osa 5. - Koti-Kajaani 12.6.2004.       Heikkinen,Reijo  Kajaanin linna on muistomerkki levottomasta aikakaudesta. -Kainuun Sanomat 22.8.2004.       Heikkinen,Reijo  Kajaanin linna. Västinki vuosisatojen virrassa. Kajaani,Kainuun Museo 2004. 224 s.       Heikkinen,Reijo  Kajaanin linnan rakentaminen. Kajaanin linna 400 vuotta. Osa2. - Koti-Kajaani 13.3.2004.       Heikkinen,Reijo  Kajaanin linnan tuho. Kajaanin linna 400 vuotta. Osa 4. -Koti-Kajaani 8.5.2004.       Heikkinen,Reijo  Kun rautatie tuli Suomeen. Perustutkimuksiarautatieliikenteemme varhaisvaiheista. - Kainuun   Sanomat 13.9.2004.       Heikkinen,Reijo  Linnat ja niiden käyttö. Vanhoista linnoista ja niidenvaiheista. Kajaanin linna 400 vuotta. Osa 1. -   Koti-Kajaani 14.2.2004.       Heikkinen,Reijo  Mainio Manamansalo. Kajaani, Reijo Heikkinen 2004. 224 s.       Heikkinen,Reijo  Merkkimiehiä Kajaanin linnan historiassa. Kajaanin linna 400vuotta. Osa 3. - Koti-Kajaani 7.4.2004.       Heikkinen,Reijo  Mitä tehdä Kajaanin linnalle? Kajaanin linna julkisessakeskustelussa. Kajaanin linna 400 vuotta.   Osa 6. - Koti-Kajaani 10.7.2004.       Heikkinen,Reijo  Sotavuodet Suomussalmella. - Kajaanin kampus tiedotuslehti,2004, nro joulukuu, s. 1-8.       Lappalainen,Eeva-Maija       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  49    Lappalainen,Eeva-Maija  He lähtivät kissaviikoilleen. - Kajaanin Kampustiedotuslehti, 2004, nro lokakuu, s. 12-14.       Lappalainen,Eeva-Maija  Häipyvätkö oppiaineiden väliset rajatkäsityökasvatuksessa? Matto kuin satu - teema   uudenlaisen ajattelun rakentajana. -Tekstiiliopettaja, 2004, nro 1, s. 6-7.       Lappalainen,Eeva-Maija  Jouluporsaitako yhtä kaikki. - Kajaanin Kampustiedotuslehti, 2004, nro joulukuu, s. 39-41.       Lappalainen,Eeva-Maija  Kaksi tikkiä taakse ja kolme eteenpäin! Uudistuvaompelukoneen ajokortti ja luokka-  astetyöt joulun kynnyksellä. - KajaaninKampus tiedotuslehti, 2004, nro joulukuu, s. 16-24.       Lappalainen,Eeva-Maija  Kännykkäkansan joulusatu. - Tekstiiliopettaja, 2004, nro4, s. 18.       Lappalainen,Eeva-Maija  Lumikristallin kirkkautta ja joulun lämpöä yhteisiintiloihin. - Kajaanin Kampus   tiedotuslehti, 2004, nro joulukuu, s.28-30.       Lappalainen,Eeva-Maija  Matosta se lähti! Onko matto sisustuksen sydän,lähtökohta ja huoneen voimakenttä. -   Kajaanin Kampus tiedotuslehti, 2004, nromarraskuu, s. 20-25.       Lappalainen,Eeva-Maija  Mitä naamion takana, edessä ja alla? Ompelukoneenajokortti uudistuu. - Kajaanin Kampus   tiedotuslehti, 2004, nro marraskuu, s.25-29.       Lappalainen,Eeva-Maija  Onko "rättikässästä" pojillekin onkeenottavaa? Kovat ja pehmeät materiaalit perus- ja   korkeateknologian käytössä. - Tekninenopettaja, 2004, nro 4, s. 44.       Lappalainen,Eeva-Maija  Pelataanko napeilla? Napeista se alkaa: Mallinäytteestä,sen olemuksesta ja tehtävästä   käsityöllisen toiminnan oppimisessa. -Kajaanin Kampus tiedotuslehti, 2004, nro lokakuu, s. 16-20.       Lappalainen,Eeva-Maija  Turun opintovierailun satoa. - Kajaanin Kampustiedotuslehti, 2004, nro lokakuu, s. 5-7.       Lappalainen,Eeva-Maija  Voivatko kaikki "tiput" verkottua?Pääsiäiskoristeaiheiset käsityökasvatuksen   perusopintojen työt haastoivat tekemääntulkintoja. - Kajaanin kampus tiedotuslehti, 2004, nro toukokuu, s. 19-28.       Lappalainen,Eeva-Maija  Voivatko perus- ja korkeateknologia lyödä kättänykypäivänä. - Tekstiiliopettaja, 2004, nro   3, s. 14.       Rytkölä,Heikki        Rytkölä,Heikki  Edustava teos Vienankarjalasta. Arvostelu teoksesta: S.Tauriainen, Vienan veräjillä (2004). - Paimen-  Sanomat, 2004, nro 6, s. 9.       Rytkölä,Heikki  Kalevalapuistosta. - Kainuun Sanomat 13.3.2004.       Rytkölä,Heikki  Keisarin kesää. - Kajaanin Kampus tiedotuslehti, 2004, nroelokuu, s. 2.       Rytkölä,Heikki  Kirja Jussista ja vienalaiskylistä. Arvostelu teoksesta: L.Vester & T. Vester-Mäkinen, Etähäll on   emoni (2004). - Paimen-Sanomat, 2004, nro5, s. 5.       Rytkölä,Heikki  Kirkkoherra A. B. Calamnius peri kymmenyksiäkreikanuskoisiltakin. Vienalaiskylät olivat   joutumassa suurpolitiikan pyörteisiin1800-luvun lopulla. - Kainuun Sanomat 12.12.2004.       Rytkölä,Heikki  Kuollut Lauri Huovinen. - Kainuun Sanomat 7.9.2004.       Rytkölä,Heikki  Ohvon Iivanan Jussi 80 vuotta. - Aamun Koitto, 2004, nro6-7, s. 18-19.       Rytkölä,Heikki  Ohvon Iivanan Jussi 80 vuotta. - Paimen-Sanomat, 2004, nro2, s. 2-3.       Rytkölä,Heikki  Ohvon Iivanan Jussi täytti 80 vuotta. - Karjalan heimo,2004, nro 3-4, s. 61-62.       Rytkölä,Heikki  Polku mikä polku eli vieläkö lumet sulavat Vuokin latvoilla.- Kainuun Sanomat 14.8.2004.       Rytkölä,Heikki  Postimestari Johan Uhlvijk ja tieteen huippuhetki Kajaanissa1769. Venuksen kulkua auringon editse   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  50  seurattiin jo 235 vuotta sitten Kajaanissa.- Kainuun Sanomat 6.6.2004.       Rytkölä,Heikki  Runebergin päivä vuonna 1900. - Kajaanin Kampustiedotuslehti, 2004, nro maaliskuu, s. 3.     22       Lappalainen,Eeva-Maija         Lappalainen,Eeva-Maija  Käsityön opetus osana maahanmuuttajien suomen kielenoppimista. - Kasvatustieteen   päivät Joensuussa 25.-26.11.2004.Yhtenäistyvät vai erilasituvat oppimisen ja koulutuksen polut. Toim. S. Havu-  Nuutinen, M. Heiskanen. Joensuu. SuomenKasvatustieteellinen Seura 2004. s. 166-167.     4.2. Kasvatustieteiden jaopettajankoulutuksen yksikkö     02       Bluemink,Johanna        Bluemink,Johanna & Järvelä, Sanna  Face-to-face encounters as contextualsupport for Web-based discussions in a   teacher education course. - Internet andhigher education, 2004, nro 7, s. 199-215.       Jeronen,Eila Kyllikki         Jeronen,Eila  Development of conceptions of student teachers in initialteacher education in biology and geography   education. - Journal of Baltic scienceeducation, 2004, nro 1, s. 24-32.       Jeronen,Eila  Geography and biology and teacher education in Finland. -Journal of Baltic science education, 2004,   nro 2, s. 5-14.       Juntunen,Marja-Leena         Juntunen,Marja-Leena  Verkörperung in der Dalcroze-Rhytmik. - Rhythmik, 2004,nro 5, s. 18-23.       Juntunen,Marja-Leena  Verkörperung in der Handlungen von Dalcroze-Lehrern. -Rhythmik, 2004, nro 6, s. 12-15.       Juntunen,Marja-Leena & Hyvönen, Leena  Embodiment in  musicalknowing: how body movement facilitates   learning within Dalcroze Eurhythmics. -British journal of music education, 2004, vol. 21, s. 199-214.       Järvelä,Sanna Marketta         Järvelä,Sanna & Salovaara, Hanna  Interplay of motivational goals andcognitive strategies in a new pedagogical   culture. - European psychologist, 2004,vol. 9, nro 4, s. 232-244.       Järvelä,Sanna & Volet, S.  Motivation in real-life, dynamic, andinteractive learning environments: stretching   constructs and methodologies. - Europeanpsychologist, 2004, vol. 9, nro 4, s. 193-197.       Veermans,M. & Järvelä, Sanna  Generalized achievement and situationalcoping in inquiry learning. - Instructional   science, 2004, vol. 32, s. 269-291.       Karjalainen,Timo Pauli         Karjalainen,Timo Pauli & Habeck, J. O.  When  the environment comesto visit: Local environmental knowledge in   the far north of Russia. - Environmentalvalues, 2004, vol. 13, s. 167-186.     03       Jeronen,Eila Kyllikki         Jeronen,Eila & Kaikkonen, M.  Landscape in environmental education ondifferent school levels. - Matthias Belivs   University proceedings. Faculty of naturalsciences. Biological serie. vol. 3, nro 1. Banská Bystrica, 2003. s. 17-23.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  51    Jeronen,Eila; Keiski, Riitta; Huuhtanen, Mika; Turpeinen, Esa & Ylä-Mella,Jenni  Research methodology and ethics   - researcher education for undergraduatestudents in the process and environmental engineering study programmes.   - Proceedings SCI 2004. The 8th WorldMulti-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 18-21,   2004, Orlando, Florida, USA. Vol. 1:Information systems, technologies and applications. Ed. by N. Callaos & W.   Lesso & B. Sanchez. Orlando. IIIS 2004.s. 71-75.       Jeronen,Eila; Ylä-Mella, Jenni; Turpeinen, Esa; Huuhtanen, Mika & Keiski, RiittaL.  Ethical conceptions of   undergraduate students on research andacting as a researcher - A case study in process and environmental   engineering education. - Proceedings ofEISTA 04, International Conference on Education and Information Systems:   Technologies and Applications, July 21-25,2004, Orlando, Florida, USA. Vol. 1: Applications of information and   communication technologies in education andtrain. Ed. by F. Malpica et al. Orlando. IIIS 2004. s. 214-219.       Järvelä,Sanna Marketta         Järvelä,Sanna & Järvenoja, Hanna  Students motivation intechnology-supported environments - aspects of self   regulation and volition. - Lernprozess,Lernumgebung und Lerndiagnostik. Wissenschaftliche Beiträge zum Lernen   im 21. Jahrhundert. Hrsg. M. Wosnitza &A. Frey & R. S. Jäger. Landau, Empirische Pädagogik 2004. s. 139-149.       Kailo,Kaarina        Kailo,Kaarina  Desde el dis-curso viril a los con-cursos fértiles: elecofeminismo y las mujeres nórdicas. - Mujeres y   ecoloía: historia, pensamiento, sociedad.Coords. M. L. Cavana & A. H. Puleo & C. Segura. Colección LAYA nro 25.   Madrid, 2004. s. 129-151.       Kailo,Kaarina  Entblössung unseres Seins: Sauna und Schwitzhütte alsritueller Raum. - Sauna Wellness Weltweit.   Dokumentationen des XII. InternationalenSauna-Kongresses, 6. bis 9. Mai 1999, Bad Aachen. Bielefeld. 2003. s. 33-  63.       Keranto,Tapio Olavi         Keranto,Tapio  On the mathematical and didactical content knowledge ofprospective teachers: the case of the   division of fractions and proportionalreasoning. - Education of mathematics teachers (DG 6) in the 10th International  Congress on Mathematical Education,ICME-10, Copenhagen, Denmark. July 4-11, 2004. 2004. s. 1-9.    http://www.icme-10.dk       Kronqvist,Eeva-Liisa         Kronqvist,Eeva-Liisa  What is happening in childrens group? Peercollaboration as a situated practice. -   Sustainable development. Culture.Education. Articles in early childhood education. Ed. by A. & M. Veisson. Tallinn,  TPÜ kirjastus 2004. s. 43-57.       Laru,Jari        Laru,Jari & Järvelä, Sanna  Scaffolding different learning activitieswith mobile tools in three everyday contexts. -   Special interest meeting 2004 of EARLI SIG6 and SIG 7, July 7ht-9th, 2004 in Tübingen/Germany. 2004. s. 11-21.    http://www.iwm-kmrc.de/workshops/SIM2004/pdf_files/Laru_et_al.pdf       Mielityinen,Mari        Uljens,M. & Mielityinen, Mari  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher:en modern pedagogik för det moderna   samhället. - Pedagogikkens mange ansikter.Pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Red. K.   Steinsholt & L. Løvlie. Oslo,Universitetsforslaget 2004. s. 215-231.       Mäkinen,Kaarina        Mäkinen,Kaarina  Enhancing foreign language learners identity andcreativity through process drama. - Identity   and creativity in language education.Proceedings of the 21st world congress of the world federation of modern   language associations (FIPLV), 2-5 July2003, RAU, Johannesburg, South Africa. Eds. A. Coetzee et al.   Johannesburg. RAU university 2004. s.414-418.       Reinikainen,Kalle Antero       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  52    Reinikainen,Kalle & Suikkari, Risto  Social networks and Finnish woodentowns: the basis for a good   neighbourhood. - Adequate & AffordableHousing for All, Research, Policy, Practice, International Housing   Conference, 24-27 June 2004, Toronto,Canada. 2004. s. 1-7.    http://www.urbancentre.utoronto.ca/pdfs/housingconference/Reinikainen_Suikkari_Finnis.pdf       Siljander,Pauli Johannes         Siljander,Pauli  Johan Fredrich Herbart: Pedagogikens grundproblem: om tvångoch frihet i fostran. - Pedagogikkens   mange ansikter. Pedagogikkens idéhistoriefra antikken til det postmoderne. Red. K. Steinsholt & L. Løvlie. Oslo,   Universitetsforlaget 2004. s. 247-259.       Siljander,Pauli  Vart tog fostran vägen? Nedslag i pedagogikens teorihistoria.- Utmaningar i filosofisk pedagogik.   Red. J. Bengtsson. Lund, Studentlitteratur2004. s. 231-247.     06       Estola,Eila Kaarina         Estola,Eila  Book review: Multiple and intersecting identities inqualitative research. Eds. B. M. Merchant & A. I.   Willis. - Teachers and teaching: theory andpractice, 2004, vol. 10, nro 1, s. 111-117.       Järvilehto,Timo Veikko Artturi        Järvilehto,Timo  Consciousness and the ultimate essence of matter. -NeuroQuantology, 2004, vol. 2, s. 210-218.    http://www.neuroquantology.com/2004/03/ToC2004_3.htm       Järvilehto,Timo  Embodied mind with no interaction. - Karl Jaspers Forum. TA77,R1 to C6, 2004, s. 1-3.    http://www.douglashospital.qc.ca/fdg/kjf/77-R1MAA.htm       Järvilehto,Timo  Is there an ultimate essence of matter. - Karl Jaspers Forum.TA 77, 2004.    http://www.douglashospital.qc.ca/fdg/kjf/77-TAJAR.htm       Järvilehto,Timo  Some clarifications. - Karl Jaspers Forum. TA77, R2 to C4,2004.    http://www.douglashospital.qc.ca/fdg/kjf/77-R2CHU.htm     09       Jeronen,Eila Kyllikki         Jeronen,Eila  Development of conceptions of student teachers in initialteacher education in biology and geography   education. - Journal of Baltic scienceeducation, 2004, vol. 5.    http://vingis.ktu.lt/~jbse/jbse_2004,_no_1(5).htm       Jeronen,Eila  Razvitie kontseptsii podgotovki studentov - budushtshihutshitelei biologi i geografii. (Rezjume). -   Journal of Baltic science education, 2004,nro 1, s. 33.       Jeronen,Eila & Kaikkonen, M.  Landscape in environmental education ondifferent school levels. - Matthias Belivs   University proceedings, 2003, vol. 3.    http://www.fpv.umb.sk/kat/kb/text/journal/Conabs/V3N1Abs.htm       Järvelä,Sanna Marketta         Järvelä,Sanna  Motivation in CSCL: What type of context does it provide forstudent motivation and learning. -   Computer supported collaborative learning.Kaleidoscope an European network of excellence. First symposium of   the CSCL SIG, EPFL Lausanne, Switzerland,October 7th-9th 2004. 2004. s. 13.       Järvelä,Sanna & Veermans, M.  Process-oriented methods for investigatingstudent motivation in learning context. -   Cognition, motivation and affect: theirinterdependence and interrelation. 9th international conference on motivation,   September 30 - October 2, 2004, Lisboa,Portugal. 2004. s. 95-96.       Järvenoja,Hanna   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  53       Järvenoja,Hanna & Järvelä, Sanna  Students socio-emotional experiences incomputer-supported learning. -   Cognition, motivation and affect: theirinterdependence and interrelation. 9th international conference on motivation,   September 30-October 2, 2004, Lisboa,Portugal. 2004. s. 220-221.       Laru,Jari        Laru,Jari; Tolonen, Piia & Järvelä, Sanna  University studentsconceptions of their need for mobile tools for   scaffolding learning activities. - Computersupported collaborative learning. Kaleidoscope an European network of   excellence. First symposium of the CSCLSIG, EPFL Lausanne, Switzerland, October 7th-9th 2004. 2004. s. 18.    http://craftsrv1.epfl.ch/cscl/CSCLbooklet.pdf       Leinonen,Piritta        Leinonen,Piritta; Järvellä, Sanna & Häkkinen, P.  Supporting social regulation of collaboration in a distributed   teamwork. - Computer supportedcollaborative learning. Kaleidoscope an European network of excellence. First   symposium of the CSCL SIG, EPFL Lausanne,Switzerland, October 7th-9th 2004. 2004. s. 17.       Reinikainen,Kalle Antero         Reinikainen,Kalle. & Suikkari, Risto  Social networks and Finnish woodentowns: grounds for good   neighbourhoods. - Adequate & AffordableHousing for All, Research, Policy, Practice, Research Abstracts from the   International Housing reseaerch Conference,University of Toronto, 2004. Eds. J. D. Hulchanski; R. A. Murdie & P.   Campsie. 2004. s. 76-77.       Salovaara,Hanna        Salovaara,Hanna & Järvelä, Sanna  Mixed-method study on secondary schoolstudents motivation goals. -   Cognition, motivation and affect: theirinterdependence and interrelation. 9th international conference on motivation,   September 30-October 2, 2004, Lisboa,Portugal. 2004. s. 115-116.       Salovaara,Hanna & Jävelä, Sanna  Secondary school students motivationalgoals and cognitive strategies in cscl   inquiry. - Cognition, motivation and affect:their interdependence and interrelation. 9th international conference on   motivation, September 30-October 2, 2004,Lisboa, Portugal. 2004. s. 67.       Syrjälä,Leena Kyllikki         Heikkinen,H. T. L & Syrjälä, Leena  Towards narrative ethos orneoliberalist efficiency in teacher education. -   Positioning of education in contemporaryknowledge society. NERAs 32nd congress, Iceland university of   education, Reykjavik, March 11-13, 2004.Reykjavik. Iceland university of education 2004. s. 128.     11       Järvenoja,Hanna        Järvenoja,Hanna; Hurme, Tarja-Riitta & Järvelä, Sanna  Oppimisenmotivaatio ja volitionaaliset prosessit   verkostoperustaisessa matematiikanopiskelussa. - Kasvatus, 2004, vol. 35, nro 4, s. 379-392.       Keranto,Tapio Olavi         Keranto,Tapio  Tulevien luokanopettajien ja aineenopettajien matemaattisestaja didaktisesta sisältötiedosta:   tapauksena murtolukujen jakolasku javerrannollinen päättely. - Kasvatus, 2004, vol. 35, nro 5, s. 530-540.       Kerkelä,Heikki Juhani         Kerkelä,Heikki  Yhteiskunnallisten muutosten käsitteellistämisestä. -Sosiologia, 2004, vol. 41, nro 2, s. 81-93.     12       Bluemink,Johanna      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  54    Hämäläinen,R.; Häkkinen, P.; Bluemink, Johanna & Järvelä, Sanna  eScape -yhteisöllisen oppimisen peliympäristö. -   Digitaalisten pelien maailmoja. Toim. M.Kankaanranta & P. Neittaanmäki & P. Häkkinen. Jyväskylä, Koulutuksen   tutkimuslaitos 2004. s. 257-266.       Erkkilä,Raija        Erkkilä,Raija  Kokemuksen representaatio: Mitä opettajan tarina kertoominusta ja meistä. - Paikan heijastuksia.   Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus jarepresentaatiokäsite. Toim. R. Mäntysalo. Jyväskylä, Atena 2004. s. 181-198.       Hyvönen,Leena Marjatta         Hyvönen,Leena  Kokemisen ja tietämisen välissä. - Paikan heijastuksia.Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja   representaatiokäsite. Toim. R. Mäntysalo.Jyväskylä, Atena 2004. s. 69-90.       Jeronen,Eila Kyllikki         Jeronen,Eila; Niemelä, S-K. & Pajunen, A.  Ympäristökasvatus ja kestäväkehitys biologian opetussuunnitelmissa ja   opetuksessa Italiassa ja Itävallassa. -Eurooppalainen ulottuvuus. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004.   Toim. S. Ahonen & A. Siikaniva.Helsinki. Helsingin yliopisto 2004. s. 16-25.       Jeronen,Eila; Niemelä, S-K. & Pajunen, A.  Ympäristöuutiset opetuksessa- Hero(dot)eNews-ympäristö   ympäristökansalaisuuden tueksi. -Kulttuurit, erilaisuudet, kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu.Toim.   R. Mietola & H. Outinen. Helsinki.Helsingin yliopisto 2004. s. 512-518.    http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003/osa5.pdf       Jokikokko,Katri        Jokikokko,Tanja; Lamminmäki-Kärkkäinen, Tanja & Räsänen, Rauni  Educationfor intercultural competence. - New   challenges for the welfare society. Ed. byV. Puuronen et al. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja nro 142. Joensuu,   Joensuun yliopisto 2004. s. 329-345.       Kailo,Kaarina        Kailo,Kaarina  Vaihtotalouden ja hoivaeetoksen rajapinnoilla.Globalisaation sukupuolivaikutukset ja naisliikkeen   vastarinta. - Tasa-arvon haasteitaglobaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Toim. K. Kailo; V. Sunnari & H. Vuori.Northern   gender studies nro 5. Oulu, 2004. s.163-184.       Keranto,Tapio Olavi          Keranto,Tapio  Kriittinen ajattelu ja tieteentuntemus matematiikanopetuksessa. - Matematiikka - näkökulmia   opettamiseen ja oppimiseen. 2. uud. p.Toim. P. Räsänen et al. Jyväskylä, Niilo Mäki instituutti 2004. s. 33-49.       Keranto,Tapio  On the mathematical and pedagogical content knowledge ofprospective teachers: the case of the   division of fractions and proportionalreasoning. - Current research on mathematics and science education.   Proceedings of the XXI annual symposium ofthe Finnish association of mathematics and science education   research. Eds. A. Laine & J. Lavonen& V. Meisalo. Research report nro 253. Helsinki, Helsingin yliopisto 2004.s. 178-  200.       Korkeamäki,Riitta-Liisa         Korkeamäki,Riitta-Liisa  Hylakahvia sokerista, perunoita ja omeniakirjainpalikoista - kirjoitetun kielen löytöretkellä. -   Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen.Helsinki, WSOY 2004. s. 300-313.       Lauriala,Irma Anneli         Lauriala,Anneli  Teacher knowledge and learning in a context of change. -Teacher as researcher. Pictures and   perspectives of teacher professionalism.Eds. M-L. Husso & T. Vallandingham. Tutkiva opettaja/Journal of teacher   researcher nro 1. Jyväskylä, Tuope 2004. s.20-39.       Mielityinen,Mari        Uljens,M. & Mielityinen, Mari  Schleiermachers pedagogiskaföreläsningar - en modern pedagogik för det moderna   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  55  samhället. - Det synliga barnet. Praktiskaoch teoretiska perspektiv på pedagogiken. Red. M. Lundkvist & C. Öhberg.   Rapport från pedagogiska fakulteten vi ÅboAkademi nro 9. Vasa, ÅA 2004. s. 157-175.       Mäkinen,Kaarina        Mäkinen,Kaarina  Kirjoittaminen. - EDU.fi. Peruskoulu. Avauksia opsiin.Helsinki, Opetushallitus 2004.    http://www.edu.fi/page.asp?path=498,1329,1513,29698,29973       Mäkinen,Kaarina  Through reflective practice towards learner autonomy inteacher education. - Teacher as   researcher. Pictures and perspectives ofteacher professionalism. Eds. M-L. Husso & T. Vallandingham. Tutkiva   opettaja/Journal of teacher researcher nro1. Jyväskylä, Tuope 2004. s. 97-105.       Sunnari,Vappu Hillevi         Sunnari,Vappu  Uusliberalististen arvojen varaan rakennettu globalisaatiosyventää pohjoisen naisen epätasa-  arvoa. - Tasa-arvon haasteita globaalin jalokaalin rajapinnoilla. Toim. K. Kailo; V. Sunnari & H. Vuori. Northern   gender studies nro 5. Oulu, 2004. s.185-200.       Tuominen-Eilola,Tuulikki         Tuominen-Eilola,Tuulikki  Tarvitaanko representaation käsitettä kuvattaessaobjektien havaitsemisen kehitystä. -   Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteentutkimus ja representaation käsite. Toim. R. Mäntysalo. Jyväskylä,   Atena 2004. s. 19-48.     14       Kronqvist,Eeva-Liisa         Kronqvist,Eeva-Liisa & Linnatsalo, S.  Oppimista ja oivalluksen iloa -kokemuksia opinnäytetyön ohjausryhmistä. -   Tuella ja taidolla - ohjauksella energiaaopintopolulle. Toim. M. Maikkola & T. Olkkonen. Oulun yliopiston opetuksen   kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja nro6. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 138-150.       Pesonen,Minna          Pesonen,Minna; Pohjonen, Juha & Ruotsalainen, Merja  Ten years after -the development of educational   technology studies at the university ofOulu. - eReflections - ten years of educational technology studies at the   University of Oulu. Eds. T. Latomaa et al.Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja nro   3. Oulun yliopisto 2004. s. 9-26.    http://herkules.oulu.fi/isbn9514276329/     16       Kemppainen,Tiina Irene         Kemppainen,Tiina  Joka vuosikurssille jotain - opintojen ammatillinen juonnekasvatustieteiden koulutuksessa. -   Tuella ja taidolla - ohjauksella energiaaopintopolulle. Toim. M. Maikkola & T. Olkkonen. Oulun yliopiston opetuksen   kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja nro6. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 190-195.       Mäkinen,Kaarina        Mäkinen,Kaarina  Students positive and negative language teacherexperiences. - Future perspectives in foreign   language education. Ed. by K. Mäkinen &P. Kaikkonen & V. Kohonen. Oulun yliopiston kasvatustieteiden   tiedekunnan tutkimuksia nro 101. Oulu,Oulun yliopisto 2004. s. 199-213.       Mäkinen,Kaarina; Kaikkonen, P. & Kohonen, V.  Introduction. - Futureperspectives in foreign language education.   Ed. by K. Mäkinen & P. Kaikkonen &V. Kohonen. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia nro   101. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 7-11.       Reinikainen,Kalle Antero         Reinikainen,Kalle & Suikkari, Risto  Oulunsalon viihtyisyyden osatekijöitä.- Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta.   EkoSuKaT- tutkimushankkeen väliraportti 1.Toim. M. Hagman & R. Mäntysalo. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  56  osasto. C. Julkaisu nro 90. Oulu, 2004. s.43-50.    http://hercules.oulu.fi/isbn9514274377/       Varis,Markku Pertti         Starck,S. & Varis, Markku  Takasivu (tutkijan mahdollisuudet). -Lehtikieli tutkimuskohteena. Toim. M. Varis. Oulun   yliopiston suomen ja saamen kielen jalogopedian laitoksen julkaisuja nro 25. Oulu. 2004. s. 105-122.    http://herkules.oulu.fi/isbn9514278569/isbn9514278569.pdf       Villanen,Heli Katriina         Villanen,Heli  Leikisti suunniteltu. - Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta.EkoSuKaT-tutkimushankkeen väliraportti 1.   Toim. M. Hagman & R. Mäntysalo. Oulunyliopisto, arkkitehtuurin osasto. C. Julkaisu nro 90. Oulu, 2004. s. 33-41.    http://herkules.oulu.fi/isbn9514274377/     19       Haapasaari,Päivi        Haapasaari,Päivi; Karjalainen, Timo P. & Reinikainen, Kalle  Sitoutuminenloheen - kestävän kehityksen   toimintamalli lohenkalastuksessa. - Suomenkalastuslehti, 2004, vol. 111, nro 3, s. 8-11.       Jeronen,Eila Kyllikki         Jeronen,Eila  Ympäristökasvatuksen muutos. Arvostelu teoksesta: H. Cantell(toim.), Ympäristökasvatuksen   käsikirja (2004). - Natura, 2004, nro 3, s.42-43.       Tuomi,A.; Törmälä, S. & Jeronen, Eila  Biologian opetusmenetelmientehokkuus ja miellyttävyys. - Natura, 2004, nro   3, s. 6-9.       Järvelä,Sanna Marketta         Järvelä,Sanna  Järki, tunteet ja teknologia. - Aktuumi, 2003, vol. 13, nro5, s. 9.       Järvelä,Sanna & Häkkinen, P.  How to make collaborative learning moresuccesful? Pedagogical promises and reality   in ECOL research project. - LEARNPeriodical. English version, 2004, nro 1, s. 4-5.    http://www.aka.fi/index.asp?id=edc580a089734a26879406eedaeb80db       Järvelä,Sanna & Häkkinen, P.  Yksin oppimisesta yhteisölliseenoppimiseen - ECOL tutkimuksen näkökulmia   yhteisöllisen oppimisen prosessinkehittämiseen. - LEARN Periodical. Suomalainen lehti, 2004, nro 1, s. 4-6.    http://www.aka.fi/index.asp?id=edc580a089734a26879406eedaeb80db       Keski-Filppula,Ulla        Keski-Filppula,Ulla  Kertomusten avulla intoa työhön. - Tievoksi, 2004, nro 4, s.22-24.       Keski-Filppula,Ulla  Opettajien työssä jaksamista tutkitaan kertomusten avulla. -Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 1, s. 16-  17.       Kronqvist,Eeva-Liisa         Kronqvist,Eeva-Liisa  Aikuinen voi oppia lapselta. - Kaleva 23.6.2004.       Lindh,Matti Otto Oskari         Lindh,Matti  Kierrättäjän lokerikko. - Tekninen opettaja, 2004, vol. 37,nro 2, s. 19.       Lindh,Matti  Kommentteja käsityön ja teknologiakasvatuksen suhteesta. -Tekninen opettaja, 2004, vol. 37, nro 2, s.   25-26.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  57    Lindh,Matti  Käsityksiä käsityöstä. - Tekninen opettaja, 2004, vol. 37,nro 1, s. 18-19.       Lindh,Matti  Onko teoria syrjäyttämässä käytännön - uudet perusopetuksenperusteet käytännön taitojen   oppimisen kannalta. - Tekninen opettaja,2004, vol. 37, nro 3, s. 28-29.       Lindh,Matti  Solenoidimoottori. - Tekninen opettaja, 2004, vol. 37, nro 3,s. 31.       Lindh,Matti & Hietapelto, E.   Aihekokonaisuus ihminen ja teknologiaKoulun suurjuhlilla Oulussa. - Tekninen   opettaja, 2004, vol. 37, nro 4, s. 24-25.       Luukkonen,Jaakko Antero         Luukkonen,Jaakko  Early years of SCOPE  and component 1. - Highereducation. Transition of teacher education   into higher education in Mpumalanga andNorthern Cape. Ed. by I. Kivistö & L. Pekkala. SCOPE 2003. s. 9-12.       Mäkinen,Kaarina        Mäkinen,Kaarina  En haluaisi jämähtää paikoilleni - myönteisten jakielteisten opettajakokemusten vaikutus   opettajaopiskelijan ammatilliseen kasvuun.- Tempus, 2004, vol. 39, nro 4, s. 14-15.       Reinikainen,Kalle Antero         Reinikainen,Kalle & Suikkari, Risto  Asukkaiden viihdyttävä sisällä jaulkona. Asuinalueiden suunnittelulla uudet   vaatimukset. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro1, s. 6-8.    http://www.oulu.fi/aktuumi/numerot/aktuumi104.pdf       Tervaniemi,O.; Ylitulkkila, S.; Rantala, L.; Welling, M.; Parviainen, J.; Tuomela, P.;Viitanen, P.; Sulkala, T.;    Reinikainen, Kalle et al. Kemphos Oy. Siilinjärven kaivoksen toiminnan jatkaminen vuoden 2010 jälkeen.Uusien   alueiden käyttöönotto. Ympäristövaikutustenarviointiselostus. Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 2004. 184 s.       Räsänen,Rauni Hilja Anneli         Räsänen,Rauni  Arvot puntarissa. - Kehitys. Utveckling, 2004, nro 4, s. 49.       Räsänen,Rauni  Kansainvälisyyskasvatuksen vanhat ja uudet haasteet. -Maailman pyörä, 2004, nro 1, s. 4-6.    http://www.ykliitto.fi/maapyora/index.htm       Räsänen,Rauni  Teachers can make the difference. - Higher education.Transition of teacher education into higher   education in Mpumalanga and Northern Cape.Ed. by I. Kivistö & L. Pekkala. SCOPE 2003. s. 38-43.       Siljander,Pauli Johannes         Siljander,Pauli  Kasvatustieteiden tiedekunta. Ennätyksellinen juhlavuosi. -Oulun yliopiston vuosikertomus 2003.   Oulu, 2004. s. 21.       Varis,Markku Pertti         Varis,Markku  Kielitiedosta eväät tekstitaitoon. - Virke, 2004, nro 4, s.12-13.     21       Kailo,Kaarina        Kailo,Kaarina; Sunnari, Vappu & Vuori, Heli (toim.)  Tasa-arvonhaasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. -   Northern gender studies nro 5. Oulu, 2004.250 s.       Latomaa,Timo Kalevi         Latomaa,Timo; Pohjonen, Juha; Pulkkinen, Jyrki & Ruotsalainen, Merja(eds.)  eReflections - Ten years of   educational technology studies at theUniversity of Oulu. - Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan   elektronisia julkaisuja nro 3. Oulu, 2004.165 s.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  58    http://herkules.oulu.fi/isbn9514276329/       Mäkinen,Kaarina        Mäkinen,Kaarina; Kaikkonen, P. & Kohonen, V. (eds.)  Future perspectivesin foreign language education. - Oulun   yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnantutkimuksia nro 101. Oulu, Oulun yliopisto 2004. 213 s.       Varis,Markku Pertti         Varis,Markku (toim.)  Lehtikieli tutkimuskohteena. - Suomen ja saamenkielen ja logopedian laitoksen julkaisuja nro   25. Oulu, 2004. 130 s.    http://herkules.oulu.fi/isbn9514278569/isbn9514278569.pdf     22       Alasuutari,Hanna Katriina         Alasuutari,Hanna  Partneship and intercultural co-operation in the context ofeducation sector development co-  operation. - Yhtenäistyvät vai erilaistuvatoppimisen ja koulutuksen polut. Abstraktikirja. Kasvatustieteen päivät   Joensuussa 25.-26.11.2004. Toim. S.Havu-Nuutinen & M. Heiskanen. Suomen kasvatustieteellinen seura 2004. s.60-  61.       Bluemink,Johanna        Blueminki,Johanna; Järvelä, Sanna; Hämäläinen, R. & Häkkinen, P. 3D-peliympäristö yhteisöllisen oppimisen   ympäristönä. - IKT2004. Parhaat paikalla -toimivia käytäntöjä arkeen. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa,   Aulako, Hämeenlinna 21.-23.4.2004. Toim. H.Turunen & E. Siivonen & M. Myllylä. Hämeenlinna. Hämeen   kesäyliopisto 2004. s. 79-80.       Estola,Eila Kaarina         Estola,Eila; Heikkinen, Hannu L. T.; Huttunen, R. & Syrjälä, Leena Mitä järkeä on tarinassa? Kolme näkökulmaa   narratiiviseen rationaalisuuteen. -Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Abstraktikirja.   Kasvatustieteen päivät Joensuussa25.-26.11.2004. Toim. S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen. Suomen   kasvatustieteellinen seura 2004. s. 144.       Estola,Eila; Kaunisto, S-L.; Syrjälä, Leena & Uitto, Minna  Intoa jaepäilystä - keskustelua eettisistä kysymyksistä   opettajien kerrontaryhmässä. -Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Abstraktikirja.   Kasvatustieteen päivät Joensuussa25.-26.11.2004. Toim. S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen. Jyväskylä. Suomen   kasvatustieteellinen seura 2004. s. 114.       Hyry,Eeva-Kaisa         Hyry,Eeva-Kaisa & Mielityinen, Mari  Soitonopetuksen tutkimus jaesteettisen sivistyksen teoria -   musiikkikasvatuksen käytännön tutkimuksenja sivistysteorian vuoropuhelu. - Yhtenäistyvät vai erilaistuvat   oppimisen ja koulutuksen polut.Abstraktikirja. Kasvatustieteen päivät Joensuussa 25.-26.11.2004. Toim. S.Havu-  Nuutinen & M. Heiskanen. Suomenkasvatustieteellinen seura 2004. s. 101-102.       Hyvönen,Leena Marjatta         Hyvönen,Leena  Experiencing and knowing in the music education. - 14thNordic musicological congress, Sibelius   academy, Helsinki Finland 11-14 August2004. Helsinki. Sibelius academy 2004. s. 31.       Hyvönen,Leena  Musiikillinen muisto reflektion tasojen ilmentäjänä. -Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja   koulutuksen polut. Abstraktikirja.Kasvatustieteen päivät Joensuussa 25.-26.11.2004. Toim. S. Havu-Nuutinen &M.   Heiskanen. 2004. s. 101.       Jeronen,Eila Kyllikki         Jeronen,Eila; Niemelä, S-K. & Pajunen, A.  Ympäristökasvatus ja kestäväkehitys biologian opetussuunnitelmissa ja   opetuksessa Italiassa ja Itävallassa. -Eurooppalainen ulottuvuus. Ainedidaktiikan symposiumi 6.2.2004 Helsingissä.   2004.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  59    http://www.malux.edu.helsinki.fi/okl/tutkimus/ad2004/       Jokikokko,Katri        Jokikokko,Katri  Kohti monikulttuurisesti orientoitunutta opettajuutta. -Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja   koulutuksen polut. Abstraktikirja. Kasvatustieteenpäivät Joensuussa 25.-26.11.2004. Toim. S. Havu-Nuutinen & M.   Heiskanen. Suomen kasvatustieteellinenseura 2004. s. 96-97.       Lehtonen,Mirva        Lehtonen,Mirva & Pesonen, Minna  Koulutusteknologian perusopinnot (15 ov)kymmenen vuotta: Opiskelumallin   esittely ja sen kehittyminen. - IKT2004.Parhaat paikalla - toimivia käytäntöjä arkeen. Interaktiivinen tekniikka   koulutuksessa, Aulako, Hämeenlinna21.-23.4.2004. Toim. H. Turunen & E. Siivonen & M. Myllylä. Hämeenlinna.  Hämeen kesäyliopisto 2004. s. 117-118.       Leinonen,Piritta        Leinonen,Piritta & Järvelä, Sanna  Tietoisuustyökalut virtuaalisenyhteisöllisen oppimisen ja työskentelyn tukena. -   IKT2004. Parhaat paikalla - toimiviakäytäntöjä arkeen. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, Aulako, Hämeenlinna  21.-23.4.2004. Toim. H. Turunen & E.Siivonen & M. Myllylä. Hämeenlinna. Hämeen kesäyliopisto 2004. s. 38.       Oikarinen,Niina        Oikarinen,Niina & Vikstedt, Helena  Tieto- ja viestintätekniikka osaksiopettajan arkea LEARN-projektin opettajien   koulutuksen tukemana. - IKT2004. Parhaatpaikalla - toimivia käytäntöjä arkeen. Interaktiivinen tekniikka   koulutuksessa, Aulako, Hämeenlinna21.-23.4.2004. Toim. H. Turunen & E. Siivonen & M. Myllylä.Hämeenlinna.   Hämeen kesäyliopisto 2004. s. 118.       Pelkonen,Päivi        Pelkonen,Päivi  Interkulttuurinen oppiminen ja kansainvälinen yhteistyö -kokemuksia Suomi-Kenia   yhteistyöprojektista. - Yhtenäistyvät vaierilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Abstraktikirja. Kasvatustieteen   päivät Joensuussa 25.-26.11.2004. Toim. S.Havu-Nuutinen & M. Heiskanen. Suomen kasvatustieteellinen seura 2004.   s. 60.       Pesonen,Minna        Vaskuri,P. & Pesonen, Minna  Verkko-PBL osana opetusta. - IKT2004.Parhaat paikalla - toimivia käytäntöjä arkeen.   Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa,Aulako, Hämeenlinna 21.-23.4.2004. Toim. H. Turunen & E. Siivonen & M.   Myllylä. Hämeenlinna. Hämeen kesäyliopisto2004. s. 147-148.       Salakka,Markku        Salakka,Markku  Sivullisuuksien ristipaineita: Palavan lähetystyöntekijänkulttuurishokki muutoskokemuksena. -   Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen jakoulutuksen polut. Abstraktikirja. Kasvatustieteen päivät Joensuussa 25.-  26.11.2004. Toim. S. Havu-Nuutinen & M.Heiskanen. Suomen kasvatustieteellinen seura 2004. s. 99-100.       Salovaara,Hanna        Salovaara,Hanna; Järvenoja, Hanna; Oikarinen, Niina & Järvelä, Sanna Motivaatiota vai ei? - Itsesäätely verkko-  oppimisessa onnistumisen edellytysenä. -IKT2004. Parhaat paikalla - toimivia käytäntöjä arkeen. Interaktiivinen   tekniikka koulutuksessa, Aulako,Hämeenlinna 21.-23.4.2004. Toim. H. Turunen & E. Siivonen & M. Myllylä.  Hämeenlinna. Hämeen kesäyliopisto 2004. s.54-55.       Tolonen,Piia        Tolonen,Piia  Strategiasta käytäntöön - opettajien tieto- javiestintätekniikan opetuskäytön tuki. - IKT2004. Parhaat   paikalla - toimivia käytäntöjä arkeen.Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, Aulako, Hämeenlinna 21.-23.4.2004.   Toim. H. Turunen & E. Siivonen & M.Myllylä. Hämeenlinna. Hämeen kesäyliopisto 2004. s. 116-117.     4.3. Oulun normaalikoulun perusaste (0-6)     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  60  02       Juuso,Hannu Kalervo         Juuso,Hannu & Laine, T.  Tact and atmosphere in the pedagogicalrelationship. - Analytic Teaching, 2004, vol. 25,   nro 1, s. 1-17.     17       Halme,Auli Maija         Halme,Auli; Saravesi, Pekka; Sivula, Veikko & Talja, J.  Tuhatta jasataa 5. Matematiikan tehtäviä. Helsinki, Otava   2004. 71 s.       Halme,Auli; Saravesi, Pekka; Sivula, Veikko & Talja, J.  Tuhatta jasataa 5. Vastauskirja. Helsinki, Otava 2004. 71 s.       Magga,Marja Sisko         Magga,Marja & Sivula, Veikko  Kultainen käsialavihko. Helsinki, Tammi2004. 2. p. 72 s.       Magga,Marja & Sivula, Veikko  Kultainen käsialavihko.Lisäharjoituksia. Helsinki, Tammi 2004. 72 s.       Rantala-Räsänen,Aila Marjatta         Mäenpää,T. & Rantala-Räsänen, Marjatta  Sanataituri 5 E. Helsinki, Otava2004. 191 s.     19       Lindh,Anja Elina         Lindh,Anja & Vänskä, Viljo  Elävää esihistorian opetusta. - SuomenTammi, 2004, nro 10, s. 24-25.     4.4. Oulun normaalikoulun perusaste (7-9)ja lukio     11       Sivonen-Sankala,Virpi        Sivonen-Sankala,Virpi  Salkkukurssilla hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. -Tempus, 2004, nro 8, s. 12-13.       Sivonen-Sankala,Virpi  Salkkutyöskentely. - EDU.fi. Peruskoulu. Avauksia opsiin.Helsinki, Opetushallitus 2004.    http://www.edu.fi/page.asp?path=498,1329,1513,29698,29713     17       Ojakoski,Matti        Heikkonen,E.; Ojakoski, Matti & Väisänen, J.  Lukion historia. Muutostenmaailma 3. Kansainväliset suhteet.   Helsinki, WSOY 2004. 6. p. 197 s.       Mattsson,A.; Ojakoski, Matti; Putus-Hilasvuori, T. & Rantala, J. Historia NYT 7-8. Helsinki, WSOY 2004. 376 s.       Mattsson,A.; Ojakoski, Matti; Putus-Hilasvuori, T. & Rantala, J. Historia NYT 8. Taitovihko. Helsinki, WSOY 2004.   95 s.       Ojakoski,Matti; Putus-Hilasvuori, T. & Rantala, J.  Historia NYT 8.Helsinki, WSOY 2004. 110 s.       Tenhunen,Lauri Juho Antero         Happonen,P.; Holopainen, M.; Sotkas, P.; Tenhunen, Antero; Tihtarinen-Ulmanen, M. &Venäläinen, J.  BIOS 1 & 2.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  61  Eliömaailma. Opettajan materiaali.Helsinki, WSOY 2004. 120 s.       Happonen,P.; Holopainen, M.; Sotkas, P.; Tenhunen, Antero; Tihtarinen-Ulmanen, M. &Venäläinen, J.  BIOS 1.   Eliömaailma. Helsinki, WSOY 2004. 168 s.       Happonen,P.; Holopainen, M.; Sotkas, P.; Tenhunen, Antero; Tihtarinen-Ulmanen, M. &Venäläinen, J.  BIOS 2.   Solu ja perinnöllisyys. Helsinki, WSOY2004. 141 s.       Happonen,P.; Holopainen, M.; Sotkas, P.; Tenhunen, Antero; Tihtarinen-Ulmanen, M. &Venäläinen, J.  BIOS 2.   Solu ja perinnöllisyys. Opettajanmateriaali. Helsinki, WSOY 2004. 79 s.       Happonen,P.; Holopainen, M.; Sotkas, P.; Tenhunen, Antero; Tihtarinen-Ulmanen, M. &Venäläinen, J.  BIOS 3.   Ympäristöekologia. Helsinki, WSOY 2004. 183s.       Happonen,P.; Holopainen, M.; Sotkas, P.; Tenhunen, Antero; Tihtarinen-Ulmanen, M. &Venäläinen, J.  BIOS 3.   Ympäristöekologia. Opettajan materiaali.Helsinki, WSOY 2004. 132 s.       Holopainen,M.; Raekunnas, M.; Reinikkala, P.; Ryhänen, E-L.; Saarivuori, M.; Sarvilinna,R. & Tenhunen, Antero    Luonnonkirja 7-9. Vedet. Tehtävävihko.Helsinki, WSOY 2004. 95 s.     5. Luonnontieteellinen tiedekunta     5.1. Biokemian laitos     02       Antonenkov,Vasily        Antonenkov,Vasily; Sormunen, Raija & Hiltunen, Kalervo  Behavior ofperoxisomes in vitro: mammalian   peroxisomes are osmotically sensitiveparticles. - American Journal of Physiology - Cell Physiology, 2004, vol. 287,   nro 6, s. 1623-1635.       Antonenkov,Vasily; Sormunen, Raija & Hiltunen, Kalervo  Rat liverperoxisomal membrane forms a permeability   barrier for cofactors but not for smallmetabolites in vitro. - Journal of Cell Science, 2004, vol. 117, nro 23, s.5633-5642.       Bhaumik,Prasenjit         Bhaumik,Prasenjit; Koski, Kristian; Bergmann, Ulrich & Wierenga, Rik Structure determination and refinement at   2.44 A resolution of argininosuccinatelyase from Escherichia coli. - Acta Crystallographica Section D Biological   Crystallography, 2004, vol. 60, nro 11, s.1964-1970.       Donnini,Serena        Donnini,Serena & Juffer, André H.  Calculation of affinities of peptidesfor proteins. - Journal of Computational   Chemistry, 2004, vol. 25, nro 3, s.393-411.       Holappa,Katja        Holappa,Katja; Munoz, M. T.; Egea, G. & Kellokumpu, Sakari  AE2 anionexchanger is necessary for the structural   integrity of the Golgi apparatus inmammalian cells. - FEBS Letters, 2004, vol. 564, nro 1-2, s. 97-103.       Jokela,Maarit        Jokela,Maarit; Eskelinen, A.; Pospiech, Helmut; Rouvinen, J. & Syväoja,J.  Characterization of the 3 exonuclease   subunit DP1 of Methanococcus jannaschiireplicative DNA polymerase D. - Nucleic Acids Research, 2004, vol. 32,   nro 8, s. 2430-2440.       Kastaniotis,Alexander         Kastaniotis,Alexander; Autio, Kaija; Sormunen, Raija & Hiltunen, Kalervo Htd2p/Yhr067p is a yeast 3-hydroxyacyl-  ACP dehydratase essential for mitochondrialfunction and morphology. - Molecular Microbiology, 2004, vol. 53, nro   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  62  5, s. 1407-1421.       Klaavuniemi,Tuula        Klaavuniemi,Tuula; Kelloniemi, A. & Ylänne, Jari  ZASP-like motif inactinin-associated LIM protein is required for   interaction with the alpha-actinin rod andfor targeting to the muscle Z-line. - Journal of Biological Chemistry, 2004,   vol. 279, nro 25, s. 26402-26410.       Kokkonen,Nina        Kokkonen,Nina; Rivinoja, Antti; Kauppila, Annika; Suokas, Marko; Kellokumpu, I. &Kellokumpu, Sakari  Defective   acidification of intracellular organellesresults in aberrant secretion of cathepsin d in cancer cells. - Journal of   Biological Chemistry, 2004, vol. 279, nro38, s. 39982-39988.       Koski,Kristian         Koski,Kristian; Haapalainen, Antti M.; Hiltunen, J. Kalervo & Glumoff,Tuomo  Two-domain structure of one   subunit explains unique features of eukaryotichydratase 2. - Journal of Biological Chemistry, 2004, vol. 279, nro 23, s.   24666-24672.       Lappi,Anna-Kaisa         Lappi,Anna-Kaisa; Lensink, M. F.; Alanen, H. I.; Salo, Kirsi E.; Lobell, M.; Juffer,Andre H. & Ruddock, Lloyd W.    Conserved arginine plays a role in thecatalytic cycle of the protein disulphide isomerases. - Journal of Molecular   Biology, 2004, vol. 335, nro 1, s. 283-295.       Ohlmeier,Steffen        Ohlmeier,Steffen; Kastaniotis, Alexander J.; Hiltunen, J. Kalervo & Bergmann,Ulrich  Yeast mitochondrial proteome,   a study of fermentative and respiratorygrowth. - Journal of Biological Chemistry, 2004, vol. 279, nro 6, s. 3956-3979.       Partanen,Sanna        Partanen,Sanna T.; Novikov, D. K.; Popov, A. N.; Mursula, A. M.; Hiltunen, J. Kalervo& Wierenga, Rik  1.3A   crystal structure of human mitochondrialdelta(3)-delta(2)-enoyl-CoA isomerase shows a novel mode of binding for   the fatty acyl group. - Journal ofMolecular Biology, 2004, vol. 342, nro 4, s. 1197-1208.       Pekkala,Mira        Pekkala,Mira; Hieta, Reija; Bergmann, Ulrich; Kivirikko, Kari; Wierenga, Rik &Myllyharju, Johanna  Peptide-  substrate-binding domain of collagen prolyl4-hydroxylases is a tetratricopeptide repeat domain with functional   aromatic residues. - Journal of BiologicalChemistry, 2004, vol. 279, nro 50, s. 52255-52261.       Peltoketo,Elli Hellevi         Peltoketo,Hellevi; Allinen, Minna; Vuosku, Jaana; Kujala, Sonja; Lundan, Tuija; Salminen,Annamari; Winqvist,   Robert & Vainio, Seppo Characterization and expression of the human WNT4; lack of associated germline   mutations in high-to moderate-risk breastand ovarian cancer. - Cancer Letters, 2004, vol. 213, nro 1, s. 83-90.       Pirneskoski,Annamari         Pirneskoski,Annamari; Klappa, P.; Lobell, M.; Williamson, R. A.; Byrne, L.; Alanen, HeliI.; Salo, Kirsi E.; Kivirikko,   Kari I.; Freedman, R. B. & Ruddock,Lloyd W.  Molecular characterization of the principal substratebinding site of   the ubiquitous folding catalyst proteindisulfide isomerase. - Journal of Biological Chemistry, 2004, vol. 279, nro 11,s.   10374-10381.       Prunskaite-Hyyryläinen,Renata        Chi,L.; Zhang, S.; Lin, Y.; Prunskaite-Hyyryläinen, Renata; Vuolteenaho, Reetta;Itäranta, Petri & Vainio, Seppo    Sprouty proteins regulate uretericbranching by coordinating reciprocal epithelial Wnt11, mesenchymal Gdnf and   stromal Fgf7 signalling during kidneydevelopment. - Development, 2004, vol. 131, s. 3345-3356.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  63    Reini,Kaarina        Perera,D.; Perez-Hidalgo, L.; Moens, P. B.; Reini, Kaarina; Lakin, N.; Syväoja, J. E.;San-Segundo, P. A. & Freire R.    TopBP1 and ATR colocalization at meioticchromosomes: role of TopBP1/Cut5 in the meiotic recombination   checkpoint. - Molecular Biology of theCell, 2004, vol. 15, nro 4, s. 1568-1579.       Reini,Kaarina; Uitto, L.; Perera, D.; Moens, P. B.; Freire, R. & Syväoja, J.E.  TopBP1 localises to centrosomes in   mitosis and to chromosome cores in meiosis.- Chromosoma, 2004, vol. 112, nro 7, s. 323-330.       Risteli,Maija        Risteli,Maija; Niemitalo, O.; Lankinen, H.; Juffer, Andre H. & Myllylä,Raili  Characterization of collagenous   peptides bound to lysyl hydroxylaseisoforms. - Journal of Biological Chemistry, 2004, vol. 279, nro 36, s.37535-37543.       Ruddock,Lloyd W.         Russell,S. J.; Ruddock, Lloyd W.; Salo, Kirsi E. H.; Oliver, J. D.; Roebuck, Q. P.;Llewellyn, D. H.; Roderick, H. L.;   Koivunen, Peppi; Myllyharju, Johanna &High, S.  Primary substrate binding site in the b domain of ERp57is   adapted for endoplasmic reticulum lectinassociation. - Journal of Biological Chemistry, 2004, vol. 279, nro 18, s.   18861-18869.       Ruotsalainen,Vesa Tapani         Kuusniemi,A-M.; Kestilä, M.; Patrakka, J.; Lahdenkari, A-T.; Ruotsalainen, Vesa;Holmberg, C.; Karikoski, R.;   Salonen, R.; Tryggvason, K. & Jalanko,H.  Tissue expression of nephrin in human and pig. - PediatricResearch,   2004, vol. 55, s. 774-781.       Nishibori,Y.; Liu, L.; Hosoyamada, M.; Endou, H.; Kudo, A.; Takenaka, H.; Higashihara,E.; Bessho, F.; Takahashi,   S. et al. Ruotsalainen, Vesa Disease-causing missense mutations in NPHS2 gene alter normal nephrintrafficking to   the plasma membrane. - KidneyInternational, 2004, vol. 66, s. 1755-1765.       Ruotsalainen,Vesa; Reponen, P.; Khoshnoodi, J.; Kilpeläinen, P. & Tryggvason,K.  Monoclonal antibodies to   human nephrin. - Hybrid Hybridomics, 2004,vol. 23, nro 1, s. 55-63.       Wartiovaara,J.; Öfverstedt, L-G.; Khoshnoodi, J.; Zhang, J.; Mäkelä, E.; Sandin, S.;Ruotsalainen, Vesa; Cheng, R.   H.; Jalanko, H. et al.  Nephrinstrands contribute to a porous slit diaphragm scaffold as revealed by electron   tomography. - Journal of ClinicalInvestigation, 2004, vol. 114, s. 1475-1483.       Salin,Mikko        Kursula,I.; Salin, Mikko; Sun, J.; Norledge, B. V.; Haapalainen, Antti M.; Sampson, N.S. & Wierenga, Rik K.    Understanding protein lids: structuralanalysis of active hinge mutants in triosephosphate isomerase. - Protein   Engineering, Design and Selection, 2004,vol. 17, s. 375-382.       Salo,Sirpa Anne Kristiina       Stoltzfus,P.; Salo, Sirpa; Eriksson, E.; Aspenblad, U.; Tryggvason, K.; Auer, G. &Avall-Lundqvist, E  Laminin-5   gamma2 chain expression facilitatesdetection of invasive squamous cell carcinoma of the uterine cervix. -   International Journal of GynecologicalPathology, 2004, vol. 23, nro 3, s. 215-222.       Salonurmi,Tuire Marjatta         Salonurmi,Tuire; Parikka, Mataleena; Kontusaari, S.; Pirilä, E.; Munaut, C; Salo, Tuula& Tryggvason, K.    Overexpression of TIMP-1 under the MMP-9promoter interferes with wound healing in transgenic mice. - Cell and   Tissue Research, 2004, vol. 315, nro 1, s.27-37.    http://www.springerlink.com/media/3E8LNLWRVG502RL5HH1K/Contributions/T/0/N/N/T0NNH8YR810XWPQX_ht         Savolainen,Kalle        Savolainen,Kalle; Kotti, Tiina J.; Schmitz, W.; Savolainen, T. I.; Sormunen, Raija T.;Ilves, Mika; Vainio, Seppo J.;   Conzelmann, E. & Hiltunen, J.Kalervo  Mouse model for alpha-methylacyl-CoA racemase deficiency:adjustment of   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  64  bile acid synthesis and intolerance todietary methyl-branched lipids. - Human Molecular Genetics, 2004, vol. 13, nro   9, s. 955-965.       Ylianttila,Mari        Ylianttila,Mari S.; Qin, Y-M.; Hiltunen, J. Kalervo & Glumoff, Tuomo Site-directed mutagenesis to enable and   improve crystallizability of Candidatropicalis (3R)-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase. - Biochemical and Biophysical   Research Communication, 2004, vol. 324, s.25-30.       Ylänne,Jari        Bonneau,F.; DAngelo, I.; Welti, S.; Stier, G.; Ylänne, Jari & Scheffzek,K.  Expression, purification and preliminary   crystallographic characterization of anovel segment from the neurofibromatosis type 1 protein. - Acta   Crystallographica Section D BiologicalCrystallography, 2004, vol. 60, s. 2364-2367.     09       Pekkala,Mira        Pekkala,Mira; Hieta, Reija; Bergmann, Ulrich; Kivirikko, Kari; Wierenga, Rik &Myllyharju, Johanna  2.3 A crystal   structure of the peptide-substrate-bindingdomain of human collagen prolyl 4-hydroxylase. - XIXth Meeting of the   Federation of the European ConnectiveTissue Societies, Taormina - Giardini Naxos, Italy 9 - 13 July 2004, Abstract   OA2. 2004.     5.2. Biologian laitos     01       Huttunen,Satu Orvokki         Glenn,P. J. (Lead author); Barber, V.; Vaganov, E.; Sparrow, S.; Duffy, P.(Contributing authors); Berg, E.; DArrigo,   R.; Eggertsson, P.; Furyaev, V. V.; Hogg,T.; Huttunen, Satu; Jacoby, G.; Kellomäki, S. et al.  Forests, land   management and agriculture. CambridgeUniversity 2004. 139 s.       Laine,Kari Martti         Callaghan,T. V. (Lead author); Björn, L. O.; Chapin III, F. S.; Chernov, Y.; Christensen,T. R.; Huntley, B.; Ims, R.;   Johansson, M.; Riedlinger, D. J. et al.(Contributing authors); Elster, J. et al. Laine, Kari; Taulavuori, Erja;Taulavuori,   Kari  Arctic tundra and polardesert ecosystems. Cambridge University 2004.     02       Borg,Åsa        Forsgren,E.; Amundsen, T.; Borg, Åsa A. & Bjelvenmark, J.  Unusuallydynamic sex roles in a fish. - Nature, 2004,   vol. 429, s. 551-554.       Broggi,Juli        Broggi,Jugi; Orell, Markku; Hohtola, Esa & Nilsson, J-Å.  Metabolicresponse to temperature variation in the great   tit: an interpopulation comparison. -Journal of Animal Ecology, 2004, vol. 73, s. 967-972.       Elias,Marianne         Elias,Marianne; Mühlen, G. S.; McKey, D.; Roa, A. C. & Tohme, J. Genetic diversity of traditional South American   landraces of cassava (Manihot EsculentaCrantz): an analysis using microsatellites. - Economic Botany, 2004, vol. 58,   nro 2, s. 242-256.       Heikura,Veli Kalevi         Kojola,I.; Huitu, O.; Toppinen, K.; Heikura, Kalevi; Heikkinen, S. & Ronkainen,S.  Predation on European wild   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  65  forest reindeer (Rangifer tarandus) bywolves (Canis lupus) in Finland. - Journal of Zoology, London, 2004, vol. 263,   s. 229-235.       Hellström,Kalle        Hellström,Kalle; Rautio, Pasi; Huhta, Ari-Pekka & Tuomi, Juha  Toleranceof an annual hemiparasite, Euphrasia   stricta agg., to simulated grazing inrelation to the host environment. - Flora, 2004, vol. 199, s. 247-255.       Hughes,David        Hughes,David P.; Kathirithamby, J.; Turillazzi, S. & Beani, L.  Socialwasps desert the colony and aggregate outside   if parasitized: parasite manipulation. -Behovioral Ecology, 2004, vol. 15, nro 6, s. 1037-1043.       Hughes,David, P.; Pamilo, Pekka & Kathirithamby, J.  Commentary.Horizontal transmission of Wolbachia by   strepsipteran endoparasites? A response toNoda et al., 2001. - Molecular Ecology, 2004, vol. 13, s. 507-509.       Johnston,J. S.; Ross, L. D.; Beani, L.; Huhges, David, P. & Kathirithamby,J.  Tiny genomes and endoreduplication   in Strepsiptera. - Insect MolecularBiology, 2004, vol. 13, nro 6, s. 581-585.       Huttunen,Antti Juhani         Lavento,M.; Huttunen, R-L. & Huttunen, Antti  Palynologicalinvestigations at the Ruhtinansalmi dwelling-site   complex in Suomussalmi. Anthropogenicpollen evidence for a hunter-gatherer economy. - Early in the North. 5: The   land. Ed. by M. Lavento. ISKOS nro 13.Finnish Antiquarian Society 2004. s. 91-101.       Huttunen,Satu Orvokki         Huttunen,Satu; Lappalainen, Niina & Turunen, J.  UV-absorbing compoundsin subarctic herbarium bryophytes. -   Environmental Pollution, 2004, vol. 133, nro2, s. 303-314.       Huttunen,Satu; Taipale, Tiia; Lappalainen, Niina; Kubin, E.; Lakkala, K. & Kaurola,J.  Environmental specimen bank   samples of Pleurozium schreberi andHylocomium splendens as indicators of the radiation environment. -   Environmental Pollution, 2004, vol. 133,nro 2, s. 315-326.       Huttunen,Susanna        Huttunen,Susanna; Aspi, Jouni; Hoikkala, A. & Schlötterer, C.  QTLanalysis of variation in male courtship song   characters in Drosophila virilis. -Heredity, 2004, vol. 92, s. 263-269.       Orsini,L.; Huttunen, Susanna & Schlötterer, C.  Multilocusmicrosatellite phylogeny of the Drosophila virilis group. -   Heredity, 2004, vol. 93, s. 161-165.       Häggman,Hely        Niemi,K.; Scagel, C. & Häggman, Hely  Application of ectomycorrhizalfungi in vegetative propagation of conifers. -   Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2004,vol. 78, s. 83-91.       Jaakola,Laura        Jaakola,Laura; Määttä-Riihinen, K.; Kärenlampi, S. & Hohtola, Anja Activation of flavonoid biosynthesis by solar   radiation in bilberry (Vaccinium myrtillusL.) leaves. - Planta, 2004, vol. 218, s. 721-728.       Jaakola,Laura; Pirttilä, Anna Maria; Vuosku, Jaana & Hohtola, Anja  Methodbased on electrophoresis and gel   extraction for obtaining genomic DNA-freecDNA without DNase treatment. - BioTechniques, 2004, vol. 37, s. 744-  748.       Jokela,Jukka        Helle,S.; Lummaa, V. & Jokela, Jukka  Accelerated immunosenescence inpreindustrial twin mothers. - Proceedings   of the National Academy of Sciences of theUnited States of America, 2004, vol. 101, nro 33, s. 12391-12396.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  66    Helle,S.; Lummaa, V. & Jokela, Jukka  Selection for increased broodsize in historical human populations. -   Evolution, 2004, vol. 58, nro 2, s.430-436.       Krist,A. C.; Jokela, Jukka; Wiehn, J. & Lively, C. M.  Effects of hostcondition on susceptibility to infection, parasite   developmental rate, and parasitetransmission in a snail-trematode interaction. - Journal of EvolutionaryBiology,   2004, vol. 17, s. 33-40.       Lively,C. M.; Dybdahl, M. F.; Jokela, Jukka; Osnas, E. E. & Delph, L.F.  Host sex and local adaptation by parasites   in a snail-trematode interaction. -American Naturalist, 2004, vol. 164, s. S6-S18.       Jokipii,Soile        Jokipii,Soile; Ryynänen, L.; Kallio, P. T.; Aronen, T. & Häggman, Hely Cryopreservation method maintaining the   genetic fidelity of a model forest tree,Populus tremula L. x Populus tremuloides Michx. - Plant Science, 2004, vol.166,   s. 799-806.       Jäkäläniemi,Anne        Jäkäläniemi,Anne; Kauppi, Anneli; Pramila, Antti & Vähätaini, Kalle Survival strategies of Silene tatarica   (Caryophyllaceae) in riparian and ruderalhabitats. - Canadian Journal of Botany, 2004, vol. 82, s. 491-502.       Kaitala,Arja Leena         Härdling,R. & Kaitala, Arja  Male brood care without paternity increasesmating success. - Behavioral Ecology,   2004, vol. 15, nro 5, s. 715-721.       Katvala,M. & Kaitala, Arja  Conspecifics enhance egg production in anegg-carrying bug. - Behavioral Ecology,   2004, vol. 14, nro 6, s. 897-901.       Miettinen,M.; Kaitala, Arja; Espadaler, X. & Tannerfeldt, M.  Effect ofant predation on survival and mating   frequency of the golcen egg bug in fieldexperiments (Hymenoptera: Formicidae; Heteroptera: Coreidae). -   Sociobiology, 2004, vol. 44, nro 3, s.659-668.       Kauppi,Anneli        Tillman-Sutela,E.; Kauppi, Anneli; Hilli, A. & Kaitera, J.  Fungal injury toseed tissues of Norway spruce, Picea abies   (L.) Karst. - Trees, 2004, vol. 18, s.151-156.       Keskinen,Essi        Keskinen,Essi & Meyer-Rochow, V. Benno  Post-embryonic photoreceptordevelopment and dark/light adaptation   in the spittle bug Philaenus spumarius (L.)(Homoptera, Cercopidae). - Arthropod Structure & Development, 2004,   vol. 33, s. 405-417.       Keskinen,Essi & Meyer-Rochow, V. Benno  Postembryonic photoreceptordevelopment in the fishlouse Argulus   coregoni Thorell, 1865 (Crustacea,Branchiura). - Acta Parasitologica, 2004, vol. 49, nro 3, s. 336-347.       Korsu,Kai        Korsu,Kai  Response of benthic invertebrates to disturbance from streamrestoration: the importance of   bryophytes. - Hydrobiologia, 2004, vol.523, s. 37-45.       Kuittinen,Helmi        Kuittinen,Helmi; de Haan, A.; Vogl, C.; Oikarinen, S.; Leppälä, J.; Koch, M.;Mitchell-Olds, T.; Langley, C. H. &   Savolainen, Outi  Comparing thelinkage maps of the close relatives Arabidopsis lyrata and A. thaliana. -Genetics,   2004, vol. 168, s. 1575-1584.       Kuusela,Jussi        Meinilä,M.; Kuusela, Jussi; Zietara, M. S. & Lumme, Jaakko  Initialsteps of speciation by geographic isolation and   host switch in salmnid pathogenGyrodactylus salaris (Monogenea: Gyrodactylidae). - International Journal for   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  67  Parasitology, 2004, vol. 34, s. 515-526.       Kuusela,Kalevi Kullervo         Malmqvist,B.; Adler, P. H.; Kuusela, Kalevi; Merritt, R. W. & Wotton, R.S.  Black flies in the boreal biome, key   organisms in both terrestrial and aquaticenvironments: A review. - Ecoscience, 2004, vol. 11, nro 2, s. 187-200.       Kvist,Laura Irmeli         Kvist,Laura; Viiri, K.; Dias, P. C.; Rytkönen, Seppo & Orell, Markku Glacial history and colonization of Europe by   the blue tit Parus caeruleus. - Journal ofAvian Biology, 2004, vol. 35, s. 352-359.       Kytöviita,Minna-Maarit         Korhonen,J.; Kytöviita, Minna-Maarit & Siikamäki, Pirkko  Are resourcesallocated differently to symbiosis and   reproduction in Geranium sylvaticum underdifferent light conditions. - Canadian Journal of Botany, 2004, vol. 82, s.   89-95.       Laine,Kari Martti         Callaghan,T. V.; Björn, L. O.; Chernov, Y.; Chapin, T.; Christensen, T. R.; Huntely, B.;Ims, R. A.; Jolly, D.;   Johansson, M. et al.; Laine, Kari;Taulavuori, Kari; Taulavuori, Eija  Climate change and UV-B impactson arctic   tundra and polar desert ecosystems:Responses to projected changes in climate and UV-B at the species level. -   Ambio, 2004, vol. 33, nro 7, s. 418-435.       Callaghan,T. V.; Björn, L. O.; Chernov, Y.; Chapin, T.; Christensen, T. R.; Huntley, B.;Ims, R. A.; Jolly, A. D.;   Johansson, M. et al.; Laine, Kari;Taulavuori, Kari; Taulavuori, Eija  Climate change and UV-B impactson arctic   tundra and polar desert ecosystems:Biodiversity, distributions and adaptations of arctic species in the context of  environmental change. - Ambio, 2004, vol.33, nro 7, s. 404-417.       Leskinen,Elina        Callaghan,T. V.; Johansson, M.; Heal, O. W.; Salthun, N. R.; Barkved, L. J.; Bayfield,N.; Brandt, P.; Brooker, R.;   Christiansen, H. H. et al.; Leskinen,Elina; Siikamäki, Pirkko  Environmental changes in the NorthAtlantic Region:   SCANNET as a collaborative approach fordocumenting, understanding and predicting changes. - Ambio Special   Report, 2004, vol. 13, s. 39-50.       Leskinen,Elina; Alström-Rapaport, C. & Pamilo, Pekka  Phylogeographicalstructure, distribution and genetic   variation of the green algae Ulvaintestinalis and U. compressa (Chlorophyta) in the Baltic Sea area. - Molecular  Ecology, 2004, vol. 13, s. 2257-2265.       Lindström,E. S.; Vrede, K. & Leskinen, Elina  Response of a member of theVerrucomicrobia, among the dominating   bacteria in a hypolimnion, to increasedphosphorus availability. - Journal of Plankton Research, 2004, vol. 26, nro 2,s.   1-6.       Liukkonen-Anttila,Tuija Liisa         Liukkonen-Anttila,Tuija; Rätti, O.; Kvist, Laura; Helle, P. & Orell, Markku  Lackof genetic structuring and   subspecies differentiation in thecapercaillie (Tetrao urogallus) in Finland. - Annales Zoologici Fennici, 2004,vol. 41,   s. 619-633.       Lumme,Jaakko Ilmari         Asplund,T.; Veselov, A.; Primmer, C. R.; Bakhmet, I.; Potutkin, A.; Titov, S.;Zubchenko, A.; Studenov, I.;   Kaluzchin, S. & LummeJaakko  Geographical structure and postglacial history of mtDNAhaplotype variation in   Atlantic salmon (Salmo salar L.) amongrivers of the White and Barents Sea basins. - Annales Zoologici Fennici,   2004, vol. 41, s. 465-475.       Markkola,Anna Mari         Ahonen-Jonnarth,U.; Roitto, M.; Markkola, Annamari; Ranta, H. & Neuvonen, S. Effects of nickel and copper on   growth and mycorrhiza of Scots pineseedlings inoculated with Gremmeniella abietina. - Forest Pathology, 2004, vol.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  68  34, s. 337-348.       Markkola,Annamari; Kuikka, Karita; Rautio, Pasi; Härmä, E.; Roitto, M. & Tuomi,Juha  Defoliation increases carbon   limitation in ectomycorrhizal symbiosis ofBetula pubescens. - Oecologia, 2004, vol. 140, s. 234-240.       Mattila(ent. Pirttilä), AnnaMaria         Flaherty,J. E.; Pirttilä, Anna Maria; Bluhm, B. H. & Woloshuk, C. P. PAC1, a pH-regulatory gene from Fusarium   verticillioides. - Applied andEnvironmental Microbiology, 2003, vol. 69, nro 9, s. 5222-5227.       Pirttilä,Anna Maria; Joensuu, P.; Pospiech, Helmut; Jalonen, Jorma & Hohtola,Anja  Bud endophytes of Scots pine   produce adenine derivatives and othercompounds that affect morphology and mitigate browning of callus cultures. -   Physiologia Plantarum, 2004, vol.121, s. 305-312.       Pirttilä,Anna-Maria; McIntyre, L. M.; Payne, G. A. & Woloshuk, C. P. Expression profile analysis of wild-type and   fcc1 mutant strains of Fusariumverticillioides during fumonisin biosynthesis. - Fungal Genetics and Biology,2004,   vol. 41, s. 647-656.       Meyer-Rochow,V. Benno         Bobkova,M. V.; Tartakovskaya, P. S.; Borissenko, S. L.; Zhukov, V. V. &Meyer-Rochow, V. Benno  Restoration of   morphological and functional integrity inthe regenerating eye of the giant African land snail Achatina fulica. - Acta   Zoologica, 2004, vol. 85, s. 1-14.       Meyer-Rochow,V. Benno  Human expansion: the roles of castaways and culturalpractices. - Trends in Ecology and   Evolution, 2004, vol. 19, nro 2, s. 63.       Meyer-Rochow,V. Benno & Gál, J.  Dimensional limits for arthropod eyes withsuperposition optics. - Vision   Research, 2004, vol. 44, s. 2213-2223.       Meyer-Rochow,V. Benno & Yang, M.  Not just an empty cavity: theinter-rhabdomeral space in the Jamaican   Cavefly Neoditomyia farri (Diptera,Mycetophilidae). - Zoological Science, 2004, vol. 21, s. 719-722.       Yang,M. & Meyer-Rochow, V. Benno  Fine-structural details of thephotoreceptor membranes in the ocellus of the   scale-insect parasite Centrodora sp.(Hymenoptera; Aphenelidae): A case of gene transfer between host and   parasite. - Biocell, 2004, vol. 28, nro 2,s. 151-154.       Muotka,Timo        Heino,J.; Louhi, P. & Muotka, Timo  Identifying the scales ofvariability in stream macroinvertebrate abundance,   functional composition and assemblage structure.- Freshwater Biology, 2004, vol. 49, s. 1230-1239.       Mykrä,H.; Heino, J. & Muotka, Timo  Variability of loticmacroinvertebrate assemblages and stream habitat   characteristics across hierarchicallandscape classifications. - Environmantal Management, 2004, vol. 34, nro 3, s.341-  352.       Soininen,J.; Paavola, R. & Muotka, Timo  Benthic diatom communities inboreal streams: community structure in   relation to environmental and spatialgradients. - Ecography, 2004, vol. 27, s. 330-342.       Mutikainen,Pia        Puustinen,S.; Koskela, T. & Mutikainen, Pia  Direct and ecological costsof resistance and tolerance in the stinging   nettle. - Oecologia, 2004, vol. 139, s.76-82.       Puustinen,S.; Koskela, T. & Mutikainen, Pia  Relatedness affectscompetitive performance of a parasitic plant   (Cuscuta europaea) in multiple infections.- Journal of Evolutionary Biology, 2004, vol. 17, s. 897-903.       Mönkkönen,Vesa Mikko         Mönkkönen,Mikko; Forsman, Jukka T. & Thomson, Robert L.  Qualitativegeographical variation in interspecific   interactions. - Ecography, 2004, vol. 27,s. 112-118.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  69    Sippola,A-L.; Similä, M.; Mönkkönen, Mikko & Jokimäki, J.  Diversity ofpolyporous fungi (Polyporaceae) in   northern boreal forests: Effects of forestsite type and logging intensity. - Scandinavian Journal of Forest Research,   2004, vol. 19, s. 152-163.       Nuortila,Carolin        Nurotila,Carolin; Kytöviita, Minna-Maarit & Tuomi, Juha  Mycorrhizalsymbiosis has contrasting effects on fitness   components in Campanula rotundifolia. - NewPhytologist, 2004, vol. 164, s. 543-553.       Oksanen,Jari        Vormisto,J.; Tuomisto, H. & Oksanen, Jari  Palm distribution patterns inAmazonian rainforests: What is the role of   topographic variation. - Journal ofVegetation Science, 2004, vol. 15, s. 485-494.       Pamilo,Pekka        Goropashnaya,A. V.; Fedorov, V. B. & Pamilo, Pekka  Recent speciation in theFormica rufa group ants   (Hymenoptera, Formicidae): inference frommitochondrial DNA phylogeny. - Molecular Phylogenetics and Evolution,   2004, vol. 32, s. 198-206.       Goropashnaya,A. V.; Fedorov, V. B.; Seifert, B. & Pamilo, Pekka  Limitedphylogeographical structure across   Eurasia in two red wood ant species Formicapratensis and F. lugubris (Hymenoptera, Formicidae). - Molecular   Ecology, 2004, vol. 13, s. 1849-1858.       Gyllenstrand,N.; Seppä, P. & Pamilo, Pekka  Genetic differentiation insympatric wood ants, Formica rufa and F.   polyctena. - Insectes Sociaux, 2004, vol.51, s. 139-145.       Pamilo,Pekka  How cryptic is the Scandinavian lynx. Commentary. - MolecularEcology, 2004, vol. 13, s. 3257-3259.       Seppä,P.; Gyllenstrand, N.; Corander, J. & Pamilo, Pekka  Coexistenceof the social types: genetic population   structure in the ant Formica exsecta. -Evolution, 2004, vol. 58, nro 11, s. 2462-2471.       Pudas,Tuula        Orro,T.; Sankari, S.; Pudas, Tuula; Oksanen, A. & Soveri, T.  Acutephase response in reindeer after challenge with   Escherichia coli endotoxin. - ComparativeImmunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2004, vol. 27, nro 6, s.   413-422.       Pyörnilä,Ahti Esko Ilmari         Peltonen,L. M. & Pyörnilä, Ahti  Local action of exogenous nitric oxide(NO) on the skin blood flow of rock pigeons   (Columba livia) is affected by acclimationand skin site. - Journal of Experimental Biology, 2004, vol. 207, s. 2611-2619.       Yang,M.; Pyörnilä, Ahti & Meyer-Rochow, V. Benno  UV-reflectivity ofparafocal eyespot elements on butterfly   wings in normal and abnormal specimens. -Entomologica Fennica, 2004, vol. 15, s. 34-40.       Rautiainen,Pirjo        Rautiainen,Pirjo; Koivula, Kari & Hyvärinen, Marko  Effect of within-genetand between-genet competition on   sexual reproduction and vegetative spreadin Potentilla anserina spp. egedii. - Journal of Ecology, 2004, vol. 92, s.   505-511.       Rautiainen,Pirjo; Laine, A-L.; Aikio, S.; Aspi, Jouni; Siira, J. & Hyvärinen,Marko  Seashore disturbance and   management of the clonal Arctophila fulva:Modelling patch dynamics. - Applied Vegetation Science, 2004, vol. 7, s.   221-228.       Rautio,Pasi Tapani         Rautio,Pasi; Kukkola, E. & Huttunen, Satu  Alterations in the nutrientstatus of Scots pine seedlings grown in   Copper- and nickel-treated soil. - Journalof Applied Botany - Angewandte Botanik, 2004, vol. 78, s. 48-57.       Reif,Vitali   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  70       Reif,Vitali; Jungell, S.; Korpimäki, E.; Tornberg, Risto & Mykrä, S. Numerical response of common buzzards and   predation rate of main and alternative preyunder fluctuating food conditions. - Annales Zoologici Fennici, 2004, vol.   41, s. 599-607.       Reif,Vitali; Tornberg, Risto & Huhtala, K.  Juvenile grouse in thediet of some raptors. - Journal of Raptor Research,   2004, vol. 38, nro 3, s. 243-249.       Riihimäki,Mona-Anitta         Riihimäki,Mona & Savolainen, Outi  Environmental and genetic effects onflowering differences between northern   and southern populations of Arabidopsislyrata (Brassicaceae). - American Journal of Botany, 2004, vol. 91, nro 7, s.   1036-1045.       Riipinen,Katja        Riipinen,Katja & Alatossava, T.  Two self-splicing group I intronsinterrupt two late transcribed genes of prolate-  headed Lactobacillus delbrueckii phageJCL1032. - Archives of Virology, 2004, vol. 149, s. 2013-2024.       Rintamäki-Kinnunen,Päivi Helena         Rintamäki-Kinnunen,Päivi; Karvonen, A.; Anttila, P. & Valtonen, E. T.  Diplostomumspathaceum metacercarial   infection and colour change in salmonidfish. - Parasitology Research, 2004, vol. 93, s. 51-55.       Ruokonen,Minna Johanna         Ruokonen,Minna; Kvist, Laura; Aarvak, T.; Markkola, Juha; Morozov, V. V.; Øien, I. J.;Syroechkovsky, E. E. Jr.;   Tolvanen, P. & Lumme,Jaakko  Population genetic structure and conservation of the lesserwhite-fronted goose   Anser erythropus. - Conservation Genetics,2004, vol. 5, s. 501-512.       Ruotsalaineno.s. Paulus, Anna Liisa         Ruotsalainen,Anna Liisa & Aikio, S.  Mycorrhizal inoculum and performance ofnonmycorrhizal Carex bigelowii and   mycorrhizal Trientalis europaea. - CanadianJournal of Botany, 2004, vol. 82, s. 443-449.       Ruotsalainen,Anna Liisa & Kytöviita, Minna-Maarit  Mycorrhiza does not alterlow temperature impact on   Gnaphalium norvegicum. - Oecologia, 2004,vol. 140, s. 226-233.       Ruotsalainen,Anna-Liisa; Väre, H.; Oksanen, Jari & Tuomi, Juha  Root funguscolonization along an altitudinal   gradient in North Norway. - Arctic,Antarctic, and Alpine Research, 2004, vol. 36, nro 2, s. 239-243.       Räisänen,Liisa Anneli         Räisänen,Liisa; Schubert, K.; Jaakonsaari, T. & Alatossava, T. Characterization of lipoteichoic acids as   Lactobacillus delbrueckii phage receptorcomponents. - Journal of Bacteriology, 2004, vol. 186, nro 16, s. 5529-5532.       Saarela,Seppo Yrjö Olavi         Haim,A.; Saarela, Seppo; Hohtola, Esa & Zisapel, N.  Daily rhythms ofoxygen consumption, body temperature,   activity and melatonin in the Norwegianlemming Lemmus lemmus under northern summer photoperiod. - Journal of   Thermal Biology, 2004, vol. 29, s. 629-633.       Mustonen,A-M.; Nieminen, P.; Asikainen, J.; Saarela, Seppo; Kukkonen, J. V. K. &Hyvärinen, H.  Continuous   melatonin treatment and fasting in theraccoon dog (Nyctereutes procyonoides) - Vernal body weight regulation and   reproduction. - Zoological science, 2004,vol. 21, s. 163-172.       Nieminen,P.; Saarela, Seppo; Pyykönen, T.; Asikainen, J.; Mononen, J. & Mustonen,A-M.  Endocrine response to   fasting in the overwintering captiveraccoon dog (Nyctereutes procyonoides). - Journal of Experimental Zoology,   2004, vol. 301A, s. 919-929.       Saarela,Seppo & Hohtola, Esa  Seasonal thermal acclimatization insedentary and active pigeons. - Israel Journal of   Zoology, 2003, vol. 49, s. 185-193.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  71       Savolainen,Outi Anitra         Neale,D. B. & Savolainen, Outi  Assosiation genetics of complex traitsin conifers. - TRENDS in Plant Science, 2004,   vol. 9, nro 7, s. 325-330.       Savolainen,Outi; Bokma, F.; Garcia-Gil, R.; Komulainen, P. & Repo, T. Genetic variation in cessation of growth and   frost hardiness and consequences foradaptation of Pinus sylvestris to climatic changes. - Forest Ecology and   Management, 2004, vol. 197, s. 79-89.       Säkkinen,Kaija Hannele         Säkkinen,Hannele; Eloranta, E.; Vahtiala, S.; Puukka, Matti; Timisjärvi, J.; Saarela,Seppo & Ropstad, E.  Effects of   magnesium oxide and magnesium alloy rumenboluses on plasma and urinary magnesium and calcium concentrations   in reindeer (Rangifer tarandus tarandus). -Small Ruminant Research, 2004, vol. 54, s. 69-79.       Säkkinen,Hannele; Tornberg, J.; Goddard, P. J.; Eloranta, Eija; Ropstad, E. &Saarela, Seppo  Effect of blood   sampling method on indicators ofphysiological stress in reindeer (Rangifer tarandus tarandus). - DomesticAnimal   Endocrinology, 2004, vol. 26, s. 87-98.       Vahtiala,S.; Säkkinen, Hannele; Dahl, E.; Eloranta, Eija; Beckers, J-F. & Ropstad,E.  Ultrasonography in early   pregnancy diagnosis and measurements offetal size in reindeer (Rangifer tarandus tarandus). - Theriogenology,   2004, vol. 61, s. 785-795.       Tarvainen,Oili        Tarvainen,Oili; Markkola Anna Mari; Ahonen-Jonnarth, U.; Jumpponen, A. & Strömmer,R.  Changes in   ectomycorrhizal colonization and rootperoxidase activity in Pinus sylvestris nursery seedlings planted in forest   humus. - Scandinavian Journal of ForestResearch, 2004, vol. 19, s. 400-408.       Taulavuori,Erja Birgitta         Taulavuori,Erja; Tahkokorpi, Marjaana; Taulavuori, Kari & Laine, Kari Anthocyanins and glutathione S-transferase   activities in response to low temperatureand frost hardening in Vaccinium myrtillus (L.). - Journal of Plant   Physiology, 2004, vol. 161, s. 903-911.       Taulavuori,Kari M. J.         Sarjala,T. & Taulavuori, Kari  Fluctuation in free and conjugatedpolamines in Scots pine seedlings after changes in   temperature and daylength. - ActaPhysiologiae Plantarum, 2004, vol. 26, nro 3, s. 271-279.       Taulavuori,Kari M. J.; Taulavuori, Erja B.; Skre, O.; Nilsen, J.; Igeland, B. & Laine,Kari M.  Dehardening of   mountain birch (Betula pubescens ssp.czerepanovii) ecotypes at elevated winter temperatures. - New Phytologist,   2004, vol. 162, s. 427-436.       Timonen,Ulla        Timonen,Ulla; Huttunen, Satu & Manninen, S.  Ozone sensitivity of wildfield layer plant species of northern   Europe. A review. - Plant Ecology, 2004,vol. 172, s. 27-39.       Tolvanen,Anne        Welling,P.; Tolvanen, Anne & Laine, Kari  Alpine soil seed bank inrelation to field seedlings and standing   vegetation in subarctic Finland. - Arctic,Antarctic and Alpine Research, 2004, vol. 36, nro 2, s. 229-238.       Tornberg,Risto Johannes         Hakkarainen,H.; Mykrä, S.; Kurki, S.; Tornberg, Risto & Jungell, S. Competitive interactions among raptors in   boreal forests. - Oecologia, 2004, vol.141, s. 420-424.       Hakkarainen,H.; Mykrä, S.; Kurki, S.; Tornberg, Risto; Jungell, S. & Nikula,A.  Long-term change in territory   occupancy pattern of goshawks (Accipitergentilis). - Ecoscience, 2004, vol. 11, nro 4, s. 399-403.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  72       Tuomi,Juha Antero         Tuomi,Juha  Genetic heterogeneity within organisms and the evolution ofindividuality. Commentary. - Journal of   Evolutionary Biology, 2004, vol. 17, s.1182-1183.       Virtanen,Risto Juhani         DenHerder, M.; Virtanen, Risto & Roininen, H.  Effects of reindeerbrowsing on tundra willow and its associated   insect herbivores. - Journal of AppliedEcology, 2004, vol. 41, s. 870-879.       Vuosku,Jaana        Vuosku,Jaana; Jaakola, Laura; Jokipii, Soile; Karppinen, Katja; Kämäräinen, Terttu;Pelkonen, Veli-Pekka; Jokela,   Anne; Sarjala, T.; Hohtola, Anja & Häggman,Hely  Does extraction of DNA and RNA by magnetic fishing work for   diverse plant species. - MolecularBiotechnology, 2004, vol. 27, s. 209-215.       Wäli,Piippa        Saikkonen,K.; Wäli, Piippa; Helander, M. & Faeth, S. H.  Evolution ofendophyte - plant symbioses. - TRENDS in   Plant Science, 2004, vol. 9, nro 6, s.275-280.     03       Hohtola,Esa Juhani         Hohtola,Esa  Comparative physiology. - Physiology and Maintenance,Encyclopedia of Life Support Systems. Ed.   by O. Hänninen. Oxford. EOLSS 2004. s. 1-9.    http://www.eolss.net       Hohtola,Esa  Shivering thermogenesis in birds and mammals. - Life in theCold: Evolution, Mechanisms,   Adaptation, and Application. TwelfthInternational Hibernation Symposium, Fairbanks, Alaska, USA. Eds. B. M.   Barnes & H. V. Carey. Biological Papersof the University of Alaska nro 27. 2004. s. 241-252.       Jokipii,Soile        Aronen,T.; Tiimonen, H.; Tsai, C-J.; Jokipii, Soile; Chen, X.; Chiang, V. &Häggman, Hely  Altered lignin in   transgenic silver birch (Betula pendula)expressing PtCOMT gene. - Sustainable forestry, wood products &   biotechnology. Eds. S. Espinel; Y. Barredo& E. Ritter. Vitoria-Gasteiz. DFA-AFA 2004. s. 149-161.       Järvilehto,Matti Veikko Antero        Järvilehto,Matti  Foreword. - 8th CIMO Winter School. Understanding health anddisease, 17-23 January 2004,   Finland. 2004. s. 1-3.       Karppinen,Katja        Karppinen,Katja; György, Z.; Tolonen, A.; Neubauer, P. & Hohtola, Anja Biosynthesis of pharmaceuticals in cell   cultures of Hypericum perforatum L. -Proceedings of the 1st International Congress on Bioreactor Technology In   Cell, Tissue Culture and BiomedicalApplications, Tampere, 14-18 July 2003. Ed. S. Sorvari. 2003. s. 226-230.       Leskinen,Elina        Callaghan,T. V.; Johansson, M.; Heal, O. W.; Salthun, N. R.; Barkved, L. J.; Bayfield,N.; Brandt, O.; Brooker, R.;   Christiansen, H. H. et al.; Leskinen,Elina; Siikamäki, Pirkko  Environmental changes in the NorthAtlantic Region:   SCANNET as a collaborative approach fordocumenting, understanding and predicting changes. - ACIA   International Symposium on Climate Changein the Arctic, 9-12 November, 2004, Reykjavik, Iceland. 2004. s. 1-3.       Meyer-Rochow,V. Benno         Meyer-Rochow,V. Benno  Adaptation: Eyes. - Encyclopedia of Caves and KarstScience. Ed. by J. Gunn. New York.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  73  Fitzroy Dearborn 2004. s. 4-5.       Meyer-Rochow,V. Benno  Foreword: Fish and folk. - The Senses of Fish -Adaptations for the Reception of Natural   Stimuli. Ed. by G. Emde von der; J. Mogdans& B. G. Kapoor. New Delhi. Narosa 2004. s. v-ix.       Meyer-Rochow,V. Benno  Im dunkeln ist gut funkeln: Wenn tiere das licht anmachen.- Tierische Kommunikation.   Eds. J. Kallinich & G. Spengler.Kataloge der Museumsstiftung Post und Telekommunikation nro 19. Heidelberg,   Braus 2004. s. 88-99.       Meyer-Rochow,V. Benno  Traditional food insects and spiders in several ethnicgroups of northeast India, Papua   New Guinea, Australia, and New Zealand. -Ecological Implications of Minilivestock: Rodents, Frogs, Snails, and   Insects for Sustainable Development. Ed. byG. P. Maurizio. 2004. s. 385-409.       Nyman,Tommi        Roininen,H.; Nyman, Tommi & Zinovjev, A.  Biology, ecology, and evolutionof gall-inducing sawflies   (Hymenoptera: Tenthredinidae and xyelidae).- Biology, Ecology, and Evolution of Gall-inducing Arthropods. Eds. A.   Raman, C. W. Schaefer & T. M. Withers. 2004. s. 463-490.       Ohenoja,Esteri Helena         Ohenoja,Esteri  Survey on the excursions of the Finnish botanists in Siberiaand in Yakutia. In Russian. -   Proceedings of the InternationalSakha-Finland Conference, 29.6.-6.7.2002, Yakutsk, Russia. Ed. by A. P. Isaev.2003.   s. 21-23.       Taulavuori,Kari M. J.         Pietiläinen,P.; Taulavuori, Kari & Moilanen, M.  Nutrient concentrations inpeat - needle relations and frost   hardiness in Scots pine in various climatesin northern central Finland. - Wise Use of Peatlands. Proceedings of the   12th International peat congress, Tampere6.-11. June 2004. Ed. J. Päiväläinen. vol. 1, 2004. s. 484-489.       Taulavuori,Kari  Fizjologiczna reakcja roslin na zanieczyszczenia powietrza zeszczegolnym uwzglednieniem   peroksydacji lipidow. (Lipid peroxidationwith special emphasis to air pollution). - Lesne Prace Badawcze (Forest   Research Papers, IBL Warzawa). nro 2. 2004.s. 114-116.       Tolvanen,Anne        Forbes,B. C.; Monz, C. A. & Tolvanen, Anne  Ecological impacts oftourism in terrestrial polar ecosystems. -   Environmental Impacts of Ecotourism. Ed. byR. Buckley. Oxfordshire. CABI 2004. s. 155-170.       Tolvanen,Anne; Rämet, J.; Siikamäki, Pirkko; Törn, Anne & Orell, Markku Research on ecological and social   sustainability of nature tourism innorthern Finland. - Politics, Methods and Tools for Visitor Management.   Proceedings of the Second International Conferenceon Monitoring and Management of Visitor Flows in   Recreational and Protected Areas, June16-20, 2004, Rovaniemi, Finland. Eds. T. Sievänen et al. Finnish Forest   Research Institute 2004. s. 269-275.     06       Laine,Kari Martti         Laine,Kari & Siuruainen, Mirja  Suomalaisista luonnonmarjoista janiiden käytöstä. - Pohjolan GEENIvarat. ANP nro   703. Pohjoismaiden ministerineuvosto 2004.s. 16.       Liukkonen-Anttila,Tuija Liisa         Liukkonen,Tuija  No clear mitochondria DNA structure in the capercaillie(Tetrao urogallus) population in Finland. -   Grouse news, 2004, nro 28, s. 13-15.       Siikamäki,Pirkko        Siikamäki,Pirkko  Oulanka Research Station. - SCANNET Newsletter, 2004, nro 7,s. 6-7.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  74  09       Borg,Åsa        Borg,Åsa; Carrasco, David & Kaitala, Arja  Sexual conflict anddensity in the golden egg bug. - ISBE 2004 Finland.   2004.       Carrasco,David        Carrasco,David; Borg, Åsa & Kaitala, Arja  Do parasitoids benefit frombugs carrying to increase their own fitness. -   ISBE 2004 Finland. 2004. s. 36.       Garcia-Gil,Rosario        Garcia-Gil,Rosario; Pyhäjärvi, Tanja & Savolainen, Outi  Sequence variationacross a latitudinal transect in Pinus   sylvestris. - IUFRO Population,Evolutionary and Ecological Genomics of Forest Trees, Asilomar, California,USA.   2004.       Hohtola,Esa Juhani         Haim,A.; Hohtola, Esa & Saarela, Seppo  Daily rhythms of oxygenconsumption and 6-sulphatoxy melatonin in the   norwegian lemming Lemmus lemmus. - FirstIntegrated Symposium the Physiology and Pharmacology of Thermal   Biology and Temperature Regulation (PPTR)  Rhodes, Greece, October 10-15, 2004. 2004.       Huttunen,Satu Orvokki         Huttunen,Satu & Virtanen, V.  Wax and UV-B absorbing compounds ofPolytrichastym alpinum from different   climatic regions. - IUFRO meeting25-30.8.2004, Oulu. 2004.       Huttunen,Satu; Lappalainen, N.; Jaakola, N.; Kosonen, M. & Tusa, P. Evergreen plants and increasing UV in the   subarctic. - Northern Dimensions and ArcticEnvironments. November 25, 2003. Oulu. 2004. s. 27-30.       Kupcinskiene,E. & Huttunen, Satu  Long-term evaluation of needle surface waxcondition of Pinus sylvestris   around different industries. -IUFRO-meeting. 2004.       Turunen,M.; Latola, K. & Huttunen, Satu  UV-B radiation and acclimationin timberline plants. - IUFRO-meeting.   2004.       Turunen,M.; Martz, F.; Sutinen, M-L.; Derome, K.; Huttunen, Satu; Wingsle, G.;Jullkunen-Tiitto, R. & Lakkala, K.    UV radiation and photoprotective pigmentsin Scots pine sapling (Pinus sylvestris L.). - ACIA International   SYmposium on Climate Change in the Arctic.Reykjavik, Iceland, 9-12 November 2004. 2004.       Turunen,M.; Sutinen, M.-L.; Derome, K., Huttunen, Satu; Wingsle, G., Julkunen-Tiitto,R. & Lakkala, K.  UV   radiation and photoprotective pigments inScots pine saplings (Pinus sylvestris L.). - IUFRO-meeting. 2004.       Häggman,Hely        Aronen,T.; Tiimonen, H.; Ylioja, T.; Niemi, K.; Tsai, C-J.; Laakso, T.; Saranpää, P.;Roininen, H.; Chiang, V. &   Häggman, Hely  Lignin modificationin silver birch - characterisation of transgenic lines containing PtCOMT- or   asPt4CL  and their Ecologicalinteractions. - 2004 IUFRO Joint Conference of Division 2. Charleston, SouthCarolina,   USA. 2004.       Häggman,Hely & Julkunen-Tiitto, R.  Metabolic profiling and geneticallymodified trees. - Landscapes, genomics &   transgenic conifer forests. Nov. 17-19,2004 Duke University, USA. 2004.       Häggman,Hely; Niemi, K.; Vuosku, Jaana; Jokela, Anne; Sääskilahti, M., Muilu, Riina;Sutela, S. & Sarjala, T.    Polyamines during embryo development inScots pine. - COST843, WG1, Competence, gene expression and quality   of regenerants in in vitro culture of planttissues, Oviedo, Spain. 2004.       Krajnakova,J.; Niemi, K. & Häggman, Hely  Effect of differentectomycorrhizal fungi on somatic embryogenesis of   open-pollinated Abies cephalonica. -COST843 Working Group 2. Advanced Regeneration In Vitro Annual Meeting,   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  75  Debrecen, Hungary. 2004.       Niemi,K. & Häggman, Hely  Interaction between adventitious roots ofScots pine (Pinus sylvestris L.) and   ectomycorrhizal fungi in different cultureconditions. - 4th International Symposium on Adventitious Root   Formation, May 10-14, 2004, SavannahMarriott Riverfront Savannah, USA. 2004.       Niemi,K.; Häggman, Hely; Sutela, S. & Sarjala, T.  Polyaminemetabolism in Scots pine seedlings during mycorrhiza   formation in vitro. - National Mycorrhizameeting. April 19-20, 2004, Metla, Vantaa. 2004.       Niemi,K.; Sutela, S., Häggman, Hely & Sarjala, T.  Growth andpolyamine metabolism of Scots pine seedlings   inoculated with different strains of theectomycorrhizal fungus Suillus variegatus in vitro. - COST843 WG2,   Advanced Regeneration In Vitro AnnualMeeting, Debrecen, Hungary  9-12 September 2004. 2004.       Jaakola,Laura        Jaakola,Laura; Määttä-Riihinen, K.; Koskimäki, J.; Tolvanen, A. & Hohtola,Anja  Simulated herbivory does not   induce flavonoid biosynthesis in bilberry(Vaccinium myrtillus L.) leaves. - The 14th FESPB Congress. Aubust 23-27,   2004, Cracow, Poland. Book of Abstracts.Acta Physiologiae Plantarum vol. 26, nro 3. 2004. s. 239-240.       Jokela,Anne        Jokela,Anne; Sarjala, T.; Manninen, S. & Huttunen, Satu  Ozone-inducedpolyamine response in Scots pine. -   IUFRO-meeting 15-30.8.2004, Oulu. 2004.       Jokipii,Soile        Jokipii,Soile; Kasanen, R.; Kallio, P. & Häggman, Hely  Introduction ofVitroscilla haemoglobin gene into   micropropagated hybrid aspen plants -specific focus on pathogen resistance. - MC Meeting and Workshop on   Assessment of performance, Sept 30-Oct 2,2004, Saanen, Switzerland. 2004.       Jokipii,Soile; Kasanen, R.; Kallio, P. T. & Häggman, Hely  Vitreoscillahaemoglobin gene (VHB) and pathogen   resistance of hybrid aspen (Populus tremulax tremuloides). - The 14th Congress of the Federation of European   Societies of Plant Biology, August 2004,Cracow, Poland. 2004.       Tiimonen,H.; Aronen, T.; Tsai, C-J.; Jokipii, Soile; Chen, X.; Vaaraniemi, P.; Roininen,H.; Laakso, T.; Saranpää, P.;   Chiang, V. & Häggman, Hely Characterisation and ecological interactions of lignin-modified silver birches.-   Opening seminar of Wood Material ServiceResearch Programme 6.4.2004. Meeting in Denmark, Nordic Group for   management of genetic resources of trees2.-11.9.2004. 2004.       Kaitala,Arja Leena         Härdling,R. & Kaitala, Arja  Evolution of polyandry under sexualconflict. - ISBE 2004 Finland. 2004. s. 83.       Toppinen,K. & Kaitala, Arja  Polyandry and multiple matings increasefemale fitness in a water strider with sexual   conflict. - ISBE 2004 Finland. 2004. s.110.       Karppinen,Katja        Karppinen,Katja; Benyóne-György, Zsuzsanna.; Tolonen, A.; Neubauer, Peter & Hohtola,Anja  Comparison of   growth and secondary metaboliteaccumulation in cultures of compact callus aggregates and shoots of Hypericum   perforatum L. in shake flasks and a bubbledair bioreactor. - 5th IVCHB Symposium, Debrecen, Hungary 1217   September 2004. 2004. s. 44.       Karppinen,Katja; Petsalo, A.; Tolonen, A. & Hohtola, Anja  Influence ofelicitors on the growth and secondary   metabolite composition of Hypericumperforatum L.. - III SPPS PhD Student Congress 2004 Aug 5-8., Sem, Norway.   2004.       Korhonen,Tuula        Korhonen,Tuula & Saarela, Seppo  Role of leptin, chrelin, growth hormoneand melatonin in the cold-acclimated or   fasted mouse. - Life in the Cold XII 25-31July 2004. 2004.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  76       Lampila,Petri        Lampila,Petri; Mönkkönen, Mikko & Desrochers, A.  Demographic responsesby birds to forest fragmentation. -   Annual Meeting of the Society of CanadianOrnithologists 16-21 August 2004. 2004.       Lampila,Satu        Lampila,Satu; Orell, Markku; Koivula, Kari & Belda, E.  Importance ofadult survival, local recruitment and   immigration in a declining boreal forestpasserine, the Willow Tit. - Annual Meeting of the Society of Canadian   Ornithologists, 16-21 August 2004. 2004.       Lamppu,Jukka Tapani         Lamppu,Jukka; Huttunen, Satu & Rahiala, M.  Scots pine needle longevityaffected by crown position and meedle   nitrogen concentration along a gradientfrom an industrial urban area. - IUFRO-meeting. 2004.       Lappalainen,Niina        Lappalainen,Niina; Huttunen, Satu & Perälä, H.  Acclimation of a mossPleurozium schreberi (Britt.) Mitt. In situ to   ultraviolet radiation. - IUFRO-meeting.2004.       Laurila,Mirja        Laurila,Mirja & Hohtola, Esa  Metabolic responses to repeated fooddeprivations in birds. - The 1st Integrated   Meeting on Thermal Physiology andPharmacology of Thermoregulation, Rhodes, Greece 10-15.10.2004  4th International Kastelli Symposium19-20.11.2004 Oulu, Finland. 2004.       Liukkonen-Anttila,Tuija Liisa         Liukkonen-Anttila,Tuija; Mäki-Petäys, Hannaleena; Rätti, P.; Helle, P. & Orell,Markku  No clear geographic   structure in the capercaillie (Tetraourogallus) populations at a national level in Finland. - 18th annual meeting   Society for Conservaion Biology, New YorkUSA 30.7.-2.8.2004  Book of Abstracts. 2004.       Muilu,Riina        Ochatt,S.; Guinchard, A.; Muilu, Riina; Roche, J.B.; Jacas, L. & Pontécaille,C.  Novel early indicators of   embryogenic competence in pea (Pisumsativum L.), grass pea (Lathyrus sativus L.) and Medicago truncatula Gaertn.   - COST843, WG1, COmpetence, gene expressionand quality of regenerants in in vitro culture of plant tissues,   Oviedo, Spain. 2004.       Mutanen,Marko        Mutanen,Marko & Kaitala, Arja  Genital variation in a dimorphic mothSelenia tetralunaria. - ICE2004, August 15-21,   Brisbane, Queensland, Australia. 2004.       Mäki-Petäys,Hannaleena Tuulia         Mäki-Petäys,Hannaleena & Breen, J.  Conservation status of tehmound-building red wood ant Formica lgubris in   Ireland. - XXII International Congress ofEntomology. 2004.    www.ice2004.org       Mänttäri,Satu        Anttila,K.; Mänttäri, Satu & Järvilehto, Matti  No title. - TheScandinavian Physiological Society Meeting, May 7-9,   2004, Lundsbrunn Spa, Sweden. Transport andmembrane trafficking in cells. 2004.       Mänttäri,Satu; Sallinen, P.; Leskinen, H.; Saarela, Seppo & Ruskoaho, H. Regulation of dihydropyridine receptors   after myocardial infarction in the leftventricle. - International Symposium on Calcium in Health and Disease.   Rovaniemi, 5-7 July, 2004. Book ofAbstracts. Eds. N-E. Saris et al. 2004.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  77       Pihlajaniemi,Henna        Pihlajaniemi,Henna & Huttunen, Satu  Enhanced UV-B radiation responses onbirch seedlings. - IUFRO-meeting.   2004.       Pöykkö,Heikki        Pöykkö,Heikki  Oviposition site selection and phenotypic plasticity in thenumber of larval instars of a   lichenivorous E. depressum. - ICE 2004,August 15-21, Australi, Queensland, Brisbane. 2004.       Rautio,Pasi Tapani         Rautio,Pasi; Salminen, J-P.; Lahtinen, M.; Rautiainen, Pirjo; Lempa, K.; Pihlaja, K.& Huttunen, Satu  High UV-B   anmd herbivory - a detrimental combinationfor mountain birch. - IUFRO-meeting. 2004.       Roitto,M.; Rautio, Pasi; Julkunen-Tiitto, R.; Kukkola, E. & Huttunen,Satu  Phenolics and photosynthates in nickel   and copper exposed Scots pine (Pinussylvestris L.) seedlings. - IUFRO-meeting. 2004.       Rytkönen,Seppo Olavi         Rytkönen,Seppo  Decreased risk taking in food supplemented willow tit broods:decadence or support to parental   investment theory. - Hole breedingpasserines conference. 2004.       Sallinen,Pirkko        Sallinen,Pirkko; Saarela, Seppo; Ilves, M.; Vakkuri, O, & Leppäluoto, J. Expression of MT1 and MT2 melatonin   receptor mRNA in several rat tissues. - 4thInternational Kastelli Symposium 19-20.11.2004 Oulu, Finland, oral   presentation. 2004.       Sallinen,Pirkko; Saarela, Seppo; Ilves, M.; Vakkuri, O. & Leppäluoto, J. Expression of MT1 and MT2 melatonin   receptor mRNA in some tissues or rat. - The1st Integrated Meeting on Thermal Physiology and Pharmacology of   Thermoregulation   Rhodes, Greece 10-15.10.2004. 2004.       Sirviö,Anu        Sirviö,Anu; Pamilo, Pekka; Gadau, J. & Page Jr. R. E.  Mapping thegenome of ant species Acromyrmex echinatior. -   Genomes and Evolution, 17-20 June 2004, ThePennsylvania State University, State College, Pennsylvania, USA.   2004. s. 106.       Sirviö,Anu; Pamilo, Pekka; Gadau, J.; Page, Jr. R. E. & Johnson, R. A. Comparative genomics of social insects. -   XXII International Congress of ENtomology,15-21 August 2004, Brisbane Queensland, Australia, Congress CD.   2004.       Tahkokorpi(Himanka),Marjaana         Tahkokorpi,Marjaana; Taulavuori, Erja; Taulavuori, Kari & Laine, Kari  Snowcover helps northern plants to survive   photo-oxidation in spring. - 4thInternational Kastelli Symposium. 2004.       Timonen,Ulla        Timonen,Ulla; Huttunen, Satu & Manninen, S.  Is sensitivity to ozonerelated to the leaf anatomy. - IUFRO-meeting.   2004.       Viljakainen(Yamomoto),Lumi        Viljakainen,Lumi  Identification and sequence ecolution of the gene encodingantimicrobial peptide defensin in ants.   - XXII International Congress ofEntomology, Australia. Congress CD. 2004.       Viljakainen,Lumi  Identification and sequence evolution of the gene encodingantimicrobial peptide defensin in   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  78  ants. - Innate immunity workshop, Plön,Germany. 2004.       Viljakainen,Lumi  Wolbachia infections in Foremica rufa group ants. - TheClosing Symposium of the EU Research   Training Network INSECTS, Denmark. 2004.       Viljakainen,Lumi; Reuter, M. & Pamilo, Pekka  Wolbachia transmissiondynamics in formica rufa group ants. - 3rd   International Wolbachia conference, HeronIsland Australia. 2004.       Välimäki,Panu        Välimäki,Panu & Kaitala, Arja  What maintans monandry in the green-veinedwhite butterfly. - ISBE 2004 Finland.   2004. s. 221.     11       Kuusela,Kalevi Kullervo         Ilmonen,J. & Kuusela, Kalevi  Simulium (Hellichiella) baffinense Twinnja Simulium (Hellichiella) crassum (Rubtsov),   kaksi Suomelle uutta mäkärälajia (Diptera,Simuliidae). - Sahlbergia, 2003, vol. 8, s. 89-91.       Liukkonen-Anttila,Tuija Liisa         Liukkonen,Tuija; Helle, P.; Rätti, O.; Kvist, Laura & Orell, Markku Metsopopulaation geneettisestä rakenteesta   Suomessa. - Suomen Riista, 2004, vol. 50,s. 56-64.       Mönkkönen,Vesa Mikko          Sippola,A-L.; Mönkkönen, Mikko; Renvall, P. & Kangasmäki, K. Avainbiotoopin koon ja puuston rakenteen   merkitys Kolin kansallispuistonkääpälajiston suojelulle. - Tutkittu ja tuntematon Koli.Metsäntutkimuslaitoksen   tiedonantoja nro 915. Joensuu, 2004. s.73-90.     12       Huttunen,Antti Juhani         Huttunen,Antti  Soiden kasvillisuus ja suojelu. - Suo, 2004, vol. 55, nro3-4, s. 76-77.       Hyvärinen,Marko Tapio         Hyvärinen,Marko & Siikamäki, Pirkko  Merenrannat ja jokivarret muuttuvinaelinympäristöinä. - Veden varassa.   Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Toim. M.Walls & P. Rönkä. Helsinki. Edita 2004. s. 65-67.       Itämies,Juhani Henrik         Itämies,Juhani  Tunturin sääsket. - Suurtuntureiden luonto. Kilpisjärvenbiologisen aseman 40-vuotisjuhlakirja.   Toim. A. Järvinen & S. Lahti. Helsinki.Palmenia 2004. s. 187-188.       Itämies,Juhani; Kuusela, Kalevi; Ohenoja, Esteri & Siira, J.  Vuotoksensuunnitellun allasalueen luonnon   tutkimukset vuonna 1994. - Vuotoksen alueenluonto. Toim. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003.   s. 7-24.       Järvilehto,Matti Veikko Antero        Järvilehto,Matti & Kaakinen, Mika  Urakirjosta uravalintaan -moniulotteinen karttakuvaus uravalinnan tukena. -   Tuella ja taidolla - ohjauksella energiaaopintopolulle. Toim. M. Maikkola & T. Olkkonen. Oulun yliopiston opetuksen   kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja nro6. Oulu, 2004. s. 156-166.       Kuusela,Kalevi Kullervo         Paavola,R.; Kuusela, Kalevi & Itämies, Juhani  Vuotoksen alueen vesienselkärangattomat. - Vuotoksen alueen   luonto. Toim. T. Lindholm. Suomen ympäristönro 635. Helsinki, 2003. s. 477-500.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  79       Liukkonen-Anttila,Tuija Liisa         Liukkonen-Anttila,Tuija  Geenipankki suomalaiselle peltopyylle. - Jahtimailla. Osa 1:Riistalinnut. 2004. s. 248.       Marjakangas,Arto Juhani         Marjakangas,Arto  Teeri - kaskikoivikoiden lyyrapyrstö. - Jahtimailla. Osa 1:Riistalinnut. 2004. s. 158-163.       Muotka,Timo        Muotka,Timo; Heino, J.; Meissner, Kristian & Paavola, R.  Virtavesienluonnon monimuotoisuus. - Veden varassa.   Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Toim. M.Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004. s. 47-54.       Muotka,Timo; Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Virtavesiekosysteemien rakenne ja toiminta. - Veden varassa.   Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Toim. M.Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004. s. 44-46.       Mönkkönen,Vesa Mikko         Kuuluvainen,T.; Mönkkönen, Mikko; Keto-Tokoi, P.; Kuusinen, M.; Aapala, K. & Tukia,H.  Metsien   monimuotoisuuden turvaamisen perusteet. -Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Toim. T.   Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004. s.142-191.       Mönkkönen,Mikko  Suomen metsäluonto - osa globaalia monimuotoisuutta. - Metsänkätköissä. Suomen   metsäluonnon monimuotoisuus. Toim. T.Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004. s. 19-47.       Pakonen,Minna        Pakonen,Minna; Tolonen, A.; Laine, Kari & Hohtola, Anja  Ruusujuuren(Rhodiola rosea L.) vaikuttavista aineista   ja niiden analysoinnista. -Adaptogeenikasvien viljelytutkimus ja käyttö Suomessa. Ruusujuuriseminaari,Mikkeli   18.6.2002. Toim. B. Galambosi. Maa- jaelintarviketalous nro 37. Mikkeli. 2003. s. 26-32.       Putaala,Ahti Petteri         Putaala,Ahti  Peltopyy - muninnan mestari. - Jahtimailla. Osa 1:Riistalinnut. 2004. s. 180-183.       Siikamäki,Pirkko        Siikamäki,Pirkko & McWhirr, Taina  Mäkikeltano ja muita Kitisen varrenkasveja. - Veden varassa. Suomen   vesiluonnon monimuotoisuus. Toim. M. Walls& M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004. s. 53.       Siikamäki,Pirkko; McWhirr, Taina; Jormola, J. & Harjula, H.  Ihminenmuuttaa jokiluontoa. - Veden varassa. Suomen   vesiluonnon monimuotoisuus. Toim. M. Walls& M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004. s. 127-129.       Siuruainen,Mirja Anneli         Siuruainen,Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna Tieteellisten puutarhojen kokoelmat   viherrakentamisen käyttökasvivalikoimanmonipuolistajina. - Maataloustieteen Päivät 2004, 12.-13.1.2004, Viikki,   Helsinki. Toim. A. Hopponen & M. Rinne.Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote nro 19. 2004. s. 1-4.     19       Häggman,Hely        Häggman,Hely; Hohtola, Anja & Jokipii, Soile  Graduate school course onGM-plants with specific emphasis on   environmental and regulative aspects.University of Oulu, Department of Biology 2004. 10 s.       Vapaavuori,E. & Häggman, Hely  Geenimuuntelu on yksi metsäntutkimuksentyövälineistä. - Metsäntutkimus, 2004,   nro 3, s. 5-7.       Jaakola,Laura     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  80       Jaakola,Laura; Mattila, Anna Maria & Jokipii, Soile  Molekulaarinenkasvifysiologia 752667. - Biologian laitoksen   monisteita nro 1/2004. Oulu, 2004. 13 s.       Kauppi,Anneli        Kauppi,Anneli  Fysiologinen ja ekologinen kasvianatomia 752633S. Oulu 2004.34 s.       Kauppi,Anneli  Kasvimorfologian peruskurssi 752337. Luentomateriaali. 2004.39 s.       Kuusela,Kalevi Kullervo         Kuusela,Kalevi  Oulangan tutkimusasemalta löytyi sarvikuonokas. -Koillissanomat 10.9.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Elokuussa hellettä vain tunti. -Koillissanomat 3.9.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Keskimääräistä lämpimämpi joulukuu,kuten oli koko vuosikin. - Koillissanomat   5.1.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Lauhaa ja poukkoilevaa lämpötilaamaaliskuussa. - Koillissanomat 5.4.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Ruskettumista sateen häiritsemättä. -Koillissanomat 4.5.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Räväkkä kevääntulo hiipuitavanomaiseksi. - Koillissanomat 2.6.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Sadetta, lämpöä ja ruskaa. -Koillissanomat 6.10.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Suvea pakkasten välissä. -Koillissanomat 2.3.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Talventulo horjuva ja hidas. -Koillissanomat 2.12.2004.       Kuusela,Kalevi & Palosaari, Juho  Tulihan se kesä, vaikka vitkastellen.- Koillissanomat 2.7.2004.       Laine,Kari Martti         Laine,Kari; Hiltunen, Ritva; Siuruainen, Mirja & Kauppila, Tuomas Index Seminum 2002-2003. Oulu 2004. 27 s.       Liukkonen-Anttila,Tuija Liisa         Liukkonen-Anttila,Tuija & Krogell, C.  Peltopyykannat tarvitsevat hoitoa.Kansallinen hoito-ohjelma ja säätiö   peltopyiden tueksi. 2004. 4 s.       Nyman,Tommi        Honkanen,J. & Nyman, Tommi  Yukon kalastajan kultakaivos. - Metsästys jaKalastus, 2004, nro 13, s. 28-34.       Ruokonen,Minna Johanna         Pessa,J.; Ruokonen, Minna; Timonen, S. & Väyrynen, E.  Metsähanhiatutkitaan Suomessa. - Linnut, 2004, vol. 39,   nro 4, s. 32-37.       Ruotsalaineno.s. Paulus, Anna Liisa         Ruotsalainen,Anna Liisa & Markkola, Anna Mari  Kuolan niemimaalla kesällä2003 - pieni matkakertomus. -   Luonnon Tutkija, 2004, vol. 108, nro 4, s.135-143.       Rönkä,Antti        Rönkä,Antti  Kauanko sirri sirisee. - Linnut, 2004, nro 1, s. 20-22.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  81    Siikamäki,Pirkko        Siikamäki,Pirkko  Kestävää kehitystä. - Koillissanomat 15.10.2004.       Siikamäki,Pirkko  Oulun yliopisto, Oulangan tutkimusasema. - LapinTutkimusseura. Vuosikirja 43. Toim. P.   Lehmuspelto et al. Rovaniemi, 2004. s.42-43.       Siikamäki,Pirkko & Palosaari, Juho  Heinäpoutia ja kesäsateita. -Koillissanomat 5.8.2004.       Siuruainen,Mirja Anneli         Siuruainen,Mirja  Joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2004. Oulun kasvitieteellisenpuutarhan kuulumisia. - Pimpinella,   2004, vol. 23, nro 1, s. 34-36.       Siuruainen,Mirja  Leena Ridell eläkkeelle. - Pimpinella, 2004, vol. 23, nro 1,s. 20-21.       Siuruainen,Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna  Tutkimustapohjoiseen ilmastoon sopeutuneiden   viherrakentamisen kasvien löytämiseksi. -Viherympäristö, 2004, nro 2, s. 36-39.       Törn,Anne        Tolvanen,A. & Törn, Anne  Kestävä luontomatkailu - tutkimusta käytännöntarpeisiin. - Metsäikkuna -lehti, 2004,   nro 2.    http://www.metsakeskus.fi/pp/metsaikkuna/juttuarkisto_metsaikkuna2_2004_kestavamatkailu.htm     21       Säkkinen,Kaija Hannele         Säkkinen,Hannele & Hohtola, Esa (eds.)  4th International KastelliSymposium, 19-20 November 2004, Oulu, Finland.   Pre-conference course 16-18 November.Abstracts. Northern stress - challenges of living in the north. Oulu, Oulun   yliopisto 2004. 85 s.       Säkkinen,Hannele (ed.)  Centre for Arctic Medicine. Annual report 2003. Oulu2004. 59 s.     22       Huttunen,Antti Juhani         Leppälä,M.; Huttunen, Antti; Timonen, M-L.; Kukko-oja, K.; Laine, J. & Tuittila,E-S.  GHG balances of the restored   cut-away peatlands. - Workshop"Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland" in Hyytiälä13.-  14. Oct. 2003. 2003.       Kuusela,Kalevi Kullervo         Kuusela,Kalevi  Isolated ninespine stickleback population, P. pungitius(L.), in northeastern Finland: large fish with   reduced pelvis. - XXIX Congress LahtiFinland 8-14, August, 2004. 2004.       Vuori,K. M.; Kuusela, Kalevi & Uusitalo, A.  Assessing threat statusof stoneflies (Plecoptera) in Finland: species   distribution in relation to catchmentcharacteristics and water quality. - XXIX Congress Lahti Finland 8-14 August   2004. 2004.       Siuruainen,Mirja Anneli         Siuruainen,Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna Tieteellisten puutarhojen kokoelmat   viherrakentamisen käyttökasvivalikoimanmonipuolistajina. - Maataloustieteen päivät 2004. 2004.       Tolvanen,Anne        Tolvanen,Anne; Siikamäki, Pirkko & Törn, Anne  Sustainability of borealand subarctic environment to nature-  based tourism. - Second InternationalConference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  82  and Protected Areas, Rovaniemi, June 16-20,2004. 2004.    http://www.metla.fi/tapahtumat/2004/mmv2/abstracts/oral/tolvanen-et-al.pdf       Törn,Anne          Törn,Anne; Tolvanen, Anne & Siikamäki, Pirkko  Attitudes of the localpopulation towards tourism and nature   conservation. - Second InternationalConference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational   and Protected Areas, June 16-20, 2004,Rovaniemi. 2004.    http://www.metla.fi/tapahtumat/2004/mmv2/abstracts/poster/torn-et-al--poster.pdf       Virtanen,Risto Juhani         Virtanen,Risto  Bryophyte communities in streams: patterns and processes. -Societas Pro Fauna eet Flora Fennica   Symposiumi, 19.11.2004, Turku. 2004.       Virtanen,Risto  Lähteikköjen sammalet. - 11.12.2003 Luonnonsuojelubiologianpäivä, SYKE, Helsinki. 2003.     5.3. Fysikaalisten tieteiden laitos     02       Aikio,Anita Taina         Aikio,Anita; Mursula, Kalevi; Buchert, S.; Forme, F.; Amm, O.; Marklund, G.; Dunlop,M.; Fontaine, D.; Vaivads, A.   & Fazakerley, A.  Temporalevolution of two auroral arcs as measured by the Cluster satellite andcoordinated   ground-based instruments. - AnnalesGeophysicae, 2004, vol. 22, s. 4089-4101.       Alekseev,Kirill        Klappenberger,F.; Alekseev, Kirill; Renk, K. F.; Scheuerer, R.; Schomburg, E.; Allen, S. J.;Ramian, G. R.; Scott, J. S.   S.; Kovsh, A.; Ustinov, V. & Zhukov,A.  Ultrafast creation and annihilation of space-charge domains in a  semiconductor superlattice observed by useof Terahertz fields. - European Physical Journal B, 2004, vol. 39, s. 483-  489.       Anttila,Rauno Antti Juhani         Anttila,Rauno; Alanko, Seppo & Horneman, Veli-Matti  C-H bendingvibration v4 of chloroform CH35Cl3. -   Molecular Physics, 2004, vol. 102, nro14-15, s. 1537-1542.       Babkovskaia,Natalia        Babkovskaia,Natalia & Poutanen, Juri  Water masers in dusty environments. -Astronomy & Astrophysics, 2004,   vol. 418, s. 117-129.       Berdyugina,Svetlana Vladimirov        Berdyugina,Svetlana  Tomography of stellar non-radial pulsations. -Astronomische Nachrichten, 2004, vol. 325, nro   3, s. 237-240.       Berdyugina,Svetlana & Fluri, D. M.  Evidence for the Hanle effect inmolecular lines. - Astronomy & Astrophysics,   2004, vol. 417, s. 775-784.       Knaack,R.; Stenflo, J. O. & Berdyugina, Svetlana  Periodic oscillationsin the north-south asymmetry of the solar   magnetic field. - Astronomy &Astrophysics, 2004, vol. 418, s. L17-L20.       Shelyag,S.; Schüssler, M.; Solanki, S. K.; Berdyugina, Svetlana & Vögler,A.  G-band spectral synthesis and   diagnostics of simulated solarmagneto-convection. - Astronomy & Astrophysics, 2004, vol. 427, s. 335-343.       Bösinger,Tilmann        Bösinger,Tilmann & Shalimov, S. L.  Dispersive changes in magneticbackground noise polarization at 0.1 to 6 Hz   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  83  during sunset and sunrise at L=1.3. -Annales geophysicae, 2004, vol. 22, nro 6, s. 1989-2000.       Bösinger,Tilmann; Demekhov, A. G. & Trakhtengerts, V. Y.  Fine structurein ionospheric Alfvén resonator spectra   observed at low latitude (L = 1.3). -Geophysical Research Letters, 2004, vol. 31, nro 18, s. L18802 (1-5).       Bösinger,Tilmann; Hussey, G. C.; Haldoupis, C. & Schlegel, K.  AuroralE-region electron density height profile   modification by electric field drivenvertical plasma transport: some evidence in EISCAT CP-1 data statistics. -   Annales Geophysicae, 2004, vol. 22, nro 3,s. 901-910.       Holter,Ø.; Galopeau, P.; Roux, A.; Perraut, S.; Pedersen, A.; Korth, A. &Bösinger, Tilmann  Two satellite study of   substorm expansion near geosynchronousorbit. - Annales Geophysicae, 2004, vol. 22, s. 4299-4310.       Calo,Antonio        Hu,Z.; Caló, Antonio; Nikkinen, Juha; Matila, Tommi; Kukk, Edwin; Aksela, Helena& Aksela, Seppo  Normal Auger   spectra of Br in alkali bromide molecules.- Journal of Chemical Physics, 2004, vol. 121, s. 8246-8252.       Paripás,B.; Vitéz, G.; Víkor, G.; Tökési, K.; Caló, Antonio; Sankari, Rami; Huttula,Marko; Aksela, Seppo & Aksela,   Helena  Angular dependence ofthe PCI line shape for photoionized Ne K-LL and Ar L-MM Auger transitions. -   Journal of Physics B: Atomic, Molecular andOptical Physics, 2004, vol. 37, s. 4507-4516.       Chernin,Arthur        Chernin,Arthur; Karachentsev, I. D.; Valtonen, M. J.; Dolgachev, V. P.; Domozhilova, L.M. & Makarov, D. I.  Very   local Hubble flow: Computer simulations ofdynamical history. - Astronomy & Astrophysics, 2004, vol. 415, s. 19-25.       Damtie,Baylie        Damtie,Baylie; Lehtinen, Markku & Nygrén, Tuomo  Decoding ofBarker-coded incoherent scatter measurements by   means of mathematical inversion. - AnnalesGeophysicae, 2004, vol. 22, s. 3-13.       Hanni,Matti Justus         Hanni,Matti; Lantto, Perttu; Runeberg, N.; Jokisaari, Jukka & Vaara,J.  Calculation of binary magnetic properties   and potential energy curve in xenon dimer:Second virial coefficient of 129Xe nuclear shielding. - Journal of Chemical   Physics, 2004, vol. 121, nro 12, s.5908-5919.       Heinäsmäki,Sami Mikael          Heinäsmäki,Sami; Aksela, Helena; Nikkinen, Juha; Kukk, Edwin; Kivimäki, Antti; Aksela,Seppo & Fritzsche, S.    Lifetime and Auger decay of stronglycorrelated 4p hole states of xenon. - Journal of Electron Spectroscopy and   Related Phenomena, 2004, vol. 137-140, s.281-285.       Horneman,Veli-Matti         Horneman,Veli-Matti  Improved wave-number tables of the carbonylsulfide  nu2 and 2nu2 bands and guides for   accurate measurement. - Journal of theOptical Society of America B, 2004, vol. 21, nro 5, s. 1050-1064.       Lattanzi,F.; di Lauro, C. & Horneman, Veli-Matti  High-resolutioninfrared spectrum of  Si2H6: rotation-torsion   analysis of the nu5 and nu7  fundamentals,and torsional splittings in the degenerate vibrational states. - Molecular   Physics, 2004, vol. 102, nro 8, s. 757-764.       Lattanzi,F.; di Lauro, C. & Horneman, Veli-Matti  Rotation-torsionanalysis of the Si2H6 infrared fundamental nu9,   perturbed by excited torsional levels ofthe vibrational ground state. - Molecular Physics, 2004, vol. 102, nro 5, s.507-  512.       Pracna,P.; Müller, H. S. P.; Klee, S. & Horneman, Veli-Matti Interactions in symmetric top molecules between   vibrational polyads: rotational androvibrational spectroscopy of low-lying states of propyne, H3C-C=CH. -   Molecular Physics, 2004, vol. 102, nro14-15, s. 1555-1568.       Huttula,Marko      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  84    Huttula,Marko; Heinäsmäki, Sami; Kukk, Edwin; Sankari, Rami; Aksela, Helena &Aksela, Seppo  Multielectron   effects in the 4d photoionization of atomicindium. - Physical Review A, 2004, vol. 70, s. 022714 (1-5).       Huttula,Marko; Kukk, Edwin; Heinäsmäki, Sami; Jurvansuu, Marko; Fritzsche, S.; Aksela,Helena & Aksela, Seppo    Effects of the open-shell electronicstructure in 4d photoionization and Auger decay of atomic Sn. - Physical Review  A, 2004, vol. 69, s. 012702 (1-6).       Thomas,T. D.; Sæthre, L. J.; Børve, K. J.; Bozek, J. D.; Huttula, Marko & Kukk,Edwin  Carbon 1s photoelectron   spectroscopy of halomethanes. Effects ofelectronegativity, hardness, charge distribution, and relaxation. - Journal   of Physical Chemistry A, 2004, vol. 108, s.4983-4990.       Ilyin,Ilya        Aerts,C.; De Cat, P.; Handler, G; Heiter, U.; Balona, L. A.; Krzesinski, J.; Mathias,P.; Lehmann, H.; Ilyin, Ilya et al.    Asteroseismology of the beta Cephei star nuEridani - II. Spectroscopic observations and pulsational frequency   analysis. - Monthly Notices of the RoyalAstronomical Society, 2004, vol. 347, s. 463-470.       Jussila,Jouni        Jussila,Jouni; Aikio, Anita; Shalimov, S. & Marple, S. R.  Cosmic radionoise absorption events associated with   equatorward drifting arcs during a substormgrowth phase. - Annales geophysicae, 2004, vol. 22, s. 1675-1686.       Karjalainen,Raine Markus         Karjalainen,Raine & Salo, Heikki  Gravitational accretion of particles inSaturns rings. - Icarus, 2004, vol. 172, s. 328-  348.       Kauranen,Mika Olavi         Kauranen,Mika & Weckström, Matti  K+ channels and their modulation by5-HT in Drosophila photoreceptors: a   modelling study. - Annals of BiomedicalEngineering, 2004, vol. 32, nro 11, s. 1580-1595.       Keränen,Antti        Becattini,F.; Gazdzicki, M.; Keränen, Antti; Manninen, Jaakko & Stock, R. Chemical equilibrium study in nucleus-  nucleus collisions at relativisticenergies. - Physical Review C, 2004, vol. 69, s. 024905 (1-19).       Korhonen,Heidi Helena         Korhonen,Heidi; Berdyugina, Svetlana & Tuominen, Ilkka  Spots on FK Com:active longitudes and "flip-flops". -   Astronomische Nachrichten, 2004, vol. 325,nro 4, s. 402-407.       Korpi,Maarit Johanna         Korpi,Maarit  Modelling the turbulent magnetized ISM. - Astrophysics andSpace Science, 2004, vol. 289, s. 449-457.       Koskela,Tuomas Jaakko         Koskela,Tuomas; Jokisaari, Jukka & Satyanarayana, C.  Correlation of129Xe NMR shielding data with the pore   structures of various aluminophosphatemolecular sieves. - Microporous and Mesoporous Materials, 2004, vol. 67, s.   113-122.       Kostama,Veli-Petri Kullervo        Kostama,Veli-Petri & Aittola, Marko  Arcuate graben of Venusian volcano-tectonicstructures: The last phase of   tectonic activity. - Astronomy &Astrophysics, 2004, vol. 428, s. 235-240.       Kukk,Edwin        Berrah,N.; Bilodeau, R. C.; Ackerman, G.; Bozek, J.; Turri, D. G.; Kukk, Edwin; Cheng,W. T. & Snell, G.  Probing   atomic and molecular dynamics from within.- Radiation Physics and Chemistry, 2004, vol. 70, s. 491-500.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  85       Berrah,N.; Bozek, J. D.; Bilodeau, R. C. & Kukk, Edwin  Studies ofcomplex systems: from atoms to clusters. -   Radiation Physics and Chemistry, 2004, vol.70, s. 57-82.       Carniato,S.; Ilakovac, V.; Gallet, J-J.; Kukk, Edwin & Luo, Yi Multidimensional transition state theory calculations   for nuclear dynamics of core-excitedmolecules. - Physical Review A, 2004, vol. 70, s. 032519 (1-5).       Kukk,Edwin; Huttula, Marko; Rius i Riu, J.; Aksela, Helena & Aksela, Seppo  Photoionization, photoexcitation and   photofragmentation of caesium halidedimers. - Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2004,   vol. 37, s. 2739-2754.       Turri,G.; Snell, G.; Langer, B.; Martins, M.; Kukk, Edwin et al.  Probingthe molecular environment using spin-  resolved photoelectron spectroscopy. -Physical Review Letters, 2004, vol. 70, nro 1, s. 013001 (1-4).       Turri,G.; Snell, G.; Langer, B.; Martins, M.; Kukk, Edwin et al.  Spin-and angle-resolved spectroscopy of S 2p   photoionization in the hydrogen sulfidemolecule. - Physical Review A, 2004, vol. 70, s. 022515 (1-7).       Kyllönen,Kati        KyllönenKati; Alanko, Seppo; Lohilahti, Jarmo & Horneman, Veli-Matti High resolution Fourier transform infrared   spectroscopy on CH2DI and CHD2I: evaluationof the ground state constants and analyses of the C-I stretching   bands  nu3. - Molecular Physics, 2004,vol. 102, nro 14-15, s. 1597-1604.       Käpylä,Petri        Brandenburg,A.; Käpylä, Petri & Mohammed, A.  Non-Fickian diffusion and tauapproximation from numerical   turbulence. - Physics of Fluids, 2004, vol.16, nro 4, s. 1020-1027.       Käpylä,Petri; Korpi, Maarit & Tuominen, Ilkka  Local models of stellarconvection: Reynolds stresses and turbulent   heat transport. - Astronomy &Astrophysics, 2004, vol. 422, s. 793-816.       Laurikainen,Eija Irene         Buta,R.; Laurikainen, Eija & Salo, Heikki  Distribution of maximumrelative gravitational torques in disk galaxies. -   Astronomical Journal, 2004, vol. 127, s.279-294.       Laurikainen,Eija; Salo, Heikki & Buta, R.  Comparison of bar strengths andfractions of bars in active and nonactive   galaxies. - Astrophysical Journal, 2004,vol. 607, s. 103-124.       Laurikainen,Eija; Salo, Heikki; Buta, R. & Vasylyev, S.  Bar-inducedperturbation strengths of the galaxies in the   Ohio State University Bright Galaxy Survey- I. - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2004, vol. 355,   s. 1251-1271.       Thomsen,B.; Hjorth, J.; Watson, D.; Gorosabel, J.; Fynbo, J. P. U.; Jensen, B. L.;Andersen, M. I.; Dall, T. H.;   Rasmussen, J. R.; Bruntt, H.; Laurikainen,Eija; Augusteijn, T.; Pursimo, T.; Germany, L.; Jakobsson, P. & Pedersen,   K.  Supernova 2003Iw associatedwith X-ray flash 031203. - Astronomy & Astrophysics, 2004, vol. 419, s.L21-L25.       Lohilahti,Jarmo Ensio         Lohilahti,Jarmo & Horneman, Veli-Matti  FTFIR-spectrum of the ground stateof D2CO. - Journal of Molecular   Spectroscopy, 2004, vol. 228, s. 1-6.       Morishima,Ryuji        Morishima,Ryuji & Salo, Heikki  Spin rates of small moonlets embedded inplanetary rings. I. Three body   calculations. - Icarus, 2004, vol. 167, s.330-346.       Morishima,Ryuji & Watanabe, S.  Co-accretion of the Earth-Moon systemafter the giant impact: reduction of the   total angular momentum by lunar impactejecta. - Icarus, 2004, vol. 168, s. 60-79.       Mukhopadhyay,Banibrata       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  86    Misra,R.; Harikrishnan, K. P.; Mukhopadhyay, Banibrata; Ambika, G. & Kembhavi, A.K.  Chaotic behavior of the   black hole system GRS 1915+105. -Astrophysical Journal, 2004, vol. 609, s. 313-316.       Mursula,Kalevi Juhani         Martini,D.; Mursula, Kalevi & Körmendi, A.  Possible planetaryexcitation of earthquakes. - Acta Geodaetica et   Geophysica Hungarica, 2004, vol. 39, nro 4,s. 439-446.       Mursula,Kalevi & Vilppola, Jari  Fluctuations of the solar dynamoobserved in the solar wind and interplanetary   magnetic field at 1 AU and in the outerheliosphere. - Solar Physics, 2004, vol. 221, s. 337-349.       Prikner,K.; Mursula, Kalevi; Kangas, J.; Kerttula, R. & Feygin, F. Z. Effect of the ionospheric Alfvén resonator on   multiband Pc1 pulsation. - AnnalesGeophysicae, 2004, vol. 22, s. 643-651.       Vernova,E. S.; Mursula, Kalevi; Tyasto, M. I. & Baranov, D. G. Long-term longitudinal asymmetries in sunspot   activity: difference between the ascendingand descending phase of the solar cycle. - Solar Physics, 2004, vol. 221, s.   151-165.       Niemelä,Karri Sakari         Harju,A.; Räsänen, E.; Saarikoski, H.; Puska, M. J.; Nieminen, R. M. & Niemelä,Karri  Broken symmetry in density-  functional theory: Analysis and cure. -Physical Review B, 2004, vol. 69, s. 153101 (1-4).       Pennanen,Teemu Sakari         Pennanen,Teemu; Vaara, J.; Lantto, Perttu; Sillanpää, Atte; Laasonen, Kari &Jokisaari, Jukka  Nuclear magnetic   shielding and quadrupole coupling tensorsin liquid water: A combined molecular dynamics simulation and quantum   chemical study. - Journal of the AmericanChemical Society, 2004, vol. 126, s. 11093-11102.       Poutanen,Juri        Poutanen,Juri & Gierlinski, M.  Modelling the pulse profiles of accretingmillisecond pulsars and X-ray bursters. -   Nuclear Physics B (Proc. Suppl.), 2004,vol. 132, s. 640-643.       Stern,B. E. & Poutanen, Juri  Gamma-ray bursts from synchrotronself-Compton emission. - Monthly Notices of the   Royal Astronomical Society, 2004, vol. 352,s. L35-L39.       Viironen,K. & Poutanen, Juri  Light curves and polarization of accretion-and nuclear-powered millisecond pulsars. -   Astronomy & Astrophysics, 2004, vol.426, s. 985-997.       Raitala,Jouko Tapani         Cremonese,G.; Capria, M. T.; Achilli, V.; Angrilli, F.; Baggio, P.; Barbieri, C.;Baumgardner, J.; Bistacchi, N.;   Capaccioni, F. et al.; Raitala,Jouko  MEMORIS: a wide angle camera for the BepiColombo mission. -Advances in   Space Research, 2004, vol. 33, s.2182-2188.       Neukum,G.; Jaumann, R.; Hoffmann, H.; Hauber, E.; Head, J. W.; Basilevsky, A. T.;Ivanov, B. A.; Werner, S. C. et   al.; HRSC co-investigator team; Raitaa,Jouko  Recent and episodic volcanic and glacial activity on Marsrevealed   by the high resolution stereo camera. -Nature, 2004, vol. 432, nro 7020, s. 971-979.       Rautiainen,Pertti Tapani         Rautiainen,Pertti; Salo, Heikki & Buta, R.  Dynamical modelling of aremarkable four-armed barred spiral galaxy ESO   566-24. - Monthly Notices of the RoyalAstronomical Society, 2004, vol. 349, s. 933-944.       Rummukainen,Kari        Kajantie,K.; Laine, M.; Neuhaus, T.; Rajantie, A. & Rummukainen, Kari Duality and scaling in 3-dimensional scalar   electrodynamics. - Nuclear Physics B, 2004,vol. 699, s. 632-656.       Laine,M.; Meyer, H. B.; Rummukainen, Kari & Shaposhnikov, M. Effective gauge theories on domain walls via bulk   confinement. - Journal of High EnergyPhysics, 2004, nro 4, s. 027 (1-24).  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  87       Rummukainen,Kari & Weigert, H.  Universal features of JIMWLK and BKevolution at small x. - Nuclear Physics A,   2004, vol. 739, s. 183-226.       Salo,Jouko Heikki Kalevi        Fuentes-Carrera,I.; Rosado, M.; Amram, P.; Dultzin-Hacyan, D.; Cruz-Conzales, I.; Salo, Heikki;Laurikainen, Eija;   Bernal, A.; Ambrocio-Cruz, P. & LeCoarer, E.  Isolated interacting galaxy pair NGC 5426/27 (Arp 271).- Astronomy   & Astrophysics, 2004, vol. 415, s.451-469.       Salo,Heikki; Karjalainen, Raine & French, R. G.  Photometric modelingof Saturns rings. II. Azimuthal asymmetry in   reflected and transmitted light. - Icarus,2004, vol. 170, s. 70-90.       Sankari,Rami Juhani         Sankari,Rami; Ricz, S.; Kövér, Á; Jurvansuu, Marko; Varga, D.; Nikkinen, Juha; Ricsoka,T.; Aksela, Helena &   Aksela, Seppo  Angulardistribution of Xe 5p spin-orbit components at 100-200 eV photon energies. -Physical   Review A, 2004, vol. 69, s. 012707 (1-4).       Saunavaara,Jani Petteri         Cifelli,M.; Saunavaara, Jani; Jokisaari, Jukka & Veracini, C. A.  129Xenuclear shielding and diffusion in the A and   C* phases of a chiral smectogen. - Journalof Physical Chemistry A, 2004, vol. 108, s. 3973-3979.       Thuneberg,Erkki        Viljas,J. K. & Thuneberg, Erkki  Dissipative currents in superfluid 3Heweak links. - Physical Review Letters, 2004,   vol. 93, nro 20, s. 205301 (1-4).       Viljas,J. K. & Thuneberg, Erkki  Dissipative currents in superfluid3He-B weak links. - Journal of Low Temperature   Physics, 2004, vol. 134, nro 1/2, s.743-748.       Viljas,J. K. & Thuneberg, Erkki  Textural effects and spin-waveradiation in superfluid 3He weak links. - Journal of   Low Temperature Physics, 2004, vol. 136,nro 5/6, s. 329-342.       Vaara,Juha Tapani         Manninen,P. & Vaara, Juha  Magnetic-field dependence of 59Co nuclearmagnetic shielding in Co(III) complexes. -   Physical Review A, 2004, vol. 69, s. 022503(1-5).       Manninen,P.; Vaara, Juha & Pyykkö, P.  Magnetic-field-induced quadrupolecoupling in the nuclear magnetic   resonance of noble gas atoms and molecules.- Physical Review A, 2004, vol. 70, s. 043401 (1-9).       Manninen,P.; Vaara, Juha & Ruud, K.  Perturbational relativistic theoryof electron spin resonance g-tensor. -   Journal of Chemical Physics, 2004, vol.121, nro 3, s. 1258-1265.       Telyatnyk,L. T.; Vaara, Juha; Rinkevicius, Z. & Vahtras, O.  Influence ofhydrogen bonding in the paramagnetic   NMR shieldings of nitronylnitroxidederivative molecules. - Journal of Physical Chemistry B, 2004, vol. 108, s.1197-  1206.       Vähäsöyrinki,Mikko        Niven,J. E.; Vähäsöyrinki, Mikko; Juusola, M. & French, A. S. Interactions between light-induced currents, voltage-  gated currents, and input signal propertiesin Drosophila photoreceptors. - Journal of Neurophysiology, 2004, vol.   91, s. 2696-2706.     03       Aittola,Marko Ensio         Aittola,Marko; Kostama, Veli-Petri; Korteniemi, J.; Raitala, Jouko; Neukum, G. &the HRSC co-investigator team    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  88  Paterae of Hellas viewed by the MEX HRSC:Amphitrites Patera, preliminary results. - 40th Vernadsky-Brown   Microsymposium on Comparative Planetology,October 11-13, 2004, Moscow, Russia. 2004. s. 03 (1-2).       Calo,Antonio        Hu,Z. F.; Caló, Antonio; Kukk, Edwin; Nikkinen, Juha; Aksela, Helana & Aksela,Seppo  Change in the normal   Auger spectrum of Br in alkali bromides. -Max-lab Activity Report 2003, Lund, Sweden. Eds. J. N. Andersen et al.   2004. s. 180-181.       Kostama,Veli-Petri Kullervo        Ivanov,M. A.; Korteniemi, J.; Kostama, Veli-Petri; Aittola, Marko; Raitala, Jouko;Neukum, G. & HRSC co-  investigator team  Majorepisodes of the hydrologic and volcanic history of Hesperia Planum, Mars. -40th   Vernadsky-Brown Microsymposium onComparative Planetology, October 11-13, 2004, Moscow, Russia. 2004. s. 37   (1-2).       Korteniemi,J.; Kostama, Veli-Petri; Aittola, Marko; Lahtela, H.; Öhman, Teemu; Törmänen,Terhi;  Raitala, Jouko;   Neukum, G. & the HRSC co-investigatorteam  HRSC study of an unnamed Martian impact crater at 24.5 S, 80.9E. -   40th Vernadsky-Brown Microsymposium onComparative Planetology, October 11-13, 2004, Moscow, Russia. 2004.   s. 46 (1-2).       Kostama,Veli-Petri; Ivanov, M.; Korteniemi, J.; Lahtela, H.; Aittola, Marko; Raitala,Jouko; Neukum, G. & the HRSC   co-investigator team  Paleolakein Morpheos basin (southern Hesperia Planum) as source for Reull Vallis, Mars.-   40th Vernadsky-Brown Microsymposium onComparative Planetology, October 11-13, 2004, Moscow, Russia. 2004.   s. 47 (1-2).       Kostama,Veli-Petri; Kreslavsky, M. A. & Head, J. W.  Craters and othercircular features in the northern circumpolar   area, Mars. - 35th Lunar and PlanetaryScience Conference, March 15-19, 2004, Houston, USA. 2004. s. 1203.pdf.       Krassilnikov,A. S.; Kostama, Veli-Petri & Aittola, Marko  Relationshipbetween coronae, regional plains and rift   zones on Venus, preliminary results. - 35thLunar and Planetary Science Conference, March 15-19, 2004, Houston,   USA. 2004. s. 1583.pdf.       Lahtela,H.; Kostama, Veli-Petri; Korteniemi, J.; Raitala, Jouko; Aittola, Marko;Neukum, G. & the HRSC co-  investigator team  Analysis ofcrater lakes and lake chains in the eastern rim region of Hellas basin, Mars:   Preliminary results from the MEX HRSC data.- 40th Vernadsky-Brown Microsymposium on Comparative   Planetology, October 11-13, 2004, Moscow,Russia. 2004. s. 55 (1-2).       Kukk,Edwin        Kisand,V.; Nõmmiste, E.; Kukk, Edwin; Caló, Antonio; Aksela, Helana & Aksela,Seppo  Photoexcitation,   photoionisation and photofragmentation ofmolecular rubidium halides. - Max-lab Activity Report 2003, Lund,   Sweden. Eds. J. N. Andersen et al. 2004. s.126-127.       Partanen,Leena Hannele         Partanen,Leena; Sankari, Rami; Kukk, Edwin; Osmekhin, S.; Hu, Z. F. & Aksela,Helena  Experimental branching   ratios of Xe ions following the 3d5/2ionization and the 3d-15/26p resonance excitations. - Max-lab Activity Report   2003, Lund, Sweden. Eds. J. N. Andersen etal. 2004. s. 204-205.       Raitala,Jouko Tapani         Luiro,K.; Raitala, Jouko; Hauber, E.; Neukum, G. & the HRSC co-investigatorteam  Mass wasting events in   coprates chasma postdating the tectonicscarp - examples studied from HRSC data. - 40th Vernadsky-Brown   Microsymposium on Comparative Planetology,October 11-13, 2004, Moscow, Russia. 2004. s. 61 (1-2).       Raitala,Jouko; Aittola, Marko; Korteniemi, J.; Kostama, Veli-Petri; Neukum, G. &the HRSC co-investigator team    Paleostructures of the middle ClaritasFossae region, Mars, as studied from the MOLA and MEX HRSC data. - 40th   Vernadsky-Brown Microsymposium onComparative Planetology, October 11-13, 2004, Moscow, Russia. 2004. s. 74   (1-2).       Raitala,Jouko; Ivanov, M.; Aittola, Marko; Kostama, Veli-Petri & Korteniemi,J.  History of deposition and nature of   material in Hellas Basin, Mars. - 35thLunar and Planetary Science Conference, March 15-19, 2004, Houston, USA.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  89  2004. s. 1134.pdf.       Sankari,Rami Juhani         Osmekhin,S.; Määttä, M.; Sankari, Rami; Nikkinen, Juha; Kukk, Edwin; Huttula,Saana-Maija; Heinäsmäki, Sami;   Aksela, Helena & Aksela,Seppo  Study of the casacde Auger transitions following  Xe4d-13/2,5/26p excitations. -   Max-lab Activity Report 2003, Lund, Sweden.Eds. J. N. Andersen et al. 2004. s. 200-201.       Osmekhin,S.; Urpelainen, S.; Sankari, Rami; Nikkinen, Juha; Huttula, Marko; Kukk, Edwin;Heinäsmäki, Sami; Aksela,   Helena & Aksela, Seppo Photoelectron spectra of molecular antimony clusters. - Max-lab Activity Report2003,   Lund, Sweden. Eds. J. N. Andersen et al.2004. s. 202-203.       Schulz,J.; Tchaplyguine, M.; Rander, T.; Björneholm, O.; Svensson, S.; Sankari, Rami;Kukk, Edwin; Heinäsmäki,   Sami; Nikkinen, Juha; Aksela, Helena &Aksela, Seppo  Photoelectron spectroscopy on laser excited Na atoms.-   Max-lab Activity Report 2003, Lund, Sweden.Eds. J. N. Andersen et al. 2004. s. 210-211.       Vaara,Juha Tapani         Vaara,Juha; Manninen, P. & Lantto, Perttu  Perturbational and ECPcalculation of relativistic effects in NMR   shielding and spin-spin coupling. -Calculation of NMR and EPR parameters. Theory and applications. Eds. M.   Kaupp; M. Bühl & V. G. Malkin.Weinheim, Wiley-VCH 2004. s. 209-226.     06       Danielides,Michael        Danielides,Michael  Mini-Dobson - selbst gebaut. - Sterne und Weltraum, 2004,nro 9, s. 78-80.       Danielides,Michael  Weltraum-Messe 2003 in Helsinki. - Sterne und Weltraum,2004, nro 3, s. 83-84.     09       Raitala,Jouko Tapani         Raitala,Jouko; Badjukov, D.; Öhman, Teemu; Lorentz,  K. & Ojala,K.  Size of the Kara crater. - 26th Nordic   Geological Winter Meeting, January 6th -9th, 2004, Uppsala, Sweden. Ed. by J. Mansfeld. GFF vol. 126, part 1,   Stockholm. Geological Society of Sweden2004. s. 55.       Vishnevsky,S. A.; Raitala, Jouko; Gibsher, N. A.; Öhman, Teemu & Palchik, N.A.  Popigai "fluidizite" dykes: new   data on their mineralogy and petrology. -67th Annual Meeting of the Meteoritical Society, August 2-6, 2004, Rio de   Janeiro, Brazil. Meteoritics &Planetary Science. Ed. by A.J. T. Jull. Supplement vol. 39, nro 8. 2004. s.A109.     22       Aikio,Anita Taina         Aikio,Anita; Nygrén, T.; Voiculescu, M. & Ruohoniemi, M.  Relation ofinterplanetary magnetic field and polar cap   sporadic-E. - Proceedings of the XXXVIIIAnnual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004,   Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. ReportSeries in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 175.       Aittola,Marko Ensio         Aittola,Marko; Korteniemi, J.; Kostama, Veli-Petri; Lahtela, H.; Raitala, Jouko &the MEX HRSC science team  Mars   studies will benefit from the advanced datasets acquired by the notable European Mars mission. - Proceedings of   the XXXVIII Annual Conference of theFinnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.   Rasinkangas. Report Series in PhysicalSciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 94.       Aksela,Seppo Olavi         Loos,Enrico & Aksela, Seppo  Design of a new high resolutiontime-of-flight electron spectrometer. - Proceedings   of the XXXVIII Annual Conference of theFinnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.   Rasinkangas. Report Series in PhysicalSciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 319.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  90       Alanko,Katja Maria         Alanko,Katja; Usoskin, Ilya & Mursula, Kalevi  Streaming of galacticcosmic rays in the heliosphere and the role of   drifts. - Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,   Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Seriesin Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 185.       Alanko,Seppo Ilmari         Alanko,Seppo; Horneman, Veli-Matti & Anttila, Rauno  C-H bendingvibration nu4 of chloroform CH35  Cl3. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 52.       Alekseev,Kirill        Alekseev,Kirill; Pietiläinen, Pekka & Kusmartsev, F. V.  Symmetry-breakingand domains in THz-driven   semiconductor superlattices. - Proceedingsof the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society,   March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25.   2004. s. 119.       Alekseev,Kirill; Ponomarev, A. V. & Konotop, V. V.  Cascading, switchingand chaos in nonlinear photonic   crystals. - Proceedings of the XXXVIIIAnnual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,   Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Seriesin Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 285.       Asikainen,Timo Heikki Kalevi         Asikainen,Timo; Mursula, Kalevi; Friedel, R. & Daly, P.  Statistical studyof the ener getic particles in the exterior   cusp and high-latitude dayside plasmasheet. - Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish   Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences,   University of Oulu nro 25. 2004. s. 166.       Damtie,Baylie        Damtie,Baylie; Nygrén, Tuomo & Lehtinen, Markku  Optimal waveforms foran incoherent scatter radar. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 165.       Danielides,Michael        Kozelova,T.; Danielides, Michael; Lazurin, L.; Kozelov, B.; Meredith, N.; Jussila, Jouni& Korth, A.  Multiple-onset   substorm case study using CRRES satelliteand ground based measurements. - Proceedings of the XXXVIII Annual   Conference of the Finnish Physical Society,March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in   Physical Sciences, University of Oulu nro25. 2004. s. 178.       Holma,Hannu Johannes         Holma,Hannu; Kaila, K. & Jussila, Jouni  Recognizing blue emission inartificial aurora. - Proceedings of the   XXXVIII Annual Conference of the FinnishPhysical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.   Report Series in Physical Sciences,University of Oulu nro 25. 2004. s. 173.       Horneman,Veli-Matti         Lehtomaa,J.; Horneman, Veli-Matti; Alanko, Seppo & Sarkkinen, Hannu Measurements of absorption line   intensities using FTIR spectrometer. -Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical   Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 304.       Huttula,Marko        Huttula,Marko; Kukk, Edwin; Heinäsmäki, Sami; Aksela, Helena & Aksela,Seppo  4d photoionization of atomic   indium. - Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,   Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Seriesin Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 49.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  91       Huttula,Marko; Kukk, Edwin; Rius i Riu, J.; Aksela, Helena & Aksela,Seppo  Photon induced processes in Cesium   halide dimers. - Proceedings of the XXXVIIIAnnual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004,   Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. ReportSeries in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 48.       Huttula,Saana-Maija         Huttula,Saana-Maija; Heinäsmäki, Sami; Aksela, Helena; Kukk, Edwin; Huttula, Marko& Aksela, Seppo    Experimental and theoretical study of thecascade Auger transitions in Kr and Xe. - Proceedings of the XXXVIII   Annual Conference of the Finnish PhysicalSociety, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report   Series in Physical Sciences, University ofOulu nro 25. 2004. s. 44.       Huttula,Saana-Maija; Kukk, Edwin; Heinäsmäki, Sami; Fritzsche, S.; Aksela, Helena &Aksela, Seppo  Relativistic   effects in the anisotropy of thenear-threshold Kr 3d and Xe 3d photoionization. - Proceedings of the XXXVIII   Annual Conference of the Finnish PhysicalSociety, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report   Series in Physical Sciences, University ofOulu nro 25. 2004. s. 41.       Jussila,Jouni        Jussila,Jouni; Holma, Hannu & Aikio, Anita  High-resolution EISCAT andoptical observations of active rayed   auroral arcs. - Proceedings of the XXXVIIIAnnual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004,   Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. ReportSeries in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 174.       Kaila,Kari Untamo         Kaila,Kari  Bologna process. - Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society,   March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25.   2004. s. 324.       Kaila,Kari; Holma, Hannu; Kosch, M. & Rietveld, M.  Height of theatomic oxygen emission in the artificial aurora   observed on 12th Nov 2001. - Proceedings ofthe XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society,   March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25.   2004. s. 164.       Kantola,Anu Maria         Kantola,Anu; Luckhurst, G. R.; Sugimura, A. & Timimi, B. A.  DeuteriumNMR spectroscopy and field-induced   director dynamics in liquid crystals. -Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical   Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 216.       Karinen,Arto        Karinen,Arto & Mursula, Kalevi  Dst index since 1932. - Proceedings ofthe XXXVIII Annual Conference of the   Finnish Physical Society, March 18-20,2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences,   University of Oulu nro 25. 2004. s. 180.       Karjalainen,Raine Markus         Karjalainen,Raine & Salo, Heikki  Gravitational accretion of particles inSaturns rings. - Proceedings of the XXXVIII   Annual Conference of the Finnish PhysicalSociety, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report   Series in Physical Sciences, University ofOulu nro 25. 2004. s. 87.       Koskela,Tuomas Jaakko         Koskela,Tuomas; Jokisaari, Jukka & Satyanarayana, C.  Application of129Xe nuclear magnetic resonance   spectroscopy to study to shielding tensorsof adsorbed xenon in various aluminophosphate molecular sieves. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 218.       Kukk,Edwin      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  92    Calo,Antonio; Hu, Z. F.; Kukk, Edwin; Aksela, Helena & Aksela, Seppo Auger electron spectroscopy of ionic   molecules. - Proceedings of the XXXVIIIAnnual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004,   Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. ReportSeries in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 36.       Hu,Z. F., Calo, Antonio; Kukk, Edwin; Nikkinen, Juha; Aksela, Helena & Aksela,Seppo  Normal Auger spectra of   bromine in gas phase XBr (X= H, Li, Na, K,Cs) molecules. - Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the   Finnish Physical Society, March 18-20,2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences,   University of Oulu 2004. s. 44.       Mäkinen,Ari; Kovala, Pentti; Kukk, Edwin & Aksela, Seppo  Inductionheating and automated temperature control   for electron spectroscopic measurements. -Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical   Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 312.       Kyllönen,Kati        Kyllönen,Kati; Alanko, Seppo; Lohilahti, Jarmo & Horneman, Veli-Matti High resolution FTIR spectroscopy on   CH2 DI and CHD2 I: the accurate groundstate constants determined from the fundamental bands nu6. - Proceedings   of the XXXVIII Annual Conference of theFinnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.   Rasinkangas. Report Series in PhysicalSciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 53.       Lantto,Perttu Olavi         Lantto,Perttu; Vaara, J. & Aucar, G. A.  Relativistic heavy atom effectin heavy atom shielding (HAHA) in XH3 (X =   C, Si, Ge, Sn, Pb). - Proceedings of theXXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20,   2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 217.       Laurikainen,Eija Irene         Pelttari,L.; Laurikainen, Eija & Salo, Heikki  NGC 5426/27 (ARP 271) -near-IR observations and modelling. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 86.       Lohilahti,Jarmo Ensio         Baskakov,O. I.; Markov, I. A. & Lohilahti, Jarmo  nu4 and nu5 fundamentalbands of formic ACID molecule HCOOH   together with 2nu7, nu7 + nu9 and 2nu9states. - Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish   Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences,   University of Oulu nro 25. 2004. s. 55.       Lohilahti,Jarmo; Mattila, H. & Horneman, Veli-Matti  Ground state spectrumof D213CO molecule measured by FTIR-  spectrometer. - Proceedings of the XXXVIIIAnnual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004,   Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. ReportSeries in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 54.       Mattila,Antti-Jussi         Mattila,Antti-Jussi; Kataja, K.; Alanko, Seppo; Känsäkoski, M. & Niemelä,P.  Modelling of the local electric field of   silver particles in surface-enhanced RAMANscattering by FDTD method. - Proceedings of the XXXVIII Annual   Conference of the Finnish Physical Society,March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in   Physical Sciences, University of Oulu nro25. 2004. s. 300.       Mursula,Kalevi Juhani         Mursula,Kalevi & Hiltula, Teemu  Bashful ballerina: Southward shiftedheliospheric current sheet. - Proceedings of   the XXXVIII Annual Conference of theFinnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.   Rasinkangas. Report Series in PhysicalSciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 182.       Mursula,Kalevi; Martini, D. & Karinen, Arto  Did open solar magneticfield increase during the last 100 years: a   reanalysis of geomagnetic activity. -Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical   Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 183.       Sillanpää,I.; Kallio, E.; Janhunen, P.; Schmidt, W.; Mursula, Kalevi; Vilppola, Jari& Tanskanen, Pekka  Modelling of   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  93  the ion escape at Titan. - Proceedings ofthe XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-  20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25.2004. s. 95.       Niemelä,Karri Sakari         Mikkonen,Marko; Harju, A.; Siljamäki, S.; Sverdlov, V. & Niemelä, Karri Quantum dot with a charged impurity. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 132.       Nikkinen,Juha        Nikkinen,Juha; Aksela, Helena; Heinäsmäki, Sami; Kukk, Edwin; Berrah, N. & Aksela,Seppo  Strong electron   correlation in Ca 2p, Sr 3d and Ba 4 d corehole states investigated by means of photoelectron spectroscopy and   MCDF calculations. - Proceedings of theXXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20,   2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 47.       Oikarinen,Antti Johannes         Oikarinen,Antti; Manninen, Jyrki & Turunen, Tauno  Magnetosphericallypropagated power line radiation detected   in northern Finland. - Proceedings of theXXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20,   2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 177.       Partanen,Leena Hannele         Partanen,Leena; Jonauskas, V.; Huttula, Marko; Aksela, Seppo & Aksela,Helena  Auger cascade satellites   following 3d ionization in Xenon. -Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society,   March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25.   2004. s. 39.       Partanen.Leena; Rius i Riu, J.; Sankari, Rami; Huttula, Marko; Kivimäki, Antti; Kukk,Edwin; Nikkinen, Juha;   Osmekhin, S.; Penttilä, Anna; Zengfa, H.;Aksela, Helena & Aksela, Seppo  Multiple ionization of Xe -Comparison   of de-excitation pathways following 3d-1ionization and 3d-16p resonance excitation. - Proceedings of the XXXVIII   Annual Conference of the Finnish PhysicalSociety, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report   Series in Physical Sciences, University ofOulu nro 25. 2004. s. 51.       Penttilä,Anna        Penttilä,Anna; Heinäsmäki, Sami & Aksela, Helena  Detailed theoreticalstudy of decay processes following   photoionization reveals defects in atomicstructure calculations. - Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of   the Finnish Physical Society, March 18-20,2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical   Sciences, University of Oulu nro 25. 2004.s. 37.       Penttilä,Anna; Heinäsmäki, Sami; Sankari, Rami; Aksela, Seppo & Aksela,Helena  Using deconvolution method to   improve resolution without a loss intransmission strong electron correlation in Ca 2p, Sr 3d and Ba 4d core. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 46.       Pietiläinen,Esa Pekka         Pietiläinen,Pekka; Alekseev, Kirill & Isohätälä, J.  Nonlinear transportphenomena in the pendulum limit of   semiconductor superlattices. - Proceedingsof the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society,   March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25.   2004. s. 237.       ZaratieguiGarcía, J. & Pietiläinen, Pekka  Optimal size three-dimensionalquantum rings. - Proceedings of the   XXXVIII Annual Conference of the FinnishPhysical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.   Report Series in Physical Sciences,University of Oulu nro 25. 2004. s. 118.       Poutanen,Juri        Babkovskaia,Natalia & Poutanen, Juri  Water masers in dusty environments. -Proceedings of the XXXVIII Annual   Conference of the Finnish Physical Society,March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in   Physical Sciences, University of Oulu nro25. 2005. s. 80.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  94       Poutanen,Juri  Physics of X-ray emission from accreting millisecond pulsars.- Proceedings of the XXXVIII Annual   Conference of the Finnish Physical Society,March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in   Physical Sciences, University of Oulu nro25. 2004. s. 76.       Raitala,Jouko Tapani         Raitala,Jouko; Aittola, Marko; Kostama, Veli-Petri; Korteniemi, Jarmo; Lahtela, Hanna& Öhman, Teemu  Geology   and climate changes on Mars. - FirstInternational Symposium on Space Climate "Direct and Indirect Observationsof   Long-Term Solar Activity", June 20-23,2004, Oulu, Finland. 2004. s. 91.       Rautiainen,Pertti Tapani         Rautiainen,Pertti; Salo, Heikki & Buta, R.  Dynamical modelling of afour-armed barred spiral galaxy ESO 566-24. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 85.       Salmela,Iikka        Salmela,Iiikka; Heimonen, Kyösti & Weckström, Matti  Hodgkin-Huxley typecompartmental modelling of cockroach   photoreceptors. - Proceedings of theXXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20,   2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 279.       Salo,Jouko Heikki Kalevi        Morishima,R. & Salo, Heikki  Spin rates of small moonlets embedded inplanetary rings. - Proceedings of the   XXXVIII Annual Conference of the FinnishPhysical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.   Report Series in Physical Sciences,University of Oulu nro 25. 2004. s. 88.       Salo,Heikki  Dynamical and photometric modeling of Saturns rings. -Proceedings of the XXXVIII Annual   Conference of the Finnish Physical Society,March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in   Physical Sciences, University of Oulu nro25. 2004. s. 78.       Sankari,Rami Juhani         Osmekhin,S.; Määttä, M.; Rius i Riu, J.; Sankari, Rami; Nikkinen, Juha; Kukk, Edwin;Huttula, Saana-Maija;   Heinäsmäki, Sami;  Aksela, Helena& Aksela, Seppo  Experimental and theoretical study of theresonance Auger   decay of XE 4d-16p. - Proceedings of theXXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20,   2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.Report Series in Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 50.       Sankari,Rami; Aksela, Seppo; Tchaplyguine, M. & Svensson, S.  Studies ofdifferent designs to update the Finnish-  Swedish beamline I411 at MAX-laboratory. -Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical   Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 188.       Sankari,Rami; Ricz, S.; Kövér, A.; Jurvansuu, Marko; Varga, D.; Nikkinen, Juha;Ricsoka, T.; Aksela, Helena &   Aksela, Seppo  Angulardistribution of Xe 5p spin-orbit components at 100-200 eV photon energies. -Proceedings   of the XXXVIII Annual Conference of theFinnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R.   Rasinkangas. Report Series in PhysicalSciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 45.       Saunavaara,Jani Petteri         Saunavaara,Jani; Cifelli, M.; Jokisaari, Jukka & Veracini, C. A.  129Xe NMRshielding and diffusion in the A and C*   phases of a chiral smectic liqyid crystal.- Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical   Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 215.       Taipaleenmäki,Tauno        Taipaleenmäki,Tauno; Saarela, Mikko & Kusmartsev, F. V.  Phase diagram ofelectrons mixed with holes in   semiconductors and with protons in giantplanets. - Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish   Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences,   University of Oulu nro 25. 2004. s. 231.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  95       Telkki,Ville-Veikko Aukusti       Telkki,Ville-Veikko; Lounila, Juhani & Jokisaari, Jukka  Freezing andmelting phenomena of acetonitrile confined to   mesoporous materials as studies by 129XeNMR - A new possibility to derive information about pore sizes. -   Proceedings of the XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   Ed. R. Rasinkangas. Report Series inPhysical Sciences, University of Oulu nro 25. 2004. s. 202.       Thuneberg,Erkki        Thuneberg,Erkki  Theories for Fermi superfluids. - Proceedings of the XXXVIIIAnnual Conference of the Finnish   Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences,   University of Oulu nro 25. 2004. s. 9.       Virtanen,T. & Thuneberg, Erkki  Calculation of hydrodynamic vs. ballisticcross-over for vibrating wire in 3HE-4HE   mixture. - Proceedings of the XXXVIIIAnnual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,   Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Seriesin Physical Sciences, University of Oulu nro 25. 2005. s. 35.       Vaara,Juha Tapani         Manninen,Pekka & Vaara, Juha  Quadratic magnetic-field depencence of NMRparameters. - Proceedings of the   XXXVIII Annual Conference of the FinnishPhysical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland. Ed. R. Rasinkangas.   Report Series in Physical Sciences,University of Oulu nro 25. 2004. s. 203.       Weckström,Matti Tapani         Weckström,Matti; Vähäsöyrinki, Mikko; Heimonen, Kyösti & Kauranen, Mika Microvillar membrane and electrical   properties of insect photoreceptors. -Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical   Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences, University of Oulu   nro 25. 2004. s. 278.       Vilppola,Jari Heikki         Vilppola,Jari; Mursula, Kalevi; Tanskanen, P.; Barraclough, B. L. & Young,D.  Cassini plasma spectrometer   (CAPS/IBS) and the orbit insertion in July2004. - Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish   Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu,Finland. Ed. R. Rasinkangas. Report Series in Physical Sciences,   University of Oulu nro 25. 2004. s. 181.     5.4. Geotieteiden laitos     02       Alapieti,Tuomo Tapio         Barkov,A. Y.; Fleet, M. E.; Martin, R. F. & Alapieti, Tuomo T.  Zonedsulfides and sulfarsenides of the platinum-  group elements from the Penikat layeredcomplex. - Canadian Mineralogist, 2004, vol. 42, s. 515-537.       Devaraju,T. C.;  Alapieti, Tuomo T. & Kaukonen, Risto J. Geochemistry of ultramafic lenses in the granitoids of the   southeastern flanks of Shimoga supracrustalbelt (Karnataka) with a note on the distribution of platinum group   elements and minerals. - Journal of theGeological Society of India, 2004, vol. 63, s. 371-386.       Devaraju,T. C.; Alapieti, Tuomo T. & Kaukonen, Risto J.  Ni-Au-PGE mineralizationin the ultramafic body at   Shangaraghatta, Shimoga Schist Belt,Karnataka: A mineralogical and geochemical study. - Journal of the Geological   Society of India, 2004, vol. 63, s.611-624.       Hanski,Eero        Hanski,Eero; Walker, R. J.;  Huhma, H.; Polyakov, G. V.; Balykin, P. A.; Hoa, T.T. & Phuong, N. T.  Origin of the   Permian-Triassic komatiites, northwesternVietnam. - Contributions to Mineralogy and Petrology, 2004, vol. 147, s.   453-469.       Hjelt,Sven-Erik Oskar    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  96       Bruneton,M.; Pedersen, H. A.; Farra, V.; Arndt, N. T.; Vacher P.; Achauer, U.; Alinaghi,A.; Ansorge, J.; Bock, G. et   al.; Hjelt, Sven-Erik; Komminaho, Kari;Kozlovskaya, Elena; Tiikkainen, J.; Yliniemi, Jukka  Complexlithospheric   structure under the central Baltic Shieldfrom surface wave tomography. - Journal of Geophysical Research, 2004, vol.   109, B10303, s. 1-15.       Korja,Toivo Johannes         Viljanen,A.; Pulkkinen A.; Amm, O.; Pirjola, R.; Korja, Toivo; BEAR Working Group;Lahti, Ilkka; Kaikkonen, Pertti   & Hjelt, Sven-Erik  Fastcomputation of the geoelectric field using the method of elementary currentsystems and   planar Earth models. - Annales Geophysicae,2004, vol. 22, s. 101-113.       Kozlovskaya,Elena        Bruneton,M.; Pedersen, H. A.; Vacher, P.; Kukkonen, I. T.; Arndt, N. T.; Funke, S.;Friederich, W.; Farra, V.;   SVEKALAPKO STWG; Kozlovskaya, Elena; Hjelt,Sven-Erik; Yliniemi, Jukka; Komminaho, Kari & Raita, Tero    Layered lithospheric mantle in the CentralBaltic Shield from surface waves and xenolith analysis. - Earth and   Planetary Science Letters, 2004, vol. 226,s. 41-52.       Kozlovskaya,Elena; Elo, S.; Hjelt, Sven-Erik; Yliniemi, Jukka; Pirttijärvi, M.; SVEKALAPKOSTWG; Komminaho,   Kari & Raita, Tero  3-Ddensity model of the crust of southern and central Finland obtained from jointinterpretation   of the SVEKALAPKO crustal P-wave velocitymodels and gravity data. - Geophysical Journal International, 2004,   vol. 158, s. 827-848.       Sandoval,S.; Kissling, E.; Ansorge, J.; the SVEKALAPKO STWG; Kozlovskaya, Elena; Hjelt,Sven-Erik; Yliniemi,   Jukka; Komminaho, Kari & Raita,Tero  High-resolution body wave tomography beneath the SVEKALAPKOarray:   II. Anomalous upper mantle structurebeneath central Baltic Schield. - Geophysical Journal International, 2004, vol.  157, s. 200-214.       Swieczak,M.; Grad, M.; TOR and SVEKALAPKO Working Groups; Kozlovskaya, Elena; Hjelt,Sven-Erik; Yliniemi,   Jukka; Komminaho, Kari & Raita,Tero  Upper mantle seismic discontinuities: topography variationsbeneath Eastern   Europe. - Acta Geophysica Polonica, 2004,vol. 52, nro 3, s. 252-270.       Kärki,Aulis Juhani         Puura,V.; Huber, H.; Kirs, J.; Kärki, Aulis; Suuroja, K.; Kirsimäe, K.; Kivisilla,J.; Kleesment, A.; Konsa, M. et al.    Geology, petrography, shock petrography,and geochemistry of impactites and target rocks from the Kärdla crater,   Estonia. - Meteoritics & PlanetaryScience, 2004, vol. 39, nro 3, s. 425-451.    http://meteoritics.org       Laajoki,Kauko Veikko Olavi         Andersen,T.; Laajoki, Kauko & Saeed, A.  Age, provenance andtectonostratigraphic status of the   Mesoproterozoic Blefjell quartzite,Telemark sector, southern Norway. - Precambrian Research, 2004, vol. 135, s.217-  244.       Lunkka,Juha Pekka          Hubberten,H. W.; Andreev, A.; Astakhov, V. I.; Demidov, I.; Dowdeswell, J. A.; Henriksen,M.; Hjort, C.; Houmark-  Nielsen, M.; Jakobsson, M. et al.; Lunkka,Juha Pekka  Periglacial climate and environment in northern Eurasia   during the Last Glaciation. - QuaternaryScience Reviews, 2004, vol. 23, s. 1333-1357.       Mangerud,J.; Jakobsson, M.; Alexanderson, H.; Astakhov V.; Clarke, G. K. C.; Henriksen,M.; Hjort, C.; Krinner, G.;   Lunkka, Juha-Pekka et al. Ice-dammed lakes and rerouting of the drainage of northern Eurasia during theLast   Glaciation. - Quaternary Science Reviews,2004, vol. 23, s. 1313-1332.       Rinterknecht,V. R.; Clark, P. U.; Raisbeck, G. M.; Yiou, F.; Brook, E. J.; Tschudi, S. &Lunkka, Juha Pekka    Cosmogenic 10Be dating of the SalpausselkäI Moraine in southwestern Finland. - Quaternary Science Reviews,   2004, vol. 23, s. 2283-2289.       Svendsen,J. I.; Alexanderson, H.; Astakhov, V. I.; Demidov, I.; Dowdeswell, J. A.;Funder, S.; Gataullin, V.;   Henriksen, M.; Hjort, C. et al.; Lunkka,Juha Pekka  Late Quaternary ice sheet history of northern Eurasia. -  Quaternary Science Reviews, 2004, vol. 23,s. 1229-1271.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  97       Moisio,Kari Juhani         Moisio,Kari & Kaikkonen, Pertti  Present day rheology, stress field anddeformation along the DSS profile FENNIA   in the central Fennoscandian Shield. -Journal of Geodynamics, 2004, vol. 38, s. 161-184.    www.elsevier.com/locate/jog     03       Hicks,Sheila Peggy         Hicks,Sheila  Past impacts of global changes in the European North. -IRISEN-II. Integrated Regional Impact Studies   in the European North: Basic Issues,Methodologies and Regional Climate Modelling - II. Ed. by M. A. Lange & D.   Poszig. ZUFO-Berichte nro 2. 2004. s.83-94.       Hicks,Sheila; Huttunen, Antti & Huttunen, R-L.  Pollen record of thepresence of hunter-fisher communities in the   vicinity of Lake Retsamo, Finnish Lapland.- Early in the North. 5: The land. Ed. by M. Lavento. ISKOS nro 13.   Finnish Antiquarian Society 2004. s. 71-90.       Lunkka,Juha Pekka         Demidov,I. N.; Houmark-Nielsen, M.; Kjaer, K. H.; Larsen, E.; Lyså, A.; Funder, S.;Lunkka, Juha-Pekka & Saarnisto,   M.  Valdaian glacial maxima inthe Arkhangelsk district of northwestern Russia. - Extent and Chronology of   Glaciations. INQUA Commission onGlaciation. Ed. by  J. Ehlers. & P. Gibbard. Elsevier 2004. s.321-336.       Lunkka,Juha Pekka; Johansson, P.; Saarnisto, M. & Sallasmaa, O. Glaciation of Finland. - Extent and Chronology of   Glaciations. INQUA Commission onGlaciation. Ed. by J. Ehlers & P. Gibbard. Elsevier 2004. s. 93-100.     06       Öhman,Teemu        Öhman,Teemu  Kara crater and the K/T extinction: close but no cigar. -Meteorite, 2004, vol. 10, nro 4, s. 32-37.     09       Alapieti,Tuomo Tapio         Piña,R.; Lunar, R.; Ortega, L.; Gervilla, F.; Alapieti, Tuomo; Maldonado, C. &Martínez, C.  Aguablanca Ni-Cu-PGE   ore deposit (SW Spain): evidence ofmagmatic differentiation in mafic/ultramafic fragments from the mineralized   breccia. - 32nd International GeologicalCongress, August 20-28, 2004, Florence, Italy, CD-rom. 2004.       Eskola,Tiina        Eskola,Tiina & Peuraniemi, Vesa  Palaeolimnology and geochemistry ofthe sediments in two lakes in the city of   Oulu. - CD-version of the Abstract Volumeof the 32nd International Geological Congress, August 20-28, 2004,   Florence, Italy. 2004.       Kaikkonen,Pertti Johannes         Szalai,S.; Szarka, L.; Marquis, G.; Sailhac, P.; Kaikkonen, Pertti & Lahti,Ilkka  Colinear null arrays in geoelectrics. -   17th International workshop onElectromagnetic Induction in the Earth, October 18-23, 2004, Hyderabad, India,   Abstracts. 2004. s. 99.       Kaukonen,Risto Johan         Kaukonen,Risto & Alapieti, Tuomo  Platinum Mineralization at drill holeA4-11 of the Wetlegs area of the Partridge   River Intrusion, Duluth Complex, NortheastMinnesota. - Institute on Lake Superior Geology, 50th Annual Meeting,   May 4-9, 2004, Duluth, Minnesota. Part 1 -Proceedings and Abstracts. Ed. by S. A. Hauck, D. Peterson & J.   Oreskovich. vol. 50, 2004. s. 94-95.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  98    Kaukonen,Risto; Törmänen, T. & Alapieti Tuomo  Platinum-group mineralogyof the silicate type PGE mineralization   in the Penikat Layered intrusion, NorthernFinland. - 32nd International Geological Congress, August 20-28, 2004,   Florence, Italy, CD-rom. Ed. by R.Kaukonen; T. Törmänen & T. Alapieti. 2004.       Korja,Toivo Johannes         BEARWorking Group; Korja,Toivo; Lahti, Ilkka; Kaikkonen, Pertti; Hjelt, Sven-Erik;EMTESZ-Pomerania Working   Group; Korja,Toivo; Lahti, Ilkka &Vaittinen, Katri  Electromagnetic sounding arrays probing uppermantle   conductivity in the Baltic region. -Abstracts of the symposium on "Seismic Heterogeneity in Earths Mantle:Thermo-  Petrological and TectonicImplications", 26-28 February, 2004, Royal Danish Academy of Sciences andLetters,   Copenhagen, Denmark. Geological Institute,University of Copenhagen 2004. s. 38-39.       Korja,Toivo; Smirnov, M. & Pedersen, L.  Electrical conductivity ofthe Scandinavian Caledonides and the   underlying Precambrian basement. - 17thInternational workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, October   18-23, 2004, Hyderabad, India, Abstracts.2004. s. 130.       Palshin,N.; Smirnov, M.; EMTESZ-Pomerania Working Group; Korja,Toivo; Lahti, Ilkka& Vaittinen, Katri  Analysis   of cultural electromagnetic noise withsignal-noise separation method. - 17th International workshop on   Electromagnetic Induction in the Earth,October 18-23, 2004, Hyderabad, India, Abstracts. 2004. s. 56.       Sokolova,E.; Yu., Varentsov, I. M;  BEAR Working group; Korja,Toivo; Lahti, Ilkka;Kaikkonen, Pertti & Hjelt, Sven-  Erik  Effective source for the BEARelectromagnetic array sounding on the Baltic Shield. - 17th International   workshop on Electromagnetic Induction inthe Earth, October 18-23, 2004, Hyderabad, India, Abstracts. 2004. s. 132-  133.       Varentsov,I. M.; EMTESZ-Pomerania Working group; Korja,Toivo; Lahti, Ilkka &Vaittinen, Katri  Estimation and   analysis of horizontal magneticinter-station transfer functions in the EMTESZ-Pomerania project. - 17th   International workshop on ElectromagneticInduction in the Earth, October 18-23, 2004, Hyderabad, India, Abstracts.   2004. s. 153.       Laajoki,Kauko Veikko Olavi         Laajoki,Kauko & Lamminen J. T.  Role of the Mesoproterozoic Telemarksupracrustals in the assembly of Rodinia. -   32nd International Geological Congress,August 20-28.2004, Florence, Italy. Scientific Sessions: abstracts (part 2).   2004. s. 872.       Lamminen,J. T. & Laajoki, Kauko  Facies analysis of the MesoproterozoicRøynstaul formation, Telemark, South   Norway. - 32nd International GeologicalCongress, August 20-28.2004, Florence, Italy. Scientific Sessions: abstracts   (part 2). 2004. s. 1290.       Lahti,Ilkka Mikael         Lahti,Ilkka; Vaittinen, Katri; Korja, Toivo; Kaikkonen, Pertti & Suvanto, K. AMT soundings in central Finland   nearby the deepest sulphide mine in Europe.- 17th International workshop on Electromagnetic Induction in the   Earth, October 18-23, 2004, Hyderabad,India, Abstracts. 2004. s. 58.       Latypov,Rais M.        Latypov,Rais M.; Alapieti, Tuomo T. & Chistyakova, S. Yu.  No geneticlink between the Norilsk-type ore-bearing   intrusions and Siberian flood basalts. -Extended abstract to the "Joint Annual Meeting of the Geological   Association of Canada and MineralogicalAssociation of Canada", May 12-14, 2004, Brock University, St.   Catharines, Ontario, Canada. 2004. s. 245.       Latypov,Rais M.; Alapieti, Tuomo T. & Chistyakova, S. Yu.  Somemisleading constraints on the origin of Cu-Ni-  PGE deposits in the Norilsk region,Siberia. - Extended abstract to the conference "Recent Advances inMagmatic   Ore Systems in Mafic-Ultramafic Rocks"IGCP Project 479 Field Conference, Hong-Kong, China. 2004. s. 109-110.       Latypov,Rais M.; Chistyakova, S. Yu. & Alapieti, Tuomo T.  Are multiplemagma emplacements really critical for   producing Norilsk-type ore-bearingintrusions. - Geoscience Africa 2004, 12th-13th July, University of the   Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.2004. s. 372.       Pirttijärvi,Markku Tapio       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  99    Pirttijärvi,Markku; Kozlovskaya, Elena; Elo, S.; Hjelt, Sven-Erik & Yliniemi,Jukka  3-D potential field modeling using   a block model. - 1st General Assembly ofEuropean Geosciences Union (EGU), 25-30 April, 2004, Nice, France,   Geophysical Research Abstracts. vol. 6,European Geosciences Union 2004.       Vaittinen,Katri        Vaittinen,Katri; Korja, Toivo; Kaikkonen, Pertti & Lahti Ilkka  Electricalconductivity of the collision zone between   the Archaean Karelian craton and thepalaeoproterozoic Svecofennian continent in the central Fennoscandian   Shield. - 17th International workshop onElectromagnetic Induction in the Earth, October 18-23, 2004, Hyderabad,   India, Abstracts. 2004. s. 147.       Öhman,Teemu        Riikonen,M.; Cowley, L.; Schroeder, M. & Öhman, Teemu  Lowitz arcs. -327. WE-Heraeus Seminar - Atmospheric   Optics, 13-17 June, 2004, Bad Honnef,Germany. Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung 2004.       Öhman,Teemu; Aittola, Marko.; Kostama, Veli-Petri & Raitala, Jouko Polygonal impact craters and bedrock   fractures. - The 26th Nordic GeologicalWinter Meeting, January 6th-9th, 2004, Uppsala, Sweden. Ed. by J. Mansfeld.   GFF vol. 126, part 1, Stockholm. GeologicalSociety of Sweden 2004. s. 54-55.     11       Laajoki,Kauko Veikko Olavi         Laajoki,Kauko & Wanke, A.  On the age and stratigraphic position of theNiskavaara formation, Posio, North   Finland. - Bulletin of the GeologicalSociety of Finland, 2004, vol. 76, s. 141-143.     12       Hanski,Eero        Huhma,H.; Hanski, Eero & Vuollo, J.  Sm-Nd isotopes inPaleoproterozoic mafic rocks in Finland - rifting of Archean   lithosphere and mantle sources. -Lithosphere 2004. Third symposium on the structure, composition and evolutionof   the lithosphere in Finland, Turku, November10-11, 2004. Ed. by C. Ehlers et al. University of Helsinki, Institute of   Seismology. Report S nro 45. Helsinki.2004. s. 25-28.       Hjelt,Sven-Erik Oskar         Heikkinen,P.; Kukkonen, I. T.; Ekdahl, E.; Hjelt, Sven-Erik; Korja, A.; Lahtinen, R.;Yliniemi, Jukka; Berzin, R. & FIRE   Working Group; Komminaho, Kari;Kozlovskaya, Elena  FIRE transects: New images of the Precambriancrust. -   Lithosphere 2004. Third symposium on thestructure, composition and evolution of the lithosphere in Finland, Turku,   November 10-11, 2004. Ed. by C. Ehlers etal. University of Helsinki, Institute of Seismology. Report S nro 45.   Helsinki. 2004. s. 11-16.       Hjelt,Sven-Erik  One more time: SVEKALAPKO; some seismological comments. -Lithosphere 2004. Third   symposium on the structure, composition andevolution of the lithosphere in Finland, Turku, November 10-11, 2004.   Ed. by C. Ehlers et al. University ofHelsinki, Institute of Seismology. Report S nro 45. Helsinki. 2004. s. 21-23.       Kaikkonen,Pertti Johannes         Kaikkonen,Pertti; Korja, Toivo; Kozlovskaya, Elena; Moisio, Kari; Lahti, Ilkka &Vaittinen, Katri  Research project:   An integrated 3-D geophysical model of thelithosphere in the central Fennoscandian Shield. - Lithosphere 2004.   Third symposium on the structure,composition and evolution of the lithosphere in Finland, Turku, November 10-11,  2004. Ed. by C. Ehlers et al. University ofHelsinki, Institute of Seismology. Report S nro 45. Helsinki. 2004. s. 35-38.       Pirttijärvi,Markku Tapio         Pirttijärvi,Markku; Kozlovskaya, Elena; Elo, S.; Hjelt, Sven-Erik & Yliniemi,Jukka  3-D geophysical crustal model of   Finland. - Lithosphere 2004. Thirdsymposium on the structure, composition and evolution of the lithosphere in   Finland, Turku, November 10-11, 2004. Eds.C. Ehlers et al. University of Helsinki, Institute of Seismology. Report S   nro 45. Helsinki. 2004. s. 101-104.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  100  19       Hjelt,Sven-Erik Oskar         Ahvenisto,U.; Hjelt, Sven-Erik & Sirviö, J.  Geofysiikka kiinnostaalukiolaisia. Tunne maapallosi. - Dimensio, 2004,   vol. 68, nro 4, s. 11-15.    http://www.maol.fi/frames/dimensio/D404kansio/Geofysiikka1.pdf       Hjelt,Sven-Erik  Geofysiikan matka maan keskipisteeseen. - Dimensio, 2004,vol. 68, nro 5, s. 4-9.    http://www.maol.fi/frames/dimensio/D504kansio/Maankuori.pdf       Lunkka,Juha Pekka         Lunkka,Juha Pekka  Fysikaalisen maaperägeologian sovellutuksetympäristötutkimuksessa. - Geologi, 2004, vol. 56,   nro 1, s. 21-23.       Tuisku,Veli Pekka         Tuisku,Pekka  Haluatko miljonääriksi. - Acatiimi, 2004, nro 10, s. 11.       Tuisku,Pekka  Tulvakesän opetuksia. - Acatiimi, 2004, nro 7, s. 22.       Tuisku,Pekka  Yliopiston konkurssi. - Acatiimi, 2004, nro 5, s. 10.     22       Eskola,Tiina        Eskola,Tiina & Peuraniemi, Vesa  Oulun kaupungin Pyykösjärven jaKuivasjärven paleolimnologinen kehitys ja   pohjasedimenttien geokemia. - Geologian 3.tutkijapäivät, 10-11.3.2004, Helsinki. Toim. A. Kaakinen. Helsinki.   Helsingin yliopisto, geologian laitos 2004.s. 66.       Roman,Seija Sinikka         Roman,Seija; Peuraniemi, Vesa & Lahermo, P.  Pohjavesilammikoiden jaluonnontilaisten pintavesien   hydrogeokemiaa Kiimingin ja Haukiputaanalueilla Pohjois-Pohjanmaalla. - Geologian 3. tutkijapäivät, 10-11.3.2004,   Helsinki. Toim. A. Kaakinen. Helsinki.Yliopistopaino 2004. s. 83.     5.5. Kemian laitos     02       Hannu-Kuure,Milja Sofia         Hannu-Kuure,Milja S.; Oilunkaniemi, Raija; Laitinen, Risto S. & Ahlgren, M. Crystal structure of   chlorido(phenylselenolato)bis(triphenylphosphine)-platinum(II)-benzene(1:1), Pt(C6H5Se)(C18H15P)2Cl·C6H6. -   Zeitschrift für Kristallographie, 2004,vol. 219, s. 23-25.       Hannu-Kuure,Milja S.; Oilunkaniemi, Raija; Laitinen, Risto S. & Ahlgren, M. Di-µ-phenylselenolato-  bis[chloro(triphenylphosphine)palladium(II)].- Acta crystallographica E, 2004, vol. 60, s. m214-m216.       Hietikko,Marko Juhani         Hietikko,Marko; Lassi, Ulla; Kallinen, K.; Savimäki, A.; Härkönen, M.; Pursiainen,Jouni; Laitinen, Risto S. & Keiski,   Riitta L.  Effect of the ageingatmosphere on catalytic activity and textural properties of Pd/Rh exhaust gascatalysts   studied by XRD. - Applied catalysis A,2004, vol. 277, s. 107-117.       Hormi,Osmo Eelis Olavi         Skrifvars,M.; Niemelä, P.; Koskinen, R. & Hormi, Osmo  Process curemonitoring of unsaturated polyester resins,   vinyl ester resins, and gel coats by Ramanspectrometry. - Journal of applied polymer science, 2004, vol. 93, s. 1285-  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  101  1292.       Junttila,Mikko Henrik         Junttila,Mikko H. & Hormi, Osmo E. O.  Sodium chlorite as an efficientoxidant and hydroxy ion pump in osmium-  catalyzed asymmetric dihydroxylation. -Journal of organic chemistry, 2004, vol. 69, s. 4816-4820.       Kekonen,Teija Leila Inkeri         Kekonen,Teija; Perämäki, Paavo & Moore, J. C.  Comparison of analyticalresults for chloride, sulfate and nitrate   obtained from adjacent ice core samples bytwo ion chromatographic methods. - Journal of environmental   monitoring, 2004, vol. 6, s. 147-152.       Kola,Harri Lauri Mikael         Kola,Harri & Perämäki, Paavo  Study of the selection of emissionlines and plasma operating conditions for efficient   internal standardization in inductivelycoupled plasma optical emission spectrometry. - Spectrochimica acta B, 2004,   vol. 59, s. 231-242.       Kuokkanen,Toivo Johannes         Kuokkanen,Toivo; Vähäoja, Pekka; Välimäki, I. & Lauhanen, R.  Suitabilityof the respirometric BOD oxitop method   for determining the biodegradability ofoils in ground water using forestry hydraulic oils as model compounds. -   International journal of environmentalanalytical chemistry, 2004, vol. 84, s. 677-689.       Paama,L.; Rönkkömäki, H.; Parvinen, P. & Kuokkanen, Toivo Determination of lead in contaminated soils by   graphite furnace atomic absorptionspectrometry for environmental risk assessment. - Proceedings of the Estonian   academy of sciences. Chemistry, 2004, vol.53, s. 201-209.       Kärkkäinen,Johanna Eija         Kärkkäinen,Johanna; Asikkala, Janne; Laitinen, Risto S. & Lajunen, MarjaK.  Effect of temperature on the purity of   product in the preparation of1-butyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids. - Zeitschrift fürNaturforschung, 2004,   vol. 59b, s. 763-770.       Laasonen,Kari Erik         Alatalo,M.; Jaatinen, S.; Salo, P. & Laasonen, Kari  Oxygen adsorptionon Cu(100): First-principles pseudopotential   calculations. - Physical review B, 2004,vol. 70, s. 245417 (1-6).       Ding,C-G. & Laasonen, Kari  Partially and fully deprotonated sulfuricacid in H2SO4(H2O)n (n = 6-9) clusters. -   Chemical physics letters, 2004, vol. 390,s. 307-313.       Napari,I.; Vehkamäki, H. & Laasonen, Kari  Molecular dynamicsimulations of atom-cluster collision processes. -   Journal of chemical physics, 2004, vol.120, s. 165-169.       Laitinen,Risto Sakari         Tuononen,H. M.; Suontamo, R.; Valkonen, J. & Laitinen, Risto S. Electronic structures and spectroscopic   properties of 6pii-electron ring moleculesand ions E2N2 and E4[sup 2+] (E = S, Se, Te). - Journal of physical   chemistry A, 2004, vol. 108, s. 5670-5677.       Maaninen,Tiina Johanna         Maaninen,Tiina; Konu, Jari & Laitinen, Risto S.  Low-temperatureredetermination of the monoclinic beta-form of   cyclooctaselenium. - Acta crystallographicaE, 2004, vol. 60, s. o2235-o2237.       Maaninen,Tiina; Tuononen, H. M.; Kosunen, K.; Oilunkaniemi, Raija; Hiitola, J.;Laitinen, Risto & Chivers, T.    Formation, structural characterization, andcalculated NMR chemical shifts of selenium-nitrogen compounds from   SeCl4 and ArNHLi (Ar = supermesityl,mesityl). - Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 2004, vol. 630,  s. 1947-1954.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  102    Maaninen,Tiina; Tuononen, H. M.; Schatte, G.; Suontamo, R.; Valkonen, J.; Laitinen,Risto S. & Chivers, T.    Experimental and theoretical investigationsof structural trends for selenium(IV) imides and oxides: X-ray structure of   Se3(NAd)2. - Inorganic chemistry, 2004,vol. 43, s. 2097-2104.       Niemelä,Matti Ensio         Niemelä,Matti; Kola, Harri; Eilola, K. & Perämäki, Paavo  Development ofanalytical methods for the determination   of sub-ppm concentrations of palladium andiron in methotrexate. - Journal of pharmaceutical and biomedical   analysis, 2004, vol. 35, s. 433-439.       Niemelä,Matti; Perämäki, Paavo; Piispanen, J. & Poikolainen, J. Determination of platinum and rhodium in dust and   plant samples using microwave-assistedsample digestion and ICP-MS. - Analytica chimica acta, 2004, vol. 521, s.   137-142.       Nuutinen,Laura Hannele         Nuutinen,Laura H.; Tiainen, Minna S.; Virtanen, Mika E.; Enestam, S. H. & Laitinen,Risto S.  Coating layers on bed   particles during biomass fuel combustion influidized-bed boilers. - Energy & fuels, 2004, vol. 18, s. 127-139.       Närhi(Kunnari), Sari Maarit         Närhi,Sari M.; Oilunkaniemi, Raija; Laitinen, Risto S. & Ahlgren, M. Bis(triphenyltelluronium)hexachlorotellurate. -   Acta chrystallographica E, 2004, vol. 60,s. o798-o800.       Närhi,Sari M.; Oilunkaniemi, Raija; Laitinen, Risto S. & Ahlgren, M. Reactions of tellurium tetrahalides with   triphenylphosphine under ambientconditions. - Inorganic chemistry, 2004, vol. 43, s. 3742-3750.       Oilunkaniemi,Raija Helena         Oilunkaniemi,Raija; Laitinen, Risto S. & Ahlgren, M.  Unprecedentedcoordination environment in poly-µ-  bis(methylthienyltellane)(chlorido)(thienyl)platinum(II).- Zeitschrift fürNaturforschung, 2004, vol. 59b, s. 614-616.       Perämäki,Paavo Jaakko         Pöykiö,R.; Taskila, E.; Perämäki, Paavo; Nurmesniemi, H.; Kivilinna, V-A.; Kuokkanen,Toivo & Virta, P.  Sediment,   perch (Perca fluvialitis L.) and bottomfauna as indicators of effluent discharged from the pulp and paper mill complex  at Kemi, Northern Finland. - Water, air,and soil pollution, 2004, vol. 158, s. 325-343.       Pursiainen,Jouni Tapani         Drelinkiewicz,A.; Kangas, R.; Laitinen, R.; Pulkkinen, A. & Pursiainen, Jouni Hydrogenation of 2-  ethylanthraquinone on alumina-supportedpalladium catalysts. The effect of support modification with Na2SiO3. -   Applied catalysis A, 2004, vol. 263, s.71-82.       Koshevoy,I. O.; Tunik, S. P.; Poë, A. J.; Lough, A.; Pursiainen, Jouni & Pirilä,Päivi  Chiral bis(oxazoline) phosphine   with a rigid backbone: Ligand synthesis andcharacterization of products obtained in highly diastereoselective   reactions with a rhodium(I) complex and atetrahedral "RhRu3" cluster. - Organometallics, 2004, vol. 23, s.2641-2650.       Sankari,Minna        Sankari,Minna; Ala-Kaila, K.; Dahl, Olli & Perämäki, Paavo  Real washloss compounds in oxygen delignification of   softwood kraft pulp. - Nordic pulp andpaper research journal, 2004, vol. 19, s. 264-270.       Sillanpää,Atte Jarkko         Sillanpää,Atte J. & Laasonen, Kari  Structure and dynamics of concentratedhydrochloric acid solutions. A first   principles molecular dynamics study. -Physical chemistry chemical physics, 2004, vol. 6, s. 555-565.       Tolonen,Ari Tapio         Tolonen,Ari; Benyóné-György, Zsuzsanna; Jalonen, Jorma; Neubauer, Peter & Hohtola,Anja  LC/MS/MS   identification of glycosides produced bybiotransformation of cinnamyl alcohol in Rhodiola rosea compact callus   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  103  aggregates. - Biomedical chromatography,2004, vol. 18, s. 550-558.     03       Vähäoja,Pekka Olavi         Vähäoja,Pekka; Lahdelma, Sulo & Kuokkanen, Toivo  Condition monitoringof gearboxes using laboratory-scale oil   analysis. - Condition monitoring anddiagnostic engineering management (COMADEM 2004), 23-25 August 2004,   Cambridge. Proceedings of the 17thinternational congress. Ed. by R. B. K. N. Rao & B. E. Jones & R. I.Grosvenor.   Birmingham. COMADEM International 2004. s.104-114.     04       Lajunen,Lauri Heikki Juhani        Lajunen,Lauri & Perämäki, Paavo  Spectrochemical analysis by atomicabsorption and emission. Royal Society of   Chemistry 2004. 2. p. 342 s.    http://www.rsc.org/is/books/spectrochemical.htm     09       Bajorek,Tom        Bajorek,Tom; Laitinen, Risto S.; Hannu-Kuure, Milja S.; Wagner, A.; Oilunkaniemi, Raija& Ahlgren, M.    Experimental and computationalinvestigation of alkylselenolato-platinum complexes. - 87th Canadian chemistry   conference and exhibition, London, Ontario,Canada, May 29 - June 1, 2004. Program. P 976. 2004.       Konu,Jari Antero         Konu,Jari; Laitinen, Risto S.; Chivers, T. & Ahlgren, M.  Reactionsof (Me3SiNSN)2E (E = S, Se) with TeCl4:   Formation and characterization offive-membered chalcogen nitrogen rings, Cl2TeESN2. - 87th Canadian chemistry   conference and exhibition, London, Ontario,Canada, May 29 - June 1, 2004. Program. P 975. 2004.       Kärkkäinen,Johanna Eija         Kärkkäinen,Johanna; Asikkala, Janne & Lajunen, Marja  Observations on ionicliquids. - 2nd international   microwaves in chemistry conference,Orlando, Florida, March 4-7, 2004. CD. 2004.       Kärkkäinen,Johanna; Asikkala, Janne & Lajunen, Marja K.  Microwave assistedpreparation of 1-butyl-3-  methylimidazolium p-toluenesulfonate and1-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate. - Green solvents for   synthesis, Bruchsal, Germany, October 3-6,2004. Book of Abtracts. 2004. s. 158.       Kärkkäinen,Johanna; Earle, M. J.; Seddon, K. R. & Lajunen, Marja Friedel-Crafts acylation reactions in ionic liquids.   - Green solvents for synthesis, Bruchsal,Germany, October 3 - 6, 2004. Book of Abtracts. 2004. s. 80.       Laitinen,Risto Sakari         Laitinen,Risto S.  Recent progress in imidoselenium chemistry. - IXthinternational conference on the chemistry of   selenium and tellurium (ICCST-9),Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Bombay, India,February   23-27, 2004. Book of abstracts & listof participants. 2004. s. 3.       Laitinen,Risto; Kunnari, Sari; Oilunkaniemi, Raija & Ahlgren, M.  Maingroup element coordination chemistry. The   reactions of tellurium tetrahalides withtriphenylphosphine. - ICCC36, XXXVIth international conference on   coordination chemistry, Merida - Yucatán,México, July 18-23, 2004. Abstracts. 2004. s. 233.       Oilunkaniemi,Raija Helena         Oilunkaniemi,Raija; Paldán, K.; Wagner, A.; Hannu-Kuure, Milja S.; Laitinen, Risto S. &Ahlgren, M.  Role of   coordination in the structural features oforganoselenolates. - IXth international conference on the chemistry of   selenium and tellurium (ICCST-9),Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Bombay, India,February   23-27, 2004. Book of abstracts & listof participants. 2004. s. 90.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  104    Oilunkaniemi,Raija; Vigo, L.; Lahtinen, M.; Laitinen, Risto & Ahlgren, M. Main group element coordination   chemistry. Structural and bonding trends inchalcogenoether complexes of late transition metals. - ICCC36, XXXVIth   international conference on coordinationchemistry, Merida - Yucatán, México, July 18-23, 2004. Abstracts. 2004. s.   654.       Oksman,Pentti Heimo         Oksman,Pentti; Pehkonen, T. & Kuokkanen, Toivo  Complexation of2-methyl- and 4-chloronaphthyl diazonium ions   with cyclic and acyclic crown ethersstudied by ESI-MS. - 22nd informal meeting on mass spectrometry, May 2-6.   Tokaj, Hungary. Book of abstracts andprogram. 2004. s. 107.       Perämäki,Paavo Jaakko         Paama,L.; Pitkänen, I.; Perämäki, Paavo; Kola, Harri & Pärnoja, E. Thermal and ICP-MS analysis of rare earth   elements compunds. - Euroanalysis XIII,European conference on analytical chemistry, Salamanca, Spain, September   5-10, 2004. Book of abstracts. 2004. s.PS2-1.     12       Kuokkanen,Toivo Johannes         Liimatainen,H.; Kuokkanen, Toivo & Kääriäinen, J.  Development of bio-ethanolproduction from waste potatoes. -   Proceedings of the Waste Minimization andResources Use Optimization Conference, June 10th 2004, University of   Oulu, Finland. Ed. by E. Pongrácz. Oulu.2004. s. 123-129.       Nurmesniemi,H.; Pöykiö, R. & Kuokkanen, Toivo  Eco-effective utilization ofgreen liquor sludge as a neutralization   agent for acidic waste waters. -Proceedings of the Waste Minimization and Resources Use OptimizationConference,   June 10th 2004, University of Oulu, Finland.Ed. by E. Pongrácz. Oulu. 2004. s. 169-170.       Pöykiö,R.; Kuokkanen, Toivo & Nurmesniemi, H.  Fly ash from pulp andpaper mills: a potential soil amendment and   a forest fertilizer. - Proceedings of theWaste Minimization and Resources Use Optimization Conference, June 10th   2004, University of Oulu, Finland. Ed. byE. Pongrácz. Oulu. 2004. s. 171-177.       Saarela,K. & Kuokkanen, Toivo  Alternative disposal methods for wastewater containing cyanide: Analytical   studies on new electrolysis technologydeveloped for total treatment of waste water containing gold or silver   cyanide. - Proceedings of the WasteMinimization and Resources Use Optimization Conference, June 10th 2004,   University of Oulu, Finland. Ed. by E.Pongrácz. Oulu. 2004. s. 107-121.       Saukkoriipi,Jaakko Juhani         Saukkoriipi,Jaakko; Kuokkanen, Toivo; Leskinen, K.; Perämäki, Paavo & Saarela,K.  Development of methods of   recycling WEEE with the aid of instrumentalanalytical techniques. - Proceedings of the Waste Minimization and   Resources Use Optimization Conference, June10th 2004, University of Oulu, Finland. Ed. by E. Pongrácz. Oulu. 2004.   s. 155-158.     19       Kola,Harri Lauri Mikael         Kola,Harri; Perämäki, Paavo; Niemelä, Matti; Köymäri, H. & Kinnunen,Tapani  Törmäyskenno minimoi häiriöt.   Kvadrupoli-ICP-MS on joustava työkalu. -Kemia- Kemi, 2003, vol. 30, nro 8, s. 54-56.       Laitinen,Risto Sakari         Laitinen,Risto & Oilunkaniemi, Raija  Kalkogeenikemisteillä Intiassapoikkitieteellinen konferenssi. - Kemia-Kemi,   2004, vol. 31, nro 3, s. 53.       Laitinen,Risto & Oilunkaniemi, Raija  Meksiko isännöi onnistunuttakoordinaatiokemian konferenssia. - Kemia-Kemi,   2004, vol. 31, nro 9, s. 50.       Lajunen,Marja Kaarina       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  105    Lajunen,Marja  Mikroaalloilla muutakin kuin piirakan lämmitystä. - Dimensio,2004, nro 4, s. 22-25.       Lajunen,Marja  Mikroaallot keittiöapulaisena. - Kaleva 21.11.2004.     22       Asikkala,Janne Antero         Asikkala,Janne & Lajunen, Marja  Stability of1-butyl-3-methylimidazoliumdicyanoamine. - VII synthetic chemistry   meeting and XXVI Finnish NMR symposium,Keuruu, Finland, June 8 - 11, 2004. Book of abstracts. 2004. s. 19.       Kangas,Teija Irina          Kangas,Teija; Laasonen, Kari & Honkala, K.  Computational studies of COand NO vibrations on Pd(111) surface. -   11th Nordic symposium on catalysis.Catalysis for a sustainable future, Oulu, Finland, May 23-25, 2004. Book of   abstracts, P43. 2004.       Kuittinen,Riitta-Liisa         Kuittinen,Riitta-Liisa; Laasonen, Kari & Honkala, K.  Computational studyof coadsorption of CO and O2 on   Pd(111). - 11th Nordic symposium oncatalysis. Catalysis for a sustainable future, Oulu, Finland, May 23-25, 2004.   Book of abstracts, P44. 2004.       Laasonen,Kari Erik         Puisto,A.; Pitkänen, H.;  Alatalo, M.; Jaatinen, S.; Salo, P.; Foster, A. &Laasonen, Kari  Adsorption of atomic and   molecular O on Cu(100). - 11th Nordicsymposium on catalysis. Catalysis for a sustainable future, Oulu, Finland, May   23-25, 2004. Book of abstracts, P37. 2004.       Perämäki,Paavo Jaakko         Nurmesniemi,H.; Pöykiö, R.; Kuokkanen, Toivo; Perämäki, Paavo & Välimäki,I.  Determination of nutrients and   heavy metals in bottom ash from pulp andpaper mill complex. - International waste management conference.   Towards waste-free lifestyles, Europeanconference on local authority actions, Turku, Finland, October 28-29, 2004.   Programme. 2004.       Vaismaa,Matti Juha Paavali         Vaismaa,Matti & Lajunen, Marja  Synthesis of sulfonylpropanoic acidderivatives. - VII synthetic chemistry meeting   and XXVI Finnish NMR symposium, Keuruu,Finland, June 8-11. Book of abstracts. 2004. s. 43.     5.6. Maantieteen laitos     02       Antikainen,Harri        Antikainen,Harri; Colpaert, Alfred; Jaako, N.; Rusanen, Jarmo; Bendas, D.; Myllyaho, M.;Oivo, Markku; Kuvaja,   Pasi; Similä, Jouni; Marjoniemi, Kyösti;Laine, Kari & Saari, E.  Mobile environmental informationsystems. -   Cybernetics and Systems, 2004, vol. 35, s.737-751.       Autio,Jyrki Aslak         Autio,Jyrki & Hicks, Sheila  Annual variations in pollen depositionand meteorological conditions on the fell   Aakenustunturi in northern Finland:potential for using fossil pollen as a climate proxy. - Grana. InternationalJournal   of Palynology and Aerobiology, 2004, vol.43, s. 31-47.       Jauhiainen,Jussi Sakari         Jauhiainen,Jussi S.  Challenges for growing and declining Finnish towns andurban regions. - Cities and Towns in   Transition/Städte im Umbruch -Online-Journal for Urban Development, Urban Decline and Urban Regenaration,   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  106  2004, nro 2, s. 1-8.    http://www.thilolang.de/projekte/sdz/magazin/0402/4Finland.htm       Jauhiainen,Jussi S.  Security changes and challenges: Estonia and the BalticSea region. - Estonia Geographical   Studies, 2004, nro 9, s. 180-196.       Jauhiainen,Jussi S.  Small languages - small geography? The production ofknowledge and contemporary   challenges for publishing in geography. -Folia Geographica/Geografiski Raksti, 2004, nro 12, s. 7-15.       Muilu,Toivo Antero         Muilu,Toivo & Rusanen, Jarmo  Rural definitions and short-termdynamics in rural areas of Finland in 1989-97. -   Environment and Planning A, 2004, vol. 36,s. 1499-1516.       Paasi,Anssi Ilmari         Paasi,Anssi  Place and region: looking through the prism of scale. -Progress in Human Geography, 2004, vol. 28,   nro 4, s. 536-546.       Rusanen,Jarmo Juhani         Rusanen,Jarmo; Muilu, Toivo; Colpaert, Alfred & Naukkarinen, Arvo Georeferenced data as a tool for monitoring   the concentration of population in Finlandin 1970-1998. - Fennia, 2003, vol. 181, nro 2, s. 129-144.       Räsänen,Satu        Räsänen,Satu; Hicks, Sheila & Odgaard, B. V.  Pollen deposition inmosses and in a modified Tauber trap from   Hailuoto, Finland: what exactly do themosses record. - Review of Palaeobotany and Palynology, 2004, vol. 129, s.   103-116.       Saarinen,Jarkko        Saarinen,Jarkko  Sustainable tourism development: the conflicting traditionsof sustainability in tourism research   and development. - Proceedings of Tourism:State of the Art II, 27-30 June 2004, Glasgow, UK, CD- Rom, 2004, s. 1-15.       Valta-Hulkkonen,Kirsi        Valta-Hulkkonen,Kirsi; Kanninen, A. & Pellikka, P.  Remote sensing and GIS fordetecting changes in the aquatic   vegetation of a rehabilitated lake. -International Journal of Remote Sensing, 2004, vol. 25, nro 24, s. 5745-5758.    http://www.tandf.co.uk/journals       Valta-Hulkkonen,Kirsi; Pellikka, P. & Peltoniemi, J.  Assessment ofbidirectional effects over aquatic macrophyte   vegetation in CIR aerial photographs. -Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2004, vol. 70, nro 5, s. 581-  587.     03       Jauhiainen,Jussi Sakari         Jauhiainen,Jussi S.  Baltic Sea Region - Netzwerke und Innovationen. -Alpenwelt - Gebirgswelten. Inseln, Brücken,   Grenzen. 54. Deutscher Geographentag, Bern,28. September bis 4. Oktober 2003. Hrsg. W. Gamerith et al. 2004. s. 563-  572.       Jauhiainen,Jussi S.  Learning from Tartu towards post-postmodern landscapes. -Landscape interfaces. Eds. F. Gary   & P. Hannes. 2003. s. 395-405.       Karjalainen,Pauli Tapani         Brunn,S.; Karjalainen, Pauli Tapani; Küller, R. & Roinila, M.  Finnishkaamos: escapes from short days and cold   winters. - WorldMinds, GeographicalPerspectives on 100 Problems, Commemorating the 100th Anniversary of the   Association of American Geographers1904-2004, Celebrating Geography - the Next 100 Years. Ed. by D. Janelle; B.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  107  Warf & K. Hansen. Dordrecht. Kluwer2004. s. 105-112.       Muilu,Toivo Antero         Muilu,Toivo  Siikalatva subregion - an introduction. - Maintenance ofrural building heritage: The Siikalatva   Challenge. International workshop inFinland 2003/2004. Ed. by R. Mäntysalo et al. University of Oulu, Department of  Architecture. A. Publication nro 31. Oulu.2004. s. 23-26.       Muilu,Toivo & Rusanen, Jarmo  Changes in population and industries inthe rural areas of Finland: from analysis of   administrative regions to a GIS basedapproach. - Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed.by    J. Banski. Warsaw. 2004. s. 109-117.       Muilu,Toivo; Gilbert, A.; Phimister, E. & Shucksmith, M.  Changingrural context. - Young People in Rural Areas of   Europe. Ed. by B. Jentsch & M.Shucksmith. Ashgate 2004. s. 26-62.       Paasi,Anssi Ilmari         Paasi,Anssi  Boundaries. - Patterned Ground: Entanglements of Nature andCulture. Ed. by S. Harrison, S. Pile & N.   Thrift. London. Reaktion Books 2004. s.175-177.       Paasi,Anssi  Territory. - Patterned Ground: Entanglements of Nature andCulture. Ed. by S. Harrison; S. Pile & N.   Thrift. London. Reaktion Books 2004. s.270-271.       Prokkola,Eeva-Kaisa         Prokkola,Eeva-Kaisa  Finsk-svenska gränsen som en del av en nationell berättelseoch som en del av "regionernas   Europa". Tornedalen i tidskriften"Rajaseutu" 1924-2002. - Tornionlaakson vuosikirja 2004. Toim. H.Nordberg. 2004.   s. 184-187.       Saarinen,Jarkko        Saarinen,Jarkko  Tourism and touristic representations of nature. - ACompanion to Tourism. Ed. by A. Lew, C. Hall   & A. Williams. Blackwell 2004. s.438-449.       Saarinen,Jarkko & Hall, C. M.  Preface: local realities, global issues innature-based tourism research. - Nature-based   tourism research in Finland: localcontexts, global issues. Eds. J. Saarinen & C. M. Hall. Finnish ForestResearch   Institute. Research papers nro 916.Rovaniemi. 2004. s. 5-8.     04       Jauhiainen,Jussi Sakari         Kont,A. & Jauhiainen, Jussi S.  Loodus- ja inimgeograafia põhikoolileIII. Tallinn, Avita 2003. 151 s.     06       Anttila-Muilu,Sirpa        Anttila-Muilu,Sirpa  Globalised education: the international baccalaureate. -International Research in Geographical   and Environmental Education. vol. 13, 2004.s. 364-369.       Jauhiainen,Jussi Sakari         Jauhiainen,Jussi S.  Development of a former military district. Jaamamõisa atthe former Raadi air base in Tartu. -   Building and re-building sustainablecommunities. Ed. by L. Rydén. Superbs case studies vol. 2, Baltic University   2003. s. 51-56.       Jauhiainen,Jussi S.  Development of an industrial district. Kekk in Tartu. -Building and re-building sustainable   communities. Ed. by L. Rydén. Superbs casestudies vol. 2, Baltic University 2003. s. 57-59.       Jauhiainen,Jussi S.  Development of an old wooden house residential district.Supilinn in central Tartu. - Building   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  108  and re-building sustainable communities.Ed. by L. Rydén. Superbs case studies vol. 2, Baltic University 2003. s. 44-  50.       Jauhiainen,Jussi S.  Inimgeograafia. - Loodus- ja inimgeograafia põhikoolileIII. Eds. J. Jauhiainen & A. Kont. 2003.   s. 109-143.       Jauhiainen,Jussi S.  Inimgeograafia Eestis: väljakutseid ja lahendusi. -T.Tähised, 2004, nro 9, s. 15-16.       Jauhiainen,Jussi S.  Kriitilise linnauurimuse taustast ja võimalustest Eestis.- Vikerkaar, 2004, nro 4-5, s. 144-152.       Jauhiainen,Jussi S.  Linnalised võrgustikud Tallinna ja Helsingi vahel -Talsinki või Hellinn. - Maja. Estonian   Architectural Review, 2004, vol. 40, nro1-2, s. 70-73.       Jauhiainen,Jussi S.  Loodus, inimene ja ühiskond. - Loodus- ja inimgeograafiapõhikoolile III. Toim. A. Kont & J.   Jauhiainen. 2003. s. 3-16.       Jauhiainen,Jussi S.  Urban planning and land-use in post-socialist Estonia. Thecase of Tartu. - Building and re-  building sustainable communities. Ed. by L.Rydén. Superbs case studies vol. 2, Baltic University 2003. s. 36-43.       Jauhiainen,Jussi S.  Urban utopias, revolutions and the 21st century city. -Koht ja Paik/Place and Location III.   Toim. V. Sarapik & K. Tüür. 2003. s.131-137.       Rusanen,Jarmo Juhani         Rusanen,Jarmo; Alatalo, P.; Antikainen, Harri; Bendas, D.; Laine, Kari; Myllyaho, M.;Oivo, M. & Similä, J.  LBS as   a tool for developing tourism in marginalregions. - IGU International Geographical Union, University of Stirling 10-14   August 2004, PowerPoint Presentations,Commission on Evolving Issues of Geographical Marginality in the Early   21st Century World. 2004. s. 1-20.     09       Muilu,Toivo Antero          Muilu,Toivo & Rusanen, Jarmo  Regional changes in socioeconomicstructures in rural Finland: a GIS approach. -   Abstracts of the 5th CircumpolarAgricultural Conference, Umeå, Sweden, 27-29 September, 2004. Swedish   University of Agricultural Science (SLU),Department of Agricultural Research for Northern Sweden. nro 3. 2004.       Rusanen,Jarmo Juhani         Rusanen,Jarmo; Alatalo, P.; Antikainen, Harri; Bendas, D.; Laine, K.; Myllyaho, M.;Oivo, M. & Similä, J.  LBS as a   tool for developing tourism in marginalregions. - Evolving Issues of Geographical Marginality in the Early 21st   Century World. Stirling 10-14 August 2004.Abstract, 2004.       Saarinen,Jarkko        Saarinen,Jarkko  Cultural tourism and the representations of authenticity:case cultural villages in Southern Africa. -   Leadership, culture and knowledge: Gatewayto sustainable tourism in Africa, Book of Abstracts, Pretoria, South   Africa 20 September - 1 October 2004. 2004.       Saarinen,Jarkko  Why tourism? Tourism development, argumentation and localpolitics. - IGU Pre-Congress Meetig:   Tourism and Leisure, Winnock Hotel, Drymen,Loch Lomond, Scotland 13th-15th August 2004, CD-Rom. 2004.     10       Jauhiainen,Jussi Sakari          Jauhiainen,Jussi S.; Ala-Rämi, Katariina & Suorsa, Katri  Multipolis -teknologian, osaamisen ja aluekehittämisen   yhteistyöverkosto. ArviointiraporttiMultipolis-toiminnasta 2000-2004. - Sisäasiainministeriön julkaisu nro 39.   Helsinki, 2004. 144 s.     11  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  109       Heikkinen,Osmo Olavi         Heikkinen,Olavi  Jumalten vuorilla ja ihmisten juhlissa. - Maantiedemuotokuvana. Toim. R. Kalliola. Turun   yliopiston maantieteen laitoksen julkaisujanro 168. 2004. s. 91-100.       Jauhiainen,Jussi Sakari         Jauhiainen,Jussi S.  Balkanin siivuja. - Terra, 2003, vol. 115, nro 4, s. 302.       Jauhiainen,Jussi S.  Viro vuonna nolla. - Terra, 2004, vol. 116, nro 1, s.25-31.       Jauhiainen,Jussi S.  Ympäristön pilaantumisen arvioiminen: tapauksena StoraEnson Oulun tehtaat. -   Yhdyskuntasuunnittelu, 2003, vol. 41, nro4, s. 54-73.       Koutaniemi,Leo Matias         Koutaniemi,Leo & Kuusela, Kalevi  Paanajärven laakson lämpöolot. - Terra,2004, vol. 116, nro 2, s. 77-87.       Remahl,Tea        Remahl,Tea & Valta-Hulkkonen, Kirsi  Miten maantieteessä vastataanopiskelijavalinnan muutospaineisiin. - Terra,   2004, vol. 116, nro 1, s. 32-35.       Saarinen,Jarkko        Rämet,J.; Saarinen, Jarkko & Kauppila, Pekka  Matkailijatmaantieteellisen tutkimuksen kohteena: matkailijatyyppien   ja kohdealueiden suhde ja muutos. - Terra,2004, vol. 116, nro 1, s. 17-23.       Saarinen,Jarkko  Viimeinen oljenkorsi? Matkailu ja maaseudun aluekehitys. -Maaseudun uusi aika,   maaseutututkimuksen ja -politiikanaikakauslehti, 2004, nro 3, s. 26-38.       Äikäs,Topi Antti         Äikäs,Topi Antti  Kaupunkien ja seutujen imagot aluetasojen välisessäkilpailussa. - Terra, 2004, vol. 116, nro 1, s. 3-  16.     12       Ilvonen,Riitta        Vallinkoski,V-M.; Kanninen, J.; Leka, J. & Ilvonen, Riitta  Vesikasvillisuuspienten järvien tilan ilmentäjänä -   Ilmakuvatulkintaan ja maastoseurantoihinperustuvat ekologisen tilan mittarit. - Suomen ympäristö nro 725. 2004. 90 s.       Jauhiainen,Jussi Sakari         Jauhiainen,Jussi S.  Kaupunki ja gon politiikka: tulkintoja Narvasta. -Muuttuva geopolitiikka. Toim. V. Harle & S.   Moisio. 2003. s. 150-169.       Jauhiainen,Jussi S.  Linnapoliitika Euroopa Liidus ja Eesti linnade tulevik. -Publicationes Instituti Geographici   Universitas Tartuensis. Ed. by U. Mander.nro 89. 2004. s. 74-87.       Jauhiainen,Jussi S.  Power, networks and governance: the contexts of the BalticSea region. - Power and control.   Perspectives on integration andmulticulturalism in Europe. Ed. by K. Kärki. Population Research Institute. Dnro 43.   Helsinki, Family Federation of Finland2004. s. 170-183.       Jurvakainen,Anne Birgitta         Hynönen,Anne  Combining tourism planning and sustainable development in theKalajoki tourism destination,   Northern Finland. - Nature-based tourismresearch in Finland: local contexts, global issues. Eds. J. Saarinen & C.M.   Hall. Finnish Forest Research Institute.Research papers nro 916. 2004. s. 113-128.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  110       Karjalainen,Pauli Tapani         Karjalainen,Pauli Tapani  Ympäristö ulkoa ja sisältä: Geografiastageobiografiaan. - Paikan heijastuksia. Ihmisen   ympäristösuhteen tutkimus jarepresentaation käsite. Toim. R. Mäntysalo. Jyväskylä. Atena 2004. s. 49-68.       Muilu,Toivo Antero         Muilu,Toivo  Pohjoisen maaseutututkimuksen näköaloja. - Maaseudun uusiaika, 2004, vol. 12, nro 2, s. 58-62.       Prokkola,Eeva-Kaisa         Prokkola,Eeva-Kaisa  Suomen ja Ruotsin raja osana kansallista kertomusta ja"alueiden Eurooppaa". Tornionlaakso   Rajaseutu-lehdessä 1924-2002. -Tornionlaakson vuosikirja 2004. Toim. H. Nordberg. 2004. s. 178-183.       Ridanpää,Juha Markus         Ridanpää,Juha  Kirjallisuus, yhteiskunta ja uusi pohjoinen: onko RosaLiksomilla projekti. - Paikan heijastuksia.   Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus jarepresentaation käsite. Toim. R. Mäntysalo. Jyväskylä, Atena 2004. s. 199-218.       Saarinen,Jarkko        Saarinen,Jarkko  Importance of winter events for tourism: the Snow ShowWinter art event as an example. - Talven   tuntemus, Sense of Winter - Puheenvuorojatalvesta ja talvitaiteesta, Statements of Winter and Winter Art. 2004. s.   151-159.       Saarinen,Jarkko  Luonnonsuojelu, matkailu ja aluekehitys: matkailuntutkimustarpeet ja -kysymykset Kolin   kansallispuistossa. - Tutkittu jatuntematon Koli. Toim. L. Lovén. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja nro 915.   2004. s. 103-112.       Saarinen,Jarkko  Luontoon perustuvan matkailun merkitys maaseudunaluetaloudelle: matkailu- vai aluekehitystä. -   Maaseutumatkailun tarkastelua. Toim. H.Lassila. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sarja D nro 4. 2004. s. 47-75.       Saarinen,Jarkko  Matkailu. - Gaia. Suuri maailmankartasto. Weilin+Göös 2004.s. 66-67.       Saarinen,Jarkko  Miten nähdä harjun taa? Punkaharjun matkailun kehittämisenmahdollisuudet ja haasteet. -   Muuttuva matkailu, 2004, nro 1, s. 23-31.       Saarinen,Jarkko  Talvitapahtumien matkailullinen merkitys: esimerkkinä TheSnow Show talvitaidetapahtuma. -   Talven tuntemus, Sense of Winter -Puheenvuoroja talvesta ja talvitaiteesta, Statements of Winter and Winter Art.   2004. s. 150-158.       Valta-Hulkkonen,Kirsi        Airaksinen,O.; Kanninen, A.; Ustinov, A. & Valta-Hulkkonen, Kirsi Vesikasvillisuus. - Vesibiologiset selvitykset   Vuoksen vesistöalueen järvillä, Life Vuoksi-projektin raportti. Toim. O. Airaksinen. Etelä-Savon ympäristökeskuksen   moniste nro 58. 2004. s. 8-17.    http://www.ymparisto.fi/esa-> Palvelu ja tuotteet -> Julkaisut       Heinonen,P.; Pietiläinen, O-P.; Airaksinen, O.; Haapala, A.; Hammar, T.; Holopainen,A-L.; Hämäläinen, H.;   Issakainen, J.; Kanninen, A. et al.;Valta-Hulkkonen, Kirsi  Monitoring and assessment of the ecologicalstatus of   lakes - a pilot procedure developed andtested in the Life Vuoksi project. - Finnish Environment nro 719. Helsinki,   2004. 106 s.    http://www.environment.fi/publications     13       Jurvakainen,Anne Birgitta         Hynönen,Anne & Kutilainen, S.  Elämää cityyn ja särkille. Kalajoenmatkailun kehittäminen. - Nordia Tiedonantoja   nro 2. Oulu, 2004. 43 s.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  111     15       Mönkkönen,Marja        Mönkkönen,Marja; Luoma-aho, Seppo; Muilu, Toivo & Rusanen, Jarmo Yhteistyöverkosto työnantajasektorin   kanssa koulutusta kehitettäessä. - Uuttaopetuksessa. Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla   nro 18. Oulu, 2004. 36 s.     16       Jauhiainen,Jussi Sakari         Jauhiainen,Jussi S.  Publish or/and perish in Geography. - NGP Yearbook 2003.Ed. by K. Valta-Hulkkonen. Nordia   Geographical Publications vol. 32, nro 2.Oulu, 2004. s. 39-46.       Jurvakainen,Anne Birgitta         Hynönen,Anne  Usability of the environmental management system in the Rokuaarea. - NGP Yearbook 2003. Ed. by   K. Valta-Hulkkonen. Nordia GeographicalPublications vol. 32, nro 2. Oulu. 2004. s. 11-24.       Saarinen,Jarkko        Saarinen,Jarkko  Tourist destinations and the production of representationsin tourism. - NGP Yearbook 2003. Ed.   by K. Valta-Hulkkonen. Nordia tiedontantojavol. 32, nro 2. 2004. s. 1-9.     19       Anttonen,Marja Suvi Tuulia         Kumpula,J.; Colpaert, A.; Anttonen, Marja & Nieminen, M. Poronhoitoalueen pohjoisimman osan (13 paliskuntaa)   talvilaidunten uusintainventointi vuosina1999-2003. - Kala- ja riistaraportteja nro 303. Helsinki, Riista- ja   kalatalouden tutkimuslaitos 2004. 39, 15 s.       Heikkinen,Osmo Olavi         Heikkinen,Olavi  Keitä te ootte te sankarit. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 2,s. 25.       Jauhiainen,Jussi Sakari         Jauhiainen,Jussi S.  EU-Viro: uhka vai mahdollisuus. - Kaleva 1.5.2004.       Jauhiainen,Jussi S.  Haiseeko Oulussa. - Yhteiskuntapolitiikka, 2003, vol. 68,nro 6, s. 603-614.       Jauhiainen,Jussi S.  Itämeren seudun yhteistyön haasteet. - Kaleva 11.9.2003.       Jauhiainen,Jussi S.  Kadonneen kaupungin nostalgia. Kirja-arvostelu. - Terra,2004, vol. 116, s. 59-60.       Jauhiainen,Jussi S.  Kaupungin viisas kasvu Oulun kaupunkiseutu ja Oulunyleiskaava 2020. - Arvot ja   korjausrakentaminen. Toim. R. Tikka. 2003.s. 54-63.       Jauhiainen,Jussi S.  Kenelle kellot soivat. - Prosum, 2003, nro 2, s. 17.       Jauhiainen,Jussi S.  Monipuolista tutkimusta tarvitaan. - Kaleva 10.6.2003.       Jauhiainen,Jussi S.  Multipolis osaamisen ja aluekehityksen verkostonapohjoisessa Suomessa. -   Aluekeskusohjelma-katsaus, 2004, nro 2, s.10-12.       Jauhiainen,Jussi S.  Multipolis osaamisen ja aluekehityksen verkostonapohjoisessa Suomessa. - Alue-Integraattori.   nro 4. 2004. s. 16-17.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  112       Jauhiainen,Jussi S.  Oulun haju myytti, todellisuus vai tabu. - Kaleva25.5.2003.       Jauhiainen,Jussi S.  Pohjoisen Suomen innovaatiopolitiikka. - Kaleva 15.9.2004.       Jauhiainen,Jussi S.  Työvoiman vapaa liikkuvuus on Suomen ja Viron etu. - TurunSanomat 28.4.2004.       Jauhiainen,Jussi S.  Vähemmistöjen geopolitiikkaa Baltiassa. - Turun Sanomat13.9.2004.       Jauhiainen,Jussi S.  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja Bolognan prosessi. -Prosum, 2003, nro 1, s. 17.       Kauppila,Pekka        Kauppila,Pekka  Matkailukeskukset aluekehityksen vetureina paikallistasolla:esimerkkeinä Levi, Ruka, Saariselkä ja   Ylläs. - Naturpolis Kuusamo, koulutus- jakehittämispalvelut. Työpapereita nro 4. Kuusamo, 2004. 42 s.       Kauppila,Pekka & Äikäs, Topi Antti  Oulu - yksi kaupunki, monta roolia. -Kaleva 26.8.2004.       Koutaniemi,Leo Matias         Koutaniemi,Leo  Menneisyyden jälkiä etsimässä. Kirja-arvostelu. - Terra, 2004,vol. 116, nro 1, s. 60-61.       Koutaniemi,Leo  Seminaarityön kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Tieteellisentutkimuksen laatimisen luentomoniste. Oulu   2004. 21 s.       Löytynoja,Tanja        Löytynoja,Tanja   Terva, pohjoisen musta kulta. Katsaus Pohjois-Pohjanmaan jaKainuun tervan historiaan. -   Suomalainen hautaterva. Tuuman vuosi 2003.Turku. Rakennusperinteen Ystävät 2004. s. 8-11.       Muilu,Toivo Antero         Muilu,Toivo  Historian ja mahdollisuuksien maaseutu. - Kesä-Oras 1.6.2004.       Muilu,Toivo  Kylätoiminta muuttuvassa yhteiskunnassa. - Lähetään kylille!Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2004-  2007. Oulu. Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004.s. 20-24.       Muilu,Toivo  Maaseutusopimuksilla etsitään työtä. - Kaleva 18.8.2004.       Muilu,Toivo  Osaava ja oppiva maaseutu. - Tuloksen tekijät. Noste-ohjelmanjulkaisu, 2004, s. 1.       Parviainen,Miia Susanna         Parviainen,Miia & Autio, Jyrki (toim.)  Pohjoisen luonnon tutkimus 2004. -Oulun yliopiston maantieteen laitoksen   opetusmoniste nro 35. Oulu, 2004. 61 s.       Parviainen,Miia & Ruottinen, V.  Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa2004. Ohjeita ERDAS IMAGINE 8.7 -  ohjelman käyttöön. - Oulun yliopistonmaantieteen laitoksen opetusmoniste nro 36. Oulu, 2004. 46 s.       Saarinen,Jarkko        Saarinen,Jarkko  Vankikuljetus kongressiin. - Helsingin Sanomat 9.11.2004.     21       Kuikka,Niina        Kuikka,Nina (toim.); Epäilys, N.; Kiimamaa, Jouni; Koistinen, H.; Kuikka, Nina; Muilu,Toivo; Mäntysalo, Raine;   Onkalo, P.; Reinikainen, Kalle &Soudunsaari, Leena (työryhmä)  Asukaskeskeisiä suunnittelumenetelmiäkylien   kehittämiseen. Asu Kylässä! -hanke. -Nordia tiedonantoja nro 3. 2004. 101 s.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  113       Saarinen,Jarkko        Saarinen,Jarkko & Hall, C. M. (eds.)  Nature-based tourism research inFinland: local contexts, global issues. -   Finnish Forest Research Institute. Researchpapers nro 916. Rovaniemi, 2004. 166 s.       Sievänen,T.; Erkkonen, J.; Jokimäki, J.; Saarinen, Jarkko; Tuulentie, S. & Virtanen,E. (eds.)  Policies, methods and   tools for visitor management. Proceedingsof the Second International Conference on Monitoring and Management   of Visitor Flows in Recreational andProtected Areas, June 16-20, 2004, Rovaniemi, Finland. Finnish Forest Research   Institute 2004. 417 s.       Valta-Hulkkonen,Kirsi        Valta-Hulkkonen,Kirsi (ed.)  NGP Yearbook 2003. - Nordia Geographical Publicationsnro 2. Oulu, 2004. 47 s.     22       Ala-Rämi,Katariina         Ala-Rämi,Katariina  Kommunikaatiomuodot ja etäisyys teknologiayritystenvälisessä tuoteinnovaatioyhteistyössä. -   Maantiedettä reuna-alueilla -Geographies at the Margins, Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta2004.   Toim. J. Nykänen. Joensuun yliopisto.Maantieteen laitos. Monisteita nro 12. 2004. s. 44.       Autio,Jyrki Aslak         Autio,Jyrki  Ilman lämpötilan, lumen syvyyden ja maanpinnan peitteisyydenvaikutus maalämpötiloihin. -   Maantiedettä reuna-alueilla - Geographiesat the Margins, Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004.   Toim. J. Nykänen.. Joensuun yliopisto.Maantieteen laitos. Monisteita nro 12. 2004. s. 42-43.       Heikkinen,Osmo Olavi         Heikkinen,Olavi  Äänisen kalliopiirrosten maantieteellis-geologinen tulkinta.- Maantiedettä reuna-alueilla -   Geographies at the Margins, Maantieteenpäivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim. J. Nykänen. Joensuun   yliopisto. Maantieteen laitos. Monisteitanro 12. 2004. s. 36.       Jauhiainen,Jussi Sakari         Jauhiainen,Jussi; Ala-Rämi, Katariina & Suorsa, Katri  Multipolisteknologian ja osaamisen innovaatiojärjestelmänä.   - Maantiedettä reuna-alueilla - Geographiesat the Margins, Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004.   Toim. J. Nykänen. Joensuun yliopisto.Maantieteen laitos. Monisteita nro 12. 2004. s. 45.       Jurvakainen,Anne Birgitta         Jurvakainen,Anne  Alueellinen ympäristöjärjestelmä kestävän matkailuntoteuttamisessa. - Maantiedettä reuna-  alueilla - Geographies at the Margins,Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim. J. Nykänen.   Joensuun yliopisto. Maantieteen laitos.Monisteita nro 12. 2004. s. 29.       Koutaniemi,Leo Matias         Koutaniemi,Leo  Reasons for similar mean temperatures on sunny and shady slopes- the case Paanajärvi valley. -   Maantiedettä reuna-alueilla - Geographiesat the Martins. Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004.   Toim. J. Nykänen. Joensuun yliopisto.Maantieteen laitos. Monisteita nro 12. 2004. s. 43.       Löytynoja,Tanja        Löytynoja,Tanja  Maantieteellinen erityissijainti matkailukohteena jaimagotekijänä: esimerkkinä Suomen keskipiste. -   Yhdentyvä eriytyvä maailma:yhteiskunta ja ympäristö muutoksessa. Maantieteen päivät 7.-8.11.2003. Toim. J.Häkli   & A-K. Kuusisto-Arponen. Tampere.Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos 2003. s. 53-54.       Moisio,Sami        Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  114    Moisio,Sami  Alueiden Suomi: Politiikan teoria ja aluepolitiikan tutkimus.- Maantiedettä reuna-alueilla - Geographies   at the Margins, Maantieteen päivätJoensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim. J. Nykänen. Monisteita nro 12. 2004.  s. 39.       Muilu,Toivo Antero         Muilu,Toivo  Maaseudun rajaaminen paikkatiedon avulla. - Paikkatietomaaseutuyrittäjän palveluksessa - huomisen   työväline tutuksi jo tänään.Paikkatietoseminaari OSAKK, Luova, 2004.    http://www.oamk.fi/luova/koulutustarjonta/paikkatietoseminaari.php       Mönkkönen,Marja        Mönkkönen,Marja  Luonnon asema muutoksessa. - Maantiedettä reuna-alueilla -Geographies at the Margins,   Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13.marraskuuta 2004. Toim. J. Nykänen. Joensuun yliopisto. Maantieteen laitos.   Monisteita nro 12. 2004. s. 17-18.       Parviainen,Miia Susanna         Parviainen,Miia  SAR-tutkakuvien soveltuminen maankäytön muutosten seurantaan.- Maantiedettä reuna-alueilla -   Geographies at the Margins, Maantieteenpäivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim. J. Nykänen. Joensuun   yliopisto. Maantieteen laitos. Monisteitanro 12. 2004. s. 37.       Remahl,Tea        Remahl,Tea  Aluekehityksen politiikkaa: Puolueet aluepolitiikanmäärittelijöinä. - Maantiedettä reuna-alueilla -   Geographies at the Margins, Maantieteenpäivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim. J. Nykänen. Joensuun   yliopisto. Maantieteen laitos. Monisteitanro 12. 2004. s. 40.       Riipinen,Mari        Riipinen,Mari  Political identities forming social capital in localcommunities. Perspectives on land use in Nellim,   Finland and Jukkasjärvi, Sweden. - ArktisAbstract Book. Second annual seminar of the Arctic Graduate School,   Arktis, 28-29th of April 2004, ArcticCentre, Aurora. Ed. by P. Soppela & R-L. Albert. 2004. s. 21.       Riipinen,Mari  Sosiaalisen pääoman skaalaus - paikallisia ja ylipaikallisianäkökulmia maankäytöstä. - Maantiedettä   reuna-alueilla - Geographies at theMargins, Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim. J.   Nykänen. Moinisteita nro 12. 2004. s. 19.       Rouge-Oikarinen,Regis        Rouge-Oikarinen,Regis  EU:n ja Suomen lähialueyhteistyö muuttuvan Luoteis-Venäjänvoimana. - Maantiedettä   reuna-alueilla - Geographies at theMargins, Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim. J.   Nykänen. Monisteita nro 12. 2004. s. 32.       Rusanen,Jarmo Juhani         Rusanen,Jarmo  Paikkatiedon käsite ja paikkatietosovellustentuotteistaminen. - Paikkatieto maaseutuyrittäjän   palveluksessa - huomisen työväline tutuksijo tänään, Paikkatietoseminaari, OSAKK, Luova 11.5.2004, 2004.    http://www.oamk.fi/luova/koulutustarjonta/paikkatietoseminaari.php       Ryhänen,Aila        Ryhänen,Aila  Tilakäsitteen moneus ja muutos suunnittelun perustaksi. -Maantiedettä reuna-alueilla - Geographies   at the Margins, Maantieteen päivätJoensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim . J. Nykänen. Monisteita nro 12.2004.   s. 25.       Saarinen,Jarkko        Saarinen,Jarkko  Kulttuurimatkailun kohteet ja autenttisuus: kaksi esimerkkiäeteläisestä Afrikasta. - Maantiedettä   reuna-alueilla, Maantieteen päivätJoensuussa 12.-13-marraskuuta 2004. Toim. J. Nykänen. Joensuun yliopisto.   Maantieteen laitos, monisteita nro 12.2004. s. 30.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  115    Åman,Pentti        Åman,Pentti  Luonnonmaantieteen sovellutukset ympäristönsuunnittelussa.Esimerkkinä turvesoiden maankäyttö. -   Maantiedettä reuna-alueilla - Geographiesat the Margins, Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004.   Toim. J. Nykänen. Joensuun yliopisto.Maantieteen laitos. Monisteita nro 12. 2004. s. 38-39.       Äikäs,Topi Antti         Äikäs,Topi Antti  Paikkaimago puntarissa: maantieteellisyysimagotutkimuksessa ja tutkijan positio. - Maantiedettä   reuna-alueilla - Geographies at theMargins, Maantieteen päivät Joensuussa 12.-13. marraskuuta 2004. Toim J.   Nykänen. Joensuun yliopisto. Maantieteenlaitos. Monisteita nro 12. 2004. s. 35-36.     5.7. Matemaattisten tieteiden laitos     02       Anttila,Juha Antero         Anttila,Juha; Hämäläinen, J. & Saranen, Jukka  On the linear splinecollocation for pseudodifferential equations on   the torus. - Proceedings of the EstonianAcademy of Sciences. Physics. Mathematics, 2004, vol. 53, nro 3, s. 139-147.       Anttila,Juha; Hämäläinen, J. & Saranen, Jukka  On the spline collocationfor some pseudodifferential equations on   the torus with non-uniform meshes. -International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2004, vol. 17, nro 1, s.  103-117.       Arhippainen,Jorma Emil         Abel,M. & Arhippainen, Jorma  Locally m-pseudoconvex topologies onlocally A-pseudoconvex algebras. -   Czechoslovak Mathematical Journal, 2004,vol. 54, nro 3, s. 675-680.       Berkovits,Juha Tapio         Berkovits,Juha & Fabry, C.  Semilinear problems with a non-symmetriclinear part having an infinite dimensional   kernel. - Portugaliae Mathematica, 2004,vol. 61, nro 4, s. 439-460.       Berkovits,Juha; Leinfelder, H. & Mustonen, Vesa  Existence and multiplicityresults for wave equations with time-  independent nonlinearity. - TopologicalMethods in Nonlinear Analysis, 2003, vol. 22, nro 2, s. 273-295.       Filali,Mahmoud        Derighetti,A. & Filali, Mahmoud & Monfared, M. S.  On the idealstructure of some Banach algebras related to   convolution operators on Lp (G). - Journalof Functional Analysis, 2004, vol. 215, s. 341-365.       Heikkilä,Seppo Viljami         Cabada,A. & Heikkilä, Seppo  Existence of solutions of third-orderfunctional problems with  nonlinear boundary   conditions. - Australian & New ZealandIndustrial and Applied Mathematics Journal, 2004, vol. 46, nro 1, s. 33-44.       Carl,S. & Heikkilä, Seppo  Fixed point theorems for multifunctionswith applications to  discontinuous operator and   differential equations. - Journal ofMathematical Analysis and Applications, 2004, vol. 297, nro 1, s. 56-69.       Heikkilä,Seppo  Existence results for operator equations in abstract spacesand an application. - Journal of   Mathematical Analysis and Applications,2004, nro 1, s. 262-273.       Heikkilä,Seppo  Existence results for operator equations in partially orderedsets and applications. - Nonlinear   Analysis, 2004, vol. 59, nro 7, s.1033-1044.       Heikkilä,Seppo  Inclusion problems in ordered topological vector spaces andapplications. - Journal of   Mathematical Analysis and Applications,2004, vol. 298, nro 1, s. 94-105.       Heikkilä,Seppo  On explicit and implicit operator and differential inclusionsin ordered spaces. - Nonlinear Analysis,   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  116  2004, vol. 59, nro 5, s. 719-729.       Heikkilä,Seppo & ORegan, D.  On discontinuous functional Volterraintegral equations and impulsive differential   equations in abstract spaces. - GlasgowMathematical Journal, 2004, vol. 46, nro 3, s. 529-536.       Heikkilä,Seppo & Seikkala, Seppo  On the existence of extremal solutionsof phi-Laplacian initial and boundary   value problems. - International Journal ofPure and Applied Mathematics, 2004, vol. 17, nro 1, s. 119-138.       Holmström,Lasse        Hoti,F. & Holmström, Lasse  Semiparametric density estimationapproach to pattern classification. - Pattern   Recognition, 2004, vol. 37, nro 3, s.409-419.       Hoti,F.; Tuulio-Henriksson, A.; Haukka, J.; Partonen, T.; Holmström, Lasse &Lönnqvist, J.  Family-based clusters   of cognitive test performance in familialschizophrenia. - BMC Psychiatry, 2004, vol. 4, nro 20, s. 1-13.       Kim,Hyon-Jung         Kim,Hyon-Jung & Boos, D. D.  Variance estimation in spatialregression using a non-parametric semivariogram   based on residuals. - Scandinavian Journalof Statistics, 2004, vol. 31, nro 3, s. 387-401.       Kinnunen,Juha        Harjulehto,P. & Kinnunen, Juha  Differentiation bases for Sobolev functionson metric spaces. - Publicacions   Matemàtiques, 2004, vol. 48, s. 381-395.       Kinnunen,Juha & Martio, O.  Sobolev space properties of superharmonicfunctions on metric spaces. - Results in   Mathematics, 2003, nro 44, s. 114-129.       Kinnunen,Juha & Saksman, E.  Regularity of the fractional maximalfunction. - Bulletin of the London Mathematical   Society, 2003, vol. 35, nro 35, s. 529-535.       Niemenmaa,Markku Tapani         Niemenmaa,Markku  Finite loops with dihedral inner mapping groups aresolvable. - Journal of Algebra, 2004, vol.   273, nro 1, s. 288-294.       Niemenmaa,Markku  On finite loops and their inner mapping groups. -Commentationes Mathematicae Universitatis   Carolinae, 2004, vol. 45, nro 2, s.341-347.       Serov,Valery        Schürmann,H. W. & Serov, Valery S.  Traveling wave solutions of ageneralized modified Kadomtsev-Petviashvili   equation. - Journal of MathematicalPhysics, 2004, vol. 45, nro 6, s. 2181-2187.       Serov,Valery S. & Chernova, A. D.  Reconstruction of singularities intwo dimensional Schrödinger operator with   fixed energy. - Journal of Inverse andIll-Posed Problems, 2004, vol. 12, nro 4, s. 413-421.       Serov,Valery S.; Schürmann, H. W. & Svetogorova, E.  Integral equationapproach to reflection and transmission of   a plane TE-wave at a (linear/nonlinear)dielectric film with spatially varying permittivity. - Journal of Physics. A.   Mathematics and General, 2004, vol. 37, nro10, s. 3489-3500.       Väänänen,Keijo Olavi         Moisio,M. & Väänänen, Keijo  Comparision of the number of rationalplaces of certain fields to the Hasse-Weil   bounds. - Applicable Algebra inEngineering, Communication and Computing, 2004, vol. 14, s. 341-359.     03       Arhippainen,Jorma Emil       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  117    Arhippainen,Jorma  On extension problems in some topological algebras. -Non-normed Topological Algebras,   International Conference on TopologicalAlgebra and Applications, ICTAA 2000. Eds. A. El Kinani; R. Choukri & M.   Oudadess. Rabat. Ecole Normale Superieure2004. s. 30-35.       Arhippainen,Jorma  On Gelfand representation of topological algebras. - Topologicalalgebras and their   applications. Ed. by H. Arizmendi; C. Bosch& L. Palacios. Contemporary Mathematics nro 341. Rhode Island, USA.   American Mathematical Society 2004. s.25-30.       Heikkilä,Seppo Viljami         Heikkilä,Seppo  Implicit function theorems and discontinuous implicitdifferential equations. - Integral methods in   science and engineering. Ed. by C.Constanda; M. P. Ahues & A. Largillier. Boston. Birkhäuser 2004. s. 79-84.       Holmström,Lasse        Holmström,Lasse & Hoti, F.  Application of semiparametric densityestimation to classification. - Proceedings of   the17th International Conference on PatternRecognition, August 23-26, 2004, Cambridge, UK. vol. 3, 2004. s. 371-374.       Serov,Valery        Serov,Valery S.& Schürmann, H. W.  Weierstrass solutions to certainnonlinear wave and evolution equation. -   Progress In Electromagnetics ResearchSymposium, PIERS 2004, Pisa, March 28-31. vol. 2, 2004. s. 651-654.       Serov,Valery S.; Schürmann, H. W.  & Svetogorova, E. D.  Integralequation approach to reflection and transmission   of a plane TE-wave at a (linear, nonlinear,absorbing) dielectric film with spatially varying permittivity. - Progress In   Electromagnetics Research Symposium, PIERS2004, Pisa, March 28-31. vol. 2, 2004. s. 121-124.       Serov,Valery S.; Shestopalov, Yu. V. & H.W Schürmann  Waves inthree-layer structures with Kerr-type   nonlinearity and variable permittivity. - Proceedings of International Conference, Math. Modelling ofWave   Phenomena, 3-8 November, 2002, Växjö,Sweden. Ed. by B. Nilsson & L. Fishman. vol. 7, 2004. s. 217-226.     09       Holmström,Lasse        Erästö,P. & Holmström, Lasse  Bayesian analysis of trends in atwo-dimensional scatter plot. - COMPSTAT04 -   16th Symposium of IASC on ComputationalStatistics, Prague 23-27.2004. 2004.       Erästö,P. & Holmström, Lasse  BSiZerfor making Bayesian inferencesabout features in  scatter plots. - 6th World   Congress of the Bernoulli Society forMathematical Statistics and Probability and 67th Annual Meeting of the   Institute of Mathematical Statistics,Barcelona July 26-31, 2004. 2004.       Mustonen,Vesa Juhani         Mustonen,Vesa  Remarks on some inhomogeneus eigenvalue problems. -Oberwohlfach Report, 2004, vol. 2, s. 424.     11       Kinnunen,Juha        Kinnunen,Juha & Martio, O.  Potential theory of quasiminimizers. -Annales Academiae Scientiarum Fennicae.   Mathematica, 2003, vol. 28, s. 459-490.     12       Kinnunen,Juha        Kinnunen,Juha & Latvala, V.  Fine regularity of superharmonic functionson metric spaces. - Future Trends in   Geometric Function Theory, RNC Workshop,Jyväskylä, 2003. Ed. by D. Herron. University of Jyväskylä, Department   of Mathematics and Statistics. Report nro92. 2003. s. 157-167.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  118  15       Matala-aho,Tapani        Matala-aho,Tapani  On approximation measures of generalized Rogers-Ramanujancontinued fractions. Preprint.   Oulu, Matemaattisten tieteiden laitos 2004.8 s.       Rinta-aho,Marko        Moisio,M.; Rinta-aho, Marko & Väänänen, Keijo  Two new deterministicalgorithms for constructing normal bases   in finite fields. Preprint. Oulu,Department of Mathematical Sciences 2004. 16 s.     19       Heikkilä,Seppo Viljami         Heikkilä,Seppo  Sata vuotta hyvää järjestystä. - Arkhimedes, 2004, nro 3, s.10-13.       Kinnunen,Juha        Kinnunen,Juha & Lindqvist, P.  Pointwise behaviour of semicontinuoussupersolutions to a quasilinear parabolic   equation. - Reports of Department ofMathematics. Preprint, 2004, vol. 375, s. 1-23.       Kinnunen,Juha & Lindqvist, P.  Summability of semicontinuoussupersolutions to a quasilinear parabolic equation. -   Reports of Department of Mathematics.Preprint, 2004, vol. 385, s. 1-28.     21       Arhippainen,Jorma Emil         Arhippainen,Jorma & Filali, Mahmud (eds.)  Proceedings of the 3rdinternational conference on topological algebra   and applications, Oulu 2-6 July, 2001. -Acta Universitatis Ouluensis. Series A. Scientiae rerum naturalium nro 408.   Oulu, Oulun yliopisto 2004. 234 s.    http://herkules.oulu.fi/isbn9514272498/     22       Holmström,Lasse        Erästö,P. & Holmström, Lasse  Bayesian analysis of trends in atwo-dimensional scatter plot. - NORDSTAT. 20th   Nordic Conference on MathematicalStatistics, Jyväskylä. Abstracts. 2004.     5.8. Tietojenkäsittelytieteiden laitos     02       Halonen,Raija        Halonen,Raija  Resisting technical change - three case studies. -International journal of innovation and technology   management, 2004, vol. 1, nro 3, s.325-339.       Halonen,Raija  Users, not necessarily choosers. - Design philosophy papers,2004, nro 1, s. 1-4.    http://www.desphilosophy.com/dpp/home.html       Iivari,Pekka Toivo Juhani         Iivari,Juhani; Hirschheim, R. & Klein, H. K.  Towards a distinctivebody of knowledge for information systems   experts: coding ISD process knowledge intwo IS journals. - Information systems journal, 2004, vol. 14, nro 4, s. 313-  342.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  119    Jokela,Timo        Jokela,Timo  Evaluating the user-centredness of developmentorganisations:  conclusions and implications from   empirical usability capability maturityassessments. - Interacting with computers, 2004, nro 16, s. 1095-1132.       Jokela,Timo  When good things happen to bad products: where are thebenefits of usability in the consumer   appliance market. - Interactions - Newvisions of human-computer interaction, 2004, vol. 11, nro 6, s. 29-35.       Niemelä,Eila        Niemelä,Eila; Matinlassi, M. & Lago, P.  Architecture-centric approachto wireless service engineering. - Annual   review of communications, 2003, vol. 56, s.875-889.       Purhonen,A.; Niemelä, Eila & Matinlassi, M.  Viewpoints of DSP softwareand service architectures. - Journal of   systems and software, 2004, vol. 69, nro1-2, s. 57-73.       Taulavuori,A.; Niemelä, Eila & Kallio, P.  Component documentation - a keyissue in software product lines. -   Information and software technology, 2004,vol. 46, nro 8, s. 535-546.       Siponen,Timo Mikko Tapani         Siponen,Mikko & Vartiainen, T.  Unauthorized copying of software andlevels of moral development: a literature   analysis and its implications for researchand practice. - Information systems journal, 2004, nro 14, s. 387-407.     03       Abrahamsson,Pekka        Abrahamsson,Pekka  Extreme programming, first results from a controlled casestudy. - New waves in system   architecture. Proceedings of the 29thEuromicro Conference, Belek-Antalya, Turkey, 1-6 September 2003. IEEE   Computer Society 2003. s. 259-266.       Abrahamsson,Pekka  Initial findings from the application of extreme programmingin practical settings. - Electronic   proceedings of the 26th information systemsresearch seminar in Scandinavia, IRIS 26, Haikko Manor, Finland,   August 9-12, 2003. 2003. s. 1-12.       Abrahamsson,Pekka; Hanhineva, A.; Hulkko, H.; Ihme, T.; Jäälinoja, J.; Korkala, M.;Koskela, J.; Kyllönen, P.; Salo,   O.  Mobile-D: an agile approachfor mobile application development. - Proceedings of the 30th Euromicro   conference, Rennes, France, August31-September 3, 2004. Eds. R. Steinmetz & A. Mauthe. IEEE 2004. s. 174-175.       Kähkönen,T. & Abrahamsson, Pekka  Achieving CMMI level 2 with enhancedextreme programming approach. -   Product focused software processimprovement, 5th international conference, PROFES 2004, Kansai Science City,   Japan, April 5-8, 2004. Proceedings. Eds.F. Bomarius & H. Iida. Lecture notes in computer science nro 3009. Springer  2004. s. 378-392.       Kähkönen,T. & Abrahamsson, Pekka  Digging into the fundamentals ofextreme programming building the   theoretical base for agile methods. - Newwaves in system architecture. Proceedings of the 29th Euromicro   Conference, Belek-Antalya, Turkey, 1-6September 2003. IEEE Computer Society 2003. s. 273-280.       KääriäinenJ.; Koskela J.; Abrahamsson, Pekka & Takalo, J.  Improvingrequirements management in extreme   programming with tool support - animprovement attempt that failed. - Proceedings of the 30th Euromicroconference,   August 31-September 3, Rennes, France. Eds.R. Steinmetz & A. Mauthe. IEEE 2004. s. 342-351.       Kääriäinen,J.; Koskela, J.; Takalo, J.; Abrahamsson, Pekka & Kolehmainen,K.  Supporting requirements   engineering in extreme programming,managing user stories. - Proceedings of the ICSSEA 2003, 16th International   Conference, Software Systems Engineeringand their Applications, 2-4 December 2003, Paris, France. vol. 4, 2003. s. 1-  8.       Ronkainen,J. & Abrahamsson, Pekka  Software development under stringenthardware constraints. Do agile   methods have a chance. - ExtremeProgramming and Agile Processes in Software Engineering, 4th International   Conference, XP 2003, Genova, Italy, 25-29May 2003. Proceedings. Berlin. Springer 2003. s. 73-79.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  120    Roubtsov,S.; Roubtsova, E. & Abrahamsson, Pekka  Evolutionary productline modelling. - Proceedings of the   ELISA workshop, Evolution of Large-scaleIndustrial Software Evolution, 23 September 2003, Amsterdam,   Netherlands. 2003. s. 13-24.       Salo,O. & Abrahamsson, Pekka  Empirical evaluation of agile softwaredevelopment: the controlled case study   approach. - Product focused softwareprocess improvement, 5th international conference, PROFES 2004, Kansai   Science City, Japan, April 5-8, 2004.Proceedings. Eds. F. Bomarius & H. Iida. Lecture notes in computer sciencenro   3009. Springer 2004. s. 408-423.       Antoniac,Peter        Antoniac,Peter; Hickey, Seamus; Manninen, Tony; Pallot, M. & Pulli,Petri  Rich interaction for training   collaboration work in future mobile virtualenterprise. - Proceedings of the 10th international conference on   concurrent enterprising. Adaptiveengineering for sustainable value creation, ICE 2004, Sevilla, Spain, 14-16June   2004. Ed. by K-D. Thoben; K. S. Pawar &F. Weber. 2004. s. 119-126.       Arhippainen,Leena        Arhippainen,Leena; Rantakokko, T. & Tähti, Marika  Mobile feedbackapplication for emotion and user experience   collection. - Proceedings of the proactivecomputing workshop PROW 2004, 25-26 November 2004, Helsinki, Finland.   Ed. G. Lindén. 2004. s. 77-81.       Arhippainen,Leena; Rantakokko, T. & Tähti, Marika  Navigation with anadaptive mobile map-application: user   experiences of gesture- andcontext-sensitiveness. - Second international symposium on ubiquitous computing  systems, UCS 2004, November 8-9,2004,  Tokyo, Japan. 2004. s. 29-35.       Rantakokko,T. &  Arhippainen, Leena  Adamos menu: towards adaptiveservice selection. - Proceedings of the   proactive computing workshop PROW 2004,25-26 November 2004, Helsinki, Finland. Ed. G. Lindén. 2004. s. 9-13.       Rantakokko,T.; Arhippainen, Leena & Tähti, Marika  Evaluation ofsensor-based UI adaptation and control in a   map-application for mobile terminals. -Workshop on processing sensory information for proactive systems, PSIPS   2004, Oulu, Finland, June 14-15, 2004. Eds.J. Heikkilä, M. Pietikäinen & O. Silvèn. Oulu. University of Oulu 2004. s.49-  56.       Halkola,Eija        Halkola,Eija  Scientific collaboration and information infrastructures -information practices in LIDET-experiment. -   Learn, know, move IT, IRIS27, August 14-17,2004, Falkenberg-Sweden. 2004. s. 1-22.       Halonen,Raija        Halonen,Raija  Many faces of collaboration in an information system project.- Concurrent engineering, the   worldwide engineering grid. Proceedings ofthe 11th ISPE international conference on concurrent engineering. Eds.   M. Sobolewski & J. Cha. 2004. s.449-454.       Harjumaa,Lasse Markus         Harjumaa,Lasse; Tervonen, Ilkka & Vuorio, P.  Improving softwareinspection process with patterns. - Proceedings   of the fourth international conference onquality software, Braunschweig, Germany, September 8-9, 2004. Ed. by H-D.   Ehrich & K-D. Schewe. IEEE 2004. s.118-125.       Harjumaa,Lasse; Tervonen, Ilkka & Vuorio, P.  Using software inspectionas a catalyst for SPI in a small company. -   Product focused software processimprovement, 5th international conference, PROFES 2004, Kansai Science City,   Japan, April 5-8, 2004. Proceedings. Eds.F. Bomarius & H. Iida. Lecture notes in computer science nro 3009. Springer  2004. s. 62-75.       Hedberg,Henrik        Hedberg,Henrik  Introducing the next generation of software inspectiontools. - Product focused software process   improvement, 5th international conference,PROFES 2004, Kansai Science City, Japan, April 5-8, 2004. Proceedings.   Eds. F. Bomarius & H. Iida. Lecturenotes in computer science nro 3009. Springer 2004. s. 234-247.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  121    Heiskanen,Ari Jouni Kalevi         Heiskanen,Ari  Reflective information systems practitioner approach as aresearch and learning expedient. -   Proceedings of the CHI 2004 workshop ondesigning for reflective practitioners, ISR technical report # UCI-ISR-04-2   April 2004. Ed. by D. Redmiles et al. 2004.s. 40-44.    http://www.ics.uci.edu/~redmiles/chiworkshop/techreport/UCI-ISR-04-2-pp.pdf       Iisakka,Juha Veikko         Iisakka,Juha  Inspections in small projects. - Net.Objectdays 2004. Firstinternational workshop on software quality   04. Erfurt, Germany. Ed. J. Mayer. 2004.    http://net.objectdays.org/node04/de/Conf/publish/talks.html#Inspections_in_Small.t       Iivari,Netta Maaria         Iivari,Netta  Enculturation of user involvement in software developmentorganizations - an interpretive case study   in the product development context. -Proceedings of the third Nordic conference on human-computer interaction,   CHI2004, October 23-27, 2004, Tampere,Finland. Ed. A. Hyrskykari. 2004. s. 287-296.       Iivari,Netta  Exploring the rhetoric on representing the user: discourseson user involvement in software   development. - Proceedings of thetwenty-fifth international conference on information systems, Washington, D.C.,  U.S.A., December 12-15, 2004. Ed. by R.Agarwal; L. Kirsch & J. I. DeGross. AIS 2004. s. 631-643.       Iivari,Netta  Role of culture in the facilitation of user involvement inthe software development - four cultures of   user involvement identified. - Proceedingsof the eight Pacific Asia conference on information systems, July 8-11,   2004, Shanghai, China. Ed. C-P. Wel. 2004.s. 2219-2225.       Isomursu,Minna        Isomursu,Minna; Kuutti, Kari & Väinämö, Soili  Experience clip: methodfor user participation and evaluation of   mobile concepts. - Artful integration -Interweaving media, materials and practices, PDC2004. Proceedings. Eighth   biennial participatory design conference2004, July 27-31, Toronto, Canada. vol. 1, ACM 2004. s. 83-92.       Jokela,Timo        Jokela,Timo & Abrahamsson, Pekka  Usability assessment of an extremeprogramming project: close co-operation   with the customer does not equal to goodusability. - Product focused software process improvement, 5th   international conference, PROFES 2004,Kansai Science City, Japan, April 5-8, 2004. Proceedings. Eds. F. Bomarius&   H. Iida. Lecture notes in computer sciencenro 3009. Springer 2004. s. 393-407.       Jokela,Timo; Iivari, Netta & Tornberg, V.  Using the ISO 9241-11definition of usability in requirements   determination: case studies. - Proceedingsof HCI2004: Design for life, the 18th British HCI group annual conference,   Leeds Metropolitan University, UK. Eds. A.Dearden & L. Watts. vol. 2, 2004. s. 155-156.       Kajava,Jorma Kalervo         Anttila,J.; Kajava, Jorma & Varonen, Rauno  Balanced integration ofinformation security into business   management. - Proceedings of the 30thEeuromicro conference, Rennes, France, August 31-September 3, 2004. Eds.   R. Steinmetz & A. Mauthe. IEEE 2004. s.558-563.       Kajava,Jorma & Varonen, Rauno  E-learning and information security.Evolutionary versus revolutionary approach. -   Euromedia2004, tenth annualscientific conference on web technology, new media, communications and telematics  theory, methods, tools and applications,April 19-21, 2004, Hasselt, Belgium. Eds. J. Schreurs & R. Moreau. 2004. s.  86-89.       Kajava,Jorma & Varonen, Rauno  E-learning as a tool: framework forbuilding an information security awareness   programme for a local teleoperator. -Euromedia2004, tenth annual scientific conference on web technology, new   media, communications and telematicstheory, methods, tools and applications, April 19-21, 2004, Hasselt, Belgium.   Eds. J. Schreurs & R. Moreau. 2004. s.81-85.       Kajava,Jorma & Varonen, Rauno  Information security e-learning - frompractice to theory. - Uporabna Informatika,   2004, vol. 12, nro 4, s. 199-205.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  122       Kajava,Jorma & Varonen, Rauno  Information security e-learning - frompractice to theory. - IT innovation in a   changing world. Proceeding of the 10thinternational conference of European university information systems, Bled,   Slovenia, June 29-July 2, 2004. Eds. V.Mahnic & B. Vilfan. 2004. s. 370-375.       Karasti,Teija Helena         Karasti,Helena & Syrjänen, Anna-Liisa  Artful infrastructuring in twocases of community PD. - Artful integration -   Interweaving media, materials andpractices, PDC2004. Proceedings. Eighth biennial participatory designconference   2004, July 27-31, Toronto, Canada. vol. 1,ACM 2004. s. 20-30.       Karvonen,Jari Tapio         Karvonen,Jari & Warsta, Juhani  Mobile multimedia services development -value chain perspective. - Third   international conference on mobile andubiquitous multimedia (MUM2004), College Park, Maryland, U.S.A. October   27-29, 2004. Ed. by D. Doermann & R.Duraiswami. 2004. s. 171-178.       Keronen,Ari        Keronen,Ari; Myllyaho, Mauri; Alatalo, Pasi; Oivo, Markku; Antikainen, Harri &Rusanen, Jarmo  Experimental   development of a prototype for mobileenvironmental information systems (MEIS). - Product focused software   process improvement, 5th internationalconference, PROFES 2004, Kansai Science City, Japan, April 5-8, 2004.   Proceedings. Eds. F. Bomarius & H.Iida. Lecture notes in computer science nro 3009. Springer 2004. s. 442-456.       Kinnula,Marianne         Kinnula,A. & Kinnula, Marianne  Comparing global (multi-site) SPIprogram activities to SPI program models. -   Product focused software processimprovement, 5th international conference, PROFES 2004, Kansai Science City,   Japan, April 5-8, 2004. Proceedings. Eds.F. Bomarius & H. Iida. Lecture notes in computer science nro 3009. Springer  2004. s. 76-91.       Korkala,Mikko        Korkala,Mikko & Abrahamsson, Pekka  Extreme programming: reassessing therequirements management process   for an offsite customer. - Software processimprovement. 11th European conference, EuroSPI 2004, Trondheim,   Norway, November 10-12, 2004. Proceedings.Ed. T. Dingsøyr. Springer 2004. s. 12-22.       Liukkunen,Kari        Liukkunen,Kari   Model of digital video production - case study: courseproduction at the University of Oulu,   department of information processingscience. - New challenges and partnerships in an enlarged European Union.   Proceedings of the EDEN annual conference,Budapest University of technology and economics, Hungary, 16-19   June, 2004. Eds. A. Szücs & I. Bø.European distance and E-Learning network 2004. s. 422-427.       Liukkunen,Kari & Pankkonen, Kari  Using educational technology in regionalmasters programmes at the   University of Oulu. - New challenges andpartnerships in an enlarged European Union. Proceedings of the EDEN   annual conference, Budapest University oftechnology and economics, Hungary, 16-19 June, 2004. Eds. A. Szücs &   I. Bø. European distance and E-Learningnetwork 2004. s. 428-433.       Liukkunen,Kari; Riikonen, Heikki & Järvelä, Sanna  Virtual Campus-multidisciplinary co-operation in mobile   learning at the University of Oulu. - 21stICDE World conference on open learning & distance education. Lifelong   learning in the networked world, 18-21February 2004, Hong Kong. 2004. s. 1-9.       Myllyaho,Mauri Tapio         Koskela,J.; Myllyaho, Mauri; Kääriäinen, J.; Bendas, Dan; Hyysalo, Jarkko & Virta,A.  Experiences of using extreme   programming to support a legacy informationsystem migration project. - ICSSEA 2004, 17th international conference,   software & systems engineering andtheir applications, November 30-December 2, 2004, Paris, France. vol. 1, 2004.s.   1-6.       Myllyaho,Mauri; Salo, O.; Kääriäinen, J.; Hyysalo, Jarkko & Koskela, J. Review of small and large post-mortem   analysis methods. - ICSSEA 2004, 17thinternational conference, software & systems engineering and their   applications, November 30-December 2, 2004,Paris, France. vol. 1, 2004. s. 1-8.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  123       Niemelä,Eila        Dobrica,L. & Niemelä, Eila  UML notation extensions for product linearchitectures modeling. - Proceedings of the   5th Australasian workshop on software andsystem architectures, AWSA 2004, 13-14 April 2004, Melbourne,   Australia. 2004. s. 44-51.       Dobrica,L. & Niemelä, Eila  Using UML notation extensions to modelvariability in product line architectures. -   International conference of softwareengineering, ICSE 2003, Portland, USA, 3-11 May 2003. Proceedings. 2003. s. 8-  13.       Jiehan,Z.; Niemelä, Eila & Guangleng, X.  From virtual manufacturing tomanufacturing informatization ontology. -   Proceedings of the 17th internationalconference on production research, ICPR17, Blacksburg, VA, USA, 3-7   August, 2003. 2003. s. 6.       Lago,P.; Niemelä, Eila & van Vliet, H.  Tool support for traceableproduct evolution. - Proceedings of the 8th   European conference on software maintenanceand reengineering, CSMR04, Tampere, Finland, 24-26 March 2004.   IEEE 2004. s. 261-269.       Matinlassi,M. & Niemelä, Eila  Impact of maintainabillity oncomponent-based software systems. - New waves in   system architecture. Proceedings of the29th Euromicro Conference, Belek-Antalya, Turkey, 1-6 September 2003.   IEEE Computer Society 2003. s. 25-32.       Matinlassi,M.; Pantsar-Syväniemi, S. & Niemelä, Eila  Towardsservice-oriented development in base station   modules. - Proceedings of the seventeenthEuropean meeting on cybernetics and system research, Vienna, Austria,   13-16 April 2004. vol. 2, 2004. s. 440-444.       Niemelä,Eila & Latvakoski, J.  Survey of requirements and solutions forubiquitous software. - Proceedings of the   3rd international conference on mobile andubiquitous multimedia, MUM2004, October 27-29, 2004, College Park,   Maryland, USA. Ed. by S. Doermann & R.Duraiswami. UMIACS 2004. s. 71-78.       Niemelä,Eila & Vaskivuo, Teemu  Agile middleware of pervasive computingenvironments. - Second annual   conference on pervasive computing andcommunications, PerCom 2004. IEEE Computer Society 2004. s. 192-197.       Niemelä,Eila; Matinlassi, M. & Taulavuori, A.  Practical evaluation ofsoftware product family architectures. - Third   international conference, SPLC 2004,Boston, MA, 30 August-2 September 2004. Springer 2004. s. 130-145.       Zhou,J. & Niemelä, Eila  Middard, middleware, middardware andmiddleware technology. - Communication   abstractions for distributed systems, DAIS03/FMOODS03workshop, 18 November 2003, Paris, France. 2003. s. 1-15.       Oinas-Kukkonen,Harri Ilmari         Ahola,H. & Oinas-Kukkonen, Harri  Long-term case study of an e-groceryconcept. - Frontiers of e-business   research 2003, FeBR 2003. Conferenceproceedings. Ed. by M. Hannula; A-M. Järvelin & M. Seppä. Tampere. 2004. s.  513-525.       Karinen,S. & Oinas-Kukkonen, Harri  Managing product knowledge throughrich links. - MT2003 International   conference - Management and technology inthe new enterprise, La Habana, Cuba. Del 22 al 25 de Abril del 2003.   Proceedings. Eds. R. A. E. Andrade et al.2003. s. 242-249.       Oinas-Kukkonen,Harri  7C model for organizational knowledge creation andmanagement. - Fifth European   conference on organizational knowledge,learning, and capabilities, 2-3 April 2004, Innsbruck, Austria. Proceedings.   2004. s. 1-11.       Oinas-Kukkonen,Harri & Kurkela, V.  Developing successful mobile applications.- Proceedings of the IASTED   international conference on computerscience and technology, May 19-21, 2003, Cancun, Mexico. Ed. S. Sahni. Acta   Press 2003. s. 50-54.       Oivo,Markku Tapani         Jäälinoja,J. & Oivo, Markku  Software requirements implementation andmanagement. - ICSSEA 2004, 17th   international conference, software &systems engineering and their applications, November 30-December 2, 2004,   Paris, France. vol. 3, 2004. s. 1-8.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  124       Oivo,Markku; Kuvaja, Pasi; Pulli, Petri & Similä, Jouni  Softwareengineering research strategy: combining   experimental and explorative research(EER). - Product focused software process improvement, 5th international   conference, PROFES 2004, Kansai ScienceCity, Japan, April 5-8, 2004. Proceedings. Eds. F. Bomarius & H. Iida.   Lecture notes in computer science nro 3009.Springer 2004. s. 302-317.       Ojala,Pasi        Ojala,Pasi  Combining capability assessment and value engineering: abootstrap example. - Product focused   software process improvement, 5thinternational conference, PROFES 2004, Kansai Science City, Japan, April 5-8,   2004. Proceedings. Eds. F. Bomarius &H. Iida. Lecture notes in computer science nro 3009. Springer 2004. s. 471-484.       Pahnila,Seppo        Pahnila,Seppo  Predicting the user acceptance of personilized informationsystems: case medical portal. - ICEIS   2004, Sixth international conference onenterprise information systems, Porto, Portugal, April 14-17, 2004.   Proceedings. Ed. by I. Seruca et al. vol.5, 2004. s. 195-202.       Rajanen,Mikko        Marghescu,D.; Rajanen, Mikko & Back, B.  Evaluating the quality of use ofvisual data-mining tools. - Proceedings   of the 11th European conference oninformation technology evaluation. Royal Netherlands Academy of Arts and   Sciences, Amsterdam, 11-12 November 2004.Ed. D. Remenyi. 2004. s. 239-250.       Rajanen,Mikko & Jokela, Timo  Analysis of usability cost-benefit models.- Proceedings of the 12th European   conference on information systems,ECIS2004, Turku, Finlad, June 14-16, 2004. Eds. T. Leino, T. Saarinen & S.Klein.   2004. s. 1-11.       Seppänen,Veikko Johannes         Kinnula,M. & Seppänen, Veikko  Information technology requirements in anoutsourcing partnership. - Frontiers of   e-business research 2003, FeBR 2003.Conference proceedings. Ed. by M. Hannula, A-M. Järvelin & M. Seppä.   Tampere. 2004. s. 493-502.       Okuogume,A. & Seppänen, Veikko  Aligning network competences withchanging network types and context: the   case of a regional software and ICTcluster. - Workshop on relationship marketing, January 27-28, 2004, Eiasm,   Brussels. Ed. by M. Christopher & A.Payne. 2004. s. 1-12.       Sironen,Markko        Sironen,Marko; Pulli, Petri & Zheng, Xiaosong  Ontology-based model forpersonal data management in enterprise   mobile services. - ICE 2004, Proceedings ofthe 10th international conference on concurrent enterprising: Adaptive   engineering for sustainable value creation,Sevilla, Spain, 14-16 June 2004. Ed. by K-D. Thoben; K. S. Pawar & F.   Weber. 2004. s. 163-171.       Syrjänen,Anna-Liisa Tuulikki        Syrjänen,Anna-Liisa & Kuutti, Kari  Trust, acceptance, and alignment: therole of IT in redirecting a community. -   Social capital and information technology.Eds. M. Huysman & V. Wulf. MIT 2004. s. 21-51.       Tervonen,Ilkka Tapio         Tervonen,Ilkka & Harjumaa, Lasse  Encouraging SME software companies toadopt software reviews in their   entirety. - Twenty-second annual pacificnorthwest software quality conference, October 12-13, 2004, Oregon   Convention center, Portland, Oregon. 2004.s. 525-536.    http://www.pnsqc.org/proceedings/pnsqc2004.pdf       Tähti,Marika        Tähti,Marika  Adaptation star model and its use. - HCI issues in proactivecomputing - workshop in NordiCHI04 -   24 October 2004, Tampere, Finland. Eds. P.Ljungstrand, A. Oulasvirta & A. Salovaara. 2004. s. 18-24.    http://www.hiit.fi/uerg/nordichi04-proactive/  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  125       Tähti,Marika & Arhippainen, Leena  Proposal of collecting emotions andexperiences. - The 18th British HCI group   annual conference, Leeds MetropolitanUniversity, UK. Proceedings of HCI2004: Design for life. Eds. A. Dearden &   L. Watts. vol. 2, 2004. s. 195-198.       Tähti,Marika; Rautio, V-M. & Arhippainen, Leena  Utilizingcontext-awareness in office-type working life. -   Proceedings of the 3rd internationalconference on mobile and ubiquitous multimedia, MUM2004, October 27-29,   2004, College Park, Maryland, USA. Ed. byS. Doermann & R. Duraiswami. UMIACS 2004. s. 79-84.       Tähti,Marika; Väinämö, Soili; Vanninen, Vuokko & Isomursu, Minna Catching emotions elicited by mobile services.   - OZCHI2004 conference, 21-24 November2004, Wollongong University, Australia. Proceedings. 2004. s. 1-11.       Warsta,Tuomas Juhani         Warsta,Juhani; Juntunen, Sari & Seppänen, Veikko  Who is our customer?Analysis of software companys value   creation strategies. - 20th annualconference of the industrial market purchasing (IMP) group, 2-4 September 2004,  Copenhagen. 2004. s. 1-20.       Vilminko,Sari Maarit         Juntunen,Sari: Oikarinen, Niina; Ruotsalainen, Merja & Vikstedt, Helena Training teachers for ITC in education - a   case from upper secondary school level inthe Le@rn project. - Ed-media 2004, World conference on educational   multimedia, hypermedia &telecommunications, June 21-26, 2004, Lugano, Switzerland. Eds by L. Cantoni& C.   McLoughlin. AACE 2004. s. 2957-2960.     05       Pulli,Petri Johannes         Pulli,Petri & Antoniac, Peter  User interface. Hakemus nro 09/473,709.Patentin nro US 6771294. Hyväksymispäivä   3.8.2004. United States 2004.     06       Abrahamsson,Pekka        Kautz,K. & Abrahamsson, Pekka  Experimental Software Engineering(STESE), minitrack introduction. - Proceedings   of the 36th annual Hawaii internationalconference on system sciences, 6-9 January 2003, Big Island, Hawaii.   Abstracts and Cd-rom of full papers. Ed. byR. H. Sprague, Jr. IEEE 2003. s. 326.       Seppänen,Veikko Johannes         Seppänen,Veikko  Smart phone business. - CE-NET Newsletter, 2004, nro 12, s.5-6.    http://www.ce-net.org/newsletters.php     09       Halonen,Raija        Halonen,Raija  Cooperation in Finnish universities: supporting studentmobility. - 3rd Carfax international   conference on reflective practice,23rd-25th June 2004, Gloucester, UK. Conference abstracts. 2004.       Vilminko,Sari Maarit         Juntunen,Sari; Oikarinen, Niina; Ruotsalainen, Merja & Vikstedt, Helena Training teachers for ITC in education - a   case from upper secondary school level inthe Le@rn project. - Proceedings of ED-MEDIA 2004, World conference   on educational multimedia, hypermedia &telecommunications, June 21-26, 2004, Lugano, Switzerland. Ed. by L.   Cantoni & C. McLoughlin. AACE 2004. s.106.     10     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  126    Martikainen,Olli Erkki         Lindström,M.; Martikainen, Olli & Hernesniemi, H.  Tietointensiivistenpalvelujen rooli metsäklusterissa. - ETLA.   Keskusteluaiheita - Discussion papers nro902. Helsinki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 2004. 49, 4 s.       Palmberg,C. & Martikainen, Olli  Finnish telecom sector facing nextgenerationn standards - indigenous capabilities   versus R&D alliances. - ETLA.Keskusteluaiheita - Discussion papers nro 949. Helsinki, Elinkeinoelämän   tutkimuslaitos 2004. 26 s.       Niemelä,Eila        Kalliio,Päivi; Niemelä, Eila & Latvakoski, J.  Ubisoft - pervasivesoftware. - Research notes nro 2238. VTT 2004. 68 s.       Warsta,Tuomas Juhani         Tyrväinen,P.; Warsta, Juhani & Seppänen, Veikko  Toimialakehitysohjelmistoteollisuuden vauhdittajana - uutta   liiketoimintaa lähialoilta. -Teknologiakatsaus nro 151. Helsinki, Tekes 2004. 71 s.     12       Martikainen,Olli Erkki         Hansèn,H.; Kujala, A.; Laaksonen, L.; Louhenperä, R.; Luukkanen, H. & Martikainen,Olli  Tietotekniikan ja   tietoliikenteen skenaariot ja visiotvuoteen 2010 - Osaraportti 1. - Suomen suuri mahdollisuus - Set-toimialan   kehitysnäkymät ja strategiat. Toim. H.Luukkanen. SET 2004. s. 51-89.     14       Tähti,Marika        Tähti,Marika & Arhippainen, Leena  Emootiot esille. -Tietojenkäsittelytieteen päivät 2004. Toim. P. Fränti & S.   Marjomaa. International proceedings seriesnro 5. Joensuun yliopisto 2004. s. 25-28.     15       Korkala,Mikko        Korkala,Mikko  Extreme programming: introducing a requirements managementprocess for an offsite customer. -   Department of Information ProcessingScience. Series A. Research papers nro 37. University of Oulu 2004. 21 s.     19       Iivari,Pekka Toivo Juhani         Iivari,Juhani  Akateemisia aivoituksia systeemityöstä, sen tutkimuksesta jakoulutuksesta. - Systeemityö, 2004, nro   3, s. 1-5.       Iivari,Juhani  Onko suomalainen tiede sittenkään niin hyvää kansainvälistätasoa? Tietoteollisten tieteenalojen tila. -   Tiedepolitiikka, 2003, nro 4, s. 53-57.       Iivari,Juhani  Tietotekniikan tutkimuksen tasoa nostettava. - SuomenKuvalehti, 2004, nro 2, s. 69.       Kajava,Jorma Kalervo         Anttila,J. & Kajava, Jorma  Tietoturvallisuus. - Sähkö & Tele, 2004,nro 8, s. 31-33.       Anttila,J. & Kajava, Jorma  Tietoturvallisuus on arkipäivää. - Kaleva30.6.2004.       Kajava,Jorma  Ollaanko suuren innovaation partaalla. - Kaleva 20.7.2004.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  127    Kajava,Jorma  Tietoyhteiskunnastako bioyhteiskuntaan. - Kaleva 3.6.2004.       Kajava,Jorma & Anttila, J.  Heikot signaalit turvatyössä. - Viestimies,2004, nro 3, s. 20-21.       Kajava,Jorma & Anttila, J.  Luottamukselliset tietoaineistotpuntarissa. - Viestimies, 2004, nro 2, s. 20-21.       Kajava,Jorma & Anttila, J.  Tietoturvallisuuden tasapainoinensulauttaminen liiketoimintaan. - Viestimies, 2004, nro   1, s. 22-23.       Kajava,Jorma & Anttila, J.  Uutta innovaatiota etsimässä - olisikopaperikoneteknologialla   laajentumismahdollisuuksia. - Viestimies,2004, nro 4, s. 14-15.       Kuutti,Kari Pekka         Kuutti,Kari & Ailisto, H.  Human interaction with advanced mobileservices and intelligent environments (interact). -   Infotech Oulu - Annual Report 2003. Eds. T.Repo & M. Pietikäinen. 2004. s. 23-25.    http://www.infotech.oulu.fi/interact       Manninen,Tony        Manninen,Tony  Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, peliarvostelu.- Kaleva 30.12.2004.       Manninen,Tony  Doom 3, peliarvostelu. - Kaleva 9.9.2004.       Manninen,Tony  Dungeon Siege- Legends of Aranna, peliarvostelu. - Kaleva29.1.2004.       Manninen,Tony  Legendasta peliteollisuuden mullistajaksi. - Kaleva 9.9.2004.       Manninen,Tony  Lords of the realm III, peliarvostelu. - Kaleva 22.4.2004.       Manninen,Tony  Pelitutkimuksen opetukset. - Kaleva 24.5.2004.       Manninen,Tony  Sims 2, peliarvostelu. - Kaleva 7.10.2004.       Manninen,Tony  Syberia II, peliarvostelu. - Kaleva 17.6.2004.       Manninen,Tony  Tarinavetoinen toimintapelien kuningas - Half-life 2,peliarvostelu. - Kaleva 2.12.2004.       Manninen,Tony  Tekohengitettyä terrorismitaistelua, peliarvostelu. - Kaleva22.4.2004.       Manninen,Tony  Tribes: Vengeance, peliarvostelu. - Kaleva 30.12.2004.       Martikainen,Olli Erkki         Martikainen,Olli  Mobiilidiffuusio - kännykästä vasaraanko. - Hetky, 2004, nro4, s. 12-13.       Oinas-Kukkonen,Harri Ilmari         Oinas-Kukkonen,Harri  Oulu advanced research on software and information systems(Oasis). - Infotech Oulu -   Annual Report 2003. Eds. T. Repo & M.Pietikäinen. 2004. s. 51-53.    http://oasis.oulu.fi       Oinas-Kukkonen,Harri  Stanfordin malliin - Tutkimus yliopiston toiminnan keskiöön.- Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 3,   s. 12-13.       Pulli,Petri Johannes         Pulli,Petri & Oinas-Kukkonen, Harri  Virtual reality and hypermedia infuture telecommunication products and   services (Virgin). - Infotech Oulu - AnnualReport 2003. Eds. T. Repo & M. Pietikäinen. 2004. s. 53-55.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  128  22       Abrahamsson,Pekka        Abrahamsson,Pekka  Initial findings from the application of extreme programmingin practical settings. - 26th   information systems research seminar inScandinavia, Haikko Manor, Finland, August 9-12, 2003, IRIS 26. Article   abstracts. Eds. S. Laukkanen & S.Sarpola. 2003. s. 27.       Liukkunen,Kari        Liukkunen,Kari  Oppimateriaalin tuottaminen maisterikoulutukseen -mediavirta-tuotantoprosessi. - ITK 04. Parhaat   paikalla, toimivia käytäntöjä arkeen,interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna 21.-  23.4.2004. Toim. H. Turunen. Hämeenkesäyliopiston julkaisuja B Hämeenlinna, 2004. s. 88-89.     6. Lääketieteellinen tiedekunta     6.1. Anatomian ja solubiologian laitos     02       Apaja,Pirjo Maria         Apaja,Pirjo M.; Harju, Kirsi T.; Aatsinki, Jyrki T.; Petäjä-Repo, Ulla E. &Rajaniemi, Hannu J.  Identification and   structural characterization of the neuronalluteinizing hormone receptor associated with sensory systems. - Journal   of Biological Chemistry, 2004, vol. 279,nro 3, s. 1899-1906.    http://www.jbc.org/cgi/content/full/279/3/1899       Heape,Martin Anthony         Pummi,K. P.; Heape, Anthony, M.; Grenman, A. R.; Peltonen, Juha, T. K. &Peltonen, S. A.  Tight junction proteins   ZO-1, occludin, and claudins in developingand adult human perineurium. - Journal of Histochemistry &   Cytochemistry, 2004, vol. 52, nro 8, s.1037-1046.    http://www.jhc.org       Koivunen,Jussi Pekka         Koivunen,Jussi; Aaltonen, Vesa; Koskela, Sanna; Lehenkari, Petri; Laato, M. &Peltonen, Juha  Protein kinase C   alpha/beta inhibitor Go6976 promotesformation of cell junctions and inhibits invasion of urinary bladder carcinoma   cells. - Cancer research, 2004, vol. 64,nro 15, s. 5693-5701.       Kuorilehto,Tommi Kristian         Kuorilehto,Tommi; Nissinen, Marja; Koivunen, Jussi; Benson, M. D. & PeltonenJuha  NF1 tumor suppressor   protein and mRNA in skeletal tissues ofdeveloping and adult normal mouse and NF1-deficient embryos. - Journal of   Bone and Mineral Research, 2004, vol. 19,nro 6, s. 983-989.       Leinonen,Jukka Sakari         Leinonen,Jukka S.; Saari, Kirsi A.; Seppänen, Jaana M.; Myllylä, Hanna M. &Rajaniemi, Hannu J.    Immunohistochemical demonstration ofcarbonic anhydrase isoenzyme VI (CA VI) expression in rat lower airways   and lung. - Journal of Histochemistry &Cytochemistry, 2004, vol. 52, nro 8, s. 1107-1112.    http://www.jhc.org       Peltonen,Juha Tuomas Kalervo        Kössi,J.; Vähä-Kreula, M.; Peltonen, Juha; Risteli, Juha & Laato, M. Hexose sugars differentially alter collagen   gene expression and synthesis infibroblasts derived from granulation tissue, hypertrophic scar and keloid. -   Archives in Dermatological Research, 2004,vol. 295, s. 521-526.     03     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  129    Peltonen,Juha Tuomas Kalervo        Evans,D. G. R.; Komminoth, P.; Scheithauer, B. W. & Peltonen, Juha Neurofibromatosis type 1. Chapter 5: Inherited   tumour syndromes. - World HealthOrganization Classification of Tumours.  Pathology & Genetics: Tumoursof   Endocrine Organs. Eds. R. A. DeLellis etal. 2004. s. 243-248.     09       Leinonen,Pekka Tapani         Leinonen,Pekka; Myllylä, Riina; Hägg, Päivi; Tuukkanen, Juha; Koivunen, Jussi; Peltonen,S.; Oikarinen, Aarne;   Korkiamäki, Timo & Peltonen,Juha  Keratinocytes cultured from Hailey-hailey and Darier patientshave distinct   patterns of calcium regulation. - Abstractsof the 13th Congress of the European Academy of Dermatology and   Venereology, 17-21 November 2004, Florence,Italy. JEADV, 2004, vol. 18, nro Suppl. 2, s. 323.       Muhonen,Virpi Maarit         Muhonen,Virpi; Sassi, Mirja-Liisa; Danilov, Anatoli; Nagel, M-D.; Jämsä, Timo &Tuukkanen, Juha  Role of   extracellular matrix in biocompatibility ofNiTi shape-memory metal implant material. - European Cells & Materials,   2004, vol. 7, nro Suppl. 1, s. 70.    http://www.ecmjournal.org/journal/supplements/vol007supp01/pdf/vol007supp01a70.pdf     6.2. Anestesiologian klinikka     02       Akural,Ethem        Akural,Ethem; Salomäki, Timo; Bloigu, A.; Ryhänen, Pauli; Tekay, Aydin; Alahuhta,Seppo & Surcel, H-M.  Effects   of pre-emptive epidural sufentanil on humanimmune function. - Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2004, vol. 48,   nro 6, s. 750-755.       Alahuhta,Seppo Matias         Apfel,C.; Korttila, K.; Abdalla, M. et al. & IMPACT Investigators; Sessler, D.I.; Alahuhta, Seppo; Kangas-Saarela,   Tuula & Karjalainen, Pasi Factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nauseaand   vomiting. - New England Journal ofMedicine, 2004, vol. 350, nro 24, s. 2441-2450.       Jäntti,V. & Alahuhta, Seppo  Spectral entropy - what has it to do withanaesthesia, and the EEG? Correspondence. -   British of Journal of Anaesthesia, 2004,vol. 93, nro 1, s. 149-151.       Ala-Kokko,Tero Ilmari         Castrén,M.; Hästbacka, J.; Varpula, T.; Ala-Kokko, Tero; Perttilä, J.; Parviainen, I.& Lindgren, L.  Induced   hypothermia after cardiac arrest -experiences from Finland. - Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and   Emergency Medicine, 2004, vol. 12, s.26-27.       Pyykkö,A.; Ala-Kokko, Tero; Laurila, Jouko; Miettunen, Jouko; Finnberg, Maarit &Hentinen, Maija  Nursing staff   resources in direct patient care:comparison of TISS and ICNSS. - Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2004, vol.  48, nro 8, s. 1003-1005.       Pyykkö,A.; Ala-Kokko, Tero; Laurila, Jouko; Miettunen, Jouko; Finnberg, Maarit &Hentinen, Maija  Validation of   the new intensive care nursing scoringsystem (ICNSS). - Intensive Care Medicine, 2004, vol. 30, nro 2, s. 254-259.       Erkinaro,Tiina        Acharya,G.; Erkinaro, Tiina; Mäkikallio, Kaarin; Lappalainen, Tomi & Räsänen,Juha  Relationships among Doppler-  derived umbilical artery absolutevelocities, cardiac function, and placental volume blood flow and resistance infetal   sheep. - American Journal of Physiology:Heart and Circulatory Physiology, 2004, vol. 286, nro 4, s. H1266-H1272.       Erkinaro,Tiina; Mäkikallio, Kaarin; Kavasmaa, Tomi; Alahuhta, Seppo & Räsänen,Juha  Effects of ephedrine and   phenylephrine on uterine and placentalcirculations and fetal outcome following fetal hypoxaemia and epidural-  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  130  induced hypotension in a sheep model. -British Journal of Anaesthesia, 2004, vol. 93, nro 6, s. 825-832.       Huotari,Ari-Matti         Huotari,Ari-Matti; Koskinen, Miika; Suominen, Kalervo; Alahuhta, Seppo; Remes, R.;Hartikainen, K. & Jäntti, V.    Evoked EEG patterns during burstsuppression with propofol. - British Journal of Anaesthesia, 2004, vol. 92, nro1, s.   18-24.       Koskenkari,Juha        Heikkinen,J.; Koskenkari, Juha; Kaakinen, T.; Dahlbacka, S.; Kiviluoma, Kai; Salomäki,Timo; Laurila, Päivi;   Hirvonen, Jorma; Biancari, Fausto;Parkkinen, J. & Juvonen, Tatu  Apotransferrin, C1-esteraseinhibitor, and alpha 1-  acid glycoprotein for cerebral protectionduring experimental hypothermic circulatory arrest. - Scandinavian   Cardiovascular Journal, 2004, vol. 38, s.178-186.       Laurila,Jouko Juhani         Laurila,Jouko; Syrjälä, Hannu; Laurila, Päivi; Saarnio, Juha & Ala-Kokko,Tero  Acute acalculous cholecystitis in   critically ill patients. - ActaAnaesthesiologica Scandinavica, 2004, vol. 48, s. 986-991.       Volmanen,Petri Veikko Einari        Volmanen,Petri & Alahuhta, Seppo  Will remifentanil be a labouranalgesic? Editorial. - International Journal of   Obstetric Anesthesia, 2004, vol. 13, nro 1,s. 1-4.       Volmanen,Petri; Valanne, J. & Alahuhta, Seppo  Breast-feeding problemsafter epidural analgesia for labour: a   retrospective cohort study of pain,obstetrical procedures and breast-feeding practices. - International Journal of  Obstetric Anesthesia, 2004, vol. 13, nro 1,s. 25-29.     06       Sonkajärvi,Eila Maria         Jäntti,V. & Sonkajärvi, Eila  Sevoflurane is epileptogenic in healthysubjects at surgical levels of anesthesia.   Correspondence. - Neurology, 2004, vol. 62,s. 2335.     09       Ranta,Pirjo Orvokki         Ranta,Pirjo; Kukkonen, J.; Rawal, Narinder; Ohtonen, Pasi; Raudaskoski, Tytti &Ala-Kokko, Tero  Analgesic   efficacy of regional levobupivacainecompared to epidural analgesia after caesarean delivery. - InternationalJournal   of Obstetric Anesthesia (sisältääkokousabstraktit kokouksesta OAA/CARO meeting in Versailles, France on 16-17   April, 2004). Ed. S. C. Hughes & D. A.Rocke. vol. 13, nro 3. 2004. s. S17.     11       Kiviluoma,Kai Tapani         Pölkki,T.; Vehviläinen-Julkunen, K.; Pietilä, A-M. & Kiviluoma, Kai Hoitotieteellisen interventiotutkimuksen   käytännöllisiä ratkaisuja - esimerkkinälasten postoperatiivisen kivun hoidon tutkimus. - Hoitotiede, 2004, vol. 16,nro   4, s. 146-157.       Nuutinen,Lauri Samuli         Nuutinen,Lauri; Nuutinen, Matti & Erhola, M.  Käypä hoito -suosituksetalueellisten hoito-ohjelmien ja   hoitoketjujen pohjana. - Duodecim, 2004,vol. 120, nro 24, s. 2955-2962.     12       Martikainen,Matti Jouni    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  131       Martikainen,Matti  Hapenpuute. Tukehtuminen. Hengitystie-este. Hirttyminen,kuristuminen. Hukkuminen   (sukellusonnettomuus). - Ensihoito-opas.Toim. M. Castrén et al. Helsinki, Duodecim 2004. s. 67-75.       Martikainen,Matti  Toiminta monipotilastilanteessa. - Ensihoito-opas. Toim. M.Castrén et al. Helsinki, Duodecim   2004. s. 216-222.       Martikainen,Matti  Verenvuoto ilman vammaa. Verenvuoto suusta. Gynekologinen taiurologinen verenvuoto.   Verenvuoto korvasta, nenästä. Verenvuoto:muu. - Ensihoito-opas. Toim. M. Castrén et al. Helsinki, Duodecim 2004.   s. 127-134.     19       Alahuhta,Seppo Matias         Alahuhta,Seppo  Kirjeitä päätoimittajalle. - Finnanest, 2004, vol. 37, nro 1,s. 13.       Alahuhta,Seppo  Monipuolinen perusteos. Textbook of regional anesthesia.Kirja-arvostelu. - Finnanest, 2004, vol.   37, nro 1, s. 58-59.       Alahuhta,Seppo  Synnyttäjän spinaalihypotension ehkäisy ja hoitokeisarileikkauksessa - uusia suosituksia. -   Finnanest, 2004, vol. 37, nro 1, s. 34-37.       Alahuhta,Seppo  UEMS-raportti. - Finnanest, 2004, vol. 37, nro 4, s. 364-365.       Jäntti,V.; Baer, G.; Rorarius, M. & Alahuhta, Seppo  Anestesian syvyysja EEG. - Finnanest, 2004, vol. 37, nro 3, s.   249-253.       Keinänen,Nina        Keinänen,Nina & Järvimäki, Voitto  Syöpäkivun erikoishoidot. - Finnanest,2004, vol. 37, nro 4, s. 334-335.       Kiviluoma,Kai Tapani          Kiviluoma,Kai  Kriisistä kasvaa uutta. Päätoimittajalta. - Finnanest, 2004,vol. 37, nro 1, s. 5.       Laurila,Päivi Anitta         Laurila,Päivi  Kesäkatsauksia. Suositeltavaa lukemista. - Finnanest, 2004,vol. 37, nro 4, s. 346-347.       Martikainen,Matti Jouni         Martikainen,Matti  Potilaskuljetukset hoitolaitosten välillä. - Tehohoito, 2004,vol. 22, nro 1, s. 35-37.       Nuutinen,Lauri Samuli         Nuutinen,Lauri  Hoidon perusteet ja hoitoon pääsy. - Spekula, 2004, vol. 41,nro 2, s. 8.       Nuutinen,Lauri  Hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. - Spekula, 2004, vol.41, nro 1, s. 18-19.       Nuutinen,Lauri  Terveydenhuolto valmistautuu hoitotakuuseen. Alakerta. -Kaleva 25.9.2004.       Räihä,Eira Inkeri         Räihä,Eira  Lasten puudutuksista. - Finnanest, 2004, vol. 37, nro 4, s.326-328.       Vainionpää,Vilho Armas         Vainionpää,Vilho  Keuhkovaltimokatetrin vaihtoehdot. - Finnanest, 2004, vol.37, nro 1, s. 103-105.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  132  6.3. Farmakologian ja toksikologian laitos     02       Luodonpää,Marja Katriina         Luodonpää,Marja; Leskinen, Hanna; Ilves, Mika; Vuolteenaho, Olli & Ruskoaho,Heikki  Adrenomedullin modulates   hemodynamic and cardiac effects ofangiotensin II in conscious rats. - American journal of physiology -regulatory,   integrative and comparative physiology,2004, vol. 286, s. R1085-R1092.       Pasanen,Markku Johannes         Kantola,M.; Purkunen, R.; Kröger, P.; Tooming, A.; Juravskaja, J.; Pasanen, Markku;Seppänen, K.; Saarikoski, S. &   Vartiainen, T.  Selenium inpregnancy: is selenium an active defective ion against environmental chemicalstress. -   Environmental Research, 2004, vol. 96, s.51-61.       Pelkonen,Reino Olavi         Ulvila,J.; Arpiainen, S.; Pelkonen, Olavi; Aida, K.; Sueyoshi, T.; Negishi, M. &Hakkola, Jukka  Regulation of   Cyp2a5 transcription in mouse primaryhepatocytes: roles of hepatocyte nuclear factor 4 and nuclear factor I. -   Biochemical Journal, 2004, vol. 381, s.887-894.       Pikkarainen,Sampsa        Pikkarainen,Sampsa; Tokola, Heikki; Kerkelä, Risto & Ruskoaho, Heikki  GATAtranscription factors in the   developing and adult heart. -Cardiovascular Research, 2004, vol. 63, nro 2, s. 196-207.       Raunio,Hannu Antero         Raunio,Hannu; Taavitsainen, Päivi; Honkakoski, P.; Juvonen, Risto & Pelkonen,Olavi  In vitro methods in the   prediction of kinetics of drugs: focus ondrug metabolism. - ATLA, 2004, vol. 32, s. 425-430.       Ruskoaho,Heikki Juhani         Ruzicska,E.; Foldes, G.; Lako-Futo, Z.; Sarman, B.; Wellmann, J.; Szenasi, G.; Tulassay,Z.; Ruskoaho, Heikki; Toth,   M. & Somogyi, A.  Cardiacgene expression of natriuretic substances is altered in streptozotocin-induceddiabetes   during angiotensin II-induced pressureoverload. - Journal of Hypertension, 2004, vol. 22, nro 6, s. 1191-200.       Tenhunen,Olli        Tenhunen,Olli; Sarman, B.; Kerkelä, Risto; Szokodi, I.; Papp, L.; Toth, M. &Ruskoaho Heikki  Mitogen-activated   protein kinases p38 and ERK 1/2 mediate thewall stress-induced activation of GATA-4 binding in adult heart. -   Journal of Biological Chemistry, 2004, vol.279, nro 23, s. 24852-24860.       Tokola,Heikki Tapio         Pemberton,C. J.; Tokola, Heikki; Bagi, Z.; Koller, A.; Pöntinen, J.; Ola, A.;Vuolteenaho, Olli; Szokodi, I. & Ruskoaho,   Heikki  Ghrelin inducesvasoconstriction in the rat coronary vasculature without altering cardiacpeptide secretion. -   American Journal of Physiology - Heart andcirculatory Physiology, 2004, vol. 287, s. H1522-H1529.       Turpeinen,Miia Maarit         Turpeinen,Miia; Nieminen, R.; Juntunen, T.; Taavitsainen, Päivi; Raunio, Hannu &Pelkonen, Olavi  Selective   inhibition of CYP2B6 catalyzed bupropionhydroxylation in human liver microsomes in vitro. - Drug Metabolism and   Disposition, 2004, vol. 32, s. 626-631.     12       Rautio,Arja Marjatta         Rautio,Arja  Muut mahdolliset vaikutukset. - Vaihdevuosien hormonihoito.Miksi aihe puhuttaa. 24.-26.11.2004   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  133  Hanasaaren Kulttuurikeskus, Espoo. Vammala.Vammalan Kirjapaino 2004. s. 75-78.       Rautio,Arja & Pelkonen, Olavi  Miten toteuttaa tehokas ja turvallinenkipulääkitys ikääntyneillä. - PPLY 85 vuotta   Ikäihmisten lääkehoito, Juhlajulkaisu.Forssa. Pohjois-Pohjanmaan lääkäriyhdistys 2004. s. 53-57.     6.4. Fysiatrian klinikka     02       Karppinen,Jaro        Hurri,H. & Karppinen, Jaro  Discogenic pain. - Pain, 2004, vol. 112,s. 225-228.       Kejonen,Pirjo        Kejonen,Pirjo; Kauranen, Kari; Niinimaa, Ahti & Vanharanta, Heikki Velocities and accelerations of body parts   during standing: association with visualinformation. - Journal of Sport and Rehabilitation, 2004, vol. 13, s. 31-43.       Korhonen,Timo        Korhonen,Timo; Karppinen, Jaro; Malmivaara, A.; Autio, Reijo; Niinimäki, Jaakko;Paimela, L.; Kyllönen, E.;   Lindgren, K.; Tervonen, Osmo; Seitsalo, S.& Hurri, H.  Efficacy of infliximab for disc herniation-inducedsciatica:   one-year follow-up. - Spine, 2004, vol. 29,nro 19, s. 2115-2119.       Vanharanta,Jarmo Heikki V.         Siivola,S.; Levoska, S.; Latvala, K.; Hoskio, E.; Vanharanta, Heikki &Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Predictive   factors for neck and shoulder pain: alongitudinal study in young adults. - Spine, 2004, vol. 29, nro 15, s.1662-1669.     19       Karppinen,Jaro        Karppinen,Jaro & Hurri, H.  Diskusdegeneraatio ja selkäkipu - sairauttavai ikääntymistä. - Suomen ortopedia ja   traumatologia, 2004, vol. 27, nro 1, s.91-95.     6.5. Fysiologian laitos     02       Ahtikoski,Anne M.        Ahtikoski,Anne M.; Tuominen, Hannu; Korpelainen, Juha T.; Takala, T. E. S. &Oikarinen, Aarne  Collagen   synthesis and degradation in polyneuropathyand myopathies. - Muscle & Nerve, 2004, vol. 30, s. 602-608.       Ahtikoski,Anne, M.; Riso, E-M.; Koskinen, S. O. A.; Risteli, Juha & Takala, T. E.S.  Regulation of type IV collagen   gene expression and degradation in fast andslow muscles during dexamethasone treatment and exercise. - European   Journal of Physiology, 2004, vol. 448, s.123-130.       Ala-Kopsala,Minna        Ala-Kopsala,Minna; Magga, J.; Peuhkurinen, K.; Leipälä, J.; Ruskoaho, Heikki; Leppäluoto,Juhani & Vuolteenaho,   Olli  Molecular heterogeneityhas a major impact on the measurement of circulating N-terminal fragments of A-and   B-type natriuretic peptides. - ClinicalChemistry, 2004, vol. 50, nro 9, s. 1576-1588.       Leppäluoto,Pekka Juhani         Leppäluoto,Juhani  Experiences of circumpolar health. - International Journalof Circumpolar Health, 2004, vol. 63,   nro 2, s. 112-114.       Leppäluoto,Juhani; Sikkilä, Kirsti; Meyer-Rochow, V. Benno & Hassi, Juhani Spring snow lowers human melatonin.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  134  - International Journal of CircumpolarHealth, 2004, vol. 63, nro Suppl. 2, s. 161-164.       Smolander,J.; Mikkelsson, M.; Oksa, J.; Westerlund, T.; Leppäluoto, Juhani &Huttunen, Pirkko  Thermal sensation   and comfort in women exposed repeatedly towhole-body cryotherapy and winter swimming in ice-cold water. -   Physiology & Behavior, 2004, vol. 82,s. 691-695.       Rintamäki,Hannu Edvard         Holmer,I. & Rintamäki, Hannu  Risk assessment for cold work. - BarentsNewsletter on Occupational Health and   Safety, 2004, vol. 7, nro 1, s. 5-7.       Oksa,J.; Kaikkonen, H.; Sorvisto, P.; Vaappo, M.; Martikkala, V. & Rintamäki,Hannu  Changes in maximal   cardiorespiratory capacity and submaximalstrain while exercising in cold. - Journal of Thermal Biology, 2004, vol. 29,   s. 815-818.       Rintamäki,Hannu; Rissanen, S.; Mäkinen, T. & Peitso, A.  Fingertemperatures during military field training at 0 to -  29 C. - Journal of Thermal Biology, 2004,vol. 29, s. 857-860.       Tavi,Pasi-Petri Taneli         Bruton,J.; Tavi, Pasi; Aydin, J.; Westerblad, H. & Lännergren, J. Mitochondrial and myoplasmic [Ca2+] in single   fibres from mouse limb muscles duringrepeated tetanic contractions. - Journal of Physiology, 2003, vol. 551, nro 1,s.   179-190.       Dahlstedt,A. J.; Katz, A.; Tavi, Pasi & Westerblad, H.  Creatine kinaseinjection restores contractile function in   creatine-kinase-deficient mouse skeletalmuscle fibres. - Journal of Physiology, 2003, vol. 547, nro 2, s. 395-403.       Tavi,Pasi; Pikkarainen, S.; Ronkainen, Jarkko; Niemelä, P.; Ilves, Mika; Weckström,Matti; Vuolteenaho, Olli; Bruton,   J. D.; Westerblad, H. & Ruskoaho,Heikki  Pacing-induced calcineurin activation controls cardiac Ca2+signalling   and gene expression. - Journal ofPhysiology, 2004, vol. 554, nro 2, s. 309-320.       Vakkuri,Olli        Gööz,M.; Toth, M.; Vakkuri, Olli; Gööz, P.; Smolka, A. J.; de Chatel, R. &Szalay, K. Sz.  Endogenous ouabain-like   factor (OLF) secretion is modulated bynicotinic mechanisms in rat adrenocortical cells. - Life Sciences, 2004, vol.74,   s. 2111-2128.       Gööz,M.; Vakkuri, Olli; de Chatel, R.; Szalay, K. S. & Toth, M. Elevated blood levels of endogenous ouabain-like   factor in preterm versus mature newborns atbirth. - Biology of the Neonate, 2004, vol. 85, s. 155-158.       Kajimura,S.; Hirano, T.; Moriyama, S.; Vakkuri, Olli; Leppäluoto, Juhani & Grau, E.G.  Changes in plasma   concentrations of immunoreactive ouabain inthe tilapia in response to changing salinity: is ouabain a hormone in   fish. - General and ComparativeEndocrinology, 2004, vol. 135, s. 90-99.     09       Rintamäki,Hannu Edvard         Komulainen,S.; Oja, T.; Rintamäki, Hannu; Virokannas, H. & Keinänen-Kiukaanniemi,S.  Blood pressure and   thermal responses to whole body coldexposure in mildly hypertensive subjects: effect of hydrochlorothiazide. - The   1st integrated meeting on thermalphysiology and pharmacology of thermoregulation 2004, October 10-15, 2004,   Rhodes, Greece. 2004. s. 15.       Mäkinen,T. & Rintamäki, Hannu  Wind induced thermal responses duringrest and exercise in cold. - The 1st   integrated meeting on thermal physiologyand pharmacology of thermoregulation, 2004 October 10-15, Rhodes,   Greece. 2004. s. 14.       Oksa,J.; Kaikkonen, H.; Sorvisto, P.; Vaappo, M.; Rissanen, S.; Martikkala, V. &Rintamäki, Hannu  Changes in   maximal cardiorespiratory capacity andsubmaximal strain while exercising in cold. - The 1st integrated meetingon    thermal physiology and pharmacology ofthermoregulation, 2004, October 10-15, Rhodes, Greece. 2004. s. 108.       Rintamäki,Hannu; Rissanen, S.; Mäkinen, T. & Peitso, A.  Fingertemperatures during military field training at 0 - -  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  135  29C. - The 1st integrated meeting onthermal physiology and pharmacology of thermoregulation 2004, October 10-15,   2004, Rhodes, Greece. 2004. s. 161.     22       Pääkkönen,Tiina Margit         Pääkkönen,Tiina; Mäkinen, T.; Leppäluoto, Juhani; Rintamäki, Hannu; Palinkas, L. A. &Hassi, Juhani  Urinary   melatonin and 6-hydroxymelatonin sulphateas measures of circulating melatonin in cold and darkness during winter   and summer. - Kastelli Symposium 2004,Northern Stress - Challenges of Living in the North, 4th International   Symposium 19-20 November 2004, Oulu,Finland. 2004.     6.6. Hammaslääketieteen laitos     02       Hausen,Paul Hannu Walter         Hausen,Hannu  Benefits of topical fluorides firmly established. -Evidence-Based dentistry, 2004, vol. 5, nro 2, s. 36-  37.       Hausen,Hannu  How to improve the effectiveness of caries-preventiveprograms based on fluoride. - Caries   Research, 2004, vol. 38, nro 3, s. 263-267.       Hietala,Eeva-Liisa         Hietala,Eeva-Liisa; Karjalainen, Asko & Raustia, Aune  Renewal of theclinical-phase dental curriculum to promote   better learning at the University of Oulu.- European Journal of Dental Education, 2004, vol. 8, nro 3, s. 120-126.       Kainulainen,Vesa Tapani         Kainulainen,Vesa; Sandor, G.; Clockie, C.; Keller, A. & Oikarinen, Kyösti Zygomatic bone as a potential donor site   for alveolar reconstruction - aquantitative anatomic cadaver study. - International Journal of Oral &Maxillofacial   Surgery, 2004, s. 786-791.    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15556328&ito         Kantomaa,Tuomo        Mäntysaari,R.; Kantomaa, Tuomo; Pirttiniemi, Pertti & Pykäläinen, A. Effects of early headgear treatment on dental   arches and craniofacial morphology: areport of a 2 year randomized study. - European Journal of Orthodontics, 2004,   vol. 26, nro 1, s. 59-64.    http://ejo.oupjournals.org/cgi/reprint/26/1/59       Knuuttila,Matti Lauri Edvard         Knuuttila,Matti; Tervonen, Tellervo & Pernu, Hilkka  Allmänsjukdomar sompredisponerande faktorer vid   parodontala förändringar. -Tandläkartidningen, 2004, vol. 96, nro 2, s. 36-45.       Knuuttila,Matti; Tervonen, Tellervo & Pernu, Hilkka  Allmänsjukdomar sompredisponerande faktorer vid   parodontala förändringar. - Tandlægebladet,2004, vol. 108, nro 2, s. 126-134.    http://arkiv.tandlaegebladet.dk/multimedia/TB-2004-02-126-1.pdf       Knuuttila,Matti; Tervonen, Tellervo & Pernu, Hilkka  Allmänsjukdomar sompredisponerande faktorer vid   parodontala förändringar. - Norsketannlegeforenings tidende, 2004, vol. 114, nro 2, s. 80-86.    http://www.tannlegetidende.no/pls/dntt/pa_dtdm.xpnd?vp_seks_id=89064&b_start=1       Lahti,Satu Mirja         Steele,J. G.; Sanders, A. E.; Slade, G. D.; Allen, P. F.; Lahti, Satu; Nuttall, N.& Spencer, A. J.  How do age and tooth   loss affect oral health impacts and qualityof life? A study comparing two national samples. - Community Dentistry   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  136  and Oral Epidemiology, 2004, vol. 32, s.107-114.       Lähdesmäki,Raija        Lähdesmäki,Raija & Alvesalo, Lassi  Root lengths in 47,XYY males permanentteeth. - Journal of dental research,   2004, vol. 83, nro 10, s. 771-775.    http://jdr.iadrjournals.org/cgi/content/full/83/10/771       Nurmenniemi,Petri K.         Nurmenniemi,Petri; Pernu, Hilkka & Knuuttila, Matti  Mast cellsubpopulations in gingival overgrowth induced by   immunosuppressive and nifedipinemedication. - Journal of Periodontology, 2004, vol. 75, s. 933-938.       Oikarinen,Kyösti Sakari         Oikarinen,Kyösti; Schutz, P.; Thalib, L.; Sándor, G.; Clokie, C.; Meisami, T.; Safar, S.;Moilanen, M. & Belal, M.    Differences in the etiology of mandibularfractures in Kuwait, Canada and Finland. - Dental Traumatology, 2004, vol.   20, s. 241-245.    http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111/j.1600-9657.2004.00243.x/full/       Panula,K.; Finne, K. & Oikarinen, Kyösti  Neurosensory deficits afterbilateral sagittal split ramus osteotomy of the   mandible - influence of soft tissuehandling medial to the ascending ramus. - International Journal of Oral and   Maxillofacial Surgery, 2004, vol. 33, nro6, s. 543-548.       Oila,Anna-Maria         Cochran,J. A.; Ketley, C. E.; Árnadóttir, I. B.; Fernandes, B.; Koletsi-Kounari, H.;Oila, Anna-Maria; van Loveren, C.;   Whelton, H. P. & OMullane, D.M.  Comparison of the prevalence of fluorosis in 8-year-old childrenfrom seven   European study sites using a standardizedmethodology. - Community Dentistry and Oral Epidemiology, 2004, vol.   32, nro Suppl. 1, s. 28-33.       Cochran,J. A.; Ketley, C. E.; Sanches, L.; Mamai-Homata, E.; Oila, Anna-Maria;Árnadóttir, I. B.; van Loveren, C.;   Whelton, H. P. & OMullane, D.M.  Standardized photographic method for evaluating enamel opacitiesincluding   fluorosis. - Community Dentistry and OralEpidemiology, 2004, vol. 32, nro Suppl. 1, s. 19-27.       Ketley,C. E.; Cochran, J. A.; Holbrook, W. P.; Sanches, L.; van Loveren, C.; Oila,Anna-Maria & OMullane, D. M.    Urinary fluoride excretion by preschoolchildren in six European countries. - Community Dentistry and Oral   Epidemiology, 2004, vol. 32, nro Suppl. 1,s. 62-68.       Perkiömäki,Marja-Riitta         Yoon,Y-J.; Perkiömäki, Marja; Tallents, R.; Barillas, I.; Herrera-Guido, R.; Fong,C-T. & Kyrkanides, S.  Transverse   craniofacial features and their geneticpredisposition in families with nonsyndromic unilateral cleft lip and palate. -  Cleft Palate-Craniofacial Journal, 2004,vol. 41, nro 3, s. 256-261.    http://cpcj.allenpress.com/cpcjonline/?request=get-document&doi=10.1597%2F02-134.1       Pirttiniemi,Pertti Mikael         Pirttiniemi,Pertti; Kantomaa, Tuomo & Sorsa, T.  Effect of decreased loadingon the metabolic activity of the   mandibular condylar cartilage in the rat. -European Journal of Orthodontics, 2004, vol. 26, nro 1, s. 1-5.    http://ejo.oupjournals.org/cgi/reprint/26/1/1       Pirttiniemi,Pertti; Poikela, A.; Huggare, J. & Löppönen, Tuija  Dentalmaturation in children with shunt-treated   hydrocephalus. - Cleft Palate-CraniofacialJournal, 2004, vol. 41, nro 6, s. 651-654.    http://cpcj.allenpress.com/cpcjonline/?request=get-document&doi=10.1597%2F03-018.1       Rantavuori,Kari        Rantavuori,Kari; Lahti, Satu; Hausen, Hannu; Seppä, Liisa & Kärkkäinen,Sakari  Dental fear and oral health and   family characteristics of Finnish children.- Acta Odontologica Scandinavica, 2004, vol. 62, nro 4, s. 207-213.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  137    Raustia,Aune Maritta         Juodzbalys,G. & Raustia, Aune  Accuracy of clinical and radiologicalclassification of the jawbone anatomy for   implantation - a survey of 374 patients. -Journal of Oral Implantology, 2004, vol. 30, nro 1, s. 30-39.       Juodzbalys,G. & Raustia, Aune  Instrument for the optimal guiding ofosseointegrated dental implants. - Journal of   Oral Implantology, 2004, vol. 30, nro 4, s.267-272.       Salo,Tuula Anneli         Laine,M.; Virtanen, I.; Salo, Tuula & Konttinen, Y. T. Segment-specific but pathologic laminin isoform profiles in   human labial salivary glands of patientswith Sjögrens syndrome. - Arthritis & Rheumatism, 2004, vol. 50, nro 12,s.   3968-3973.       Sorsa,T.; Tjäderhane, L. & Salo, Tuula  Matrix metalloproteinases(MMPs) in oral diseases. - Oral Diseases, 2004,   vol. 10, s. 311-318.    http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111/j.1601-0825.2004.01038.x/full/       Seppä,Liisa Kristiina          Anttonen,V.; Seppä, Liisa & Hausen, Hannu  Follow-up study of the use ofDIAGNOdent for monitoring fissure   caries in children. - Community Dentistryand Oral Epidemiology, 2004, vol. 32, s. 318-318.       Árnadottír,I. B.; Ketley, C. E.; van Loveren, C.; Seppä, Liisa; Cochran, J. A.; Polido,M.; Athanossouli, T.; Holbrook,   W. P. & OMullane, D. M. European perspective on fluoride use in seven countries. - Community Dentistryand Oral   Epidemiology, 2004, vol. 32, nro Suppl. 1,s. 69-73.       Cochran,J. A.; Ketley, C. E.; Duckworth, R. M.; van Loveren, C.; Holbrook, W. P.;Seppä, Liisa; Sanches, L.;   Polychronopoulou, A. & OMullane, D.M.  Development of a standardized method for comparing fluorideingested   from toothpaste by 1.5-3.5-year-oldchildren in seven European countries. Part 1: Field work. - Community Dentistry  and Oral Epidemiology, 2004, vol. 32, nroSuppl. 1, s. 39-46.       Cochran,J. A.; Ketley, C. E.; Duckworth, R. M.; van Loveren, C.; Holbrook, W. P.;Seppä, Liisa; Sanches, L.;   Polychronopoulou, A. & OMullane, D.M.  Development of a standardized method for comparing fluorideingested   from toothpaste by 1.5-3.5-year-oldchildren in seven European countries. Part 2: Ingestion results. - Community   Dentistry and Oral Epidemiology, 2004, vol.32, nro Suppl. 1, s. 47-53.       OMullande,D. M.; Ketley, C. E.; Cochren, J. A.; Whelton, H. P.; Holbrook, W. P.; vanLoveren, C.; Fernandes, B.;   Seppä, Liisa & Athanassouli,T.  Fluoride ingestion from toothpaste: conclusions of EuropeanUnion-funded   multicentre project. - Community Dentistryand Oral Epidemiology, 2004, vol. 32, nro Suppl. 1, s. 74-76.       Seppä,Liisa  Fluoride varnishes in caries prevention. - Medical Principlesand Practice, 2004, vol. 13, s. 307-311.       Syrjälä,Anna-Maija Hannele         Syrjälä,Anna-Maija; Ylöstalo, Pekka; Niskanen, Mirka & Knuuttila, Matti Relation of different measures of   psychological characteristics to oralhealth habits, diabetes adherence and related clinical variables among diabetic  patients. - European Journal of OralSciences, 2004, vol. 112, nro 2, s. 109-114.    http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111/j.1600-0722.2004.00113.x/full/       Väänänen,Anu        Väänänen,Anu; Tjäderhane, L.; Eklund, Lauri; Heljasvaara, Ritva; Pihlajaniemi, Taina;Herva, Riitta; Ding, Y.;   Bartlett, J. D. & Salo,Tuula  Expression of collagen XVIII and MMP-20 in developing teethand odontogenic tumors.   - Matrix Biology, 2004, vol. 23, s.153-161.    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15296943&ito         Ylikontiola,Leena Päivikki         Ylikontiola,Leena; Sundqvist, Kai; Sandor, G. K.; Törmälä, P. & Ashammakhi,N.  Self-reinforced bioresorbable poly-  L/DL-lactide [SR-P(L/DL)LA] 70/30miniplates and miniscrews are reliable for fixation of anterior mandibularfractures:   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  138  a pilot study. - Oral Surgery, OralMedicine, Oral Pathology, Oral Radiology & Endodontics, 2004, vol. 97, nro3, s.   312-317.    http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1079210403006863       Ylöstalo,Pekka        Ylöstalo,Pekka; Sakki, Tero; Laitinen, Jaana; Järvelin, Marjo-Riitta & Knuuttila,Matti  Relation of tobacco smoking   to tooth loss among young adults. -European Journal of Oral Sciences, 2004, vol. 112, s. 121-126.    http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111/j.0909-8836.2004.00111.x/full/     06       Pirttiniemi,Pertti Mikael         Pirttiniemi,Pertti  Essentials of orthognatic surgery. Review. - EuropeanJournal of Orthodontics, 2004, vol. 26, nro 1,   s. 116.     09       Alvesalo,Lassi Juhani         Alvesalo,Lassi  Dental variation in the patients with various sex chromosomeanomalies. - Anatomical Science   International. 16th International Congressof the IFAA, Proceedings, 2004, vol. 79, s. 90.       Alvesalo,Lassi  Sex chromosomes and human growth. A dental approach. - BalticOrthodontic Association IV   Congress, 21-22 May, 2004 Vilnius,Lithuania. 2004. s. 6.       Harila,Virpi        Harila,Virpi; Heikkinen, Tuomo & Alvesalo, Lassi  Effect of pretermbirth on dental development and occlusion. -   4th Congress, Baltic OrthodonticAssociation, Vilnius, 2004.05.21-22. 2004. s. 8.       Heikkinen,Tuomo Pekka Tapani         Heikkinen,Tuomo; Alvesalo, Lassi; Pirttiniemi, Pertti; Grön, M. & Karikko,Jaana  Teeth, occlusion and functional   lateralities. - 4th Congress, BalticOrthodontic Association, Vilnius, 2004.05.21-22. 2004. s. 10.       Kainulainen,Tiina Johanna         Kainulainen,Tiina; Kainulainen, Vesa & Raustia, Aune  Reconstruction ofseverely resorbed mandible with modified   "Tent Pole" procedure. - 28thAnnual Conference of the European Prosthodontic Association, 14th Scientific   Congress of the Turkish Prosthodontic andImplantology Association, September 16-18, 2004, Kusadasi, Turkey.   2004. s. 136.       Kainulainen,Vesa Tapani         Kainulainen,Vesa; Väisänen, J.; Kainulainen, Tiina & Oikarinen, Kyösti. Reconstruction of the severely resorbed   mandible with modified "tentpole" procedure. - European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,Tours,   France, 2004. 2004.       Knuuttila,Matti Lauri Edvard         Knuuttila,Matti; Pernu, Hilkka & Nurmenniemi, Petri  Mast cells ingingival overgrowth induced by cyclosporine-A   or nifedipine. Abstract 1092. - Journal ofDental Research, 2004, vol. 83.       Lahti,Satu Mirja         Lahti,Satu; Hausen, Hannu; Vehkalahti, M. & Nordblad, A.  Adultsdental anxiety in Finland by their level of   education. Abstract 2617. - Journal ofDental Research, 2004, vol. 83.       Lahti,Satu; Rantavuori, Kari; Seppä, Liisa & Hausen, Hannu  Nature ofdental fear among Finnish children. -   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  139  Community Dental Health. The 9th AnnualConference of The European Association of Dental Public Health:   Scientific Abstracts, 2004, vol. 21, s.242.       Lähdesmäki,Raija        Lähdesmäki,Raija & Alvesalo, Lassi  Root lengths in 47,XXY males permanentteeth. Abstract 3903. - International   Association for Dental Research, 82ndGeneral Session & Exhibition of the IADR, Honolulu, March 10-13, 2004,   Honolulu, Hawaii. 2004.       Lähdesmäki,Raija & Alvesalo, Lassi  Root lengths of the permanent teeth of45,X/46,XX females. - European   Orthodontic Society, 80th EOS Congress,Aarhus, Denmark, 7th to 11th June 2004. 2004. s. 247.       Nakayama,M.; Lähdesmäki, Raija; Alvesalo, Lassi & Kanazawa, E. Occurrence of Carabellis trait in 45X and   45X/46XX females. - Anatomical Science2004, From Gene to Body, August 22-27, 2004, Kyoto, Japan. 2004. s. 16.       Nakayama,M.; Lähdesmäki, Raija; Matsuno, M.; Kanazawa, E. & Alvesalo,Lassi  Radiological analysis of the pulp   chamber in 45,X females. - The meeting ofThe Anthropological society of NIPPON, 5-7 November, 2004, in Nagasaki.   2004.       Näpänkangas,Ritva        Näpänkangas,Ritva; Sipilä, Kirsi; Raunio, Antti & Raustia, Aune  TMDassociated with mandibular advancement   device theraty in sleep apnea. - 28thAnnual Conference of the European Prosthodontic Association. 14th Scientific   Congress of the Turkish Prosthodontic andImplantology Association, September 16-18, 2004, Kusadasi, Turkey.   2004. s. 169.       Oikarinen,Kyösti Sakari         Oikarinen,Kyösti  Widening of narrow alveolar ridge. - Baltic Compass,Oulu-Kaunas, International Congress of   Oral and Maxillofacial Rehabilitation,10-12 June 2004, Kaunas, Lithuania. 2004. s. 10.       Ollila,Päivi Sisko Heleena        Koskinen,S.; Ollila, Päivi & Larmas, Markku  Occurrence of streptococcusmutans in plaque and saliva in 2-year-old   children and risk factors for colonization.- Abstracts Book, 7th Congress of the European Academy of Paediatric   Dentistry, Barcelona 10th - 13th June 2004.2004.       Ollila,Päivi & Larmas, Markku  Timing of first fillings in primarysecond molars and permanent first molars in   different risk groups. - Abstracts Book,7th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Barcelona   10th - 13th June 2004. 2004.       Perkiömäki,Marja-Riitta         Perkiömäki,Marja Riitta  Relationship of distinct craniofacial features betweenfemales with turner syndrome and   their parents. - In recognition ofinvaluable contribution to the Scientific Programme of the FDI Annual WorldDental   Congress, New Delhi, India, 10-13 September2004. 2004.       Pernu,Hannu Matti Kalervo        Pernu,Hannu  TMJ surgery. - Baltic Compass, Oulu-Kaunas, Internationalcongress of oral and maxillofacial   rehabilitation, 10-12 June 2004, Kaunas,Lithuania. 2004. s. 7.       Poutanen,Raija        Poutanen,Raija; Lahti, Satu & Hausen, Hannu  Knowledge, attitudes andbeliefs among 11-12-year-old Finnish   schoolchildren with different habits. -Community Dental Health. The 9th Annual Conference of The European   Association of Dental Public Health:Scientific Abstracts, 2004, vol. 21, s. 237.       Rantavuori,Kari        Rantavuori,Kari; Lahti, Satu; Seppä, Liisa & Hausen, Hannu  Dental fear anddental treatment procedures among   Finnish children. - Community Dental Healt.The 9th Annual Conference of The European Association of Dental   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  140  Public Health: Scientific Abstracts, 2004,vol. 21, s. 243.       Raunio,Antti Johannes         Raunio,Antti; Näpänkangas, Ritva; Sipilä, Kirsi & Raustia, Aune Influence of mandibular advancement device on   obstructive sleep apnea andtemporomandibular symptoms. - Baltic Compass, Oulu-Kaunas, International congress  of oral and maxillofacial rehabilitation,10-12 June 2004, Kaunas, Lithuania. 2004. s. 7.       Raustia,Aune Maritta         Juodzbalys,G. & Raustia, Aune  Clinical and radiological classification ofthe jaw bone anatomy for implantation   with screw type implant insertions. -Clinical Oral Implants Research. 13th Annual Scientific Meeting of European   Association for Osseointegration, 16-18September 2004, Paris, France, 2004, vol. 15.       Raustia,Aune  Diagnosis of temporomandibular disorders. - Baltic Compass,Oulu-Kaunas, International congress   of oral and maxillofacial rehabilitation,10-12 June 2004, Kaunas, Lithuania. 2004. s. 7.       Raustia,Aune; Sipilä, Kirsi; Hanhela, Heike; Ensio, Kaisa & Pirttiniemi,Pertti  Occlusal asymmetry in subjects with   and without facial pain. - 28th AnnualConference of the European Prosthodontic Association, 14th Scientific   Congress of the Turkish Prosthodontic andImplantology Association, September 16-18, 2004, Kusadasi, Turkey.   2004. s. 166.       Savolainen,Jarno        Savolainen,Jarno; Suominen-Taipale, L.; Uutela, A.; Martelin, T.; Niskanen, M. &Knuuttila, Matti  Sense of   coherence as a determinant oftooth-brushing frequency and level of oral hygiene. - Community Dental Health.The   9th Annual Conference of The EuropeanAssociation of Dental Public Health: Scientific Abstracts, 2004, vol. 21, s.   243.       Sipilä,Kirsi Kaarina         Sipilä,Kirsi  Facial pain and temporomandibular disorders. - BalticCompass, Oulu-Kaunas, International congress of   oral and maxillofacial rehabilitation,10-12 June 2004, Kaunas, Lithuania. 2004. s. 7.       Tervonen,Ellen Anita Tellervo       Tervonen,Tellervo  Diagnosis and treatment of peri-implantitis. - BalticCompass, International Congress or Oral   and Maxillofacial Rehabilitation, 10-12June 2004, Kaunas, Lithuania. 2004. s. 10.       Tiilikainen,Petri        Tiilikainen,Petri; Pirttiniemi, Pertti; Kainulainen, Tiina; Pernu, Hannu & Raustia,Aune  MMP expression in condylar   surface associated with TMJ internalderangement. - 28th Annual Conference of the European Prosthondontic   Association. 14th Scientific Congress ofthe Turkish Prosthodontic and Implantology Association, September 16-18,   2004, Kusadasi, Turkey. 2004. s. 167.       Ylikontiola,Leena Päivikki         Ylikontiola,Leena  Cleft treatment in Finland. - 3rd Biennal World CongressInternational Cleft Lip & Palate   Foundation, Halifax, Canada 22.-26.6.2004.2004.       Ylikontiola,Leena  Neurosensory disturbances after orthognathic surgery. -Baltic Compass, Kaunas, Lithuania 10.-  12.6.2004. 2004.     10       Pirttiniemi,Pertti Mikael         Pietilä,T.; Alanen, P.; Nordblad, A.; Kotilainen, J.; Pietilä, I.; Pirttiniemi, Pertti& Varrela, J.  Hampaiden oikomishoito   terveyskeskuksissa. - Stakes. Raporttejanro 279. Helsinki, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2004.  83 s.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  141  11       Harila,Virpi        Harila,Virpi  Ennenaikaisen syntymän vaikutus hampaiden ja purennankehitykseen. - Suomen Hammaslääkärilehti,   2004, nro 20, s. 1184-1185.       Hausen,Paul Hannu Walter         Hausen,Hannu  Koululaisten suun terveydenhuolto vaatii uudenlaista otetta.- Suomen Hammaslääkärilehti, 2004,   nro 10-11, s. 604-605.       Hausen,Hannu  Koululaisten suun terveydenhuolto vaatii uudenlaista otetta.- Suuhygienisti, 2004, nro 1, s. 12-14.       Hausen,Hannu  Sairauden hoito ei riitä väestön suun terveydenparantamiseksi. - Diasteema, 2004, nro 4, s. 2-3.       Hiiri,Anne Marita         Hiiri,Anne  Priorisointi suun terveydenhuollossa - tämän päivän kuumapuheenaihe. - Suomen Hammaslääkärilehti,   2004, nro 9, s. 536-538.       Knuuttila,Matti Lauri Edvard         Knuuttila,Matti; Tervonen, Tellervo & Pernu, Hilkka  Yleissairaudet parodontaalimuutostenaltistavina tekijöinä. -   Suomen Hammaslääkärilehti, 2004, nro 5, s.274-282.       Näpänkangas,Ritva        Näpänkangas,Ritva; Lahti, Satu & Rautio, A  Uutta materiaalioppia jalääkkeiden yhteiskäytön riskejä. - Suomen   Hammaslääkärilehti, 2004, nro 14, s.783-789.       Ollila,Päivi Sisko Heleena        Ollila,Päivi  Tutti hyvässä ja pahassa. - Suomen Hammaslääkärilehti, 2004,nro 4, s. 196-199.       Pirttiniemi,Pertti Mikael         Tiainen,L.; Arpalahti, I.; Pietilä, T. & Pirttiniemi, Pertti  Selvitysoikomishoidon saatavuudesta erikoissairaanhoitona.   - Suomen Hammaslääkärilehti, 2004, nro 14,s. 798-801.       Raunio,Antti Johannes         Raunio,Antti  Uniapneataudin hoito on lääketieteen erikoisalojenyhteistyötä. - Suomen Hammaslääkärilehti, 2004,   nro 15, s. 858-861.     19       Hausen,Paul Hannu Walter         Hausen,Hannu & Vuorela, Heikki  In Memoriam Martti Lindqvist. - SuomenHammaslääkärilehti, 2004, nro 10-11, s.   626-627.       Pirttiniemi,Pertti Mikael         Pietilä,I.; Pietilä, T.; Alanen, P.; Varrela, J.; Kotilainen, J. & Pirttiniemi,Pertti  Kommentti Seppo Järviselle. - Suomen   Hammaslääkärilehti, 2004, nro 1-2, s. 74.     22       Salo,Tuula Anneli    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  142       Salo,Tuula; Heikkilä, Piia; Suojanen, J.; Koivunen, E.; Pirilä, Emma & Sorsa,T.  Tongue carcinoma invasion is   induced by tumour associated trypsinogen-2and reduced by specific gelantinase inhibiting peptides. - ISOBM 2004,   Tumor Markers in the Postgenomic Era. TheXXXII Meeting of the International Society for Oncodevelopmental   Biology and Medicine, ISOBM 2004, June19-23, 2004, Helsinki, Finland. 2004. s. 19.     6.7. Hoitotieteen ja terveyshallinnonlaitos     02       Isola,Arja        Heikkinen,E. & Isola, Arja  Student nurses experiences and perceptions ofenvy in one nurse education   environment in Finland. - Nurse EducationToday, 2004, vol. 24, nro 3, s. 160-168.       Voutilainen,P.; Isola, Arja & Muurinen, S.  Nursing documentation in nursinghomes - state-of-the-art and   implications for quality improvement. -Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2004, vol. 18, s. 72-81.       Janhonen,Sirpa Anneli         Koivisto,K.; Janhonen, Sirpa & Väisänen, Leena  Patients experiences ofbeing helped in an inpatient setting. -   Journal of Psychiatric and Mental HealthNursing, 2004, vol. 11, s. 268-275.       Kyngäs,Helvi Aulikki         Kyngäs,Helvi  Support network of adolescents with chronic disease:Adolescents perspective. - Nursing and   Health Sciences, 2004, nro 6, s. 287-293.       Puotiniemi,T. & Kyngäs, Helvi  Coping of an adolescent who has been inpsychiatric inpatient care and her mother   in everyday life. - Journal of Psychiatricand Mental Health Nursing, 2004, nro 11, s. 675-682.       Vuokila-Oikkonen,Päivi        Vuokila-Oikkonen,Päivi; Janhonen, Sirpa & Väisänen, Leena  Shared-rhythmcooperation in cooperative team   meetings in acute psychiatric inpatientcare. - Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2004, vol. 11, s.129-  140.     03       Isola,Arja        Isola,Arja  Developing elderly care by research. - 2nd internationalsummer school "Nursing research focused on   gerontological nursing research"28.6.-2.7.2004 Maribor, Slovenia. Proceedings. Eds. D. Micetic-Turk & P.Kokol.   2004. s. 84-87.     09       Backman,Kaisa Liisa         Backman,Kaisa  Biographical researh in gerontological nursing science. - 2ndinternational summer school "Nursing   research focused on gerontological nursingresearch" 28.6.-2.7.2004 Maribor, Slovenia. Proceedings. Eds. D. Micetic-  Turk & P. Kokol. 2004. s. 89.       Backman,Kaisa  Middle-range theory development in nursing science: self-careof the home-dwelling elderly. - 2nd   international summer school "Nursingresearch focused on gerontological nursing research" 28.6.-2.7.2004Maribor,   Slovenia. Proceedings. Eds. D. Micetic-Turk& P. Kokol. 2004. s. 88.       Elo,Satu Heidi Maria         Juvani,Satu  Northern environment and the health of the elderly aged over65 years. - 2nd international summer   school "Nursing research focused ongerontological nursing research" 28.6.-2.7.2004 Maribor, Slovenia.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  143  Proceedings. Eds. D. Micetic-Turk & P.Kokol. 2004. s. 93-94.       Lahtinen,Mari        Lahtinen,Mari  Theory of health care ethic from ecofeminist perspective. -2nd international summer school   "Nursing research focused ongerontological nursing research" 28.6.-2.7.2004 Maribor, Slovenia.Proceedings. Eds.   D. Micetic-Turk & P. Kokol. 2004. s.96.       Makkonen,Saara        Parkkinen,I.; Makkonen, Saara & Lukkarinen, Hannele  Comparison ofclinical laboratory science masters programs   in Finland and at the university ofMinnesota. - IFBLS 26th world congress, June 13-18, 2004 Stockholm, Sweden.   2004.       Saarnio,Reetta        Saarnio,Reetta  Physical restraint use in geriatric institutional care. -2nd international summer school "Nursing   research focused on gerontological nursingresearch" 28.6.-2.7.2004 Maribor, Slovenia. Proceedings. Eds. D. Micetic-  Turk & P, Kokol. 2004. s. 91-92.       Tahvanainen,Sirpa        Tahvanainen,Sirpa  Recovery from depression of elderly people in northernFinland. - 2nd international summer   school "Nursing research focused ongerontological nursing research" 28.6.-2.7.2004 Maribor, Slovenia.   Proceedings. Eds. D. Micetic-Turk & P.Kokol. 2004. s. 95.     11       Isola,Arja        Hirvonen,R.; Nuutinen, P.; Rissanen, S. & Isola, Arja  Miksi vanhustyö eikiinnosta? Sosiaali- ja terveysalan   opiskelijoiden asenteet vanhuksia kohtaanja heidän käsityksensä suomalaisesta vanhustyöstä koulutuksen eri   vaiheissa. - Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro5, s. 235-246.       Kyngäs,Helvi Aulikki         Kyngäs,Helvi & Isola, Arja  Oulun yliopiston hoitotieteen jaterveyshallinnon laitoksen tutkimushankkeet -   Innovatiivista alueellista jakansainvälistä vaikuttavuutta. - Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 6, s. 270-273.       Kyngäs,Helvi; Kukkurainen, M-L. & Mäkeläinen, P.  Potilasohjausnivelreumaa sairastavien potilaiden arvioimana. -   Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 5, s.225-234.       Peltoniemi,A. & Kyngäs, Helvi  Hemofiliaa sairastavan kokemuksiasairaudestaan ja sen kotihoidosta. - Hoitotiede,   2004, vol. 16, nro 3, s. 111-120.       Lahtinen,Mari        Lahtinen,Mari; Karhu, H. & Backman, Kaisa  Naisnäkökulma hoitotyönetiikan teoriaan. Carol Gilligan ja   välittämisen etiikka. - Hoitotiede, 2004,vol. 16, nro 3, s. 132-143.       Lukkarinen,Hely Hannele         Lukkarinen,Hannele & Kyngäs Helvi  Sepelvaltimotautiin sairastuminenlähiomaisen kokemana. -   Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti,2004, vol. 41, s. 38-47.       Nikkilä,Juhani        Nikkilä,Juhani  Arvio Aarno Tahvanaisen väitöskirjasta. -Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 2004, vol. 32, nro 4, s.   338-339.       Paasivaara,Leena Mirjami     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  144       Paasivaara,Leena  Historiantutkimuksen haasteellisuus ja merkityshoitotieteessä. - Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 6,   s. 258-265.       Paasivaara,Leena  Kotihoito hoitotieteellisten opinnäytetöiden perusteella. -Tutkiva hoitotyö, 2004, vol. 2, s. 29-34.       Paasivaara,Leena  Suomalaisen vanhuspolitiikan strategiset vaiheet 1950-luvulta2000-luvulle - asiakirja-analyysi. -   Gerontologia, 2004, vol. 18, nro 1, s. 3-9.       Paasivaara,Leena & Kinnunen, J.  Argumentoivasta imagokuvaelmastaeksploristiseen selviytymiskertomukseen -   vanhuspolitiikan tulkintakehyksenrakentuminen kunnallisissa teksteissä. - Hallinnon tutkimus, 2004, vol. 23, nro3, s.   4-13.       Paasivaara,Leena & Nikkonen, Merja  Muistitieto hoitotieteellisessätutkimuksessa. - Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 4,   s. 168-174.       Paasivara,Leena; Suhonen, Marjo & Nikkilä, Juhani  Kolmas sektori -käsitteenja tutkimuksen tematisointia   Suomessa - kirjallisuuskatsaus. -Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 2004, vol. 32, nro 2, s. 175-185.       Sorppanen,Sanna-Mari         Sorppanen,Sanna & Kyngäs, Helvi  Evolutionistinen käsiteanalyysi -esimerkkinä terveystieteiden radiografia-  käsite. - Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 4,s. 175-187.       Suhonen,Marjo Susanna         Suhonen,Marjo & Paasivaara, Leena  Maakuntalaisten osallistaminenKainuun hallintokokeilun   suunnitteluvaiheessa. - Hallinnon tutkimus,2004, vol. 23, nro 3, s. 48-60.       Suhonen,Marjo & Paasivaara, Leena  Verkosto-ohjaus ja kansalaistenosallistuminen. - Hallinnon tutkimus, 2004,   vol. 23, nro 4, s. 62-64.       Suhonen,Marjo; Paasivaara, Leena & Nikkilä, Juhani  Ohjaus projektinelinkaarella. Esimerkkinä Euroopan   sosiaalirahaston rahoittama projekti. -Hallinnon tutkimus, 2004, vol. 23, nro 1, s. 38-47.       Utriainen,Kati Johanna         Heikkilä,H. & Utriainen, Kati  Mentoroinnin merkitys hoitotyönjohtamisosaamiselle. - Ylihoitajalehti, 2004, nro 4, s.   13-18.       Utriainen,Kati & Siitonen, J.  Työntekijöiden kokonaisvaltainenhyvinvointi. - Ylihoitajalehti, 2004, vol. 32, nro 5, s.   10-17.     12       Isola,Arja        Isola,Arja & Backman, Kaisa  Vaiennettu ääni - vanhustenkaltoinkohtelun olemus. - Vanhuksen äänen kuuleminen.   Toim. H. Kankare & H. Lintula. Tammi2004. s. 94-105.       Isola,Arja; Backman, Kaisa; Vuotilainen, P. & Rautsiala, T. Henkilökunnan näkemykset vanhusten   pitkäaikaissairaanhoidon laadusta. - VIIIkansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Hoitotieteellinen tutkimus   näkyväksi - kuinka vastata ihmisen jayhteiskunnan haasteisiin. Tampereen yliopisto 24.9.-25.9.2004. Toim. A. L. Aho   et al. 2004. s. 74-79.       Lahdenperä,Tiina        Lahdenperä,Tiina  Verenpainepotilaiden hoitoon sitoutumisen edistäminen interventionavulla. - VIII kansallinen   hoitotieteellinen konferenssi.Hoitotieteellinen tutkimus näkyväksi - kuinka vastata ihmisen ja yhteiskunnan   haasteisiin. Tampereen yliopisto24.9.-25.9.2004. Toim. A. L. Aho et al. 2004. s. 153-158.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  145    Lahtinen,Mari        Lahtinen,Mari  Hoitotyön etiikan teorian tarkastelu Carol Gilliganinvälittämisen etiikan näkökulmasta. - VIII   kansallinen hoitotieteellinen konferenssi.Hoitotieteellinen tutkimus näkyväksi - kuinka vastata ihmisen ja   yhteiskunnan haasteisiin. Tampereenyliopisto 24.9.-25.9.2004. Toim. A. L. Aho et al. 2004. s. 159-164.       Lahtinen,Mari  Siinä on heille tarpeeksi palkkiota - Hoito- ja huolenpitotyönperusteltavuuden tarkastelua Max   Weberin viitekehyksestä. - Tasa-arvonhaasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Toim. K. Kailo; V. Sunnari &H.   Vuori. Norther gender studies nro 5. Oulu,2004. s. 93-101.       Lahtinen,Mari  Välittämisen etiikka vanhustyön lähtökohtana. - Vanhuksenäänen kuuleminen. Toim. H. Kankare &   H. Lintula. Tammi 2004. s. 50-56.       Liikanen,Eeva        Nurminen,R.; Liikanen, Eeva & Roihuvuo, J.  Menestyvät tiimit - tiimityönkokemuksia ja käytännön organisointia   osaamisen johtamisenjatkotutkintokoulutuksessa. - Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - toteutuksiaja kokemuksia.   Toim. E. Okkonen. Hämeenlinna, Hämeenammattikorkeakoulu 2004. s. 53-61.       Niemi,Antti        Niemi,Antti; Paasivaara, Leena & Kyngäs, Helvi  Diskurssianalyysihoitotieteellisessä tutkimuksessa. - VIII   kansallinen hoitotieteellinen konferenssi.Hoitotieteellinen tutkimus näkyväksi - kuinka vastata ihmisen ja   yhteiskunnan haasteisiin. Tampereenyliopisto 24.9.-25.9.2004. Toim. A. L. Aho et al. 2004. s. 187-192.       Paasivaara,Leena Mirjami         Paasivaara,Leena  Kuuleeko palvelujärjestelmä vanhuksia. - Vanhuksen äänenkuuleminen. Toim. H. Kankare & H.   Lintula. Tammi 2004. s. 19-34.       Tahvanainen,Sirpa        Tahvanainen,Sirpa  Hiljainen ääni - kuka kuulee masentunutta vanhusta. -Vanhuksen äänen kuuleminen. Toim. H.   Kankare & H. Lintula. Tammi 2004. s.137-144.       Utriainen,Kati Johanna         Kauppinen,M. & Utriainen, Kati  Työhyvinvoinnin edistämisen tila ja tarvekunta-alalla. - Työssä jatkaminen ja   työssä jatkamisen tukeminen kunta-alalla.Kuntatyö 2010 -tutkimus. Toim. P. Forma & J. Väänänen. 2004. s. 233-250.     19       Backman,Kaisa Liisa         Backman,Kaisa  Uutta näkökulmaa iäkkäiden kotona selviytymisen tukemiseen. -Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraani   2004. 60 vuotta sitten, 2004, s. 48-49.       Elo,Satu Heidi Maria         Juvani,Satu  Luonnonympäristön yhteys palvelutalolla asuvien ikääntyvienhyvinvointiin. - Punosapu. Puutarha- ja   elämysterapeuttinen yhdistys ry:njulkaisuja, 2004, nro 2, s. 14-17.       Juvani,Satu  Luonto ikääntyvien hyvinvoinnin tuottajana. - Kaleva 6.7.2004.       Kyngäs,Helvi Aulikki         Kyngäs,Helvi  Hoitoon sitoutumisen mittari. - Yliopisto tutkii. Tutkimus-ja innovaatiopalveluiden tiedotuslehti,   2004.    http://www.oulu.fi/tupa/yliopistotutkii/yt1/html/case1.html       Kyngäs,Helvi  Pääkirjoitus. - Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 1, s. 1.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  146       Kyngäs,Helvi  Pääkirjoitus. - Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 2, s. 49.       Kyngäs,Helvi  Päätoimittajalta. - Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 6, s. 201.       Kyngäs,Helvi  Tutkimusmenetelmät - teemanumero. Pääkirjoitus. - Hoitotiede,2004, vol. 16, nro 4, s. 145.       Kyngäs,Helvi  VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Pääkirjoitus.- Hoitotiede, 2004, vol. 16, nro 5, s. 201.       Kääriäinen,Maria        Rajala,Maria & Kyngäs, Helvi  Pitkäaikaisesti sairaan potilaanohjaaminen. - Kardioskooppi, 2004, nro 1, s. 3-6.       Liikanen,Eeva        Liikanen,Eeva  Kliinisen laboratoriotieteen koulutus Oulun yliopistossa. -Moodi, 2004, vol. 28, nro 6, s. 183-187.       Lukkarinen,Hely Hannele         Klemola,A. & Lukkarinen, Hannele  Kokemuksia mittarin käytöstä avo- jalaitoshoidossa. Päivittäisten toimintojen   portaikko hoidon porrastuksen apuvälineenä.- Sairaanhoitaja, 2004, vol. 77, nro 4, s. 13-15.       Lukkarinen,Hannele & Lahtinen, Mari  Kuntoutus yliopistollisenaoppiaineena. Suomalainen ja englantilainen   opetussuunnitelma benchmarking-arvioinnissa.- Kuntoutus, 2004, nro 4, s. 22-33.       Nikkilä,Juhani        Nikkilä,Juhani & Paasivaara, Leena  Hoitoon pääsy haaste kunnille. -Helsingin Sanomat 15.10.2004.       Paasivaara,Leena Mirjami         Paasivaara,Leena & Suhonen, Marjo  Hoivapalveluja yhteistyöllä. - Kaleva4.9.2004.       Paasivaara,Leena; Hassi, Juhani & Kyngäs, Helvi  Monitieteellisyydenhaaste. Pääkirjoitus. - Hoitotiede, 2004, vol.   16, nro 3, s. 97.     20       Janhonen,Sirpa Anneli         Janhonen,Sirpa & Vanhanen-Nuutinen, L.  Hoitamisen ja hoitamaan oppimisenorientaatio -mittari. 2004.    www.hop.fi     22       Liikanen,Eeva        Liikanen,Eeva  Vierianalytiikan haasteet. - Laboratoriolääketiede ja näyttely2004. 2004. s. 26-27.       Lukkarinen,Hely Hannele         Kaartinen,M.; Lukkarinen, Hannele & Isola, Arja  Hoitotyöntekijöidenominaisuudet, hoidon edellytykset ja   hoitoympäristö yhteispäivystyksessäpotilaiden arvioimana. - Hoitotieteellinen tutkimus näkyväksi - kuinka vastata   ihmisen ja yhteiskunnan haasteisiin.Tampereen yliopisto 24.9.-25.9.2004. Konferenssiabstraktit, suulliset esitykset  29. 2004. s. 50.       Lukkarinen,Hannele & Lahtinen, Mari  Kuntotutus yliopistollisen oppiaineena- suomalainen ja englantilainen   opetussuunnitelma benchmarking-arvioinnissa.. - Peda-forumin 10-vuotisjuhlaseminaari 10.-12.11.2004.   Opetusministeriön tukema valtakunnallinenseminaari yliopiston opettajille, Kuusamo. 2004.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  147    Lukkarinen,Hannele & Lahtinen, Mari  Kuntoutuksen maisteritasoiset opinnotyliopistossa -  suomalaisen ja   englantilaisen opetussuunnitelman vertailubenchmarking -menetelmän avulla. - Hoitotieteellinen tutkimus näkyväksi   - kuinka vastata ihmisen ja yhteiskunnanhaasteisiin. Tampereen yliopisto 24.9.-25.9.2004. Konferenssiabstraktit,   suulliset esitykset 27. 2004. s. 148.       Lukkarinen,Hannele; Koivunen, Kirsi; Karjalainen, L.; Autio-Lämsä, J. & Karjalainen,M.  Quality of life, life course   and rehabilitation of surgically andconservatively treated patients. Quality and costs of treatment chains.. - Project  posters. Faculty of medicine science day,fabruary 17, 2004. Program and abstracts: PR-18. University of Oulu. 2004.     6.8. Iho- ja sukupuolitautien klinikka     02       Karvonen,Seija-Liisa         Karvonen,Seija-Liisa; Koivunen, Jussi; Nissinen, Marja; Ylä-Outinen, Heli; Björkstrand,Ann-Sofi & Peltonen, Juha    Neurofibromatosis type 1 tumour suppressorgene expression is deficient in psoriatic skin in vivo and in vitro: a   potential link to increased Ras activity. -British Journal of Dermatology, 2004, vol. 150, nro 2, s. 211-219.       Oikarinen,Aarne Iisakki         Yazdanparast,P.; Carlsson, B.; Oikarinen, Aarne; Risteli, Juha & Faergemann,J.  Thyroid hormone analogue,   triiodothyroacetic acid, correctscorticosteroid-downregulated collagen synthesis. - Thyroid, 2004, vol. 14, nro5, s.   345-353.       Palatsi,Riitta Liisa         Reitamo,S.; Haraper, J.; Bos, J.; Cambazard, F.; Bruijnzeel-Koomen, C.; Valk, P.; Smith,C.; Moss, C.; Dobozy, A.;   Palatsi, Riitta et al.  0,03%tacrolimus ointment applied once or twice daily is more efficacious than 1 %   hydrocortisone acetate in children withmoderate to severe atopic dermatitis: results of a randomized double-blind   controlled trial. - British Journal ofDermatology, 2004, vol. 150, s. 554-562.       Raitio,Anina Kaisli-Maaria        Raitio,Anina; Kontinen, Jukka; Rasi, Mikko; Bloigu, Risto; Röning, Juha &Oikarinen, Aarne  Comparison of clinical   and computerized image analyses in theassessment of skin ageing in smokers and non-smokers. - Acta Dermato-  Venereologica, 2004, vol. 84, s. 422-427.       Riekki,Riitta        Riekki,Riitta; Harvima, I. T.; Jukkola, Arja; Risteli, Juha & Oikarinen, Aarne Production of collagen and the activity   of mast-cell chymase increase in human skinafter irradiation therapy. - Experimental Dermatology, 2004, vol. 13, nro   6, s. 364-371.       Tasanen-Määttä,Kaisa        Fantao,L.; Tasanen, Kaisa: Huber, M.; Hohl, D.; Koster, J.; Bruckner-Tuderman, L.;Sonnenberg, A. & Borradori, L.    Molecular consequences of deletion of thecytoplasmic domain of bullous pemphigoid 180 in a patient with   predominant features of epidermolysisbullosa simplex. - Journal of Investigative Dermatology, 2004, vol. 122, s. 65-  72.       Franzke,C-W.; Tasanen, Kaisa; Borradori, L.; Huotari, Virva & Bruckner-Tuderman,L.  Shedding of collagen   XVII/BP180. Structural motifs influencecleavage from cell surface. - Journal of Biological Chemistry, 2004, vol. 279,   nro 23, s. 24521-24529.       Tasanen,Kaisa; Tunggal, L.; Chometon, G.; Bruckner-Tuderman, L. & Aumailley,M.  Keratinocytes from patients   lacking collagen XVII display a migratoryphenotype. - American Journal of Pathology, 2004, vol. 164, nro 6, s. 2027-  2038.     11       Hannuksela,Hannu Matti Jaakko    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  148       Hannuksela,Matti  50,8 % sileämpi iho. - Duodecim, 2004, vol. 120, s. 535.       Hannuksela,Matti  Alfalipoiinihappo vähentää astmaoireita ainakin hiirellä. -Duodecim, 2004, vol. 120, s. 2383.       Hannuksela,Matti  Hyvää yötä, helokkiöljy. - Duodecim, 2004, vol. 120, s. 273.       Hannuksela,Matti  Jos vain kutina saataisiin kuriin. - Duodecim, 2004, vol.120, s. 2875.       Hannuksela,Matti  Kääritäänpä maitorupea sairastava lapsi silkkiin. - Duodecim,2004, vol. 120, s. 1200.       Hannuksela,Matti  Likaisuuden apostolit asialla. - Duodecim, 2004, vol. 120, s.2043-2044.       Hannuksela,Matti  Maidoton ruokavalio johti kuolemaan. - Duodecim, 2004, vol.120, s. 1932.       Hannuksela,Matti  Maitoallergia paranee siedätyshoidolla. - Duodecim, 2004,vol. 120, s. 2503.       Hannuksela,Matti  Nostetaan homesoppa pöydälle. - Duodecim, 2004, vol. 120, s.1437-1438.       Hannuksela,Matti  Solarium lisää melanooman vaaraa 5-7 %. - Duodecim, 2004,vol. 120, s. 139.       Hannuksela,Matti  UV-säteily vähentää kutinaa välittäviä hermopäätteitä ihossa.- Duodecim, 2004, vol. 120, s. 1554.       Hannuksela,Matti; Alatalo, E. & Tuominen, E.  Anafylaksia Ringerinliuoksesta. - Duodecim, 2004, vol. 120, s. 1261-  1263.     19       Hannuksela,Hannu Matti Jaakko         Hannuksela,Matti  Kauhea kutina. - Hyvä Terveys, 2004, nro 6-7, s. 68-71.       Hannuksela,Matti  Kutina on pirullista, raapiminen taivaallista. Kutinasta, sensyistä ja hoidosta. Helsinki,   Duodecim 2004. 148 s.       Hannuksela,Matti  Mitä onkaan kosketusallergia. - Skinfo, 2004, nro 4, s. 5-6.       Hannuksela,Matti  Myyräjahtia. Novelli. - Suomen lääkärilehti, 2004, vol. 59,s. 2842-2843.       Hannuksela,Matti  Siliää sittenkin. - Hyvä Terveys, 2004, nro 9, s. 56-59.     21       Hannuksela,Hannu Matti Jaakko         Veien,N. K. (kirj.) & Hannuksela, Matti (suom.)  Käsiekseemat ja muutkäsi-ihottumat. Helsinki, Leo-Pharma 2004.   128 s.     6.9. Kansanterveystieteen jayleislääketieteen laitos     02       Ala-Mursula,Leena        Ala-Mursula,Leena; Vahtera, J.; Pentti, J. & Kivimäki, M.  Effect ofemployee worktime control on health: a   prospective cohort study. - Occupationaland  Environmental Medicine, 2004, vol. 61, s. 254-261.       Hiltunen,Liisa        Hiltunen,Liisa & Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Does hyperglycaemia causesymptoms in elderly people. - Central   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  149  European Journal of Public Health, 2004,vol. 12, nro 2, s. 78-83.       Nevalainen,T. H.; Hiltunen, Liisa A. & Jalovaara, P.  Functional abilityafter hip fracture among patients home-  dwelling a time of fracture. - CentralEuropean Journal of Public Health, 2004, vol. 12, nro 4, s. 211-216.       Tan,M. H.; Johns, D.; Strand, J.; Halse, J.; Madsbad, S.; Eriksson, J. W.; Clausen,J.; Konkoy, C. S. & Hertz, M. for   the GLAC Study Group; Hiltunen,Liisa  Sustained effects of pioglitazone vs. glibenclamide oninsulin sensitivity,   glycaemic control, and lipid profiles inpatients with Type 2 diabetes. - Diabetic Medicine, 2004, vol. 21, s. 859-866.       Ikäheimo,Pekka        Ikäheimo,Pekka; Tuuponen, Tuili; Hartikainen, S.; Kiuttu, J. & Klaukka,T.  Achievements and shortcomings of   Finnish asthma care. - Scandinavian Journalof Public Health, 2004, vol. 32, s. 310-316.       Järvelin,Marjo-Riitta         Järvelin,Marjo-Riitta; Sovio, U.; King, V.; Laurén. L.; Xu, B.; McCarthy, M. I.;Hartikainen, Anna-Liisa; Laitinen,   Jaana; Zitting, Paavo; Rantakallio, Paula& Elliot, P.  Early life factors and blood pressure at age 31years in the 1966   Northern Finland birth cohort. -Hypertension, 2004, vol. 44, s. 838-846.       Rogers,I. and the EURO-BLCS Study Group; Järvelin, Marjo-Riitta  Influenceof birthweight and intrauterine   environment on adiposity and fatdistribution in later life. - International Journal of Obesity, 2003, vol. 27,s. 755-777.       Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka Maaret         Ilanne-Parikka,P.; Eriksson, J. G.; Lindström, J.; Hämäläinen, H.; Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka; Laakso, Mauri;   Louheranta, A.; Mannelin, M.; Rastas, M. etal. on behalf of the Finnish Diabetes Prevention Study  Prevalenceof   the metabolic syndrome and its components:findings from a Finnish general population sample and the Diabetes   Prevention Study cohort. - Diabetes Care,2004, vol. 27, s. 2135-2140.       Juvonen-Posti,P.; Piirainen, K.; Kallanranta, T. & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Reality of returning to work and   training: experiences from a long-termunemployment project. - International Journal of Rehabilitation Research, 2004,  vol. 27, nro 3, s. 215-227.       Kubaszek,A.; Pihlajamäki, J.; Komarovski, V.; Lindi, V.; Lindström, J.; Eriksson, J.;Valle, T. T.; Hämäläinen, H.;   Ilanne-Parikka, P.; Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka et al.  Promoter polymorphisms of the TNF- alpha (G-308A) and   IL-6 (C-174G) genes predict the conversionfrom impaired glucose tolerance to type 2 diabetes: the Finnish diabetes   prevention study. - Diabetes, 2003, vol.52, s. 1872-1876.       Laukkanen,O.; Pihlajamäki, J.; Lindström, J.; Eriksson, J.; Valle, T. T.; Hämäläinen, H.;Ilanne-Parikka, P.; Keinänen-  Kiukaanniemi, Sirkka; Tuomilehto, J. et al.for the Finnish Diabetes Prevention Study Group  Common   polymorphisms in the genes regulating theearly insulin signalling pathway: effects on weight change and the   conversion from impaired glucose toleranceto Type 2 diabetes. - Diabetologia, 2004, vol. 47, s. 871-877.       Laukkanen,O.; Pihlajamäki, J.; Lindström, J.; Eriksson, J.; Valle, T. T.; Hämäläinen, H.;Ilanne-Parikka, P.; Keinänen-  Kiukaanniemi, Sirkka; Tuomilehto, J. et al.for the Finnish Diabetes Prevention Study Group  Polymorphisms ofthe   SUR1 (ABCC8) and Kir6.2 (KCNJ11) genespredict the conversion from impaired glucose tolerance to type 2   diabetes. The Finnish Diabetes PreventionStudy. - Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2004, vol. 89,   nro 12, s. 6286-6290.       Lindström,J.; Louheranta, A.; Mannelin, M.; Rastas, M.; Salminen, V.; Eriksson, J.;Uusitupa, M.; Tuomilehto, J. for   the Finnish Diabetes Prevention StudyGroup; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka & Laakso, Mauri  Finnishdiabetes   prevention study (DPS). Lifestyleintervention and 3-year results on diet and physical activity. - Diabetes Care,2003,   vol. 26, s. 3230-3236.       Salopuro,T.; Lindström, J.; Eriksson, J. G.; Valle, T. T.; Hämäläinen, H.;Ilanne-Parikka, P.; Keinänen-Kiukaanniemi,   Sirkka; Tuomilehto, J.; Laakso, M. &Uusitupa, M.  Common variants in beta2- and beta3-adrenergicreceptor genes   and uncoupling protein 1 as predictors ofthe risk for type 2 diabetes and body weight changes. The Finnish   Diabetes Prevention Study. - ClinicalGenetics, 2004, vol. 66, s. 365-367.       Siitonen,N.; Lindström, J.; Eriksson, J.; Valle, T. T.; Hämäläinen, H.; Ilanne-Parikka,P.; Keinänen-Kiukaanniemi,   Sirkka; Tuomilehto, J.; Laakso, M. &Uusitupa, M.  Association between a deletion/insertion polymorphismin the   alpha2B-adrenergic receptor gene andinsulin secretion and Type 2 diabetes. The Finnish Diabetes Prevention   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  150  Study. - Diabetologia, 2004, vol. 47, s.1416-1424.       Todorova,B.; Kubaszek, A.; Pihlajamäki, J.; Lindström, J.; Eriksson, J.; Valle, T. T.;Hämäläinen, H.; Ilanne-Parikka,   P.; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka etal.  G-250A promoter polymorphism of the hepatic lipase genepredicts the   conversion from impaired glucose toleranceto Type 2 diabetes mellitus: the Finnish diabetes prevention study. -   Journal of Clinical Endocrinology &Metabolism, 2004, vol. 89, s. 2019-2023.       Uusitupa,M.; Lindi, V.; Louheranta, A.; Salopuro, T.; Lindström, J.; Tuomilehto, J. forthe Finnish Diabetes   Prevention Study Group;Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka & Laakso, Mauri  Long-termimprovement in insulin   sensitivity by changing lifestyles ofpeople with impaired glucose tolerance. 4-year results from the Finnish diabetes  prevention study. - Diabetes, 2003, vol.52, s. 2532-2538.       Komulainen,Silja        Komulainen,Silja; Oja, T.; Rintamäki, Hannu; Virokannas, Hannu &Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Blood pressure   and thermal responses to whole body coldexposure in mildly hypertensive subjects. - Journal of Thermal Biology,   2004, vol. 29, s. 851-856.       Komulainen,Silja; Rintamäki, Hannu; Virokannas, Hannu & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Blood pressure   responses to whole-body cold exposure:effect of metoprolol. - Journal of Human Hypertension, 2004, vol. 18, s. 905-  906.       Korpelainen,Raija        Korpelainen,Raija; Korpelainen, Juha; Heikkinen, J. et al.  Lifestyle factorsare associated with osteoporosis in lean   women. - Menopause Digest, 2004, vol. 16,s. 11-13.       Laitinen,Jaana        Laitinen,Jaana; Pietiläinen, Katri; Wadsworth, M.; Sovio, U. & Järvelin,Marjo-Riitta  Predictors of abdominal   obesity among 31-y-old men and women bornin Northern Finland in 1966. - European Journal of Clinical Nutrition,   2004, vol. 58, s. 180-190.       Tammelin,T.; Laitinen, Jaana & Näyhä, Simo  Change in the level ofphysical activity from adolescence into   adulthood and obesity at the age of 31years. - International Journal of Obesity, 2004, vol. 28, s. 775-782.       Larivaara,Pekka Johannes         Larivaara,Pekka & Taanila, Anja  Towards interprofessional family-orientedteamwork in primary services: the   evaluation of an education programme. -Journal of Interprofessional Care, 2004, vol. 18, nro 2, s. 153-163.       Luukinen,Heikki Juhani         Luukinen,Heikki; Koski, K.; Laippala, P. & Airaksinen, K. E. J. Orthostatic hypotension and the risk of myocardial   infarction in the home-dwelling elderly. -Journal of Internal Medicine, 2004, vol. 255, s. 486-493.       Näyhä,Simo Paavo         Tammelin,T.; Näyhä, Simo & Rintamäki, Hannu  Cardiorespiratory fitness ofmales and females of Northern Finland   birth cohort of 1966 at age 31. -International Journal of Sports Medicine, 2004, vol. 25, s. 547-552.       Pouta,Anneli M.         Pouta,Anneli; Hartikainen, Anna-Liisa; Sovio, U.; Gissler, Mika; Laitinen, Jaana;McCarthy, M. I.; Ruokonen, Aimo;   Elliott, P. & Järvelin,Marjo-Riitta  Manifestations of metabolic syndrome afterhypertensive pregnancy. -   Hypertension, 2004, vol. 43, s. 825-831.       Raatikka,Veli-Pekka         Ek,E. & Raatikka, Veli-Pekka  Northern Finland as a background forentrance into the work-life in the turn of the 21st   century. - Barents Newsletter onOccupational Health and Safety, 2004, vol. 7, nro 2, s. 41-42.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  151    Taanila,Anja        Taanila,Anja; Ebeling, Hanna; Kotimaa, Arto; Moilanen, Irma & Järvelin,Marjo-Riitta  Is a large family a protective   factor against behavioural and emotionalproblems at the age of 8 years. - Acta Paediatrica, 2004, vol. 93, s. 508-517.       Timonen,Markku        Timonen,Markku; Horrobin, D.; Jokelainen, Jari; Laitinen, Jaana; Herva, Anne &Räsänen, Pirkko  Fish consumption   and depression: the Northern Finland 1966birth cohort study. - Journal of Affective Disorders, 2004, vol. 82, s. 447-  452.       Timonen,Markku; Viilo, Kaisa; Hakko, Helinä; Särkioja, Terttu; Meyer-Rochow, V. Benno;Väisänen, Erkki &   Räsänen, Pirkko  Is seasonalityof suicides stronger in victims with hospital-treated atopic disorders. -Psychiatry   Research, 2004, vol. 126, s. 167-175.     03       Larivaara,Pekka Johannes         Campbell,T. L. & Larivaara, Pekka  Working with families in primary care.- Oxford Textbook of Primary Medical   Care. 1. Principles and Concepts. Ed. by R.Jones et al. Oxford University Press 2004. s. 299-303.     06       Larivaara,Pekka Johannes         Larivaara,Pekka  Book review. Narrative-based primary care: a practical guideby J. Launer. - Journal of   Interprofessional Care, 2004, vol. 18, nro2, s. 211-213.       Timonen,Markku        Timonen,Markku  Book Review: M. Evans; P. Louhiala & R. Puustinen(eds.), Philosophy for Medicine:   Applications in a Clinical Context. -British Medical Journal, 2004, vol. 329, s. 923.     09       Gissler,Mika        Gissler,Mika; Ritvanen, A. & Pönkä, A.  How to assess environmentalhealth risks using register information -   follow-up of Finnish urban populationliving above a former waste dump area. - The Third Conference of   Epidemiological Longitudinal Studies inEurope, 22-24 September 2004 Bristol, United Kingdom. 2004. s. 73.       Heikura,Ulla        Heikura,Ulla; Taanila, Anja; Linna, S-L. & Järvelin, Marjo-Riitta Handedness among children with intellectual   disabilities (ID) and low intelligence in apopulation-based cohort study. - 12th World Congress International   Association for the Scientific Study ofIntellectual Disability (IASSID), Montpellier, France, June 14-19, 2004.Journal   of Intellectual Disability Research. vol.48, 2004. s. 289.       Hiltunen,Liisa        Clausen,J.; Herz, M.; Johns, D.; Strand, J.; Halse, J.; Madsbad, S.; Eriksson, J. &GLAC Study Group; Hiltunen, Liisa     Long-term effects of pioglitazone(PIO) and glibenclamide (GLB) on plasma lipids in patients with Type 2 diabetes  (T2D). - 18th International DiabetesFederation Congress Paris, France 24-29 August 2003. Diabetologia. vol. 45,   2003. s. A355.       Johns,D.; Strand, J.; Halse, J.; Madsbad, S.; Eriksson, J.; Calusen J.; Tan, M. &GLAC Study Group; Hiltunen, Liisa    Long-term effects of pioglitazone (PIO) andglibenclamide (GLB) on glycemic control and Insulin Sensitivity (IS) in   patient with Type 2 diabetes (T2D). - 18thInternational Diabetes Federation Congress Paris, France 24-29 August   2003. Diabetologia. vol. 46, 2003. s. A287.       Järvelin,Marjo-Riitta    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  152       Bennett,A. J.; Sovio, U.; Hartikainen, A-L.; Martikainen, H.; Ruokonen, A.; Elliott,P.; Järvelin, Marjo-Riitta &   McCarthy, M. I.  Does variationat the insulin gene VNTR explain the association btween early growth and adult   metabolic outcomes. - Diabetes UK AnnualProfessional Meeing 17-19 March 2004, Birmingham, UK. Abstracts and   Posters. Diabetic Medicine. vol. 21, 2004.s. 39.       Bennett,A. J.; Sovio, U.; Martikainen, H.; Ruokonen, A.; Järvelin, Marjo-Riitta &McCarthy, M.  Insulin gene   variation, early growth and insulin levelsin adulthood: analyses in a large Finnish birth cohort. - American Diabetes   Association 64th Scientific Sessions June4-8, 2004, Orlando, Florida, USA. Abstracts2ViewTM on CD-ROM. 2004.       Kautiainen,S.; Läärä, E.; Hartikainen, A-L.; Hyppönen, E.; Järvelin, Marjo-Riitta;Rantakallio, Paula; Reunanen, A. &   Virtanen, S. M.  Relation ofchildhood growth to the development of Type 1 diabetes - a birth cohort study.- 18th   International Diabetes Federation Congress24-29 August 2003, Paris, France. Diabetes Metabolism. vol. 29, 2003. s.   4S7.       King,V.; Sovio, U.; Järvelin, Marjo-Riitta; Hartikainen, A. L.; Laitinen, Jaana;Zitting, P.; Emmett, P.; Wadsworth, M.;   Lauren, L. and the EUR-BLCS StudyGroup  Association between childhood and adulthood socioeconomicstatus   and blood pressure at age 31 years in theNorthern Finland 1966 birth cohort. - Third Conference of Epidemiological   Longitudinal Studies in Europe, 22-24September 2004, Bristol. 2004. s. 53.       Rodrigues,A.; Järvelin, Marjo-Riitta; Obel, C.; Taanila, Anja; Pietiläinen, Katri;Moilanen, Irma; Henriksen, T. B.;   Ebeling, Hanna; Kotimaa, Arto J. etal.  Inattention and hyperactivity symptoms and associatedscholastic burden in   the Nordic countries. - Third Conference ofEpidemiological Longitudinal Studies in Europe, 22-24 September 2004   Bristol, United Kingdom. 2004. s. 70-71.       Laakso,Mauri Matias         Laakso,Mauri; Rajala, Ulls; Hiltunen, Liisa & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Thyrotropin is associated with the   insulin resistance syndrome in an euthyroidpopulation. - Abstracts of the 40th Annual Meeting of the EASD   Munich, Germany 5-9 September 2004.Diabetologia. vol. 47, 2004. s. A223-A224.       Laitinen,Jaana        Emmett,P.; Sovio, U.; King, V.; Laitinen, Jaana; Nothstone, K.; Skidmore, P.;Wadsworth, M.; Bakoula, C. & Järvelin,   Marjo-Riitta  Comparing levelsof overweight and obesity in children and young people from three diverseEuropean   countries over 5 decades - The Euro-blcscollaboration. - Third Conference of Epidemiological Longitudinal Studies   in Europe, 22-24 September 2004 Bristol,United Kingdom. 2004. s. 63.       Laitinen,Jaana; Sovio, U.; Canoy, Dexter & Järvelin, Marjo-Riitta  Aretodays adolescents tomorrows overweight   adults. - The Third Conference ofEpidemiological Longitudinal Studies in Europe, 22-24 September 2004 Bristol,   United Kingdom. 2004. s. 63-64.       Sovio,U.; King, V.; Miettunen, J.; Ek, E.; Laitinen, Jaana; Joukamaa, M.; Veijola, J.& Järvelin, Marjo-Riitta    Cloningers temperament dimensions andmetabolic syndrome markers at age 31 years in Northern Finland birth   cohort 1966. - Third Conference ofEpidemiological Longitudinal Studies in Europe, 22-24 September 2004, Bristol.   2004. s. 65-66.       Larivaara,Pekka Johannes         Larivaara,Pekka; Larivaara, S. & Taanila, Anja  Integrating family therapyand interprofessional teamwork in primary   health services. - All Together BetterHealth II - Progress in Interprofessional Education & CollaborativePractice,   May 6-7, 2004, Vancouver, Canada. 2004.       Laukkanen,Raija M. T.         Borodulin,K.; Laatikainen, T.; Lahti-Koski, M.; Lakka, T.; Laukkanen, Raija &Jousilahti, P.  Good aerobic fitness is   associated with better cardiovascular riskfactor profile in normal and overweight adults. - 9th Annual Congress of   the ECSS, 3-6 July 2004, Clermont-Ferrand,France. 2004. s. 14.       Byrne,N.; Hills, A.; Meerkin, J.; Ross, R.; Laukkanen, Raija & Fogelholm,M.  Obesity reduction by physical activity   and caloric restriction: standard careversus personalised management. - 13th European Congress on Obesity   Meeting (ECO 2004) in Prague, The CzechRepublic, May 26-29th, 2004. 2004.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  153    Kukkonen-Harjula,K.; Mänttäri, A.; Hiilloskorpi, H.; Pasanen, M.; Laukkanen, Raija; Suni, J.;Fogelholm, M. &   Parkkari, J.  Training responsesof self-guided brisk walking with or without poles - a randomized controlledtrial in   middle-aged women. - 9th Annual Congress ofthe ECSS, 3-6 July 2004, Clermont-Ferrand, France. 2004. s. 157-158.       Mänttäri,A.; Hannola, H.; Laukkanen, Raija; Hiilloskorpi, H.; Alikoski, J.; Valve, R.;Pekkarinen, H. & Parkkari, J.    Cardiorespiratory and musculoskeletalresponses of walking with and without poles in field conditions in middle-  aged women. - 9th Annual Congress of theECSS, 3-6 July 2004, Clermont-Ferrand, France. 2004. s. 157.       Pouta,Anneli M.         Pouta,Anneli; Martikainen, H.; Hartikainen, A-L.; Sovio, U.; Ruokonen, A.; McCarthy,M. I.; Laitinen, Jaana; Gissler,   Mika & Järvelin,Marjo-Riitta  SHBG levels in women with prior gestationalhypertension and preeclampsia in the   Northern Finland 1966 birth cohort (NFBC1966). - Third Conference of Epidemiological Longitudinal Studies in   Europe, 22-24 September 2004, Bristol.2004. s. 25.       Saikku,P.; Bloigu, A.; Paldanius, M.; Pouta, Anneli; Hartikainen, A-L.; Savolainen,M.; Karinen, L.; Järvelin, Marjo-  Riitta & Leinonen, M. Metabolic syndrome, CRP, and C. pneumoniae in a Finnish birth cohort. -Proceedings of the   Fifth Meeting of the European Society forChlamydia research, Budapest, Hungary September 1-4, 2004. Ed. by J.   Deák. 2004.       Taanila,Anja        Joukamaa,M.; Taanila, Anja; Veijola, J.; Karvonen, J.; Koskinen, M. & Miettunen,M.  Alexithymia among 15-16   years old - an epidemiological study. -16th World Congress of the IACAPAP. International Association for Child   and Adolescent Psychiatry and AlliedProfessions. 22.-26.8.2004 Berlin, Germany. 2004. s. 178.       Määttä,T.; Iivanainen, M.; Kaski, M.; Taanila, Anja & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Associated disorders related   to the degree of intellectual disability inpeople with down syndrome. - World Down Syndrome Congress, 14-18 April   2004, Singapore. Abstracts. 2004. s. 7.       Määttä,T.; Taanila, Anja; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Kaski, M. & Iivanainen,M.  Stroke in people with Down   syndrome (DS). - 12th World CongressInternational Association for the Scientific Study of Intellectual Disability   (IASSID), June 14-19, 2004 Montpellier,France. JIDR Journal of Intellectual Disability Research. vol. 48, 2004. s.337.       Määttä,T.; Tervo-Määttä, T.; Taanila, Anja; Kaski, M. & Iivanainen, M. Intellectual abilities, adaptive behaviour   and mental health in people with Downsyndrome (DS). - 12th World Congress International Association for the   Scientific Study of Intellectual Disability(IASSID), June 14-19, 2004 Montpellier, France. JIDR Journal of Intellectual   Disability Research. vol. 48, 2004. s. 337.       Taanila,Anja; Hautala, K.; Kemppainen, P.; Kotimaa, Arto; Ebeling, Hanna &Moilanen, Irma  Learning difficulties   and psychiatric disorders among 8-year-oldchildren. - 16th World Congress of the IACAPAP International   Association for Child and AdolescentPsychiatry and Allied Professions, August 22-26, 2004 Berlin, Germany. 2004.   s. 348.       Taanila,Anja; Heikura, Ulla; Ebeling, Hanna & Järvelin, Marjo-Riitta Behavioural problems among 8-year-old   children with and without intellectualdisability (ID). - 12th World Congress International Association for the   Scientific Study of Intellectual Disability(IASSID), Montpellier, France, June 14-19, 2004. Journal of Intellectual   Disability Research. vol. 48, 2004. s. 319.       Taanila,Anja; Moilanen, Irma; Ebeling, Hanna; Hurtig, Tuula & Järvelin,Marjo-Riitta  Northern Finland 1986 birth   cohort - attention deficit hyperactivitydisorder project. - Third Conference of Epidemiological Longitudinal Studies   in Europe, 22-24 September 2004 Bristol.2004. s. 101.       Ylilehto,Eeva Hannele         Ylilehto,Hannele; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka & Väisänen, E.  Maternaldepressive mood and couple   relationship: salutogenic approach. - EightInternational Congress of Behavioral Medicine, 25-28 August 2004 Mainz,   Germany. International Journal ofBehavioral Medicine. vol. 11, 2004. s. 121-122.     10       Järvelin,Marjo-Riitta       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  154    Ek,E.; Saari, E.; Viinamäki, L.; Sovio, U. & Järvelin,Marjo-Riitta  Nuorten aikuisten työelämästä syrjäytyminen ja   sosiaaliturvan käyttö. - Kelan sosiaali- jaterveysturvan tutkimuksia nro 76. Helsinki, 2004. 162 s.     11       Hiltunen,Liisa        Marttila,J.; Himanen, O.; Ilanne-Parikka, P. & Hiltunen, Liisa  Dehkosiirtyy käytännöiksi: Malli tyypin 2   diabeetikoiden ryhmäohjaukseen. - Diabetesja lääkäri, 2004, vol. 33, nro 5, s. 23-25.       Larivaara,Pekka Johannes         Kyösti,M. & Larivaara, Pekka  Terveyskeskuslääkärin työssäjaksaminen. -Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 11,   s. 1169-1173.       Taanila,Anja        Taanila,Anja & Larivaara, Pekka  Perheet osaksi moniammatillistayhteistyötä - Moniammatillisen perhetyön   koulutuksen arviointia. -Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 2004, vol. 41, s. 228-239.     12       Hiltunen,Liisa        Hiltunen,Liisa & Koivikko, M.  Diabeetikon hypoglykemia. - Lääkärinkäsikirja. 7. uud. p. Toim. I. Kunnamo et al.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 763-764.       Hiltunen,Liisa & Koivikko, M.  Diabeettinen ketoasidoosi. - Lääkärinkäsikirja. 7. uud. p. Toim. I. Kunnamo et al.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 765-766.       Hiltunen,Liisa & Koivikko, M.  Nonketoottinen hyperglykeeminenhyperosmolaarinen kooma. - Lääkärin käsikirja. 7.   uud. p. Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki,Duodecim 2004. s. 766-767.       Hiltunen,Liisa & Koivikko, M.  Tyypin 1 diabeteksen alkututkimukset jaseuranta. - Lääkärin käsikirja. 7. uud. p.   Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki, Duodecim2004. s. 767-769.       Kangas,T. & Hiltunen, Liisa  Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito. -Lääkärin käsikirja. 7. uud. p. Toim. I. Kunnamo et   al. Helsinki, Duodecim 2004. s. 769-774.       Kivekäs,Jukka Olavi         Aro,T.; Kivekäs, Jukka & Martimo, K-P.  Työ- ja toimintakyvynarviointi. - Vakuutuslääketiede. 2. uud. p. Toim. T.   Aro et al. Helsinki, Duodecim 2004. s.54-64.       Kivekäs,Jukka  Astma. - Vakuutuslääketiede. 2. uud. p. Toim. T. Aro et al.Helsinki, Duodecim 2004. s. 136.       Kivekäs,Jukka  Haitan arviointi lääkärin työssä. - Vakuutuslääketiede. 2.uud. p. Toim. T. Aro et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 206-210.       Kivekäs,Jukka  Työeläkevakuutus. - Vakuutuslääketiede. 2. uud. p. Toim. T.Aro et al. Helsinki, Duodecim 2004. s.   245-250.       Kivekäs,Jukka & Kallanranta, T.  Toimintakyky ja kuntoutus. -Toimintakyky. Arviointi ja kliininen käyttö. Toim. E.   Matikainen et al. Helsinki, Duodecim 2004.s. 374-379.       Kivekäs,Jukka & Rissanen, P.  Työkyvyn ja sen arvioinnin muuttuminen. -Vakuutuslääketiede. 2. uud. p. Toim. T.   Aro et al. Helsinki, Duodecim 2004. s.65-76.       Larivaara,Pekka Johannes         Larivaara,Pekka  Moniammatillista ja perhekeskeistä tiimityötäperuspalveluissa. - Terveyttä ja hyvinvointia   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  155  napapiiriltä päiväntasaajalle.Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsän juhlakirja. Toim. T. Alatolonen et al.Oulu,   2004. s. 87-98.       Virokannas,Hannu Kullervo         Virokannas,Hannu  Työterveyspalvelujen tuottaminen kunnallisenaliikelaitoksena. - Terveyspalveluiden   suunnittelu. Toim. T. Mäntyranta et al.Helsinki, Duodecim 2004. s. 281-288.     19       Hiltunen,Liisa        Hiltunen,Liisa  Atorvastatiini vähensi diabeetikoiden sydäntapahtumia jakuolleisuutta CARDS-tutkimuksessa. -   Diabetes ja lääkäri, 2004, vol. 33, nro 4,s. 24.       Hiltunen,Liisa  Ikäihmisten diabetes. - PPLY 85 vuotta. Ikäihmistenlääkehoito. Juhlajulkaisu. Forssa, Pohjois-  Pohjanmaan lääkäriyhdistys 2004. s. 37-41.       Hiltunen,Liisa  Kaikki keinot käyttöön. Pääkirjoitus. - Diabetes ja lääkäri,2004, vol. 33, nro 6, s. 5.       Hiltunen,Liisa  Kokonaisvaltaiseen hoitoon. Pääkirjoitus. - Diabetes jalääkäri, 2004, vol. 33, nro 4, s. 5.       Hiltunen,Liisa  Terveystiedon markkinoilla. Pääkirjoitus. - Diabetes ja lääkäri,2004, vol. 33, nro 2, s. 5.       Hiltunen,Liisa  Valsartaani esti diabeteksen puhkeamistaverenpainelääketutkimuksessa. - Diabetes ja lääkäri, 2004,   vol. 33, nro 4, s. 27.       Marttila,J.; Himanen, O.; Ilanne-Parikka, P. & Hiltunen, Liisa  Tyypin 2diabeetikoiden ryhmäohjausmalli   terveydenhuollon käyttöön. Pilottiraportti:Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys. - DEHKO-raportti nro 2004:2.   Tampere, Suomen Diabetesliitto 2004. 24 s.       Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka Maaret         Saaristo,T.; Haapa, E.; Huttunen, J.; Hyytiä, A.; Ilanne-Parikka, P.; Järvi, H.;Kastarinen, M.; Keinänen-  Kiukaanniemi, Sirkka et al. Suunnitelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttamiseksi.Projektisuunnitelma   2003-2007. Dehkon 2D-hanke (D2D). SuomenDiabetesliitto 2004. 63 s.       Kivekäs,Jukka Olavi         Kivekäs,Jukka  Toimintakyky on tulevaisuutta. - Vakuutuskuntoutus, 2004, nro2, s. 2.       Kivekäs,Jukka  Uhkia ja mahdollisuuksia. - Vakuutuskuntoutus, 2004, nro 1,s. 2.       Kivekäs,Jukka & Kanerva, M.  Asiakaspalvelukysely työeläkekuntoutujille.- Työeläkekuntoutuksen tunnusluvut.   2004. s. 18-21.       Larivaara,Pekka Johannes         Larivaara,Pekka  AFTA:n vuosikokous 2004, San Francisco. Raportti kokouksesta.- Perheterapia, 2004, vol. 20, nro   3, s. 54-55.       Larivaara,Pekka  Perheterapia ja päihteet. Pekka Larivaara haastattelee RaunoMäkelää ja Marja Hannulaa. -   Perheterapia, 2004, vol. 20, nro 3, s.56-62.       Virokannas,Hannu Kullervo         Virokannas,Hannu & Jokelainen, J.  Kunnallisen työterveyshuollonjärjestelyt, toiminnan arviointi ja keskinäinen   yhteistyö Pohjois-Suomessa keväällä 2003. -Työterveyslääkäri, 2004, nro 3, s. 338-343.       Virokannas,Hannu & Österman, Maiju  Kokemuksia seitsemän kunnanalueellisesta työterveyshuoltohankkeesta. -   Terveydenhoitaja, 2004, vol. 37, nro 7, s.24-26.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  156       Virokannas,Hannu; Kopperoinen, T.; Anttonen, H. & Leino T.  Pienyritystentyöterveyshuollon kehittäminen:   työterveyshuollon verkkopalvelumalli.Kehityshankkeen loppuraportti 30.6.2004. Oulu 2004. 38 s.     21       Hiltunen,Liisa        Kunnamo,I.; Varonen, H.; Nyberg, P.; Alenius, H.; Ellonen, M.; Helin-Salmivaara, A.;Hiltunen, Liisa; Jousimaa, J.;   Kaila, M. et al. (toim.) Lääkärin käsikirja. Helsinki, Duodecim 2004. 7. uud. p. 1526 s.       Kivekäs,Jukka Olavi         Aro,T.; Huunan-Seppälä, A.; Kivekäs, Jukka; Tola, S. & Torstila, I.(toim.)  Vakuutuslääketiede. Helsinki, Duodecim   2004. 2. uud. p. 302 s.       Matikainen,E.; Aro, T.; Huunan-Seppälä, A.; Kivekäs, Jukka; Kujala, S. & Tola, S.(toim.)  Toimintakyky. Arviointi ja   kliininen käyttö. Helsinki, Duodecim 2004.384 s.     22       Hiltunen,Liisa        Hiltunen,Liisa; Laakso, Mauri & Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Quality ofcare of elderly type 2 diabetic patients in   the southern region of Oulu province.Results from DIABRO project. - Faculty of Medicine Science Day February 17,   2004. Oulu 2004. Program and Abstracts.2004. s. 89.       Renko,A-K.; Hiltunen, Liisa; Laakso, Mauri; Rajala, Ulla & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Glucose tolerance,   daytime sleepiness, sleep disorders andother associated factors. - Faculty of Medicine Science Day February 17,   2004. Oulu 2004. Program and Abstracts.2004. s. 24.       Hirsso,Päivi        Hirsso,Päivi; Jokelainen, Jari; Matilainen, V.; Näyhä, Simo &Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Androgeenisen   alopecian yhteys insuliiniresistenssinosatekijöihin alle 35-vuotiailla miehillä; Finriski 2002. - Yleislääketieteenpäiviltä   2003. Kunnallislääkäri. vol. 19, 2004. s.19.       Hirsso,Päivi; Jokelainen, Jari; Matilainen, V.; Näyhä, Simo &Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Androgenic alopecia   associated with markers of insulinresistance in men aged under 35; results from Finriski 2002 study. - Faculty of  Medicine Science Day February 17, 2004.Oulu 2004. Program and Abstracts. 2004. s. 90.       Hirsso,Päivi; Rajala, Ulla; Hiltunen, Liisa; Laakso, Mauri &Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Health-related quality of   life and physical well-being among women withandrogenic alopecia. - XVII Yleislääketieteen päivät 21.-22.10.2004   Helsinki. Suomen yleislääketieteenyhdistyksen julkaisuja nro 18. 2004. s. 17.       Hurtig,Tuula        Hurtig,Tuula; Taanila, Anja; Ebeling, H. & Moilanen, I.  Attention andbehavioural problems in Finnish   adolescents, reported by themselves andtheir parents. - Kastelli Symposium 2004. 4th International Symposium 19-  20 November 2004, Oulu, Finland.Pre-Conference course 16-18 November. Abstracts. Ed. by H. Säkkinen & E.   Hohtola. 2004. s. 29.       Ikäheimo,Pekka        Ikäheimo,Pekka; Hartikainen, S.; Tuuponen, Tuili; Hakko, H.; Kiuttu, J. & Klaukka,T.  Arkielämä ja   elämäntilanteiden muutokset vaikuttavatastman tasapainoon. - Lääkäripäivät 2004. Valtakunnalliset lääkäripäivät 4.-  8.1.2004 Helsinki. Luentolyhennelmät. 2004.s. 263.       Jokelainen,Jari Johannes         Saaristo,T.; Jokelainen, Jari; Salminen, A. & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Finnish diabetes risk score in   identifying individuals with abnormalglucose tolerance. - XVII Yleislääketieteen päivät 21.-22.10.2004 Helsinki.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  157  Suomen yleislääketieteen yhdistyksenjulkaisuja nro 18. 2004. s. 48.       Järvelin,Marjo-Riitta         Miettunen,J.; Kantojärvi, L.; Veijola, J.; Järvelin, Marjo-Riitta & Joukamaa,M.  Finnish normative data and   international comparison of cloningerstemperament dimensions. - Faculty of Medicine Science Day February 17,   2004. Oulu 2004. Program and Abstracts.2004. s. 86.       Taponen,S.; Martikainen, H.; Järvelin, Marjo-Riita; Koivunen, R.; Laitinen, Jaana;Pouta, Anneli; Hartikainen, A-L.;   Sovio, U.; Ahonkallio, S. etal.  Hormonal, metabolic and clinical findings in women withself-reported   oligomenorrhea and/or hirsutism - NorthernFinland birth cohort 1966 cohort. - Faculty of Medicine Science Day   February 17, 2004. Oulu 2004. Program andAbstracts. 2004. s. 38.       Kivekäs,Jukka Olavi         Kivekäs,Jukka  Muusikon ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. -Savonlinna Arts Medicine 2004.   Musiikkilääketiede - Symposium musiikin jaterveydenhoidon ammattilaisille. Savonlinna 31.7.2004. Abstraktikirja.   2004. s. 18.       Komulainen,Silja        Komulainen,Silja; Oja, T.; Rintamäki, H.; Virokannas, Hannu & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Blood pressure and   thermal responses to whole body coldexposure in mildly hypertensive subjects. - Faculty of Medicine Science Day   February 17, 2004. Oulu 2004. Program andAbstracts. 2004. s. 91.       Korkiakoski,Jaana        Korkiakoski,Jaana; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Hiltunen, Liisa & Timonen,Olavi  Remote video consultations   in diabetes treatment. - Faculty ofMedicine Science Day February 17, 2004. Oulu 2004. Program and Abstracts. 2004.  s. 92.       Korkiakoski,Jaana; Timonen, Olavi; Hiltunen, Liisa & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Diabeetikoiden hoito   videoneuvottelun avulla toteutettuna. -XVII Yleislääketieteen päivät 21.-22.10.2004 Helsinki. Suomen   yleislääketieteen yhdistyksen julkaisujanro 18. 2004. s. 22.       Korpelainen,Raija        Korpelainen,Raija; Korpelainen, Juha; Heikkinen, J.; Väänänen, K. &Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Lifestyle   factors and osteoporosis in lean, normaland overweight women - a population-based cohort study of 1222 elderly   women. - Faculty of Medicine Science DayFebruary 17, 2004. Oulu 2004. Program and Abstracts. 2004. s. 11-13.       Laakso,Mauri Matias         Laakso,Mauri; Hiltunen, Liisa; Härkönen, P.; Rajala, Ulla & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Changes in the   prevalences of cardiovascular risk factorsin 10 years in two cohorts of persons aged 55 years. - Faculty of Medicine   Science Day February 17, 2004. Oulu 2004.Program and Abstracts. 2004. s. 93.       Laakso,Mauri; Hirsso, Päivi; Rajala, Ulla & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Pysyvätkö järki ja hiukset samassa   päässä. - XVII Yleislääketieteen päivät21.-22.10.2004 Helsinki. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja nro   18. 2004. s. 18.       Laakso,Mauri; Rajala, Ulla & Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka: Microalbuminuria belongs to the cluster of   cardiovascular risk factors also inFinland. - Faculty of Medicine Science Day February 17, 2004. Oulu 2004.Program   and Abstracts. 2004. s. 96.       Laakso,Mauri; Rajala, Ulla; Hiltunen, Liisa & Keinänen-Kiukaanniemi,Sirkka  Cognitive function in diabetes,   impaired glucose tolerance andnormoglycemia. - Faculty of Medicine Science Day February 17, 2004. Oulu 2004.   Program and Abstracts. 2004. s. 94.       Laakso,Mauri; Rajala, Ulla; Päivänsalo, M.; Pelkonen, O.; Suramo, I. &Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Factors   associated with the compliance of carotidand femoral arteries. - Faculty of Medicine Science Day February 17, 2004.   Oulu 2004. Program and Abstracts. 2004. s.95.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  158       Laitinen,Jaana        Tammelin,T.; Laitinen, Jaana & Näyhä, Simo  Change in the level ofphysical activity from youth to adulthood and   abdominal obesity in adulthood. - SatelliteSymposium in connection with the 12th European Congress on Obesity.   Physical Activity and Weight Management,May 27-28, 2003 Tampere, Finland. Abstracts. Ed. by K. Kukkonen-  Harjula & R. Tulimäki. 2003. s. 34.       Laukkanen,Raija M. T.         Laukkanen,Raija  Exercise counselling for overweight - how to do it inpractice. - Satellite Symposium in connection   with the 12th European Congress on Obesity.Physical Activity and Weight Management, May 27-28, 2003 Tampere,   Finland. Abstracts. Ed. by K.Kukkonen-Harjula & R. Tulimäki. 2003. s. 17.       Lehtola,Sari        Lehtola,Sari & Luukinen, Heikki  Kaatumistapaturmat iäkkäimmällä kotonaasuvalla väestöllä. - XVII   Yleislääketieteen päivät 21.-22.10.2004Helsinki. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja nro 18. 2004. s. 27.       Pouta,Anneli M.         Pouta,Anneli; Martikainen, H.; Hartikainen, A-L.; Sovio, U.; Ruokonen, A.; McCarthy,M. I.; Laitinen, Jaana; Gissler,   Mika & Järvelin,Marjo-Riitta  SHBG levels in women with prior gestationalhypertension and preeclampsia in the   northern Finland 1966 birth cohort (NFBC1966). - XXXIV Congress of Nordic Federation of Societies of Obstetrics   and Gynecology, 2004 June 12-15, Helsinki,Finland. 2004. s. 60.       Rajala,Ulla        Rajala,Ulla; Laakso, Mauri & Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka  Predictorsof type 2 diabetes in middle-aged Finns. -   Faculty of Medicine Science Day February17, 2004. Oulu 2004. Program and Abstracts. 2004. s. 99.       Rajala,Ulla; Päivänsalo, M.; Laakso, Mauri; Pelkonen, O.; Suramo, I. &Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka    Associations of blood pressure with carotidintima-media thickness in elderly Finns with diabetes mellitus or   impaired glucose tolerance. - Faculty ofMedicine Science Day February 17, 2004. Oulu 2004. Program and Abstracts.   2004. s. 98.       Taanila,Anja          Kotimaa,A.; Moilanen, I.; Hartikainen, A-L.; Taanila, Anja; Ebeling, H. & Järvelin,Marjo-Riitta  Pre- and perinatal   environment and hyperactive behavior ofchildren. - Kastelli Symposium 2004. 4th International Symposium 19-20   November 2004, Oulu, Finland.Pre-Conference course 16-18 November. Abstracts. Ed. by H. Säkkinen & E.Hohtola.   2004. s. 35.       Kotimaa,A.J.; Moilanen, I.; Taanila, Anja; Ebeling, H.; Järvelin, Marjo-Riitta; Obel,C.; Linnet. K. M.; Henriksen, T.   B.; Dalsgaard, S. et al.  Nordicnetwork of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in a lifelongperspective. -   Kastelli Symposium 2004. 4th InternationalSymposium 19-20 November 2004, Oulu, Finland. Pre-Conference course   16-18 November. Abstracts. Ed. by H.Säkkinen & E. Hohtola. 2004. s. 36.       Linna,S-L.; Taanila, Anja; Ebeling, Hanna; Moilanen, Irma. & Järvelin,Marjo-Riitta  Psychosomatic symptoms in   adolescents. - Faculty of Medicine ScienceDay February 17, 2004. Oulu 2004. Program and Abstracts. 2004. s. 97.       Pönkkö,M-L.; Taanila, Anja; Ebeling, H.; Linna, S-L.; Nikkilä, J. & Moilanen,I.  Psychiatric pathway of care for   pupils with special needs: multipleassessment of its functionality and a need for multi-professional co-operationin   the province of Oulu. - Kastelli Symposium2004. 4th International Symposium 19-20 November 2004, Oulu, Finland.   Pre-Conference course 16-18 November.Abstracts. Ed. by H. Säkkinen & E. Hohtola. 2004. s. 51.       Taanila,Anja; Ebeling, H.; Moilanen, I.; Kotimaa, A.; Hurtig, Tuula & Järvelin,Marjo-Riitta  Life situation of the   adolescents with and without ADHD symptomsin the Northern Finland birth cohort 1986. - Kastelli Symposium   2004. 4th International Symposium 19-20November 2004, Oulu, Finland. Pre-Conference course 16-18 November.   Abstracts. Ed. by H. Säkkinen & E.Hohtola. 2004. s. 59.       Taanila,Anja; Moilanen, Irma; Ebeling, Hanna; Kotimaa, Arto; Hurtig, Tuula &Järvelin, Marjo-Riitta  Northern   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  159  Finland birth cohort study 1985/86 -attention deficit hyperactivity disorder NFBC-ADHD -project. - Faculty of   Medicine Science Day February 17, 2004.Oulu 2004. Program and Abstracts. 2004. s. 25.       Timonen,Olavi        Torppa,M.; Timonen, Olavi; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Larivaara, Pekka &Leiman, M.  Yleislääkärin   etävastaanotto: vuorovaikutus potilaan,hoitajan ja lääkärin välillä. 29 videoidun etävastaanoton analyysi. - XVII   Yleislääketieteen päivät 21.-22.10.2004Helsinki. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja nro 18. 2004. s. 16.       Virokannas,Hannu Kullervo         Virokannas,Hannu  Lääkärin etiäinen: uhkaava työkyvyttömyys. - PohjolanLääkäripäivät 17.-20.2.2004, Oulu.   Ohjelma ja Luentolyhennelmät. 2004. s.224-225.     6.10. Kirurgian klinikka     02       Ashammakhi,Nureddin         Ashammakhi,Nureddin; Renier, D.; Arnaud, E.; Marchac, D.; Ninkovic, M.; Donaway, D.;Jones, B.; Serlo, Willy;   Laurikainen, P.; Törmälä, P. & Waris,Timo  Successful use of biosorb osteofixation devices in 165 cranialand   maxillofacial cases: a multicenter report.- Journal  of Craniofacial Surgery, 2004, vol. 15, nro 4, s. 692-702.       Selmani,Z.; Pyykkö, I. & Ashammakhi, Nureddin  Neurophysiologicalchanges in sudden deafness and in   progressive sensorineural hearing losspatients studied by electrocochleography. - Audiological medicine, 2004, vol.   2, s. 108-112.       Waris,E.; Ashammakhi, Nureddin; Kaarela, Outi; Raatikainen, T. & Vasenius,J.  Use of bioabsorbable osteofixation   devices in the hand. - Journal of handsurgery, 2004, vol. 29B, nro 6, s. 590-598.       Biancari,Fausto        Marchesi,M.; Biffoni, M. & Biancari, Fausto  False-positive finding on18F-FDG PET after chemotherapy for primary   diffuse large B-cell lymphoma of thethyroid: a case report. - Japanese journal of clinical oncology, 2004, vol. 34,nro   5, s. 280-281.       Nesi,F.; Leo, E.; Biancari, Fausto; Bartolucci, R.; Rainio, Pekka; Satta, Jari;Rabitti, G. & Juvonen, Tatu  Preoperative   risk stratification in patients undergoingelective infrarenal aortic aneurysm surgery: evaluation of five risk scoring   methods. - European Journal of Vascular andEndovascular Surgery, 2004, vol. 28, nro 1, s. 52-58.       Flinkkilä,Tapio         Flinkkilä,Tapio; Hyvönen, Pekka; Siira, Pertti & Hämäläinen, Martti Recovery of shoulder joint function after   humeral shaft fracture: a comparative studybetween antegrade intramedullary nailing and plate fixation. - Archives   of orthopaedic and trauma surgery, 2004,vol. 124, nro 8, s. 537-541.       Heikkinen,Timo        Bringman,S.; Heikkinen, Timo; Wollert, S.; Osterberg, J.; Smedberg, S.; Granlund, H.;Ramel, S.; Fellander, G. &   Anderberg, B.  Early results ofa single-blinded, randomized, controlled internet-based multicenter trialcomparing   Prolene and Vypro II mesh in Lichtensteinhernioplasty. - Hernia, 2004, vol. 8, nro 2, s. 127-134.       Heikkinen,Timo; Bringman, S.; Ohtonen, Pasi; Kunelius, Pekka; Haukipuro, Kari &Hulkko, Antero  Five-year   outcome of laparoscopic and Lichtensteinhernioplasties. - Surgical endoscopy, 2004, vol. 18, nro 2, s. 518-522.       Heikkinen,Timo; Koivukangas, Vesa; Wiik, Heikki; Saarnio, Juha; Rautio, Tero &Haukipuro, Kari  Quality of life of   gastroesophageal reflux disease patientswaiting for an antireflux operation. - Surgical endoscopy, 2004, vol. 18, s.   1712-1715.       Heikkinen,Timo; Willig, Reta; Hänninen, A.; Koskinen, K.; Mannismäki, P.; Alavaikko, A.;von und zu Fraunberg,   M. & Jalovaara, Pekka  Hipfractures in Finland - a comparison of patient characteristics and outcomes insix   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  160  hospitals. - Scandinavian journal ofsurgery, 2004, vol. 93, nro 3, s. 234-240.       Hietala,Oili Anneli         Pekkarinen,T.; Hietala, Oili; Lindholm, T. S. & Jalovaara, Pekka  Influenceof ethylene oxide sterilization on the   activity of native reindeer bone morphogeneticprotein. - International orthopaedics, 2004, vol. 28, s. 97-101.       Hyvönen,Pekka        Sipilä,J.; Hyvönen, Pekka; Partanen, Juha; Ristiniemi, Jukka & Jalovaara,Pekka  Early revision after   hemiarthroplasty and osteosynthesis ofcervical hip fracture. - Acta Orthopaedica Scandinavica, 2004, vol. 75, nro 4,   s. 402-407.       Kujala,Sauli        Kujala,Sauli; Pajala, Ari; Kallioinen, Matti; Pramila, Antti; Tuukkanen, Juha &Ryhänen, Jorma  Biocompatibility and   strength properties of nitinol shape memoryalloy suture in rabbit tendon. - Biomaterials, 2004, vol. 25, s. 353-358.       Kujala,Sauli; Raatikainen, Timo; Kaarela, Outi; Ashammakhi, Nureddin & Ryhänen,Jorma  Successful treatment of   scaphoid fractures and nonunions usingbioabsorbable screws: report of six cases. - Journal of Hand Surgery, 2004,   vol. 29A, nro 1, s. 68-73.       Kujala,Sauli; Raatikainen, Timo; Ryhänen, Jorma; Kaarela, Outi & Jalovaara,Pekka  Composite implant of native   bovine bone morphogenetic protein (BMP),collagen carrier and biocoral in the treatment of resistant ulnar   nonunions: report of five preliminarycases. - Archives of orthopaedics and traumatic surgery, 2004, vol. 124, nro 1,s.   26-30.       Lahtinen,Jarmo        Lahtinen,Jarmo; Biancari, Fausto; Ala-Kokko, Tero; Rainio, Pekka; Salmela, Esa; Pokela,Risto; Satta, Jari; Lepojärvi,   Martti & Juvonen, Tatu Pulmonary artery blood temperature at admission to the intensive care unit ispredictive of   outcome after on-pump coronary arterybypass surgery. - Scandinavian Cardiovascular Journal, 2004, vol. 38, nro 2,   s. 104-112.       Lahtinen,Jarmo; Biancari, Fausto; Mosorin, Martti; Heikkinen, Jouni; Rainio, Pekka;Juvonen, Tatu & Lepojärvi,   Martti  Fatal complicationsafter use of the symmetry aortic connector in coronary artery bypass surgery. -Annals   of thoracic surgery, 2004, vol. 77, nro 5,s. 1817-1819.       Lahtinen,Jarmo; Biancari, Fausto; Salmela, Esa; Mosorin, Martti; Satta, Jari; Rainio,Pekka; Rimpiläinen, Jussi;   Lepojärvi, Martti & Juvonen,Tatu  Postoperative atrial fibrillation is a major cause of strokeafter on-pump coronary   artery bypass surgery. - Annals of thoracicsurgery, 2004, vol. 77, nro 4, s. 1241-1244.       Mäkelä,Jyrki Tapani         Tolonen,P.; Victorzon, M. & Mäkelä, Jyrki  Impact of laparoscopicadjustable gastric banding for morbid obesity on   disease-specific and health-related qualityof life. - Obesity Surgery, 2004, vol. 14, nro 6, s. 788-795.       Partanen,Juha        Partanen,Juha & Jalovaara, Pekka  Functional comparison betweenuncemented Austin-Moore hemiarthoplasty and   osteosynthesis with three screws indisplaced femoral neck fractures - a matched-pair study of 168 patient. -   International orthopaedics, 2004, vol. 28,nro 1, s. 28-31.       Waris,Timo Heikki         Penttilä,H.; Waris, Timo; Ashammakhi, Nureddin & Vanhatalo, S. Degeneration and regeneration of perivascular   innervation in arterial grafts. - Journalof craniofacial surgery, 2004, vol. 15, nro 4, s. 570-581.       Wiik,Heikki        Wiik,Heikki T.; Kaarteenaho-Wiik, Riitta L.; Mertaniemi, P. E.; Risteli, Juha;Syrjälä, H. P. & Haukipuro, Kari    Increased postoperative concentrations oftenascin-C in wound fluid. - Journal of Trauma, 2004, vol. 56, nro 4, s. 901-  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  161  905.       Ylönen,Kari        Korhonen,S. J.; Ylönen, Kari; Biancari, Fausto; Heikkinen, M.; Salenius, J-P. &Lepäntalo, M.  Glasgow aneurysm   score as a predictor of immediate outcomeafter surgery for ruptured abdominal aortic aneurysm. - British journal of   surgery, 2004, vol. 91, nro 11, s.1449-1452.       Ylönen,Kari; Biancari, Fausto; Leo, E.; Rainio, Pekka; Salmela, E.; Lahtinen, J.; Satta,Jari; Lepojärvi, Martti &   Juvonen, Tatu  Predictors ofdevelopment of anastomotic femoral pseudoaneurysms after aortobifemoral   reconstruction for abdominal aorticaneurysm. - American journal of surgery, 2004, vol. 187, nro 1, s. 83-87.     03       Ashammakhi,Nureddin         Ashammakhi,Nureddin; Waris, Timo; Serlo, Willy & Törmälä, P. Self-reinforced bioabsorbable devices for   osteofixation of craniofacial bones. -Biomaterials in Orthopedics. Eds. M. Yaszemski et al. Marcel Dekker 2004. s.169-  184.     09       Pajala,Ari        Kangas,J.; Pajala, Ari; Leppilahti, Juhana; Ryhänen, Jorma; Länsman, Satu; Törmälä,Pekka; Waris, Timo &   Ashammakhi, Nureddin  In vivocharacterization of poly-L/D-lactide (PLDLA) 96/4 sutures in the achillestendon of   rabbits. - XIV Conference on Biomaterialsin Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Poland, 10-13.10.2004. 2004. s.   10-11.       Kangas,J; Pajala, Ari; Leppilahti, Juhana; Ryhänen, Jorma; Länsman, Satu; Törmälä, Pekka;Waris, Timo &   Ashammakhi, Nureddin Microscopical characterization of poly-L/D-lactide (PLDLA) 96/4 sutures in theachilles   tendon of rabbits. - European Tissue RepairSociety Focus Meeting "Tissue Repair, Contraction and the   Myofibroblast", Nyon, Switzerland,18-20.11.2004. 2004. s. 16.    http://www.etrs.org/nyon/index.htm     12       Hellström,Pekka Allan         Hellsrtöm,Pekka  Rakon toimintahäiriöt. - Kirurgia. Toim. P. J. Roberts et al.Helsinki, Duodecim 2004. s. 709-720.       Juvonen,Tatu Sakari         Juvonen,Tatu  Rinta-aortta. - Kirurgia. Toim. P. J. Roberts et al. Helsinki,Duodecim 2004. s. 554-561.       Lepojärvi,Martti Veikko Kalevi       Laurikka,J.; Kuukasjärvi, P.; Tarkka, M.; Järvinen, A. & Lepojärvi,Martti  Sydän ja sydänpussi. - Kirurgia. Toim. P.   J. Roberts et al. Helsinki, Duodecim 2004.s. 535-553.       Mäkelä,Jyrki Tapani         Mäkelä,Jyrki; Paimela, H. & Roberts, J. P.  Akuutti vatsa. - Kirurgia.Toim. P. J. Roberts et al. Helsinki, Duodecim   2004. s. 267-289.     21       Ashammakhi,Nureddin         Ashammakhi,Nureddin; Reis, R. L. & Sun, W. (eds.)  Topics in tissueengineering. E-book. 2004.    http://www.tissue-engineering-oc.com/ebook_topics_in_t_e_vol2/index.html  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  162     22       Pajala,Ari        Kangas,J.; Pajala, Ari; Leppilahti, Juhana; Ryhänen, Jorma; Länsman, Satu; Törmälä,P.; Waris, Timo &   Ashammakhi, Nureddin  PLDLAsuture invistigated in achilles tendon of rabbits. - Tissue EngineeringSymposium,   Tampere, Finland, 12.4.2005. 2004. s. 1.       Waris,Timo Heikki         Niemelä,S-M.; Ikäheimo, I.; Koskela, M.; Veiranto, M.; Suokas, E.; Törmälä, P.; Waris,Timo; Ashammakhi, Nureddin   & Syrjälä, H.  Study of theeffect of ciprofloxacin-releasing bioabsorbable implant on staphylococcusepidermidis   attachment and biofilm formation in vitro.- 5th annual seminar of tissue engineering and medical, dental and   veterinary biomaterial research group(BRG). Helsinki. Biomedicum 2004.     6.11. Kliinisen kemian laitos     02       Eriksen,Heidi        Eriksen,Heidi A.; Sharp, C. A.; Robins, S. P.; Sassi, Mirja-Liisa; Risteli, Leila &Risteli, Juha  Differently cross-linked   and uncross-linked carboxy-terminaltelopeptides of type I collagen in human mineralised bone. - Bone, 2004, vol.34,   s. 720-727.       Hedberg,Pirjo        Hedberg,Pirjo; Ylitalo, Kari & Puukka, Matti  Highly sensitivedetermination of C-reactive protein on the Innotrac   Aio! immunoanalyzer. - Scandinavian Journalof Clinical and Laboratory Investigation, 2004, vol. 64, s. 677-686.       Pakarinen,Arto Juhani         Ahtiainen,J. P.; Pakarinen, Arto; Kraemer, W. J. & Häkkinen, K.  Acutehormonal responses to heavy resistance   exercise in strength at versus nonathletes.- Canadian Journal of Applied Physiology, 2004, vol. 29, nro 5, s. 527-543.       Sallinen,J.; Pakarinen, Arto; Ahtiainen, J.; Kraemer, W. J.; Volek, J. S. &Häkkinen, K.  Relationship between diet   and serum anabolic hormone responses toheavy-resistance exercise in men. - International Journal of Sports   Medicine, 2004, vol. 25, nro 8, s. 627-633.       Parkkila,Seppo Matti Olavi         Halmi,P.; Lehtonen, J.; Waheed, A.; Sly, W. S. & Parkkila, Seppo Expression of hypoxia-inducible membrane-bound   carbonic anhydrase isozyme XII in mousetissues. - Anatomical record. Part A, 2004, vol. 277, s. 171-177.       Hilvo,M.; Rafajova, M.; Pastorekova; S.; Pastorek, J. & Parkkila,Seppo  Expression of carbonic anhydrase IX in   mouse tissues. - Journal of Histochemistry& Cytochemistry, 2004, vol. 52, nro 10, s. 1313-1321.       Innocenti,A.; Lehtonen, J. M.; Parkkila, Seppo; Scozzafava, A. & Supuran, C.T.  Carbonic anhydrase inhibitors.   Inhibition of the newly isolated murineisoenzyme XIII with anions. - Bioorganic & Medical Chemistry Letters, 2004,  vol. 14, s. 5435-5439.       Lehtonen,J. M.; Parkkila, Seppo; Vullo, D.; Casini, A.; Scozzafava, A. & Supuran, C.T.  Carbonic anhydrase   inhibitors. Inhibition of cytosolic isozymeXIII with aromatic and heterocyclic sulfonamides: a novel target for the   drug design. - Bioorganic & MedicinalChemistry Letters, 2004, vol. 14, s. 3757-3762.       Lehtonen,J.; Shen, B.; Vihinen, M.; Casini, A.; Scozzafava, A.; Supuran, C. T.;Parkkila, A-K.; Saarnio, J.; Kivelä, A.   J.; Waheed, A.; Sly, W. S. & Parkkila,Seppo  Characterization of CA XIII, a novel member of the carbonicanhydrase   isozyme family. - Journal of BiologicalChemistry, 2004, vol. 279, nro 4, s. 2719-2727.       RodriguezMartinez, A.; Niemelä, O. & Parkkila, Seppo  Hepatic andextrahepatic expression of the new iron   regulatory protein hemojuvelin. -Haematologica, 2004, vol. 89, nro 12, s. 1441-1445.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  163       Puukka,Matti Johannes         Mustonen,A. M.; Nieminen, P.; Puukka, Matti; Asikainen, J.; Saarela, Seppo; Karonen, S.L.; Kukkonen, J. V. K. &   Hyvärinen, H.  Physiologicaladaptations of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) to seasonalfasting-fat   and nitrogen metabolism and influence ofcontinuous melatonin treatment. - Journal of Comparative Physiology B:   Biochemical, Systemic, and EnvironmentalPhysiology, 2004, vol. 174, nro 1, s. 1-12.       Risteli,Juha Paavo         Vehmanen,L.; Saarto, T.; Risteli, Juha; Risteli, Leila; Blomqvist, C. & Elomaa,I.  Short-term intermittent intravenous   clodronate in the prevention of bone lossrelated to chemotherapy-induced ovarian failure. - Breast Cancer Research   and Treatment, 2004, vol. 87, nro 2, s.181-188.       Villarreal,F.; Omens, J.; Dillmann, W.; Risteli, Juha; Nguyen, J. & Covell,J.  Early degradation and serum appearance   of type I collagen fragments aftermyocardial infarction. - Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 2004,vol. 36,   nro 4, s. 597-601.       Ruokonen,Aimo Olavi         Bennett,A. J.; Sovio, U.; Ruokonen, Aimo; Martikainen, Hannu; Pouta, Anneli; Taponen,Saara; Hartikainen, Anna-  Liisa; King, V. J.; Elliott, P.; Järvelin,Marjo-Riitta & McCarthy, M. I.  Variation at the insulin geneVNTR (Variable   Number Tandem Repeat) polymorphism andearly growth. - Diabetes, 2004, vol. 53, s. 2126-2131.       Gaasenbeek,M.; Powell, B. L.; Sovio, U.; Haddad, L.; Gharani, N.; Bennett, A.; Groves, C.J.; Rush, K.; Goh, M. J. et   al.; Ruokonen, Aimo; Martikainen, Hannu;Pouta, Anneli; Taponen, Saara; Hartikainen, Anna-Liisa & Järvelin, Marjo-  Riitta  Large-scale analysis ofthe relationship between CYP11A promoter variation, polycystic ovariansyndrome,   and serum testosterone. - Journal ofClinical Endocrinology & Metabolism, 2004, vol. 89, nro 5, s. 2408-2413.       Perheentupa,A.; Ruokonen, Aimo & Tapanainen, Juha S.  Transdermal estradioltreatment suppresses serum   gonadotropins during lactation withouttransfer into breast milk. - Fertility and Sterility, 2004, vol. 82, nro 4, s.903-907.       Savolainen,Eeva-Riitta         Nordin,G.; Mårtensson, A.; Swolin, B.; Sandberg, S.; Christensen, N. J.;Thorsteinsson, V.; Franzson, L.; Kairisto, V.   & Savolainen, Eeva-Riitta Multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cellcounts and   erythrocyte indices in the adult populationof the Nordic countries. - Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory   Investigation, 2004, vol. 64, nro 4, s.385-398.       Takalo,Reijo        Takalo,Reijo; Saul, J. P. & Korhonen, I.  Comparison of closed-loop andopen-loop models in the assessment of   cardiopulmonary and baroreflex gains. -Methods of information in medicine, 2004, vol. 43, nro 3, s. 296-301.       Taponen,Saara        Taponen,Saara; Ahonkallio, Sari; Martikainen, Hannu; Koivunen, R.; Ruokonen, Aimo;Sovio, U.; Hartikainen,   Anna-Liisa; Pouta, Anneli; Laitinen, Jaanaet al.; Järvelin, Marjo-Riitta  Prevalence of polycystic ovaries inwomen   with self-reported symptoms ofoligomenorrhoea and/or hirsutism: Northern Finland birth cohort 1966 study. -   Human Reproduction, 2004, vol. 19, nro 5,s. 1083-1088.       Taponen,Saara; Martikainen, Hannu; Järvelin, Marjo-Riitta; Sovio, U.; Laitinen, Jaana;Pouta, Anneli; Hartikainen,   Anna-Liisa; McCarthy, M. I.; Franks, S.;Paldanius, M. & Ruokonen, Aimo  Metabolic cardiovascular diseaserisk   factors in women with self-reportedsymptoms of oligomenorrhea and/or hirsutism: Northern Finland birth cohort   1966 study. - Journal of ClinicalEndocrinology & Metabolism, 2004, vol. 89, nro 5, s. 2114-2118.     19       Huotari,Virva        Huotari,Virva & Linko, S.  Kliinisen kemian perustutkimusten aikuistenuudet viitevälit. - Moodi, 2004, vol. 28, s. 63-  68.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  164       Ihalainen,J.; Pulkki, K.; Linko, S.; Hämäläinen, E.; Laitinen, M.; Huotari, Virva;Loikkanen, M.; Nordberg, U-R.;   Peltola, O. & Kairisto, V. Suositus kliinisen kemian perustutkimusten viiteväleistä. - SuomenLääkärilehti, 2004, vol.   59, nro 15-16, s. 1647-1650.     6.12. Korva-, nenä- ja kurkkutautienklinikka     02       Alho,Olli-Pekka         Alho,Olli-Pekka  Nasal airflow, mucociliary clearence, and sinusfunctioning during viral colds: effects of allergic   rhinitis and susceptibility to recurrentsinusitis. - American Journal of Rhinology, 2004, vol. 18, nro 6, s. 349-355.       Alho,Olli-Pekka; Karttunen, Riitta & Karttunen, Tuomo  Nasal mucosain natural colds: effects of allergic rhinitis   and susceptibility to recurrent sinusitis.- Clinical and experimental immunology, 2004, vol. 137, s. 366-372.       Koivunen,Petri        Koivunen,Petri; Uhari, Matti; Luotonen, Jukka; Kristo, Aila; Raski, R.; Pokka, Tytti& Alho, Olli-Pekka    Adenoidectomy versus chemoprophylaxis andplacebo for recurrent acute otitis media in children aged under 2   years: randomised controlled trial. - BMJ,2004, vol. 328, s. 487-490.       Sorri,Martti Juhani         Hietanen,A.; Era, P.; Sorri, Martti & Heikkinen, E.  Changes in hearingin 80-year-old people: a 10-year follow-up   study. - International Journal ofAudiology, 2004, vol. 43, s. 126-135.       Kuronen,P.; Toppila, E.; Starck, J.; Pääkkönen, R. & Sorri, Martti Modelling the risk of noise-induced hearing loss   among military pilots. - InternationalJournal of Audiology, 2004, vol. 43, s. 79-84.       Vuorialho,A.; Sorri, Martti & Nuojua, Irja  Costs of hearing aidrehabilitation in two Finnish hearing centres. -   Audiological Medicine, 2004, vol. 2, s.236-240.       Vilkman,Erkki Antero         Sundberg,J.; Thalén, M.; Alku, P. & Vilkman, Erkki  Estimating perceivedphonatory pressedness in singing from   flow glottograms. - Journal of Voice, 2004,vol. 18, nro 1, s. 56-62.       Vilkman,Erkki  Occupational safety and health aspects of voice and speechprofessions. - Folia Phoniatrica et   Logopaedica, 2004, vol. 56, nro 4, s.220-253.     09       Alho,Olli-Pekka         Alho,Olli-Pekka; Teppo, Heikki; Koivunen, Petri; Södervall, Ulla & Kantola,Saara  Presentation of head and neck   cancer patients in primary care. -Abstracts of the Annual Meeting of the Scandinavian Society for Head and Neck   Oncology, April 23-25, 2004, Oulu, Finland.2004. s. 14.       Koivunen,Petri        Keski-SänttiH.; Leppänen, E.; Leivo, I.; Pukkila, M.; Koivunen, Petri; Laranne, J;Pulkkinen, J.; Suominen, S.;   Törnwall, J.; Bäck, L.; Kontio, R. &Atula, T.  Sentinel lymph node biopsy in N0 oral and oropharyngealsquamous   cell carcinoma. - Abstracts of the 16thAnnual Meeting of the Scandinavian Society for Head and Neck Oncology,   April 23-25, 2004, Oulu, Finland. 2004. s.21.       Koivunen,Petri; Tikanto, Jukka; Rantala, Niko; Hyrynkangas, Kalevi; Jokinen, Kalevi& Alho, Olli-Pekka  Impact of   patient and professional diagnostic delayson survival in pharyngeal cancer. - Abstracts of the 16th Annual Meeting   of the Scandinavian Society for Head andNeck Oncology, April 23-25, 2004, Oulu, Finland. 2004. s. 13.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  165    Mäkitie,A.; Pukkila, M.; Laranne, J.; Pulkkinen, J.; Vuola, J.; Bäck, L.; Koivunen,Petri & Grénman, R.    Oropharyngeal cancer and its treatment inFinland between 1995-1999 - a nationwide study. - Abstracts of the 16th   Annual Meeting of the Scandinavian Societyfor Head and Neck Oncology, April 23-25, 2004, Oulu, Finland. 2004. s.   7.       Laitakari,Jaakko        Laitakari,Jaakko  Quantitative automated image analysis of laryngeal squamouscell cancer. - Abstracts of the 16th   Annual Meeting of the Scandinavian Societyfor Head and Neck Oncology, April 23-25, 2004, Oulu, Finland. 2004. s.   29.       Mäki-Torkko,Elina        Mäki-Torkko,Elina; Huttunen, Kerttu; Jounio-Ervasti, Katariina; Välimaa, Taina; Määttä,Taisto & Sorri, Martti    Hearing thresholds in two random samples of55- to 75-year-olds in Northern Finland. - Hearing in the Elderly. 1st   International Congress onGeriatric/Gerontologic Audiology, Stockholm, June 6-9, 2004. Abstracts.. 2004.s. 81.       Sorri,Martti Juhani         Sorri,Martti; Piiparinen, P.; Huttunen, Kerttu; Haho, M.; Tobey, E.; Thibodeau, L.& Buckely, K.  Hearing aids and   cellular phones - benefit from an indcutionloop. - IFHOH 7th World Congress. Accessible Communication. 4-9 July   2004, Helsinki, Finland. Abstracts. 2004.s. 75-76.       Teppo,Heikki        Teppo,Heikki; Koivunen, Petri; Hyrynkangas, Kalevi; Jokinen, Kalevi & Alho,Olli-Pekka  Impact of diagnostic   delays on survival and recurrence oflaryngeal cancer. - Abstracts of the 16th Annual Meeting of the Scandinavian   Society for Head and Neck Oncology, April23-25, 2004, Oulu, Finland. 2004. s. 12.     11       Laitakari,Kyösti        Laitakari,Kyösti  Miten havainnollistan kaarikäytäväsakan poistonasentohuimauksen hoidossa. - Suomen   Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 47, s.4603-4605.       Laitakari,Kyösti & Mäki-Torkko, E.  Vestibulaarineuroniitti -vestibulaaritoiminnan äkillinen toispuolinen vajaus. -   Duodecim, 2004, vol. 120, s. 1954-1957.       Luotonen,Jukka Paavo         Luotonen,Jukka; Koivunen, Petri; Kujala, Tiia & Alho, Olli-Pekka Tulehtunut korva myös kuulee huonosti.   Toimenpiteet toistuvien otiittien hoidossa.- Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 37, s. 3383-3387.       Luotonen,Mirja        Mäki-Torkko,E.; Lindholm, P.; Luotonen, Mirja & Sorri, Martti  Kuiskaustestikuulonseulana. - Suomen Lääkärilehti,   2004, vol. 59, nro 18, s. 1942.       Sorri,Martti Juhani         Mäki-Torkko,E.; Roine, R. & Sorri, Martti  Aikuisten kuulovikojen yleisyys,kuulokojekuntoutus ja sen   kustannukset. - Duodecim, 2004, vol. 120,s. 807-813.     12       Luotonen,Jukka Paavo         Luotonen,Jukka  Aikuisen korvanseudun kipu. - Lääkärin käsikirja. 7. uud. p.Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 1318-1319.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  166    Luotonen,Jukka  Korvakäytävän kasvaimet. - Lääkärin käsikirja. 7. uud. p.Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 1352-1353.       Luotonen,Jukka  Korvakäytävän tulehdus. - Lääkärin käsikirja. 7. uud. p.Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki, Duodecim   2004. s. 1338-1339.       Luotonen,Jukka  Korvalehden vammojen hoito. - Lääkärin käsikirja. 7. uud. p.Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 1340-1341.       Luotonen,Jukka  Korvavaha. - Lääkärin käsikirja. 7. uud. p. Toim. I. Kunnamoet al. Helsinki, Duodecim 2004. s. 1320.       Luotonen,Jukka  Vierasesine korvakäytävässä. - Lääkärin käsikirja. 7. uud. p.Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 1343-1344.       Luotonen,Mirja        Luotonen,Mirja  Lasten kuulokojesovituksen ja sisäkorvaistutehoidontavoitteita Suomessa. - Satakieliprojekti.   Satakieliseminaari 2004. Toim. E. Lehto, M.Hasan & R. Parkas. 2004. s. 15-18.       Löppönen,Heikki        Löppönen,Heikki  Sisäkorvaistutehoidon kriteerit. - Ménièren tauti. Lastenkuulon diagnostiikka ja kuntoutus.   Lääkärin lausunnot. XXV Valtakunnallisetaudiologian päivät Kuopiossa 25.-26.3.2004. Toim. A. Kosunen, R.   Koskinen & E. Markonniemi. 2004. s.41-43.       Sorri,Martti Juhani         Sorri,Martti  Kuulokäyrän tulkinta, heikentynyt kuulo. - Lääkärinkäsikirja. 7. uud. p. Toim. I. Kunnamo et al.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 1322-1324.       Sorri,Martti  Kuulovammaisten apuvälineet. - Lääkärin käsikirja. 7. uud.p. Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 1324-1327.       Sorri,Martti  Lasten vaikeat ja erittäin vaikeat kuuloviat - haastekuntoutusjärjestelmälle. - Satakieliprojekti.   Satakieliseminaari 2004. Toim. E. Lehto, M.Hasan & R. Parkas. 2004. s. 8-10.       Sorri,Martti  Meluvammalausunto. Kuulohaitan määrittäminen pohjoismaissa.- Ménièren tauti. Lasten kuulon   diagnostiikka ja kuntoutus. Lääkärinlausunnot. XXV Valtakunnalliset audiologian päivät 25.-26.3.2004 Kuopiossa.   Toim. A. Kosunen, R. Koskinen & E.Markonniemi. 2004. s. 83-92.     22       Koivunen,Petri        Koivunen,Petri  Kuorsauksen ja uniapnean hoito korva-, nenä- ja kurkkutautienklinikassa. - Pohjolan Lääkäripäivät   17.-20.2.2004, Oulu. Luentolyhennelmät.2004. s. 172-173.       Koivunen,Petri  Kuorsaus ja lievä uniapnea, nykykäytäntö. - PohjolanLääkäripäivät 17.-20.2.2004, Oulu.   Luentolyhennelmät. 2004. s. 118-120.       Kristo,Aila        Kristo,Aila  Nenäverenvuoto. - Pohjolan Lääkäripäivät 17.-20.2.2004, Oulu.Luentolyhennelmät. 2004. s. 107-108.       Laitakari,Jaakko        Laitakari,Jaakko  Kasvohermohalvaus ja äkillinen kuulonalenema. - PohjolanLääkäripäivät 17.-20.2.2004, Oulu.   Luentolyhennelmät. 2004. s. 116-117.       Laitakari,Kyösti      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  167    Laitakari,Kyösti  Otogeeninen huimaus. - Pohjolan Lääkäripäivät 17.-20.2.2004,Oulu. Luentolyhennelmät. 2004. s.   114-115.       Luotonen,Jukka Paavo         Luotonen,Jukka  Lapsen toistuvat otiitit, milloin ja miten lähetänerikoissairaanhoitoon. - Pohjolan Lääkäripäivät 17.-  20.2.2004, Oulu. Luentolyhennelmät. 2004.s. 112-113.       Raappana,Antti Risto         Raappana,Antti  Äkillinen hengitysvaikeus. - Pohjolan Lääkäripäivät17.-20.2.2004, Oulu. Luentolyhennelmät. 2004.   s. 121-122.       Tikanto,Jukka        Tikanto,Jukka  Kasvovammat. - Pohjolan Lääkäripäivät 17.-20.2.2004, Oulu.Luentolyhennelmät. 2004. s. 109-111.     6.13. Lastentautien klinikka     02       Dunder,Teija        Korhonen,K.; Dunder, Teija; Klaukka, T.; Reijonen, T. M.; Issakoff, Katja; Kiviharju,Mari; Linna, Olavi; Remes, K.   & Korppi, M.  Do inhaledsteroids differ from cromones in terms of hospital admission rates for asthmain children. -   Acta Paediatrica, 2004, vol. 93, s. 1612-1618.       Haapalahti,Mila        Haapalahti,Mila; Mykkänen, H.; Tikkanen, Sami & Kokkonen, Jorma  Foodhabits in 10-11-year-old children with   functional gastrointestinal disorders. -European Journal of Clinical Nutrition, 2004, vol. 58, s. 1016-1021.       Hallman,Niilo Mikko Kustaa         Hallman,Mikko  Lung surfactant, respiratory failure, and genes. - NewEngland Journal of Medicine, 2004, vol. 350,   nro 13, s. 1278-1280.       Hallman,Mikko & Aikio, Outi  Nitric oxide in critical respiratoryfailure of very low birth weight infants. - Paediatric   Respiratory Reviews, 2004, vol. 5, nroSuppl. A, s. S249-S252.       Marttila,R.; Karpio, J. & Hallman, Mikko  Respiratory distress syndromein twin infants compared with singletons. -   American Journal of Obstetrics andGynecology, 2004, vol. 191, s. 271-276.       Hiltunen,Pauliina         Hiltunen,Pauliina; Jokelainen, Jari; Ebeling, Hanna; Szajnberg, N. & Moilanen, Irma Seasonal variation in postnatal   depression. - Journal of AffectiveDisorders, 2004, vol. 78, s. 111-118.       Kaukola,Tuula        Kaukola,Tuula; Satyaraj, E.; Patel, D. D.; Tchernev, V. T.; Grimwade, B. G.; Kingsmore,S. F.; Koskela, P.; Tammela,   O.; Vainionpää, Leena; Pihko, H.; Äärimaa,T. & Hallman, Mikko  Cerebral palsy is characterized by protein   mediators in cord serum. - Annals ofNeurology, 2004, vol. 55, s. 186-194.       Kielinen,Marko        Kielinen,Marko; Rantala, Heikki; Timonen, Eija; Linna, Sirkka-Liisa & Moilanen,Irma  Associated medical disorders   and disabilities in children with autisticdisorder. - Autism, 2004, vol. 8, nro 1, s. 49-60.       Koivisto,Maila Elsa       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  168    Koivisto,Maila; Marttila, Riitta; Kurkinen-Räty, M.; Saarela, Timo; Pokela, Marja-Leena;Jouppila, Pentti & Hallman,   Mikko  Changing incidence andoutcome of infants with respiratory distress syndrome in the 1990s: apopulation-  based survey. - Acta Paediatrica, 2004,vol. 93, s. 177-184.       Kokkonen,Jorma Olavi         Ashorn,M.; Rägö, T.; Kokkonen, Jorma; Ruuska, T.; Rautelin, H. & Karikoski,R.  Symptomatic response to   Helicobacter pylori eradication in childrenwith recurrent abdominal pain: double blind randomized placebo-  controlled trial. - Journal of ClinicalGastroenterology, 2004, vol. 38, s. 646-650.       Kokkonen,Jorma & Niinimäki, Aila  Increased incidence of autoimmunedisorders as a late complication in children   with early onset dermatitis and/or milkallergy. - Journal of Autoimmunity, 2004, vol. 22, s. 341-344.       Kokkonen,Jorma; Haapalahti, Mila; Tikkanen, Sami; Karttunen, Riitta & Savilahti,E.  Gastrointestinal complaints   and diagnosis in children: apopulation-based study. - Acta Paediatrica, 2004, vol. 93, s. 880-886.       Kokkonen,Jorma; Holm, K.; Karttunen, Tuomo J. & Mäki, M.  Enhanced localimmune response in children with   prolonged gastrointestinal symptoms. - ActaPaediatrica, 2004, vol. 93, nro 12, s. 1601-1607.       Kontiokari,Tero        Kontiokari,Tero  Reply to the letter from H. Kalhoff. - Pediatric Nephrology,2004, vol. 19, s. 1304.       Kontiokari,Tero; Nuutinen, Matti & Uhari, Matti  Dietary factors affectingsusceptibility to urinary tract infection. -   Pediatric Nephrology, 2004, vol. 19, s.378-383.       Korhonen,Sari        Kukko,M.; Virtanen, S. M.; Toivonen, A.; Simell, S.; Korhonen, Sari; Ilonen, J.;Simell, O. & Knip, M.  Geographical   variation in risk HLA-DQB1 genotypes fortype 1 diabetes and signs of beta-cell autoimmunity in a high-incidence   country. - Diabetes Care, 2004, vol. 27,nro 3, s. 676-681.       Kulmala,Petri        Hoppu,S.; Ronkainen, M. S.; Kulmala, Petri; Åkerblom, H. K.;  Knip, M. & TheChildhood Diabetes in Finland Study   Group  GAD65 antibody isotypesand epitope recognition during the prediabetic process in siblings of childrenwith   type I diabetes. - Clinical andExperimental Immunology, 2004, vol. 136, s. 120-128.       Toivonen,A.; Kulmala, Petri; Rahko, Jukka; Ilonen, J. & Knip, M.  Solubleadhesion molecules in Finnish   schoolchildren with signs of preclinicaltype 1 diabetes. - Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 2004, vol. 20,   s. 48-54.       Lahti,Meri        Lahti,Meri; Marttila, R. & Hallman, Mikko  Surfactant protein C genevariation in the Finnish population -   association with perinatal respiratorydisease. - European Journal of Human Genetics, 2004, vol. 12, s. 312-320.       Lanning,Marjatta         Saarinen-Pihkala,U. M.; Gustafsson, G.; Carlsen, N.; Flaegstad, T.; Forestier, E.; Glomstein,A.; Kristinsson, J.;   Lanning, Marjatta; Schroeder, H.;Mellander, L. & on behalf of the Nordic Society of Pediatric Hematology and  Oncology (NOPHO)  Outcome ofchildren with high-risk acute lymphoblastic leukemia (HR-ALL): Nordic resultson   an intensive regimen with restrictedcentral nervous system irradiation. - Pediatric Blood & Cancer, 2004, vol.42, s. 8-  23.       Linna,Olavi        Linna,Olavi; Hyrynkangas, Kalevi; Kaukola, Tuula & Pajunen, L. Congenital subglottic stenosis in two unrelated   pairs of siblings. - Acta Paediatrica,2004, vol. 93, nro 4, s. 565-567.       Mikkonen,Kirsi      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  169    Mikkonen,Kirsi; Tapanainen, Päivi; Pakarinen, Arto; Päivänsalo, Markku; Isojärvi, Jouko& Vainionpää, Leena K.    Serum androgen levels and testicularstructure during pubertal maturation in male subjects with epilepsy. -Epilepsia,   2004, vol. 45, nro 7, s. 769-776.       Mikkonen,Kirsi; Vainionpää, Leena; Pakarinen, Arto; Knip, M.; Järvelä, Ilkka Y.;Tapanainen, Juha S. & Isojärvi,   Jouko  Long-term reproductiveendocrine health in young women with epilepsy during puberty. - Neurology,2004,   vol. 62, nro 3, s. 445-450.       Moilanen,Irma Kaarina         Haavisto,A.; Sourander, A.; Multimäki, P.; Parkkola, K.; Santalahti, P.; Helenius, H.;Nikalakaros, G.; Kumpulainen,   K.; Moilanen, Irma; Piha, J.; Aronen, E.;Puura, K.; Linna, S-L. & Almqvist, F.  Factors associated withdepressive   symptoms among 18-year-old boys: aprospective 10-year follow-up study. - Journal of Affective Disorders, 2004,   vol. 83, s. 143-154.       Sourander,A.; Multimäki, P.; Santalahti, P.; Parkkola, K.; Haavisto, A.; Helenius, H.;Nikolakaros, G.; Piha, J.;   Tamminen, T.; Moilanen, Irma; Kumpulainen,K.; Aronen, E. T.; Linna, Sirkka-Liisa; Puura, K. & Almqvist,F.  Mental   health service use among 18-year oldadolescent boys: a prospective 10-year follow-up study. - Journal of the   American Academy of Child & AdolecentPsychiarty, 2004, vol. 43, nro 10, s. 1250-1258.       Möttönen,Merja Irmeli         Kanerva,J.; Saarinen-Pihkala, U. M.; Niini, T.; Riikonen, P.; Möttönen, Merja;Mäkipernaa, A.; Salmi, T. T.;   Vettenranta, K. & Knuutila,S.  Favorable outcome in 20-year follow-up of children withvery-low-risk ALL and   minimal standard therapy, with specialreference to TEL-AML1 fusion. - Pediatric Blood & Cancer, 2004, vol. 42, s.30-  35.       Pesämaa,Lilli        Pesämaa,Lilli; Ebeling, Hanna; Kuusimäki, Marja-Leena; Winblad, Ilkka; Isohanni, Matti& Moilanen, Irma    Videoconferencing in child and adolescenttelepsychiatry: a systematic review of the literature. - Journal of   Telemedicine and Telecare, 2004, vol. 10,s. 187-192.       Rantala,Heikki Markku         Ahonen,K.; Hämäläinen, M. L.; Rantala, Heikki & Hoppu, K.  Nasalsumatriptan is effective in treatment of migraine   attacks in children. - Neurology, 2004,vol. 62, s. 883-887.       Ronkainen,Matti        Hoppu,S.; Härkönen, T.; Ronkainen, Matti S.; Åkerblom, H. K.; Knip, M. & TheChildhood Diabetes in Finland   Study Group  IA-2 antibodyepitopes and isotypes during the prediabetic process in siblings of childrenwith type 1   diabetes. - Journal of Autoimmunity, 2004,vol. 23, s. 361-370.       Hoppu,S.; Ronkainen, Matti S.; Kimpimäki, T.; Simell, S.; Korhonen, Sari; Ilonen, J.;Simell. O. & Knip, M.  Insulin   autoantibody isotypes during theprediabetic process in young children with increased genetic risk of type 1   diabetes. - Pediatric Research, 2004, vol.55, nro 2, s. 236-242.       Ronkainen,Matti S.; Savola, Kaisa & Knip, M.  Antibodies to GAD65 epitopesat diagnosis and over the first 10   years of clinical type 1 diabetes mellitus.- Scandinavian  Journal of Immunology, 2004, vol. 59, s. 334-340.       Rova,Meri Ilona         Rova,Meri; Haataja, Ritva; Marttila, R.; Ollikainen, V.; Tammela, O. & Hallman,Mikko  Data mining and   multiparameter analysis of lung surfactantprotein genes in bronchopulmonary dysplasia. - Human Molecular   Genetics, 2004, vol. 13, nro 11, s.1095-1104.       Serlo,Willy        Skari,H.; Bjornland, K.; Frenckner, B.; Friberg, L. G.; Heikkinen, M.; Hurme, T.;Loe, B.; Mollerlokken, G.; Nielsen, O.   H. et al.; Serlo, Willy Congenital diaphragmatic hernia: a survey of practice in Scandinavia. -Pediatric Surgery   International, 2004, vol. 20, s. 309-313.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  170       Waris,E.; Ashammakhi, N.; Waris, V.; Serlo, Willy; Suuronen, R.; Törmälä, P.;Konttinen, Y. & Santavirta, S.    Biohajoavien kiinnittimien käyttöluukirurgiassa. - Duodecim, 2004, vol. 120, s. 673-681.       Taittonen,Leena        Juonala,M.; Viikari, J. S. A.; Hutri-Kähönen, N.; Pietikäinen, M.; Jokinen, E.;Taittonen, Leena; Marniemi, J.;   Rönnemaa, T. & Raitakari, O.T.  21-year follow-up of the Cardiovascular Risk in Young Finns Study:risk factor   levels, secular trends and east-westdifference. - Journal of Internal Medicine, 2004, vol. 255, s. 457-468.       Tapiainen,Terhi        Tapiainen,Terhi; Sormunen, Raija; Kaijalainen, T.; Kontiokari, Tero; Ikäheimo, I. & Uhari,Matti  Ultrastructure of   Streptococcus pneumoniae after exposure toxylitol. - Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2004, vol. 54, nro 1, s.   225-228.       Turunen,Sami        Turunen, Sami; Karttunen, Tuomo J. & Kokkonen, Jorma  Lymphoid nodularhyperplasia and cows milk   hypersensitivity in children with chronicconstipation. - Journal of Pediatrics, 2004, vol. 145, nro 5, s. 606-611.       Uhari,Matti Kalervo         Mustonen,J.; Huttunen, N-P.; Partanen, J.; Baer, M.; Paakkala, A.; Vapalahti, O. &Uhari, Matti  Human leukocyte   antigens B8-DRB1*03 in pediatric patientswith nephropathia epidemica caused by Puumala hantavirus. - Pediatric    Infectious Disease Journal, 2004, vol. 23,nro 10, s. 959-961.       Uhari,Matti  Commentary on: Rothman R, Owens, Simel DL. Review: ear painand a cloudy, bulging, or distinctly   immobile tympanic membrane appear to helpdiagnose acute otitis media in children. - Evidence-Based Medicine,   2004, vol. 9, s. 58.       Uusimaa,Johanna        Uusimaa,Johanna; Finnilä, Saara; Remes, Anne M.; Rantala, Heikki; Vainionpää, Leena;Hassinen, Ilmo E. &   Majamaa, Kari  Molecularepidemiology of childhood mitochondrial encephalomyopathies in a Finnishpopulation:   sequence analysis of entire mtDNA of 17children reveals heteroplasmic mutations in tRNAArg, tRNAGlu, and   tRNALeu(UUR) genes. - Pediatrics, 2004,vol. 114, nro 2, s. 443-450.       Vainionpää,Leena Kaarina         Rinne,J. O.; Iivanainen, M.; Metsähonkala, L.; Vainionpää, Leena; Pääkkönen, L.;Någren, K. & Helenius, H.  Striatal   dopaminergic system in dopa-responsivedystonia: a multi-tracer PET study shows increased D2 receptors. - Journal   of Neural Transmission, 2004, vol. 111, s.59-67.       Vainionpää,Leena K.; Mikkonen, Kirsi; Rättyä, Johanna; Knip, M.; Pakarinen, Arto; Myllylä,Vilho V. & Isojärvi,   Jouko  Thyroid function in girlswith epilepsy with carbamazepine, oxcarbazepine, or valproate monotherapy and   after withdrawal of medication. -Epilepsia, 2004, vol. 45, nro 3, s. 197-203.       Veijola,Riitta        Laine,A-P.; Nejentsev, S.; Veijola, Riitta; Korpinen, E.; Sjöroos, M.; Simell, O.;Knip, M.; Åkerblom, H. K. & Ilonen, J.     Linkage study of 12 IDDMsusceptibility loci in the Finnish population. - Diabetes/Metabolism Researchand   Reviews, 2004, vol. 20, s. 144-149.       Marjamäki,L.; Räsänen, M.; Uusitalo, L.; Ahonen, S.; Veijola, Riitta; Knip, M. &Virtanen, S. M.  Use of vitamin D   and other dietary supplements by Finnishchildren at the age of 2 and 3 years. - International Journal for Vitamin and   Nutrition Research, 2004, vol. 74, nro 1,s. 27-34.       Väyrynen,Outi        Väyrynen,Outi; Glumoff, Virpi & Hallman, Mikko  Inflammatory andanti-inflammatory responsiveness of surfactant   proteins in fetal and neonatal rabbit lung.- Pediatric Research, 2004, vol. 55, nro 1, s. 55-60.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  171     03       Koivisto,Maila Elsa         Koivisto,Maila  Follow-up survey of anti-bullying interventions in thecomprehensive schools of Kempele in 1990-  98. - Bullying in schools: how successfulcan interventions be. Ed. by P. K. Smith et al. Cambridge, Cambridge   University 2004. s. 235-249.       Kokkonen,Jorma Olavi         Kokkonen,Jorma  Lymphonodular hyperplasia. - Textbook of PediatricGastroenterology and Nutrition. Ed. by S.   Guandalini. London, Taylor & Francis2004. s. 479-487.     09       Aikio,Outi        Aikio,Outi; Saarela, Timo; Pokela, Marja-Leena & Hallman, Mikko Exhaled nitric oxide (NO) associates with the   pathogenesis of bronchopulmonary dysplasia(BPD). - Pediatric Academic Societies Annual Meeting, May 1-4, 2004   San Francisco, California. PediatricResearch, 2004, vol. 55, s. 498A.       Ebeling,Hanna        Ebeling,Hanna; Moilanen, Irma; Virkkunen, M.; Liesivuori, J.; Bloigu, R. &Tiihonen, J.  Free plasma cortisol and   brain tryptophan availability levels inphysically aggressive adolescent subjects with conduct disorder. - 16th World   Congress of the IACAPAP InternationalAssociation for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions,   August 22-26, 2004 Berlin, Germany. 2004.s. 355.       Haataja,Ritva Helena         Haataja,Ritva; Rova, Meri; Marttila, R.; Ollikainen, V.; Tammela, O. & Hallman,Mikko  Intron 4 variation of the   surfactant protein B gene assiciates withbronchopulmonary dysplasia but not with respiratory distress syndrome in   neonates. - International ConferenceAmerican Thoracic Society, May 21-26, 2004 Orlando, Florida. American Journal   of Respiratory and Critical Care Medicine.2004. s. A283.       Hiltunen,Pauliina          Erkolahti,R.; Salin, A-M.; Rytkölä, P.; Hiltunen, Pauliina & Moilanen,Irma  Effect of a new primary health care   program on the trainees. The European EarlyPromotion Project as a training method for Primary Health Care   Professionals. - 16th World Congress of theIACAPAP International Association for Child and Adolescent   Psychiatry and Allied Professions, August22-26, 2004 Berlin, Germany. 2004. s. 180.       Kaukola,Tuula        Kaukola,Tuula; Herva, Riitta; Pääkkö, Eija; Kingsmore, S.; Vainionpää, Leena &Hallman, Mikko  Antenatal   inflammation as a risk factor ofperiventricular leukomalacia (PVL) and cerebral palsy (CP) in extremely lowbirth   weight (ELBW) infants. - Pediatric AcademicSocieties Annual Meeting, May 1-4, 2004 San Francisco, California.   Pediatric Research, 2004, vol. 55, s. 415A.       Koskinen,Minna        Koskinen,Minna; Moilanen, Irma; Ebeling, Hanna & Joukamaa, M. Psychiatric morbidity in adulthood of former   child psychiatric patients. - 16th WorldCongress of the IACAPAP International Association for Child and   Adolescent Psychiatry and Allied Professions,August 22-26, 2004 Berlin, Germany. 2004. s. 194.       Kotimaa,Arto        Kotimaa,Arto; Moilanen, Irma; Hartikainen, A-L.; Taanila, Anja; Ebeling, Hanna;Smalley, S. L.; McGough, J. J. &   Järvelin, Marjo-Riitta  Maternalalcohol use and behavioral disorders. - Third Conference of Epidemiological   Longitudinal Studies in Europe, 22-24September 2004 Bristol. 2004. s. 98-99.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  172    Moilanen,Irma Kaarina         Moilanen,Irma; Ikonen, Laura; Salo, Paula; Penninkilampi-Kerola, Varpu; Laitinen, J.& Ebeling, Hanna  Drinking   habits in twins and singletons. - TwinResearch / The International Society for Twin Studies, 2004, vol. 7, nro 4, s.   367.       Moilanen,Irma; Mattila, Marja-Leena; Laurila, J.; Jussila, K.; Pyper, A.; Linna,Sirkka-Liisa & Ebeling, Hanna  Social   and communicative abilities in boys andgirls:a factor analytic study of the Asperger syndrome creening   questionnaire. - 16th World Congress of theIACAPAP International Association for Child and Adolescent   Psychiatry and Allied Professions, August22-26, 2004 Berlin, Germany. 2004. s. 86.       Moilanen,Irma; Taanila, Anja; Ebeling, Hanna; Hurtig, Tuula; Järvelin, Marjo-Riitta;Loo, S.; McGough, J. & Smalley,   S.:  ADHD and comorbidity inadolescence. - American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51stAnnual   Meeting Washington, DC 19-24 October 2004.Scientific Proceedings. 2004. s. 101.       Moilanen,Irma; Taanila, Anja; Hurtig, Tuula & Ebeling, Hanna  ADHD,co-morbidity and family environment. - 16th   World Congress of the IACAPAP InternationalAssociation for Child and Adolescent Psychiatry and Allied   Professions, August 22-26, 2004 Berlin,Germany. 2004. s. 218-219.       Moilanen,Irma; Taanila, Anja; Hurtig, Tuula & Ebeling, Hanna  ADHD,co-morbidity and family environment. -   Third Conference of EpidemiologicalLongitudinal Studies in Europe, 22-24 September 2004 Bristol. 2004. s. 100-101.       Peltoniemi,Outi        Peltoniemi,Outi M.; Anttila, Eija & Hallman, Mikko  Mata-analysisconcerning the length of early dexamethasone   (DX) for prevention of bronchopulmonarydysplasia (BPD). - Pediatric Academic Societies Annual Meeting, May 1-  4, 2004 San Francisco, California.Pediatric Research, 2004, vol. 55, s. 552A.       Rantala,Heikki Markku         Rantala,Heikki & Hytönen, M.  Magnetic resonance imaging in childrenwith newly diagnosed epilepsy. - Annual   Meeting of the American Epilepsy Society,December 3-7, 2004 New Orleans, Louisiana. Epilepsia, 2004, vol. 45, nro   S7, s. 295-296.       Seppänen,Outi          Seppänen,Outi; Paananen, Reija; Glumoff, Virpi & Hallman, Mikko Proinflammatory cytokines modity the   expression of surfactant proteins. Study inperinatal rabbit lung. - International Conference American Thoracic   Society, May 21-26, 2004 Orlando, Florida.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2004, vol.   169, nro 7, s. A493.       Vähäsalo,Paula        Tynjälä,P. I.; Lahdenne, P.; Vähäsalo, Paula H.; Kautiainen, H. J. & Honkanen, V.E.  Continuation of the tnf-  inhibitor therapy in juvenile idiopathicarthritis: two-year follow-up of 108 patients on etanercept or inflixmab. -XIth   European Paediatric Rheumatology CongressAnnual Scientific Meeting of PReS, September 9-12, 2004, Kosice,   Slovakia. Clinical and ExperimentalRheumatology, 2004, vol. 22, nro 4, s. 523.     11       Aikio,Outi        Aikio,Outi  Aktio vai passio. Hallituskolumni. - Suomen Lääkärilehti,2004, vol. 59, nro 42, s. 4045.       Aikio,Outi  Alma mater - et cosa nostra? Hallituskolumni. - SuomenLääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 18, s. 1953.       Aikio,Outi  Kahden kierroksen väkeä. Hallituskolumni. - SuomenLääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 33, s. 2955.       Aikio,Outi  Tähdet, tähdet. Hallituskolumni. - Suomen Lääkärilehti, 2004,vol. 59, nro 8, s. 829.       Aikio,Outi & Hallman, Mikko  Typpioksidi vastasyntyneitten jakeskosten akuuttihoidossa. - Duodecim, 2004, vol.   120, s. 1853-1858.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  173       Ebeling,Hanna        Ebeling,Hanna; Hokkanen, T.; Tuominen, T.; Kataja, H.; Henttonen, A. & Marttunen,M.  Nuorten käytöshäiriöiden   arviointi ja hoito. - Duodecim, 2004, vol.120, s. 33-42.       Marttunen,M.; Kataja, H.; Henttonen, A.; Hokkanen, T.; Tuominen, T. & Ebeling,Hanna  Hyötyykö   käytöshäiriöinen nuorinuorisopsykiatrisesta osastohoidosta. - Duodecim, 2004, vol. 120, s. 43-49.       Kokkonen,Jorma Olavi         Kokkonen,Jorma; Dunder, Teija; Kokkonen, Tuomo; Ekfors, Raili; Salokannel, Anneli;Järvi, Leea; Haapalahti, Mila   & Linna, Olavi  Valvottukotialtistus lasten ruokiin liitettyjen oireiden tutkimisessa. - SuomenLääkärilehti, 2004, vol.   59, nro 14, s. 1497-1501.       Leskinen,Markku        Leskinen,Markku  Lapselta tai nuorelta kuuluu sydämestä sivuääni - mitä teen.- Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59,   nro 49-50, s. 4843-4847.       Mäkelä,Mailis        Mäkelä,Mailis & Utriainen, Kati  Määräaikainen työntekijä - haasteterveydenhuollon päättäjille ja johtajille. -   Ylihoitajalehti, 2004, vol. 32, nro 5, s.5-9.       Nuutinen,Eero Matti         Nuutinen,Matti  Kystinoosi - täsmähoitoinen lysosomaalinen kertymäsairaus. -Duodecim, 2004, vol. 120, s. 593-598.       Nuutinen,Matti; Hietajärvi, T.; Remes, Mikko; Huttunen, Kaisa; Kastarinen, Helena &Linnavuo, Marjatta    Hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä lapsilla.- Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 27-29, s. 2703-2709.       Renko,Marjo        Kallunki,M.; Renko, Marjo & Uhari, Matti  Pikkulasten kuolleisuusSuomessa vuosina 1969-96. - Duodecim, 2004,   vol. 120, s. 2100-2107.       Renko,Marjo   Inhalaatiokammio on spiraa parempi pienellä astmaatikolla. -Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 36,   s. 3274.       Renko,Marjo  Typpioksidia keskosen epäkypsille keuhkoille. - SuomenLääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 4, s. 287.       Rämet,Mika Pekka         Rämet,Mika  Synnynnäisen immuniteetin merkitys lasteninfektiosairauksissa. - Duodecim, 2004, vol. 120, s. 553-560.       Tossavainen,Päivi        Tossavainen,Päivi & Tapanainen, Päivi  Nuoruusikäisten tyypin 1 diabeetikoidenhoidettavat lisäsairaudet. -   Duodecim, 2004, vol. 120, s. 1175-1180.       Uhari,Matti Kalervo         Uhari,Matti  Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö. -Duodecim, 2004, vol. 120, s. 935-941.       Uhari,Matti  Psykoterapian tutkiminen on kliinistä tutkimusta. - Duodecim,2004, vol. 120, s. 2617-2618.       Valkama,Marita        Valkama,Marita  Kun vastasyntynyt "syö huijaten". - Duodecim,2004, vol. 120, s. 1269, 1271.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  174     12       Ebeling,Hanna        Ebeling,Hanna & Moilanen, Irma  Lasten syömishäiriöt. - Lasten- januorisopsykiatria. 3. uud. p. Toim. I. Moilanen   et al. Helsinki, Duodecim 2004. s. 319-324.       Linna,Sirkka-Liisa         Linna,Sirkka-Liisa  Aspergerin oireyhtymä. - Lasten- ja nuorisopsykiatria.3. uud. p. Toim. I. Moilanen et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 294-296.       Linna,Sirkka-Liisa  Disintegratiiviset häiriöt. - Lasten- januorisopsykiatria. 3. uud. p. Toim. I. Moilanen et al.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 297-298.       Linna,Sirkka-Liisa  Kehitysvammaisuus. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3.uud. p. Toim. I. Moilanen et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 364-371.       Linna,Sirkka-Liisa  Lapsuusiän psykoosit. - Lasten- ja nuorisopsykiatria.3. uud. p. Toim. I. Moilanen et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 299-301.       Linna,Sirkka-Liisa  Rettin oireyhtymä. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3.uud. p. Toim. I. Moilanen et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 296.       Linna,Sirkka-Liisa  Varhaislapsuuden autismi ja muut autismin kaltaisettilat. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p.   Toim. I. Moilanen et al. Helsinki, Duodecim2004. s. 289-294.       Moilanen,Irma Kaarina         Almqvist,F. & Moilanen, Irma  Psyykkisen kehityksen geneettinen perusta.- Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p.   Toim. I. Moilanen et al. Helsinki, Duodecim2004. s. 20-26.       Moilanen,Irma  Ahdistuneisuushäiriöt. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud.p. Toim. I. Moilanen et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 201-208.       Moilanen,Irma  Anamneesi. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p. Toim. I.Moilanen et al. Helsinki, Duodecim   2004. s. 144-147.       Moilanen,Irma  Child psychiatrists view of enuresis. - EBM Guidelines.Duodecim 2004.    http://www.terveysportti.fi       Moilanen,Irma  Conduct disorders of children and adolescents. - EBMGuidelines. Duodecim 2004.    http://www.terveysportti.fi       Moilanen,Irma  Encopresis. - EBM Guidelines. Duodecim 2004.    http://www.terveysportti.fi       Moilanen,Irma  Kastelu. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p. Toim. I.Moilanen et al. Helsinki, Duodecim 2004. s.   334-337.       Moilanen,Irma  Kroonisen sairauden ja vamman vaikutus tunne-elämään. -Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p.   Toim. I. Moilanen et al. Helsinki, Duodecim2004. s. 357-364.       Moilanen,Irma  Käytöshäiriöt. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p.Toim. I. Moilanen et al. Helsinki, Duodecim   2004. s. 265-275.       Moilanen,Irma  Lapsen pitkäaikainen sairaus. - Erityiskasvatusvarhaislapsuudessa. Toim. P. Pihlaja & R. Viitala.   Helsinki, WSOY 2004. s. 363-373.       Moilanen,Irma  Monikkolapset. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p.Toim. I. Moilanen et al. Helsinki, Duodecim   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  175  2004. s. 73-77.       Moilanen,Irma  Muuttoliike ja pakolaisuus. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3.uud. p. Toim. I. Moilanen et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 85-90.       Moilanen,Irma  Psychopharmacotherapy of children and adolescents. - EBMGuidelines. Duodecim 2004.    http://www.terveysportti.fi       Moilanen,Irma  Recurring psychogenic stomachaches and headaches amongchildren. - EBM Guidelines. Duodecim   2004.    http://www.terveysportti.fi       Moilanen,Irma  Tuhriminen. - Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p. Toim.I. Moilanen et al. Helsinki, Duodecim   2004. s. 337-340.       Moilanen,Irma & Kaivosoja, M.  Lastensuojelu. - Lasten- januorisopsykiatria. 3. uud. p. Toim. I. Moilanen et al.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 392-396.       Räsänen,E. & Moilanen, Irma  Lääkehoito. - Lasten- ja nuorisopsykiatria.3. uud. p. Toim. I. Moilanen et al. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 414-420.       Räsänen,L. & Moilanen, Irma  Lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta. -Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uud. p.   Toim. I. Moilanen et al. Helsinki, Duodecim2004. s. 90-99.       Nuutinen,Eero Matti         Nuutinen,Matti  Aineenvaihdunnan sairaudet. - Lastentaudit. 3. uud. p. Toim.J. Petäjä & M. A. Siimes. Helsinki,   Duodecim 2004. s. 474-489.       Nuutinen,Matti  Ingestion of a caustic substance in a child. - EBMGuidelines. Duodecim 2004.    http://www.terveysportti.fi       Rantala,Heikki Markku         Rantala,Heikki  Neurologiset ongelmat. - Lastentaudit. 3. uud. p. Toim. J.Petäjä & M. A. Siimes. Helsinki, Duodecim   2004. s. 393-402.       Rantala,Heikki & Koskiniemi, M.  Keskushermostoinfektiot. -Lastenneurologia. 2. uud. p. Toim. M. Sillanpää et al.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 432-439.       Rantala,Heikki & Pöyhönen, M.  Fakomatoosit ja muutneurodegeneratiiviset sairaudet. - Lastenneurologia. 2. uud.   p. Toim. M. Sillanpää et al. Helsinki,Duodecim 2004. s. 360-375.       Rantala,Heikki; Simola, K. O. J.; Lähdetie, J. & Pöyhönen, M. Kromosomipoikkeavuudet ja fragiili X -oireyhtymä. -   Lastenneurologia. 2. uud. p. Toim. M. Sillanpääet al. Helsinki, Duodecim 2004. s. 84-101.       Serlo,Willy        Serlo,Willy  Hydrokefalia. - Lastenneurologia. 2. uud. p. Toim. M.Sillanpää et al. Helsinki, Duodecim 2004. s. 109-120.       Serlo,Willy  Kallon epämuodostumat. - Lastenneurologia. 2. uud. p. Toim.M. Sillanpää et al. Helsinki, Duodecim   2004. s. 102-108.       Tapanainen,Päivi J.         Tapanainen,Päivi  Normaali kasvu. - Lastentaudit. 3. uud. p. Toim. J. Petäjä& M. A. Siimes. Helsinki, Duodecim   2004. s. 33-47.       Tapanainen,Päivi  Poikkeava kasvu. - Lastentaudit. 3. uud. p. Toim. J. Petäjä& M. A. Siimes. Helsinki, Duodecim   2004. s. 97-116.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  176    Timonen,Eija        Timonen,Eija  Selkäydinkohju. - Lastenneurologia. 2. uud. p. Toim. M.Sillanpää et al. Helsinki, Duodecim 2004. s.   120-131.       Vainionpää,Leena Kaarina         Vainionpää,Leena; Vanhanen, S-L.; Uusimaa, Johanna; Varho, T.; Metsähonkala, L; Haltia,M.; Majamaa, K. & Salo,   M.  Etenevien sairauksientaudinkulku, diagnostiikka ja hoito. - Lastenneurologia. 2. uud. p. Toim. M.Sillanpää et al.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 309-359.     19       Aikio,Outi        Aikio,Outi  Apurahansaajan ahdinkoon apua. - Nuori Lääkäri, 2004, vol. 41,nro 9, s. 38-41.       Aikio,Outi  Kompensaatio vai uudistus? Hallituskolumni. - Nuori Lääkäri,2004, vol. 41, nro 9, s. 13-14.       Aikio,Outi  Päivystäjän pulska apulainen. Kirja-arvostelu. - NuoriLääkäri, 2004, vol. 41, nro 5, s. 47.       Uhari,Matti Kalervo         Uhari,Matti  Hoidon tehon arviointi meta-analyysillä. - Luulehti, 2004,nro 2, s. 4-7.     20       Moilanen,Irma Kaarina         Moilanen,Irma  Minuuden salat. - Akuutti, 14.12.2004,      21       Moilanen,Irma Kaarina         Moilanen,Irma; Räsänen, E.; Tamminen, T.; Almqvist, F.; Piha, J. & Kumpulainen, K.(toim.)  Lasten- ja   nuorisopsykiatria. Helsinki, Duodecim 2004.3. uud. p. 477 s.       Rantala,Heikki Markku         Sillanpää,M.; Herrgård, E.; Iivanainen, M.; Koivikko, M. & Rantala, Heikki(toim.)  Lastenneurologia. Helsinki,   Duodecim 2004. 2. uud. p. 687 s.     22       Kuusikko,Sanna        Kuusikko,Sanna; Jussila, Katja; Pollock, R. A.; Mattila, Marja-Leena; Ebeling, Hanna;Moilanen, Irma & Pauls, D. L.    Familial correlates of anxiety in Aspergersyndrome. - Faculty of Medicine Science Day, February 17, 2004 Oulu,   Finland. 2004. s. 33.       Linna,Sirkka-Liisa         Linna,Sirkka-Liisa; Taanila, A.; Ebeling, Hanna; Moilanen, Irma & Järvelin,M-R.  Psykosomaattinen oireilu nuorilla. -   Pohjois-Suomessa vuonna 1966 ja1985/86 syntyneiden hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma. Vuosiseminaari   14.5.2004 Kastellin tutkimuskeskus Aapistie1, 90220 Oulu, Finland. 2004.       Mattila,Marja-Leena         Mattila,Marja-Leena; Kielinen, Marko; Jussila, Katja; Linna, S-L.; Ebeling, Hanna &Moilanen, Irma  Asperger   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  177  Syndrome project: study design. - Facultyof Medicine Science Day, February 17, 2004 Oulu, Finland. 2004. s. 34.       Moilanen,Irma Kaarina         Moilanen,Irma; Kotimaa, Arto; Hartikainen, A-L.; Taanila, Anja; Ebeling, Hanna &Järvelin, Marjo-Riitta  Maternal   alcohol use and behavioral disorders. -Faculty of Medicine Science Day February 17, 2004. Oulu 2004. Program and   Abstracts. 2004. s. 35.       Moilanen,Irma; Mattila, Marja-Leena; Laurila, Juha T.; Jussila, Katja; Kuusikko, Sanna;Pyper, A.; Linna, S-L.;   Kielinen, Marko; Ebeling, Hanna &Pauls, D.  Social and communicative abilities in boys and girls. -Faculty of   Medicine Science Day, February 17, 2004Oulu, Finland. 2004. s. 36.       Moilanen,Irma; Taanila, A.; Hurtig, T. & Ebeling, Hanna  ADHD,co-morbidity and family environment. - Pohjois-  Suomessa vuonna 1966 ja 1985/86 syntyneidenhyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma. Vuosiseminaari 14.5.2004   Kastellin tutkimuskeskus, auditorio,Aapistie 1, 90220 Oulu. 2004.     6.14. Lääketieteellisen biokemian jamolekyylibiologian laitos     02       Ala-Kokko,Leena Maria         Solovieva,S.; Kouhia, S.; Leino-Arjas, P.; Ala-Kokko, Leena; Luoma, K.; Raininko, R.;Saarela, J. & Riihimäki, H.    Interleukin 1 polymorphisms andintervertebral disc degeneration. - Epidemiology, 2004, vol. 15, nro 5, s.626-633.       Hartikka,Heini Maaria         Hartikka,Heini; Kuurila, K.; Körkkö, Jarmo; Kaitila, I.; Grénman, R.; Pynnönen, S.;Hyland, J. C. & Ala-Kokko, Leena    Lack of correlation between the type ofCOL1A1 or COL1A2 mutation and hearing loss in osteogenesis imperfecta   patients. - Human Mutation, 2004, vol. 24,s. 147-154, 437.       Hirsilä,Maija        Li,D.; Hirsilä, Maija; Koivunen, Peppi; Brenner, M. C.; Xu, L.; Yang, C.;Kivirikko, Kari & Myllyharju, Johanna     Many amino acid substitutions in ahypoxia-inducible transcription factor (HIF)-1alpha-like peptide cause onlyminor   changes in its hydroxylation by the HIFprolyl 4-hydroxylases. - Journal of Biological Chemistry, 2004, vol. 279, s.   55051-55059.       Jakkula,Eveliina         Jackson,G. C.; Barker, F. S.; Jakkula, Eveliina; Czarny-Ratajczak, M.; Mäkitie, O.;Cole, W. G.; Wright, M. J.;   Smithson, S. F.; Suri, M. et al.;Ala-Kokko, Leena  Missense mutations in the beta strands of the singleA-domain of   matrilin-3 result in multiple epiphysealdysplasia. - Journal of Medical Genetics, 2004, vol. 41, s. 52-59.       Mäkitie,O.; Mortier, G. R.; Czarny-Ratajczak, M.; Wright, M. J.; Suri, M.; Rogala, P.;Freund, M.; Jackson, G. C.;   Jakkula, Eveliina; Ala-Kokko, Leena;Briggs, M. D. & Cole, W. G.  Clinical and radiographic findingsin multiple   epiphyseal dysplasia caused by MATN3mutations: Description of 12 patients. - American Journal of Medical   Genetics, 2004, vol. 125A, nro 3, s. 278-284.       Jäälinoja,Juha        Käpylä,J.; Jäälinoja, Juha; Tulla, M.; Ylöstalo, J.; Nissinen, L.; Viitasalo, Tiina;Vehviläinen, P.; Marjomäki, V.;   Nykvist, P. et al.; Ala-Kokko, Leena;Heino, Jyrki  Fibril-associated collagen IX provides a novelmechanism for cell   adhesion to cartilaginous matrix. - Journalof Biological Chemistry, 2004, vol. 279, s. 51677-51687.       Pihlajamaa,T.; Lankinen, H.; Ylöstalo, J.; Valmu, L.; Jäälinoja, Juha; Zaucke, F.;Spitznagel, L.; Gösling, S.; Puustinen,   A. et al.; Ala-Kokko, Leena Characterization of recombinant amino-terminal NC4 domain of human collagen IX.  Interaction with glycosaminoglycans andcartilage oligomeric matrix protein. - Journal of Biological Chemistry, 2004,   vol. 279, nro 23, s. 24265-24273.       Karppinen(Koivunen),Peppi      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  178    Koivunen,Peppi; Hirsilä, Maija; Günzler, V.; Kivirikko, Kari & Myllyharju,Johanna  Catalytic properties of the   asparaginyl hydroxylase (FIH) in the oxygensensing pathway are distinct from those of its prolyl 4-hydroxylases. -   Journal of Biological Chemistry, 2004, vol.279, nro 11, s. 9899-9904.       Mayer,M.; Frey, S.; Koivunen, Peppi; Myllyharju, Johanna & Buchner,J.  Influence of the oxidoreductase ERp57   on the folding of an antibody fab fragment.- Journal of Molecular Biology, 2004, vol. 341, s. 1077-1084.       Kervinen,Marko Juhani         Kervinen,Marko; Pätsi, Jukka; Finel, M. & Hassinen, Ilmo  Lucigenin andcoelenterazine as superoxide probes in   mitochondrial and bacterial membranes. -Analytical Biochemistry, 2004, vol. 324, s. 45-51.       Kervinen,Marko; Pätsi, Jukka; Finel, M. & Hassinen, Ilmo  Pair ofmembrane-embedded acidic residues in the NuoK   subunit of Escherichia coli NDH-1, acounterpart of the ND4L subunit of the mitochondrial complex I, are requiredfor   high ubiquinone reductase activity. -Biochemistry, 2004, vol. 43, s. 773-781.       Kukkola,Liisa        Kukkola,Liisa; Koivunen, Peppi; Pakkanen, Outi; Page, A. P. & Myllyharju,Johanna  Collagen prolyl 4-hydroxylase   tetramers and dimers show identicaldecreases in Km values for peptide substrates with increasing chain length.   Mutation of one of the two catalytic sitesin the tetramer inactivates the enzyme by more than half. - Journal of   Biological Chemistry, 2004, vol. 279, nro18, s. 18656-18661.       Liimatta,Erkki Veli         Liimatta,Erkki; Gödecke, A.; Schrader, J. & Hassinen, Ilmo  Regulation ofcellular respiration in myoglobin-deficient   mouse heart. - Molecular and CellularBiochemistry, 2004, vol. 256/257, s. 201-208.       Myllyharju,Marja Johanna         Myers,L. K.; Myllyharju, Johanna; Nokelainen, M.; Brand, D. D.; Cremer, M. A.;Stuart, J. M.; Bodo, M.; Kivirikko,   Kari & Kang, A. H. Relevance of posttranslational modifications for the arthritogenicity of typeII collagen. -   Journal of Immunology, 2004, vol. 172, s.2970-2975.       Myllyharju,Johanna & Kivirikko, Kari  Collagens, modifying enzymes andtheir mutations in humans, flies and   worms. - Trends in Genetics, 2004, vol. 20,nro 1, s. 33-43.       Nissi,Ritva Kaarina         Nissi,Ritva; Böhling, Tom & Autio-Harmainen, Helena Immunofluorescence localization of prolyl 4-hydroxylase   isoenzymes and type I and II collagens inbone tumours: type I enzyme predominates in osteosarcomas and   chondrosarcomas, whereas type II enzymepredominates in their benign counterparts. - Acta Histochemica, 2004,   vol. 106, s. 111-121.       Rautavuoma,Kati        Rautavuoma,Kati; Takaluoma, Kati; Sormunen, Raija; Myllyharju, Johanna; Kivirikko, Kari& Soininen, Raija    Premature aggregation of type IV collagenand early lethality in lysyl hydroxylase 3 null mice. - Proceedings of the   National Academy of Sciences of the USA,2004, vol. 101, nro 39, s. 14120-14125.       Silvennoinen,Laura        Silvennoinen,Laura; Myllyharju, Johanna; Ruoppolo, M.; Orrù, S.; Caterino, M.; Kivirikko,Kari & Koivunen, Peppi    Identification and characterization ofstructural domains of human ERp57. Association with calreticulin requires   several domains. - Journal of BiologicalChemistry, 2004, vol. 279, s. 13607-13615.       Soininen,Raija Leena Inkeri         Arredouani,M.; Yang, Z.; Ning, Y. Y.; Qin, G.; Soininen, Raija; Tryggvason, K. &Kobzik, L.  Scavenger receptor   MARCO is required for lung defense againstpneumococcal pneumonia and inhaled particles. - Journal of   Experimental Medicine, 2004, vol. 200, s.267-272.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  179    TranP-K.; Tran-Lundmark, K.; Soininen, Raija; Tryggvason, K.; Thyberg, J. &Hedin, U.  Increased intimal   hyperplasia and smooth muscle cell proliferationin transgenic mice with heparan sulfate-deficient perlecan. -   Circulation Research, 2004, vol. 94, s.550-558.       Zhou,Z.; Wang, J.; Cao, R.; Morita, H.; Soininen, Raija; Chan, K. M.; Liu, B.; Cao,Y. & Tryggvason, K.  Impaired   angiogenesis, delayed wound healing andretarded tumor growth in perlecan heparan sulfate-deficient mice. - Cancer   Research, 2004, vol. 64, s. 4699-4702.       Utriainen,Aino        Utriainen,Aino; Sormunen, Raija; Kettunen, Mikko; Carvalhaes, L. S.; Sajanti, Esko;Eklund, Lauri; Kauppinen R.;   Kitten, G. T. & Pihlajaniemi,Taina  Structurally altered basement membranes and hydrocephalus ina type XVIII   collagen deficient mouse line. - HumanMolecular Genetics, 2004, vol. 13, nro 18, s. 2089-2099.       Vuoristo,Mirka Marjanna         Vuoristo,Mirka; Papas, J. G.; Jansen, V. & Ala-Kokko, Leena  Stop codonmutation in COL11A2 induces exon   skipping and leads to non-ocular Sticklersyndrome. - American Journal of Medical Genetics, 2004, vol. 130A, nro 2,   s. 160-164.     03       Ala-Kokko,Leena Maria         Hyland,J. & Ala-Kokko, Leena  Prenatal diagnosis of connective tissuedisorders. - Genetic Disorders and the   Fetus. Ed. A. Milunsky. 2004. s. 700-718.       Myllyharju,Marja Johanna         Myllyharju,Johanna  Molecular biology and biosynthesis of collagens. - TheSkeleton: Biochemical, Genetic, and   Molecular Interactions in Development andHomeostasis. Eds. E. J. Massaro & J. M. Rogers. Totowa, New Jersey,   Humana 2004. s. 77-87.     09       Hirsilä,Maija        Hirsilä,Maija; Koivunen, Peppi; Gunzler, V.; Kivirikko, Kari & Myllyharju,Johanna  Characterization of the human   prolyl 4-hydroxylases that modify thehypoxia-inducible factor HIF. - Keystone Symposia, Steamboat Springs,   Colorado, USA, March 25-30, 2004, Abstract204  Biology of Hypoxia: The Role of OxygenSensing in Development, Normal Function and Disease. Eds. R. S. Johnson   & A. Giaccia & M. C. Simon. 2004.       Holster,Tiina        Holster,Tiina; Pakkanen, Outi; Soininen, Raija; Sormunen, Raija; Nokelainen, M.;Kivirikko, Kari & Myllyharju,   Johanna  Generation and analysisof knock-out mice for type I and type II collagen prolyl 4-hydroxylases. - ELSO  2004 Proceedings, Nice, France, 4-8September, 2004, Abstract 413. 2004.       Karppinen(Koivunen),Peppi        Koivunen,Peppi; Hirsilä, Maija; Arend, M.; Gunzler, V.; Kivirikko, Kari &Myllyharju, Johanna  Catalytic properties   of the asparaginyl hydroxylase (FIH) in theoxygen sensing pathway are distinct from those of its prolyl 4-  hydroxylases. - Keystone Symposia,Steamboat Springs, Colorado, USA, March 25-30, 2004, Abstract 248  Biology of Hypoxia: The Role of OxygenSensing in Development, Normal Function and Disease. Eds. R. S. Johnson   & A. Giaccia & M. C. Simon. 2004.       Kervinen,Marko Juhani         Kervinen,Marko; Pätsi, Jukka; Finel, M. & Hassinen, Ilmo  Positionalconstraints of a pair of membrane-embedded   acidic residues in the NuoK subunit (ND4Lsubunit counterpart) of escherichia coli NDH-1 for high ubiquinone   reductase activity and growth. - 13thEuropean Bioenergetics Conference 21 August - 26 August 2004, Pisa, Italy.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  180  Biochimica et Biophysica Acta, EBEC 2004Short Reports, volume 13, p. 19. vol. 1658, 2004.       Keskiaho,Anu Katriina         Keskiaho,Katriina; Hieta, Reija &  Myllyharju, Johanna  Cloning andcharacterization of a prolyl 4-hydroxylase from   Chlamydomonas reinhardtii. - XIXth Meetingof the Federation of the European Connective Tissue Societies,   Taormina - Giardini Naxos, Italy, 9-13 July2004, Abstract PA11. 2004.       Keskiaho,Katriina; Kukkola, Liisa; Page, A.; Winter, A., Nissi, R. & Myllyharju,Johanna  Novel C. elegans prolyl 4-  hydroxylase alpha subunit is expressed inthree glandular cells of the pharynx. - XIXth Meeting of the Federation of   the European Connective Tissue Societies,Taormina - Giardini Naxos, Italy, 9-13 July 2004, Abstract PA13. 2004.       Liimatta,Erkki Veli         Liimatta,Erkki; Gödecke, A.; Schrader, J. & Hassinen, Ilmo  Kinetics ofintracellular free calcium during ischemia and   reperfusion in myoglobin-deficient mousemyocardium. - 13th European Bioenergetics Conference 21 August-26   August, 2004, Pisa, Italy, Biochimica etBiophysica Acta. vol. 1658, 2004.       Pakkanen,Outi Eriika         Pakkanen,Outi; Holster, Tiina; Soininen, Raija; Sormunen, Raija; Nokelainen, M.;Kivirikko, Kari & Myllyharju,   Johanna  Generation and analysisof knock-out mice for type I and type II collagen prolyl 4-hydroxylases. -XIXth   Meeting of the Federation of the EuropeanConnective Tissue Societies, Taormina - Giardini Naxos, Italy 9-13 July   2004, Abstract PL1. 2004.       Pihlajaniemi,Taina Annikki         Pihlajaniemi,Taina  Roles of type XVIII collagen and its endostatin domain innormal and pathological situations. -   XIXth Meeting of the Federation of theEuropean Connective Tissue Societies, Taormina - Giardini Naxos, Italy 9 - 13   July 2004, Abstract L8. 2004.       Pätsi,Jukka        Pätsi,Jukka; Kervinen, Marko; Finel, M. & Hassinen, Ilmo  Studying theeffects of LHON-associated human   mitochondrial ND6 subunit mutations oncomplex I activity and superoxide production using the bacterium   escherichia coli. - 13th EuropeanBioenergetics conference 21 August-26 August 2004, Pisa, Italy. Biochimica et   Biophysica Acta, EBEC 2004 Short Reports.vol. 13, 2004. s. 139.       Rautavuoma,Kati        Rautavuoma,Kati; Takaluoma, Kati; Sormunen, Raija; Myllyharju, Johanna; Kivirikko, Kari& Soininen, Raija    Basement membrane fragility and earlylethality in lysyl hydroxylase-3 null mice. - XIXth Meeting of the Federation   of the European Connective TissueSocieties, Taormina - Giardini Naxos, Italy 9-13 July 2004, Abstract OL1. 2004.       Ylönen,Riikka Mari         Ylönen,Riikka; Kyrönlahti, Tuomo; Sund, M.; Saarela, J.; Vuoristo, Jussi; Ilves, Mika;Lehenkari, Petri; Tuukkanen,   Juha & Pihlajaniemi, Taina Type XIII collagen strongly affects bone formation in transgenic mice. - XIXthMeeting   of the Federation of the EuropeanConnective Tissue Societies, Taormina - Giardini Naxos, Italy, 9-13 July 2004,   Abstract OL2. 2004.     22       Hurskainen,Merja Katariina         Niemelä,Merja; Eklund, Lauri; Hägg, Pasi; Fruttiger, Marcus; Olsen, B. &Pihlajaniemi, Taina  Mice lacking type XV   and XVIII collagens show abnormalities inretinal vessel formation and changes in retinal glial cells. - Faculty of   Medicine Science Day, Faculty of Medicine,Oulu, February 17, 2004, Abstract P-52. 2004.       Pätsi,Jukka        Pätsi,Jukka; Kervinen, Marko; Finel, M. & Hassinen, Ilmo  Mutagenesisof the ND6 subunit of the respiratory chain   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  181  complex I. - Faculty of Medicine ScienceDay, Oulu, February 17, 2004, Abstract P-54. 2004.     6.15. Lääketieteellisen tiedekunnanhallinto     19       Nieminen,Pentti Antero         Virtanen,J. & Nieminen, Pentti  Verkko-opetusta lääketieteellisessäjatkokoulutuksessa. - Peda-forum, 2004, vol. 11,   nro 1, s. 46-48.     6.16. Lääketieteen tekniikan laitos     02       Danilov,Anatoli        Danilov,Anatoli; Tuukkanen, Tuomas; Tuukkanen, Juha & Jämsä, Timo Effect of strain on NiTi surface-optical   reflectivity. - Journal de Physique IV,2004, vol. 115, s. 287-295.       Pulkkinen,Pasi Olavi         Pulkkinen,Pasi; Partanen, Juha; Jalovaara, Pekka & Jämsä Timo  Combinationof bone mineral density and upper   femur geometry improves the prediction ofhip fracture. - Osteoporosis International, 2004, vol. 15, nro 4, s. 274-280.       Reponen,Jarmo Tuomo Sakari         Reponen,Jarmo  Radiology as a part of a comprehensive telemedicine andeHealth network in northern Finland. -   International Journal of Circumpolarhealth, 2004, vol. 63, nro 4, s. 429-435.       Reponen,Jarmo; Marttila, E.; Paajanen, H. & Turula, A.  Extending amultimedia medical record to a regional service   with electronic referral and dischargeletters. - Journal of Telemedicine and Telecare, 2004, vol. 10, nro Suppl. 1,s. 81-  83.       Winblad,Ilkka Urmas         Winblad,Ilkka; Ferguson, A. S. & Martin, B.  eHealth matters in thecircumpolar areas. - International Journal of   Circumpolar Health, 2004, vol. 63, nro 4,s. 303-307.     03       Jämsä,Timo Jaakko         Jämsä,Timo; Parviainen, O.; Salmela, I. & Pulkkinen, Pasi  Assessmentof lower limb cross-sectional geometry using   CT image analysis. - Technology and HealthCare, 2004, vol. 12, nro 2, s. 111-113.       Reponen,Jarmo Tuomo Sakari         Annala,H.; Reponen, Jarmo; Kettunen, A.; Niemi, Antti & Servomaa, A. Quality assurance in workstations of X-ray   departments in Finland. - EuroPACS-MIR 2004in the enlarged Europe. 22nd International Conference, September 16-  18, 2004. Trieste, Italy. Ed. P. Inchingolo& R. Pozzi Mucelli. 2004. s. 229-232.       Reponen,Jarmo  Wired and wireless teleradiology. - Proceedings ofInternational Conference on Biomedical   Engineering, 23-24 October 2003, KaunasUniversity of Technology. 2003. s. 158-159.       Reponen,Jarmo; Marttila, E.; Paajanen, H. & Turula, A.  Extending amultimedia medical record to a regional service   including experiences with electronicreferral and discharge letters. - Conference Proceedings of the 4thInternational   Conference on Successes and Failures inTelehealth, 22-23 July 2004, Brisbane, Australia. 2004. s. 165-168.       Winblad,Ilkka Urmas       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  182    Kestilä,M.; Raiski, S. & Winblad, Ilkka  Attitudes of municipal electedofficials and health care personality to   telemedicine. - Proceedings ofInternational Conference on Biomedical Engineering, 23-24 October 2003, Kaunas   University of Technology. 2003. s. 183-185.     09       Danilov,Anatoli          Danilov,Anatoli; Muhonen, Virpi; Tuukkanen, Juha & Jämsä, Timo Significance of surface stresses for cell   adhesion to NiTi. - European Cells andMaterials, 2004, vol. 7, nro Suppl. 1, s. 5.    http://www.ecmjournal.org/journal/supplements/vol007supp01/pdf/vol007supp01a05.pdf       Jämsä,Timo Jaakko         Jämsä,Timo; Vainionpää, Aki; Korpelainen, Raija; Vihriälä, Erkki; Rinta-Paavola, A.& Leppäluoto, Juhani    Relationship between daily impacts and BMD.- Journal of Bone and Mineral Research, 2004, vol. 19, nro Suppl. 1, s.   S395.       Reponen,Jarmo Tuomo Sakari         Reponen,Jarmo  Mobile teleradiology using wireless tools in a virtualhospital. - EuroPACS-MIR 2004 in the   enlarged Europe. 22nd InternationalConference, September 16-18, 2004. Trieste, Italy. Ed. P. Inchingolo & R.Pozzi   Mucelli. 2004. s. 169.       Vainionpää,Aki        Vainionpää,Aki; Jämsä, Timo; Korpelainen, Raija & Leppäluoto, Juhani  High-impactexercise and bone mineral   density in randomly selected population ofpremenopausal women. - Calcified Tissue International. vol. 74, Springer   2004. s. S42.     10       Winblad,Ilkka Urmas         Kiviaho,K.; Winblad, Ilkka & Reponen, Jarmo  Terveydenhuolloninformaatioteknologian käyttö Oulun   yliopistollisen sairaalanerityisvastuualueella. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja nro1/2004. Oulu,   2004. 92 s.       Kiviaho,K.; Winblad, Ilkka & Reponen, Jarmo  Terveydenhuollontoimintaprosesseja ja asiointia tukevat atk-  sovellukset Suomessa. Kartoitus jakäyttöanalyysi. - Osaavien keskusten verkoston julkaisuja nro 8/2004. Helsinki,  Stakes 2004. 54 s.     11       Reponen,Jarmo Tuomo Sakari         Reponen,Jarmo  Potilaan sähköisen kuvatiedon hyödyntäminen. - SuomenLääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 30-32, s.   2836-2837.     12       Winblad,Ilkka Urmas         Winblad,Ilkka & Heimonen, S.  Laatua laitoksesta - kuntouttavanlyhytaikaishoidon haasteet. - Muistihäiriö- ja   dementiatyön palapeli. Toim. S. Heimonen& S. Tervonen. Helsinki, Alzheimer-keskusliitto/ Edita 2004. s. 73-85.       Winblad,Ilkka & Reponen, Jarmo  Lääkäri ja informaatioteknologia. -Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 24, s.   2522.       Winblad,Ilkka & Reponen, Jarmo  Mikä ihmeen eHealth. - SuomenLääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 49-50, s. 4886.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  183  19       Reponen,Jarmo Tuomo Sakari         Reponen,Jarmo; Winblad, Ilkka & Kiviaho, K.  Terveydenhuolloninformaatioteknologian käyttöönottoa hidastanut   järjestelmien kirjavuus. - Sairaala, 2004,nro 4, s. 10-12.       Winblad,Ilkka Urmas         Winblad,Ilkka & Reponen Jarmo  Telelääketiede ja teleterveydenhuolto. -Systeemityö, 2004, nro 1, s. 23-25.       Winblad,Ilkka & Reponen, Jarmo  Kuinka terveyspalveluita pitäisituottaa. - Helsingin sanomat 21.10.2004.     22       Vainionpää,Aki        Vainionpää,Aki; Korpelainen, Raija.; Vihriälä, Erkki; Rinta-Paavola, A.; Leppäluoto,Juhani & Jämsä, Timo    Liikunnan intensiteetin ja määrän vaikutusluuntiheyteen. - Liikunta & Tiede, 2004, nro 5, s. 56.     6.17. Mikrobiologian laitos     02       Hyypiä,Timo Kaarlo         Berghäll,H.;  Wallen, C.; Hyypiä, Timo & Vainionpää, R.  Role ofcytoskeleton components in Measles virus   replication. - Archives of virology, 2004,vol. 149, nro 5, s. 891-901.       Samuilova,O.; Krogerus, C.; Pöyry, T. & Hyypiä, Timo  Specific interactionbetween human parechovirus   nonstructural 2A protein and viral RNA. -Journal of biological chemistry, 2004, vol. 279, nro 36, s. 37822-37831.       Upla,P.; Marjomäki, V.; Kankaanpää, P.; Ivaska, J.; Hyypiä, Timo; van der Goot, F.G. & Heino, J.  Clustering   induces a lateral redistribution ofalpha2beta1 integrin from membrane rafts to caveolae and subsequent protein   kinase c-dependent internalization. -Molecular biology of the cell, 2004, vol. 15, nro 2, s. 625-636.       Williams,C. H.; Kajander, T.; Hyypiä, Timo; Jackson, T.; Sheppard, D. & Stanway,G.  Integrin alpha[sub]v   beta[sub]6 is an RGD-dependent receptor forcoxsackievirus A9. - Journal of virology, 2004, vol. 78, nro 13, s. 6967-  6973.       Xing,L.; Huhtala, M.; Pietiäinen, V.; Käpylä, J.; Vuorinen, K.; Marjomäki, V.;Heino, J.; Johnson, M. S.; Hyypiä, Timo   & Cheng, R. H.  Structuraland functional analysis of integrin alpha[sub]2 I domain interaction withechovirus 1. -   Journal of biological chemistry, 2004, vol.279, nro 12, s. 11632-11638.       Kauppila,Jaana        Michelow,I.; Olsen, K.; Lozano, J.; Rollins, N.; Duffy, L.; Ziegeler, T.; Kauppila,Jaana; Leinonen, Maija &   McCracken, G.  Epidemiology andclinical characteristics of community-acquired pneumonia in hospitalizedchildren.   - Pediatrics, 2004, vol. 113, nro 4, s.701-707.       Lehtonen,Mari J.        Lehtonen,Mari J.; Rantala, H.; Kreuze, J. F.; Bång, L.; Kuisma, L.; Koski, P.; Virtanen,E.; Vihlman, K. & Valkonen, J.   P. T.  Occurrence and survivalof potato scab pathogens (Streptomyces species) on tuber lesions: quickdiagnosis   based on a PCR-based assay. - PlantPathology, 2004, vol. 53, s. 280-287.       Leinonen,Maija Kaarina         Juven,T.; Mertsola, J.; Waris, M.; Leinonen, Maija & Ruuskanen, O. Clinical response to antibiotic therapy for   community-acquired pneumonia. - Europeanjournal of pediatrics, 2004, vol. 163, nro 3, s. 140-144.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  184    Lankinen,K.; Rintamäki, S.; Syrjänen, R.; Kilpi, T.; Ruutu, P. & Leinonen,Maija  Type-specific enzyme immunoassay   for detection of pneumococcal capsularpolysaccharide antigens in nasopharyngeal specimens. - Journal of   microbiological methods, 2004, vol. 56, nro2, s. 193-199.       Palmu,A. A. I.; Saukkoriipi, P. A.; Lahdenkari, M. I.; Kuisma, L. K.; Mäkelä, P. H.;Kilpi, T. M. & Leinonen, Maija    Does the presence of pneumococcal DNA inmiddle-ear fluid indicate pneumococcal etiology in acute otitis media. -   Journal of infectious diseases, 2004, vol.189, s. 775-784.       Saukkoriipi,A.; Leskelä, K.; Herva, E. & Leinonen, Maija.  Streptococcuspneumoniae in nasopharyngeal secretions   of healthy children: comparison ofreal-time PCR and culture from STGG-transport medium. - Molecular and Cellular   Probes, 2004, vol. 18, nro 3, s. 147-153.       Tammela,P.; Alvesalo, J.; Riihimäki, L.; Airenne, S.; Leinonen, Maija; Hurskainen, P.;Enkvist, K. &  Vuorela, P.    Development and validation of atime-resolved fluorometric immunoassay for screening of antichlamydial activity  using a genus-specific europium-conjugatedantibody. - Analytical Biochemistry, 2004, vol. 333, nro 1, s. 39-48.       Törmakangas,L.; Alakärppä, H.; David, D. B.; Leinonen, Maija & Saikku,Pekka  Telithromycin treatment of chronic   Chlamydia pneumoniae infection in C57BL/6Jmice. - Antimicrobial agents and chemotherapy, 2004, vol. 48, nro 10, s.   3655-3661.       Törmäkangas,L.; Saario, E.; Bem David, D.; Bryskier, A.; Leinonen, Maija & Saikku,Pekka  Treatment of acute   Chlamydia pneumoniae infection withtelithromycin in C57BL/6J mice. - Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2004,   vol. 53, s. 1101-1104.       Vuorela,P.; Leinonen, Maija; Saikku, Pekka; Tammela, P.; Rauhala, J. P.; Wennberge, T.& Vuorela, H.  Natural   products in the process of finding new drugcandidates. - Current medicinal chemistry, 2004, vol. 11, nro 11, s. 1375-  1389.       Saikku,Pekka Auvo Ilmari         Erkkilä,L.; Laitinen, K.; Haasio, K.; Tiirola, T.; Jauhiainen, M.; Lehr, H. A.;Aalto-Setälä, K.; Saikku, Pekka &   Leinonen Maija  Heat shockprotein 60 autoimmunity and early lipid lesions in cholesterol-fed C57BL/6JBommice   during Chlamydia pneumoniae infection. -Atherosclerosis, 2004, vol. 177, nro 2, s. 321-328.       Luostarinen,T.; Lehtinen, M.; Bjørge, T.; Abeler, V.; Hakama, M.; Hallmans, G.; Jellum, E.;Koskela, P.; Lenner, P. et   al.; Saikku, Pekka  Jointeffects of different human papillomaviruses and Chlamydia trachomatisinfections on risk of   squamous cell carcinoma of the cervixuteri. - European journal of cancer, 2004, vol. 40, s. 1058-1065.       Mäntylä,P.; Stenman, M.; Paldanius, M.; Saikku, Pekka; Sorsa, T. & Meurman, J.H.  Chlamydia pneumoniae   together with collagenase-2 (MMP-8) inperiodontal lesions. - Oral diseases, 2004, vol. 10, nro 1, s. 32-35.       Vainio,Olli        Akslen,L. A.; Jacobsen, G. K. & Vainio, Olli  Angiogenesis - recentdevelopments in molecular pathogenesis,   morphological markers, and therapeuticapplications. - APMIS, 2004, vol. 112, s. 399-401.     03       Saikku,Pekka Auvo Ilmari         Saikku,Pekka  Chlamydia and respiratory infections: some recentobservations. - Proceedings. Fifth Meeting of the   European Society for Chlamydia Research,Budapest, Hungary, September 1-4, 2004. Ed. by J. Deák. University of   Szeged 2004. s. 183-187.       Saikku,Pekka  Infections and atherosclerosis - is serology useful. -Atherosclerosis XIII. Proceedings of the 13th   International Atherosclerosis Symposium,Kyoto, Japan, 28 September-2 October 2003. Eds. Y. Matsuzawa et al.   International Congress Series nro 1262.2004. s. 422-425.       Saikku,Pekka  Microbiology and epidemiology of Mycoplasma pneumoniae andChlamydia pneumoniae in normal   and asthmatic subjects. - Respiratoryinfections in allergy and asthma. Ed. by S. L. Johnston & N. G. Papadopoulos.  New York, Marcel Decker 2003. s. 595-609.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  185  12       Leinonen,Maija Kaarina         Koivula,I.; Leinonen, Maija & Nuorti, P.  Pneumokokki. - Mikrobiologiaja infektiosairaudet. Osa 1. Toim. P.   Huovinen et al. Helsinki, Duodecim 2003. s.120-126.       Saikku,Pekka Auvo Ilmari         Saikku,Pekka & Paavonen, J.  Klamydiat. - Mikrobiologia jainfektiosairaudet. Osa 1. Toim. P. Huovinen et al.   Helsinki, Duodecim 2003. s. 278-287.     6.18. Molekyyliendokrinologiantutkimusyksikkö     02       Kaija,Helena Marjatta         Vääräniemi,J.; Halleen, J. M.; Kaarlonen, K.; Ylipahkala, H.; Alatalo, S, L.; Andersson,G.; Kaija, Helena; Vihko,   Pirkko & Väänänen, H. K. Intracellular machinery for matrix degradation in bone-resorbing osteoclasts. -Journal of   Bone and Mineral Research, 2004, vol. 19,nro 9, s. 1432-1440.       Kivinen,Anne        Kivinen,Anne; Patrikainen, Lila; Kurkela, Riitta; Porvari, Katja & Vihko,Pirkko  USF2 is connected to   GAAAATATGATA element and associates withandrogen receptor-dependent transcriptional regulation in   prostate. - Prostate, 2004, vol. 59, s.190-202.       Oduwole,Olayiwola         Oduwole,Olayiwola O.; Li, Y.; Isomaa, Veli V.; Mäntyniemi, Anne; Pulkka, Anitta E.;Soini, Ylermi & Vihko, Pirkko T.     17beta-hydroxysteroid dehydrogenasetype 1 is an independent prognostic marker in breast cancer. - Cancer   Research, 2004, vol. 64, s. 7604-7609.       Soronen,Pia        Soronen,Pia; Laiti, M; Törn, Svea; Härkonen, Päivi; Patrikainen, Lila; Li, Yan; Pulkka,Anita; Kurkela, Riitta; Herrala,   Annakaisa; Kaija, Helena; Isomaa, Veli& Vihko Pirkko  Sex steroid hormone metabolism and prostatecancer. -   Journal of Steroid Biochemistry andMolecular Biology, 2004, vol. 92, s. 281-286.       Vihko,Pirkko Tuulikki         Vihko,Pirkko; Härkönen, Päivi; Soronen, Pia; Törn, Svea; Herrala, Annakaisa; Kurkela,Riitta; Pulkka, Anitta;   Oduwole, Olayiwola & Isomaa,Veli  17beta-hydroxysteroid dehydrogenases - their role inpathophysiology. -   Molecular and Cellular Endocrinology, 2004,vol. 215, s. 83-88.     19       Juntunen,Kari Petri         Juntunen,Kari  D-vitamiinireseprotin rakenne ja toiminta. - Kliinlab, 2004,nro 1, s. 17.       Patrikainen,Lila Osmi Tuulikki         Patrikainen,Lila  Eturauhasen geenitoiminnan säätelystä uutta tietoa. -Kliinlab, 2004, nro 6, s. 125.     6.19. Neurokirurgian klinikka     02       Yrjänä,Sanna Kristiina    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  186       Yrjänä,Sanna; Vaara, T.; Karttunen, Ari; Katisko, Jani & Koivukangas,John  Dynamic MR imaging of brain tumors   in low field using undersampled projectionreconstruction. - Magnetic Resonance Imaging, 2004, vol. 22, s. 799-805.     09       Erola,Tuomo Antero         Erola,Tuomo; Heikkinen, Esa; Haapaniemi, Tarja; Tuominen, Juho & Myllylä,V.  Deep brain stimulation (DBS) in   the treatment of Parkinsons disease:Benefits outweigh side effects and complications. - Acta Neurochirurgica,   Abstracts selected for presentation at the16th Congress of the European Society for Stereotactic and Functional   Neurosurgery (ESSFN), Vienna, June 23-26,2004. Ed. by F. Alesch et al. Acta Neurochirurgica vol. 146, nro 8.   Springer 2004. s. 943.     11       Heikkinen,Esa Raimo         Heikkinen,Esa; Erola, Tuomo; Tuominen, Juho; Juolasmaa, Antero; Haapaniemi, Tarja &Myllylä, Vilho  Parkinsonin   taudin sähköstimulaatiohoito. - Duodecim,2004, vol. 120, s. 789-796.     6.20. Neurologian klinikka     02       Ansakorpi,Hanna        Ansakorpi,Hanna; Korpelainen, Juha T.; Tanskanen, P.; Huikuri, Heikki; Koivula, Antero;Tolonen, U.; Pyhtinen,   Juhani; Myllylä, Vilho & Isojärvi,Jouko  Cardiovascular regulation and hippocampal sclerosis. -Epilepsia, 2004, vol.   45, nro 8, s. 933-939.       Haapaniemi,Tarja Helena         Haapaniemi,Tarja; Sotaniemi, Kyösti; Sintonen, H. & Taimela, E. for the EcoPD StudyGroup  Generic 15D   instrument is valid and feasible formeasuring health related quality of life in Parkinsons disease. - Journal of   Neurology, Neurosurgery & Psychiatry,2004, vol. 75, s. 976-983.       Hillbom,Matti Eero         Andersen,O.; Elovaara, I.; Färkkilä, M.; Hansen, H. J.; Mellgren, S. I.; Myhr, K-M.;Sandberg,-Wollheim, M.;   Soelberg Sørensen, P.; The Nordic SPMSStudy Group; Hillbom, Matti; Reunanen, Mauri; Karttunen, Vesa &   Kärppä, Mikko  Multicentre,randomised, double blind, placebo controlled, phase III study of weekly, lowdose,   subcutaneous interferon beta-1a insecondary progressive multiple sclerosis. - Journal of Neurology, Neurosurgery   & Psychiatry, 2004, vol. 75, s.706-710.       Diener,H-C.; Bogousslavsky, J.; Brass, L. M.; Cimminiello, C.; Csiba, L.; Kaste, M.;Leys, D.; Guiu, J. M. &   Rupprecht, H-J. on behalf of the MATCHinvestigators; Hillbom, Matti  Aspirin and clopidogrel compared with  clopidogrel alone after recent ischaemicstroke or transient ischaemic attack in high-risk patients (MATCH):   randomised, double-blind,placebo-controlled trial. - Lancet, 2004, vol. 364, nro 9431, s. 331-337.       Leone,M. A.; Brathen, G. & Hillbom, Matti  Alcohol and seizures. -Advances in Clinical Neurosiences, 2004, vol.   14, s. 55-79.       TheSPARCL Investigators; Hillbom, Matti  Design and baselinecharacteristics of the Stroke Prevention by   Aggressive Reduction in Cholesterol Levels(SPARCL) study. - Cerebrovascular Diseases, 2003, vol. 16, nro 4, s. 389-  395.       Isojärvi,Jouko Ilkka Tapani         Artama,M.; Isojärvi, Jouko; Raitanen, J. & Auvinen, A.  Birth rateamong patients with epilepsy: a nationwide   population-based cohort study in Finland. -American Journal of Epidemiology, 2004, vol. 159, s. 1057-1063.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  187    Isojärvi,Jouko; Löfgren, Eeva; Juntunen, K. S. T.; Pakarinen, Arto; Päivänsalo, Markku;Rautakorpi, I. &   Tuomivaara, L.  Effect ofepilepsy and antiepileptic drugs on male reproductive health. - Neurology,2004, vol. 62,   nro 2, s. 247-253.       Jansson-Verkasalo,Eira Maria Margaret        Jansson-Verkasalo,Eira; Korpilahti, Pirjo; Jäntti, V.; Valkama, Marita; Vainionpää, Leena; Alku,P.; Suominen,   Kalervo & Näätänen, R. Neurophysiologic correlates of deficient phonological representations andobject naming   in prematurely born children. - ClinicalNeurophysiology, 2004, vol. 115, s. 179-187.       Jansson-Verkasalo,Eira; Valkama, Marita; Vainionpää, Leena; Pääkkö, Eija; Ilkko, Eero &Lehtihalmes, Matti    Language development in very low birthweight preterm children: a follow-up study. - Folia Phoniatrica et   Logopaedica, 2004, vol. 56, s. 108-119.       Kallio,Mika        Kallio,Mika; Suominen, Kalervo; Haapaniemi, Tarja; Sotaniemi, Kyösti; Myllylä, Vilho;Astafiev, Sergei & Tolonen,   Uolevi  Nocturnal cardiac autonomicregulation in Parkinsons disease. - Clinical Autonomic Research, 2004, nro 14,  s. 119-124.       Kärppä,Mikko        Kärppä,Mikko; Mahjneh, Ibrahim; Karttunen, Ari; Tolonen, Uolevi & Majamaa,Kari  Muscle computed   tomography patterns in patients with themitochondrial DNA mutation 3243A>G. - Journal of Neurology, 2004, nro   251, s. 556-563.       Luoma,Katja        Ranua,J. A.;  Luoma, Katja; Peltola, J. T.; Haapala, A-M.; Raitanen, J.;Auvinen, A. & Isojärvi, Jouko    Anticardiolipin and antinuclear antibodiesin epilepsy - a population-based cross-sectional study. - Epilepsy   Research, 2004, nro 58, s. 13-18.       Mahjneh,Ibrahim        Haravuori,H.; Siitonen, H. A.; Mahjneh, Ibrahim; Hackman, P.; Lahti, L.; Somer, H.;Peltonen, L.; Kestilä, M. & Udd,   B.  Linkage to two separate lociina family with a novel distal myopathy phenotype (MPD3). - Neuromuscular   Disorders, 2004, nro 14, s. 183-187.       Mahjneh,Ibrahim; Lamminen, A. E.; Udd, B.; Paetau, A. E.; Hackman, P.; Korhola, O. A.& Somer H. V. K.  Muscle   magnetic resonance imaging shows distinctdiagnostic patterns in Welander and tibial muscular dystrophy. - Acta   Neurologica Scandinavica, 2004, vol. 110,s. 87-93.       Majamaa,Kari Gunnar         Deschauer,M.; Chinnery, P. F.; Schaefer, A. M.; Turnbull, D. M.; Taylor, R. W.; Deschaue,M. R.;  Zierz, S.;   Shanske, S.;  DiMauro, S.; Majamaa,Kari; Wilichowski, K. & Thorburn, D. R.  No association of themitochondrial   DNA A12308G polymorphisms with increasedrisk of stroke in patients with the A3243G mutation. - Journal of   Neurology, Neurosurgery & Psychiatry,2004, vol. 75, s. 1204-1205.       Luoma,P.; Melberg, A.; Rinne, J. O.; Kaukonen, J. A.; Nupponen, N. N.; Chalmers, R.M.; Oldfors, A.; Rautakorpi, I.;   Peltonen, L.; Majamaa, Kari; Somer, H.& Suomalainen, A.  Parkinsonism, premature menopause, andmitochondrial   DNA polymerase gamma mutations: clinicaland molecular genetic study. - Lancet, 2004, vol. 364, nro 9437, s. 875-882.       Moilanen,Jukka S.         Autere,J.; Moilanen, Jukka S.; Finnilä, Saara; Soininen, H.; Mannermaa, A.;Hartikainen, P.; Hallikainen, M. &   Majamaa, Kari  Mitochondrial DNApolymorphisms as risk factors for Parkinsons disease and Parkinsons disease   dementia. - Human Genetics, 2004, vol. 115,s. 29-35.       Mäkikallio,Anne-Mari         Mäkikallio,A. M.; Mäkikallio, Timo; Korpelainen, Juha; Sotaniemi, Kyösti; Huikuri, Heikki& Myllylä, Vilho  Heart   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  188  rate dynamics predict poststroke mortality.- Neurology, 2004, vol. 62, s. 1822-1826.       Remes,Anne M.        Remes,Anne M.; Filppula, Sirpa A.; Rantala, Heikki; Leisti, Jaakko; Ruokonen, Aimo;Sharma, Satyan; Juffer, André   H. & Hiltunen, J. Kalervo Novel mutation of the fumarase gene in a family with autosomal recessivefumarase   deficiency. - Journal of MolecularMedicine, 2004, vol. 82, s. 550-554.       Remes,Anne M.; Finnilä, Saara; Mononen, Helinä; Tuominen, Hannu; Takalo, Reijo;Herva, Riita & Majamaa, Kari    Hereditary dementia with intracerebralhemorrhages and cerebral amyloid angiopathy. - Neurology, 2004, vol. 63, s.   234-240.       Reunanen,Mauri Ilmari         Bonetti,A.; Reunanen, K.; Finnilä, S.; Koivisto, K.; Wikström, J.; Sumelahti, M-L.; Pirttilä,T.; Elovaara, I.; Reunanen,   Mauri et al.  Two-stage study onmultiple sclerosis susceptibility and chromosome 2q33. - Genes and Immunity,   2004, vol. 5, nro 2, s. 142-146.       Filippi,M.; Rovaris, M.; Inglese, M.; Barkhof, F.; De Stefano, N.; Smith, S. &Comi, G. for the ETOMS Study Group;   Reunanen, Mauri & Pyhtinen,Juhani  Interferon beta-1a for brain tissue loss in patients atpresentation with   syndromes suggestive of multiple sclerosis:a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. - Lancet, 2004, vol.   364, nro 9444, s. 1489-1496.       Saari,Anne        Saari,Anne; Tolonen, Uolevi; Pääkkö, Eija; Suominen, Kalervo; Pyhtinen, Juhani;Sotaniemi, Kyösti & Myllylä, Vilho     Cardiovascular autonomic dysfunctioncorrelates with brain MRI lesion load in MS. - Clinical Neurophysiology,   2004, vol. 115, nro 6, s. 1473-1478.       Savola,Olli        Savola,Olli; Niemelä Onni & Hillbom, Matti  Blood alcohol is the bestindicator of hazardous alcohol drinking in   young adults and working-age patients withtrauma. - Alcohol & Alcoholism, 2004, vol. 39, nro 4, s. 340-345.       Savola,Olli; Pyhtinen, Juhani; Leino, Tuomo; Siitonen, S.; Niemelä, O. & Hillbom,Matti  Effects of head and   extracranial injuries on serum proteinS100B levels in trauma patients. - Journal of Trauma, Injury, Infection &Critical   Care, 2004, vol. 56, nro 6, s. 1229-1234.     6.21. Oikeuslääketieteen laitos     02       Huttunen,Pirkko Liisa         Huttunen,Pirkko; Kokko, L. & Ylijukuri, V.  Winter swimming improvesgeneral well-being. - International Journal of   Circumpolar Health, 2004, vol. 63, nro 2,s. 140-144.       Penttilä,H.; Huttunen, Pirkko; von Smitten, K.; Ashammakhi, Nureddin & Waris,Timo  Reinnervation of arterial   grafts by adrenergic nerves occurs in ratsas indicated by increased levels of noradrenaline. - Plastic and   Reconstructive Surgery, 2004, vol. 113, nro7, s. 2057-2060.       Penttilä,H.; Huttunen, Pirkko; von Smitten, K.; Waris, Timo & Ashammakhi,Nureddin  Noradrenaline levels rise   significantly in rat arterial grafts at 6hours postoperatively, and take 48 hours to come down. - Microsurgery, 2004,   vol. 24, nro 2, s. 139-142.       Kortelainen,Marja-Leena         Kortelainen,Marja-Leena & Huttunen, Pirkko  Expression of estrogen receptorsin the coronary arteries of young   and premenopausal women in relation tocentral obesity. - International Journal of Obesity, 2004, vol. 28, s. 623-627.     03     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  189    Hirvonen,Jorma Ilmari         Hirvonen,Jorma & Kortelainen, Marja-Leena  Naturlig død. - Retsmedicin -nordisk laerebog. Red. J. Thomsen.   Copenhagen, FADLs 2004. s. 186-192.     04       Hirvonen,Jorma Ilmari         Hirvonen,Jorma  Kälte. - Handbuch gerichtliche Medizin. Hrsg. B. Brinkmann& B. Madea. Berlin, Springer 2004. s.   875-889.     6.22. Patologian laitos     02       Herva,Riitta Liisa Orvokki       Vanharanta,S.; Buchta, M.; McWhinney, S.; Virta, S.; Peczkowska, M.; Morrison, C.;Lehtonen, R.; Januszewicz, A.;   Järvinen, H. et al.; Herva,Riitta  Early onset renal cell carcinoma as novel extra-paraganglialcomponent of SDHB-  associated heritable paraganglioma. -American Journal of Human Genetics, 2004, vol. 74, s. 153-159.       Hirvikoski,Pasi        Kallio,J. P.; Hirvikoski, Pasi; Helin, H.; Luukkaala, T.; Tammela, T. L. J.;Kellokumpu-Lehtinen, P. & Martikainen, P.   M.  Renal cell carcinoma MIB-1,Bax and BCL-2 expression and prognosis. - Journal of Urology, 2004, vol. 172,s.   2158-2161.       Jussila,Tommi        Jussila,Tommi; Kauppila, S.; Bode, Michaela; Tapanainen, Juha; Risteli, Juha; Risteli,Leila; Kauppila, Antti &   Stenbäck, Frej  Synthesis andmaturation of type I and type III collagens in endometrial adenocarcinoma. -European   Journal of Obstetrics & Gynecology andReproductive Biology, 2004, vol. 115, s. 66-74.       Karihtala,Peeter        Karihtala,Peeter; Kinnula, Vuokko L. & Soini, Ylermi  Antioxidativeresponse for nitric oxide production in breast   carcinoma. - Oncology Reports, 2004, vol.12, s. 755-759.       Kokkonen,Tuomo        Kokkonen,Tuomo S.; Augustin, Merja T.; Mäkinen, Johanna M.; Kokkonen, Jorma &Karttunen, Tuomo J.  High   endothelial venules of the lymph nodesexpress Fas ligand. - Journal of Histochemistry & Cytochemistry, 2004, vol.  52, nro 5, s. 693-699.       Laitakari,Jaakko        Laitakari,Jaakko; Näyhä, Veera & Stenbäck, Frej  Size, shape, structure,and direction of angiogenesis in laryngeal   tumour development. - Journal of ClinicalPathology, 2004, vol. 57, nro 4, s. 394-401.       Lappi-Blanco,Elisa        Lappi-Blanco,Elisa; Kaarteenaho-Wiik, Riitta; Salo, Sirpa; Sormunen, Raija; Määttä, Marko;Autio-Harmainen,   Helena; Soini, Ylermi & Pääkkö,Paavo  Laminin-5 gamma2 chain in cryptogenic organizing pneumoniaand   idiopathic pulmonary fibrosis. - AmericanJournal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2004, vol. 169, nro 1, s.   27-33.    http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/reprint/200210-1234OCv1.pdf       Liakka,Annikki        Säynäjäkangas,O.; Maiche, G. & Liakka, Annikki  Multiple progressive pulmonaryleiomyomatous metastases   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  190  treated with Tamoxifen. A case report witha review of the literature. - Acta Oncologica, 2004, vol. 43, nro 1, s.113-114.       Määttä,Marko        Määttä,Marko; Liakka, Annikki; Salo, Sirpa; Tasanen, Kaisa; Bruckner-Tuderman, L.& Autio-Harmainen, Helena    Differential expression of basementmembrane components in lymphatic tissues. - Journal of Histochemistry and   Cytochemistry, 2004, vol. 52, nro 8, s.1073-1081.       Määttä,Marko; Salo, Sirpa, Tasanen, Kaisa; Soini, Ylermi; Liakka, Annikki;Bruckner-Tuderman, L. & Autio-  Harmainen, Helena  Distributionof basement membrane anchoring molecules in normal and transformed   endometrium: Altered expression of laminingamma2 chain and collagen type XVII in endometrial adenocarcinomas. -   Journal of Molecular Histology, 2004, vol.35, nro 8-9, s. 715-722.       Nikki,Marko        Toro,I.; Nikki, Marko; Glumoff, Tuomo; Lehto, V. P. & Djinovic Carugo,K.  Crystallization and phasing of focal   adhesion protein 52 from Gallus gallus. -Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography, 2004, vol. 60,   nro 3, s. 539-541.       Paavonen,Timo Kalevi         Bhowmik,A. C.; Oksala, N. K.; Auriko, J. P.; Paavonen, Timo; Mustonen, H. &Paimela, H.  Structural signaling   regulates inflammation-induced enhancedrestitution and increased Mib-1 and Bax-indexes after superficial injury in   isolated guinea pig gastric mucosa. -Digestive Diseases and Sciences, 2004, vol. 49, nro 9, s. 1526-1530.       Bhowmik,A.; Oksala, N.; Roivainen, R.; Koistinaho, J.; Paavonen, Timo; Halme, T.;Mustonen, H. & Paimela, H.    Regulation of restitution after superficialinjury in isolated guinea pig gastric mucosa. - APMIS, 2004, vol. 112, nro 4-  5, s. 225-232.       Mota,A.; Arias, M.; Taskinen, E. I.; Paavonen, Timo; Brault, Y.; Legendre, C.;Claesson, K.; Castagneto, M.;   Campistol, J. M. et al. for the RapamuneMaintenance Regimen Trial  Sirolimus-based therapy following early   cyclosporine withdrawal providessignificantly improved renal histology and function at 3 years. - AmericanJournal   of Transplantation, 2004, vol. 4, nro 6, s.953-961.       Tynninen,O.; Carpen, O.; Jääskeläinen, J.; Paavonen, Timo & Paetau, A. Ezrin expression in tissue microarray of   primary and recurrent gliomas. -Neuropathology and Applied Neurobiology, 2004, vol. 30, nro 5, s. 472-477.       Palovuori,Riitta        Palovuori,Riitta; Myrsky, Essi & Eskelinen, Sinikka  Membrane potentialand endocytic activity control   disintegration of cell-cell adhesion andcell fusion in vinculin-injected MDBK cells. - Journal of Cellular Physiology,   2004, vol. 200, s. 417-427.       Pääkkö,Paavo Kalervo         Kinnula,V. L.; Pääkkö, Paavo & Soini, Ylermi  Antioxidant enzymes andredox regulating thiol proteins in   malignancies of human lung (Minireview). -FEBS Letters, 2004, vol. 569, s. 1-6.       Pääkkö,Paavo & Lappi-Blanco, Elisa  Angiogenesis and apoptosis in usualinterstitial pneumonia and cryptogenic   organizing pneumonia. - PathologyInternational, 2004, vol. 54, s. S481-S484.       Soini,Matti Jouko Ylermi         Soini,Ylermi  Claudins 2,3,4 and 5 in Pagets disease and breastcarcinoma. - Human Pathology, 2004, vol. 35, s. 1531-  1536.       Soini,Ylermi; Karihtala, Peeter; Mäntyniemi, Anne; Turunen, Nina; Pääkkö, Paavo &Kinnula, V.  Glutamate-L-  cysteine ligase in breast carcinomas. -Histopathology, 2004, vol. 44, s. 129-135.       Tiainen,J.; Soini, Ylermi; Törmälä, P.; Waris, Timo & Ashammakhi,Nureddin  Self-reinforced   polylactide/polyglycolide 80/20 screws takemore than 1,5 years to resorb in rabbit cranial bone. - Journal of   Biomedical Materials Research. Part B:Applied Biomaterials, 2004, vol. 70, nro 1, s. 49-55.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  191       Sormunen,Raija Tuulikki         Kinnula,V.; Torkkeli, T.; Kristo, P.; Sormunen, Raija; Soini, Ylermi; Pääkkö, Paavo;Ollikainen, T.; Kahlos, Katriina;   Hirvonen, A. & Knuuttila,S.  Ultrastructural and chromosomal studies on manganese superoxidedismutase in   malignant mesothelioma. - American journalof respiratory cell and molecular biology, 2004, vol. 31, s. 147-153.       Utriainen,Aino; Sormunen, Raija; Kettunen, Mikko; Carvalhaes, L. S.; Sajanti, Esko;Eklund, Lauri; Kauppinen,   Risto; Kitten, G. T. & Pihlajaniemi,Taina  Structurally altered basement membranes and hydrocephalus ina type   XVIII collagen deficient mouse line. -Human Molecular Genetics, 2004, vol. 13, s. 2089-2099.       Turunen,Niina        Turunen,Niina; Karihtala, Peeter; Mäntyniemi, Anne; Sormunen, Raija; Holmgren, A.;Kinnula, V. L. & Soini, Ylermi    Thioredoxin is associated withproliferation, p53 expression and negative estrogen and progesterone receptorstatus   in breast carcinoma. - APMIS, 2004, vol.112, s. 123-132.     03       Herva,Riitta Liisa Orvokki       Launonen,V.; Kiuru, M.; Herva, Riitta & Aaltonen, L. A.  Hereditaryleiomyomatosis and renal cell cancer (HLRCC). -   Metabolic and molecular basis ofinherited disease. McGraw-Hill 2004. s. 1-9.    http://genetics.accessmedicine.com/       Merino,M. J.; Eccles, D. M.; Linehan, W. M.; Algaba, F.; Zbar, B.; Kovacs, G.;Kleihues, P.; Geurts van Kessel, A.;   Kiuru, M.; Launonen, V.; Herva, Riitta etal.  Familial renal cell carcinoma. - Pathology and genetics oftumors of the   urinary system and male genital organs. WHOClassification of tumors. Ed. by J. N. Eble et al. Lyon, IARC 2004. s. 15-  22.     09       Herva,Riitta Liisa Orvokki       Herva,Riitta; Hirvikoski, Pasi & Tekay, Aydin  Loss of proximalconvoluted tubules is a frequent finding in Twin-to-  Twin transfusion syndrome (TTTS). - IAPBrisbane 10.-15.10.2004. Pathology International. 2004. s. A119-120.       Hollanti,Kirsi        Hollanti,Kirsi-Maria; Myrsky, Essi; Knuuti, Riikka; Palovuori, Riitta & Eskelinen,Sinikka  Behaviour of GFP-vinculin   in MDBK cells. - FEBS Special Meeting onCytoskeletal Dynamics: From Cell Biology to Development and Disease,   June 12-16, 2004, Biomedicum, Helsinki. Ed.by O. Carpen; P. Lappalainen & A. Tienhaara. 2004. s. 47.       Hörkkö,Tuomo        Hörkkö,Tuomo; Klintrup, K.;Mäkelä, Jyrki; Karttunen, Tuomo J. & Mäkinen, Markus J. Budding growth pattern at   invasive margin, beta-catenin expressionand prognosis in colorectal cancer. - European Association for Cancer   Research 18th Meeting. 2004. s. 342.       Mäki,Hanna        Mäki,Hanna; Rahikkala, Mira & Eskelinen, Sinikka  Shuttling of actinand cadherin in MDCK cells after activation   and inactivation of src kinase. - FEBSSpecial Meeting on Cytoskeletal Dynamics: From Cell Biology to Development   and Disease,  June 12-16, 2004,Biomedicum Helsinki, Finland. Ed. by O. Carpen; P. Lappalainen & A.Tienhaara.   2004. s. 65.       Soini,Matti Jouko Ylermi         Soini,Ylermi  Clauding in breast tumors. - Pathology International.Abstracts of the XXV Congress of the   International Academy of Pathology, 10-15October 2004. vol. 54, 2004. s. A43.       Soini,Ylermi; Kallio, J. P.; Hirvikoski, Pasi; Kellokumpu-Lehtinen, P.; Tammela,Teuvo L. J.; Martikainen, P. M. &   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  192  Kinnula, Vuokko L.  Antioxidantenzymes in renal cell carcinoma. - Free Radical Biology&Medicine. SFRBMs11th   Annual Meeting November 17-21, 2004. FreeRadical Biology&Medicine vol. 37, 2004. s. S175.       Soini,Ylermi; Kallio, J. P.; Hirvikoski, Pasi; Kellokumpu-Lehtinen, P.; Tammela,Teuvo L. J.; Martikainen, P. M. &   Kinnula, Vuokko L.  Antioxidantenzymes in renal cell carcinoma. - Pathology International. Abstracts of theXXV   Congress of the International Academy ofPathology, 10-15 October 2004. vol. 54, 2004. s. A136.       Stenbäck,Frej Gustav         Stenbäck,Frej; Näyhä, Veera & Mäkinen, Markus  UV-induced skin tumorangiogenesis is strain-specific and related   to tumor induction. - Toxicology andApplied Pharmacology. ICTX-2004 vol. 197, nro 3. 2004. s. 202.     12       Karttunen,Tuomo Juhani         Karttunen,Tuomo  Ohutsuolikoepalan sudenkuoppia keliakian diagnostiikassa. -Suomen Gastroenterologian   yhdistyksen jatko- jatäydennyskoulutuspäivät 9.-10.9.2004. 2004. s. 1-2.     22       Apaja-Sarkkinen,Meeri Aulikki         Apaja-Sarkkinen,Meeri  Paksuneulabiopsioiden histologinen informaatio. - PohjolanLääkäripäivät 17.-20.2.2004.   2004. s. 80-81.       Pääkkö,Paavo Kalervo         Pääkkö,Paavo  Keuhkoahtaumatauti patologin silmin tänään. -Luentotiivistelmät. Keuhkovammatauti, II   valtakunnallinen koulutuspäivä, 3.2.2004,Caribia, Turku. 2004. s. 1-2.       Pääkkö,Paavo  Keuhkosyövänhistologia. - Keuhkosyövän operatiivinen hoito.Kuopion yliopistosairaalan Sydän-ja   rintaelinkirurginen Osasto sekä SuomenThoraxkirurgiyhdistys, Kuopio, 2.-3.12.2004. 200. s. 1.     6.23. Perinnöllisyyslääketieteen klinikka     02       Huusko,Pia        Huusko,Pia; Juo, S-H. H.; Gilladers, E.; Sarantaus, L. Kainu, T.; Vahteristo, P.;Allinen, Minna; Jones, M.; Rapakko,   Katrin et al.; Leisti, Jaakko; Blanco,Guillermo; Winqvist, Robert  Genome-wide scanning for linkage inFinnish   breast cancer families. - European Journalof Human Genetics, 2004, vol. 12, nro 2, s. 98-104.       Ignatius,Jaakko Pentti         Paetau,R.; Saraneva, J.; Salonen, O.; Valanne, L. & Ignatius, Jaakko Electromagnetic function of polymicrogyric   cortex in congenital bilateral perisylviansyndrome. - Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 2004, vol.   75, s. 717-722.       Peippo,M.; Tengström, C.; Arvio, M.; Valanne, L.; Oksanen, V.; Kaakkola, S. &Ignatius, Jaakko  De novo   paracentric inversion 14q13q24.1 in apatient with severe involuntary movements, epilepsy, oligodontia and   dysmorphic features. - Genetic Counseling,2004, vol. 15, nro 3, s. 341-346.       Karppinen,Sanna-Maria         Karppinen,Sanna-Maria; Heikkinen, Katri; Rapakko, Katrin & Winqvist,Robert  Mutation screening of the BARD1   gene: evidence for involvement of theCys557Ser allele in hereditary susceptibility to breast cancer. - Journal of   Medical Genetics, 2004, vol. 41, nro 9, s.e114 (1-5).       Lundan,Tuija   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  193       Lundan,Tuija; Volin, L.; Elonen, E.; Autio, K. & Knuutila, S.  Clinicaland practical value of metaphase fluorescence   in situ hybridization in follow-up afterallogeneic stem cell transplantation in chronic myeloid leukemia. -   Haematologica, 2004, vol. 89, nro 2, s.247-249.       Löppönen,Tuija        Hanein,S.; Perrault, I.; Gerber, S.; Tanguy, G.; Barbet, F.; Ducroq, D.; Calvas, P.;Dollfus, H.; Hamel, C. et al.;   Löppönen, Tuija  Lebercongenital amaurosis: Comprehensive survey of the genetic heterogeneity,refinement of the   clinical definition, and genotype-phenotypecorrelations as a strategy for molecular diagnosis. - Human Mutation,   2004, vol. 23, s. 306-317.       Löppönen,Tuija; Körkkö, Jarmo; Lundan, Tuija; Seppänen, Ulpu; Ignatius, Jaakko &Kääriäinen, H.  Childhood-  Onset osteoarthritis, tall stature, andsensorineural hearing loss associated with Arg75-Cys mutation in procollagen   type II gene (COL2A1). - Arthritis Care& Research, 2004, vol. 51, nro 6, s. 925-932.       Mannermaa,Arto        Tuhkanen,H.; Anttila, M.; Kosma, V.-M.; Puolakka, J.; Juhola, M.; Heinonen, S. &Mannermaa, Arto  Marked allelic   imbalance on chromosome 5q31 does notexplain alpha-catenin expression in epithelial ovarian cancer. - Gynecologic   Oncology, 2004, vol. 94, s. 416-421.       Rapakko,Katrin        Rapakko,Katrin; Kokkonen, Hannaleena & Leisti, Jaakko  UBE3A genemutations in Finnish Angelman syndrome   patients detected by conformation sensitivegel electrophoresis. - American Journal of Medical Genetics, 2004, vol.   126A, s. 248-252.       Winqvist,Karl Gunnar Robert         Lakhani,S. R.; Manek, S.; Penault-Llorca, F.; Flanagan, A.; Arnout, L.; Merrett, S.;McGuffog, L.; Steele, D.; Devilee,   P. et al.; Winqvist, Robert Pathology of ovarian cancer in BRCA1 and BRCA2 carriers. - Clinical CancerResearch,   2004, vol. 10, s. 2473-2481.     09       Ignatius,Jaakko Pentti         Ignatius,Jaakko; Valanne, L.; Rantala, H. & Pääkkö, E.  Blindness, mentalretardation, epilepsy, microchephaly and   occipital non-progressive white matterlesion in two brothers. - 11th Manchester Birth Defects Conference,   Cahncellos Conference Centre, 9th-12th November2004, Manchester, UK. 2004.       Zankl,A.; Neumann, L.; Ignatius, Jaakko, et al.  Mutations in theC-propeptide of COL2A1 cause platyspondylic   lethal skeletal dysplasia, Torrance type. -ASHG 54th Annual Meeting, Toronto, Onatrio, Canada, October 26-30,   2004. 2004. s. 455.       Kantojärvi,Katri        Kantojärvi,Katri; Väisänen, Marja-Leena & Ignatius, Jaakko  Spectrum ofmutations in the CLCN1 gene in Finnish   myotonia congenita patients. - The AmericanSocieyt of Human Genetics, 54th Annual Meeting, Toronto, Ontario,   Canada, October 26-30- 2004. 2004. s. 489.       Karppinen,Sanna-Maria         Karppinen,Sanna-Maria; Heikkinen, Katri; Rapakko, Katrin & Winqvist,Robert  Mutation analysis of the BARD1   gene in Finnish families with hereditarysusceptibility to breast and/or ovarian cancer. - American Association for   Cancer Research, Orlando, FL, USA,27.-31.3.2004, Abstract 1319. 2004.       Karppinen,Sanna-Maria; Heikkinen, Katri; Rapakko, Katrin & Winqvist,Robert  Mutation analysis of the BARD1   gene in Finnish families with hereditarysusceptibility to breast and/or ovarian cancer. - Cancer Genetics & Tumor   suppressor genes, Cold Spring Harbor, NY,USA; 18.-22.8.2004, Abstract 97. 2004. s. 97.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  194    Karppinen,Sanna-Maria; Heikkinen, Katri; Rapakko, Katrin & Winqvist,Robert  Mutation screening of the BARD1   gene: evidence of involvement of theCyss557Ser allele in hereditary susceptibility to breast cancer. - American   Society of Microbiological Conference - DNARepair and Mutagenesis: From Molecular Structure to Biological   Consequences, 14-20.11.2004, Abstract 232.2004.       Mannermaa,Arto        Hartikainen,J.; Dunning, A.; et al. Mannermaa, Arto  Genome-wide for linkagedisequilibrium based association with   breast cancer in an eastern Finnishpopulation. - ASHG 54th Annual Meeting, Abstracts, Toronto, Ontario, Canada,   October 26-30, 2004. 2004. s. 112.       Mannermaa,Arto; Tuhkanen, H.; Anttila, M. et al.  Frequent genetic alterationsin both stromal and epithelial   compartments of human epithelial ovariancancer. - ASHG 54th Annual Meeting, Abstracts, Toronto, Ontario,   Canada, October 26-30, 2004. 2004. s. 116.       Pylkäs(os. Heikkinen), Katri Mari Johanna         Heikkinen,Katri; et al. Allinen, Minna; Karppinen, Sanna-Mari, Rapakko, Katrin; et al.Winqvist, Robert    Involvement of three Finnish ATM foundermutations in breast cancer susceptibility. - ASHG 54th Annual Meeting,   Abstracts, Toronto, Ontario, Kanada,October 26-30, 2004. 2004. s. 95.       Heikkinen,Katri; Karppinen, Sanna-Maria; Soini, Y.; Mäkinen, M. & Winqvist,Robert  Mutation screening of   MRE11 complex genes: Indication of RAD50involvement in breast and ovarian cancer susceptibility. - American   Association for  Cancer ResearchMeeting - Radiation Biology and Cancer: From Molecular Responses to the Clinic,  Dana Point, CA, USA, 18.-22.2.2004,Abstract 51. 2004.       Heikkinen,Katri; Karppinen, Sanna-Maria; Soini, Y.; Mäkinen, M. & Winqvist,Robert  Mutation screening of   MRE11 complex genes: Indication of RAD50involvement in breast and ovarian cancer susceptibility. - American   Association for Cancer Research, Orlando,FL, USA, 27.-31.3.2004: Abstract 2911. 2004.       Heikkinen,Katri; Tommiska, J.; Syrjäkoski, K.; Kere, J.; Allinen, Minna; Karppinen,Sanna-Maria; Rapakko, Katrin;   Holli, K.; Kallioniemi, O.; Nevanlinna, H.& Winqvist, Robert  Three Finnish ATM founder mutations areassociated   with increased breast cancer risk. -American Society of Microbiology Conference - DNA Repair and Mutagenesis:   From Molecular Structure to BiologicalConsequences, 14-20.11.2004, Abstract 233. 2004. s. 121.       Rapakko,Katrin        Rapakko,Katrin; Heikkinen, Katri; Karppinen, Sanna-Maria & Winqvist,Robert  Screening for mutations in BRCA2   BRC repeats and RAD51 in breast and ovariancancer families. - American Association for Cancer Research Orlando,   FL, USA, 27.-31.3.2004, Abstract 1318.2004.       Rapakko,Katrin; Karppinen, Sanna-Maria; Heikkinen, Katri & Winqvist,Robert  Evaluation of RAD51 alterations   and BRCA2 BRC variants in herediatrysusceptibility to breast and ovarian cancer. - ASHG 54th, Abstracts, Toronto,   Onatrio, Canada, October 26-30, 2004. 2004.s. 114.       Vierimaa,Outi        Vierimaa,Outi; Villablanca, A.; Alimov, A.; Kretschmer, S.; Larsson, C.; Sarvanko, P.;Väisänen, M.; Eloranta, Eija;   Ruokonen, A.; Ebeling, Tapani; Leisti,Jaakko & Salmela, Pasi  Genetic causes of primary hyperparathyroidism  (PHPT) in Northern Finland. - Journal ofInternal Medicine. vol. 255, 2004. s. 719.       Väisänen,Marja-Leena         Väisänen,Marja-Leena; Ylönen, S.; Mannermaa, A.; et al. Körkkö, Jarmo & Ignatius,Jaakko  Mutations of the   PTPN11 gene among Finnish Noonan syndromepatients. - The American Society of Human Genetics, 54th Annual   Meeting, Abstracts, Toronto, Ontario,Kanada, October 26-30, 2004. 2004. s. 482.     12       Ignatius,Jaakko Pentti         Ignatius,Jaakko  Antiikin ajan perinnöllisyyslääketiedettä. - Antiikinlääketieteen perintö. Toim. A. Larsen. Helsinki,   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  195  Yliopistopaino 2004. s. 280-303.       Ignatius,Jaakko  Granit, Ragnar (1900-1991) fysiologian professori, Nobelinpalkinnon saaja. - Suomen   Kansallisbiografia 3. Helsinki, SKS 2004.s. 266-269.       Ignatius,Jaakko  Homén, Ernst Alexander (1851-1926) patologisen anatomian professori,bakteriologian ja   neurologian uranuurtaja, valtioneuvos. -Suomen Kansallisbiografia 4. Helsinki, SKS 2004. s. 69-70.       Ignatius,Jaakko  Ragnar Granit (1900 - 1991), professor fyziologij, laureamNobelevskoi premij. - Sto zametshatelnyh   finnov: kaleidoskop biografij. Ed. by T.Vihavainen. Studia Biographica nro 5. Hämeenlinna, SKS 2004. s. 166-171.     19       Winqvist,Karl Gunnar Robert         Winqvist,Robert & Mustonen, Aki  Perinnöllinen alttius rintasyöpään:Geenit ja perinnöllisyysneuvona. - News,   Suomen Rintasyöpäryhmä, 2004, nro 2, s.13-15.     22       Karppinen,Sanna-Maria         Karppinen,Sanna-Maria; Heikkinen, Katri; Rapakko, Katrin & Winqvist,Robert  Mutation analysis of the BARD1   gene in Finnish families with hereditarysusceptibility to breast and/or ovarian cancer. - Oulun yliopiston LTK -   Faculty of Medicine Day, Helmikuu, 2004.2004.       Pylkäs(os. Heikkinen), Katri Mari Johanna         Heikkinen,Katri; Karppinen, Sanna-Maria; Soini, Y.; Mäkinen, M. & Winqvist,Robert  Mutation screening of   MRE11 complex genes: indication of RAD50involvement in breast and ovarian cancer susceptibility. - Oulun   yliopiston LTK - Faculty of Medicine Day,Helmikuu, 2004. 2004.       Rapakko,Katrin        Rapakko,Katrin; Heikkinen, Katri; Karppinen, Sanna-Maria & Winqvist,Robert  Screening for mutations in BRCA2   BRC repeats and RAD51 in breast and ovariancancer families. - Oulun yliopiston LTK - Faculty of Medicine Day,   Helmikuu 2004. 2004.     6.24. Psykiatrian klinikka     02       Herva,Anne        Herva,Anne; Jokelainen, Jari; Pouta, Anneli; Veijola, Juha; Timonen, Markku;Karvonen, Juha T. & Joukamaa, Matti     Age at menarche and depression at theage of 31 years. Findings from the Northern Finland 1966 birth cohort study.   - Journal of Psychosomatic Research, 2004,vol. 57, s. 359-362.       Ilomäki,Risto        Ilomäki,Risto; Hakko, Helinä; Timonen, Markku; Lappalainen, J.; Mäkikyrö, Taru &Räsänen, Pirkko  Temporal   relationship between the age of onset ofphobic disorders and development of substance dependence in adolescent   psychiatric patients. - Drug and AlcoholDependence, 2004, vol. 75, s. 327-330.       Isohanni,Matti Kalervo         Isohanni,Matti; Isohanni, Irene; Koponen, Hannu; Koskinen, Johanna; Laine, Pekka;Lauronen, Erika; Miettunen,   Jouko; Mäki, Pirjo; Riala, Kaisa; Räsänen,Sami; Saari, Kaisa; Tienari, Pekka; Veijola, Juha & Murray, G.    Developmental precursors of psychosis. -Current Psychiatry Reports, 2004, vol. 6, s. 168-175.       Isohanni,Matti; Murray, G.; Jokelainen, Jari; Croudace, T. & Jones, P.B.  Persistence of developmental markers in   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  196  childhood and adolescence and risk forschizophrenic psychoses in adult life. A 34-year follow-up of the Northern   Finland 1966 birth cohort. - SchizophreniaResearch, 2004, vol. 71, s. 213-225.       Kantojärvi,Liisa        Kantojärvi,Liisa; Veijola, Juha; Läksy, Kristian; Jokelainen, Jari; Herva, Anne; Karvonen,Juha T.; Kokkonen, Pirkko;   Järvelin, Marjo-Riitta & Joukamaa,Matti  Comparison of hospital-treated personality disorders andpersonality   disorders in a general population sample. -Nordic Journal of Psychiatry, 2004, vol. 58, nro 5, s. 357-362.       Karvonen,Juha T.        Karvonen,Juha T.; Veijola, Juha; Jokelainen, Jari; Läksy, Kristian; Järvelin,Marjo-Riitta & Joukamaa, Matti    Somatization disorder in young adultpopulation. - General Hospital Psychiatry, 2004, vol. 26, s. 9-12.       Koponen,Hannu          Koponen,Hannu; Rantakallio, Paula; Veijola, Juha; Jones, P.; Jokelainen, Jari &Isohanni, Matti  Childhood central   nervous system infections and risk forschizophrenia. - European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience,   2004, vol. 254, s. 9-13.       Lauronen,Erika        Lauronen,Erika; Veijola, Juha; Isohanni, Irene; Jones, P. B.; Nieminen, Pentti &Isohanni, Matti  Links between   creativity and mental disorder. -Psychiatry, 2004, vol. 67, nro 1, s. 81-98.       Lepola,Ulla Marjatta         Allgulander,C.; Mangano, R.; Zhang, J.; Dahl, A. A.; Lepola, Ulla; Sjödin, I. &Emilien, G. (SAD 388 Study Group)    Efficacy of Venlafaxine ER in patients withsocial anxiety disorder: a double-blind, placebo-controlled, parallel-group   comparison with paroxetine. - HumanPsychopharmacology: Clinical and Experimental, 2004, vol. 19, s. 387-396.       Lepola,Ulla; Bergtholdt, B.; St. Lambert, J.; Davy, K. L. & Ruggiero,L.  Controlled-release paroxetine in the   treatment of patients with social anxietydisorder. - Journal of Clinical Psychiatry, 2004, vol. 65, nro 2, s. 222-229.       Lepola,Ulla; Wade, A. & Andersen H. F.  Do equivalenet doses ofescitalopram and citalopram have similar   efficacy? A pooled analysis of two positiveplacebo-controlled studies in major depressive disorder. - International   Clinical Psychopharmacology, 2004, vol. 19,s. 149-155.       Lindeman,Sari          Hämäläinen,J.; Isometsä, E.; Laukkala, T.; Kaprio, J.; Poikolainen, K.; Heikkinen, M.;Lindeman, Sari & Aro, H.  Use   of health services for major depressiveepisode in Finland. - Journal of Affective Disorders, 2004, vol. 79, s. 105-112.       Linjakumpu,Tarja        Linjakumpu,Tarja; Hartikainen S.; Klaukka, T.; Koponen, Hannu; Hakko, Helinä; Viilo,Kaisa; Haapea, M.; Kivelä, S-  L. & Isoaho, R.  Sedativedrug use in the home-dwelling elderly. - Annals of Pharmacotherapy, 2004, vol.38, s. 2017-  2022.       Marttunen,Mauri        Haapasalo-Pesu,K-M.; Vuola, T.; Lahelma, L. & Marttunen, Mauri  Mirtazapine inthe treatment of adolescents with   major depression: an open-label,multicenter pilot study. - Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology,   2004, vol. 14, nro 2, s. 175-184.       Miettunen,Jouko Antero         Miettunen,Jouko; Kantojärvi, Liisa; Ekelund, J.; Veijola, Juha; Karvonen, Juha T.;Peltonen, L.; Järvelin, Marjo-  Riitta; Freimer, N.; Lichtermann, D. &Joukamaa, Matti  Large population cohort provides normative data for  investigation of temperament. - ActaPsychiatrica Scandinavica, 2004, vol. 110, s. 150-157.       Mäki,Pirjo   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  197       Mäki,Pirjo; Veijola, Juha; Rantakallio, Paula; Jokelainen, Jari; Jones, P. B. &Isohanni, Matti  Schizophrenia in the   offspring of antenatally depressed mothers:a 31-year follow-up of the Northern Finland 1966 birth cohort. -   Schizophrenia Research, 2004, vol. 66, s.79-81.       Mäkikyrö,Taru        Mäkikyro,Taru; Hakko, Helinä; Timonen, Markku; Lappalainen, J.; Ilomäki, Risto;Marttunen, Mauri; Läksy, Kristian   & Räsänen, Pirkko  Smokingand suicidality among adolescent psychiatric patients. - Journal of AdolescentHealth,   2004, vol. 34, s. 250-253.       Riala,Kaisa        Riala,Kaisa; Hakko, Helinä; Isohanni, Matti; Järvelin, Marjo-Riitta & Räsänen,Pirkko  Teenage smoking and   substance use as predictors of severealcohol problems in late adolescence and in young adulthood. - Journal of   Adolescent Health, 2004, vol. 35, s.245-254.       Saari,Kaisa        McGrath,J.; Saari, Kaisa; Hakko, Helinä; Jokelainen, Jari; Jones, Peter; Järvelin,Marjo-Riitta; Chant, D. & Isohanni,   Matti  Vitamin D supplementationduring the first year of life and risk of schizophrenia: a Finnish birth cohortstudy. -   Schizophrenia Research, 2004, vol.67, s. 237-245.       Saari,Kaisa; Jokelainen, Jari; Veijola, Juha; Koponen, Hannu; Jones, P. B.;Savolainen, Markku; Järvelin, Marjo-  Riitta; Laurén, L.; Isohanni, Matti &Lindeman, Sari  Serum lipids in schizophrenia and other functionalpsychoses: a   general population northern Finland 1966birth cohort survey. - Acta Psychiatrica Scandinavica, 2004, vol. 110, s. 279-  285.       Saari,Kaisa; Koponen, Hannu; Laitinen, Jaana; Jokelainen, Jari; Laurén, L.; Isohanni,Matti & Lindeman, Sari    Hyperlipidemia in persons usingantipsychotic medication: a general population-based birth cohort study. -Journal   of Clinical Psychiatry, 2004, vol. 65, nro4, s. 547-550.       Saari,Kaisa; Lindeman, Sari; Koponen, Hannu; Jokelainen, Jari & Isohanni, Matti Higher serum triglyceride levels in   early-onset schizophrenia. - AmericanJournal of Psychiatry, 2004, vol. 161, s. 176.       Siira,Virva        Siira,Virva; Wahlberg, Karl-Erik; Miettunen, Jouko; Läksy, Kristian & Tienari,Pekka  Psychometric deviance   measured by MMPI in adoptees at high riskfor schizophrenia and their adoptive controls. - Journal of Personality   Assessment, 2004, vol. 83, s. 14-21.       Tienari,Pekka        Tienari,Pekka; Wynne, L. C.; Sorri, A.; Lahti, Ilpo; Läksy, Kristian; Moring, Juha;Naarala, Mikko; Nieminen, Pentti   & Wahlberg, Karl-Erik Genotype-environment interaction in schizophrenia-spectrum disorder. Long-termfollow-up   study of Finnish adoptees. - BritishJournal of Psychiatry, 2004, vol. 184, s. 216-222.       Tuohimäki,Carita        Tuohimäki,Carita; Kaltiala-Heino, R.; Korkeila, J.; Tuori, T.; Lehtinen, V. &Joukamaa, Matti  Deprivation of liberty in   Finnish psychiatric inpatients. -International Journal of Law and Psychiatry, 2004, vol. 27, s. 193-205.       Wahlberg,Karl-Erik Hilding         Kuulasmaa,A.; Wahlberg, Karl-Erik & Kuusimäki, Marja-Leena Videoconferencing in family therapy: a review. -   Journal of Telemedicine and Telecare, 2004,vol. 10, s. 125-129.       Metsänen,M.; Wahlberg, Karl-Erik; Saarento, Outi; Tarvainen, T.; Miettunen, Jouko;Koistinen, P.; Läksy, Kristian   & Tienari, Pekka  Earlypresence of thought disorders as a prospective sign of mental disorder. -Psychiatry   Research, 2004, vol. 125, s. 193-203.       Wahlberg,Karl-Erik; Wynne, L. C.; Hakko, Helinä; Läksy, Kristian; Moring, Juha;Miettunen, Jouko & Tienari, Pekka   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  198    Interaction of genetic risk andadoptive parent communication deviance: longitudinal prediction of adoptee   psychiatric disorders. - PsychologicalMedicine, 2004, vol. 34, s. 1531-1541.       Veijola,Juha        Veijola,Juha; Mäki, Pirjo; Joukamaa, Matti; Läärä, Esa; Hakko, Helinä & Isohanni,Matti  Parental separation at birth   and depression in adulthood: a long-termfollow-up of the Finnish Christmas Seal Home Children. - Psychological   Medicine, 2004, vol. 34, s. 357-362.       Viilo,Kaisa        Lantto,I.; Viilo, Kaisa; Hakko, Helinä; Särkioja, Terttu; Meyer-Rochow, V. Benno;Räsänen, Pirkko & Timonen,   Markku  Survival time after lasthospitalization among suicide victims in Northern Finland. - PsychiatricServices,   2004, vol. 55, nro 7, s. 821-823.       Partonen,T.; Haukka, J.; Viilo, Kaisa; Hakko, Helinä; Pirkola, S.; Isometsä, E.;Lönnqvist, J.; Särkioja, Terttu;   Väisänen, Erkki & Räsänen,Pirkko  Cyclic time patterns of death from suicide in NorthernFinland. - Journal of   Affective Disorders, 2004, vol. 78, nro 1,s. 11-19.       Väisänen,Leena Marjatta         Maijala,H.; Paavilainen, E.; Väisänen, Leena & Åsted-Kurki, P. Caregivers experiences of interaction with families   expecting a fetally impaired child. -Journal of Clinical Nursing, 2004, vol. 13, s. 376-385.     09       Isohanni,Matti Kalervo         Isohanni,Matti; Moilanen, Kristiina; Jokelainen, J.; Jones, P. B.; Myhrman, A.;Rantakallio, P. & Veijola, Juha    Unwantedness of pregnancy and risk ofschizophrenia in child. The effect of gender, family history of psychosis and   age at onset. - Schizophrenia Research.vol. 67/S1, 2004. s. 43.       Tanskanen,P.; Isohanni, Matti; Veijola, Juha; Piippo, U.; Haapea, Marianne; Miettunen,Jouko; Järvelin, M-R.;   Pyhtinen, J.; Jones, P. B. & Bullmore,E.  Hippocampus and amygdala volumes in psychoses in the NorthernFinland   1966 birth cohort. - SchizophreniaResearch; abstracts of XIIth Winter Workshop, 2004, vol. 67/S1, s. 101.       Jokelainen,Jari Johannes         Croudace,T. J.; Jones, P. B.; Murray, G.; Jokelainen, Jari & Isohanni,Matti  Childhood motor milestones and teacher   ratings of performance in physicaleducation(PE): prospective associations among two distal markers of motor   development in the Northern Finland 1966birth cohort. - Schizophrenia Research. vol. 67, 2004. s. Suppl. 1.       Koponen,Hannu        Koponen,Hannu  Novel antidepressive treatments and mechanisms. - ISAM 2004,6th annula medical-scientific   conference. 2004. s. 37.       Koponen,Hannu; Saari, Kaisa; Lindeman Sari & Isohanni, Matti Hyperlipidemia in persons using antipsychotic   medication. - Schizophrenia Research, XIIthWinter workshop abstratcs. vol. 67/S1, 2004. s. 187-188.       KOponen,Hannu; Saari, Kaisa; Lindeman, Sari; Savolainen, M. & Isohanni,Matti  Increased lipid levels and   antipsychotic medication. - Syllabus &Proceedings Summary, APA 157th Annual Meeting 2004, New York. 2004. s.   78.       Koponen,Hannu; Saari, Kaisa; Viilo, Kaisa; Isohanni, Matti & Lindeman,Sari  Metabolic disorders and   schizophrenia. - 4th InternationalConference on Early Psychoses, 28.9.-1.10.2004 Vancuver, Canada. Schizophrenia   Research. vol. 70, 2004. s. 9-10.       Lauronen,Erika        Lauronen,Erika; Veijola, Juha; Miettunen, Jouko; Jones, P. B.; KOskinen, Johanna;Alaräisänen, Antti, Karhu, M.;   Järvelin, M-R. & Isohanni,Matti  Outcome and its predictors in schizophrenia before 35 yearsof age within the   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  199  Northern Finland 1966 birth cohort. -Schizophrenia Research, Abstratcs of the XIIth biennial winter workshop on   schizophrenia. vol. 67/S1, 2004. s. 198.       Lepola,Ulla Marjatta         Wade,A; Lepola, Ulla; Andersen HF.  Are equivalent doses of escitalopramand citalopram equally effective in   major depressive disorder. - Abstracts fromthe XXIV CINP congress, Paris, 20-24.6.2004. International Journal of   Neuropsychopharmacology. vol. 7, nro Suppl1. 2004. s. 349-350.       Saari,Kaisa        McGrath,J. J.; Saari, Kaisa; Hakko, Helinä; Jokelainen, Jari; Jones, P. B.; Järvelin,M-R.; Chant, D. C. & Isohanni,   Matti  Vitamin D supplementationduring the first year of life and risk of schizophrenia: a Finnish birth-cohortstudy.   - Schizophrenia Research. vol. 67/S1, 2004.s. 16.     11       Isohanni,Matti Kalervo         Isohanni,Matti; Miettunen, Jouko & Koponen, Hannu  Mikä ohjaa lääkärinkliinistä toimintaa ja päätöksentekoa. -   Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 13,s. 1415-1417.       Koponen,Hannu        Koponen,Hannu & Hietala, J.  Psykoosilääkkeen valinnankliinis-farmakologiset perusteet. - Suomen Lääkärilehti,   2004, vol. 59, s. 3400-3402.       Koponen,Hannu & Lepola, Ulla  Lume psykiatrisissa lääketutkimuksissa. -Tabu, 2004, nro 5, s. 12-15.       Lindeman,Sari        Lindeman,Sari  Persoonallisuushäiriöitä voidaan hoitaa - sisäiset skeemat janiiden korjaaminen. - Duodecim, 2004,   vol. 120, s. 2889-2896.       Linjakumpu,Tarja        Hartikainen,S. & Linjakumpu, Tarja  Iäkkäiden lääkehoidon salakareja. -Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, s. 169-171.       Linjakumpu,Tarja  Iäkkäiden monilääkitys yleistyy. Pääkirjoitus. - Duodecim,2004, vol. 120, nro 4, s. 377-378.       Linjakumpu,Tarja; Hartikainen, S.; Klaukka, T.; Koponen, Hannu; Hakko, Helinä; Viilo,Kaisa; Haapea, M.; Kivelä, S-  L. & Isoaho, R.  Iäkkäidenlääkitys on usein vahvasti sedatiivista. - Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59,s. 4852-4854.       Marttunen,Mauri          Isometsä,E.; Lindfors, O.; Luutonen, S.; Mattila, M.; Marttunen, Mauri; Pirkola, S.;Salminen, J. & Seppälä, I.    Depressio. Käypä hoito -suositus. -Duodecim, 2004, vol. 120, s. 744-764.       Pelkonen,M. & Marttunen, Mauri  Itsetuhoisten nuorten hoitomuodot. -Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 9, s.   893-898.       Mäkikyrö,Taru        Mäkikyrö,Taru; Hakko, Helinä; Ilomäki, Risto; Läksy, Kristian; Räsänen, Pirkko; Timonen,Markku; Lappalainen, J. &   Marttunen, Mauri  Tupakointi jaitsetuhoisuus nuorilla psykiatriseen hoitoon tulleilla potilailla. - Duodecim,2004,   vol. 120, s. 2219-2220.       Räsänen,Sami Juha         Räsänen,Sami; Hakko, Helinä; Viilo, Kaisa; Meyer-Rochow, V. Benno & Moring,Juha  Psykiatristen   pitkäaikaispotilaiden ylikuolleisuus -haaste somaattiselle hoidolle. - Duodecim, 2004, vol. 120, nro 2, s. 179-180.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  200       Syrjäpalo,Kyllikki         Syrjäpalo,Kyllikki; Vuokila-Oikkonen, Päivi & Kuusimäki, Marja-Leena Kokemuksia telepsykiatrisesta yhteistyöstä   Pohjois-Suomessa. - Suomen Lääkärilehti,2004, vol. 59, nro 8, s. 799-803.     12       Koponen,Hannu        Koponen,Hannu  Lääkehoidon kognitiiviset haittavaikutukset. -Geropsykologia. Vanhenemisen ja vanhuuden   psykologia. Toim. T. Raitanen et al.Porvoo, WSOY 2004. s. 354-361.       Lepola,Ulla Marjatta         Lepola,Ulla & Emilien G.  Paniikkihäiriö. - Lääkärin käsikirja. 7. uud.p. Toim. I. Kunnamo et al. Helsinki, Duodecim   2004. s. 1157-1162.       Marttunen,Mauri        Aalto-Setälä,T. & Marttunen, Mauri  Substance use disorders (SUD) amongyouth: prevalence, course and   comorbidity. - Psychiatria Fennica 2003.vol. 34.  2004. s. 107-117.       Charpentier,P.; Marttunen, Mauri; Fadjukov, S. & Huttunen, A.  CBT foradolescent eating disorder patients:   literature review and a report of an opentrial of group CBT for adolescent outpatients with eating disorders. -   Psychiatria Fennica 2003. vol. 34. 2004. s. 80-98.       Isometsä,E.; Lindfors, O.; Pirkola, S.; Seppälä, I.; Salminen, J. K.; Luutonen, S.;Marttunen, Mauri; Mattila, M. &   Jäättelä, A.  National Finnishcurrent care guidelines for the treatment of depression - an overview. -Psychiatria   Fennica 2003. vol. 34.  2004. s.181-196.       Marttunen,Mauri; Haarasilta, L.; Aalto-Setälä, T. & Pelkonen M. Adolescent major depression: course, comorbidity   and treatment. - Psychiatria Fennica 2003.vol. 34.  2004. s. 33-49.       Ostamo,A.; Marttunen, Mauri; Suominen, K. & Lönnqvist, J.  Attemptedsuicides among adolescents and young   adults in Helsinki. - Psychiatria Fennica2003. vol. 34.  2004. s. 131-147.       Tienari,Pekka        Tienari,Pekka  Mielenterveys ja genetiikka. - Mielenterveys uusiutuvana voimavarana.Toim. M. Valkonen-  Korhonen & K. Lehtonen & T.Tuovinen. Helsinki, Yliopistopaino 2003. s. 44-52.       Wahlberg,Karl-Erik Hilding         Wahlberg,Karl-Erik  Perhe ja vuorovaikutusnäkökulma lapsen käyttäytymiseen. -Erityiskasvatus   varhaislapsuudessa. Toim. P. Pihlaja &R. Viitala. Helsinki, WSOY 2004. s. 79-96.     19       Lepola,Ulla Marjatta         Lepola,Ulla  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnostiikasta jatunnistamisesta. - Therapia, 2004, nro 3, s. 9-17.     22       Lepola,Ulla Marjatta         Lepola,Ulla  Ahdistushäiriöiden käypä hoito. - Pohjolan Lääkäripäivät,Oulu, 17.-20.2.2004, luentolyhennelmät. 2004.   s. 38-39.       Lepola,Ulla; Loft, H. & Reines, E. H.  Escitalopram is efficacious andwell tolerated in the treatment of depression in   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  201  primary care. - Valtakunnallisetlääkäripäivät 4.-8.1.2004 Helsinki, luentolyhennelmät. 2004. s. 267.     6.25. Radiologian klinikka     02       Alanen,Johanna        Alanen,Johanna; Keski-Nisula, L.; Blanco-Sequeiros, Roberto & Tervonen,Osmo  Cost comparison analysis of low-  field (0.23T) MRI- and CT-guided bonebiopsies. - European Radiology, 2004, vol. 14, s. 123-128.       Autio,Reijo        Autio,Reijo; Karppinen, Jaro; Kurunlahti, Mauno; Haapea, M.; Vanharanta, Heikki &Tervonen, Osmo  Effect of   periradicular methylprednisolone onspontaneous resorption of intervertebral disc herniations. - Spine, 2004, vol.29,   nro 15, s. 1601-1607.       Ilkko,Eero        Ilkko,Eero; Suomi, Kari; Karttunen, Ari & Tervonen, Osmo Computer-assisted diagnosis by temporal subtraction in   postoperative brain tumor patients: afeasibility study. - Academic Radiology, 2004, vol. 11, s. 887-893.       Isokangas,Juha-Matti         Isokangas,Juha-Matti & Perälä, Jukka  Endovascular embolization ofspontaneous retroperitoneal hemorrhage   secondary to anticoagulant treatment. -Cardiovascular and Interventional Radiology, 2004, vol. 27, s. 607-611.       Jartti,Pekka        Jartti,Pekka; Karttunen, Ari; Jartti, Airi; Ukkola, V.; Sajanti, J. & Pyhtinen,Juhani  Factors related to acute   hydrocephalus after subarachnoidhemorrhage. - Acta Radiologica, 2004, vol. 45, nro 3, s. 333-339.       Kiviniemi,Vesa        Kiviniemi,Vesa; Kantola, Juha-Heikki; Jauhiainen, J. & Tervonen, Osmo Comparison of methods for detecting   nondeterministic BOLD fluctuation in fMRI.- Magnetic Resonance Imaging, 2004, vol. 22, s. 197-203.       Kurunlahti,Mauno        Kurunlahti,Mauno; Karppinen, Jaro; Haapea, M.; Niinimäki, Jaakko; Autio, Reijo;Vanharanta, Heikki; Suramo, Ilkka   & Tervonen, Osmo  Three-yearfollow-up of lumbar artery occlusion with magnetic resonance angiography in   patients with sciatica: associationsbetween occlusion and patient-reported symptoms. - Spine, 2004, vol. 29, nro16,   s. 1804-1808.       Mäkiranta,Minna        Mäkiranta,Minna; Ruohonen, Jyrki; Suominen, Kalervo; Sonkajärvi, Eila; Salomäki, Timo;Kiviniemi, Vesa;   Seppänen, Tapio; Alahuhta, Seppo; Jäntti,Ville & Tervonen, Osmo  BOLD-contrast functional MRI signalchanges   related to intermittent rhythmic delta activity in EEG during voluntary hyperventilation - simultaneous EEG andfMRI   study. - NeuroImage, 2004, vol. 22, s.222-231.       Nieminen,Miika        Kurkijärvi,J. E.; Nissi, M. J.; Kiviranta, I.; Jurvelin, J. S. & Nieminen,Miika  Delayed gadolinium-enhanced MRI of   cartilage (dGEMRIC) and T2 characteristicsof human knee articular cartilage: topographical variation and   relationships to mechanical properties. -Magnetic Resonance in Medicine, 2004, vol. 52, s. 41-46.       Nieminen,Miika; Menezes, N. M.; Williams, A. & Burstein, D.  T2 ofarticular cartilage in the presence of Gd-DTPA2-  . - Magnetic Resonance in Medicine, 2004,vol. 51, s. 1147-1152.       Nieminen,Miika; Töyräs, J.; Laasanen, M. S.; Silvennoinen, J.; Helminen, H. J. &Jurvelin, J. S.  Prediction of   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  202  biomechanical properties of articularcartilage with quantitative magnetic resonance imaging. - Journal of   Biomechanics, 2004, vol. 37, s. 321-328.       Nissi,M. J.; Töyräs, J.; Laasanen, M. S.; Rieppo, J.; Saarakkala, S.; Lappalainen,R.; Jurvelin, J. S. & Nieminen, Miika    Proteoglycan and collagen sensitive MRIevaluation of normal and degenerated articular cartilage. - Journal of   Orthopaedic Research, 2004, vol. 22, s.557-564.       Palosaari,Kari        Palosaari,Kari; Vuotila, J.; Takalo, Reijo; Jartti, Airi; Niemelä, Raija; Haapea, M.;Soini, I.; Tervonen, Osmo & Hakala,   Markku  Contrast-enhanceddynamic and static MRI correlates with quantitative 99Tcm-labelled nanocolloid   scintigraphy. Study of early rheumatoidarthritis patients. - Rheumatology, 2004, vol. 43, nro 11, s. 1364-1373.       Pelkonen,Outi        Pelkonen,Outi; Tikkakoski, Tapani; Luotonen, Jukka & Sotaniemi Kyösti Pulsatile tinnitus as a symptom of   cervicocephalic arterial dissection. -Journal of Laryngology & Otology, 2004, vol. 118, s. 193-198.       Pelkonen,Outi; Tikkakoski, Tapani; Pyhtinen, Juhani & Sotaniemi, K. Cerebral CT and MRI findings in   cervicocephalic artery dissection. - ActaRadiologica, 2004, vol. 45, nro 3, s. 259-265.       Pihlajamaa,Kai        Pihlajamaa,Kai; Bode, Michaela; Puumalainen, T.; Lehtimäki, A.; Marjelund, S. &Tikkakoski, Tapani  Pneumothorax   and the value of chest radiography afterultrasound-guided thoracocentesis. - Acta Radiologica, 2004, vol. 45, s. 828-  832.       Päivänsalo,Markku Johannes         Päivänsalo,Markku; Pelkonen, Outi; Rajala, Ulla; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka &Suramo, Ilkka  Diabetic   retinopathy: sonographically measuredhemodynamic alterations in ocular, carotid, and vertebral arteries. - Acta   Radiologica, 2004, vol. 45, s. 404-410.       Tikkakoski,Tapani Antero         Marjelund,S.; Tikkakoski, Tapani; Tuisku, S. & Räisänen, S.  Magneticresonance imaging findings and outcome in   severe tick-borne encephalitis. Report offour cases and review of the literature. - Acta Radiologica, 2004, vol. 45, s.   88-94.     11       Bode,Michaela         Bode,Michaela K.; Tikkakoski, Tapani & Tuisku, S.  Genitaaliherpeksenaiheuttama vakava aivotulehdus   aikaisemmin terveellä miehellä. - SuomenLääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 7, s. 651-654.       Bode,Michaela; Isokangas, Juha-Matti; Tikkakoski, Tapani; Tuisku, S.; Vähämäki, L.;Kumpulainen, Timo &   Siniluoto, Topi  Spinaalinenduraalinen valtimo-laskimofisteli parapareesin harvinaisena syynä. - Duodecim,2004,   vol. 120, s. 1091-1096.       Lähde,Seppo Tapani         Lähde,Seppo  Keuhkosyövän seulonta pieniannoksisellatietokonetomografialla. - Duodecim, 2004, vol. 120, s. 647-  648.       Nevala,Terhi        Nevala,Terhi & Perälä, Jukka  Massiivisen keuhkoembolian katetrihajotusja paikallinen liuotushoito. - Duodecim,   2004, vol. 120, s. 2568-2573.       Reinikainen,Heli   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  203       Reinikainen,Heli; Rissanen, Tarja & Pääkkö, Eija  Rintasyövän diagnostiikka.- Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59,   nro 13, s. 1373-1378.       Tikkakoski,Tapani Antero         Bäck,M. & Tikkakoski, Tapani  Retinoitunut kulmahammas. - SuomenHammaslääkärilehti, 2004, vol. 11, nro 7, s. 412-  414.       Marjelund,S.; Tikkakoski, Tapani; Tuisku, S.; Jääskeläinen, A.; Vaheri, A. &Vapalahti, O.  Puutiaisaivokuume   Suomessa. - Duodecim, 2004, vol. 120, s.1555-1562.     19       Leisti,Eeva-Liisa         Leisti,Eeva-Liisa  Pään ja selän kuvantamislöydökset NF1-potilailla. -Yksityislääkäri, 2004, nro 1, s. 38-42.     6.26. Silmätautien klinikka     02       Airaksinen,Pentti Juhani         Fechtner,R. D.; Airaksinen, P. Juhani; Getson, A. J.; Lines, C. R.; Adamsons, I. A.;COSOPT versus XALATAN   Study Groups  Efficacy andtolerability of the dorzolamide 2%/timolol 0.5% combination (COSOPT) versus   latanoprost 0.005% (XALATAN) in thetreatment of ocular hypertension or glaucoma: results from two randomized   clinical trials. - Acta OphthalmologicaScandinavica, 2004, vol. 82, nro 1, s. 42-48.       Tuulonen,Anja Elisa         Anderson,D. R.; Drance, S. M.; Schulzer, M. & Collaborative Normal-Tension GlaucomaStudy Group; Tuulonen,   Anja; Airaksinen, P. Juhani Factors that predict the benefit of lowering intraocular pressure in normaltension   glaucoma. - American Journal ofOphthalmology, 2003, vol. 136, nro 5, s. 820-829.       Hagman,J.; Hyytinen, P. & Tuulonen, Anja  Pilot experiment using anetwork camera in ophthalmic teleconsultation.   - Acta Ophthalmologica Scandinavica, 2004,vol. 82, nro 3, s. 311-312.       Tuulonen,Anja  Is more always better. - Acta Ophthalmologica Scandinavica,2004, vol. 82, nro 4, s. 377-379.     03       Tuulonen,Anja Elisa         Coleman, A.; Friedman, D.; Gandolfi, S.; Singh, K. & Tuulonen, Anja Levels of evidence of diagnostic studies. -   International Glaucoma Review, 2004, vol.5, nro 3, s. 427.       Coleman,A.; Friedman, D.; Gandolfi, S.; Singh, K. & Tuulonen, Anja Relevance of sensitivity and specificity. -   International Glaucoma Review, 2004, vol.5, nro 3, s. 452.     09       Airaksinen,Pentti Juhani         Airaksinen,P. Juhani & Barton, K.  Tube shunts in the treatment ofcomplicated glaucomas. - 7th Congress of the   European Glaucoma Society, May 30 - June 4,2004, Florence, Italy. Final Programme and Abstracts. 2004. s. 165.       Airaksinen,P. Juhani & Niessen, A.  Retinal nerve fiber layer imaging andinterpretation. - 7th Congress of the   European Glaucoma Society, May 30 - June 4,2004, Florence, Italy. Final Programme and Abstracts. 2004. s. 162.       Jonas,J. B. & Airaksinen, P. Juhani  Role of optic disc photographs inglaucoma management. - 7th Congress of the   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  204  European Glaucoma Society, May 30 - June 4,2004, Florence, Italy. Final Programme and Abstracts. 2004. s. 168.       Länsman,Satu        Länsman,Satu; Pääkkö, P.; Ryhänen, Jorma; Hirvelä, H.; Kellomäki, M.; Ellä, V.;Törmälä, Pekka;  Waris, Timo &   Ashammakhi, Nureddin  Newbioabsorbable scleral bucling implants: histological evaluation in rabbits. -   Biomaterials & Tissue Engineering, 5thAnnual Seminar of Tissue Engineering and Medical, Dental and Veterinary   Biomaterial Research Group (BGR), Helsinki,Finland, June 1st, 2004. 2004. s. 1.       Tuulonen,Anja Elisa         Tuulonen,Anja  Clinical trials - What we still do not know. - 7th Congress ofthe European Glaucoma Society, May   30 - June 4, 2004, Florence, Italy. FinalProgramme and Abstracts. 2004. s. 62.       Tuulonen,Anja  Randomized controlled trials - How to apply the results inevery-day practice. - XXXVI Nordic   Congress of Ophthalmology, 16-20 June 2004,Malmö, Sweden. Acta Ophthalmologica Scandinavica. 2004. s. 341.       Tuulonen,Anja & Heijl, A.  Outcomes of glaucoma treatment. - 7th Congressof the European Glaucoma Society,   May 30 - June 4, 2004, Florence, Italy.Final Programme and Abstracts. 2004. s. 166.       Tuulonen,Anja; Salminen, H. & Perkola, M.  System dynamics model for eyehealth care in Finland. - XXXVI Nordic   Congress of Ophthalmology, 16-20 June 2004,Malmö, Sweden. Acta Ophthalmologica Scandinavica. 2004. s. 363.     11       Hautala,Nina Maria         Hautala,Nina; Määttä, M. & Harju, Terttu  Uveiitti rifabutiinihoidonkomplikaationa. - Suomen Lääkärilehti, 2004, vol.   59, nro 33, s. 2925-2927.     19       Tuulonen,Anja Elisa         Hoidonsaatavuus ja jonojenhallinta -työryhmä; Tuulonen, Anja  Kansallinenprojekti terveydenhuollon   tulevaisuuden turvaamiseksi. Hoidonsaatavuus ja jonojen hallinta. - Sosiaali- ja terveysministeriön   työryhmämuistioita nro 2003:33. Helsinki,2004. 193 s.       Tuulonen,Anja  Voisiko sen nähdä näinkin? Näkökulmia lääkärin rooliinjohtajana ja terveyspalvelujärjestelmän   osana. - Erikoislääkäri, 2004, vol. 14, nro6, s. 243-245.     6.27. Sisätautien klinikka     02       Ebeling,Marcus Lauri Tapani        Ebeling,Tapani; Vierimaa, Outi; Kytölä, S.; Leisti, Jaakko & Salmela,Pasi  Effect of multiple endocrine neoplasia   Type 1 (MEN1) gene mutations on prematuremortality in familial MEN1 syndrome with founder mutations. - Journal   of Clinical Endocrinology & Metabolism,2004, vol. 89, s. 3392-3396.       Villablanca,A.; Calender, A.; Forsberg, L.; Höög, A.; Cheng, J-D.; Petillo, D.; Bauters,C.; Kahnoski, K.; Ebeling,   Tapani; Salmela, Pasi et al. Germline and de novo mutations in the HRPT2 tumour suppressor gene in familial   isolated hyperparathyroidism (FIHP). -Journal of Medical Genetics, 2004, vol. 41, s. e32.    http://www.jmedgenet.com/cgi/content/full/41/3/e32       Hakala,Markku Sakari         Calin,A.; Dijkmans, B.; Emery, P.; Hakala, Markku; Kalden, J.; Leirisalo-Repo, M.;Mola, E. M.; Salvarani, C.;   Sanmarti, R. et al.  Outcomes ofa multicentre randomised clinical trial of etanercept to treat ankylosingspondylitis. -   Annals of the Rheumatic Diseases, 2004,vol. 63, s. 1594-1600.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  205       Haapasaari,J.; Kautiainen, H.; Isomäki, H. & Hakala, Markku  Etanerceptdoes not essentially increase the total   costs of the treatment of refractory juvenileidiopathic arthritis. - Journal of Rheumatology, 2004, vol. 31, s. 2286-2289.       Korpela,M.; Laasonen, L.; Hannonen, P.; Kautiainen, H.; Leirisalo-Repo, M.; Hakala,Markku; Paimela, L. Blåfield,   H.; Puolakka, K.; Möttönen, T. &FIN-RACo Trial Group. Finnish Group in Oulu: Karjalainen, Anna Retardation of   joint damage in patients with earlyrheumatoid arthritis by initial aggressive treatment with disease-modifying   antirheumatic drugs: Five-year experiencefrom the FIN-RACo study. - Arthritis & Rheumatism, 2004, vol. 50, s. 2072-  2081.       Kvien,T.; Gaston, J.; et al for the EULAR study. Finnish Group in Oulu: Hakala,Markku  Three month treatment of   reactive arthritis with azithromycin: aEULAR double blind, placebo controlled study. - Annals of Rheumatic Disease,   2004, vol. 63, s. 1113-1119.       Laivoranta-Nyman,S.; Möttönen, T.; Hermann, R.; Tuokko, J.; Luukkainen, R.; Hakala, Markku;Hannonen, P.;   Korpela, M.; Yli-Kerttula, U. et al.; theFIN-RACo Trial Group. Finnish Group in Oulu: Karjalainen, Anna HLA-DR-  DQ haplotypes and genotypes in Finnishpatients with rheumatoid arthritis. - Annals of the Rheumatic Disease,   2004, vol. 63, s. 1406-1412.       Puolakka,K.; Kautiainen, H.; Möttönen, T.; Hannonen, P.; Korpela, M.; Julkunen, H.;Luukkainen, R.; Vuori, K.;   Paimela, L.et al.; Hakala, Markku for theFIN-RACo Trial Group. Finnish Group in Oulu: Karjalainen, Anna Impact of   initial aggressive drug treatment with acombination of disease-modifying antirheumatic drugs on the development   of work disability in early rheumatoidarthritis. - Arthritis & Rheumatism, 2004, vol. 50, s. 55-62.       Hannuksela,Minna-Liisa         Hannuksela,Minna; Rämet, Maria; Nissinen, Antti; Liisanatti, Marja & Savolainen,Markku  Effects of ethanol on   lipids and atherosclerosis. -Pathophysiology, 2004, vol. 10, s. 93-103.       Harju,Terttu        Harju,Terttu; Kaarteenaho-Wiik, Riitta; Sirviö, Raija; Pääkkö, Paavo; Crapo, J. D.;Oury, T. D.; Soini, Ylermi &   Kinnula, V.  Manganesesuperoxide dismutase is increased in the airways of smokers lungs. - EuropeanRespiratory   Journal, 2004, vol. 24, s. 765-771.       Sävykoski,T.; Harju, Terttu; Paldanius, M.; Kuituinen, H.; Bloigu, A.; Wahlström, E.;Rytilä, P.; Kinnula, Vuokko;   Saikku, Pekka & Leinonen,Maija  Chlamydia pneumoniae infection and inflammation in adultswith asthma. -   Respiration, 2004, vol. 71, s. 120-125.       Hautala,Arto J.        Hautala,Arto; Mäkikallio, Timo; Kiviniemi, A.; Laukkanen, Raija; Nissilä, S.; Huikuri,Heikki & Tulppo, Mikko  Heart   rate dynamics after controlled trainingfollowed by a home-based exercise program. - European Journal of Applied   Physiology, 2004, vol. 92, s. 289-297.       Kiviniemi,A.; Hautala, Arto; Seppänen, T.; Mäkikallio, Timo; Huikuri, Heikki &Tulppo, Mikko  Saturation of high-  frequency oscillations of R-R intervals inhealthy subjects and patients after acute myocardial infarction during   ambulatory conditions. - American Journalof Physiology. Heart and circulatory Physiology, 2004, vol. 287, s. H1921-  H1927.       Huikuri,Heikki        Huikuri,Heikki  Prediction of sudden cardiac death after myocardialinfarction. - Cardiology Review, 2004, vol. 21, s.   30-33.       Huikuri,Heikki; Tapanainen, Jari & Mäkikallio, Timo  Reply to Brainnatriuretic peptide as a predictor of sudden   cardiac death in patients with myocardialinfarction. - Journal of the American College of Cardiology, JACC, 2004,   vol. 44, nro 7, s. 1529.       Laitio,T.; Huikuri, Heikki; Mäkikallio, Timo; Jalonen, J.; Kentala, E.; Helenius, H.;Pullisaar, O.; Hartiala, J. &   Scheinin, H.  Breakdown offractal heart rate dynamics predicts prolonged postoperative myocardialischemia. -   Anesthesia and Analgesia, 2004, vol. 98, s.1239-1244.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  206    Tulppo,M. & Huikuri, Heikki  Origin and significance of heart ratevariability. - Journal of American College of   Cardiology, JACC, 2004, vol. 43, s.2278-2280.       Virtanen,R.; Jula, A.; Huikuri, Heikki; Kuusela, T.; Helenius, H.; Ylitalo, A.;Voipio-Pulkki, L-M.; Kauma, Heikki;   Kesäniemi, Antero & Airaksinen,J.  Increased pulse pressure is associated with reduced baroreflexsensitivity. -   Journal of Human Hypertension, 2004, vol.18, s. 247-252.       Junttila,Matti Juhani         Junttila,Juhani; Raatikainen, Pekka; Karjalainen, J.; Kauma, Heikki; Kesäniemi, Antero& Huikuri, Heikki  Prevalence   and prognosis of subjects with Brugada-typeECG pattern in a young and middle-aged Finnish population. -   European Heart Journal, 2004, vol. 25, s.874-878.       Kaarteenaho-Wiik,Riitta        Kaarteenaho-Wiik,Riitta & Kinnula, V. L.  Distribution of antioxidant enzymes indeveloping human lung,   respiratory distress syndrome, andbronchopulmonary dysplasia. - Journal of Histochemistry & Cytochemistry,2004,   vol. 52, s. 1231-1240.       Kaarteenaho-Wiik,Riitta; Pääkkö, Paavo; Herva, Riitta; Risteli, Juha & Soini,Ylermi  Type I and III collagen protein   precursors and mRNA in the developing humanlung. - Journal of Pathology, 2004, vol. 203, s. 567-574.       Karjalainen,Anna Helena         Karjalainen,Anna; Ruskoaho, Heikki; Vuolteenaho, Olli; Heikkinen, J.; Bäckström, A-C.;Savolainen, Markku &   Kesäniemi, Antero  Effects ofestrogen replacement therapy on natriuretic peptides and blood pressure. -Maturitas,   2004, vol. 47, s. 201-208.       Karvonen,Jarkko        Karvonen,Jarkko; Kauma, Heikki; Päivänsalo, Markku & Kesäniemi, Antero Paraoxonase-1 gene Leu-Met55 and   Gln-Arg192 polymorphisms are not associatedwith carotid artery atherosclerosis in a population-based cohort. -   European Journal of CardiovascularPrevention and Rehabilitation, 2004, vol. 11, s. 511-512.       Kauma,Heikki Iiro Ilmari         Kauma,Heikki; Koskela, Ritva; Mäkisalo, H.; Autio-Harmainen, Helena; Lehtola, Juhani& Höckerstedt, K.  Toxic   acute hepatitis and hepatic fibrosis afterconsumption of chapparal tablets. - Scandinavian Journal of   Gastroenterology, 2004, vol. 39, s.1168-1171.       Olsen,M.; Wachtell, K.; Bella, J. et al. on behalf of the LIFE study group. Finnishgroup in Oulu: Kauma, Heikki;   Kesäniemi, Antero & Lilja,Mauno  Effect of Losartan versus atenolol on aortic valve sclerosis(a LIFE substudy). -   American Journal of Cardiology, 2004, vol.94, s. 1076-1080.       Olsen,M.; Wachtell, K.; Tuxen, C. et al. on behalf of the LIFE study group. Finnishgroup in Oulu: Kauma, Heikki,   Kesäniemi, Antero & Lilja, Mauno  N-terminal pro-brain natriuretic peptide predictscardiovascular events in   patients with hypertension and leftventricular hypertrophy: a LIFE study. - Journal of Hypertension, 2004, vol.22, s.   1597-1604.       Kesäniemi,Yrjö Antero         Elrayess,M.; Webb, K.; Bellingan, G.; Whittall, R.; Kabir, J.; Hawe, E.; Syvänne, M.;Taskinen, M-R.; Frick, H. et al.;   Kesäniemi, Antero  R643Gpolymorphism in PECAM-1 influences transendothelial migration of monocytes andis   associated with progression of CHD and CHDevents. - Atherosclerosis, 2004, vol. 177, s. 127-135.       Girman,C.; Rhodes, T.; Mercuri, M. et al. for the Scandinavian Simvastatin SurvivalStudy (4S). Finnish Group in   Oulu: Kesäniemi, Antero; Savolainen Markku;Lilja, Mauno; Rantala, Asko; Rantala, Maire; Mannermaa, Liisa &   Ukkola, Leena  Metabolicsyndrome and risk of major coronary events in the Scandinavian SimvastatinSurvival   Study (4S) and the Air Force/Texas CoronaryAtherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS). - American   Journal of Cardiology, 2004, vol. 93, s.136-141.       Hognestad,A.; Dickstein, K.; Myhre, E.; Snapinn, S.; Kjekshus, J. on behalf of theOPTIMAAL Investigators,   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  207  Finnish Study Group in Oulu: Kesäniemi,Antero; Lilja, Mauno & Pikkujämsä, Sirkku  Effect of combinedstatin and   beta-blocker treatment on one-yearmorbidity and mortality after acute myocardial infarction associated with heart  failure. - American Journal of Cardiology,2004, vol. 93, s. 603-606.       Jaatun,H.; Sutradhar, S.; Dickstein, K. on behalf of the OPTIMAAL Study group. FinnishStudy Group in Oulu:   Kesäniemi, Antero; Lilja, Mauno &Pikkujämsä, Sirkku  Comparison of mortality rates after acutemyocardial   infarction in smokers versus nonsmokers. -American Journal of Cardiology, 2004, vol. 94, s. 632-636.       Moller,J.; Dahlström, U.; Gotzsche, O. et al. for the OPTIMAAL Study group. FinnishStudy Group in Oulu:   Kesäniemi, Antero; Lilja, Mauno &Pikkujämsä, Sirkku  Effects of losartan and captopril on leftventricular systolic   and diastolic function after acutemyocardial infarction: Results of the OPTIMAAL echocardiographic substudy. -   American Heart Journal, 2004, vol. 147, s.494-501.       Pedersen,T.; Olsson A. et al. for the Scandinavian Simvastatin Study Group, FinnishGroup in Oulu: Kesäniemi,   Antero; Lilja, Mauno; Savolainen, Markku;Ukkola, Olavi; Mannermaa, Liisa; Ukkola, Leena  Lipoprotein changes   and reduction in the incidence of majorcoronary heart disease events in the Scandinavian Simvastatin Survival   Study (4S). - Atherosclerosis Supplement,2004, vol. 5, s. 99-106.       Putt,W.; Palmen, J.; Nicaud. V.; Tregouet, D-A. et al. on behalf of the EARS IIStudy. Finnish Center in Oulu:   Kesäniemi Antero; Palomaa, P. &Savolainen, Markku  Variation in USF1 shows haplotype effects, gene;gene and   gene: environment associations with glucoseand lipid parameters in the European Atherosclerosis Research Study   II. - Human Molecular Genetics, 2004, vol.13, nro 15, s. 1587-1597.       Pyörälä,K.; Ballantyne, C.; Gumbiner, B. et al. for the 4S study group. Finnish Groupin Oulu: Kesäniemi, Antero;   Savolainen Markku; Lilja, Mauno; Mannermaa,Liisa & Ukkola, Leena  Reduction of cardiovascular events by   simvastatin in nondiabetic coronary heartdisease patients with and without the metabolic syndrome. - Diabetes   Care, 2004, vol. 27, s. 1735-1740.       Strandberg,T.; Pyörälä, K.; Cook, T. et al. for the 4S study group.  Finnish Group inOulu: Kesäniemi, Antero,   Savolainen, Markku; Lilja, Mauno;Mannermaa, Liisa &  Ukkola, Leena  Mortality and incidenceof cancer during 10-  year follow-up of the Scandinavian SimvastatinSurvival Study (4S). - Lancet, 2004, vol. 364, s. 771-777.       Syvänne,M.; Whittall, R.; Turpeinen, U.; Nieminen, M.; Frick, H.; Kesäniemi, Antero;Pasternack, A.; Humphries, S.   & Taskinen, M-R. for the LOCAT study.Finnish Group in Oulu: Kauma, Heikki; Savolainen, Markku;  Mannermaa,   Liisa &  Ukkola, Leena Serum homocysteine concentrations, gemfibrozil treatment, and progression ofcoronary   atherosclerosis. - Atherosclerosis, 2004,vol. 172, s. 267-272.       Talmud,P. J.; Martin, S.; Taskinen, M-R. et al.; Kesäniemi, Antero et al. for theLOCAT Study Group. Finnish Center   in Oulu: Kauma, Heikki; Savolainen, Markku;Mannermaa, Liisa & Ukkola, Leena  APOA5 gene variants, lipoprotein  particle distribution, and progression ofcoronary heart disease: results from the LOCAT study. - Journal of Lipid   Research, 2004, vol. 45, s. 750-756.       Kinnula,Vuokko-Liisa         Kinnula,Vuokko; Lehtonen, Siri; Koistinen, Pirjo; Kakko, Sakari; Savolainen, Markku;Kere, J.; Ollikainen, V. &   Laitinen, T.  Two functionalvariants of the superoxide dismutase genes in Finnish families with asthma. -Thorax,   2004, vol. 59, s. 116-119.       Koistinen,Pirjo Orvokki         Ruutu,T.; Koivunen, E.; Nousiainen, T.; Pelliniemi, T-T.; Almqvist, A.; Anttila, P.;Jantunen, E.; Koistinen, Pirjo;   Koponen, A. et al.; Timonen,Timo  Oral treatment of acute myeloid leukaemia with etoposide,thioguanine, and   idarubicin (ETI) in elderly patients: aprospective randomised comparison with intravenous cytarabine, idarubicin,   and thioguanine in the second and thirdtreatment cycle. - European Journal of Haematology, 2004, vol. 72, s. 38-44.       Koivikko,Minna-Liisa         Airaksinen,J.; Koivikko, Minna; Niemelä, Matti; Tahvanainen, K.; Linnaluoto, Markku &Huikuri, Heikki  Diabetes   and haemodynamic reactions to acutecoronary occlusion. - International Journal of Cardiology, 2004, vol. 95, s.237-  244.       Koskela,Ritva      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  208    Koskela,Ritva; Niemelä, Seppo; Karttunen, Tuomo J. & Lehtola, Juhani Clinical characteristics of collagenous and   lymphocytic colitis. - Scandinavian Journalof Gasteroenterology, 2004, vol. 39, s. 837-845.       Lehtonen,Siri        Lehtonen,Siri T.; Svensk, Anne-Mari; Soini, Ylermi; Pääkkö, Paavo; Hirvikoski, Pasi;Kang, Sang W.; Säily,   Marjaana & Kinnula, VuokkoL.  Peroxiredoxins, a novel protein family in lung cancer. -International Journal of   Cancer, 2004, vol. 111, s. 514-521.       Liisanantti,Marja        Liisanantti,Marja; Hannuksela, Minna; Rämet, Maria & Savolainen, Markku Lipoprotein-associated   phosphatidylethanol increases the plasmaconcentration of vascular endothelial growth factor. - Arteriosclerosis,   Thrombosis and Vascular Biology, 2004, vol.24, s. 1037-1042.       Liisanantti,Marja; Huhta, K. & Savolainen, Markku  Transfer ofphosphatidylethanol between lipoproteins. -   Alcoholism: Clinical & ExperimentalResearch, 2004, vol. 28, s. 1638-1642.       Majamaa-Voltti,Kirsi A. M.         Majamaa-Voltti,Kirsi; Majamaa, Kari; Peuhkurinen, K.; Mäkikallio, Timo & Huikuri,Heikki  Cardiovascular   autonomic regulation in patients with3243A>G mitochondrial DNA mutation. - Annals of Medicine, 2004, vol. 36, s.   225-231.       Niemelä,Raija K.         Niemelä,Raija; Takalo, Raija; Pääkkö, Eija; Suramo, Ilkka; Päivänsalo, Markku; Salo,Tuula & Hakala, Markku    Ultrasonography of salivary glands inprimary Sjögrens syndrome. A comparison with magnetic resonance imaging   and magnetic resonance sialography ofparotid glands. - Rheumatology, 2004, vol. 43, nro 7, s. 875-879.    http://rheumatology.oupjournals.org/cgi/content/full/43/7/875       Niemelä,Seppo Ensio         Koivisto,T.; Rautelin, H.; Voutilainen, M.; Niemelä, Seppo; Heikkinen, M.; Sipponen, P.& Färkkilä, M.  Primary   Helicobacter pylori resistance tometronidazole and clarithromycin in the Finnish population. - Alimentary   Pharmacology & Therapeutics, 2004, vol.19, s. 1009-1017.       Peltola,Mirja        Peltola,Mirja A.; Seppänen, Tapio; Mäkikallio, Timo H. & Huikuri, HeikkiV.  Effects and significance of premature   beats on fractal correlation properties ofR-R interval dynamics. - Annals of Noninvasive Electrocardiology, 2004,   vol. 9, nro 2, s. 127-135.       Peltoniemi,Mirva        Peltoniemi,Mirva; Kaarteenaho-Wiik, Riitta; Säily, Marjaana; Sormunen, Raija; Pääkkö,Paavo; Holmgren, A.; Soini,   Ylermi & Kinnula, V. Expression of glutaredoxin is highly cell specific in human lung and isdecreased by   transforming growth factor-beta in vitroand in interstitial lung diseases in vivo. - Human Pathology, 2004, vol. 35, s.  1000-1007.       Santaniemi,Merja        Santaniemi,Merja; Ukkola, Olavi & Kesäniemi, Antero  Tyrosine phosphatase1B and leptin receptor genes and   their interaction in the type 2 diabetes. -Journal of Internal Medicine, 2004, vol. 256, s. 48-55.       Siitonen,Timo        Jantunen,E.; Salonen, J.; Juvonen, E.; Koivunen, E.; Siitonen, Timo; Lehtinen, T.;Kuittinen, Outi; Leppä, S.; Anttila,   V. J. et al.  Invasive fungalinfections in autologous stem cell transplant recipients: a nation-wide studyof 1188   transplanted patients. - European Journalof Haematology, 2004, vol. 73, nro 3, s. 174-178.       Jantunen,E.; Siitonen, Timo; Putkonen, M.; Koivunen, E.; Juvonen, E.; Nousiainen, T.& Koistinen, Pirjo    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  209  Autologous stem cell transplantation inpatients with primary amyloidosis: A nation-wide survey. - Leukemia &   Lymphoma, 2004, vol. 45, nro 12, s.2485-2489.       Silaste,Marja-Leena         Silaste,Marja-Leena; Rantala, M.; Alftan, G.; Aro, A.; Witztum, J.; Kesäniemi, Antero& Hörkkö, Sohvi  Changes in   dietary fat intake alter plasma levels ofoxidized low-density lipoprotein and lipoprotein(a). - Arteriosclerosis,   Thrombosis and Vascular Biology, 2004, vol.24, s. 498-503.       Svensk,Anne-Mari         Svensk,Anne-Mari; Soini, Ylermi; Pääkkö, Paavo; Hirvikoski, Pasi & Kinnula,V.  Differential expression of   superoxide dismutases in lung cancer. -American Journal of Clinical Pathology, 2004, vol. 122, s. 395-404.       Tapanainen,Jari Matti         Tapanainen,Jari; Lindgren, Kai; Mäkikallio, Timo; Vuolteenaho, Olli; Leppäluoto, Juhani& Huikuri, Heikki    Natriuretic peptides as predictors ofnon-sudden and sudden cardiac death after acute myocardial infarction in the   beta-blocking era. - Journal of theAmerican College of Cardiology, 2004, vol. 43, nro 5, s. 757-763.       Tiitto,Leena        Tiitto,Leena; Peltoniemi, Mirva; Kaarteenaho-Wiik, Riitta; Soini, Ylermi; Pääkkö,Paavo; Sormunen, Raija & Kinnula,   Vuokko  Cell-specific regulationof gamma-glutamylcysteine synthetase in human interstitial lung diseases. -Human   Pathology, 2004, vol. 35, s. 832-839.       Timonen,Timo T. T.         Niittyvuopio,R.; Juvonen, E.; Kaaja, R.; Oksanen, K.;  Hallman, H.; Timonen, Timo &Ruutu. T.  Pregnancy in   essential thrombocythaemia: experience with40 pregnancies. - European Journal of Haematology, 2004, vol. 73, s.   431-436.       Tuuponen,Tuili Tuula Marjatta       Säynäjäkangas,O.; Kinnunen, T.; Tuuponen, Tuili & Keistinen, T.  Length ofstay and interval to readmission in   emergency hospital treatment of COPD. - Ageand Ageing, 2004, vol. 33, s. 567-570.       Ukkola,Olavi Henrikki         Ukkola,Olavi & Bouchard, C.  Role of candidate genes in the responsesto long-term overfeeding: review of   findings. - Obesity reviews, 2004, vol. 5,s. 3-12.       Ukkola,Olavi; Kesäniemi, Antero; Tremblay, A. & Bouchard, C.  Twovariants in the resistin gene and the response   to long-term overfeeding. - EuropeanJournal of Clinical Nutrition, 2004, vol. 58, s. 654-659.       Uusimaa,Paavo Antero         Magga,J.; Puhakka, M.; Hietakorpi, S.; Punnonen, K.; Uusimaa, Paavo; Risteli, Juha;Vuolteenaho, Olli; Ruskoaho,   Heikki &  Peuhkurinen,Keijo  Atrial natriuretic peptide, B-type natriuretic peptide andserum collagen markers after   acute myocardial infarction. - Journal ofApplied Physiology, 2004, vol. 96, s. 1306-1311.       Uusimaa,Paavo; Tokola, Heikki; Ylitalo, A.; Vuolteenaho, Olli; Ruskoaho, Heikki;Risteli, Juha; Linnaluoto, Markku   & Peuhkurinen, K. On behalf of theAnglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Investigators  PlasmaB-type   natriuretic peptide reflects leftventricular hypertrophy and diastolic function in hypertension. - InternationalJournal   of Cardiology, 2004, vol. 97, s. 251-256.       Vartiainen,Johanna        Vartiainen,Johanna; Pöykkö, Seppo; Räisänen, Tuija; Kesäniemi, Antero & Ukkola,Olavi  Sequencing analysis of   the ghrelin receptor (growth hormonesecretagogue receptor type 1a) gene. - European Journal of Endocrinology,   2004, vol. 150, s. 457-463.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  210    Ylitalo,Kari Valtteri         Kärkkäinen,S.; Heliö, T.; Jääskeläinen, P.; Miettinen, R.; Tuomainen, P.; Ylitalo, Kari;Kaartinen, M.; Reissell, E.;   Toivonen, L. et al.  Two novelmutations in the  beta-myosin heavy chain gene associated with dilated   cardiomyopathy. - European Journal of HeartFailure, 2004, vol. 6, s. 861-868.       Kärkkäinen,S.; Heliö, T.; Miettinen, R.; Tuomainen, P.; Peltola, P.; Rummukainen, J.;Ylitalo, Kari; Kaartinen, M.;   Kuusisto, J.  et al.  Novelmutation, Ser143Pro, in the lamin A/C gene is common in Finnish patients withfamilial   dilated cardiomyopathy. - European HeartJournal, 2004, vol. 25, s. 885-893.     03       Mäkikallio,Timo        Mäkikallio,Timo; Perkiömäki, Juha & Huikuri, Heikki  Nonlinear dynamics ofRR intervals. - Dynamic   Electrogardiography. Eds. M. Malik & A.J. Camm. Blackwell 2004. s. 22-30.       Perkiömäki,Juha S.          Perkiömäki,Juha  In a patient with different QT intervals, which one will givethe highest prognostic accuracy. - First   International Symposium on Long QTSyndrome, 1-7 April 2004. ISHNE (International Society of Holter and   Noninvasive Electrocardiology) Web Page.2004. s. 1-5.    http://www.lqts-symposium.org/ing_lectures.shtml     09       Hautala,Arto J.        Hautala,Arto; Kiviniemi, A.; Mäkikallio, Timo; Kinnunen, H.; Nissilä, S.; Huikuri,Heikki & Tulppo, Mikko  Gender   differences in cardiovascular autonomicregulation after short-term aerobic training. - 9th Annual Congress of the   ECSS. Abstract Book. 2004. s. 130.       Pöyhönen,T.; Hautala, Arto; Keskinen, K.; Kyröläinen, H.; Savolainen, J. & Tulppo,Mikko  Cardiovascular   autonomic function during head-out waterimmersion. - 9th Annual Congress of the ECSS. Abstract Book. 2004. s.   129.       Junttila,Matti Juhani         Junttila,Juhani; Raatikainen, Pekka; Lindgren, Kai; Perkiömäki, Juha & Huikuri,Heikki  Brugada type   electrocardiogram in lone atrialfibrillation. - Circulation supplement. Supplement to Circulation vol. 110, nro17.   American Heart Association 2004. s.III-668.       Kesäniemi,Yrjö Antero         Salomaa,V.; Koukkunen, H.; Ketonen, M.; Immonen-Räihä, P. & Kesäniemi,Antero  New definition of myocardial   infarction: What difference does it make. -Circulation. Supplement to Circulation vol. 110, nro 17. American Heart   Association 2004. s. III-805.       Lehtonen,Siri        Kinnula,Vuokko L.; Lehtonen, Siri T.; Svensk, Anne-Mari; Soini, Ylermi; Hirvikoski,Pasi; Kang, Sang W.; Säily,   Marjaana; Pääkkö, Paavo Peroxiredoxins, a novel new protein family in lung cancer. - 2004 InternationalConference   May 21-26. American Journal of Respiratoryand Critical Care Medicine. vol. 169, 2004. s. A237.       Mäkikallio,Timo        Bauer,A.; Kantelhardt, J.; Barthel, P.;  Mäkikallio, Timo; Bunde, A.; Hnatkova,K.; Huikuri, Heikki & Malik, M.    Phase-rectified signal averaging issuperior to LVEF in prediction of late mortality after acute MI. - Circulation   supplement. Supplement to Circulation vol.110, nro 17. American Heart Association 2004. s. III-457.       Kiviniemi,A.; Hautala, A.; Mäkikallio, Timo; Laukkanen, R.; Nissilä, S.; Seppänen, T.;Huikuri, Heikki & Tulppo, M.    Plateau in the relationship betweenhigh-frequency power and R-R intervals at low heart rates. - Medicine &Science   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  211  in Sports & Exercise (supplement).Medicine & Science in Sports & Exercise vol. 36, nro 5. 2004. s. S128.       Kiviniemi,A.; Hautala, A.; Mäkikallio, Timo; Laukkanen, R.; Nissilä, S.; Seppänen, T.;Huikuri, Heikki & Tulppo, M.    Saturation of vagally mediated heart rate variabilityafter aerobic training. - 9th Annual Congress European College   of Sport Science. Book of Abstracts. 2004.s. 10.       Mäkikallio,Timo; Barthel, P.; Schneider, R.; Bauer, A.; Tapanainen, Jari; Perkiömäki,Juha; Schmidt, G. & Huikuri,   Heikki  Altered epidemiologicalpattern of sudden cardiac death among acute myocardial infarction survivorswith   optimized medical and revascularizationtherapy. - Heart Rhythm Supplement. Supplement to Heart Rhythm vol. 1,   nro 1. 2004. s. S130.       Mäkikallio,Timo; Barthel, P.; Schneider, R.; Bauer, A.; Tapanainen, Jari; Schmidt, G.& Huikuri, Heikki  Altered   epidemiological pattern of sudden cardiacdeath in AMI survivors with optimized therapy. - Europace Supplements.   vol. 6, 2004. s. 114.       Perkiömäki,Juha S.        Perkiömäki,Juha; Niskasaari, E.; Karsikas, M.; Seppänen, T. & Huikuri,Heikki  T-wave and QRS complex   morphology and ventriculartachyarrhythmias. - Europace Supplements. Europace Supplements vol. 6, 2004. s.22.       Raatikainen,Pekka        Raatikainen,Pekka; Jokinen, Vesa; Virtanen, V.; Hedman, A.; Hartikainen, J. & Huikuri,Heikki  T-wave alternans   during exercise and pacing in post-AMI patients. - Europace Supplements. vol. 6, 2004. s. 121.       Tiitto,Leena        Tiitto,Leena; Bloigu, R.; Heiskainen, Ulla; Pääkkö, P.; Kinnula, V. &Kaarteenaho-Wiik, Riitta  Histological features   of usual interstitial pneumonia in biobsyand autopsy samples with correlation of survival. - ERS Glasgow Congress,   Abstract Book. 2004.       Tulppo,Mikko        Tulppo,Mikko; Hautala, Arto; Kiviniemi, A.; Kinnunen, H.; Nissilä, Samuli; Huikuri,Heikki & Mäkikallio, Timo    Heart rate reserve is higher in male thanfemale. - 9th Annual Congress of the ECSS. Abstract Book. 2004. s. 129.     11       Huikuri,Heikki        Anttonen,O.; Kokkonen, L. & Huikuri, Heikki  Lyhyeen QT-aikaan liittyväsydämenpysähdys. - Duodecim, 2004,   vol. 120, s. 2915-2918.       Kastarinen,Helena Annikki         Mäkisalo,H.; Kastarinen, Helena & Saarelma, O.  Elinsiirtopotilasterveyskeskuksessa. - Duodecim, 2004, vol. 120, s.   1381-1390.       Kesäniemi,Yrjö Antero         Kesäniemi,Antero  Sepelvaltimotautikuolleisuuden vähentämiseksi tarvitaanmonipuolisia toimenpiteitä.   Pääkirjoitus. - Suomen Lääkärilehti, 2004,vol. 59, s. 3371.       Niemelä,Matti Jaakko          Saarela,E.; Koskela, V.; Strandberg, M.; Airaksinen, J.; Niemelä, Matti &Raatikainen, Pekka  Ruokatorven kautta   tehtävä sydämen kaikukuvaus eteisvärinänrytminsiirrossa. - Duodecim, 2004, vol. 120, s. 1575-1581.       Niemelä,Seppo Ensio          Niemelä,Seppo  Autoimmuuni-maksasairaudet. - Suomen Lääkärilehti, 2004, vol.59, s. 4375-4378.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  212       Raatikainen,Pekka        Koistinen,J. & Raatikainen, Pekka  Mitä avohoitolääkärin pitäisi tietäälääkeproarytmioista. - Suomen Lääkärilehti,   2004, vol. 59, s. 769-773.       Raatikainen,Pekka & Huikuri, Heikki  Rytmihäiriötahdistin - kenelle. -Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, s. 163-168.       Savolainen,Markku Juhani         Penttinen,M.; Kantola, I.; Nuutila, P.; Hietaharju, A.; Honkanen, E.; Kaitila, I.;Niskanen, L.; Savolainen, Markku &   Viikari, J.  Fabryn tauti jasuositus sen diagnostiikasta, seurannasta ja hoitolinjoista Suomessa. -Duodecim, 2004,   vol. 120, s. 2407-2414.       Savolainen,Markku  Lipoproteiiiniarvojen määritysmenetelmiin liittyy virheitäja huomattava biologinen vaihtelu. -   Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, nro 14,s. 1548-1549.       Savolainen,Markku  Uskaltaako statiinin käytön lopettaa? Pääkirjoitus. -Duodecim, 2004, vol. 120, s. 909-910.       Savolainen,Markku; Huusko, Tuija; Keränen, Anna-Maria; Lindeman, Sari; Reponen, Annakaisa& Koponen,   Hannu  Endokannabinoidit -monivaikutteinen välittäjäainejärjestelmä mielihyvän ja syömiskäyttäytymisen   säätelyssä. - Duodecim, 2004, vol. 120, s.1457-1465.       Siitonen,Timo        Siitonen,Timo & Koistinen, Pirjo  Veritautipotilaiden profylaktisettrombosyyttien siirrot. - Duodecim, 2004, vol. 120,   s. 877-884.       Uusimaa,Paavo Antero         Ahvenvaara,T.; Uusimaa, Paavo; Huikuri, Heikki & Raatikainen, Pekka Eteislepatuksen katetriablaatiohoito. -   Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, s.2355-2361.     19       Raatikainen,Pekka        Raatikainen,Pekka & Sigurd, B.  Fibrilacion Auricular: el papel deplecainida. 3M Farmaceutica 2004. 109 s.       Timonen,Timo T. T.         Timonen,Timo  Raudanpuuteanemia. - Elämän puolesta. Pohjois-Suomensyöpäyhdistys ry, 2004, s. (1).     22       Ebeling,Marcus Lauri Tapani        Ebeling,Tapani  Insuliinihoidon päivitystä. - Pohjolan Lääkäripäivätluentolyhennelmät. 2004. s. 136-138.       Wennström,M.; Kinnunen, E.; Ebeling, Tapani; Hallikainen, M.; Ågren, J. & Gylling,H.  Prevalence of   phytosterolemia in North-Savo. - The 20thAnniversary Symposium of the Department of Clinical Nutrition, March   18-19, 2004, Kuopio, Finland. Abstracts.Ed. by R. Törrönen & H. Gylling. Kuopion Yliopiston julkaisuja. D.   Lääketiede nro 325. 2004. s. 67.       Eloranta,Eija Kaarina         Eloranta,Eija; Ukkola, Olavi; Ebeling, Tapani & Salmela, Pasi Psoriaatikon pahoinvointi, oksentelu ja vatsakipu. -   Endo & Nafa meeting. Abstract Book.Suomen Endokrinologiyhdistys 2004. s. 76.     6.28. Synnytys- ja naistentautien klinikka     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  213  02       Hartikainen,Anna-Liisa         Hyppönen,E.; Sovio, U.; Wjst, M.; Patel, S.; Pekkanen, J.; Hartikainen, Anna-Liisa &Järvelin, Marjo-Riitta  Infant   vitamin D supplementation and allergicconditions in adulthood: Northern Finland birth cohort 1966. - Annals of the   New York Academy of Sciences, 2004, vol.1037, s. 84-95.       Hinkula,Marianne         Hinkula,Marianne; Pukkala, E.; Kyyrönen, P.; Laukkanen, P.; Koskela, P.; Paavonen, J.;Lehtinen, M. & Kauppila,   Antti  Population-based study onthe risk of cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasia among grand   multiparous women in Finland. - BritishJournal of Cancer, 2004, vol. 90, s. 1025-1029.       Järvelä,Ilkka Yrjö         Järvelä,Ilkka; Sladkevicius, P.; Kelly, S.; Ojha, K.; Campbell, S. & Nargund,G.  Comparison of follicular   vascularization in normal versus polycysticovaries during in vitro fertilization as measured using 3-dimensional   power Doppler ultrasonography. - Fertilityand Sterility, 2004, vol. 82, nro 5, s. 1358-1363.       Karinen,Liisa        Karinen,Liisa; Pouta, Anneli; Hartikainen, Anna-Liisa; Bloigu, A.; Paldanius, M.;Leinonen, Maija; Saikku, Pekka &   Järvelin, Marjo-Riitta Antibodies to Chlamydia trachomatis heat shock proteins Hsp60 and Hsp10 andsubfertility in   general population at age 31. - AmericanJournal of Reproductive Immunology, 2004, vol. 52, s. 291-297.       Karinen,Liisa; Pouta, Anneli; Hartikainen, Anna-Liisa; Bloigu, A.; Paldanius, M.;Leinonen, Maija; Saikku, Pekka &   Järvelin, Marjo-Riitta Association between Chlamydia trachomatis antibodies and subfertility in theNorthern   Finland Birth Cohort 1966 (NFBC 1966), atthe age of 31 years. - Epidemiology and Infection, 2004, vol. 132, s. 977-984.       Kivelä,Aarre        Halmesmäki,E.; Hurskainen, R.; Tiitinen, A.; Teperi, J.; Grenman, S.; Kivelä, Aarre;Kujansuu, E.; Yliskoski, M. &   Paavonen, J.  Randomized controlledtrial of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system in the   treatment of menorrhagia - effect on FSHlevels and menopausal symptoms. - Human Reprodction, 2004, vol. 19, s.   378-382.       Hurskainen,R.; Teperi, J.; Aalto, A-M.; Grenman, S.; Kivelä, Aarre; Kujansuu, E.; Vuorma,S.; Yliskoski, M.;   Rissanen, P. & Paavonen, J. Levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy in the treatmentof   essential menorrhagia: predictors ofoutcome. - Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2004, vol. 83, s.401-  403.       Hurskainen,R.; Teperi, J.; Rissanen, P.; Aalto, A-M.; Grenman, S.; Kivelä, Aarre;Kujansuu, E.; Vuorma, S.; Yliskoski,   M & Paavonen, J.  Clinicaloutcomes and costs with the levonorgestrel-releasing intrauterine system or   hysterectomy for treatment of menorrhagia.Randomized trial 4-year follow-up. - Jama. The Journal of the American   Medical Association, 2004, vol. 291, nro12, s. 1456-1463.       Koivunen,Riitta        Heinonen,S.; Korhonen, S.; Helisalmi, S.; Koivunen, Riitta; Tapanainen, Juha &Laakso, M.  121Q allele of the   plasma cell membrane glycoprotein 1 genepredisposes to polycystic ovary syndrome. - Fertility and Sterility, 2004,   vol. 82, nro 3, s. 743-745.       Koivurova,Sari        Koivurova,Sari; Hartikainen, Anna-Liisa; Gissler, Mika; Hemminki, E.; Klemetti, R. &Järvelin, Marjo-Riitta  Health   care costs resulting from IVF: prenatal andneonatal periods. - Human Reproduction, 2004, vol. 19, nro 12, s. 2798-  2805.       Martikainen,Hannu Kullervo         Martikainen,Hannu; Orava, Mauri; Lakkakorpi, J. & Tuomivaara, L.  Day 2elective single embryo transfer in clinical   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  214  practice: better outcome in ICSI cycles. -Human Reproduction, 2004, vol. 19, nro 6, s. 1364-1366.       Morin-Papunen,Laure C.         Morin-Papunen,Laure C.; Vauhkonen, I.; Ruokonen, Aimo; Tapanainen, Juha S. & Raudaskoski,Tytti  Effects of   tibolone and cyclic hormone replacementtherapy on glucose metabolism in non-diabetic obese postmenopausal   women: a randomized study. - EuropeanJournal of Endocrinology, 2004, vol. 150, s. 705-714.       Mäkikallio-Anttila,Kaarin        Mäkikallio,Kaarin; Jouppila, Pentti & Tekay, Aydin  First trimesteruterine, placental and yolk sac haemodynamics   in pre-eclampsia and preterm labour. -Human Reproduction, 2004, vol. 19, nro 3, s. 729-733.       Mäkikallio,Kaarin; Tekay, Aydin & Jouppila, Pentti  Uteroplacentalhemodynamics during early human pregnancy:   a longitudinal study. - Gynecologic andObstetric Investigation, 2004, vol. 58, nro 1, s. 49-54.       Mäkäräinen,Leo        Ayres-de-Campos,D.; Bernardes, J.; Marsal, K.; Nickelsen, C.; Mäkäräinen, Leo; Banfield, P.;Xavier, P. & Campos, I.     Can the reproducibility of fetalheart rate baseline estimation be improved. - European Journal of Obstetrics&   Gynecology and Reproductive Biology, 2004,vol. 112, s. 49-54.       Juntunen,K.; Mäkäräinen, Leo & Kirkinen, P.  Outcome after a high number(4-10) of repeated caesarean sections. -   BJOG: an International Journal ofObstetrics and Gynaecology, 2004, vol. 111, s. 561-563.       Määttä,Milla        Määttä,Milla; Santala, Markku; Soini, Ylermi; Talvensaari-Mattila, Anne &Turpeenniemi-Hujanen, Taina  Matrix   metalloproteinases 2 and 9 and their tissueinhibitors in low malignant potential ovarian tumors. - Tumor Biology,   2004, vol. 25, s. 188-192.       Niinimäki,Maarit        Niinimäki,Maarit; Martikainen, Hannu & Talvensaari-Mattila, Anne Increased risk for medical abortion failure for   multiparous women. - International Journalof Gynecology and Obstetrics, 2004, vol. 87, s. 174-175.       Piltonen,Terhi        Piltonen,Terhi; Koivunen, Riitta; Perheentupa, A.; Morin-Papunen, Laure; Ruokonen, Aimo& Tapanainen, Juha S.    Ovarian age-related responsiveness to humanchorionic gonadotropin in women with polycystic ovary syndrome. -   Journal of Clinical Endocrinology &Metabolism, 2004, vol. 89, nro 8, s. 3769-3775.       Puistola,Ulla Sinikka         Aglund,K.; Rauvala, M.; Puistola, Ulla; Ångström, T.; Turpeenniemi-Hujanen, Taina;Zackrisson, B. & Stendahl, U.    Gelatinases A and B (MMP-2 and MMP-9) inendometrial cancer - MMP-9 correlates to the grade and the stage. -   Gynecologic Oncology, 2004, vol. 94, s.699-704.       Raudaskoski,Tytti Hannele         Hiltunen,P.; Raudaskoski, Tytti; Ebeling, Hanna & Moilanen, Irma  Doespain relief during delivery decrease the risk   of postnatal depression. - Acta Obstetriciaet Gynecologica Scandinavica, 2004, vol. 83, s. 257-261.       Rauvala,Marita        Aglund,K.; Rauvala, M.; Puistola, Ulla; Ångström, T.; Turpeenniemi-Hujanen, Taina;Zackrisson, B. & Stendahl, U.    Gelatinases A and B (MMP-2 and MMP-9) inendometrial cancer - MMP-9 correlates to the grade and the stage. -   Gynecologic Oncology, 2004, vol. 94, s.699-704.       Santala,Markku Juhani       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  215    Santala,Markku; Risteli, Juha & Kauppila, Antti  Comparison ofcarboxyterminal telopeptide of type I collagen   (ICTP) and CA 125 as predictors ofprognosis in ovarian cancer. - Anticancer Research, 2004, vol. 24, nro 2C, s.1057-  1062.       Tapanainen,Juha Samuli         Cervin,C.; Liljeström, B.; Tuomi, T.; Heikkinen, S.; Tapanainen, Juha S.; Groop, L.& Cilio, C. M.  Cosegregation of   MIDD and MODY in a pedigree. Functional andclinical consequences. - Diabetes, 2004, vol. 53, s. 1894-1899.       Tekay,Aydin        Carvalho,J. S.; Moscoso, G.; Tekay, Aydin; Campbell, S.; Thilaganathan, B. &Shinebourne, E. A.  Clinical impact of   first and early second trimester fetalechocardiography on high risk pregnancies. - Heart, 2004, vol. 90, s. 921-926.       Valpas,Antti Kalervo         Valpas,Antti & Nilsson, G.  Tension-free vaginal tape procedure andlaparoscopic colposuspension in the treatment   of stress urinary incontinence. - CurrentOpinion in Obstetrics and Gynecology, 2004, vol. 16, s. 319-323.       Valpas,Antti; Kivelä, Aarre; Penttinen, J.; Kujansuu, E.; Haarala, M. & Nilsson,C-G.  Tension-free vaginal tape and   laparoscopic mesh colposuspension forstress urinary incontinence. - Obstetrics and Gynecology, 2004, vol. 104, nro   1, s. 42-49.     11       Ojala,Kati          Ojala,Kati  Kuukautishäiriöiden hoito. - Tabu, 2004, nro 1, s. 4-6.       Ryynänen,Markku        Ryynänen,Markku; Tekay, Aydin; Niemimaa, Marko; Taipale, A. & Heinonen,S.  Miten Down-seulontaa   parannetaan. - Duodecim, 2004, vol. 120, s.354-355.       Tekay,Aydin        Niemimaa,M.; Tekay, Aydin; Heinonen, S. & Ryynänen, Markku  Downinoireyhtymän seulonta alkuraskaudessa. -   Suomen Lääkärilehti, 2004, vol. 59, s.3021-3025.       Tekay,Aydin  Uusvanha sähköinen potilasjärjestelmä älykkääksisairauskertomukseksi. - Suomen Lääkärilehti, 2004,   vol. 59, nro 39, s. 3666-3667.       Vääräsmäki,Marja        Vääräsmäki,Marja  Diabetes ja raskaus. - Diabetes ja lääkäri, 2004, nro 4, s.20-23.     12       Martikainen,Hannu Kullervo         Martikainen,Hannu & Laatikainen, Timo  Hirsutismi ja virilismi. -Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud. p. Toim. O.   Ylikorkala & A. Kauppila. Helsinki,Duodecim 2004. s. 110-117.       Puistola,Ulla Sinikka         Puistola,Ulla  Rintarauhasen sairaudet. - Naistentaudit ja synnytykset. 4.uud. p. Toim. O. Ylikorkala & A. Kauppila.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 263-268.       Raudaskoski,Tytti Hannele         Raudaskoski,Tytti  Anamneesi ja muut tutkimukset. - Naistentaudit jasynnytykset. 4. uud. p. Toim. O. Ylikorkala &   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  216  A. Kauppila. Helsinki, Duodecim 2004. s.55-63.       Raudaskoski,Tytti & Hartikainen, Anna-Liisa  Monisikiöinen raskaus. -Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud. p.   Toim. O. Ylikorkala & A. Kauppila.Helsinki, Duodecim 2004. s. 447-454.       Ryynänen,Markku        Kirkinen,P. & Ryynänen, Markku  Prenataalidiagnostiikka. - Naistentauditja synnytykset. 4. uud. p. Toim. O.   Ylikorkala & A. Kauppila. Helsinki,Duodecim 2004. s. 377-400.       Santala,Markku Juhani         Santala,Markku & Kauppila, Antti  Adenomyoosi ja salpingitis isthmicanodosa. - Naistentaudit ja synnytykset. 4.   uud. p. Toim. O. Ylikorkala & A.Kauppila. Helsinki, Duodecim 2004. s. 107-109.       Santala,Markku & Kauppila, Antti  Endometrioosi. - Naistentaudit jasynnytykset. 4. uud. p. Toim. O. Ylikorkala &   A. Kauppila. Helsinki, Duodecim 2004. s.96-106.       Tapanainen,Juha Samuli         Huhtaniemi,I. & Tapanainen, Juha  Kuukautiskierron hormonaalinen säätely. -Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud.   p. Toim. O. Ylikorkala & A. Kauppila.Helsinki, Duodecim 2004. s. 30-54.       Tapanainen,Juha  Akuutti gynekologia. - Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud.p. Toim. O. Ylikorkala & A. Kauppila.   Helsinki, Duodecim 2004. s. 311-315.       Tapanainen,Juha; Martikainen, Hannu & Pöllänen, P.  Andrologia. -Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud. p. Toim.   O. Ylikorkala & A. Kauppila. Helsinki,Duodecim 2004. s. 145-153.       Tekay,Aydin        Tekay,Aydin & Jouppila, Pentti  Obstetrisen tutkimuksen apuvälineet. -Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud. p.   Toim. O. Ylikorkala &  A.Kauppila. Helsinki, Duodecim 2004. s. 345-364.     6.29. Syöpätautien ja sädehoidon klinikka     02       Jukkola,Arja        Jukkola,Arja; Bloigu, R.; Ebeling, Tapani; Salmela, Pasi & Blanco,Guillermo  Prognostic factors in differentiated   thyroid carcinomas and their implicationsfor current staging classifications. - Endocrine-Related Cancer, 2004, vol.   11, s. 571-579.       Keskikuru,R.; Jukkola, Arja; Nuutinen, J.; Kataja, V.; Risteli, Juha; Autio, P. &Lahtinen, T.  Radiation-induced   changes in skin type I and III collagensynthesis during and after conventionally fractionated radiotherapy. -   Radiotherapy and Oncology, 2004, vol. 70,nro 3, s. 243-248.       Kuittinen,Outi        Jantunen,E.; Wiklund, T.; Juvonen, E.; Putkonen, M.; Lehtinen, T.; Kuittinen, Outi;Franssila, K.; Söderström, K-O.;   Leppä, S. et al.  Autologousstem cell transplantation in adult patients with peripheral T-cell lymphoma: anation-  wide survey. - Bone Marrow Transplantation,2004, vol. 33, s. 405-410.       Kuittinen,Outi; Järvinen, M.; Soini, Y.; Weber, E.; Turpeenniemi-Hujanen, Taina &Blanco, Guillermo  Changing   prognostic role of preserved dendritic cellreticulum in Hodgkins lymphoma. - Leukemia & Lymphoma, 2004, vol. 45,   nro 5, s. 1081-1082.       Pennanen,Heli        Pennanen,Heli; Kuittinen, Outi; Soini, Ylermi & Turpeenniemi-Hujanen, Taina Clinicopathological correlations of   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  217  TIMP-1 and TIMP-2 in Hodgkins lymphoma. -European Journal of Haematology, 2004, vol. 72, s. 1-9.       Rahko,Eeva Kristiina         Rahko,Eeva; Jukkola, Arja; Melkko, Jukka; Pääkkö, Paavo; Bloigu, R.;Talvensaari-Mattila, Anne & Turpeenniemi-  Hujanen, Taina  Matrixmetalloproteinase-9 (MMP-9) immunoreactive protein has modest prognostic valuein locally   advanced breast carcinoma patients treatedwith an adjuvant antiestrogen therapy. - Anticancer Research, 2004, vol.   24, s. 4247-4254.       Ruokolainen,Henni        Ruokolainen,Henni; Pääkkö, Paavo & Turpeenniemi-Hujanen, Taina  Expressionof matrix metalloproteinase-9 in   head and neck squamous cell carcinoma: apotential marker for prognosis. - Clinical Cancer Research, 2004, vol. 10, s.   3110-3116.       Turpeenniemi-Hujanen,Taina Marjatta         Joensuu,H.; Lehtimäki, T.; Holli, K.; Elomaa, L.; Turpeenniemi-Hujanen, Taina; Kataja,V.; Anttila, A.; Lundin, M.;   Isola J. & Lundin, J.  Riskfor distant recurrence of breast cancer detected by mammography screening orother   methods. - JAMA. Journal of AmericanMedical Association, 2004, vol. 292, nro 9, s. 1064-1073.       Mackey,A. L.; Donnelly, A. E.; Turpeenniemi-Hujanen, Taina & Roper, H.P.  Skeletal muscle collagen content in   humans after high-force eccentric contractions.- Journal of Applied Physiology, 2004, vol. 97, s. 197-203.     09       Turpeenniemi-Hujanen,Taina Marjatta         Määttä,M.; Santala, M.; Soini, Y.; Talvensaari-Mattila, A. & Turpeenniemi-Hujanen,Taina  Matrix   metalloproteinases (MMP-2, MMP-9) and theirinhibitors (TIMP-1, TIMP-2) in low malignant potential ovarian   tumors. - XXXIV Congress of NordicFederation of Societies of Obstetrics and Gynecology, NFOG 2004, June 12-15,   Helsinki, Finland. Program and abstracts.2004. s. 108.     19       Jukkola,Arja        Jukkola,Arja  Korkeintaan 10 mm kokoisten rintasyöpien adjuvanttihoito. -News, Suomen Rintasyöpäryhmä, 2004,   nro 1, s. 4-5.       Jussila,Aino-Liisa         Jussila,Aino-Liisa  Stabilising of life. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. -Acta Universitatis Tamperensis nro 1042.   Tampere, 2004. 232 s.     7. Taloustieteiden tiedekunta     7.1. Johtamisen ja yrittäjyyden laitos     02       Peltonen,Tuomo        Peltonen,Tuomo & Lämsa, Tuija  Communities of practice and the socialprocess of knowledge creation: towards a   new vocabulary for making sense oforganizational learning. - Problems and Perspectives in Management, 2004, vol.   2, nro 4, s. 249-262.    http://www.businessperspectives.org     03       Kilpala,Heli   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  218       Kilpala,Heli; Juga, Jari & Koskinen, K.  Role of logistics serviceproviders in retail chain businesses. - Proceedings   of the 9th Annual Logistics ResearchNetwork Conference, 9th-10th September 2004, University College Dublin. Ed.   by E. Sweeney et al. Corby. CharteredInstitute of Transport and Logistics 2004. s. 334-339.     06       Peltonen,Tuomo        Peltonen,Tuomo  La internacionalización de directivos como normalización yresistencia: expatriados, narrativas de   carrera y teoría postcolonial. -Publication Online e-Textos, 2004, nro 2, s. 1-14.    http://www.iaeu.es/etextos/     10       Pekkarinen,Saara Marketta         Pekkarinen,Saara; Väyrynen, Laura; Juga, Jari & Kilpala, Heli  Matkallaasiakkuuden kehittäjäksi.   Logistiikkayritysten asiakaslähtöinenongelmanratkaisukyky ja joustavuus. - Liikenne- ja viestintäministeriön   julkaisuja nro 69. Helsinki, 2004. 74 s.    http://www.mintc.fi/oliver/upl106-69_2004.pdf       Saurento,Päivi        Saurento,Päivi & Pekkarinen, Saara  Differences in taxation on heavygoods vehicles in Europe. - Liikenne- ja   viestintäministeriön julkaisuja nro 70.Helsinki, 2004. 122 s.    http://www.mintc.fi/oliver/upl107-70_2004.pdf     11       Peltonen,Tuomo         Peltonen,Tuomo  Organisaatio- ja johtamistutkimuksen uudet haasteet. - LTA.Liiketaloudellinen aikakauskirja, 2004,   vol. 53, nro 2, s. 199-204.    http://hkkk.fi/~lta/04/2/Dis2.pdf     7.2. Kansantaloustieteen laitos     02       Junttila,Juha-Pekka         Junttila,Juha & Kinnunen, Heli  Performance of economic trackingportfolios in an IT-intensive stock market. -   Quarterly Review of Economics and Finance,2004, vol. 44, s. 601-623.       Juutinen,Artti Markus Tapani        Juutinen,Artti & Mönkkönen, Mikko  Testing alternative indicators forbiodiversity conservation in old-growth   boreal forests: ecology and economics. -Ecological Economics, 2004, vol. 50, s. 35-48.       Juutinen,Artti; Mäntymaa, Erkki; Mönkkönen, Mikko & Salmi, J. Cost-efficient approach to selecting forest stands   for conserving species: a case study fromNorthern Fennoscandia. - Forest Science, 2004, vol. 50, nro 4, s. 527-539.       Kopsakangas-Savolainen,Maria        Kopsakangas-Savolainen,Maria  Welfare effects of different pricing schemes for electricitydistribution in Finland. -   Energy Policy, 2004, vol. 32, nro 12, s.1429-1435.     03       Manninen,Marjukka    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  219       Manninen,Marjukka; Ohinmaa, Arto; Winblad, Ilkka; Remes, Anne; Viramo, Petteri; Liuska,E. & Hynninen, M.    Health related quality of life ofcaregivers of dementia patients. - EQ-5D, 20th Plenary Meeting of the EuroQolGroup,   Bled, Slovenija, 11th-14th September 2003,Discussion Papers. Ed. by V. Prevolnik Rupel. Ljubljana. Institute of   Public Health of the Republic of Slovenia2003. s. 33-40.     11       Ainali,Saara        Ainali,Saara  Palvelut alueiden rakenteessa ja kehityksessä. -Kansantaloudellinen aikakauskirja, 2004, vol. 100, nro   4, s. 371-384.       Puhakka,Mikko        Haaparanta,P.; Ilmakunnas, P. & Puhakka, Mikko  Professori Jouko Paakkanenin memoriam. - Kansantaloudellinen   aikakauskirja, 2004, vol. 100, nro 1, s.6-8.       Puhakka,Mikko  Huomioita ikääntymisen vaikutuksista. - Kansantaloudellinenaikakauskirja, 2004, vol. 100, nro 3, s.   296-303.       Puhakka,Mikko  Kilpailuoikeutta ja kilpailun taloustiedettä. -Kansantaloudellinen aikakauskirja, 2004, vol. 100, nro 4,   s. 495-497.     12       Juutinen,Artti Markus Tapani        Juutinen,Artti  Kustannustehokkuus monimuotoisuuden turvaamisessa. - Metsänkätköissä. Suomen metsäluonnon   monimuotoisuus. Toim. T. Kuuluvainen et al.Helsinki, Edita 2004. s. 343-353.       Manninen,Marjukka         Manninen,Marjukka; Ohinmaa, Arto; Winblad, Ilkka; Remes, Anne & Hynninen,M.  Dementiapotilaiden   omaishoitajien elämänlaatu. -Terveystaloustiede 2004. Toim. H. Mikkola & J. Klavus. Stakes. Aiheita nro3. Helsinki.   2004. s. 59-62.     14       Puhakka,Mikko        Koskela,E. & Puhakka, Mikko  Stabilizing endogenous cycles with balancedbudget distortionary taxation. -   Discussion papers nro 16. Helsinki,Helsinki Center of Economic Research 2004. 24 s.    http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/eri/hecer/disc/16/stabiliz.pdf     19       Juutinen,Artti Markus Tapani        Juutinen,Artti; Mäntymaa, Erkki & Mönkkönen, Mikko  Luonnonarvokaupastauusi tulonlähde. - Metsälehti, 2004,   nro 23, s. 16.       Mäntymaa,Erkki Paavo         Mäntymaa,Erkki & Mönkkönen, Mikko  Voiko ympäristöarvoja mitata rahassa.- Kainuun Sanomat 7.10.2004.       Mäntymaa,Erkki & Mönkkönen, Mikko  Voiko ympäristöarvoja mitata rahassa.- Kaleva 7.10.2004.       Puhakka,Mikko        Haaparanta,P. & Puhakka, Mikko  Endogenous time preference investment anddevelopment traps. - BOFIT   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  220  Discussion Papers nro 4. Helsinki, SuomenPankki 2004. 26 s.    http://www.bof.fi/bofit/fin/6dp/04abs/pdf/dp0404.pdf       Kotakorpi,K.; Puhakka, Mikko & Takalo, T.  Viestintämarkkinoiden kilpailuSuomessa: verkkoinvestoinnit ja   sääntely. - Valtioneuvoston kanslianraportteja nro 9. Helsinki, 2004. 19 s.    http://www.vnk.fi/julkaisut       Mälkönen,V. & Puhakka, Mikko  Taloustiede tärkeää kilpailupolitiikassa. -Helsingin sanomat 12.6.2004.       Puhakka,Mikko  Equilibrium dynamics under lump-sum taxation in an exchangeeconomy with skewed endowments.   - Bank of Finland Discussion Papers nro 29.Helsinki, Suomen pankki 2004. 20 s.       Puhakka,Mikko  Kommentti. - Talous & Yhteiskunta, 2004, vol. 32, nro 4,s. 32.       Puhakka,Mikko & Takalo, T.  Telealan hintasääntely ei sovi nykyaikaan. -Helsingin sanomat 3.5.2004.       Puhakka,Mikko & Viren, M.  Tohtorit: miten paljon vai miten hyviä. -Kanava, 2004, nro 6, s. 340-343.     7.3. Laskentatoimen ja rahoituksen laitos     02       Kyröläinen,Petri         Kyröläinen,Petri & Perttunen, Jukka  Investors activity and tradingbehavior. - ICFAI Journal of Behavioral   Finance, 2004, vol. 1, nro 4, s. 31-59.    http://www.icfaipress.org       Lehenkari,Mirjam        Lehenkari,Mirjam & Perttunen, Jukka  Holding on to the losers: Finnishevidence. - Journal of Behavioral Finance,   2004, vol. 5, nro 2, s. 116-126.     03       Järvinen,Janne Tapio         Hyvönen,T.; Järvinen, Janne & Pellinen, Jukka  ICT and accounting in thestrategy process. - Frontiers of e-  business research 2003, FeBR 2003.Conference proceedings. Ed. by M. Hannula; A-M. Järvelin & M. Seppä.   Tampere. 2003. s. 230-249.     09       Vieru,Markku        Vieru,Markku & Schadewitz, Hannu  Use of interim earnings informationon the Helsinki stock exchange. - 27th   Annual Congress of tfe EAA 2004 in Prague,Abstract. 2004.    http://www.eaa-online.org/annual/who.cfm     11       Kallunki,Juha-Pekka         Kallunki,Juha-Pekka; Martikainen, M. & Nilsson, H.  Analyst profession,accounting earnings and stock returns:   Swedish evidence. - LTA. Liiketaloudellinenaikakauskirja, 2004, vol. 53, nro 4, s. 404-426.     12       Perttunen,Jukka Olavi       Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  221    Perttunen,Jukka  Investment behavior and performance of the "men in theirbest age". - Contributions to   management science, mathematics andmodelling; essays in honour of professor Ilkka Virtanen. Eds. M. Laaksonen   & S. Pynnönen. Acta Wasaensia nro 122.Vaasa, Vaasan yliopisto 2004. s. 147-164.     15       Huikari,Juha        Toiviainen,E.; Huikari, Juha & Larkomaa, P.  Puualan paikalliset yritys- jayhteistyöverkostot. Tutkimus kolmelta   paikkakunnalta. - Oulun yliopistotaloustieteiden tiedekunnan raportteja nro 43. Oulu, 2004. 188 s.    http://herkules.oulu.fi/isbn951427329X/     17       Kallunki,Juha-Pekka         Kallunki,Juha-Pekka & Niemelä, J.  Uusi yrityksen arvonmääritys.Helsinki, Talentum 2004. 290 s.     19       Kallunki,Juha-Pekka         Kallunki,Juha-Pekka  Analyytikot ennustajina. - Kaleva 30.10.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Eläkepommia purkamaan. - Kaleva 10.1.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Hintakartellit on otettava vakavasti. - Kaleva25.6.2004.       Kallunki,Juha-Pekka   Itsenäisyys on Suomen nykytalouden perusta. - Kaleva11.12.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Kansainvälinen liiketoiminta on muuttunut. - Kaleva31.1.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Korot voivat myös nousta. - Kaleva 13.3.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Käytäntöä ja teoriaa ei voi erottaa. - Kaleva 21.2.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Myös suomalaista omistusta tarvitaan. - Kaleva9.10.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Nopeat syövät hitaat. - Kaleva 28.8.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Sijoittajat ovat ymmällään. - Kaleva 15.5.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Tuotekehitysinvestoinnit kannattavat. - Kaleva 3.4.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Turvallisuuspoliisia tarvitaan edelleen. - Kaleva18.9.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Vakaussopimus on testi EU:n uskottavuudelle. - Kaleva7.8.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Yrittäjäpalkka korvaus yrittäjäriskistä. - Kaleva20.11.2004.       Kallunki,Juha-Pekka  Yritysverouudistus rokottaa pieniä yrityksiä. - Kaleva24.4.2004.       Vieru,Markku        Vieru,Markku  Yliopisto alueellisena vaikuttajana - onko kaikki jo tehty.- Astetta korkeammalle, 2004, nro kevät, s. 5.     7.4. Markkinoinnin laitos     02     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  222    Karjaluoto,Heikki        Karjaluoto,Heikki; Leppäniemi, Matti & Salo, Jari  Role of mobile marketingin companies promotion mix: empirical   evidence from Finland. - Journal of InternationalBusiness and Economics, 2004, vol. 2, nro 1, s. 111-116.       Pikkarainen,T.; Pikkarainen, K.; Karjaluoto, Heikki & Pahnila, Seppo Consumer acceptance of online banking: an   extension of the technology acceptancemodel. - Internet research, 2004, vol. 14, nro 3, s. 224-235.       Kesti,Manne        Kesti,Manne; Ristola, Annu; Karjaluoto, Heikki & Koivumäki, Timo Tracking consumer intentions to use mobile   services: empirical evidence from a fieldtrial in Finland. - E-business Review, 2004, vol. 4, s. 76-80.    http://www.iaeb.org       Leppäniemi,Matti        Leppäniemi,Matti; Karjaluoto, Heikki & Salo, Jari  Success factors ofmobile advertising value chain. - E-business   Review, 2004, vol. 4, s. 93-97.    http://www.iaeb.org       Salo,Jari        Salo,Jari; Karjaluoto, Heikki & Leppäniemi, Matti  Impact ofE-business on interaction within stable business   relationships: a case study from Finland. -E-Business Review, 2004, vol. 4, s. 145-148.       Salo,Jari; Karjaluoto, Heikki & Leppäniemi, Matti  Impact ofE-business on the exchange structure and process   within stable business relationships: acase study from Finland. - Review of Business Research, 2004, vol. 2, nro 1, s.  86-90.       Tähtinen,Jaana Marketta         Tähtinen,Jaana  Process of business relationship ending - its stages andactors. - Journal of Market - Focused   Management, 2002, vol. 5, nro 4, s.331-353.       Tähtinen,Jaana & Havila, V.  Editorial: enhancing research in exchangerelationship dissolution. - Journal of   Marketing Management, 2004, vol. 20, s.919-926.       Ulkuniemi,Pauliina         Ulkuniemi,Pauliina & Seppänen, Veikko  COTS component acquisition in anemerging market. - IEEE Software, 2004,   vol. 21, nro 6, s. 76-82.    http://www.computer.org/software     03       Komulainen,Hanna        Komulainen,Hanna; Mainela, Tuija & Tähtinen, Jaana   Social networks in theinitiation of the high teach firms   internationalisation. - Proceedings of the20th Annual IMP Conference, 2-4 September 2004, Copenhagen, Denmark.   CD-rom. 2004. s. 1-25.    http://www.impgroup.org/uploads/papers/4488.pdf       Komulainen,Hanna; Mainela, Tuija; Tähtinen, Jaana & Ulkuniemi, Pauliina Exploring customer perceived value in a   technology intensive service innovation. -Proceedings of the 20th Annual IMP Conference, 2-4 September 2004,   Copenhagen, Denmark. CD-rom. 2004. s. 1-28.    http://www.impgroup.org/uploads/papers/4493.pdf       Tähtinen,Jaana Marketta         Tähtinen,Jaana & Salo, Jari  Special features of mobile advertising andtheir utilization. - Proceedings of the 33rd   EMAC Conference, Worldwide Marketing, May,18th-21st 2004, Murcia, Spain, CD-rom. 2004. s. 1-8.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  223       Tähtinen,Jaana; Mainela, Tuija; Pellinen, Jukka & Ulkuniemi, Pauliina Teaching business in a foreign language: a   framework for development. - EMERGINGIssues In Business & Technology, 2004 Conference Program &   Proceedings, October 28-30, 2004, SouthCarolina. Eds. R. J. Bauerly; P. C. Thistlethwaite & D. W. Schofield. 2004.s.   108-118.       Ulkuniemi,Pauliina         Ulkuniemi,Pauliina & Seppänen, Veikko  Definition of COTS softwarecomponent acquisition process - the case of a   telecommunication company. -Component-Based Software Development: Case Studies. Ed. K-K. Lau. Singapore,   World Scientific 2004. s. 57-80.       Ulkuniemi,Pauliina & Tähtinen, Jaana  What do we mean by market inindustrial marketing and purchasing. -   Proceedings of the 20th Annual IMPConference, 2-4 September 2004, Copenhagen, Denmark. CD-rom. 2004. s. 1-22.    http://www.impgroup.org/uploads/papers/4599.pdf     09       Nätti,Satu        Nätti,Sati; Halinen, Aino & Hanttu, Niina  Role of a key accountmanangement system in transfering customer-  specific knowledge within a professionalservice organization. - Thirteenth Annual Frontiers in Services Conference,   October 28-31, 2004, Miami, Florida. 2004.s. 62-63.     19       Tähtinen,Jaana Marketta         Tähtinen,Jaana & Karppinen, Kaisa  Oulun yliopisto on torilla. - Forum2413.8.2004.     8. Teknillinen tiedekunta     8.1.      02       Alha,Mirja Katariina         Alha,Katariina  Portfolio assessment on chemical reactor analysis andprocess design courses. - European journal   of engineering education, 2004, vol. 29,nro 2, s. 267-273.       Alha,Katariina & Gibson, I. S.  Using ITC to improve the genderbalance in engineering education. - European   journal of engineering education, 2003,vol. 28, nro 2, s. 215-224.     15       Rahkonen,Aimo        Rahkonen,Aimo & Alha, Katariina  Opintoportailla - Tilastollinen tutkimusnaisten ja miesten opintopoluista   teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmissa.- Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A   nro 24. Oulu, 2004. 164 s.     16       Alha,Mirja Katariina         Alha,Katariina  Teknillinen tiedekunta: ydinainesanalyysi - ensimmäinenkierros. - Akateeminen   opetussuunnitelmatyö. Toim. A. Karjalainen.2003. s. 202-209.    http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf     8.2. Arkkitehtuurin osasto  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  224     02       Servomaa,Kerttu Sonja M.         Servomaa,Sonja  Beauty in nature - transculturally revalued. - Aesthetics,2004, nro 11, s. 192-205.       Servomaa,Sonja  Nature, art, peace; Rabindranath Tagores and KitaroNishidas philosophical contributions to   universal culture of peace. - Proceedingsof the  Fifth World Congress. Religion, Politics and Suffering:Intercultural   Dimensions and Challenges for Philosophy.Skepsis, Journal for Philosophy and Inter-Disciplinary Research, 2004,   vol. 15, nro 1, s. 200-224.       Soikkeli,Anu-Sisko         Soikkeli,Anu  Finlands reconstruction period values and the Venice Charter.- The Venice Charter 1964-2004-2044?   Budapest - Pécs, 2004. 05.22-27.Müemlékvédelem (Special issue), 2004, vol. 48, s. 153-160.     03       Heikkilä,Jari Tapio         Heikkilä,Jari  In search of urban log architecture. - Proceedings of the 8thWorld Conference on Timber Engineering,   WCTE 2004, June 14-17, 2004, Lahti,Finland. vol. 3, 2004. s. 33-38.       Heikkilä,Jari  Wood in Finnish housing design and construction. -Proceedings. Sustainability of the housing   projects, 32 IAHS world congress, Trento,Italy, 21-25 September 2004. Ed. by E. Ural; A. Frattari & R. Albatici.   University of Trento 2004. s. 1-8.       Isola,Annaelina         Isola,Annaelina  Story of a village. - The Sustainable Urban HeritageManagement - Local Community in Time of   Change Seminar, 21.-24.4.2004, Vilnius,Lithuania. 2004. s. 1-5.    http://www.nba.fi/en/vilnius_isola       Koiso-Kanttila,Jouni Eero          Koiso-Kanttila,Jouni  Modern Finnish wooden town. - Simposio Internacional de laMadera, 27 de Septiembre al 1   de Octubre de 2004. 2004. s. 1-6.       Koiso-Kanttila,Jouni  Modern Finnish wooden town. - Proceedings of the 8th WorldConference on Timber   Engineering, WCTE 2004, June 14-17, 2004,Lahti, Finland. vol. 3, 2004. s. 13-18.       Koiso-Kanttila,Jouni  Modern timber construction in Finland. - SimposioInternacional de la Madera, 27 de   Septiembre al 1 de Octubre de 2004. 2004. s.1-10.       Mäkiniemi,Kaisa        Mäkiniemi,Kaisa  Northern Ostrobothnian parish villages. - The SustainableUrban Heritage Management - Local   Community in Time of Change Seminar,21.-24.4.2004, Vilnius, Lithuania. 2004. s. 1-5.    http://www.nba.fi/en/vilnius_makiniemi       Mäntysalo,Raine Juhani         Mäntysalo,Raine  Dilemmas in critical planning theory. - Aesop Yearbook 2003.Association of European Schools   of Planning 2004. s. 41-65.       Niskala,Kaarina          Niskala,Kaarina  New use of an old garrison area. - Industrial heritage inthe modern urban environment,   international conference, 20th September2002, Riga. 2003. s. 53-59.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  225    Suikkari,Risto        Suikkari,Risto  Grounds of good neighbourhood, structured inquiry research inFinnish wooden towns. -   Proceedings of the 8th World Conference onTimber Engineering, WCTE 2004, June 14-17, 2004, Lahti, Finland. vol.   3, 2004. s. 157-162.       Suikkari,Risto & Reinikainen, Kalle  Seeking common values: grounds ofgood neighbourhood - research in Finish   wooden towns. - The Venice Charter1964-2004-2044? Budapest - Pécs, 2004. 05.22-27. Müemlékvédelem (Special   issue), 2004, vol. 48, s. 161-166.       Suikkari,Risto & Reinikainen, Kalle  Structured inquiry and research inFinnish wooden towns. - The Sustainable   Urban Heritage Management - Local Communityin Time of Change Seminar, 21.-24.4.2004, Vilnius, Lithuania. 2004. s.   1-7.    http://www.nba.fi/en/vilnius_suikkari     06       Heikkilä,Jari Tapio         Heikkilä,Jari  På väg mot en modern trästad. - Byggnadskultur, 2004, nro 2,s. 8-11.       Koiso-Kanttila,Jouni Eero         Koiso-Kanttila,Jouni & Karjalainen, Markku  Dzielnice mieszkaniowe z budynkamiz drewna. - Puu - Wood - Holz -   Bois - Drewno, 2004, nro 1, s. 10-14.     09       Karjalainen,Markku Antero         Karjalainen,Markku  Pan-Skandinavian experiences in controlling the soundinsulation of multi-story timber   apartment buildings. - ICA 2004, The 18thInternational Congress on Acoustics, 4-9 April 2004, Kyoto, Japan.   Congress Program and Abstract. 2004. s.166.       Koiso-Kanttila,Jouni Eero         Koiso-Kanttila,Jouni  Modern timber construction in Finland. Summary. - SimposioInternacional de la Madera, 27   de Septiembre al 1 Octubre de 2004. 2004.       Perkkiö,Miia          Perkkiö,Miia  Authenticity and change of function. Two cases: OuluUniversity/Faculty of Architecture and IUAV   of Venice. - Schola Architecturae. Idee -Projekty - Realizacje  Konferencja Miedzynarodowa 21.-23.10.2004, Wroclaw,  Polska. 2004.     10       Hentilä,Helka-Liisa         Hentilä,Helka-Liisa; Mäntysalo, Raine; Jauhiainen, Jussi S.; Luoma, Pentti; Ijäs, H.;Karjalainen, J.; Kiimamaa, Jouni;   Mönkkönen, Marja; Ryhänen, Aila &Villanen, Heli  Ekotehokkuus supistuvissa ja kasvavissa taajamissa.   Muuttuvan yhteiskuntarakenteen fyysinen,sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. EkoSuKat esitutkimusraportti.   2004. 68 s.    http://wwwedu.oulu.fi/sos/SuKaT/EkoSuKaT_Tutkimussuunnitelma.pdf     11       Harju,Virpi Helena         Harju,Virpi & Seitsalo, S.  Asklepios ja hänen temppelinsä antiikinlääketieteen kuvallisina kertojina. - Duodecim,   2004, vol. 120, s. 2758-2766.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  226       Harju,Virpi & Seitsalo, S.  Tohtorointia ja taidetta - lääkäripatsaana. - Duodecim, 2004, vol. 120, nro 23, s. 2769-2781.     12       Herneoja,Aulikki        Herneoja,Aulikki  Wooden image in interior colourings. - Proceedings of the8th World Conference on Timber   Engineering, WCTE 2004, June 14-17, 2004,Lahti, Finland. vol. 3, 2004. s. 163-166.       Mäntysalo,Raine Juhani         Mäntysalo,Raine  Orientaatio ja representaatio. Ihmisen ympäristösuhteentutkimuksen teoreettisten lähtökohtien   kriittistä tarkastelua. - Paikanheijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaatiokäsite. Toim.R.   Mäntysalo. Jyväskylä, Atena 2004. s.111-125.       Soikkeli,Anu-Sisko         Soikkeli,Anu  Erkki Koiso-Kanttila. - Jälleenrakennuksen perintö Lapissa.Toim. A. Pihkala. 2004. s. 94.       Soikkeli,Anu  Jälleenrakennustoiminta Lapissa. - Jälleenrakennuksen perintö Lapissa.Toim. A. Pihkala. 2004. s. 34-  35.       Soikkeli,Anu  Jälleenrakentamisen aika Erkki Koiso-Kanttilan muistelemana. -Jälleenrakennuksen perintö Lapissa.   Toim. A. Pihkala. 2004. s. 20-31.       Soikkeli,Anu  Lappi nousee. - Jälleenrakennuksen perintö Lapissa. Toim. A.Pihkala. 2004. s. 14-15.       Soikkeli,Anu  Process of change and modernisation in old parsonages ofFinland. - Place, Memory, Meaning:   Preserving Intangible Values in Monumentsand Sites, ICOMOS 14th General Assembly and Scientific Symposium,   Victoria Falls, Zimbabwe, 27-31 October2003. Proceedings. 2004. s. 1-8.    http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers.htm       Soikkeli,Anu  Urban and cultural heritage co-operation between university andmunicipality. - The Sustainable   Urban Heritage Management - Local Communityin Time of Change Seminar, 21.-24.4.2004, Vilnius, Lithuania. 2004. s.   1-5.    http://www.nba.fi/en/vilnius_soikkeli     14       Vuojala,Petri        Vuojala,Petri  Unen aika. - Siirtymiä Transit Tranzit. Juhani Tuominen.Lapin yliopisto taiteiden tiedekunnan julkaisu   C nro 28. Rovaniemi, 2004. s. 14-23.     15       Hentilä,Helka-Liisa         Hentilä,Helka-Liisa & Joki-Korpela, L.  Liikunnan olosuhteetyhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoitusprosessissa.   Esiselvitys. - Oulun yliopisto,arkkitehtuurin osasto. B. Julkaisu nro 25. Oulu, 2004. 64 s.       Vuojala,Petri        Vuojala,Petri  Traditional Osthrobothnia timber architecture - An attempt tounderstand its cultural geography. -   Maintenance of rural building heritage: TheSiikalatva Challenge. International workshop in Finland 2003/2004. Ed.   by R. Mäntysalo et al. University of Oulu,Department of Architecture. A. Publication nro 31. Oulu, 2004. s. 127-129.     16       Heikkilä,Jari Tapio    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  227       Heikkilä,Jari  Modernizing the Finnish log house tradition. - Maintenance ofrural building heritage: The Siikalatva   Challenge. International workshop inFinland 2003/2004. Ed. by R. Mäntysalo et al. University of Oulu, Department of  Architecture. A. Publication nro 31. Oulu.2004. s. 95-98.       Isola,Annaelina         Isola,Annaelina  Story of a village - the multilayered cultural landscapein the Valley of Siikajoki-river. -   Maintenance of rural building heritage: TheSiikalatva Challenge. International workshop in Finland 2003/2004. Ed.   by R. Mäntysalo et al. University of Oulu,Department of Architecture. A. Publication nro 31. Oulu, 2004. s. 119-122.       Mäkiniemi,Kaisa        Mäkiniemi,Kaisa  Maintaining the cultural milieu of Northern Ostrobothnianparish villages. - Maintenance of rural   building heritage: The SiikalatvaChallenge. International workshop in Finland 2003/2004. Ed. by R. Mäntysalo etal.   University of Oulu, Department ofArchitecture. A. Publication nro 31. Oulu. 2004. s. 123-126.       Mäntysalo,Raine Juhani         Mäntysalo,Raine  Planning for Non-growth. - Maintenance of rural buildingheritage: The Siikalatva Challenge.   International workshop in Finland2003/2004. Ed. by R. Mäntysalo et al. University of Oulu, Department of   Architecture. A. Publication nro 31. Oulu,2004. s. 27-33.       Mäntysalo,Raine  Vaikutusten arviointi osana strategisenmaankäyttösuunnitelman vuorovaikutteista   laadintaprosessia.  Yleisiä huomioita liittyenarviointimenettelyyn harjoitustyössä. - Iisalmi koettuna ja kuvattuna.   Toim. H-L. Hentilä; S. Lehtiö & R.Mäntysalo. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. C. Julkaisu nro 88. Oulu,2004.   s. 39-58.       Tarumaa,Aarne Taunonpoika         Tarumaa,Aarne & Mäntysalo, Raine  Introduction. - Maintenance of ruralbuilding heritage: The Siikalatva   Challenge. International workshop inFinland 2003/2004. Ed. by R. Mäntysalo et al. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin   osasto. A. Julkaisu nro 31. Oulu, 2004. s.7-11.       Özer-Kemppainen,Özlem        Özer-Kemppainen,Özlem  Rural ageing and the built environment. - Maintenance ofrural building heritage: The   Siikalatva Challenge. Internationalworkshop in Finland 2003/2004. Ed. by R. Mäntysalo et al. University of Oulu,   Department of Architecture. A. Publication31 nro 31. Oulu. 2004. s. 39-44.     19       Broner-Bauer,Kaisa Kerttuli         Broner-Bauer,Kaisa  Restauroinnin opetuksesta - esimerkkinä Oulun yliopisto. -ICOMOS, 2004, nro 4, s. 21-23.       Harju,Virpi Helena         Harju,Virpi  Muotokuvat viitoittavat kehityssuuntaa. Muotokuvat kertovatInvalidisäätiön Sairaala ORTONista.   Helsinki, Orton invalidisäätiö 2004. 19 s.       Harju,Virpi & Seitsalo, S.  Lääketieteen kuvasymboleiden maailmasta. -Taide, 2004, nro 1, s. 16-19.       Heikkilä,Jari Tapio         Heikkilä,Jari  Hirsitalot palaavat kaupunkiin. - Puumies, 2004, nro 8, s.6-8.       Heikkilä,Jari  Hometalo ja miten se tehdään - syntyykö kosteusongelma josuunnittelijan pöydällä. - Arkkitehti, 2004,   nro 2, s. 16-21.       Heikkilä,Jari  Lasirakentamisen raamattu. - Arkkitehti, 2004, nro 1, s. 83.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  228       Hentilä,Helka-Liisa         Hentilä,Helka-Liisa & Lindborg, T.  Tyhjät tilat avaavatmahdollisuuksia. - Kaleva 24.3.2004.       Hirvonen,Sari        Hirvonen,Sari  Kerrostalojen kehitys. Opetusmoniste. Oulu 2004. 42 s.       Hirvonen,Sari; Soikkeli, Anu & Tuppurainen, Yrjö  Kerrostalon korjaus.Opetusmoniste. Oulu 2004. 162 s.       Karjalainen,Markku Antero         Karjalainen,Markku  Puujulkisivuja paloturvallisesti betonilähiöihin. - A&RAsu ja Rakenna, 2004, nro 4, s. 24-25.       Karjalainen,Markku  Puukerrostalossa asuntopalo Oulussa. - RY. Rakennettuympäristö, 2004, nro 1, s. 25-27.       Karjalainen,Markku  Puurakentajat vastaavat pientalojen kysyntään. - KauppalehtiOptio. OmaKoti-ilmoitusliite   25.11.2004.       Karjalainen,Markku  Sprinkleri pelasti ihmishengen puukerrostalon asuntopalossaOulussa. - Pelastustieto, 2004,   nro 1, s. 24-26.       Karjalainen,Markku  Voitaisiinko betonitaloja korjata puujulkisivuilla. -Rakennuslehti, 2004, nro 27, s. 13.       Karjalainen,Markku & Pellikka, H.  Kongressi- ja liikeneuvottelumatkallaJapanin Kiotossa ja Osakassa. - Puumies,   2004, vol. 40, nro 4, s. 2-3.       Koiso-Kanttila,Jouni Eero         Koiso-Kanttila,Jouni  Asumisen muutos haastaa arkkitehdit. - Puu, 2004, nro 3, s.38-39.       Koiso-Kanttila,Jouni  Moderni puukaupunki rakennetaan ihmisen mittakaavaan. -Tikkurila-viesti, 2004, nro 1, s. 11-  13.       Laurila,Jukka        Laurila,Jukka & Hirviniemi, H.  Nykäsen tilan rakennushistoriaselvitys.Oulu 2004. 67 s.       Laurila,Jukka & Kovalainen, Pasi  Rakennushistoriaselvitys.Waenerberg-talo. Riekin eli Santaholman talo. Oulu   2004. 81 s.       Mäntysalo,Raine Juhani         Mäntysalo,Raine  Osaavat osalliset. Kirja-arvostelu. - Kaupunkitutkimuksenpäivät: Valta ja politiikka.   Yhdyskuntasuunnittelu, 2004, vol. 42, nro1, s. 47-50.       Mäntysalo,Raine & Vuojala, Petri  Siikalatvan ja Firenzen haasteet -arkkitehtikoulujen yhteistyöohjelma jatkuu. - Au   arkkitehtiuutiset, 2004, nro 12, s. 16-18.       Mäntysalo,Raine & Vuojala, Petri  Yhteistyöllä ratkaisuja asuinalueidenkehittämiseen. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro   3, s. 21-23.       Niskala,Kaarina        Kemppainen,R.; Niskala, Kaarina & Tervo, K.  Rakennushistoriallinenselvitystyö vaihe II, laaajennettu versio.   Lääninhallitus, rakennus 3, Linnankatu 1 jasitä ympäröivän korttelin rakentuminen. 2004. 19 s.       Niskala,Kaarina  Atte Kalajoki in memoriam. - Oulu-lehti 7.10.2004.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  229    Niskala,Kaarina  Jälleenrakennuskauden esimerkki. - Karjasiltalainen, 2004,nro elokuu, s. 4.       Niskala,Kaarina  Karjasilta, vuoden 2004 kaupunginosa Oulussa. -Karjasiltalainen, 2004, nro elokuu, s. 3.       Niskala,Kaarina  Kun engelsmanni tuhosi Oulun. - Kaleva 1.6.2004.       Niskala,Kaarina  Lohtu se on pienikin lohtu. - Kaleva 15.6.2004.       Niskala,Kaarina  Oulun asema-alueella on pitkä historia. - Kaleva 14.2.2004.       Niskala,Kaarina  Pitsiverhojen takaa. Rehnbäck-Reinilän talon vaiheita. Oulu2004. 47 s.       Niskala,Kaarina  Suuri vedenpaisumus synnytti Toppilansalmen. - ViikkoKaleva 21.11.2004.       Niskala,Kaarina  Syrjäkulmasta aluekeskukseksi. - Sulkasatoa, 2004, nro 1,s. 4-5.       Ojala,Maijuleena Henrika         Ojala,Henrika  Avointa asuntoarkkitehtuuria Japanissa. - Japanin ekskursio2003. Rakennussuunnittelun laitos.   Julkaisu nro 43. Tampereen teknillinenyliopisto. Arkkitehtuurin osasto 2004. s. 28-37.       Perkkiö,Miia        Perkkiö,Miia  Herätys, Helsingissä puretaan yhä. - Arkkitehti, 2004, nro 6,s. 78-79.       Perkkiö,Miia  Panu Kailan näkemyksiä arkkitehtien koulutuksesta. - ICOMOS,2004, nro 4, s. 24-25.       Perkkiö,Miia  Restauroinnin koulutus puntarissa. - ICOMOS, 2004, nro 4, s.3-5.       Soikkeli,Anu-Sisko         Hirvaskoski,K. & Soikkeli, Anu  Karjasillan muutosprosessi - korjaustenvaikutus alueen yhtenäisyyteen ja   identiteettiin; tapauskohtaisenatarkasteluna Karjasillan Routuntie. 2004. 45 s.       Mäkelä,E. & Soikkeli, Anu  Jälleenrakennuskauden pientalojen pihojenkunnostus. 2004. 29 s.       Soikkeli,Anu  Vanhat puuverhoukset. Kokemusperäinen tieto puujulkisivujenkestävyydestä. - Puu-lehti, 2004, nro   1, s. 36-37.       Tasa,Jyrki Tapio         Tasa,Jyrki  Mody Dick. - Teräsrakenne, 2003, nro 4, s. 18-21.       Tasa,Jyrki  Talo Mody Dick - Lintu vai kala. - Arkkitehti, 2004, nro 2,s. 28-29.       Tuomala,Martti Jaakko Tapani       Tuomala,Martti  Arkkitehtuurin osaston toimintakertomus 2003. Oulu 2004. 35,7 s.       Tuppurainen,Yrjö Kalevi         Tuppurainen,Yrjö; Huotari, K. & Valkeapää, A.  Korjaussuunnittelunkurssi  opetusmoniste. 2004. 231 s.     20       Niskala,Kaarina        Niskala,Kaarina  Jokivarsien Wanhat rakennukset. - Yle, 26.4.2004, klo 10min.       Niskala,Kaarina  Karjasilta vuoden kaupunginosaksi Oulussa. - Yle, 3.5.2004,klo 14.00-14.10.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  230       Niskala,Kaarina  Oulun puukasarmi, Oulu-seuran kävelyretken kohde. - Yle,14.6.2004, klo 17.00-17.10.       Niskala,Kaarina  Ruusuja ja romantiikkaa Hupisaarille. - Yle, 20.7.2004, klo16.15-16.25.       Niskala,Kaarina & Kauniskangas, K.  Jäähyväiset Hammarin pukille. - Yle,13.1.2004, klo 7.20-7.50.       Niskala,Kaarina & Koiso-Kanttila, Jouni  Puurakentaminen Oulussa. - YleAamu TV, 12.8.2004, klo 8.20-9.43.     21       Allas,Anja Kaarina         Allas,Anja & Tarumaa, Aarne (toim.)  Maestrotkaupunkisuunnittelijoina. - Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto.   C. Julkaisu nro 87. Oulu, 2004. 112 s.       Hentilä,Helka-Liisa         Hentilä,Helka-Liisa; Lehtiö, S. & Mäntysalo, Raine (toim.)  Iisalmikoettuna ja kuvattuna. Kokemuksia   vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelunkoulutusprojektista. - Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. C. Julkaisu   nro 88. Oulu, 2004. 88, 124 s.       Mäntysalo,Raine Juhani         Hagman,M. & Mäntysalo, Raine (toim.)  Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta.EkoSuKaT-tutkimushankkeen   väliraportti 1. - Oulun yliopisto,arkkitehtuurin osasto. C. Julkaisu nro 90. Oulu, 2004. 129, 10 s.       Mäntysalo,Raine (toim.)  Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteentutkimus ja representaation käsite.   Jyväskylä, Atena 2004. 219 s.       Mäntysalo,Raine; Özer-Kemppainen, Özlem; Brand, S. & Halmos, B. (eds.) Maintenance of rural building heritage:   The Siikalatva Challenge. Internationalworkshop in Finland 2003/2004. - University of Oulu, Department of   Architecture. A. Publication nro 31. Oulu,2004. 191 s.     22       Suikkari,Risto        Suikkari,Risto  Puukaupunki asuinympäristönä - puukaupunkienasukastutkimuksen palaute. 2004. s. 1-3.    http://customers.evianet.fi/woodfocus/data.php/200411/053203200411021219_16_Suikkari_Risto.pdf     8.3. Konetekniikan osasto     01       Karjalainen,Leo Pentti         Kömi,J.; Ruha, P.; Engberg, G.; Borggren, U.; Karlberg, M.; Abajo Martinex, N.;Lopéz, J. & Karjalainen, Pentti    Physical metallurgy of rolling andfinishing. Prediction of the mechanical properties of hot-rolled strip productsby   means of hybrid methods. Final report. -European Commission. Technical steel research. EUR nro 20939 EN.   European Communities 2004. 174 s.     02       Hannila,Raimo Sakari         Hannila,Raimo & Pramila, Antti  Onsagers reciprocal relation andeffective coefficients of transverse coupled   hygrothermal diffusion in fiber reinforcedcomposites. - Journal of Composite Materials, 2004, vol. 38, nro 3, s. 181-  193.       Juntunen,Pasi Tapio    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  231       Juntunen,Pasi; Karjalainen, Pentti & Peltola, A.  Effect of annealingconditions on the texture and normal anisotropy   of Al-killed steels in simulated batchannealing. - Steel Research International, 2004, vol. 75, nro 3, s. 182-189.       Karjalainen,Leo Pentti         Karjalainen,Pentti & Somani, Mahesh  Discrepancies in the regressionmodelling of recrystallization rate as using   the data from physical simulation tests. -Acta Metallurgica Sinica, 2004, vol. 17, nro 3, s. 221-228.       Kodjaspirov,G. E.; Karjalainen, Pentti & Speidel, M. O.  Thermomechanicalstrengthening of nitrogen-bearing   austenitic and duplex stainless steels. -Materials and Manufacturing Processes, 2004, vol. 19, nro 1, s. 87-94.       Kodjaspirov,G. E.; Suliagin, R. V. & Karjalainen, Pentti  Effect oftemperature-strain parameters on the strengthening-  softening behaviour of nitrogen-bearingstainless steels. - The 6th International Conference "High Technologies in  Advanced Metal Science andEngineering", 14-15 September, 2004, St. Petersburg, Russia. St.Petersburg State   Polytechnical University 2004. s. 51-61.       Pan,L. X.; Karjalainen, Pentti & Somani, Mahesh  Observations on theformation of ultrafine ferrite grain size in   steels by physical simulation routes. -Journal of Materials Science & Technology, 2003, vol. 19, nro Suppl. 1, s.112-  114.       Sulyagin,R. V.; Karjalainen, Pentti & Kolpishon, E. Y.  Studies ofrecrystallization and microstructure evolution of   nitrgoen-alloyed stainless steels. -Proceedings of the 7th International Conference on High Nitrogen Steels, HNS   2004, September 19-22, 2004, Ostend,Belgium. Steel Grips, 2004, vol. 2, nro Suppl, s. 171-175.       Taulavuori,T.; Aspegren, P.; Säynäjäkangas, J.; Salmén, J. & Karjalainen,Pentti  Anisotropic behaviour of the   nitrogen alloyed stainless steel grade1.4318. - Proceedings of the 7th International Conference on High Nitrogen   Steels, HNS 2004, September 19-22, 2004,Ostend, Belgium. Steel Grips, 2004, vol. 2, nro Suppl, s. 405-409.       Katajarinne,Veli Tuomas          Katajarinne,Tuomas; Somani, Mahesh; Karjalainen, Pentti & Porter, D. Evolution of non-uniform grain stucture   during hot deformation of a Nb-Timicroalloyed steel. - Revista de Metalurgia, 2004, vol. 40, s. 329-334.       Leinonen,Tatu Einari         Lu,Y. & Leinonen, Tatu  Kinematic and dynamic simulation of adual-beam pumping unit for increasing stroke and   reducing force. - Journal of EnergyResources Technology, 2004, vol. 126, nro 4, s. 320-325.       Somani,Mahesh Chandra         Somani,Mahesh & Karjalainen, Pentti  Improving the mechanicalproperties of copper alloys by thermo-mechanical   processing. - Acta Metallurgica Sinica,2004, vol. 17, nro 2, April, s. 111-117.     03       Frondelius,Tero Arto Tapio         Frondelius,Tero & Koivurova, Hannu  Fourier-Galerkin-Newton method fornon-linear axially moving string in fluid. -   NSCM-17, Proceedings of the 17thNordic Seminar on Computational Mechanics, 15-16 October, 2004, Stockholm,   Sweden. Eds. A. Eriksson & J. Månsson& G. Tibert. Stockholm. KTH Mechanics 2004. s. 106-109.       Frondelius,Tero & Koivurova, Hannu  Vibrations of a nonlinear axiallymoving web in a surrounding fluid. -   European Congress on Computational Methodsin Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2004, 24-28 July,   2004, Jyväskylä. CR-ROM. Eds. P.Neittaanmäki et al. vol. 1, University of Jyväskylä 2004. s. 1-14.       Halmeenpää,Riina Johanna         Halmeenpää,Riina & Mäntylä, Pekka  Optimization of pusher type slabreheating furnace by CFD simulation. -   AISTech2004, Iron & Steel TechnologyConference, September 15-17, Nashville, Tennessee. Proceedings. CD-ROM.   vol. II, 2004. s. 375-386.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  232    Halmeenpää,Riina; Mäntylä, Pekka & Tseng, A. A.  Analysis ofquality-producing ability of compact strip   production technique vs. conventionalmethod. - AISTech2004, Iron & Steel Technology Conference, September 15-  17, Nashville, Tennessee. Proceedings.CD-ROM. vol. II, 2004. s. 107-119.       Heikkala,Jouko Antero         Rahman,M.; Heikkala, Jouko & Lappalainen, Kauko  Simulation andvalidation of static and dynamic measurements   of machine tools. - The 5th InternationalConference on Integrated Design and Manufacturing in Mechanical   Engineering, IDMME04, 5th-7th April, 2004,Bath, United Kingdom. Proceedings. CD-ROM. Eds. A. N. Bramley et al.   2004. s. 1-8.       Kantola,Lauri Miika         Kantola,Lauri; Söderström, P. & Sippola, M.  Increasing the stiffness ofa light weight laminate structure utilising   shape memory alloy actuators. - NordicVibration Research 2004, June 3-4, 2004, Stockholm. The Scandinavian   Vibration Society 2004. s. 1-7.       Karhunen,Pauli Jouko Allan         Karhunen,Jouko  Manufacturing accuracy of paper machine rolls running at thehalfcritical velocity. - Proceedings   of the 11th World Congress in Mechanism andMachine Science, April 1-4, 2004, Tianjin, China. Ed. H. Tian. vol. 5,   2004. s. 2134-2139.       Nevala,K. & Karhunen, Jouko  Content-based design engineering thoughtresearch at Oulu University. - AEDS   2004 Workshop, November 11-12, 2004,Pilsen, Czech Republic. Abstracts, Full Papers. CR-ROM. Ed. S. Hosnedl.   2004. s. 1-6.       Karjalainen,Leo Pentti         Comineli,O.; Luo, H.; Liimatainen, H-M. & Karjalainen, Pentti  Influenceof Ni alloying on hot ductility of Ti-Nb   microalloyed steels. - 59th AnnualConference of Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais - ABM, 19-22 July  2004, São Paulo, Brazil. CD-ROM. 2004. s.1-8.       Karjalainen,Pentti & Somani, Mahesh  Physical simulation studies on thekinetics of the recrystallisation and   austenite decompostion in steels. -International Conference on Thermo-Mechanical Simulation and Processing of   Steels, SimPro04, September 21-23, 2004,Ranchi, India. Conference Proceedings. New Delhi. Viva Books Private   2004. s. 119-127.       Karjalainen,Pentti; Somani, Mahesh & Medina, S. F.  Discrepancies in theregression modelling of recrystallization   rate as using the data from physicalsimulation tests. - The Fourth International Conference on Physical and   Numerical Simulation of MaterialsProcessing,  ICPNS2004, May 17-20, 2004, Shanghai, China. 2004. s. 1-11.       Mintz,B.; Comineli, O. & Karjalainen, Pentti  Influence of Ni on thehot ductility of C-Mn-Al, Cu containing steels as   a way of preventing "hotshortness". - 59th Annual Conference of Associação Brasileira deMetalurgia e Materiais -   ABM, 19-22 July 2004, São Paulo, Brazil.CD-ROM. 2004. s. 1-7.       Pan,L. X.; Karjalainen, Pentti & Somani, Mahesh  Observations on theformation of ultrafine ferrite grain size in   steels by physical simulation routes. - TheFourth International Conference on Physical and Numerical Simulation of   Materials Processing,  ICPNS2004, May17-20, 2004, Shanghai, China. 2004. s. 1-5.       Leinonen,Tatu Einari         Ionescu,T.; Bögelsack, G. & Leinonen, Tatu  Past, present and future inmechanism and machine science   terminology. - International Symposium onHistory of Machines and Mechanisms, May 12-15, 2004, Cassino, Italy.   Proceedings HMM2004. Ed. by M. Ceccarelli.Dordrecht. Kluwer Academic 2004. s. 27-33.       Lu,Y. & Leinonen, Tatu  Computer simulation of elastic deformationin a spatial parallel manipulator with 3 linear   driving limbs. - IX. InternationalConference on the Theory of Machines and Mechanisms, August 31-September 2,   2004, Liberec, Czech Republic. Proceedings.Eds. J. Mrázek et al. Technical University of of Liberec 2004. s. 841-852.       Lu,Y. & Leinonen, Tatu  Novel hydraulic time-delay coupler forpetroleum industry. - Proceedings of the 11th World   Congress in Mechanism and Machine Science,April 1-4, 2004, Tianjin, China. Ed. H. Tian. vol. 1, China Machine   2004. s. 409-413.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  233       Lu,Y. & Leinonen, Tatu  Unified type synthesis of planar andspatial mechanisms by systematic linkage technique. -   Proceedings of the 11th World Congress inMechanism and Machine Science, April 1-4, 2004, Tianjin, China. Ed. H.   Tian. vol. 3, China Machine 2004. s.1012-1017.       Liedes,Toni Mikael         Liedes,Toni & Nevala, Kalervo  Vibration damping devices using smartmaterials. - Second Arctic-Mediterranean   Post Graduate Workshop on IntelligentMachines and Transport Systems, March 13-21, 2004, Oulu-Kiruna-Narvik.   Proceedings. Eds. E. Keskinen & R.Hildebrand. 2004. s. 1-6.       Makkonen,Tomi Petteri         Makkonen,Tomi; Nevala, Kalervo & Heikkilä, Rauno  Automation of anexcavator based on a 3D CAD model and   GPS measurement. - 21st InternationalSymposium on Automation and Robotics in Construction, September 21-25,   2004, Jeju, Korea. ISARC 2004 Proceedings.2004. s. 268-273.       Nevala,Aimo Kalervo         Kilpeläinen,P.; Nevala, Kalervo & Heikkilä, Rauno  Development of a controlsystem for road construction   automation applications. - 21stInternational Symposium on Automation and Robotics in Construction, September21-  25, 2004, Jeju, Korea. ISARC 2004Proceedings. 2004. s. 65-70.       Sallinen,Martti Johannes         Tiitto,K. M.; Sallinen, Johannes & Mäntylä, Pekka  Increasing theoutput of pusher-type reheat furnaces by   eliminating skid marks. - 15th IAS RollingConference, November 3rd-5th 2004, San Nicolas, Argentina. Instituto   Argentino de Siderurgia 2004. s. 555-562.       Somani,Mahesh Chandra         Somani,Mahesh & Karjalainen, Pentti  Effects of complex deformationhistory on flow stress and recrystallisation of   hot-deformed austenite and ferrite. - 2ndInternational Conference on Thermomechanical Processing of Steels, TMP   2004, June 15-17, 2004, Liege, Belgium. Ed.M. Lamberigts. Düsseldorf. Stahleisen 2004. s. 43-50.       Somani,Mahesh & Karjalainen, Pentti  Improving the mechanicalproperties of copper alloys by thermo-mechanical   processing. - The Fourth InternationalConference on Physical and Numerical Simulation of Materials Processing,    ICPNS2004, May 17-20, 2004, Shanghai,China. 2004. s. 1-8.       Somani,Mahesh & Karjalainen, Pentti  Validation of the new regressionmodel for the static recrystallisation of hot-  deformed austenite in special steels. -Proceedings of the Second Joint International Conference on Recrystallization   and Grain Growth, ReX & GG2, SF2M, 30thAugust-3rd September, 2004, Annecy, France. Materials Science Forum.   Ed. by B. Bacroix et al. vol. 467-470, nroPart 1. Switzerland. Trans Tech 2004. s. 335-340.    http://www.scientific.net       Suikkanen,Pasi Pekka         Suikkanen,Pasi; Kömi, J. I. & Karjalainen, Pentti  Effect of austenitedeformation and chemical composition on the   microstructure and hardness of low andultra low carbon bainitic steels. - The 6th International Conference "High  Technologies in Advanced Metal Science andEngineering", 14-15 September, 2004, St. Petersburg, Russia. St.   Petersburg State Polytechnical University2004. s. 18-28.       Virtanen,Jani Krister         Virtanen,Jani & Nevala, Kalervo  Surgical robotics and MR-compatibility.- Second Arctic-Mediterranean Post   Graduate Workshop on Intelligent Machinesand Transport Systems, March 13-21, 2004, Oulu-Kiruna-Narvik.   Proceedings. Eds. E. Keskinen & R. Hildebrand.2004. s. 1-7.       Virtanen,Jani; Malila, Matti; Louhisalmi, Yrjö; Hyvärinen, Pietari & Nevala,Kalervo  Machine vision based fiber   optic joint sensor for MR-compatible robot.- Proceedings of the 18th International Congress and Exhibition, June 23-  26, 2004, Chicago, USA, CARS 2004: ComputerAssisted Radiology and Surgery. Ed. by H. U. Lemke et al.   International Congress Series nro 1268. TheNetherlands. Elsevier 2004. s. 555-560.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  234     05       Leinonen,Jouko Iivari         Leinonen,Jouko  Method of producing ultra-fine grain structure for unalloyedor low-alloyed steel. - Aspector Oy.   Hakemus nro 00969603.0. Patentin nro1230405 B1. Hyväksymispäivä 16.6.2004. 2004. 11s.       Leinonen,Jouko  Method of producing ultra-fine grain structure for unalloyedor low-alloyed steel. - Aspector Oy.   Hakemus nro 10/110,983. Patentin nro6,719,860. Hyväksymispäivä 13.4.2004. United States 2004. 6s.       Niskanen,Juhani        Tavi,A.; Lehto, A.; Holopainen, K.; Arvonen, M.; Lämsä, M.; Niskanen, Juhani;Snellman, J.; Pakkanen, J. & Onnela,   J.  End packing for a deflectioncompensated roll. - Metso Paper Inc. Hakemus nro 10/055,078. Patentin nro6,692,421.   Hyväksymispäivä 17.2.2004. United States2004. 6s.     06       Niskanen,Juhani        Niskanen,Juhani  China phenomenon & forest cluster in Finland (inChinese). - Forest & Paper Finland, 2004, vol. 7,   s. 4-5.     09       Heikkala,Jouko Antero         Rahman,M.; Heikkala, Jouko & Lappalainen, Kauko  Simulation andvalidation of static and dynamic measurements   of machine tools. - The 5th InternationalConference on Integrated Design and Manufacturing in Mechanical   Engineering, IDMME04, 5th-7th April, 2004,Bath, UK. Proceedings. Eds. A. N. Bramley & al. 2004. s. 24.       Karhunen,Pauli Jouko Allan         Nevala,K. & Karhunen, Jouko  Content-based design engineering thoughtresearch at Oulu University. - AEDS   2004 Workshop, November 11-12, 2004,Pilsen, Czech Republic. Abstracts, Full Papers. CR-ROM. Ed. S. Hosnedl.   2004. s. 1-2.       Karjalainen,Leo Pentti         Karjalainen,Pentti; Somani, Mahesh & Medina, S. F.  Discrepancies in theregression modelling of recrystallization   rate as using the data from physicalsimulation tests. - The Fourth International Conference on Physical and   Numerical Simulation of MaterialsProcessing,  ICPNS2004, May 17-20, 2004, Shanghai, China. 2004. s. 24.       Pan,L. X.; Karjalainen, Pentti & Somani, Mahesh  Observations on theformation of ultrafine ferrite grain size in   steels by physical simulation routes. - TheFourth International Conference on Physical and Numerical Simulation of   Materials Processing,  ICPNS2004, May17-20, 2004, Shanghai, China. 2004. s. 28.       Somani,Mahesh Chandra         Somani,Mahesh & Karjalainen, Pentti  Improving the mechanicalproperties of copper alloys by thermo-mechanical   processing. - The Fourth InternationalConference on Physical and Numerical Simulation of Materials Processing,    ICPNS2004, May 17-20, 2004, Shanghai,China. 2004. s. 25.     10       Kantola,Lauri Miika         Sippola,M.; Calonius, K.; Karjalainen, J-P.; Kortelainen, J.; Lehtonen, M.; Timperi,A.; Vessonen, I.; Brander, T.;   Söderström, P. & Kantola,Lauri  Funktionaalisten materiaalien mahdollisuudet lujitemuovisessatoimirakenteessa. -   VTT Tiedotteita nro 2250. Espoo, 2004. 216s.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  235    http://www.vtt.fi/inf/pdf/       Sippola,M.; Muukkonen, T. & Kantola, Lauri  Vibration and shape controlof a CFRP laminate cantilever beam   instrumented with a piezoelectric actuatorand various sensors. - VTT Industrial Systems. Research report nro   BTUO36-041. Espoo, 2004. 64 s.       Nevala,Aimo Kalervo         Kilpeläinen,P.; Nevala, Kalervo; Tukeva, P.; Rannanjärvi, L.; Näyhä, T. & Parkkila,T.  Älykäs tietyömaa.   Tienrakennuskoneiden modulaarinen ohjaus. -VTT Tiedotteita nro 2255. Espoo, VTT 2004. 116 s.    http://www.vtt.fi/inf/pdf     11       Leinonen,Jouko Iivari         Leinonen,Jouko  Ultraterästen hitsaus. - Hitsaustekniikka, 2004, vol. 54, nro2, s. 36-40.     12       Kela,Lari Jaakko         Kela,Lari  Henkilöauto-perävaunuyhdistelmän kriittinen nopeus ja siihenvaikuttavat tekijät. - Koneensuunnittelun   XXIX kansallinen symposiumi 10.-11.6.2004,Tampereen teknillinen yliopisto. Toim. E. Keskinen & J-M. Kivinen.   2004. s. 5-11.     15       Kantola,Lauri Miika         Kantola,Lauri; Liedes, Toni; Savela, J. & Nevala, Kalervo  Techniques toamplify small motions. - Oulun yliopisto.   Konetekniikan osasto. Raportti nro 122.Oulu, 2004. 30 s.       Rautio,Markku Tapani         Rautio,Markku  Kevytmetalliosaamisen kehittäminen Oulun seudulla. - Oulunyliopisto. Konetekniikan osasto.   Raportti nro 121. Oulu, 2004. 26 s.     19       Frondelius,Tero Arto Tapio         Frondelius,Tero & Pramila, Antti  Use of boundary layer theory in themodelling of interaction between moving   paper web and surrounding air. - Nippi,2004, vol. 20, nro 1, s. 23-25.       Kantola,Lauri Miika         Kantola,Lauri  Harrastajan kaasutinoppi, osa 1/3. - Retro Auto Moto, 2004,vol. 7, nro 2, s. 46-49.       Kantola,Lauri  Harrastajan kaasutinoppi, osa 2/3. - Retro Auto Moto, 2004,vol. 7, nro 3, s. 57-59.       Kantola,Lauri  Harrastajan kaasutinoppi, osa 3/3. - Retro Auto Moto, 2004,vol. 7, nro 4, s. 48-50.       Karjalainen,Leo Pentti         Karjalainen,Pentti  Nanoteknologialla lujia ja kevyitä teräksiä. - Materia,2004, vol. 61, nro 4, s. 30-35.       Leinonen,Tatu Einari         Leinonen,Tatu  Aholan Leinoset. - Kainuun Leinoset 1. Toim. T. Leinonen &T. Leinonen. Leinosen sukuseura   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  236  2004. s. 37-73.       Leinonen,Tatu  Uutta tietoa Kuusamon Leinosista. - Leinosten sukulehti, 2004,vol. 18, nro 2, s. 10.       Niskanen,Juhani        Niskanen,Juhani  Kiina-ilmiö uhkaa - pysyykö metsäklusteri Suomessa. - Nippi,2004, vol. 20, nro 1, s. 2-3.     21       Leinonen,Tatu Einari         Leinonen,T. & Leinonen, Tatu (toim.)  Kainuun Leinoset 1. Leinosensukuseura 2004. 627 s.     22       Frondelius,Tero Arto Tapio         Frondelius,Tero & Koivurova, Hannu  Vibrations of a nonlinear axiallymoving web in a surrounding fluid. -   ECCOMAS 2004. 4th European Congress onComputational Methods in Applied Sciences and Engineering, July 24-  28, 2004, Jyväskylä. Book of Abstracts.vol. 1, 2004. s. 67.     8.4. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto     01       Ikonen,Mika Enso-Veitikka         Najim,K.; Ikonen, Enso & Aït-Kadi, D.  Stochastic processes:estimation, optimization and analysis. London, Kogan   Page Science 2004. 332 s.     02       Benyone-György,Zsuzsanna         Benyóné-György,Zsuzsanna; Tolonen, A.; Pakonen, Minna; Neubauer, Peter & Hohtola,Anja  Enhancing the   production of cinnamyl glycosides incompact callus aggregate cultures of Rhodiola rosea by biotransformation of   cinnamyl alcohol. - Plant Science, 2004,vol. 166, s. 229-236.       Casteleijn,Marco        Luykx,D. M. A. M.; Casteleijn, Marco; Jiskoot, W.; Westdijk, J. & Jongen, P. M.J. M.  Physicochemical studies on   the stability of influenza haemagglutininin vaccin bulk material. - European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2004,   vol. 23, s. 65-75.       Fahnert,Beatrix        Fahnert,Beatrix; Veijola, Johanna; Roël, G.; Kärkkäinen, Minna; Railo, Antti; Destrée,O.; Vainio, Seppo & Neubauer,   Peter  Murine Wnt-1 with an internalc-myc-tag recombinantly produced in Escherichia coli can induce intracellular   signaling of the canonical Wnt pathway ineukaryotic cells. - Journal of Biological Chemistry, 2004, vol. 279, nro 46,   s. 47520-47527.       Gornostayev,Stanislav S.         Gornostayev,Stanislav; Walker, R. J.; Hanski, Eero & Popovchenko, S. E. Evidence for the emplacement of ca. 3.0   Ga mantle-derived mafic-ultramafic bodiesin the Ukrainian Shield. - Precambrian Research, 2004, vol. 132, s. 349-362.    www.elsevier.com/locate/precamres       Heikkinen,Eetu-Pekka         Heikkinen,Eetu-Pekka; Fabritius, Timo; Kokkonen, Tommi & Härkki, Jouko Experimental and computational study   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  237  on the melting behaviour of AOD andchromium converter slags. - Steel research international, 2004, vol. 75, nro12,   s. 800-806.       Huuhtanen,Mika Ensio         Huuhtanen,Mika; Määttä, T.; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Maunula, T. & Keiski, RiittaL.  Adsorption of propene   in the presence and absence of oxygen ornitric oxcide on Pt-loaded ZSM-5, Beta, Y, and Ferrierite zeolites. - Topics   in Catalysis, 2004, vol. 30/31, nro 1-4, s.359-363.       Hätönen,Jari        Hätönen,Jari & Owens, D. H.  Convex modifications to an iterativelearning control law. - Automatica, 2004, vol. 40,   nro 7, s. 1213-1220.       Ikonen,Mika Enso-Veitikka         Ikonen,Enso & Najim, K.  Process identification using distributedWiener logic processors. - Differential Equations   and Dynamical Systems, 2004, vol. 12, nro1-2, s. 171-194.       Najim,K.; Del Moral, P. & Ikonen, Enso  Improved version of the McMurtry-Fureinforcement learning scheme. -   International Journal of Systems Science,2003, vol. 34, nro 1, s. 37-47.       Najim,K.; Poznyak, A. & Ikonen, Enso  Optimization based on a team ofautomata with binary outputs. -   Automatica, 2004, vol. 40, nro 8, s.1349-1359.       Juuso,Esko Kalevi         Juuso,Esko  Integration of intelligent systems in development of smartadaptive systems. - International Journal of   Approximate Reasoning, 2004, vol. 35, nro3, s. 307-337.       Kolli,Tanja Maarika         Kolli,Tanja; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Lassi, Ulla; Savimäki, A. & Keiski,Riitta L.  Influence on OSC material on   the behaviour of metallic Pd catalysts niC2H4 and CO oxidation as well in NO reduction. - Topics in Catalysis, 2004,   vol. 30/31, nro 1-4, s. 341-346.       Kröger,Virpi        Kröger,Virpi; Hietikko, Marko; Lassi, Ulla; Ahola, Juha; Kallinen, K.; Laitinen, Risto& Keiski, Riitta L.    Characterization of the effects ofphosphorus and calcium on the activity of Rh-containing catalyst powders. -   Topics in Catalysis, 2004, vol. 30/31, nro1-4, s. 469-473.       Lassi,Ulla        Lassi,Ulla; Hietikko Marko; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Kallinen, K.; Savimäki, A.;Härkönen, M.; Laitinen, Risto   & Keiski, Riitta L. Deactivation correlations over Pd/Rh monoliths: The role of gas phasecomposition. - Topics in   Catalysis, 2004, vol. 30/31, nro 1-4, s.457-462.       Lassi,Ulla; Polvinen, R.; Suhonen, S.; Kallinen, K.; Savimäki, A.; Härkönen, M.;Valden, M. & Keiski, Riitta L.  Effect   of ageing atmosphere on the deactivation ofPd/Rh automotive exhaut gas catalysts: catalytic activity and XPS   studies. - Applied Catalysis A: General,2004, vol. 263, s. 241-248.       Luomala,Matti        Luomala,Matti; Fabritius, Timo & Härkki, Jouko  Effect of bottom nozzleconfiguration on the bath behaviour in the   BOF. - ISIJ International, 2004, vol. 44,nro 5, s. 809-816.       McDonald,C.; Koopmans, P.; Drugge, J.; Vatanen, J. & Luomala, Matti Consistent basic oxygen steelmaking   performance. - La revue de Metallurgie,2004, nro Avril, s. 275-284.       Neubauer,Peter   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  238       Gabig-Ciminska,M.; Holmgren, A.; Andresen, H.; Bundvig Barken, K.; Wümpelmann, M.; Albers, J.;Hintsche, R.;   Breitenstein, A.; Neubauer, Peter etal.  Electric chips for rapid detection and quantification ofnucleic acids. -   Biosensors and Bioelectronics, 2004, vol.19, nro 6, s. 537-546.       Lin,H.; Hoffmann, F.; Rozkov, A.; Enfors, S-O.; Rinas, U. & Neubauer,Peter  Change of extracellular cAMP   concentration is a sensitive reporter forbacterial fitness in high-cell-density cultures of Eschericia coli. -   Biotechnology and Bioengineering, 2004,vol. 87, nro 5, s. 602-613.       Los,M.; Czyz, A.; Sell, E.; Wegrzyn, A.; Neubauer, Peter & Wegrzyn,G.  Bacteriophage contamination: is there a   simple method to reduce its deleteriouseffects in laboratory cultures and biotechnological factories. - Journal of   Applied Genetics, 2004, vol. 45, nro 1, s.61-70.       Niinimäki,Jouko Juhani         Kokko,S; Niinimäki, Jouko; Zabihian, M. & Sundberg, A.  Effects ofwhite water treatment on the paper properties   of mechanical pulp: a laboratory study. -Nordic Pulp and Paper Research Journal, 2004, vol. 19, nro 3, s. 386-391.       Näsi,Jari        Näsi,Jari  Statistical analysis of cobalt removal from zinc electrolyteusing the arsenic-activated process. -   Hydrometallurgy, 2004, vol. 73, s. 123-132.       Pap,Nóra        Rektor,A.; Pap, Nóra; Kókai, Z.; Szabó, R.; Vatai, G. & Békássy-Molnar,E.  Application of membrane filtration   methods for must processing andpreservation. - Desalination, 2004, vol. 162, nro 4, s. 271-277.       Pohjola,Veikko Juhani         Pohjola,Veikko  Ontology supporting knowledge integration. - Advances in theInternet Technology: Concepts and   Systems. Eds. V. Milutinovic & I.Vujovic. Belgrade. IPSI 2004. s. 146-159.       Pongrácz,Eva        Pongrácz,Eva & Pohjola, Veikko  Re-defining waste, the concept ofownership and the role of waste management. -   Resources, Conservation and Recycling,2004, vol. 40, s. 141-153.       Ruusunen,Mika        Ruusunen,Mika & Leiviskä, Kauko  Fuzzy modelling of carbon dioxide in aburning process. - Control Engineering   Practice, 2004, vol. 12, nro 5, s. 607-614.       Rämö,Jaakko Heikki P.         Kujala,M.; Sillanpää, M. & Rämö, Jaakko  Method to leach manganese andsome other metal cations from pulp   matrix to aqueous phase for the subsequentICP-ACS analysis; a potential tool for controlling the metal profile in a   pulp bleaching process. - Journal ofcleaner production, 2004, vol. 12, s. 707-712.       Saastamoinen,Soile        Kettunen-Knuutila,A.; Saastamoinen, Soile; Rämö, Jaakko; Sillanpää, M.; Veijonen, T-P.&  Ala-Kaila, K.    Degradation of EDTA and DTPA in chlorinedioxide bleaching conditions. - Water science & technology, 2004, vol.   50, nro 3, s. 141-144.       Sarpola,Arja        Sarpola,Arja; Hietapelto, V.; Jalonen, Jorma; Jokela, J. & Laitinen, Risto S. Identification of the hydrolysis products   of AlCl3 6H2O by electrospray ionizationmass spectrometry. - Journal of mass spectrometry, 2004, vol. 39, s. 423-430.       Sarpola,Arja; Hietapelto, V.; Jalonen, Jorma; Jokela, J.; Laitinen, Risto S. & Rämö,Jaakko  Identification and   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  239  fragmentation of hydrolyzed aluminumspecies by electrospray ionization tandem mass spectrometry. - Journal of   mass spectrometry, 2004, vol. 39, s.1209-1218.       Ämmälä,Ari Jaakko         Ämmälä,Ari  Dual effect of foil tip speed on reject thickening. - AppitaJournal, 2004, vol. 57, nro 2, s. 128-131.     03       Ahvenlampi,Timo        Ahvenlampi,Timo & Kortela, Urpo  Clustering and fault diagnosis approach incontrollability of Kappa number. -   IEEE 4th International Conference onIntelligent Systems Design and Application, August 26-28, Budapest,   Hungary. 2004. s. 193-198.       Ahvenlampi,Timo; Rantanen, Rami; Tervaskanto, Manne & Kortela, Urpo Enhancing controllability of kappa   number using gray-box modeling. - Advancedfuzzy/neural control, AFNC04. A proceedings volume from the 2nd   IFAC Workshop, University of Oulu, Finland,16-17 September 2004. Ed. by K. Leiviskä. Helsinki. Finnish Society of   Automation 2004. s. 85-90.       Aurinko,Hannu        Aurinko,Hannu & Kujala, Kauko  Comparison of mineral liners used inlandfill construction. - The 7 th international   symposium on environmental geotechnologyand global sustainable development, June 8-10, 2004, Helsinki and   Espoo, Finland. 2004. s. 1-2.       Benyo,Imre        Benyó,Imre; Kovács, Jenö; Hímer, Zoltán & Kortela, Urpo  Cascade GPCfor superheated steam temperature control.   - IASTED International Conference onModelling, Identification and Control, 23-25 February 2004, Grindelwald,   Switzerland. Ed. by M. H. Hamza. Anaheim.Acta 2004. s. 572-576.       Benyó,Imre; Kovács, Jenö; Mononen, Jari & Kortela, Urpo  Modelling ofsteam temperature dynamics of a   superheater. - 16th European SimulationSymposium, 17-20 October 2004, Budapest, Hungary. Eds. G. Lipovszki & I.   Molnár. SCS 2004. s. 120-124.       Fabritius,Timo Matti Juhani         Mure,P.; Kurkinen, P.; Fabritius, Timo & Härkki, Jouko  Vibrationmeasurement of oscillation of melt bath in 150-ton   AOD-converter. - Scanmet 2, 2ndInternational Conference on Process Development in Iron and Steelmaking, 6-9   June 2004, Luleå, Sweden. vol. 2, Mefos2004. s. 59-68.       Fahnert,Beatrix        Fahnert,Beatrix  Folding promoting agents in recombinant protein production:A Review. - Recombinant Gene   Expression, Reviews and Protocols. Methodsin Molecular Biology. 2. p. Ed. by. P. Balbas & A. Lorence. Totowa, NJ,   Humana 2004. s. 53-74.       Fahnert,Beatrix; Lilie, H. & Neubauer, Peter  Inclusion bodies:formation and utilisation. - Advances in Biochemical   Engineering / Biotechnology Volume 89:Physiological Stress Responses in Bioprocesses. Ed. by S-O. Enfors.   Springer 2004. s. 93-142.       Gebus,Sébastien         Gebus,Sébastien & Ruusunen, Mika  Decision support system for shortterm statistical feedback control on a   semiconductor process. - Proceedings of theISIE2004, IEEE International Symposium on Industrial Electronics, May   4-7, 2004, Ajaccio, France. CD-rom. IEEE2004. s. 247-252.       Gebus,Sébastien; Soulas, A.; Fournier, G. & Ruusunen, Mika  Design ofan interface for knowledge acquisition on   the production floor. - Eunite 2004Symposium, June 9-11, 2004, Aachen, Germany. 2004. s. 139-144.       Hekkala,Lauri Sakari    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  240       Hekkala,Lauri; Fabritius, Timo & Härkki, Jouko  Mathematical model ofheat and mass transfer in the steel belt   sintering process. - Proceedings of theTenth International Ferroalloys Congress, Infacon X, Transformation through   Technology, 1-4 February 2004, Cape Town,South Africa. Document Transformation Technologies 2004. s. 585-592.       Hímer,Zoltán        Hímer,Zoltán; Dévényi, G.; Kovács, Jenö & Kortela, Urpo  Control ofcombustion based on neuro-fuzzy model. -   IASTED International Conference on AppliedSimulation and Modelling, 28-30 June 2004, Rhodes, Greece. Ed. by M.   H. Hamza. Anaheim. Acta 2004. s. 13-17.       Hímer,Zoltán; Dévényi, G.; Kovács, Jenö & Kortela, Urpo  Fuzzy controlof combustion with genetic learning   automata. - 16th European SimulationSymposium and Exhibition, 17-20 October 2004, Budapest, Hungary. Ed. by G.   Lipovszki & I. Molnár. San Diego. SCS2004. s. 69-74.       Hímer,Zoltán; Kovács, Jenö; Benyó, Imre & Kortela, Urpo  Neuro-fuzzymodeling and genetic algorithms   optimization for flue gas oxygen control. -Advanced fuzzy/neural control, AFNC04. A proceedings volume from the   2nd IFAC Workshop, University of Oulu,Finland, 16-17 September 2004. Ed. by K. Leiviskä. Helsinki. Finnish   Society of Automation 2004. s. 121-126.       Hímer,Zoltán; Wertz, V.; Kovács, Jenö & Kortela, Urpo  Neuro-fuzzymodel of flue gas oxygen content. - IASTED   International Conference on Modelling,Identification and Control, 23-25 February 2004, Grindelwald, Switzerland. Ed.   by M. H. Hamza. Anaheim. Acta 2004. s.98-102.       Ikonen,Mika Enso-Veitikka         Ikonen,Enso  Learning predictive control using probabilistic models. -Advanced fuzzy/neural control, AFNC04. A   proceedings volume from the 2nd IFACWorkshop, University of Oulu, Finland, 16-17 September 2004. Ed. by K.   Leiviskä. Helsinki. Finnish Society of Automation2004. s. 43-48.       Ikonen,Enso; Del Moral, P. & Najim, K.  Genealogical decision treesolution to optimal control problems. -   Advanced fuzzy/neural control, AFNC04. Aproceedings volume from the 2nd IFAC Workshop, University of Oulu,   Finland, 16-17 September 2004. Ed. by K.Leiviskä. Helsinki. Finnish Society of Automation 2004. s. 169-174.       Joensuu,Iiris        Joensuu,Iiris; Piironen, M. & Juuso, Esko  Adaptive feedback controllerfor dosage of water treatment chemicals. -   Advanced fuzzy/neural control, AFNC04. Aproceedings volume from the 2nd IFAC Workshop, University of Oulu,   Finland, 16-17 September 2004. Ed. by K.Leiviskä. Helsinki. Finnish Society of Automation 2004. s. 127-131.       Juuso,Esko Kalevi         Juuso,Esko  Adaptive intelligent modelling in hybrid process simulation. -Proceedings of the 5th EUROSIM   Congress on Modelling and Simulation, Marnela Vallée, France, September 6-10, 2004. Volume II: Full Papers CD   Volume. Ed. by Y. Hamam & G. Attuya.EuroSim 2004. s. 1-6.       Juuso,Esko  Adaptive linguistic equation controllers. - Advancedfuzzy/neural control, AFNC04. A proceedings   volume from the 2nd IFAC Workshop,University of Oulu, Finland, 16-17 September 2004. Ed. by K. Leiviskä.   Helsinki. Finnish Society of Automation2004. s. 175-180.       Juuso,Esko  Applications of smart adaptive system in pulp and paperindustry. - European Symposium on   Intelligent Technologies, Hybrid Systemsand their Implementation on Smart Adaptive Systems, Eunite 2004, June 10-  12, 2004, Aachen, Germany. Proceedings.Verlag Mainz 2004. s. 21-33.       Juuso,Esko  Dynamic simulation of a solar collector field with intelligentdistributed parameter models. -   Proceedings of SIMS 2004 - the 45thInternational Conference of Scandinavian Simulation Society, September 23-24,   Copenhagen, Denmark. Ed. by B. Elmegaard etal. Lungby. DTU 2004. s. 145-153.       Juuso,Esko  Modelling and simulation in advanced control. - White paper116 of Sim-Serv - The Worlds First   Virtual Centre for Simulation. 2004. s.1-15.    http://www.sim-serv.com/white_papers.php     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  241    Juuso,Esko  Modelling and simulation with intelligent methods. - Whitepaper 115 of Sim-Serv - The Worlds First   Virtual Centre for Simulation. 2004. s.1-15.    http://www.sim-serv.com/white_papers.php       Juuso,Esko; Kivistö, Mika & Lahdelma, Sulo  Intelligent conditionmonitoring using vibration signals. - European   Symposium on Intelligent Technologies,Hybrid Systems and their Implementation on Smart Adaptive Systems,   Eunite 2004, June 10-12, 2004, Aachen,Germany. Proceedings. Verlag Mainz 2004. s. 381-390.       Klöve,Björn        Mörkved,P.; Sövik, A.; Klöve, Björn & Bakken, L.  Removal of nitrogen indifferent wetland materials - use of stable   nitrogen isotopes to determine factorscontrolling denitrification and DNRA. - Wetland systems, 9th international   conference on wetland systems for waterpollution control, Avignon, France, 26-30 September 2004. Cemagref.   ASTEE, International water association2004. s. 85-92.       Suliman,F.; French, H.; Haugen, L. & Glöve, Björn  Effect of scale onthe flow and the transport parameters in   horizontal subsurface flow constructedwetlands. - Wetland systems, 9th international conference on wetland   systems for water pollution control,Avignon, France, 26-30 September 2004. Cemagref. ASTEE, International water   association 2004. s. 645-652.       Sveistrup,T.; Klöve, Björn; Hauge, A.; Haraldsen, T. & Sövik, A. Environmental and management impact of surface   grading as drainage method for peatlands incold and humid regions. - Wise use of peatlands, proceedings of the   12th International Peat Congress. Volume 1:Oral presentations. Ed. J. Päivänen. Jyväskylä. International Peat Society   2004. s. 812-816.       Sövik,A.; Mörkved, P. & Klöve, Björn  Nitrogen processes in cultivatedpeat soil - use of stable nitrogen isotopes   to determine factors controllingdenitrification and DNRA after sludge application. - Wise use of peatlands,   proceedings of the 12th International PeatCongress. Volume 1: Oral presentations. Ed. J. Päivänen. Jyväskylä.   International Peat Society 2004. s.807-811.       Wörman,E.; Klöve, Björn & Wachniew, P.  Kinematic model of solutetransport in stream networks: example with   phosphate retention in Morsa watershed,Norway. - Archives of hydro-engineering and environmental mechanics,   2004, vol. 51, nro 1, s. 41-53.       Kovacs,Jenö        KovácsJenö; Benyó, Imre & Lipovszki, G.  RST simulator - an advancedtool for control education. - IASTED   International Conference Applied Simulationand Modelling, 28-30 June 2004, Rhodes, Greece. Ed. by M. H. Hamza.   Anaheim. Acta 2004. s. 238-242.       KovácsJenö; Benyó, Imre & Lipovszki, G.  Simulation tools in controlengineering education. - 16th European   Simulation Symposium and Exhibition, 17-20October 2004, Budapest, Hungary. Ed. by G. Lipovszki & I. Molnár. San   Diego. SCS 2004. s. 335-340.       Kujala,Kauko Tapani         Kaikkonen,M. & Kujala, Kauko  Use of magnesite sand in earth construction.- The 7th international symposium on   environmental geotechnology and globalsustainable development, June 8-10, 2004, Helsinki and Espoo, Finland.   2004. s. 1-2.       Leiviskä,Kauko Johannes         Leiviska,Kauko  Adaptation in intelligent systems: Case studies in processindustries. - Machine Intelligence - Quo   Vadis. Eds. P. Sincák; J. Vascák & K.Hirota. Advances in Fuzzy Systems - Applications and Theory vol. 21.  World  Scientific 2004. s. 259-273.       Leppäkoski,Kimmo Petteri         Leppäkoski,Kimmo; Paloranta, Matias & Ikonen, Enso  Comparing two nonlinearstructures for secondary air   process modelling. - Control 2004, 6-9September 2004, University of Bath, U.K. Proceedings. Essex. Hadleys 2004. s.   1-5.       Lerssi,Iikka Sakari    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  242       Lerssi,Iikka; Mononen, Jari & Karjalainen, Teemu  Classical signalanalysis of the fuel feed system in CFB boiler. -   Seventh IASTED International Conference onPower and Energy Systems, 28 November-1 December 2004,   Clearwater Beach, FL, USA. Ed. by A.Domijan, Jr. Anaheim. Acta 2004. s. 303-308.       Mononen,Jari Erkki Juhani         Mononen,Jari; Ikonen, Enso & Paloranta Matias  Identification of anintegrated superheater using Wiener models. -   Seventh IASTED International Conference onPower and Energy Systems, 28 November-1 December 2004,   Clearwater Beach, FL, USA. Ed. by A.Domijan, Jr. Anaheim. Acta 2004. s. 430-435.       Ojala,Satu        Ojala,Satu; Lassi, Ulla & Keiski, Riitta L.  Abatement of odorous gasemissions: From sampling and analysis to a   pilot-scale application. - CHISA2004, 16thInternational Congress of Chemical and Process Engineering, 22-26   August 2004, Prague, Czech Republic.CD-ROM. Praha. CHISA 2004. s. 1-7.       Ojala,Satu; Lassi, Ulla; Ylönen, Reeta; Keiski, Riitta; Laakso, I.; Maunula, T. &Silvonen, R.  Abatement of   malodorous pulp milling emissions bycatalytic oxidation - pilot experiments in Stora Enso pulp mill Oulu, Finland.-   2004 TAPPI Paper Summit, Spring technicaland international environment conference. May 3-5, 2004, Atlanta, GA,   USA. CD-ROM. 2004. s. 1-10.       Paloranta,Matias Artturi         Paloranta,Matias; Benyó, Imre; Leppäkoski, Kimmo & Kortela, Urpo  Timedelay compensating control of flue-gas   oxygen-content in FBB. - Seventh IASTEDInternational Conference on Power and Energy Systems, 28 November-1   December 2004, Clearwater Beach, FL, USA.Ed. by A. Domijan, Jr. Anaheim. Acta 2004. s. 419-424.       Pohjola,Veikko Juhani         Pohjola,Veikko  Ignorance management by contextual templates. - Proceedingsof IPSI-2004, Stockholm, Sweden,   September 24-26, 2004. Ed. by V.Milutinovic. Belgrade, Serbia. IPSI 2004. s. 1-15.       Pohjola,Veikko  Ontology supporting knowledge integration. - Proceedings ofAWEEB-2004, Madrid, Spain, March   21, 2004. Ed. by V. Milutinovic. Belgrade,Serbia. IPSI 2004. s. 1-10.       Pongrácz,Eva        Pongrácz,Eva; Phillips, P. S. & Keiski, Riitta L.  Evolving the theory ofwaste management: defining key concepts. -   Waste management and the environment II.Eds. V. Popov et al. Southampton, WIT 2004. s. 471-480.       Pongrácz,Eva; Ylä-Mella, Jenni; Nurminen, Jani; Tanskanen, P.; Kaakinen, J.; Phillips,P. S. & Keiski, Riitta L.    Development of a sustainable WEEE recoveryinfrastructure in Finland and stages of end-of-life management of   electronics. - Electronics Goes Green2004+. Driving forces for future electronics. Proceedings. September 6-8, 2004,  Berlin, Germany. Eds. H. Reichl, H. Griese& H. Pötter. Stuttgart, Fraunhofer IRB 2004. s. 123-128.       Puolakka,Heidi-Maria K.         Puolakka,Heidi-Maria & Kortela, Urpo  Applicability of the chipcompaction model in the controlling of the digester.   - Control Systems 2004 Conference, 14-18June 2004, Quebec City, Canada. Montreal. PAPTAC 2004. s. 13-16.       Rantanen,Rami        Rantanen,Rami; Similä, Esko & Ahvenlampi, Timo  Modeling of kappa numberin Downflow Lo-Solids cooking   using Gustafsons model. - Control Systems2004 Conference, 14-18 June 2004, Quebec City, Canada. Montreal.   PAPTAC 2004. s. 17-20.       Raudaskoski,Riitta        Raudaskoski,Riitta; Turpeinen, Esa; Rahkamaa-Tolonen, Katariina & Keiski, RiittaL.  Chemical utilization of CO2   emissions from metallurgical industry - therole of thermodynamics calculations in designing laboratory scale   experiments. - Scanmet II. 2ndInternational Conference on Process Development in Iron and Steelmaking. 6-9June,   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  243  2004. Luleå, Sweden. Mefos 2004. s.313-320.       Raudaskoski,Riitta; Turpeinen, Esa; Turunen, Helka; Rahkamaa-Tolonen, Katariina &Keiski, Riitta L.  Vapour   pressure of CO2 as well as phase envelopesand critical points for CO2 and CH4 mixtures calculated by Aspen Plus   and Flowbat simulation software. - Carbondioxide utilization for global sustainability.  Proceedings of the 7th   International Conference on Carbon DioxideUtilization, Seoul, Korea, 12-16 October 2003. Eds. S-E. Park, J-S. Chang   & K-W. Lee. Studies in surface scienceand catalysis vol. 153.  The Netherlands, Elsevier 2004. s. 393-396.       Sallanko,Jarmo Tapani         Sallanko,Jarmo; Lakso, Esko & Lehmikangas, Marko  Effect of adsorption onfiltration results of groundwater. -   World water congress and exhibition,Marrakech, September 2004. Technical programme and congress library. CD-  rom. IWA, International water association2004. s. 1-5.       Sallanko,Jarmo; Lakso, Esko & Röpelinen, J.  Use of calcium carbonate inwet contact filter. - 2nd IWA leading-edge   conference on water and wastewatertreatment technologies, Prague, Czech Republic, 1-4 June 2004. Lontoo. IWA,   International water association 2004. s.162-164.       Stoor,Tuomas Pekka         Stoor,Tuomas; Ämmälä, Ari & Niinimäki, Jouko  Effect of air on certainconsistency transmitters. - 58th Appita   Annual Conference and Exhibition;Incorporating the PAN Pacific Conference, Apr 19-21, 2004, Canberra, Australia.  Proceedings. Appita Annual Conference vol.1, 2004. s. 169-174.       Tang,Yong        Tang,Yong;  Fabritius, Timo & Härkki, Jouko  Effect of fluidflows on refractory wear in AOD. - Metal Separation   Technologies III, Proceedings of theSymposium in Honour of Professor Lauri E. Holappa of the Helsinki University   of Technology, Copper Mountain, Colorado,June 20-24, 2004. Eds. R. E. Aune & M. Kekkonen. Espoo. Helsinki   University of Technology 2004. s. 219-226.       Tang,Yong; Fabritius, Timo & Härkki, Jouko  Modelling of nitrogenintrusion into an AOD converter at the   reduction stage caused by suctionoscillation in the ventilation hood. - Steel research international, 2004, vol.75, nro   6, s. 373-381.       Tang,Yong; Fabritius, Timo & Härkki, Jouko  Prediction of exhaust gascomposition during AOD reduction stage. -   Scanmet 2, 2nd International Conference onProcess Development in Iron and Steelmaking, 6-9 June 2004, Luleå,   Sweden. vol. 2, Mefos 2004. s. 79-88.       Tervaskanto,Manne        Tervaskanto,Manne; Rantanen, Rami; Ahvenlampi, Timo & Hímer, Zoltán  Qualityprediction in kraft cooking using   soft computing methods. - Control Systems2004 Conference, 14-18 June 2004, Montreal, Canada. Montreal.   PAPTAC 2004. s. 241-244.       Turunen,Helka        Turunen,Helka A.; Pokki, J-P.; Raudaskoski, Riitta; Turpeinen, Esa; Muurinen, Esa;Keskinen, K. I. & Keiski, Riitta L.     Critical point and phase envelopecalculations - some practical aspects vased on CO2-mixtures. - Carbon dioxide   utilization for global sustainability.Proceedings of the 7th International Conference on Carbon Dioxide Utilization,   Seoul, Korea, 12-16 October 2003. Eds. S-E.Park, J-S. Chang & K-W. Lee. Studies in surface science and catalysis   vol. 153.  The Netherlands, Elsevier2004. s. 369-374.       Virtanen,Esa Olavi         Virtanen,Esa; Fabritius, Timo & Härkki, Jouko  Top lance practice forrefining of high chromium melt in converter. -   Scanmet 2, 2nd International Conference onProcess Development in Iron and Steelmaking, 6-9 June, 2004, Luleå,   Sweden. vol. 2, Mefos 2004. s. 155-164.     06       Falschlehner,Christina     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  244       Falschlehner,Christina  Transcriptional response to oxygen limitation of enzymesinvolved in the branched-chain   amino acid pathway of Eschericia coli.Diploma thesis. University of Vienna. Oulu, University of Oulu, Bioprocess   Engineering Laboratory 2004. 113 s.       Ihme,Raimo        Ihme,Raimo; Riihimäki, J.; Ulvi, T.; Visuri, M. & Alahuhta, J.   Studyon pollution of the Kola River and its outflow   into the Artic Sea: source identification,protocol for monitoring and low cost purification measures (Kola water   quality). Individual partner final reportof SYKE. 2004. 10 s.       Pieterse,A.; Ohlander, B.; Ihme, Raimo,;Väisänen, T.; Ryabtseva, M.; Mokrotovarova, O.;Stolberg, F. & Mander, U.     Study on pollution of the Kola Riverand its outflow into the Artic Sea: source identification, protocol formonitoring   and low cost purification measures. Thirdannual report: Covering period from December 1 2002 to November 30   2004. SYKE 2004. 20 s.       Pongrácz,Eva        Pongrácz,Eva  Comment. - Waste management world, 2004, nro Sept/Oct, s. 10.       Tang,Yong        Tang,Yong; Fabritius, Timo; Härkki, Jouko & Laine, Jarmo  Gas flowmodel in the pushes-type slab reheating   furnace and flow pattern improvement bycomputational fluid dynamics. - Progress in computational fluid dynamics,   2004, vol. 4, nro 1, s. 59-68.     08       Leiviskä,Kauko Johannes         Leiviskä,Kauko (ed.)  Advanced fuzzy/neural control, AFNC04. A proceedingsvolume from the 2nd IFAC   Workshop, University of Oulu, Finland,16-17 September 2004. Helsinki, Finnish Society of Automation 2004. 211 s.     09       Benyone-György,Zsuzsanna         Benyóné-György,Zsuzsanna; Tolonen, A.; Neubauer, Peter & Hohtola, Anja Enhancing the biotransformation rate   of Rhodiola rose callus cultures. - 5th IVCHBSymposium, Debrecen, Hungary, 12-17 September 2004. 2004. s. 45.       Benyóné-György,Zsuzsanna; Tolonen, A.; Neubauer, Peter & Hohtola, Anja Production of glycosides in Rhodiola   rosea callus cultures by biotransformation.- III SPPS PhD Studen Congress 2004, Norway. 2004.       Bollok,Monika        Bollok,Monika; Panula, Johanna;  Vasala, Antti & Neubauer, Peter Quantitative analysis of mRNAs in the culture   of the yeast Pichia pastoris forrecombinant protein production. - 3rd Recombinant Protein Production Meeting A   comparative view on host physiology 11-14November 2004, Tavira, Algarve, Portugal. Ed. by D. Mattanovich; M.   Carrondo & D. Porro. 2004. s. 145.       Bollok,Monika; Soini, Jaakko; Pulkkinen, Petteri; Falschlehner, Christina &Neubauer, Peter  RNA monitoring for   analysis of bottlenecks in recombinantexpression systems. - Book of Abstracts ESBES-5 (European Symposium on   Biochemical Engineering Science),8.-11.9.2004, Stuttgart, Germany. Ed. by S. Patil & W. R. Berendsen.Stuttgart.   Institute of Biochemical EngineeringUniversity of Stuttgart 2004. s. 157.       Casteleijn,Marco        Casteleijn,Marco; Alahuhta, Markus; Vaismaa, Matti; Juvani, Ritva; Lajunen, Marja;Pursiainen, Jouni; Wierenga,   Rik K. & Neubauer, Peter Kealases - New engineered enzymes for the stereo selective synthesis of chiralalfa-  hydroxyaldehydes. - FEBS Forum for YoungScientists (29th FEBS Congress), Warsaw, Poland, June 26 - July 1,   2004. FEBS Forum for Young Scientists 2004.s. 13.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  245    Fahnert,Beatrix        Fahnert,Beatrix; Veijola, Johanna & Neubauer, Peter  Recombinantproduction of active murine Wnt-1 in Escherichia   coli. - 3rd Recombinant Protein ProductionMeeting A comparative view on host physiology 11-14 November 2004,   Tavira, Algarve, Portugal,. Ed. by D.Mattanovich; M. Carrondo & D. Porro. 2004. s. 104.       García,Verónica         García,Verónica  Chemical waste minimization by separation processes. -NYM6, Network Young Membrains, 6th   Edition. Book of Abstracts. Hamburg 22-24September, 2004. Ed. by M. Entrialgo-Castaño, T. Shipolowski & M.   Siegert. Geesthacht. GKSS Research Centre2004. s. 174-175.       Huuhtanen,Mika Ensio         Huuhtanen,Mika; Rahkamaa-Tiolonen, K.; Maunula, T. & Keiski, Riitta L. Effect of oxygen surplus on NO   reduction by Pt-loaded zeolite catalysts. -13th International Congress on Catalysis. Catalysis and 21st century   challenges: Basic research and the needs ofsociety. Book of Abstracts 1. 11-16 July, 2004 Paris, France. Paris. 2004.   s. 308.       Huuhtanen,Mika; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Maunula, T. & Keiski, RiittaL.  Reaction intermediates in selective   catalytic reduction of NO by propene in thepresence of excess oxygen over Pt-loaded zeolite catalysts. - CHISA   2004. Summaries 1. Reaction Engineering.16th International Congress of Chemical and Process Engineering, 22-26   August 2004, Praha, Czech Republic. Ed. J.Novosad. Praha. Process Engineering Publisher 2004. s. 88-89.       Juuso,Esko Kalevi         Juuso,Esko  Adaptive intelligent modelling in hybrid process simulation. -Proceedings of the 5th EUROSIM   Congress on Modelling ans Simulation, Marnela Vallée, France, September 6-10, 2004. Volume I: Book of Abstracts.   Ed. by G. Attiya & Y. Hamam.EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM 2004. s. 1-2.       Juuso,Esko  Applications of smart adaptive system in pulp and paperindustry. - European Symposium on   Intelligent Technologies, Hybrid Systemsand their implementation on Smart Adaptive Systems. Aachen. Verlag   Mainz, Eunite 2004. Abstracts. 2004. s.20-21.       Juuso,Esko  Dynamic modelling and control of a solar collector field. -Book of Abstracts of the 10th Workshop on   Energy and Environment - EE04, November8-9, Gödöllö, Hungary. Ed. I. Farkas. Gödöllö, Hungary. Szent István   University Gödöllö 2004. s. 12.       Juuso,Esko; Kivistö, Mika & Lahdelma, Sulo  Intelligent conditionmonitoring using vibration signals. - European   Symposium on Intelligent Technologies,Hybrid Systems and their Implementation on Smart Adaptive Systems,   Eunite 2004, June 10-12, 2004, Aachen,Germany. Proceedings (Abstracts + CD). Verlag Mainz 2004. s. 54-55.       Kainiemi,Pauli        Kainiemi,Pauli; Saarimaa, Christina; Petzold, C. & Neubauer, Peter Effects of antifoam agents on the biofilm   formation of Deinococcus geothermalis. -IBBS International Conference on Alternative and Conventional Anti-  Fouling Strategies September 13-§5 2004,Muelheim Germany. International Biodeterioration and Biodegradation   Society (IBBS) 2004. s. 1.       Kolli,Tanja Maarika         Kolli,Tanja; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Savimäki, A. & Keiski, RiittaL.  Influence of BaO and OSC on Pd/Al2O3-  based catalyst in the CO+NO reaction. -Book of Abstracts, 3rd School on Catalysis, 21-26.IX.2004, Ustron, Poland.   Ustron. EFCATS 2004. s. 39-40.       Kröger,Virpi        Kröger,Virpi & Keiski, Riitta L.  Characterization of the effects of phosphorusand calcium on exhaust gas catalysts. -   3rd School on Catalysis. Book ofAbstracts. 21-26.IX.2004. Ustron, Poland. EFCATS 2004. s. 41.       Leskelä(ent. Rosilainen),Tarja      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  246    Rosilainen,Tarja; Tilsala-Timisjärvi, A.; Neubauer, Peter & Breitenstein,A.  Advanced detection of Legionella   bacteria from aquatic samples usingenzyme-linked sandwich hybridization assay with low density electric biochip   technology. - StatusseminarChiptechnologien 26.-27. Januar 2004 Tagunshandbuch Microarrays Hygiene   Gesundheit. Frankfurt am Main, Germany.DECHEMA e.V. 2004. s. 5.       Neubauer,Peter        Neubauer,Peter; Böhm, D.; Breitenstein, A.; Falcshlehner, Christina; Leinonen, Marika;Myllykoski. Liisa; Nieminen,   Timo; Rautio, Jari; Rosilainen, Tarja;Saarimaa, Christina & Soini, Jaakko  Quantitative analysis ofmicroorganisms   and their activities in bioprocesses, foodand environment. - Abstracts. "Lippay János - Ormos Imre- Vas Károly"  Scientific Conference, 6-7 November 2003,Budapest. Budapest. 2003. s. 176.       Nieminen,Timo        Moisander,A-M.; Tirkkonen, T.; Nieminen, Timo;  Virtala, A-M.; Pakarinen, J.;Ahlgren, J.; Vettenranta, P.; Salkinoja-  Salonen, M.; Neubauer, Peter; Soini, H.&  Ali-Vehmas, T.  Novel diagnostic assay for mycobacteriain meat   production chain. - Emerging Zoonoses - NewChallenges 18th NKVet Symposium, Uppsala, Sweden. October 7- 8,   2004 Uppsala, Sweden. Uppsala Sweden. NKVet National Veterinary Institute 2004. s. 43.       Niemitalo,Olli        Niemitalo,Olli; Liebal, U.; Neubauer, Antje; Myllyharju, Johanna; Juffer, Andre &Neubauer, Peter  Improving   recombinant protein production bystochastic modelling of bacterial translation. - 3rd Recombinant Protein   Production Meeting A comparative view onhost physiology 11-14 November 2004, Tavira, Algarve, Portugal. Ed. by   D. Mattanovich; M. Carrondo & D. Porro.2004. s. 123.       Ojala,Satu        Ojala,Satu; Keiski, Riitta; Laakso, Ilkka; Lassi, Ulla; Ylönen, Reeta, Maunula, T.& Silvonen, R.  Abatement of   malodorous pulp mill emissions by catalyticoxidation - Pilot experiments in Stora Enso pulp mill Oulu, Finland. - 2004   TAPPI Spring Technical and InternationalEnvironmental Conference Abstract Book. May 3-5, 2004. Georgia World   Congress Center, Atlanta, Georgia, USA.TAPPI 2004. s. 25.       Ojala,Satu; Lassi, Ulla & Keiski, Riitta L.  Abatement of odorous gasemissions: from sampling and analysis to a   pilot-scale application. - CHISA 2004.Summaries 5. Systems and Technology. 16th International Congress of   Chemical and Process Engineering, 22-26August 2004, Praha, Czech Republic. Ed. J. Novosad. Praha. Process   Engineering 2004. s. 1701-1702.       Pap,Nóra        Pap,Nóra  Waste minimisation and utilisation in food industry:Processing of arctic berries, and extraction of   valuable compounds from juice-processingby-products. - The Future of Food Safety Research in the European   Union: FOSARE Seminar Series 6. Recyclingof by-products from the food industry. April 22-23, 2004, Brussels,   Belgium. The SAFE Consortium 2004. s.30-31.       Pulkkinen,Petteri        Pulkkinen,Petteri; Soini, Jaakko; Falschlehner, Christina; Hektor, A. & Neubauer,Peter  Physiological responses of   E. coli to sudden down-shift of carbon oroxygen in glucose-limited chemostats. - Book of Abstracts ESBES-5,   European Symposium on BiochemicalEngineering Science, 8.-11.9.2004, Stuttgart, Germany. Stuttgart. Institute of   Biochemical Engineering University ofStuttgart 2004. s. 158.       Raudaskoski,Riitta        Raudaskoski,Riitta & Keiski, Riitta L.  Carbon dioxide as a feedstock inmethanol synthesis. - 3rd School on   Catalysis. 21-26.IX.2004, Ustron, Poland.EFCATS 2004.       Rautio,Jari        Rautio,Jari; Kataja, K.; Satokari, R.; Penttilä, M.; Söderlund, H. & Saloheimo,M.  Rapid RNA expression profiling of   the fungus Trichoderma reesei in productionconditions. - 3rd Recombinant Protein Production Meeting A   comparative view on host physiology 11-14November 2004, Tavira, Algarve, Portugal. Ed. by D. Mattanovich; M.   Carrondo & D. Porro. 2004. s. 24.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  247       Riihimäki,Markus        Riihimäki,Markus; Muurinen, Esa & Keiski, Riitta L.  Thermal analysis of aplate heat exchanger in fouling   conditions - analysis of processinfoprmation and calculations based on design equations. - CHISA 2004.Summaries   4. System Engineering. 16th InternationalCongress of Chemical and Process Engineering, 22-26 august 2004, Praha,   Czech Republic. Ed. J. Novosad. Praha.Process Engineering Publisher 2004. s. 1301-1302.       Sallanko,Jarmo Tapani         Sallanko,Jarmo; Lakso, Esko & Lehmikangas, Marko  Effect of adsorption onfiltration results of groundwater,   abstract. - 4 th IWA world water congressand exhibition, Marrakech, 19-24 September 2004, abstract book. Lontoo.   IWA, International water association 2004.s. 29.       Soini,Jaakko        Soini,Jaakko; Falschlehner, Christina; Pulkkinen, Petteri; Matzen, A. & Neubauer,Peter  Physiological responses of   E. coli to glucose and oxygen shifts inchemostat and fed-batch fermentations. - 3rd Recombinant Protein Production   Meeting A comparative view on hostphysiology 11-14 November 2004, Tavira, Algarve, Portugal. Ed. by D.   Mattanovich; M. Carrondo & D. Porro.2004. s. 143.       Turunen,Helka        Ballivet-Tkatchenko,D.; Plasseraud, L.; Turunen, Helka & Keiski, Riitta L.  Carbondioxide for the synthesis of   organic carbonates. - Catalysis and 21stCentury Challenges: Basic Research and the Needs of Society, Book of   Abstracts 2. 13ICC. 11-16 July, 2004,Paris, France. 2004. s. 139.       Turunen,Helka; Pongrácz, Eva & Keiski, Riitta L.  Chemical utilisationof carbon dioxide in the context of industrial   ecology. - International Conference,Eco-Efficiency for Sustainability. Quantified methods for decision making.  April 1-3, 2004, Leiden, Netherlands.Leiden. 2004. s. 30.       Vasala,Antti I.          Vasala,Antti; Panula, Johanna; Pöykkö, Eeva; Neubauer, R.; Illmann, L.; Hälsig, C.& Neubauer, Peter  SENBIT -   Wireless system for on-line monitoring ofpH, oxygen and temperature in laboratory, bioprocesses and environment.   - Book of Abstracts ESBES-5 (EuropeanSymposium on Biochemical Engineering Science), 8.-11.9.2004, Stuttgart,   Germany. Ed. by S. Patil & W. R.Berendsen. Stuttgart. Institute of Biochemical Engineering University ofStuttgart   2004. s. 120.     11       Heikkinen,Eetu-Pekka         Heikkinen,Eetu-Pekka & Paananen, Timo  Masuunin asiantuntijat koollaOulussa. - Materia, 2004, nro 3, s. 32-34.       Ruuska,Jari        Ruuska,Jari; Ollila, S. & Leiviskä, Kauko  Temperature and additionalmaterial models for LD-KG converter. -   Materia, 2004, nro 2, s. 38-42.       Vasala,Antti I.         Vasala,Antti; Panula, Johanna; Pöykkö, Eeva; Hälsig, C.; Neumann, R.; Illmann, L.& Neubauer Peter  Langaton   tiedonsiirto tuo tehoa bioprosessienseurantaan ja ohjaukseen. - Kemia-Kemi, 2004, vol. 31, nro 4, s. 24-25.     12       Ahola,Timo Matias         Ahola,Timo; Kumpula, Henri & Juuso, Esko  Case based reasoning ofpaper web break sensitivity. - Proceedings of   PulPaper 2004 - Efficiency, June 1-3, 2004,Helsinki, Finland. The Finnish Paper Engineers Association - PI 2004. s. 99-  103.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  248       Ahola,Timo; Kumpula, Henri & Juuso, Esko  Prediction of paper machinerunnability by identification of operating   situations. - Advanced fuzzy/neuralcontrol, AFNC04. A proceedings volume from the 2nd IFAC Workshop,   University of Oulu, Finland, 16-17September 2004. Ed. by K. Leiviskä. Helsinki. Finnish Society of Automation2004.   s. 205-210.       Benyone-György,Zsuzsanna         Benyóné-György,Zsuzsanna  Therapeutically active substances from medicinal plantsin bioreactor suspension   cultures: enhancing the production oftherapeutically interesting secondary metabolites in in vitro cultures of   Rhodiola rosea. - GSCE, Graduate School inChemical Engineering. Yearbook 2004. Ed. by M. Ljung. Turku. GSCE   2004. s. 51-60.       García,Verónica         García,Verónica; Pongrácz, Eva & Keiski, Riitta  Waste minimization inthe chemical industry: From theory to   practise. - Proceedings of the WasteMinimization and Resources Use Optimization Conference, June 10th 2004,   University of Oulu, Finland. Ed. by E.Pongrácz. Oulu. RESOPT 2004. s. 93-106.       Kvist,Sisko        Kvist,Sisko; Pongrácz, Eva & Keiski, Riitta L.  Waste minimization ina small furniture factory. - Proceedings of the   Waste Minimization and Resources UseOptimization Conference, June 10th 2004, University of Oulu, Finland. Ed.   by. E. Pongrácz. Oulu. RESOPT 2004. s.21-31.       Leiviskä,Kauko Johannes         Leiviskä,Kauko  Korrelaatiot/menetelmätyökalut. - Metallurgisten prosessienmuuttujien korrelaatiot 16.-17.11.2004.   Oulu. POHTO 2004. s. 1-9.       Makkonen,Hannu Tapani         Makkonen,Hannu  Optidust project: Optimised recycling of steel plant dusts. -Proceedings of the Waste   Minimization and Resources Use OptimizationConference, June 10th 2004, University of Oulu, Finland. Ed. by E.   Pongrácz. Oulu. RESOPT 2004. s. 139-142.       Mikkonen,Helmi Hannele         Mikkonen,Helmi; Myllykoski, Liisa; Pongrácz, Eva & Keiski, Riitta L.  Resourceuse optimization on SME juice   plants in Northern Finland: Utilization ofannual shoots of Picea abies. - Proceedings of the Waste Minimization and   Resources Use Optimization Conference, June10th 2004, University of Oulu, Finland. Ed. by E. Pongrácz. Oulu.   RESOPT 2004. s. 39-47.       Mäki,Timo        Mäki,Timo; Juuso, Esko & Leiviskä, Kauko  Fuzzy modelling and dynamicsimulation of a fluidised bed granulator. -   Advanced fuzzy/neural control, AFNC04. Aproceedings volume from the 2nd IFAC Workshop, University of Oulu,   Finland, 16-17 September 2004. Ed. by K.Leiviskä. Helsinki. Finnish Society of Automation 2004. s. 133-138.       Nurminen,Jani        Nurminen,Jani & Pongrácz, Eva  Conceptual model of environmentalmanagement system (EMS) of reversed   information streams. - Proceedings of theWaste Minimization and Resources Use Optimization Conference,   June10th 2004, University of Oulu, Finland.Ed. by E. Pongrácz. Oulu. RESOPT 2004. s. 69-81.       Pap,Nóra        Pap,Nóra; Pongrácz, Eva; Myllykoski, Liisa & Keiski, Riitta  Wasteminimization and utilization in the food industry:   Processing of arctic berries, andextraction of valuable compounds from juice-processing by-products. -Proceedings   of the Waste Minimization and Resources UseOptimization Conference, June 10th 2004, University of Oulu, Finland.   Ed. by E. Pongrácz. Oulu. RESOPT 2004. s.159-168.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  249    Pap,Nora; Pongrácz, Eva; Myllykoski, Liisa; Keiski, Riitta & Rektor,A.  Environmental best practice technologies in   food industry: Membranes for fruit juiceconcentration. - Fouling and critical flux, Theory and applications, FCF04,   June 16-18, 2004, Lappeenranta. Eds. S.Platt & J. Nuortila-Jokinen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2004. s.1-8.       Pongrácz,Eva        Pongrácz,Eva; Phillips, P. S. & Keiski, Riitta L.  Evolving the theory ofwaste management - implications to waste   minimization. - Proceedings of the WasteMinimization and Resources Use Optimization Conference, June 10th, 2004,   University of Oulu, Finland. Ed. by E.Pongrácz. Oulu. RESOPT 2004. s. 61-67.       Pongrácz,Eva; Phillips, P. S. & Keiski, Riitta L.  From wasteminimization to resources use optimization: Definitions   and legislative background. - Proceedingsof the Waste Minimization and Resources Use Optimization Conference,   10th June 2004, University of Oulu,Finland. Ed. by E. Pongracz. Oulu. RESOPT 2004. s. 11-20.       Rautio,Jari        Rautio,Jari  Development of RNA based analysis for bioprocesses monitoring.- GSCE, Graduate School in Chemical   Engineering. Yearbook 2004. Ed. by M.Ljung. Turku. GSCE 2004. s. 269-278.       Saarimaa,Christina         Saarimaa,Christina  Proteomic analysis of biofilm formation of Deinococcusgeothermalis. - EnSTe, The Finnish   Graduate School in Environmental Scienceand Technology. Yearbook 2004. Ed. by M. Lyytikäinen. Joensuu. EnSTe   2004. s. 146-151.       Ylä-Mella,Jenni        Päivärinta,K.; Ylä-Mella, Jenni & Pongrácz, Eva  Waste mapping in a SMEelectronics manufacturer. - Proceedings   of the Waste Minimization and Resources UseOptimization Conference, June 10th 2004, University of Oulu, Finland.   Ed. by E. Pongrácz. Oulu. RESOPT 2004. s.33-38.       Ylä-Mella,Jenni; Pongrácz, Eva & Keiski, Riitta L.  Recovery of wasteelectrical and electronic equipment (WEEE) in   Finland. - Proceedings of the WasteMinimization and Resources Use Optimization Conference, June 10th 2004,   University of Oulu, Finland. Ed. by E.Pongrácz. Oulu. RESOPT 2004. s. 83-92.     13       Nordman,Timo Pekka         Nordman,Timo & Koivisto, Outi  Ilmansuojelutekniikat 480380 S. - Oulunyliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan   osasto. Moniste nro 66. Oulu, 2004. 42 s.     15       Heikkinen,Eetu-Pekka         Heikkinen,Eetu-Pekka; Makkonen, Hannu; Seppänen, M.; Isokääntä, Simo & Pöyliö,E.  Rikin jakautuminen metalli-   ja kuonasuliin sulatettaessaterästuotannossa muodostuvia hienorakenteisia poisteita. Termodynaaminentarkastelu.   - University of Oulu, Department of Processand Environmental Engineering. Report nro 309. Oulu, 2004. 31 s.       Jaako,Juha Pentti         Jaako,Juha  Tekniikan pedagogiikka - Muutosvastarinta ja muutos. - Oulunyliopisto, Säätötekniikan laboratorio.   Raportti B nro 52. Oulu, 2004. 22 s.       Mäki,Timo        Mäki,Timo & Posio, Jani  Savukaasumittaukset. - Oulun yliopisto,Säätötekniikan laboratorio, Raportti B nro 51.   Oulu, 2004. 10 s.       Näsi,Jari   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  250       Näsi,Jari & Sorsa, Aki  On-line measurement validation throughconfidence level based optimal estimation of a   process variable. - University of Oulu,Control Engineering Laboratory. Report A nro 25. Oulu, Säätötekniikan   laboratorio 2004. 36 s.       Ruusunen,Mika        VanAst, J. & Ruusunen, Mika  Guide to independent componentanalysis - theory and practice. - University of   Oulu, Control Engineering Laboratory,Report A nro 23. Oulu, Säätötekniikan laboratorio 2004. 53 s.       Tenkku,Heikki        Tenkku,Heikki & Ruuska, Jari  Kirjallisuusselvitys eräiden mittaustensoveltuvuudesta LD-KG-konvertterin   ohjaukseen. - Oulun yliopisto, Säätötekniikanlaboratorio. Raportti B nro 53. Oulu, 2004. 32 s.       Virtanen,Esa Olavi         Virtanen,Esa; Fabritius, Timo & Härkki Jouko  AOD-konvertterin pölyäminenpuhalluksen aikana. - University of   Oulu, Department of Process andEnvironmental Engineering. Report nro 311. Oulu, 2004. 11 s.     19       Ahola,Timo Matias         Ahola,Timo  Oppimistyylien tunnistamisen mahdollisuudet säätötekniikanopetuksen kehittämisessä. Oulu, Oulun   seudun ammattikorkeakoulu 2004. 52 s.       Aurinko,Hannu        Aurinko,Hannu & Kujala, Kauko  EU-direktiivi luo mahdollisuuksia uusillekaatopaikan eristerakenteille. -   RakennusTekniikka, 2004, nro 3, s. 22-23.       Honkanen,Seppo Jalmari         Honkanen,Seppo  Prosessiautomaation perusteet 2004. Opetusmoniste. 2004. 50s.       Honkanen,Seppo  Systeemiteorian perusteet TL5022. Opetusmoniste. 2004. 28 s.       Honkanen,Seppo  Säätö- ja systeemiteknikan perusteet I, laskuharjoitukset.2004. 50 s.       Honkanen,Seppo  Säätö- ja systeemiteknikan perusteet II (PO), harjoitukset.2004. 42 s.       Jaako,Juha Pentti         Jaako,Juha  Onko tekniikka tiedettä. - Materia, 2004, vol. 61, nro 1, s.20-23.       Mikkonen,Helmi Hannele         Mikkonen,Helmi  Katkeamaton kylmäketju välttämätön mahlan ja kerkkientuotteistamisessa. - Kehittyvä elintarvike,   2004, nro 3, s. 16-17.       Nordman,Timo Pekka          Orava,H.; Matilainen, A.; Halinen, A.; Tontti, T. & Nordman, Timo Kompostista ja tuhkasta rakeistamalla   lannoitevalmistetta. - Mikkelinammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia - Research Reports nro 14. Mikkeli, 2004. 118s.       Ojala,Satu        Ojala,Satu  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VOC. - Dimensio, 2004, vol.68, nro 1, s. 59-60.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  251    Ojala,Satu  VOC-päästöt puhuttivat TAPPI:n Environmental-konferenssissa. -Paperi ja puu, 2004, vol. 86, nro 7, s.   494.       Sallanko,Jarmo Tapani         Sallanko,Jarmo  Pohjoinen ulottuvuus vesihuollossa. - Jäsentiedote, vesi- javiemärilaitosyhdistys, 2004, nro 8 liite   13, s. 1.       Sallanko,Jarmo & Valve, M.  Pienten vesilaitosten ja kaivovedenkäsittely. - Ympäristö ja terveys, 2004, vol. 35, nro   6, s. 26-33.     21       Huuhtanen,Mika Ensio         Huuhtanen,Mika & Pongrácz, Eva (eds.)  Annual Report 2003, Mass and HeatTransfer Process Laboratory. Oulu,   University of Oulu 2004. 48 s.       Nordman,Timo Pekka         Nordman,Timo (toim.)  Uudet tekniikat ympäristöteknologiana 480312 S. -University of Oulu, Department of   Process and Environmental Engineering.Report nro 305. Oulu, 2004. 97 s.       Pongrácz,Eva        Pongrácz,Eva (ed.)  Proceedings of the Waste Minimization and Resources UseOptimization Conference, June 10th,   2004, University of Oulu, Finland. Oulu,RESOPT 2004. 177 s.     22       Huuhtanen,Mika Ensio         Huuhtanen,Mika; Paul, J.; Rahkamaa-Tolonen, Katariina & Keiski, Riitta L. Cu- and Pd-ZSM-5 zeolite catalysts for   NO reduction by methane. - Book ofAbstracts, 11th Nordic Symposium on Catalysis, Catalysis for a Sustainable   Future, May 23-25, 2004, Oulu, Finland.Oulu. Suomen katalyysiseura 2004. s. 117-118.       Huuhtanen,Mika; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Maunula, T. & Keiski, RiittaL.  Pt-loaded zeolites for reducing   exhaust gas emissions at low temperaturesand in lean conditions. - Book of Abstracts, 11th Nordic Symposium on   Catalysis, Catalysis for a SustainableFuture, May 23-25, 2004, Oulu, Finland. Oulu. Suomen katalyysiseura 2004. s.   115-116.       Keiski,Riitta Liisa         Keiski,Riitta L.  Introduction to The Eleventh Nordic Symposium onCatalysis: May, 2004. - Book of Abstracts, 11th   Nordic Symposium on Catalysis, Catalysisfor Sustainalbe Future, May 23-25, 2004, Oulu, Finland. Oulu. Suomen   katalyysiseura 2004. s. 5-6.       Kolli,Tanja Maarika         Kolli,Tanja; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Lassi, Ulla & Keiski, RiittaL.  Comparison of Pd/OSC/Al2O3 and   (Pd+OSC)/Al2O3 catalysts in the CO+NO andCO+NO+O2 reactions. - Book of Abstracts, 11th Nordic Symposium   on Catalysis, Catalysis for SustainableFuture, May 23-25, 2004, Oulu, Finland. Oulu. Suomen katalyysiseura 2004. s.   103-104.       Kolli,Tanja; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Lassi, Ulla & Keiski, RiittaL.  Influence of BaO on Pd/Al2O3-based   catalysts in C2H4 oxidation and NOreduction. - Book of Abstracts, 11th Nordic Symposium on Catalysis, Catalysis   for a Sustainable Future, May 23-25, 2004,Oulu, Finland. Oulu. Suomen katalyysiseura 2004. s. 105-106.       Lassi,Ulla        Karjalainen,Heidi; Lassi, Ulla; Rahkamaa-Tolonen, Katariina & Keiski, RiittaL.  Thermodynamic equilibrium   calculations of sulfur poisoning ni Ce-O-Sand La-O-S systems. - Book of Abstracts, 11th Nordic Symposium on   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  252  Catalysis, Catalysis for a SustainableFuture, May 23-25, 2004, Oulu, Finland. Oulu. Suomen katalyysiseura 2004. s.   101-102.       Lassi,Ulla; Kröger, Virpi; Ojala, Satu & Keiski, Riitta L. Methodology development for laboratory-scale and pilot-  scale catalyst deactivation studies. - Bookof Abstracts, 11th Nordic Symposium on Catalysis, Catalysis for a   Sustainable Future, May 23-25, 2004, Oulu,Finland. Oulu. Suomen katalyysiseura 2004. s. 97.       Nieminen,Timo        Nieminen,Timo; Breitenstein, A. & Neubauer, Peter  16S rRNA hybridisationmethod for quantification of PCP-  degrading bacteria in soil. - InternationalConference on Arctic Microbiology, 22.-25.3., Rovaniemi, Finland. Toim. M.   Häggblom & K. Mattila. 2004. s. 63.       Ojala,Satu        Ojala,Satu; Lassi, Ulla; Ylönen, Reeta; Karjalainen, Heidi & Keiski, RiittaL.  Influence of heat exchangers   construction material on catalyticincineration. - Book of Abstracts, 11th Nordic Symposium on Catalysis,Catalysis   for a Sustainable Future, May 23-25, 2004,Oulu, Finland. Oulu. Suomen katalyysiseura 2004. s. 149-150.       Rahkamaa-Tolonen,Katariina         Lomma,M.; Rahkamaa-Tolonen, Katariina; Maunula, T.; Huuhtanen, Mika & Keiski,Riitta L.  Effect of NO2 on the   activity of fresh and aged zeolitecatalysts in the NH3-SCR reaction. - Book of Abstracts, 11th Nordic Symposiumon   Catalysis, Catalysis for a SustainableFuture, May 23-25, 2004, Oulu, Finland. Oulu. Suomen katalyysiseura 2004. s.   51-52.       Raudaskoski,Riitta        Raudaskoski,Riitta; Turpeinen, Esa & Keiski, Riitta L.  Methanol synthesisfrom H2/CO2/CO over ZrO2-containing   catalysts. - Book of Abstracts, 11th NordicSymposium on Catalysis, Catalysis for a Sustainable Future, May 23-25,   2004, Oulu, Finland. Oulu. Suomenkatalyysiseura 2004. s. 233-234.       Saarimaa,Christina         Saarimaa,Christina; Ohlmeier, Steffen & Neubauer, Peter  Proteomic studyof biofilm formation of Deinococcus   geothermalis. - New Trends in Proteomicsand Systems Biology 20-21 September 2004 Program & Abstracts. Turku.   Turku Centre for Biotechnology BiocityUniversity of Turku Åbo Akademi Universit 2004. s. 1.       Turpeinen,Esa Matti Ilmari         Turpeinen,Esa; Raudaskoski, Riitta & Keiski, Riitta L.  Reduction of CO2emissions in the blast furnace iron making   process. - Book of Abstracts, 11th NordicSymposium on Catalysis, Catalysis for a Sustainable Future, May 23-25,   2004, Oulu, Finland. Oulu. Suomenkatalyysiseura 2004. s. 235-236.       Turunen,Helka        Turunen,Helka; Pongrácz, Eva; Raudaskoski, Riitta; Keiski, Riitta L.; Huttunen, S.;Kobylin, P.; Salminen, J.;   Luikkonen, S.; Ojala, A. & Suntola,T.  Mass balance of natural and anthropogenic carbon dioxide flows.- IUFRO 7   Division Forest Health Project 7.04.00Impacts of air pollution on forest ecosystems. Meeting on "Forests under   changing climate, enhanced UV and airpollution". August 25-30, 2004, Oulu, Finland. Abstracts. Oulu. 2004.     8.5. Rakentamisteknologian tutkimusryhmä     03       Heikkilä,Rauno Kalle         Heikkilä,Rauno & Jaakkola, Mika  3-D real-time accuracy control ofautomated road construction machines. - ISARC   2004, 21st International Symposium onAutomation and Robotics in Construction, September 21-25, 2004, Jeju,   Korea. Proceedings. 2004. s. 49-52.       Heikkilä,Rauno; Jaakkola, Mika; Pulkkinen, P.  Modeling measurements andmeasuring models - problems and   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  253  solutions of 3-D geometrical control inconcrete bridge engineering. - ISARC 2004, 21st International Symposium on   Automation and Robotics in Construction,September 21-25, 2004, Jeju, Korea. Proceedings. 2004. s. 81-84.       Heikkilä,Rauno; Jaakkola, Mika; Saarenketo, T. & Malaguti, F.  Modelinginformation flows for automated road   rehabilitation process. - ISARC 2004, 21stInternational Symposium on Automation and Robotics in Construction,   September 21-25, 2004, Jeju, Korea.Proceedings. 2004. s. 85-93.       Jaakkola,Mika        Jaakkola,Mika & Heikkilä, Rauno  Towards model based automation -different types of 3-D machine control models   for the automatic control of roadconstruction machinery. - ISARC 2004, 21st International Symposium on   Automation and Robotics in Construction,September 21-25, 2004, Jeju, Korea. Proceedings. 2004. s. 53-58.     19       Heikkilä,Rauno Kalle         Heikkilä,Rauno  Miten IT muuttaa tienrakennustyömaata. - Maansiirto, 2004,nro 6, s. 30-32.       Heikkilä,Rauno  Suunnittelun ja rakennustyömaan yhteistoiminnan kehittämineninformaatiotekniikan keinoin -   esimerkkejä ja lähitulevaisuuden visioita.- Oulu Construction Innovations Review, 2004, nro 1, s. 8-10.       Heikkilä,Rauno; Jaakkola, Mika; Pulkkinen, P.; Karjalainen, A.; Haapa-aho, E. &Jokinen, M.  Siltojen 3D-suunnittelu-   ja mittausjärjestelmän kehittäminen(Älykäs silta). Väliraportti. - Tiehallinnon selvityksiä nro 36. 2004. 60 s.       Jaakkola,Mika        Jaakkola,Mika & Heikkilä, Rauno  Havaintoja maarakennuskoneautomaationkehitystilanteesta Bauma-messuilla. -   Maansiirto, 2004, nro 3, s. 26-29.       Lämsä,Veli Pekka         Lämsä,Veli Pekka & Belt, Jouko  Routaheittotutkimus. Vähäliikenteistenteiden taloudellinen ylläpito -  tutkimusohjelma. - Tiehallinto. Sisäisiäjulkaisuja nro 32. 2004. 33 s.       Lämsä,Veli-Pekka & Belt, Jouko  Päällystevauriot ja ajotuntuma.Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito -  tutkimusohjelma. - Tiehallinto. Sisäisiäjulkaisuja nro 33. 2004. 35 s.       Ryynänen,Teuvo Juhani         Ryynänen,Teuvo; Lämsä, Veli Pekka; Belt, Jouko & Ehrola, Esko  Kelirikonvaikeus ja painorajoitukset.   Vähäliikenteisten teiden taloudellinenylläpito -tutkimusohjelma. - Tiehallinnon selvityksiä nro 28. Helsinki, 2004.50 s.     8.6. Sähkö- ja tietotekniikan osasto     02       Backman,Sampo Michael         Backman,Sampo; Mäkynen, Anssi; Kolehmainen, T. & Ojala, K. M.  Randomtarget method for fast MTF   inspection. - Optics Express, 2004, vol.12, nro 12, s. 2610-2615.       Elsilä,Ulla        Elsilä,Ulla & Röning, Juha  Defect prediction in hot strip rolling. -Ironmaking and steelmaking, 2004, vol. 31, s. 241-  248.       Frantti,Jaakko Johannes         Frantti,Johannes; Fujioka, Y.; Eriksson, S.; Lantto, Vilho & Kakihana,M.  Raman scattering study of the Pb(HfxTi1-  x)O3 ceramics. - Journal ofElectroceramics, 2004, vol. 13, nro 1-3, s. 299-303.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  254       Frantti;,Johannes; Eriksson, S.; Hull, S.; Ivanov, S.; Lantto, Vilho; Lappalainen, Jyrki& Kakihana, M.  High   resolution neutron powder diffraction studyof the microstrain contribution in Pb(ZrxTi1-x)O3 ceramics. - Journal of   the European Ceramic Society, 2004, vol.24, s. 1141-1144.       Granat,Päivi        Granat,Päivi; Pudas, Marko; Hormi, Osmo; Hagberg, Juha & Leppävuori,Seppo  Synthesis of acrylated   ethylcellulose for UV-curing ink. -Carbohydrate Polymers, 2004, vol. 57, s. 225-228.       Heikkilä,Janne Tapani         Heikkilä,Janne  New class of shift-invariant operators. - IEEE SignalProcessing Letters, 2004, vol. 11, nro 6, s. 545-  548.       Heikkilä,Janne  Pattern matching with affine moment descriptions. - Patternrecognition, 2004, nro 37, s. 1825-1834.       Heikkilä,Janne & Silven, Olli  Real-time system for monitoring ofcyclists and pedestrians. - Image and vision   computing, 2004, nro 22, s. 563-570.       Hooli,Kari        Drajic,D.; Hooli, Kari & Juntti, Markku  Turbo coding with equalizationin WCDMA downlink. - Wireless Personal   Communications, 2004, vol. 28, s. 259-276.       Hu,Tao        Hu,Tao; Jantunen, Heli; Deleniv, A.; Leppävuori, Seppo & Gevorgian,S.  Electric-field-controlled permittivity   ferroelectric composition for microwaveLTCC modules. - Journal of the American Ceramic Society, 2004, vol. 87, nro   4, s. 578-583.       Hu,Tao; Jantunen, Heli; Uusimäki, Antti & Leppävuori, Seppo  BSTpowder with sol-gel process in tape casting   and firing. - Journal of the EuropeanCeramic Society, 2004, vol. 24, s. 1111-1116.       Hämäläinen,Matti Ilmari         Hämäläinen,Matti; Saloranta, Jani; Mäkelä, Juha-Pekka; Oppermann, Ian & Patana,T.  Ultra-wideband signal impact   on the performances of IEEE 802.11b andbluetooth networks. - International Journal of Wireless Information   Networks, 2003, vol. 10, nro 4, s. 201-210.       Iinatti,Jari Henrik Juhani         Katz,M.; Iinatti, Jari & Glisic, Savo  Two-dimensional codeacquisition in environments with spatially nonuniform   distribution of interference: algorithmsand performance. - IEEE Transactions on wireless communications, 2004, vol.   3, nro 1, s. 1-7.       Jantunen,Heli Maarit         Jantunen,Heli; Hu, Tao; Uusimäki, Antti & Leppävuori, Seppo Ferroelectric LTCC for multilayer devices. - Journal   of the Ceramic Society of Japan, Supplement112-1, PacRim5 Special Issue, 2004, vol. 112, nro 5, s. S1552-S1556.       Jantunen,Heli; Hu, Tao; Uusimäki, Antti & Leppävuori, Seppo  Tape castingof ferroelectric, dielectric, piezoelectric   and ferromagnetic materials. - Journal ofthe European Ceramic Society, 2004, vol. 24, s. 1077-1081.       Juntti,Markku        Juntti,Markku; Rabbachin, Alberto & Pajukoski, K. Autocorrelation-based blind spreading-factor detection for   CDMA. - IEEE Transactions oncommunications, 2004, vol. 52, nro 9, s. 1453-1458.       Juuti,Jari      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  255    Juuti,Jari; Heinonen, Esa; Moilanen, Veli-Pekka & Leppävuori, Seppo Displacement, stiffness and load behaviour   of laser-cut RAINBOW actuators. - Journalof the European Ceramic Society, 2004, vol. 24, s. 1901-1904.       Juuti,Jari; Lozinski, A. & Leppävuori, Seppo  LTCC compatible PLZTthick-films for piezoelectric devices. - Sensors   and Actuators A, 2004, vol. 110, s.361-364.       Kinnunen,Matti Tapani         Kinnunen,Matti; Popov, A.; Plucinski, J.; Myllylä, Risto & Priezzhev, A. Measurements of glucose content in   scattering media with time-of-flighttechnique; comparison with Monte Carlo simulations. - Optical Technologies in   Biophysics and Medicine V, Saratov FallMeeting 2003, 7-10 October 2003, Saratov, Russia. Ed.  V. Tuchin.   Proceedings of SPIE vol. 5474, 2004. s.181-191.       Kittilä,Marko        Kittilä, Marko; Hagberg, Juha; Jakku, E. & Leppävuori, Seppo  Directgravure printing (DGP) method for printing   fine-line electrical circuits on ceramics.- IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing, 2004, vol. 27,   nro 2, s. 109-114.       Kordás,Krisztián         Kordás,Krisztián; Beke, S.; Pap, Andrea E.; Uusimäki, Antti & Leppävuori, Seppo Optical properties of porous   silicon. Part II: Fabrication andinvestigation of multilayer structures. - Optical Materials, 2004, vol. 25, s.257-260.       Kordás,Krisztián; Pap, Andrea E.; Beke, S. & Leppävuori, Seppo  Opticalproperties of porous silicon. Part I:   Fabrication and investigation of singlelayers. - Optical Materials, 2004, vol. 25, s. 251-255.       Kostamovaara,Juha Tapio         Kostamovaara,Juha; Mäntyniemi, Antti & Räisänen-Ruotsalainen, E.  Integratedtime-to-digital converter circuits   for a pulsed time-of-flight laser radar. -Metrology and Measurement Systems, 2003, vol. 10, nro 3, s. 253-269.       Krehut,Leszek        Krehut,Leszek; Hast, Jukka; Alarousu, Erkki & Myllylä, Risto  Low costvelocity sensor based on the self-mixing   effect in a laser diode. - Opto-Electronicsreview, 2003, vol. 11, nro 4, s. 313-319.       Kruusing,Arvi        Kruusing,Arvi  Underwater and water-assisted laser processing: Part 1-generalfeatures, steam cleaning and schock   processing. - Optics and Lasers inEngineering, 2004, vol. 41, s. 307-327.       Kruusing,Arvi  Underwater and water-assisted laser processing: Part 2-Etching, cutting and rarely used methods. -   Optics and Lasers in Engineering, 2004,vol. 41, s. 329-352.       Lantto,Vilho Eelis         Hoel,A.; Reyes, L. F.; Heszler, P.; Lantto, Vilho & Granqvist, C. G. Nanomaterials for environmental applications:   novel WO3-based gas sensors made byadvantaced gas deposition. - Current Applied Physics, 2004, vol. 4, s. 547-  553.       Lantto,Vilho; Saukko, Sami; Toan, N. N.; Reyes, L. F. & Granqvist, C.G.  Gas sensing with perovskitelike oxides   having ABO3 and BO3 structures. - Journalof Electroceramics, 2004, vol. 13, s. 721-726.       Lappalainen,Jyrki Henrik Juhani        Lappalainen,Jyrki; Kek, D. & Tuller, H.  High carrier density CeO2dielectrics-implications for MOS devices. -   Journal of the European Ceramic Society,2004, vol. 24, s. 1459-1462.       Lappalainen,Jyrki; Tuller, H. L. & Lantto, Vilho  Electronic conductivityand dielectric properties of nanocrystalline   CeO2 films. - Journal of Electroceramics,2004, vol. 13, s. 129-133.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  256       Lehtomäki,Janne        Lehtomäki,Janne  Maximum based detection of slow frequency hopping signals. -IEEE Communications Letters,   2003, vol. 7, nro 4, s. 201-203.       Li,Zexian        Abdel-Hafez,M.; Li,  Zexian & Latva-aho, Matti  Signal processing onfrequency domain equalization for MC-  CDMA in Nakagami fading channels. -European Transactions on Telecommunications, 2004, vol. 15, nro 1, s. 7-13.       Abdel-Hafez,M.; Li, Zexian & Latva-aho, Matti  Evaluation of uplink anddownlink MC-CDMA receivers in   generalized fading channels. - IEICETransactions on Communications, 2004, vol. E87-B, nro 1, s. 88-96.       Mäenpää,Topi-Olli         Mäenpää,Topi & Pietikäinen, Matti  Classification with color andtexture: jointly or separately. - Pattern recognition,   2004, s. 1629-1640.       Pap,Andrea Edit         Pap,Andrea E.; Kordás, Krisztián; George, T. F. &  Leppävuori,Seppo  Thermal oxidation of porous silicon: Study   on reaction kinetics. - Journal of PhysicalChemistry B, 2004, vol. 108, s. 12744-12747.       Piatnitsa,Vadim        Piatnitsa,Vadim; Jakku, E. & Leppävuori, Seppo  Design a 2-pole LTCCfilter for wireless communications. - IEEE   Transactions on Wireless Communications,2004, vol. 3, nro 2, s. 379-381.       Pietikäinen,Matti Kalevi         Pietikäinen,Matti; Nurmela, Tomi; Mäenpää, Topi & Turtinen, Markus View-based recognition of real-world   textures. - Pattern Recognition, 2004, nro37, s. 313-323.       Pudas,Marko        Pudas,Marko; Hagberg, Juha & Leppävuori, Seppo  Gravure offsetprinting of polymer inks for conductors. -   Progress in Organic Coatings, 2004, vol.49, s. 324-335.       Pudas,Marko; Hagberg, Juha & Leppävuori, Seppo  Printing parametersand  ink components affecting ultra-fine-  line gravure-offset printing forelectronics applications. - Journal of the European Ceramic Society, 2004, vol.24, s.   2943-2950.       Pudas,Marko; Hagberg, Juha & Leppävuori, Seppo  Self-cleaning gravure(SCG), a solution for gravure groove   blocking and a novel printing method. -Journal of Imaging Science and Technology, 2004, vol. 48, nro 4, s. 375-381.       Pudas,Marko; Hagberg, Juha; Leppävuori, Seppo; Elsey, K. & Logan, A. Methods for the evaluation of fine-line   offset gravure printing inks for ceramics.- Coloration Technology, 2004, vol. 120, s. 119-126.       Rahkonen,Timo Erkki         Rahkonen,Timo & Aikkila, J.  Linear phase reconstruction filtering usinga hold time longer than one sample period. -   IEEE Transactions on Circuits andSystems, 2004, vol. 51, nro 1, s. 178-182.       Rahkonen,Timo; Korajoki, V-P. & Tuikkanen, Tapani  Polynomial behaviouralmodelling of switched capacitor   amplifiers. - Analog Integrated Circuitsand Signal Processing, 2004, vol. 38, nro 1, s. 43-51.       Vuolevi,J. & Rahkonen, Timo  Analysis of third-order intermodulationdistortion in common-emitter BJT and HBT   amplifiers. - IEEE Transactions on Circuitsand Systems, II: Analog and Digital Signal Processing, 2003, vol. 50, nro   12, s. 994-1001.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  257    Saukko,Sami        Reyes,L. F.; Saukko, Sami; Hoel, A.; Lantto, Vilho & Granqvist, C. G. Structure engineering of WO3 nanoparticles   for porous film applications by advancedreactive gas deposition. - Journal of the European Ceramic Society, 2004,   vol. 24, s. 1415-1419.       Reyes,L. F.; Saukko, Sami; Hoel, A.; Lantto, Vilho; Granqvist, C. G. &Lappalainen, Jyrki  Improved gas response at   room temperature of activatednanocrystalline WO3 films. - Physica Scripta, 2004, vol. T114, s. 240-243.       Toan,N. N.; Saukko, Sami; Lantto, Vilho; Do Thi Anh Thu & Nguyen SyHieu  Gas sensing with nanocrystalline   magnetic perovskite oxides. - PhysicaScripta, 2004, vol. T114, s. 167-170.       Seydou,Fad        Seydou,Fad; Duraiswami, R.; Gumerov, N. A. & Seppänen, Tapio  TMelectromagnetic scattering from 2D   multilayered dielectric bodies - numericalsolution. - Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 2004,   vol. 19, nro 2, s. 1-8.       Sorvoja,Hannu Seppo Sakari         Sorvoja,Hannu; Hast, Jukka; Myllylä, Risto; Kärjä-Koskenkari, Päivi; Nissilä, S. &Sorvisto, M.  Blood pressure   measurement method usingpulse-transit-time. - Molecular and Quantum Acoustics, 2003, vol. 24, s.169-181.       Suntio,Teuvo        Tenno,A.; Tenno, R. & Suntio, Teuvo  Method for battery impedanceanalysis. - Journal of The Electrochemical   Society, 2004, vol. 151, nro 6, s.A806-A824.       Tepsa,Tauno        Tepsa,Tauno & Suntio, Teuvo  Adjustable shunt regulator based controlsystems. - IEEE Power Electronics Letters,   2003, vol. 1, nro 4, s. 93-96.       Tyunina,Marina        Shvartsman,V.; Tyunina, Marina; Levoska, Juhani & Kholkin, A.  Localelectromechanical properties of   PbMg1/3Nb2/3O3 thin films studied by piezoelectricforce microscopy. - Ferroelectrics, 2004, vol. 302, s. 323-326.       Tyunina,Marina & Levoska, Juhani  Coexistence of ferroelectric andrelaxor properties in epitaxial films of Ba1-  xSrxTiO3. - Physical Review B, 2004, vol.70, s. 132105 (1-4).       Tyunina,Marina & Levoska, Juhani  Dielectric nonlinearity in relaxor andferroelectric thin films of chemically   ordered PbSc0.5Nb0.5O3. - Applied PhysicsLetters, 2004, vol. 85, nro 20, s. 4720-4722.       Tyunina,Marina & Levoska, Juhani  Thin films of perovskite relaxorferroelectrics. - Ferroelectrics, 2004, vol. 298, s.   353-359.       Tyunina,Marina; Kundzinsh, K.; Zauls, V. & Levoska, Juhani Ferroelectric behavior in epitaxial films of relaxor   PbMg1/3Nb2/3O3. - Ferroelectrics, 2004,vol. 302, s. 285-288.       Tyunina,Marina; Levoska, Juhani; Kundzinsh, K. & Zauls, V.  Polar statein epitaxial films of the relaxor ferroelectric   PbMg1/3Nb2/3O3. - Physical Review B, 2004,vol. 69, s. 224101 (1-9).       Vainshtein,Serqey        Vainshtein,Sergei; Kostamovaara, Juha; Sveshnikov, Y.; Gurevich, S.; Kulagina, M.;Yuferev, V.; Shestak, L. &   Sverdlov, M.  Superfasthigh-current switching of GaAs avalanche transistor. - Electronics Letters,2004, vol. 40, nro   1, s. 85-86.       Vehkaperä,Mikko      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  258    Tsumura,S.; Vehkaperä, Mikko; Li, Zexian; Tujkovic, Djordje, Juntti, Markku & Hara,S.  Performance evaluation of   turbo and space-time turbo coded MC-CDMAdownlink in single and multi-cell environments. - IEICE Transactions   on Communications, 2004, vol. E87-B, nro10, s. 3011-3020.       Veselinovic,Nenad        Veselinovic,Nenad; Matsumoto, Tadashi & Juntti, Markku  PDF estimation-basediterative MIMO signal detection   with unknown interference. - IEEECommunications letters, 2004, vol. 8, nro 7, s. 422-424.       Vihriälä,Erkki        Vihriälä,Erkki; Saarimaa, Raimo; Myllylä, Risto & Jämsä, Timo  Device forlong term monitoring of impact loading on   the hip. - Molecular and Quantum Acoustics,2003, vol. 24, s. 211-224.     03       Ahonen,Timo        Ahonen,Timo; Hadid, Abdenour & Pietikäinen, Matti  Face recognitionwith local binary patterns. - Computer   vision - ECCV 2004. 8th European Conferenceon Computer Vision, Prague, Czech Republic, May 11-14, 2004.   Proceedings. Part 1. Eds. T. Pajdla &J. Matas. Lectrure notes in computer science nro 3021. Berlin. Springer 2004.s.   469-481.       Ahonen,Timo; Pietikäinen, Matti; Hadid, Abdenour & Mäenpää, Topi  Facerecognition based on the appearance   of local regions. - Proceedings ofICPR2004, 17th International Conference on Pattern Recognition, Cambridge,   United Kindom, 23-26 August 2004. Eds. J.Kittler & M. Petrou & M. Nixon. vol. 3, IEEE 2004. s. 153-156.       Aikio,Janne        Aikio,Janne & Rahkonen, Timo  Analysis method of nonlinearself-heating effects based on simulated large signal   spectra. - Proceedings of the 22nd NorchipConference, 8-9 November 2004, Oslo, Norway. 2004. s. 91-94.       Aikio,Janne & Rahkonen, Timo  Fitting of 2-dimensional polynomialdevice model based on simulated voltage and   current spectra. - Proceedings of 2004 IEEEInternational Symposium on Circuits and Systems, May 23-26, 2004,   Vancouver, Canada. vol. IV, 2004. s.645-648.       Aittola,Markus        Aittola,Markus; Parhi, Pekka; Vieruaho, M. & Ojala, Timo  Comparison ofmobile and fixed use of SmartLibrary. -   Mobile human-computer interaction,MobileHCI 2004, 6th International Symposium, Glasgow, UK, September 2004.   Proceedings. Eds. S. Brewster & M.Dunlop. Lecture notes in computer science nro 3160. Springer 2004. s. 383-387.       Ala-Kurikka,Jussi        Ala-Kurikka,Jussi; Ylianttila, Mika; Harjula, Erkki & Kassinen, Otso Empirical aspects on implementing application   supernetworking. - Proceedings of theNordic Radio Symposium (NRS) 2004, Oulu, Finland, 16-18 August 2004. CD-  rom. Oulu. University of Oulu 2004. s. 1-4.       Alarousu,Erkki        Alarousu,Erkki; Hast, Jukka; Kinnunen, Matti; Kirillin, M.; Myllylä, Risto; Plucinski,J.; Popov, A.; Priezzhev, A.;   Prykäri, Tuukka; Saarela, Juha & Zhao,Zuomin  Non-invasive glucose sensing in scattering media using OCT,PAS   and TOF techniques. - Optical Technologiesin Biophysics and Merdicine V, Saratov Fall Meeting 2003, 7-10 October   2003, Saratov, Russia. Ed. V. Tuchin.Proceedings of SPIE vol. 5474, 2004. s. 33-41.       Aromaa,Sami        Aromaa,Sami; Henttu, Pertti & Juntti, Markku  Comparative study oftime-frequency analysis based interference   suppression methods in DS-SScommunications. - 2004 IEEE 59th Vehicular Technology Conference, VTC2004-  Spring, 17-19 May, Milan, Italy. IEEE 2004.s. 1-5.       Borkowski,Maciej   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  259       Borkowski,Maciej & Kostamovaara, Juha  Post modulator filtering indelta-sigma fractional-N frequency synthesis. -   47th Midwest Symposium on Circuits andSystems, Hiroshima, July 25-28, 2004. vol. I, 2004. s. 325-328.       Borkowski,Maciej; Riley, T. & Kostamovaara, Juha  Modulator evaluationmethod in sigma-delta fractional-N   frequency synthesis. - 2004 InternationalConference on Communications, Circuits and Systems, Volume I:   Communication Theory and Systems, June27-29, 2004, Chengdu, China. 2004. s. 1174-1178.       Celentano,Ulrico        Celentano,Ulrico; Haapola, Jussi; Goratti, Leonardo; Oppermann, Ian; Barel, Avi &Zach, Ravi  DL & Network   protocol stack, study and preliminarydesign report. - Ultrawaves (IST-2001-35189), Deliverable D5.1. Ed. U.   Celentano. Information Society Technologies2004. s. 2-57.    http://www.eu-projects.com/ultrawaves/doc/W05-03-0017-R13-PUBLIC.pdf       Codreanu,Marian        Codreanu,Marian & Latva-aho, Matti  Comparison between space-time blockcoding and eigen-beamforming in   TDD MIMO-OFDM downlink with partial CSIknowledge at the TX side. - Multi-Carrier Spread-Spectrum. Ed. by K.   Fazel & S. Kaiser. Boston. Kluwer 2004.s. 363-370.       Codreanu,Marian; Tujkovic, Djordje & Latva-aho, Matti  Adaptive MIMO-OFDMwith low signalling overhead for   unbalanced antenna systems. - 2004 IEEE15th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio   Communications, 5-8 September 2004,Barcelona, Spain. IEEE 2004. s. 1-5.       Codreanu,Marian; Tujkovic, Djordje & Latva-aho, Matti  Compensation ofchannel state estimation errors in   adaptive MIMO-OFDM systems. - Proceedingsof the 2004 IEEE 60th Vehicular Technology Conference, 26-29   September 2004, Los Angeles, California,USA. IEEE 2004.       Davidyuk,Oleg        Davidyuk,Oleg; Riekki, Jukka, Rautio, Ville-Mikko & Sun, Junzhao Context-aware middleware for mobile multimedia   applications. - Proceedings of the 3rdinternational conference on mobile and ubiquitous multimedia, October 27-29,   2004, College park, Maryland, USA. Ed. byD. Doermann & R. Duraiswami. 2004. s. 213-220.       Feng,Xiaoyi        Feng,Xiaoyi; Hadid, Abdenour & Pietikäinen, Matti  Coarse-to-fineclassification scheme for facial expression   recognition. - Image Analysis andRecognition, International Conference, ICIAR 2004, Porto, Prtugal, September29-  October 1, 2004. Proceedings. Part 2. Eds.A. Campillho & M. Kamel. Lecture notes in computer science nro 3212.   Springer 2004. s. 668-675.       Feng,Xiaoyi; Pietikäinen, Matti & Hadid, Abdenour  Facial expressionrecognition with local binary patterns and   linear programming. - 7th internationalconference on pattern recognition and image analysis: new information   technologies, PRIA-7-2004, 18-23 October2004, St. Petersburg, Russian Federation. Conference proceedings. 2004. s.   1-4.       Haapola,Jussi        Haapola,Jussi  MAC energy performance in duty cycle constrained sensornetwork and effect of sleep. -   IWWAN04, 2004 International Workshop onWireless Ad-hoc Networks, 31 May-3 June 2004, Oulu, Finland. Centre   for Wireless Communications, University ofOulu 2004. s. 1-4.       Hadid,Abdenour         Hadid,Abdenour & Pietikäinen, Matti  From still image to video-basedface recognition: an experimental analysis. -   Proceedings of sixth IEEE internationalconference on automatic face and gesture recognition, FGR 2004, 17-19 May   2004, Seoul, Korea. Ed. by D. Azada. IEEEcomputer society 2004. s. 813-818.       Hadid,Abdenour & Pietikäinen, Matti  Selecting models from videos forappearance-based face recognition. -   Proceedings of ICPR2004, 17th InternationalConference on Pattern Recognition, Cambridge, United Kindom, 23-26   August 2004. Eds. J. Kittler & M.Petrou & M. Nixon. IEEE 2004. s. 304-308.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  260       Hadid,Abdenour; Pietikäinen, Matti & Ahonen, Timo  Discriminativefeature space for detecting and recognizing   faces. - Conference on computer vision andpattern recognition, CVPR 2004, 27 June-2 July 2004, Washington, DC.   Ed. F. Titsworth. IEEE 2004. s. 797-804.       Hannuksela,Jari        Hannuksela,Jari; Heikkilä, Janne & Pietikäinen, Matti  Real-time facialfeature based head tracker. - Advanced   Concepts for Intelligent Vision Systems,Acivs, August 31-September 3, 2004, Brussel, Belgium. 2004. s. 267-272.       Harjula,Erkki        Hajula,Erkki; Ylianttila, Mika; Ala-Kurikka, Jussi; Riekki, Jukka & Sauvola,Jaakko  Plug-and-play application   platform: towards mobile peer-to-peer. -Proceedings of the 3rd international conference on mobile and ubiquitous   multimedia, October 27-29, 2004, Collegepark, Maryland, USA. Eds. D. Doermann & R. Duraiswami. 2004. s. 63-69.       Hast,Jukka        Hast,Jukka; Gurov, I.; Alarousu, Erkki; Zakharov, A. & Myllylä,Risto  Enhancing the OCT images by the low-  coherence fringe envelope deconvolutionmethod. - Advanced Laser Technologies: Biomedical Optics, ALT`03   International Conference, 19-23 September2003, Silsoe, United Kingdom. Eds. R. Wang et al. Proceedings of SPIE   vol. 5486, 2004. s. 180-186.       Kirillin,M.; Priezzhev, A.; Hast, Jukka & Myllylä, Risto  Monte Carlosimulation of low-coherent light transport in   highly scattering media: application to OCTdiagnostics of blood and skin. - Optical Technologies in Biophysics and   Medicine V, Saratov Fall Meeting 2003, 7-10October 2003, Saratov, Russia. Ed. by V. Tuchin. Proceedings of SPIE   vol. 5474, 2004. s. 192-199.       Hautala,Terho        Hautala,Terho; Suliman, Isameldin; Lehtomäki, Janne & Saarinen, Tommi Performance evaluation of videostreaming   on a heterogenous multihop mobile network.- 2004 IEEE 59th Vehicular Technology Conference, VTC2004-Spring,   17-19 May, Milan, Italy. IEEE 2004. s. 1-5.       Havana,Tiina        Havana,Tiina & Röning, Juha  Attitudes and perceptions related toinformation security - case: Rotuaari. -   Proceedings of the 30th Euromicroconference, Rennes, France, August 31-September 3, 2004. Eds. R. Steinmetz& A.   Mauthe. IEEE 2004. s. 538-543.       Haverinen,Janne Johannes         Haverinen,Janne & Röning, Juha  Dynamics from patterns: creating neuralcontrollers with SENMP. - Conference   digest, IROS 2004, 2004 IEEE/RSJInternational Conference on Intelligent Robots and Systems, September 28-  October 2, 2004, Sendai, Japan. 2004. s.2630-2635.       Heikkilä,Janne Tapani         Heikkilä,Janne  Image scale and rotation from the phase-only bispectrum. -IEEE International Conference on Image   Processing, ICIP 2003, October 24-27, 2004,Singapore. 2004. s. 1783-1786.       Heikkilä,Marko        Heikkilä,Marko; Pietikäinen, Matti & Heikkilä, Janne  Texture-basedmethod for detecting moving objects. -   Proceedings of the British Machine VisionConference 2004. Eds. A. Hoppe & S. Barman & T. Ellis. vol. 1, 2004. s.  187-196.       Heikkilä,Sanna Maarit         Heikkilä,Sanna; Siltala, Sami & Iinatti, Jari  SLVA decoding with unequalerror protection. - MILCOM 2004, Harness   the Power, Unclassified Proceedings,October 31-November 3, Monterey, California. IEEE 2004. s. 1-5.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  261    Heiskanen,Antti        Heiskanen,Antti & Rahkonen, Timo  On the second harmonic controlrequirements in balanced common-emitter BJT   low noise amplifier. - Proceedings of 2004IEEE International Symposium on Circuits and Systems, May 23-26, 2004,   Vancouver, Canada. vol. 1, 2004. s.833-836.       Hekkala,Atso        Hekkala,Atso; Tapio, Visa & Vuohtoniemi, Risto  Performance of MC-CDMAin the presence of the power amplifier   and amplitude limiting. - NRS & FWCW2004, Nordic Radio Symposium 2004 Including the Finnish Wireless   Communications Workshop 2004, 16-18 August2004, Oulu, Finland. Centre for Wireless Communications,   University of Oulu 2004. s. 1-5.       Hentilä,Lassi        Hentilä,Lassi; Hovinen, Veikko & Hämäläinen, Matti  Sub-band analysis inUWB radio channel modeling. - NRS &   FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004Including the Finnish Wireless Communications Workshop 2004, 16-18   August 2004, Oulu, Finland. Centre forWireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-5.       Hooli,Kari        Thilakawardana,S.; Tafazolli, R.; Pfletschinger, S.; Hooli, Kari; Tölli, Antti & Tierno,A.  Efficient spectrum   management techniques for future mobilesystems. - E2R Workshop on reconfigurable mobile systems and networks   beyond 3G, 5th September 2004, Barcelona,Spain. Information Society Technologies 2004. s. 1-5.       Howie,Douglas        Howie,Douglas; Ylianttila, Mika; Harjula, Erkki & Sauvola, Jaakko State-of-the-art SIP for mobile application   supernetworking. - Proceedings of theNordic Radio Symposium (NRS) 2004, Oulu, Finland, 16-18 August 2004. CD-  rom. Oulu. University of Oulu 2004. s. 1-3.       Huotari,Matti Johannes         Huotari,Matti & Lantto, Vilho  Stevens power law exponents versusinsect ORN responses. - Proceedings of the   Twentieth Annual Meeting of TheInternational Society for Psychophysics, University of Coimbra, Portugal,   October 18-22, 2004. Eds. A. M. Oliveira.2004. s. 406-411.       Häkkinen,Juha Tapio         Häkkinen,Juha; Syri, Pekka; Voutilainen, Juha-Veikko & Moilanen, Markku Frequency mixing and sub-sampling   based RF-measurement apparatus for IEEE1149.4. - Proceedings of the International Test Conference 2004, 26-28   October, 2004, Charlotte, NC, USA. 2004. s.551-559.       Hämäläinen,Matti Ilmari         Hämäläinen,Matti; Tesi, Raffaello & Iinatti, Jari  UWB co-existence withIEEE802.11a and UMTS in modified Saleh-  Valenzuela channel. - Joint UWBST &IWUWBS 2004, 2004 International Workshop on Ultra Wideband Systems   Joint with Conference on Ultra WidebandSystems and Technologies, May 18-21, 2004, Kyoto, Japan. Conference   proceedings. CD-rom. IEEE 2004. s. 1-5.       Iinatti,Jari Henrik Juhani         Katz,M.; Iinatti, Jari & Glisic, Savo  Recent advances inmulti-antenna based code acquisition. - ISSSTA2004.   Proceedings of the 2004 IEEE InternationalSymposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, 30   August-2 September 2004, Sydney, Australia.IEEE 2004. s. 199-206.       Jantunen,Heli Maarit         Deleniv,A.; Gevorgian, S.; Jantunen, Heli & Hu, Tao  Microwavecharacterization of ferroelectric ceramic films. -   European Microwave Week 2004, ConferenceProceedings, 11-15 October 2004, RAI, Amsterdam, The Netherlands.   2004. s. 541-544.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  262    Juntti,Markku        Holma,H.; Reunanen, J.; Chan, L.; Morgensen, P.; Pedersen, K.; Horneman, K.;Vihriälä,J. & Juntti, Markku    Physical layer performance. - WCDMA forUMTS. Radio access for third generation mobile communications. 3rd ed.   Ed. by H. Holma & A. Toskala.Chichester, Wiley 2004. s. 347-410.       Siltala,S. & Juntti, Markku  Side information for noncoherent FH-SS DPSKin partial-band jamming. - ISSSTA2004.   Proceedings of the 2004 IEEE InternationalSymposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, 30   August-2 September 2004, Sydney, Australia.IEEE 2004. s. 658-662.       Wu,Y.; Juntti, Markku & Lim, T. J.  Detectors and asymptoticanalysis for bandwidth-efficient space-time multiple-  access systems. - 2004 IEEE InternationalSymposium of Information Theory, ISIT2004, June 27- July 2, 2004,   Chigago, Illinois, USA. Proceedings. IEEE2004. s. 50.       Juuti,Jari        Juuti,Jari; Heinonen, Esa & Leppävuori, Seppo  RAINBOW and tapecasting technologies in the realisation of   miniature piezoelectric actuators andmotors. - Proceedings of the 11th World Congress in Mechanism and  Machine  Science, April 1-4, 2004, Tianjin, China.vol. 3, 2004. s. 1442-1445.       Juutilainen,Ilmari        Juutilainen,Ilmari & Röning, Juha  Heteroscedastic linear models foranalysing process data. - WSEAS transactions   on mathematics, 2003, vol. 2, nro 3, s.179-187.       Juutilainen,Ilmari & Röning, Juha  Modelling the probability of rejection ina qualification test based on process   data. - COMPSTAT, Proceedings inComputational Statistics, 16th Symposium, Prague, Czech Republic, 2004. Ed. by   J. Antoch. Heideberg. Physica 2004. s.1271-1278.       Kangasvieri,Tero        Kangasvieri,Tero; Jantunen, Heli & Vähäkangas, Jouko  Cost-efficient designof 3D integrated RF and microwave   modules for wireless communication systems.- European Microwave Week 2004, Conference Proceedings, 11-15   October 2004, RAI, Amsterdam, TheNetherlands. 2004. s. 157-160.       Karvonen,Heikki        Karvonen,Heikki & Pomalaza-Raez, Carlos  Coding for energy efficientmultihop wireless sensor networks. - NRS &   FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004Including the Finnish Wireless Communications Workshop 2004, 16-18   August 2004, Oulu, Finland. Centre forWireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-5.       Karvonen,Heikki; Shelby, Zach & Pomalaza-Raez, Carlos  Coding for energyefficient wireless embedded networks. -   IWWAN04, 2004 International Workshop onWireless Ad-hoc Networks, 31 May-3 June 2004, Oulu, Finland. Centre   for Wireless Communications, University ofOulu 2004. s. 1-5.       Karvonen,Sami Sakari         Karvonen,Sami; Riley, T. & Kostamovaara, Juha  50-MHZ CMOS quadraturecharge sampling circuit with 66 DB   SFDR. - Proceedings of 2004 IEEE InternationalSymposium on Circuits and Systems, May 23-26, 2004, Vancouver,   Canada. vol. 1, 2004. s. 217-220.       Karvonen,Sami; Riley, T. & Kostamovaara, Juha  Highly linear Gm elementfor high-frequency applications. - 46th   IEEE International Midwest Symposium OnCircuits and Systems, (MWSCAS 2003), 27th-30th December 2003, Cairo,   Egypt. 2003. s. 1-4.       Karvonen,Sami; Riley, T.; Kurtti, Sami & Kostamovaara, Juha  50-MHZBICMOS quadrature charge sampler and   complex bandpass SC filter for narrowbandapplications. - Proceedings of 2004 IEEE International Symposium on   Circuits and Systems, May 23-26, 2004,Vancouver, Canada. vol. 1, 2004. s. 437-440.       Kayo(nee Kouropteva),Olga        Kouropteva,Olga; Okun, Oleg & Pietikäinen, Matti  Data visualization withmultiple machine learning methods. -   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  263  Visualization, imaging, and imageprocessing. Ed. J. J. Villanieva. Acta 2004. s. 190-196.       Kouropteva,Olga; Okun, Oleg & Pietikäinen, Matti  Semi-supervisedvisualization of high-dimensional data. - 7th   international conference on patternrecognition and image analysis: new information technologies, PRIA-7-2004, 18-  23 October 2004, St. Petersburg, RussianFederation. Conference proceedings. 2004. s. 1-4.       Kellokumpu,Vili-Petteri         Kellokumpu,Vili; Pietikäinen, Matti & Heikkilä, Janne  Real-time system forhuman activity recognition. -   Proceedings of the proactive computingworkshop, PROW 2004, 25-26 November 2004, Helsinki, Finland. Ed. G.   Linden. Helsinki Institute for InformationTechnology HIIT 2004. s. 125-129.       Khungar,Sharat        Khungar,Sharat & Riekki, Jukka  Context based storage for ubiquitouscomputing applications. - Second European   symposium on ambient intelligence, November8-11, 2004, Eindhooven University of Technology, The Netherlands.   Adjunct proceedings. Eds. E. van den Hovenet al. New York. ACM 2004. s. 55-58.       Khungar,Sharat & Riekki, Jukka  Context based storage: system formanaging data in ubiquitous computing   environment. - Twelfth internationalconference on advances in computing & communications, ADCOM-2004, 15-18   December 2004. Eds. A. R. Dasgupta et al.New Delhi. Allied 2004. s. 773-779.       Kiiskilä,Kai        Kiiskilä,Kai; Hooli, Kari; Ylioinas, Jari & Juntti, Markku  Interferenceresistant receivers for MIMO HSDPA. - NRS &   FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004Including the Finnish Wireless Communications Workshop 2004, 16-18   August 2004, Oulu, Finland. Centre forWireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-5.       Kinnunen,Matti Tapani         Kirillin,M.; Priezzhev, A.; Kinnunen, Matti; Alarousu, Erkki; Zhao, Zuomin; Hast, Jukka& Myllylä, Risto  Glucose   sensing in aqueous Intralipid suspensionwith an optical coherence tomography system: experiment and Monte   Carlo simulation. - Optical Diagnostics andSensing IV, 27 January 2004, San Jose, California, USA. Eds. G. L. Cote &   A. V. Priezzhev. Proceedings of SPIE vol.5325, 2004. s. 164-173.       Koivu,Sami        Koivu,Sami; Saarnisaari, Harri & Juntti, Markku  Comparison ofquantized power-law based intercept receivers. -   MILCOM 2004, Harness the Power,Unclassified Proceedings, October 31-November 3, Monterey, California. IEEE   2004. s. 1-7.       Koivu,Sami; Saarnisaari, Harri & Juntti, Markku  Quantization anddynamic range effects on the energy detection. -   Proceedings of the 6th Nordic signalprocessing symposium, NORSIG 2004, June 9-11, 2004, Espoo, Finland. Helsinki   University of Technology 2004. s. 1-4.       Koivu,Sami; Saarnisaari, Harri & Juntti, Markku  Quantization andnoise level estimation effects on the energy   detection. - NRS & FWCW 2004, NordicRadio Symposium 2004 Including the Finnish Wireless Communications   Workshop 2004, 16-18 August 2004, Oulu,Finland. Centre for Wireless Communications, University of Oulu 2004. s.   1-5.       Koivu,Sami; Siltala, Sami & Iinatti, Jari  Multiple symboldifferential detection in jammed FH systems. - PIMRC 2004,   IEEE 15th International Symposium onPersonal, Indoor and Mobile Radio Communications, Barcelona, Spain, 5-8   September 2004. Proceedings. IEEE 2004. s.1-5.       Koskela,Timo        Koskela,Timo; Kuusipalo, K; Ylianttila, Mika & Sun, Junzhao  Service andbusiness model for mobile application   supernetworking. - Proceedings of theNordic Radio Symposium (NRS) 2004, Oulu, Finland, 16-18 August 2004. CD-  rom. Oulu. University of Oulu 2004. s. 1-3.       Koskimäki,Heli      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  264    Junno,Heli; Laurinen, Perttu; Haapalainen, Eija; Tuovinen, Lauri; Röning, Juha;Zettel, D.; Sampaio, D.; Link, N. &   Peschl, M.  Resistance spotwelding process identification and initialization based on self-organizingmaps. -   Proceedings of the first internationalconference on informatics in control, automation and robotics, August 25-28,   2004, Setúbal, Portugal. Eds. H. Araujo etal. vol. 1, 2004. s. 296-299.       Junno,Heli; Laurinen, Perttu; Tuovinen, Lauri & Röning, Juha  Studyingthe quality of resistance spot welding   joints using self-organising maps. - FourthInternational ICSC Symposium on Engineering of Intelligent Systems,   EIS2004, February 29-March 2, 2004,Funchal, Portugal. CD-rom. ICSC Academic 2004. s. 1-9.       Kostamovaara,Juha Tapio         Kostamovaara,Juha  Integrated receivers and time-to-digital converters for apulsed time-of-flight laser radar. -   Proceedings of ODIMAP IV, 4th TopicalMeeting on Optoelectronic Distance/Displacement Measurements and   Applications, 16.-18. June, 2004,University of Oulu, Finland. Ed. R. Myllylä & K. Määttä & J. Hast.2004. s. 138-151.       Laine,Niina        Laine,Niina; Hämäläinen, Matti; Hentilä, Lassi; Iinatti, Jari; Nenonen, Matti &Karhu, Seppo  Outdoor ultra   wideband propagation channel modeling atVHF/UHF band. - NRS & FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004   Including the Finnish WirelessCommunications Workshop 2004, 16-18 August 2004, Oulu, Finland. Centre for   Wireless Communications, University of Oulu2004. s. 1-5.       Lantto,Vilho Eelis         Heszler,P.; Reyes, L. F.; Hoel, A.; Landström, L.; Lantto, Vilho & Granqvist, C.G.  Nanoparticle films made by gas   phase synthesis: Comparison of varioustechniques, and sensor applications. - Smart Structures and Materials 2003:   Smart Electronics, MEMS, BioMEMS, andNanotechnology. Eds. V. K. Varadan & L. B. Kish. Proceedings of SPIE   vol. 5055, 2003. s. 106-119.       Mizsei,J. & Lantto, Vilho  In situ STM and AFM characterization of Pdnanoparticle activated SnO2 sensor surface. -   Sensors 2004, The Third IEEEInternational Conference on Sensors, October 24-27, 2004, Vienna, Austria.2004. s.   673-676.       Lappalainen,Jyrki Henrik Juhani        Kololuoma,T.; Hiltunen, J.; Tuomikoski, M.; Lappalainen, Jyrki & Rantala,J.  Directly UV-photopatternable PLZT   thin films prepared with the sol-geltechnique. - Integrated Optics: Devices, Materials and Technologies VIII. Ed.by   Y. Sidorin & A. Tervonen. Proceedingsof SPIE vol. 5355, 2004. s. 33-39.       Lasanen,Kimmo        Lasanen,Kimmo & Kostamovaara, Juha  1-V CMOS preprocessing chip for ECGmeasurements. - IEEE International   Workshop on Biomedical Circuits &Systems, December 1-3, 2004, Singapore. 2004. s. 1-4.       Latva-aho,Matti        Tsumura,S.; Latva-aho, Matti & Hara, S.  Inter-cell interferencesuppression technique using virtual subcarrier   assignment (VISA) for MC-CDMA uplink. -Multi-Carrier Spread-Spectrum. Ed. by K. Fazel & S. Kaiser. Boston.   Kluwer 2004. s. 413-420.       Laurinen,Perttu        Laurinen,Perttu; Junno, Heli; Tuovinen, Lauri & Röning, Juha  Studyingthe quality of resistance spot welding   joints using bayesian networks. -Proceedings of the IASTED international conference on artificial intelligenceand   applications, February 16-18, 2004,Innsbruck, Austria. Ed. M. H. Hamza. vol. 2, Acta 2004. s. 705-711.       Lehtomäki,Janne        Lehtomäki,Janne  Detection of spread spectrum signals using a power-law basedintercept receiver. - 2004 IEEE 59th   Vehicular Technology Conference,VTC2004-Spring, 17-19 May, Milan, Italy. IEEE 2004. s. 1-5.       Lehtomäki,Janne; Juntti, Markku & Saarnisaari, Harri  Power-law basedintercept receiver with nonorthogonal   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  265  transforms. - MILCOM 2004, Harness thePower, Unclassified Proceedings, October 31-November 3, Monterey,   California. IEEE 2004. s. 1-7.       Lehtomäki,Janne; Vartiainen, Johanna & Saarnisaari, Harri  Domainselective interference excision and energy   detection of direct sequence signals. -Proceedings of the 6th Nordic signal processing symposium, NORSIG 2004,   June 9-11, 2004, Espoo, Finland. HelsinkiUniversity of Technology 2004. s. 1-4.       Leinonen,Jouko        Leinonen,Jouko & Juntti, Markku  Modulation classification in adaptiveOFDM systems. - 2004 IEEE 59th Vehicular   Technology Conference, VTC2004-Spring,17-19 May, Milan, Italy. IEEE 2004. s. 1-5.       Leinonen,Jouko; Vehkaperä, Mikko; Li, Zexian & Juntti, Markku Performance evaluation of multi-antenna coded   downlink MC-CDMA in a cellular systems. -NRS & FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004 Including the   Finnish Wireless Communications Workshop2004, 16-18 August 2004, Oulu, Finland. Centre for Wireless   Communications, University of Oulu 2004. s.1-5.       Levoska,Pentti Juhani         Levoska,Juhani & Tyunina, Marina  O K-edge x-ray absorption spectroscopyof Ba1-xSrxTiO3 thin films. - MAX-lab   Activity Report 2003. Ed. by J. N. Andersenet al. 2004. s. 188-189.       Li,Zexian        Li,Zexian & Latva-aho, Matti  Performance of multirate transmissionschemes for MC-CDMA systems. - Multi-  Carrier Spread-Spectrum. Ed. by K. Fazel& S. Kaiser. Boston. Kluwer 2004. s. 57-64.       Li,Zexian & Latva-aho, Matti  Semi-blind space-time-frequencymultiuser receiver for STBC MC-CDMA. -   Proceedings of the 2004 IEEE InternationalSymposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, 30   August-2 September, 2004, Sydney,Australia. IEEE 2004. s. 140-144.       Li,Zexian; Juntti, Markku & Latva-aho, Matti  Low complexitysemi-blind maximum-likelihood multiuser receiver for   MC-CDMA systems. - PIMRC 2004, IEEE 15thInternational Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio   Communications, Barcelona, Spain, 5-8September 2004. Proceedings. IEEE 2004. s. 1-5.       Li,Zexian; Latva-aho, Matti & Abdel-Hafez, M.  Space-frequencymultiuser detection for multirate MC-CDMA   systems. - SPAWC 2004, Proceedings of the VIEEE Signal Processing Workshop on Signal Processing, Advances in   Wireless Communications, July 11-14, 2004,Lisbon, Portugal. IEEE 2004. s. 1-6.       Li,Zexian; Tujkovic, Djordje; Vehkaperä, Mikko; Oppermann, Ian; Latva-aho, Matti;Sampei, S.; Hara, S.; Morinaga,   N. & Leppänen, Pentti Performance evaluation of broadband multi-carrier based MIMO wirelesscommunication   systems. - 8th Wireless World ResearchForum, February 26-27, 2004, Beijing, China. 2004. s. 1-9.       Li,Zexian; Vehkaperä, Mikko; Tsumura, S.; Tujkovic, Djordje; Juntti, Markku;Oppermann, Ian; Latva-aho, Matti;   Sampei, S.; Hara, S. & Leppänen,Pentti  Space-frequency coded MIMO MC-CDMA. - WWRF 11th Meeting,   Services and Applications Roadmaps -Invigorating the Visions, 10-11 June 2004, Oslo, Norway. Proceedings. 2004.   s. 1-10.       Zexian,Li & Latva-aho, Matti  Semi-blind maximum-likelihood multiuserdetector for MC-CDMA systems via sphere   decoding. - SPAWC 2004, Proceedings of theV IEEE Signal Processing Workshop on Signal Processing, Advances   in Wireless Communications, July 11-14,2004, Lisbon, Portugal. IEEE 2004. s. 1-5.       Loikkanen,Mikko        Loikkanen,Mikko & Kostamovaara, Juha  Adaptively biased two-stageamplifier. - Proceedings of the 12th IEEE   Mediterranean Electrotechnical Conference,MELECON 2004 May 12-15, 2004, Dubrovnik, Croatia. Eds. M.   Matijasevic et al. vol. I, 2004. s. 91-94.       Loikkanen,Mikko & Kostamovaara, Juha  Four-stage 1.5V class AB poweramplifier. - Proceedings of the 12th IEEE   Mediterranean Electrotechnical Conference,MELECON 2004, May 12-15, 2004, Dubrovnik, Croatia. Eds. M.   Matijasevic et al. vol. I, 2004. s. 87-90.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  266    Loikkanen,Mikko & Kostamovaara, Juha  Improving capacitive drivecapability of miller compensated amplifier. -   Proceedings of the 22nd Norchip Conference,8-9 November 2004, Oslo, Norway. 2004. s. 257-260.       Martinkauppi,Jaana Birgitta         Martinkauppi,Birgitta & Finlayson, G.  Designing a simple 3-channel camerafor skin detection. - The 12th color   imaging conference. Color science andengineering: systems, technologies, applications, November 9-12, 2004,   Scottsdale, AZ, USA. 2004. s. 150-156.       Matsumoto,Tad        Matsumoto,Tad & Thoma, R.  Turbo transceivers for MIMO wirelesscommunications. - Proceedings of the 2004   International Symposium on Antennas andPropagation, ISAP04, August 2004, Sendai, Japan. IEICE 2004. s. 281-284.       Miao,Honglei        Miao,Honglei & Juntti, Markku  Data aided channel estimation forwireless MIMO-OFDM systems. - Multi-Carrier   Spread-Spectrum. Ed. by K. Fazel & S.Kaiser. Boston. Kluwer 2004. s. 211-218.       Miao,Honglei & Juntti, Markku  Space-time MMSE channel estimation forMIMO-OFDM system with spatial   correlation. - 2004 IEEE 59th VehicularTechnology Conference, VTC2004-Spring, 17-19 May, Milan, Italy. IEEE 2004.   s. 1-5.       Miao,Honglei; Juntti, Markku & Tujkovic, Djordje  Channel estimationin space-frequency turbo coded OFDM   system. - NRS & FWCW 2004, Nordic RadioSymposium 2004 Including the Finnish Wireless Communications   Workshop 2004, 16-18 August 2004, Oulu,Finland. Centre for Wireless Communications 2004. s. 1-6.       Montillet,Jean-Philippe         Montillet,Jean-Philippe & Oppermann, Ian  Overview of location techniquesfor wireless sensor ad-hoc networks. -   NRS & FWCW 2004, Nordic Radio Symposium2004 Including the Finnish Wireless Communications Workshop   2004, 16-18 August 2004, Oulu, Finland.Centre for Wireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-6.       Myllylä,Markus        Myllylä,Markus; Tujkovic, Djordje & Juntti, Markku  Fixed-pointimplementation of space-time-turbo coded   modulation. - 2004 IEEE 59th VehicularTechnology Conference, VTC2004-Spring, 17-19 May, Milan, Italy. 2004. s. 1-  5.       Mäenpää,Topi-Olli         Mäenpää,Topi; Tikanmäki, Antti; Riekki, Jukka & Röning, Juha Distributed architecture for executing complex tasks   with multiple robots. - Proceedings of the2004 IEEE international conference on robotics & automation, April 26-  May1, 2004, New Orleans, LA. IEEE 2004. s.3449-3455.       Mäkynen,Anssi Jaakko         Mäkynen,Anssi & Kostamovaara, Juha  Electro-optical instrument forphotodetector characterization. -   Proceedings of the 21st IEEE Intrumentationand Measurement Technology Conference, Como, Italy, May 18-20,   2004. Ed. by S. Demidenko et al. vol. 3,2004. s. 2365-2368.       Mäkynen,Anssi & Kostamovaara, Juha  Optimization of the displacementsensing precision of a reflected beam   sensor in outdoor environment. -Proceedings of the 21st IEEE Instrumentation and Measurement Technology   Conference, Como, Italy, May 18-20, 2004.Ed. by S. Demidenko et al. vol. 2, 2004. s. 1001-1004.       Mäkynen,Anssi; Rahkonen, Timo & Kostamovaara, Juha  Digital opticalposition-sensitive detector (PSD). -   Proceedings of the 21st IEEEInstrumentation and Measurement Technology Conference, Como, Italy, May 18-20,   2004. Ed. by S. Demidenko et al. vol. 3,2004. s. 2358-2360.       Nissinen,Ilkka         Nissinen,Ilkka & Kostamovaara, Juha  Low voltage CMOS constantcurrent-voltage reference circuit. - Proceedings   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  267  of 2004 IEEE International Symposium on Circuitsand Systems, May 23-26, 2004, Vancouver, Canada. vol. I, 2004. s.   381-384.       Nissinen,Ilkka & Kostamovaara, Juha  Temperature stabilized CMOS ringoscillator for a time-of-digital converter of   a laser radar. - Proceedings of the 21stIEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Como, Italy,   May 18-20, 2004. Ed. by S. Demidenko et al.vol. 3, 2004. s. 2342-2345.       Nissinen,Jan        Nissinen,Jan & Kostamovaara, Juha  Wide dynamic range CMOS receivers fora pulsed time-of-flight laser range   finder. - Proceedings of the 21st IEEEInstrumentation and Measurement Technology Conference, Como, Italy, May   18-20, 2004. Ed. by S. Demidenko et al.vol. 2, 2004. s. 1224-1227.       Nissinen,Jan; Nissinen, Ilkka; Palojärvi, Pasi; Mäntyniemi, Antti & Kostamovaara,Juha  CMOS receiver chip   consisting of a receiver channel and atime-to-digital converter for a laser radar. - Proceedings of ODIMAP IV, 4th   Topical Meeting on OptoelectronicDistance/Displacement Measurement and Applications, June 16-18, 2004, Oulu,   Finland. Ed. by R. Myllylä & K. Määttä& J. Hast. 2004. s. 164-169.       Ojala,Kaija        Helaakoski,H.; Feng, S. C.; Jurrens, K. K.; Ojala, Kaija & Kipinä, J. Collaborative software agents in steel product   industry. - Proceedings of the IASTEDInternational Conference on Artificial Intellicence and Applications, February   16-18, 2004, Innsbruck, Austria. Anahaim.2004. s. 147-152.       Ojala,Timo Kullervo         Ojala,Timo; Korhonen, Jani; Sutinen, Tiia; Parhi, Pekka & Aalto,Lauri  Mobile Kärpät - a case study in wireless   personal area networking. - Proceedings ofthe 3rd international conference on mobile and ubiquitous multimedia,   October 27-29, 2004, College park,Maryland, USA. Ed. by D. Doermann & R. Duraiswami. ACM 2004. s. 149-156.       Ojala,Timo; Koskela, M.: Matinmikko, E.; Rautiainen, Mika; Laaksonen, J. & Oja,E.  Task-based user evaluation of   content-based image database browsingsystems. - Image and Video Retrieval, Third International Conference, CIVR   2004, Dublin, Ireland, July 2004.Proceedings. Eds. P. Enser et al. Lecture notes in computer science nro 3115.   Springer 2004. s. 234-242.       Okun,Oleg        Okun,Oleg  K-local hyperplane distance nearest neighbor algorithm andprotein fold recognition. - 7th international   conference on pattern recognition and imageanalysis: new information technologies, PRIA-7-2004, 18-23 October   2004, St. Petersburg, Russian Federation.Conference proceedings. 2004. s. 1-4.       Okun,Oleg  Non-negative matrix factorization and classifiers:experimental study. - Visualization, imaging, and image   processing. Ed. J. J. Villanieva. Acta2004. s. 550-555.       Okun,Oleg  Protein fold recognition with k-local hyperplane distancenearest neighbor algorithm. - Proceedings of   the workshop W9 on data mining and textmining for bioinformatics, Pisa, Italy, September 20-24, 2004. Ed. T.   Scheffer. 2004. s. 47-53.       Oppermann,Ian        Oppermann,Ian; Karlsson, A. & Linderbäck, H.  Novel phase based,cross-correlation position estimation   technique. - ISSSTA2004. Proceedings of the2004 IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques   and Applications, 30 August-2 September2004, Sydney, Australia. IEEE 2004. s. 340-345.       Palojärvi,Pasi Juha Matias         Palojärvi,Pasi & Kostamovaara, Juha  On the generation of a start signalin pulsed time-of-flight laser rangefinding. -   Proceedings of ODIMAP IV, 4th TopicalMeeting on Optoelectronic Distance/Displacement Measurement and   Applications, June 16-18, 2004, Oulu,Finland. Ed. by R. Myllylä &  K. Määttä & J. Hast. 2004. s.190-195.       Pehkonen,Jani      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  268    Pehkonen,Jani & Kostamovaara, Juha  Integrated laser radar receiver withresonance-based timing discrimination. -   Proceeding of the 30th European Solid-StateCircuits Conference, Leuven, Belgium, 21-23 September 2004. Ed. by M.   Steyaert & C. L. Claeys. 2004. s.427-430.       Pehkonen,Jani & Kostamovaara, Juha  Receiver IC for a pulsedtime-of-flight laser radar with resonator-based   timing discrimination. - Proceedings ofODIMAP IV, 4th Topical Meeting on Optoelectronic Distance/Displacement   Measurement and Applications, June 16-18,2004, Oulu, Finland. Ed. by R. Myllylä & K. Määttä & J. Hast. 2004. s.   176-181.       Pirinen,Pekka Oskari         Pirinen,Pekka  Outage evaluation of ultra wideband spread spectrum systemwith rake combining in lognormal   fading multipath channels. - PIMRC 2004,IEEE 15th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio   Communications, Barcelona, Spain, 5-8September 2004. Proceedings. IEEE 2004. s. 1-5.       Pirttikangas,Susanna        Pirttikangas,Susanna; Riekki, Jukka & Röning, Juha  Routine learning:analyzing your whereabouts. - International   conference on information technology: ITCC2004. Ed.  P. K. Srimani. vol. 2, IEEE 2004. s. 208-212.       Pomalaza-Raez,Carlos        Saaranen,A. & Pomalaza-Raez, Carlos  Comparison of reactive routing andflooding in wireless sensor networks. -   NRS & FWCW 2004, Nordic Radio Symposium2004 Including the Finnish Wireless Communications Workshop   2004, 16-18 August 2004, Oulu, Finland.Centre for Wireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-5.       Pouttu,Ari Tapio         Pouttu,Ari; Romppainen, Harri; Tapio, Visa; Bräysy, Timo; Leppänen, Pentti &Tuukkanen, Topi  Finnish software   radio programme and demonstrator. - MILCOM2004, Harness the Power, Unclassified Proceedings, October 31-  November 3, Monterey, California. IEEE2004. s. 1-6.       Pouttu,Ari; Saarnisaari, Harri & Glisic, Savo  mMCSK-mMFSK modulation.- ISSSTA2004. Proceedings of the 2004   IEEE International Symposium on SpreadSpectrum Techniques and Applications, 30 August-2 September 2004,   Sydney, Australia. IEEE 2004. s. 663-667.       Pouttu,Ari; Saarnisaari, Harri & Glisic, Savo  Noncoherent mMCSK-mMFSKmodulation. - MILCOM 2004, Harness   the Power, Unclassified Proceedings,October 31-November 3, Monterey, California. IEEE 2004. s. 1-5.       Prokkola,Jarmo        Prokkola,Jarmo & Bräysy, Timo  Bi-code channel access method for ad hocnetworks. - ISSSTA2004. Proceedings   of the 2004 IEEE International Symposium onSpread Spectrum Techniques and Applications, 30 August-2   September 2004, Sydney, Australia. IEEE2004. s. 232-236.       Prokkola,Jarmo & Bräysy, Timo  Bi-code channel access with robust mediumaccess control for ad hoc networking. -   MILCOM 2004, Harness the Power,Unclassified Proceedings, October 31-November 3, Monterey, California. IEEE   2004. s. 1-7.       Puska,Henri        Puska,Henri & Saarnisaari, Harri  Performance comparison of robustarray algorithms in delay estimation. - 2004   IEEE Sensor Array and Multichannel SignalProcessing Workshop, 18-21 July 2004, Barcelona, Spain. Proceedings.   IEEE 2004. s. 1-5.       Rabbachin,Alberto        Rabbachin,Alberto & Oppermann, Ian  Synchronization analysis for UWBsystems with a low-complexity energy   collection receiver. - Joint UWBST &IWUWBS 2004, 2004 International Workshop on Ultra Wideband Systems   Joint with Conference on Ultra WidebandSystems and Technologies, May 18-21, 2004, Kyoto, Japan. Conference   proceedings. CD-rom. IEEE 2004. s. 1-5.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  269    Rabbachin,Alberto; Stoica, Lucian; Tiuraniemi, Sakari & Oppermann, Ian Low cost, low power UWB based sensor   network. - IWWAN04, 2004 InternationalWorkshop on Wireless Ad-hoc Networks, 31 May-3 June 2004, Oulu,   Finland. Centre for WirelessCommunications, University of Oulu 2004. s. 1-5.       Rabbachin,Alberto; Tesi, Raffaello & Oppermann, Ian  Bit error rateanalysis for UWB systems with a low   complexity, non-coherent energy collectionreceiver. - 13th IST Mobile & Wireless Communications Summit 2004,   Lyon, France, 27-30, June 2004. InformationSociety Technologies 2004. s. 223-227.       Rahkonen,Timo Erkki         Rahkonen,Timo & Kangas, Matti  Histogram based background correction ofADC. - Proceedings of the 22nd   Norchip Conference, 8-9 November 2004,Oslo, Norway. 2004. s. 95-98.       Rahkonen,Timo & Kortekangas, Jyri  Mixed-mode parameter analysis of fullydifferential circuits. - Proceedings of   2004 IEEE International Symposium onCircuits and Systems, May 23-26, 2004, Vancouver, Canada. vol. 1, 2004. s.   269-272.       Rahtu,Esa        Rahtu,Esa & Heikkiä, Janne  Object classification with multi-scaleautoconvolution. - Proceedings of ICPR2004, 17th   International Conference on PatternRecognition, Cambridge, United Kindom, 23-26 August 2004. Eds. J. Kittler &M.   Petrou & M. Nixon. IEEE 2004. s. 37-40.       Rahtu,Esa; Salo, M. & Heikkiä, Janne  Convexity recognition usingmulti-scale autoconvolution. - Proceedings of   ICPR2004, 17th International Conference onPattern Recognition, Cambridge, United Kindom, 23-26 August 2004.   Eds. J. Kittler & M. Petrou & M.Nixon. IEEE 2004. s. 692-695.       Rapakko,Harri        Rapakko,Harri & Kostamovaara, Juha  10-bit delta-sigma-A/D-modulatorwith a wide power-efficient sampling   frequency range. - ISIC-2004, Proceeding ofthe 10th International Symposium on Integrated Circuits, Devices &   Systems, Integrated Systems on Silicon,8-10 September 2004, Suntec, Singapore. 2004. s. 1-4.       Rapakko,Harri & Kostamovaara, Juha  On the design of the source followerbuffer. - ISIC-2004, Proceeding of the   10th International Symposium on IntegratedCircuits, Devices & Systems, Integrated Systems on Silicon, 8-10   September 2004, Suntec, Singapore. 2040. s.1-4.       Rapakko,Harri & Kostamovaara, Juha  On the performance and use of theimproved source follower buffer. -   AVLSIWS04, 2004 IEEJ International AnalogVLSI Workshop, October 13-15, 2004, Macao, China. 2004. s. 1-5.       Rapakko,Harri & Kostamovaara, Juha  On the power-efficiency of thegainless open-loop SC-circuit. - 46th IEEE   International Midwest Symposium On Circuitsand Systems, MWSCAS 2003, 27th-30th December 2003, Cairo, Egypt.   2003. s. 1-4.       Rapakko,Harri & Kostamovaara, Juha  Optimization of the settling processof the source follower based sampling   circuit using continuous gm-model. - The47th IEEE International Midwest Symposium On Circuits and Systems,   MWSCAS 2004, July 25-28, 2004, Hiroshima,Japan. 2004. s. 1-4.       Rautiainen,Mika        Rautiainen,Mika; Ojala, Timo & Seppänen, Tapio  Analysing the performanceof visual, concept and text features in   content-based video retrieval. -Proceedings of the 6th ACM SIGMM international workshop on multimedia   information retrieval, October 15-16, NewYork, NY, USA. ACM 2004. s. 197-204.       Rautiainen,Mika; Ojala, Timo & Seppänen, Tapio  Cluster-temporal browsingof large news video databases. - 2004   IEEE International Conference on Multimediaand Expo, ICME 2004, Taipei, Taiwan, June 27-30, 2004. Proceedings.   IEEE 2004. s. 1-4.       Repo,Heikki Olavi         Repo,Heikki & Rahkonen, Timo  Efficient behavioral modeling of smalltiming errors in A/D and D/A converters. -   Proceedings of the 22nd Norchip Conference,8-9 November 2004, Oslo, Norway. 2004. s. 83-86.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  270       Ruotsalainen,Keijo Matti          Höynälänmaa,T.; Rantala, T. & Ruotsalainen, Keijo  Solution of atomicorbitals in an interpolating wavelet basis. -   Physical Review E, 2004, vol. 70, s. 066701(1-13).       Ruotsalainen,Keijo  On the identifiability and stability of a geometric inverseproblem of parabolic type. - Integral   methods in science and engineering,analytic and numerical techniques. Eds. C. Constanda; M. Ahues & A.   Largillier. Boston, Birkhäuser 2004. s.205-210.       Saarnisaari,Harri Tapani         Saarnisaari,Harri  Consecutive mean excision algorithms in narrowband or shorttime interference mitigation. -   PLANS2004, Position location and navigationsymposium, April 26-29, 2004, Monterey, California. IEEE 2004. s. 447-  454.       Saarnisaari,Harri  Some design aspects of mobile local positioning systems. -PLANS2004, Position location and   navigation symposium, April 26-29, 2004,Monterey, California. IEEE 2004. s. 300-309.       Saarnisaari,Harri & Iinatti, Jari  Asymptotic analysis of maximum searchbased code synchronization probabilities. -   ISSSTA2004. Proceedings of the 2004 IEEEInternational Symposium on Spread Spectrum Techniques and   Applications, 30 August-2 September 2004,Sydney, Australia. IEEE 2004. s. 579-582.       Saikkonen,Teuvo Johannes         Saikkonen,Teuvo; Voutilainen, Juha-Veikko & Moilanen, Markku  Calculatingthe Values of Passive Components in   1149.4 Environment. - Board Test Workshop2004, Fort Collins, Colorado, USA. 2004. s. 1-10.    http://www.molesystems.com/BTW04/download.php?startdir=/BTW04/material//BTW2004-Papers       Saloranta,Jani        Saloranta,Jani; Saarnisaari, Harri & Bräysy, Timo  Effects of sensornetwork uncertainties in emitter location. - NRS   & FWCW 2004, Nordic Radio Symposium2004 Including the Finnish Wireless Communications Workshop 2004, 16-  18 August 2004, Oulu, Finland. Centre forWireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-5.       Sangi,Pekka        Sangi,Pekka; Heikkilä, Janne & Silven, Olli  Motion analysis usingframe differences with spatial gradient measures. -   Proceedings of ICPR2004, 17thInternational Conference on Pattern Recognition, Cambridge, United Kindom,23-26   August 2004. Eds. J. Kittler & M.Petrou & M. Nixon. IEEE 2004. s. 733-736.       Sangi,Pekka; Heikkilä, Janne & Silven, Olli  Selection of the lagrangemultiplier for block-based motion estimation   criteria. - International conference onacoustics, speech and signal processing, 17-21 May 2004, Montreal, Quebec,   Canada. IEEE 2004. s. 325-328.       Seikkala,Seppo Antero         Seikkala,Seppo & Hihnala, Markku  Resonance problem for a second-ordervector differential equation. - Integral   methods in science and engineering,analytical and numerical techniques. Eds. C. Constanda; M. Ahues & A.   Largillier. Boston, Birhäuser 2004. s.232-238.       Seppänen,Kari Tapio         Kiviniemi,A..; Hautala, A.; Seppänen, Tapio, Mäkikallio, T.; Huikuri, H. &Tulppo,M.  Bimodal relationship between   the heart rate and high-frequencyoscillation of heart rate in athletes. - 8th annual congress European collegeof   sport science. Eds. E. Muller & al.2004. s. 353.       Tulppo,M.: Kallio, M.; Hautala, A.; Kiviniemi, A.; Pietarila, P.; Seppänen, Tapio& Huikuri, H.  Physiological   background of fractal heart rate dynamics.- 8th annual congress European college of sport science. Eds. E. Muller et   al. 2004. s. 352.       Seydou,Fad   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  271       Ramahi,O. & Seydou, Fad  Closed form solution of the helmholtz equationfor a class of chaotic resonators. -   Antennas and Propagation Society Symposium,20-25 June 2004. vol. 4, IEEE 2004. s. 4440-4323.       Seydou,Fad; Ramahi, O.; Duraiswami, R. & Seppänen, Tapio  Computationof greens function for finite-size   photonic crystals by boundary elementmethod. - Antennas and Propagation Society Symposium, 20-25 June 2004.   vol. 4, IEEE 2004. s. 4320-4323.       Seydou,Fad; Seppänen, Tapio & Ramahi O.  Multipole expansions methodfor acoustic wave propagation in vocal   tract. - Antennas and Propagation SocietySymposium, 20-25 June 2004. vol. 4, IEEE 2004. s. 631-634.       Seydou,Fad; Seppänen, Tapio & Ramahi, O.  Efficient optimization methodfor the reconstruction of multiple   profiles. - Antennas and PropagationSociety Symposium, 20-25 June 2004. vol. 4, IEEE 2004. s. 209-212.       Shelby,Zach        Shelby,Zach; Pomalaza-Raez, Carlos & Haapola, Jussi  Energyoptimization in multihop wireless embedded and   sensor networks. - PIMRC 2004, IEEE 15thInternational Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio   Communications, Barcelona, Spain, 5-8September 2004. Proceedings. IEEE 2004. s. 1-5.       Silvola,Pirkka          Silvola,Pirkka; Tujkovic, Djordje & Juntti, Markku  Performance study ofthe sphere detection with linear dispersion   coding. - NRS & FWCW 2004, Nordic RadioSymposium 2004 Including the Finnish Wireless Communications   Workshop 2004, 16-18 August 2004, Oulu,Finland. Centre for Wireless Communications, University of Oulu 2004. s.   1-5.       Stoica,Lucian        Stoica,Lucian; Tiuraniemi, Sakari; Rabbachin, Alberto & Oppermann, Ian Ultra wideband TAG circuit transceiver   architecture. - Joint UWBST & IWUWBS2004, 2004 International Workshop on Ultra Wideband Systems Joint with   Conference on Ultra Wideband Systems andTechnologies, May 18-21, 2004, Kyoto, Japan. Conference proceedings.   CD-rom. IEEE 2004. s. 1-5.       Stoica,Lucian; Tiuraniemi, Sakari; Repo, Heikki; Rabbachin, Alberto & Oppermann,Ian  Low complexity UWB   circuit transceiver architecture for lowcost sensor TAG systems. - PIMRC 2004, IEEE 15th International Symposium   on Personal, Indoor and Mobile RadioCommunications, Barcelona, Spain, 5-8 September 2004. Proceedings. vol. 1,   IEEE 2004. s. 196-200.       Suliman,Isameldin         Suliman,Isameldin; Hautala, Terho; Saarinen, Tommi; Lehtomäki, Janne & Bräysy,Timo  Performance measurements   of TCP on a heterogeneous wireless multihopnetwork. - IWWAN04, 2004 International Workshop on Wireless Ad-  hoc Networks, 31 May-3 June 2004, Oulu,Finland. Centre for Wireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-  5.       Suliman,Isameldin; Hautala, Terho; Saarinen, Tommi; Lehtomäki, Janne; Cheng, Wayne& Bräysy, Timo    Experiences and measurements with aheterogenous multihop mobile network. - 13th IST Mobile & Wireless   Communications Summit 2004, Lyon, France,27-30, June 2004. Information Society Technologies 2004. s. 373-377.       Suliman,Isameldin; Pomalaza-Raez, Carlos; Oppermann, Ian & Lehtomäki,Janne  Radio resource allocation in   heterogeneous wireless networks usingcooperative games. - NRS & FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004   Including the Finnish WirelessCommunications Workshop 2004, 16-18 August 2004, Oulu, Finland. Centre for   Wireless Communications, University of Oulu2004. s. 1-5.       Suliman,Isameldin; Saarinen, Tommi; Hautala, Terho; Cheng, Wayne & Bräysy,Timo  Comparison study between   wireless bridging and routing. - IWWAN04,2004 International Workshop on Wireless Ad-hoc Networks, 31 May-3   June 2004, Oulu, Finland. Centre forWireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-5.       Sun,Junzhao        Sun,Junzhao & Sauvola, Jaakko  Mobile IP applicability: when do wereally need it. - Proceedings of the 2004   international conference on parallelprocessing workshops, 15-18 August 2004, Montreal, Quebec, Canada. Ed. by Y.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  272  Yang. IEEE 2004. s. 116-123.       Sun,Junzhao; Riekki, Jukka; Jurmu, Marko & Sauvola, Jaakko  Designand implementation of java-based HTTP   input channel for integrated WLANGPRSnetworks. - Proceedings. 12th IEEE international conference on networks,   ICON 2004, November 16-19, 2004. Ed. byH-K. Pung et al. vol. 1, IEEE 2004. s. 258-262.       Sun,Junzhao; Riekki, Jukka; Sauvola, Jaakko & Jurmu, Marko  Towardsconnectivity management adaptability:   context awareness in policy representationand end-to-end evaluation algorithm. - Proceedings of the 3rd   international conference on mobile andubiquitous multimedia, October 27-29, 2004, College park, Maryland, USA.   Eds. D. Doermann & R. Duraiswami. 2004.s. 85-92.       Suntio,Teuvo        Altowati,A.; Zenger, K. & Suntio, Teuvo  Dynamic analysis of a buckconverter with input filter via polynomial   representation approach. - Nordic Workshopon Power and Industrial Electronics, Trondheim, 14-16 June 2004, Paper   no. 066, CD-rom. 2004. s. 1-7.       Hentunen,A.; Zenger, K. & Suntio, Teuvo  Systematic approach to analyzethe stability of distributed power supply   systems. - Nordic Workshop on Power andIndustrial Electronics, Trondheim, 14-16 June 2004, Paper no. 026, CD-  rom. 2004. s. 1-7.       Konstantin,K.; Sjöroos, J-P.; Kyyrä, K. & Suntio, Teuvo  Selection of powerfilters for switched mode power   supplies. - Nordic Workshop on Power andIndustrial Electronics, Trondheim, 14-16 June 2004, Paper no. 028, CD-  rom. 2004. s. 1-7.       Suntio,Teuvo & Altowati, A.  Design of EMI filter for stability andperformance in switched-mode converters. - 2004   35th Annual IEEE Power ElectronicsSpecialists Conference, 20-25 June, 2004, Aachen, Germany. 2004. s. 3077-3083.       Suntio,Teuvo & Tepsa, Tauno  Simple control systems based on use ofadjustable shunt regulators. - PCIM 2004,   Proceedings of the International ConferencePower Electronics Intelligent Motion Power Quality, May 25-27, 2004,   Nürnberg, Germany. vol. 2, 2004. s.634-638.       Suntio,Teuvo; Tepsa, Tauno; Konstantin, K. & Kyyrä, J.  EMI filterdesign issues in switched-mode converter   applications. - PCIM 2004, Proceedings ofthe International Conference Power Electronics Intelligent Motion Power   Quality, May 25-27, 2004, Nürnberg,Germany. vol. 2, 2004. s. 830-835.       Suutala,Jaakko        Suutala,Jaakko; Pirttikangas, Susanna; Riekki, Jukka & Röning, Juha Reject-optional LVQ-based two-level classifier   to improve reliability in footstepidentification. - Pervasive computing. Eds. A. Ferscha & F. Mattern.Lecture notes   in computer science nro 3001. Springer2004. s. 182-187.       Särestöniemi,Mariella         Särestöniemi,Mariella; Matsumoto, Tad; Kansanen, Kimmo & Schneider, C.  Gorematrix inversion techniques for   SC/MMSE MIMO turbo equalization. - 2004IEEE 59th Vehicular Technology Conference, VTC2004-Spring, 17-19   May, Milan, Italy. IEEE 2004. s. 1-5.       Särestöniemi,Mariella; Matsumoto, Tad; Kansanen, Kimmo & Schneider, C. Realistic performance evaluation for   turbo diversity using. - ITG workshop onsmart antennas, March 18th -19th 2004, Munich, Germany. Munich   University of Technology 2004. s. 1-6.       Tapio,Visa        Tapio,Visa  Effects of quantisation on the performance of a noncoherentcode matched filter. - NRS & FWCW 2004,   Nordic Radio Symposium 2004 Including theFinnish Wireless Communications Workshop 2004, 16-18 August 2004,   Oulu, Finland. Centre for WirelessCommunications, University of Oulu 2004. s. 1-5.       Tapio,Visa; Pouttu, Ari & Raustia, Matti  Finnish software radioprogramme. - Proceedings of the 2004 Software   Defined Radio Technical Conference, 16-18November 2004, Scottsdale, Arizona, USA. 2004. s. 167-172.       Tepsa,Tauno   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  273       Tepsa,Tauno & Suntio, Teuvo  Analysis and measurement of load effecton converter dynamics under constant-  voltage and constant-current control. -Nordic Workshop on Power and Industrial Electronics, Trondheim, 14-16   June 2004, Paper no. 04, CD-rom. 2004. s.1-6.       Tesi,Raffaello         Tesi,Raffaello; Hämäläinen, Matti; Iinatti, Jari; Oppermann, Ian & Hovinen,Veikko  On the multi-user interference   study for ultra wideband communicationsystem in AWGN and modified Saleh-Valenzuela channel. - Joint UWBST   & IWUWBS 2004, 2004 InternationalWorkshop on Ultra Wideband Systems Joint with Conference on Ultra   Wideband Systems and Technologies, May18-21, 2004, Kyoto, Japan. Conference proceedings. CD-rom. 2004. s. 1-4.       Tick,Timo        Tick,Timo; Mähönen, Juho & Jantunen, Heli  Ongoing developments inthe LTCC technology beneficial for high-  frequency components with advancedperformance. - Proceedings of The Annual Conference of the Chinese Society   For Material Science, 2004/11/17 in theIndustrial Technology Research Institute (ITRI), Hsin-Chu, Taiwan. 2004. s. 1-  4.       Tikanmäki,Antti        Tikanmäki,Antti & Röning, Juha  Advanced remote operation of swarms ofrobots. - Intelligent robots and   computer vision XXII: algorithms,techniques, and active vision. Eds. D. Casasent & E. Hall & J. Röning.   Proceedings of SPIE vol. 5608, 2004. s.45-53.       Tikanmäki,Antti; Vallius, Tero & Röning, Juha  Qutie - modular methods forbuilding complex mechatronic  systems.   - Proceedings of the 5th InternationalConference on Machine Automation, ICMA 2004, November 24-26, 2004,   Osaka, Japan. 2004. s. 411-415.       Toivanen,Juhani Herman         Toivanen,Juhani  Pitch dynamism of English produced by proficient non-nativespeakers: preliminary results of a   corpus-based analysis of second languagespeech. - Proceedings of Fonetik 2004, The XVIIth Swedish Phonetics   Conference, May 26-28, 2004, Stockholm,Sweden. 2004. s. 48-51.       Toivonen,Tuukka        Toivonen,Tuukka & Heikkilä, Janne  Fast full search block motionestimation for H.264/AVC with multilevel   successive elimination algorithm. - IEEEInternational Conference on Image Processing, ICIP 2004, October 24-27,   2004, Singapore. 2004. s. 14851488.       Tölli,Antti        Tölli,Antti & Codreanu, Marian  Closed-loop method for interferencenon reciprocity compensation in adaptive   TDD MIMO-OFDM systems. - Mobile Venue 04,Radio Network Management, May 27-28, 2004, Athens. 2004. s. 1-5.       Tölli,Antti & Codreanu, Marian  Compensation of interferencenon-reciprocity in adaptive TDD MIMO-OFDM   systems. - PIMRC 2004, IEEE 15th InternationalSymposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications,   Barcelona, Spain, 5-8 September 2004.Proceedings. IEEE 2004. s. 1-5.       Vainshtein,Serqey        Vainshtein,Sergey; Kostamovaara, Juha; Backman, Sampo; Sverlov, M. & Shestak,L.  Effect of internal optical   pumping on the picosecond kinetics of alaser diode with field-assisted gain control. - Seminconductor Lasers and   Laser Dynamics, 27-30 April 2004,Strasbourg, France. Eds. D. Lenstra et al. Proceedings of SPIE vol. 5452, 2004.s.   553-561.       Vainshtein,Sergey; Yuferev, V. & Kostamovaara, Juha  Picosecond rangeswitching of a GaAs avalanche transistor   due to bulk carrier generation byavalanching Gunn domains. - Ultrafast Phenomena in Semiconductors and   Nanostructure Materials VIII, January 2004,San Jose, USA. Proceedings of SPIE vol. 5352, 2004. s. 382-393.       Vallius,Tero   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  274       Vallius,Tero; Haverinen, Janne & Röning, Juha  Object-oriente embeddedsystem development method for easy and   fast prototyping. - Proceedings of the 5thInternational Conference on Machine Automation, ICMA2004, November   24-26, 2004, Osaka, Japan. 2004. s.435-440.       Vartiainen,Johanna        Vartiainen,Johanna; Aromaa, Sami; Saarnisaari, Harri & Juntti, Markku Performance evaluation of transform   selective interference suppression. -MILCOM 2004, Harness the Power, Unclassified Proceedings, October 31-  November 3, Monterey, California. IEEE2004. s. 1-7.       Vartiainen,Johanna; Aromaa, Sami; Saarnisaari, Harri & Juntti, Markku Selection process of a transform selective   interference suppression algorithm. -Proceedings of the 6th Nordic signal processing symposium, NORSIG 2004,   June 9-11, 2004, Espoo, Finland. HelsinkiUniversity of Technology 2004. s. 1-4.       Vartiainen,Johanna; Lehtomäki, Janne & Saarnisaari, Harri  Performance offorward consecutive mean excision   interference suppressor in direct sequencesystems. - NRS & FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004 Including   the Finnish Wireless CommunicationsWorkshop 2004, 16-18 August 2004, Oulu, Finland. Centre for Wireless   Communications 2004. s. 1-5.       Vartiainen,Johanna; Lehtomäki, Janne; Aromaa, Sami & Saarnisaari, Harri Localization of multiple narrowband   signals based on the FCME algorithm. - NRS& FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004 Including the Finnish   Wireless Communications Workshop 2004,16-18 August 2004, Oulu, Finland. Centre for Wireless Communications,   University of Oulu 2004. s. 1-5.       Vartiainen,Johanna; Lehtomäki, Janne; Saarnisaari, Harri & Henntu, Pertti Estimation of signal detection threshold   by CME algorithms. - 2004 IEEE 59thVehicular Technology Conference, VTC2004-Spring, 17-19 May, Milan, Italy.   IEEE 2004. s. 1-5.       Vehkaperä,Mikko        Tsumura,S.; Vehkaperä, Mikko; Li, Zexian; Tujkovic, Djordje; Juntti, Markku & Hara,S.  Performance evaluation of   turbo and space-time turbo coded MC-CDMAdownlink in multi-cell environment. - PIMRC 2004, IEEE 15th   International Symposium on Personal, Indoorand Mobile Radio Communications, Barcelona, Spain, 5-8 September   2004. Proceedings. IEEE 2004. s. 1-5.       Vehkaperä,Mikko; Tujkovic, Djordje; Li, Zexian & Juntti, Markku  Layeredspace-frequency coding and receiver   design for MIMO MC-CDMA. - 2004 IEEEInternational Conference on Communications, 20-24 June 2004, Paris,   France. IEEE 2004. s. 3005-3009.       Vehkaperä,Mikko; Tujkovic, Djordje; Zexian, Li & Juntti, Markku Space-frequency coding and signal processing   for downlink MIMO MC-CDMA. - Multi-CarrierSpread-Spectrum. Ed. by K. Fazel & S. Kaiser. Boston. Kluwer 2004.   s. 379-386.       Veselinovic,Nenad        Veselinovic,Nenad & Matsumoto, Tad  Reduced complexity MIMO turboequalization for STTrC-codes. - PIMRC   2004, IEEE 15th International Symposium onPersonal, Indoor and Mobile Radio Communications, Barcelona, Spain,   5-8 September 2004. Proceedings. IEEE 2004.s. 1-5.       Veselinovic,Nenad; Matsumoto, Tad & Juntti, Markku  Iterative receivers forSTTrC-coded MIMO turbo   equalization. - 2004 IEEE 59th VehicularTechnology Conference, VTC2004-Spring, 17-19 May, Milan, Italy. IEEE   2004. s. 1-5.       Vihriälä,Erkki        Vihriälä,Erkki; Oksa, J.; Karkulehto, J.; Korpelainen, Raija; Myllylä, Risto &Jämsä, Timo  Reliability of an   accelerometer in the assessment of bodymovements. - The 7th Biennial Conference of the European Society for   Engineering and Medicine, Halle (Saale),Germany, September 2003. Eds. A. E. Engin & P. F. Niederer. Technology   and Health Care vol. 12, 2004. s. 122-124.       Ylioinas,Jari      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  275    Ylioinas,Jari; Hooli, Kari; Kiiskilä, Kai & Juntti, Markku  Interferencesuppression in MIMO HSDPA communication.   - Proceedings of the 6th Nordic signalprocessing symposium, NORSIG 2004, June 9-11, 2004, Espoo, Finland.   Helsinki University ogfTechnology 2004. s.1-4.       Ylitalo,Juha        Hämäläinen,J.; Pajukoski, K.; Tiirola, E.; Wichman, R. & Ylitalo, Juha MIMO performance in UTRA FDD uplink. -   ISSSTA2004. Proceedings of the 2004 IEEEInternational Symposium on Spread Spectrum Techniques and   Applications, 30 August-2 September 2004,Sydney, Australia. 2004. s. 869-873.       Tiirola,E. & Ylitalo, Juha  Comparison of beam-forming and diversitytechniques in terms of UTRA FDD uplink   capacity. - NRS & FWCW 2004, NordicRadio Symposium 2004 Including the Finnish Wireless Communications   Workshop 2004, 16-18 August 2004, Oulu,Finland. Centre for Wireless Communications, University of Oulu 2004. s.   1-5.       Yu,Kegen        Yu,Kegen & Oppermann, Ian  Error rate of LMMSE receiver in multipathNakagami-M fading channels. - NRS &   FWCW 2004, Nordic Radio Symposium 2004Including the Finnish Wireless Communications Workshop 2004, 16-18   August 2004, Oulu, Finland. Centre forWireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-10.       Yu,Kegen & Oppermann, Ian  Outage probability of LMMSE receiver inmultipath Nakagami-m fading channels. -   ISSSTA2004. Proceedings of the 2004 IEEEInternational Symposium on Spread Spectrum Techniques and   Applications, 30 August-2 September 2004,Sydney, Australia. IEEE 2004. s. 894-898.       Yu,Kegen & Oppermann, Ian  Performance of UWB position estimationbased on time-of-arrival measurements. -   Joint UWBST & IWUWBS 2004, 2004International Workshop on Ultra Wideband Systems Joint with Conference on   Ultra Wideband Systems and Technologies,May 18-21, 2004, Kyoto, Japan. Conference proceedings. CD-rom. IEEE   2004. s. 400-404.       Yu,Kegen & Oppermann, Ian  UWB positioning for wireless embeddednetworks. - Radio and Wireless Conference,   2004 IEEE, 19-22 September 2004, Atlanta,USA. IEEE 2004. s. 459-462.       Zheng,Shufeng        Zheng,Shufeng; Riley, T. & Kostamovaara, Juha  On the phase noise ofdelta-sigma frequency discriminator for   applications in frequency synthesizer. -2004 International Conference on Communications, Circuits and Systems,   Volume II: Signal processing, Circuits andSystems, June 27-29, 2004, Chengdu, China. 2004. s. 1170-1173.     04       Leppänen,Pentti Armas         Kota,S.; Pahlavan, K. & Leppänen, Pentti  Broadband satellitecommunications for internet access. Kluwer 2004. 421   s.     05       Juntti,Markku        Juntti,Markku & Pajukoski, K.  Spreading factor determination. - NokiaCorporation. Hakemus nro 09/942,315.   Patentin nro 6,678,314. Hyväksymispäivä13.1.2004. United States 2004.     06       Glisic,Savo        Glisic,Savo  Recent research results in wireless communications. - 3rdTriangular Cooperation Workshop, June 9-11,   2004, Oulu, Finland. Centre for WirelessCommunications, University of Oulu 2004. s. 1-27.       Li,Zexian      Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  276    Li,Zexian; Vehkaperä, Mikko; Tujkovic, Djordje; Juntti, Markku; Latva-aho, Matti& Oppermann, Ian  Space-  frequency coded MIMO MC-CDMA cellularcommunication systems. - 3rd Triangular Cooperation Workshop, June   9-11, 2004, Oulu, Finland. Centre forWireless Communications, University of Oulu 2004. s. 1-19.       Oppermann,Ian        Oppermann,Ian  4G Lab and eLab activities at CWC. - 3rd Triangular CooperationWorkshop, June 9-11, 2004, Oulu,   Finland. Centre for WirelessCommunications, University of Oulu 2004. s. 1-15.       Pouttu,Ari Tapio         Pouttu,Ari & Leppänen, Pentti  Platform, waveform and networkdevelopment for security and defence. - 3rd   Triangular Cooperation Workshop, June 9-11,2004, Oulu, Finland. Centre for Wireless Communications, University   of Oulu 2004. s. 1-51.     08       Oppermann,Ian        Oppermann,Ian; Hämäläinen, Matti & Iinatti, Jari (eds.)  UWB Theory andapplications. Chichester, Wiley 2004. 223   s.     09       Alarousu,Erkki        Alarousu,Erkki; Bilyk, V.; Gurov, I.; Hast, Jukka; Krehut, Leszek; Myllylä, Risto &Zakharov, A.  Nonlinear dynamic   filtering of logarithmically amplifiedfringe signals in optical coherence tomography. - Optical Sensing andArtificial   Vision, The International Topical Meeting,OSAV`2004, Saint Petersburg 2004. 2004. s. 123-124.       Alarousu,Erkki; Hast, Jukka; Kirillin, M.; Myllylä, Risto; Plucinski, J.; Popoc, A.;Priezzhev, A.; Prykäri, Tuukka;   Saarela, Juha & Zhao,Zuomin  Noninvasive glucose sensing in scattering media using OCT,PAS, and TOF   techniques. - Photonics and Laser-Symposium(PALS`03), 1st Russian-Finnish seminar, October 7-10, 2003 Saratov,   Russia. 2003. s. 18-19.       Hast,Jukka          Hast,Jukka; Heikkinen, Hanna & Myllylä, Risto  Interferogramdetection system based on a linear sensor array to   interferometric measurement applications. -Optical Sensing and Artificial Vision, The International Topical Meeting   OSAV`2004, Saint Petersburg, Russia, 2004.2004. s. 73-74.       Heinonen,Esa        Heinonen,Esa; Juuti, Jari & Leppävuori, Seppo  Characterization andmodelling of 3D piezoelectric ceramic   structures with ATILA sofware. - Programme& Abstracts of Electroceramics IX, 9th International Conference on   Electroceramics & their Applications,May 31-June 3, 2004, Cherbourg, France. 2004. s. 201.       Hu,Tao        Hu,Tao; Price, T. J.; Iddles, D. M.; Uusimäki, Antti & Jantunen,Heli  Effect of Mn on the microstructure and   properties of BaSrTiO3 with B2O3-Li2CO3. -Programme & Abstracts of Electroceramics IX, 9th International   Conference on Electroceramics & theirApplications, May 31-June 3, 2004, Cherbourg, France. 2004. s. 218.       Huotari,Matti Johannes         Huotari,Matti & Lantto, Vilho  Power law exponents for insect olfactoryreceptor neurons. - Abstact Book of 28th   International Congress of Psychology,August 8-13, 2004, Beijing, China. 2004. s. 1182.       Jantunen,Heli Maarit         Jantunen,Heli & Uusimäki, Antti  LTCC compositions for GHz rangetelecommunication - a review. - Abstract Book   of 106th Annual Meeting & Exposition ofThe American Ceramic Society April 18-21, 2004, Indianapolis, Indiana.   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  277  2004. s. 137.       Kinnunen,Matti Tapani         Kinnunen,Matti;  Zhao, Zuomin & Myllylä, Risto  Comparison of pulsedphotoacoustic and optical coherence   techniques from the viewpoint of biomedicalsensing. - The Fourth International Conference on Advanced Optical   Materials and Devices (AOMD-4), Tartu,Estonia, July 6-9, 2004. Ed. A. Rosental. 2004. s. 33.       Kinnunen,Matti; Zhao, Zuomin & Myllylä, Risto  Intralipid withphotoacoustic and optical techniques. - III   International Optical Congress "Optics- XXI century", Optical Sensing and Artificial Vision OSAV`2004, Saint   Petersburg, Russia, 18-21 October 2004.2004. s. 95-96.       Lantto,Vilho Eelis         Lantto,Vilho  On some structural and electronic aspects of gas sensing withtransition metal oxides. - IV   International Workshop on Semiconductor GasSensors SGS 2004, Ustron, Poland, September  19-22, 2004. 2004. s. 13.       Lappalainen,Jyrki Henrik Juhani        Lappalainen,Jyrki; Hiltunen, J. & Lantto, Vilho  Characterization of opticalproperties of nanocrystalline doped PZT   thin films. - Programme & Abstracts ofELECTROCERAMICS IX, 9th International Conference on Electroceramics &   their Applications, May 31-June 3, 2004,Cherbourg, France. 2004. s. 134.       Lukkari,Janne        Lukkari,Janne; Korhonen, Jani & Ojala, Timo  SmartRestaurant - mobilepayments in context-aware environment. -   Sixth international conference onelectronic commerce. Eds. M. Janssen et al. ACM 2004. s. 34.       Pudas,Marko        Pudas,Marko; Kruusing, Arvi; Leinonen, Mikko & Leppävuori, Seppo Miniature noise/voice sensor module. -   Digest of Technical Papers, XVIIIEurosensors, Rome, 12-15 September 2004. 2004. s. 434-435.       Saavalainen,Jussi        Saavalainen,Jussi; Tick, Timo & Jantunen, Heli  Potential applications ofnovel LTCC technology for high   frequency devices. - MMA 2004, ThirdInternational Conference on Microwave Materials and their Applications,   Programme, Abstracts & ExtendedAbstracts, 25-28 October 2004, Inuyama, Japan. 2004. s. 101.       Saukko,Sami        Kroneld,M.; Novikov, S.; Saukko, Sami & Kuivalainen, P.  Sensingcharacteristics of epitaxial SnO2 based sensor   grown by MBE. - IV International Workshopon Semiconductor Gas Sensors SGS2004, Ustron, Poland, September 19-  22, 2004. 2004. s. 44.       Reyes,L. F.; Saukko, Sami; Hoel, A.; Heszler, P.; Lantto, Villho; Granqvist, C. G& Lappalainen, Jyrki  Gas Sensing   with nanocrystalline tetragonal WO3 films.- Programme & Abstracts of ELECTROCERAMICS IX, 9th International   Conference on Electroceramics & theirApplications, May 31-June 3, 2004, Cherbourg, France. 2004. s. 427.       Saukko,Sami; Lassi, U.; Lantto, Vilho; Kroneld, M.; Novikov, S.; Kuivalainen, P. &Rantala, T. T.  Experimental   studies of O2-SnO2 surface interaction. -IV International Workshop on Semiconductor Gas Sensors SGS 2004,   Ustron, Poland, September 19-22,2004. 2004.s. 53.       Saukko,Sami; Lassi, U.; Rantala, T. T. & Lantto, Vilho  Experimentaland computational studies of O2-SnO2 surface   interaction. - Programme & Abstracts ofELECTROCERAMICS IX, 9th International Conference on Electroceramics   & their Applications, May 31-June 3,2004, Cherbourg, France. 2004. s. 440.       Sorvoja,Hannu Seppo Sakari         Sorvoja,Hannu & Myllylä, Risto  Accuracy of the electronic palpationblood pressure measurement method versus   the intra-arterial method. - The 7thBiennial Conference of the European Society for Engineering and Medicine, Halle  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  278  (Saale), Germany, September 2003. Eds. A.E. Engin & P. F. Niederer. Technology and Health Care vol. 12, 2004. s.145.     10       Saarnisaari,Harri Tapani         Saarnisaari,Harri & Tapio, Visa  Tietoliikenteen sotilasradiojärjestelmät,niiden elektroninen tiedustelu ja   vaikuttaminen 2015. - Maanpuolustuksentieteellinen neuvottelukunta. Raporttisarja A nro 2004/1. Helsinki, 2004. 97   s.     11       Seppänen,Kari Tapio         Iivonen,A; Seppänen, Tapio; Noponen, Kai & Toivanen, Juhani  Puhujantemporaalisen äänialan   visualisointisovellus. - Puhe ja kieli,2004, vol. 1, s. 31-39.       Ylianttila,Mika        Ylianttila,Mika; Harjula, Erkki; Ala-Kurikka, Jussi; Koskela, Timo; Kassinen, Otso; Sun,Junzhao; Sauvola, Jaakko;   Riekki, Jukka & Kuusipalo, K. Sovellukset superverkoiksi. - Elektroniikan suunnittelu. Prosessori, 2004, nro   Marraskuu, s. 67-71.     12       Alarousu,Erkki        Alarousu,Erkki; Prykäri, Tuukka; Hast, Jukka; Myllylä, Risto & Erkkilä,A-L.  Low coherence interferometry in paper   surface and near-surface characterization.- Optoelectronic Distance/Displacement Measurement and Applications,   Proceedings of ODIMAP IV, June 16.-18.2004, University of Oulu, Oulu, Finland. 2004. s. 36-41.       Galloix,Eric        Galloix,Eric  Towards an automated vision-based distance educationassistant. - Workshop on processing sensory   information for proactive systems, PSIPS2004, Oulu, Finland, June 14-15, 2004. Ed. by J. Heikkilä & M. Pietikäinen&   O. Silven. Oulu. University of Oulu 2004.s. 57-60.       Hadid,Abdenour         Hadid,Abdenour; Heikkilä, Marko; Ahonen, Timo & Pietikäinen, Matti Novel approach to access control based on   face recognition. - Workshop on processingsensory information for proactive systems, PSIPS 2004, Oulu, Finland,   June 14-15, 2004. Eds. J. Heikkilä & M.Pietikäinen & O. Silven. Oulu. University of Oulu 2004. s. 68-74.       Hannuksela,Jari          Hannuksela,Jari; Heikkilä, Janne & Pietikäinen, Matti  Human-computerinteraction using head movements. -   Workshop on processing sensory informationfor proactive systems, PSIPS 2004, Oulu, Finland, June 14-15, 2004.   Eds. J. Heikkilä & M. Pietikäinen &O. Silven. Oulu. University of Oulu 2004. s. 30-36.       Hast,Jukka        Hast,Jukka; Krehut, Leszek; Alarousu, Erkki & Myllylä, Risto  Lowcost displacement and velocity sensor based on   the self-mixing effect in a diode laser. -Optoelectronic Distance/Displacement Measurement and Applications,   Proceedings of ODIMAP IV, June 16.-18.2004, University of Oulu, Oulu, Finland. 2004. s. 241-247.       Honkamo,Johanna        Jylhä,L.; Honkamo, Johanna; Jantunen, Heli & Sihvola, A.  Effectivepermittivity of ceramic-polymer composites:   study of elementary shape. - URSI/IEEE XXIXConvention on Radio Science, Espoo, Finland, November 1-2, 2004.   Ed. by M. Lahdes. 2004. s. 73-76.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  279    Kinnunen,Matti Tapani         Kinnunen,Matti & Myllylä, Risto  Methods for evaluating the opticalproperties of a material from measured laser   pulse shapes. - OptoelectronicDistance/Displacement Measurement and Applications, Preceedings of ODIMAP IV,   June 16.-18. 2004, University of Oulu,Oulu, Finland. 2004. s. 340-345.       Koho,Kalle        Koho,Kalle; Koskinen, Miika & Seppänen, Tapio  Signal fusion forfootstep pattern detection from a multi-stripe   pressure sensitive floor coating. -Proceedings of the Proactive Computing Workshop, PROW 2004, 25-26 November   2004, Helsinki, Finland. Ed. G. Lindén.2004. s. 116-120.       Miao,Honglei        Miao;Honglei & Juntti, Markku  Spatial signature and channelestimation for wireless MIMO-OFDM systems with   spatial correlation. - Fifth IEEE Workshopon Signal Processing Advances in Wireless Communications, July 11-14,   2004, Lisboa, Portugal. IEEE 2004. s. 1-5.       Okun,Oleg        Okun,Oleg  Feature normalization and selection for protein foldrecognition. - STeP 2004, the 11th Finnish Artificial   Intelligence Conference, Finnish ScienceCenter Heureka, Vantaa, 1-3 September 2004. Symposium proceedings. Ed.   by H. Hyötyniemi & P. Ala-Siuru &J. Seppänen. Publications of the Finnish Artificial Intelligence Society vol.1, nro   19. Helsinki. 2004. s. 207-221.       Pietikäinen,Matti Kalevi         Pietikäinen,Matti; Silven, Olli & Heikkilä, Janne  Framework for proactivemachine vision. - Workshop on   processing sensory information forproactive systems, PSIPS 2004, Oulu, Finland, June 14-15, 2004. Eds. J.Heikkilä &   M. Pietikäinen & O. Silvèn. Oulu.University of Oulu 2004. s. 19-22.       Prokkola,Jarmo        Prokkola,Jarmo; Leppänen, Lasse; Bräysy, Timo & Vanninen, Teemu  Ad hocnetworking under variable traffic   scenarios in military environment. -Technical aspects of network centric warfare. Eds. J. Jormakka & C.Candolin.   Department of Technology. Series 1 nro 17.Helsinki. National Defence College 2004. s. 101-104.       Suutala,Jaakko        Suutala,Jaakko & Röning, Juha  Towards the adaptive identification ofwalker: automated feature selection of   footsteps using distinction-sensitive LVQ.- Workshop on processing sensory information for proactive systems,   PSIPS 2004, Oulu, Finland, June 14-15,2004. Eds. J. Heikkilä & M. Pietikäinen & O. Silven. Oulu. Universityof Oulu   2004. s. 61-67.       Viggiano,Livio        Viggiano,Livio; Celentano, Ulrico & Oppermann, Ian  Composite videotraffic over IEEE 802.15.3a wireless personal   area networks. - URSI/IEEE XXIX Conventionon Radio Science, Espoo, Finland, November 1-2, 2004. Ed. by M.   Lahdes. 2004. s. 127-130.     13       Väyrynen,Pertti        Väyrynen,Pertti; Noponen, Kai & Seppänen, Tapio  Utilising linguisticknowledge in work prediction in man-  machine communication. - Papers form the30th Finnish conference of linguistics, Joensuu, 15-16 May 2003. Ed. M.   Nenonen. Joensuu. Joensuun yliopisto 2004.s. 232-236.     19       Davidyuk,Oleg        Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  280    Davidyuk,Oleg  Component architecture for context-aware applications.Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen   yliopisto. 2004. 65 s.       Rahkonen,Timo Erkki         Rahkonen,Timo  Digikorjaus korvaa laservirityksen. - Prosessori, 2004, nro 1,s. 41-43.       Remes,Janne Kalevi         Remes,Janne  Millaisia piirejä vuonna 2019. - Prosessori, 2004, nro 3, s.44-49.       Remes,Janne  Nanoputkista molekyyleihin. - Prosessori, 2004, nro 6-7, s.38-41.       Seikkala,Seppo Antero         Seikkala,Seppo  Kompleksianalyysi 031018P. Syksy 2004. Opetusmoniste. Oulu2004. 50 s.     21       Heikkilä,Janne Tapani         Heikkilä,Janne; Pietikäinen, Matti & Silven, Olli (eds.)  Workshop onprocessing sensory information for proactive   systems, PSIPS 2004, Oulu, Finland, June14-15, 2004. Oulu, University of Oulu 2004. 92 s.     22       Hast,Jukka        Kirillin,M.; Priezzhev, A.; Hast, Jukka; Alarousu, Erkki; Prykäri, Tuukka & Myllylä,Risto  OCT investigation of dry   and wet paper sampels: Monte Carlosimulation. - Optics Days - Optiikan Päivät, Proceedings 2004, Department of   Physics, Medical Physics and Chemistry,University of Turku, 6.-7.5. 2004, Turku, Finland. 2004. s. 34.       Honkamo,Johanna        Jylhä,L.; Honkamo, Johanna; Jantunen, Heli & Sihvola, Ari  Modeling ofmacroscopic electrical parameters of   materials with disordered microstructure. -Sähkömagnetiikka 2004, 26. elokuuta 2004, Tieteen tietotekniikan keskus   CSC, Espoo. 2004. s. 16-17.       Huotari,Matti Johannes         Huotari,Matti & Lantto, Vilho  Measurement and analysis of insectolfactory sensors. - Proceedings of The   XXXVIII Annual Conference of The FinnishPhysical Society, March 18-20,  2004, Oulu, Finland. 2004. s. 281.       Lappalainen,Jyrki Henrik Juhani        Lappalainen,Jyrki; Hiltunen, J. & Lantto, Vilho  Characterization of opticalproperties of nanocrystalline doped   Pb(ZrxTi1-x)O3 thin films. - Proceedings ofthe XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March   18-20, 2004, Oulu, Finland. 2004. s. 122.       Levoska,Pentti Juhani         Levoska,Juhani & Tyunina, Marina  O K-edge X-ray absorption spectroscopyof Ba1-xSrxTiO3 thin films. -   Proceedings of The XXXVIII AnnualConference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland.   2004. s. 238.       Prykäri,Tuukka        Prykäri,Tuukka; Alarousu, Erkki; Hast, Jukka; Erkkilä, A-L. & Myllylä,Risto  Paper roughness measurements by   optical coherence tomography. - Optics Days- Optiikan Päivät, Proceedings 2004, University of Turku, 6-7.5.2004,   Turku, Finland. 2004.  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  281       Saukko,Sami        Saukko,Sami; Reyes, L. F.; Hoel, A.; Heszler, P.; Lantto, Vilho; Granqvist, C. G.& Lappalainen, Jyrki  Tailored   nanocrystalline WO3 films for gas sensingapplications. - Proceedings of The XXXVIII Annual Conference of The   Finnish Physical Society, March 18-20,2004, Oulu, Finland. 2004. s. 123.       Tyunina,Marina        Tyunina,Marina; Kundzinsh, K.; Zauls, V.; Levoska, Juhani; Shvartsman, V. &Kholkin, A.  Dielectric fourier   spectroscopy and piezo force microscopy ofa field-induced polar phase in epitaxial films of relaxor   PbMg1/3Nb2/3O3. - Proceedings of TheXXXVIII Annual Conference of The Finnish Physical Society, March 18-20,   2004. Oulu, Finland. 2004.     8.7. Tuotantotalouden osasto     02       Haapasalo,Harri        Haapasalo,Harri & Ekholm, T.  Profile of European incubators - a frameworkfor commercialising innovations. -   International Journal of Entrepreneurshipan Innovation Management, 2004, vol. 4, nro 2-3, s. 248-270.       Haapasalo,Harri & Kess, Pekka  Usability evaluation of user interfaces incomplex tasks - applying usability   heuristics to CAD UI evaluation inpractical work. - International Journal of Computer Applications in Technology,  2004, vol. 19, nro 2, s. 66-76.       Haapasalo,Harri & Ylihoikka, M.  Incremental project model in softwaredevelopment and testing - practical   experiences of the applicability. - ProjectPerspectives, 2004, vol. 27, nro 1, s. 14-27.       Partanen,J. & Haapasalo, Harri  Fast production for order fulfillment -implementing mass customization in   electronics industry. - InternationalJournal of Production Economics, 2004, vol. 90, nro 2, s. 213-222.       Skoglind-Öhman,Ingegerd          Skoglind-Öhman,Ingegerd & Shahnavaz, H.  Assessment of future workshopsusefulness as an ergonomics tool. -   International Journal of OccupationalSafety and Ergonomics, 2004, vol. 10, nro 2, s. 119-128.     03       Haapasalo,Harri        Haapasalo,Harri; Iskanius, Päivi & Page, T.  Development of a design andmanufacturing collaboration agreement. -   Society of Manufacturing Engineers,Dearborn, MI, USA. Technical paper. 2004. s. 1-12.       Iskanius,Päivi        Iskanius,Päivi  Drivers towards agility in steel product industry. -Logistics research Network 2004 Conference   Proceedings. Ed. by E. Sweeny et al.Northants, UK. Chartered Institute of transport and logistics 2004. s. 292-297.       Iskanius,Päivi  Towards agility - a case study in steel product industry. -Proceedings of the 21st International   Manufacturing Conference, IMC 21, 1-3September 2004, Limerick, Ireland. Ed. by P. Phelan. 2004. s. 268-274.       Iskanius,Päivi & Haapasalo, Harri  Cornerstones of project orientedbusiness in agile steel product industry. -   IAMOT 2004, 13th International Conferenceof Management of Technology, April 4-7, 2004, Washington D.C. USA.   CD-rom. Ed. by Y. Hosni; R. Smith & T. Khalil.International Association for Management Technology 2004. s. 1-10.       Iskanius,Päivi & Haapasalo, Harri  Developing collaboration inSteelpolis. - IAMOT 2004, 13th International   Conference of Management of Technology,April 4-7, 2004, Washington D.C. USA. CD-rom. Ed. by A. Hosni; R.   Smith & T. Khalil. InternationalAssociation for Management Technology 2004. s. 1-10.     Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  282    Iskanius,Päivi & Pikka, Vesa  SMEs follow in the focal companysfootsteps. - 13th Nordic Conference on Small   Business research, June 10-12, 2004,Sandvika, Norway. Norwegian School of Managemnet 2004. s. 1-15.    http://web.bi.no/forsking/ncsb2004.nsf/pages/home       Iskanius,Päivi & Uusipaavalniemi, S.  Agility in the steel productindustry - a case study. - Proceedings of the 16th   Annual Conference for Nordic Researchers inLogistics, NOFOMA 2004, Challenging Boundaries with Logistics, 7-8   June 2004, Linköping, Sweden. Ed. by H.Aronsson. Linköpings Universitet 2004. s. 339-353.       Iskanius,Päivi & Uusipaavalniemi, S.  Role of collaboration inestablishing agile supply chain: cases from Finnish   steel industry. - 13th Annual IPSERAConference, The Purchasing Function: Walking a Tightrope, 4-7 April 2004,   Catania, Italy. International Purchasing& Supply Education & Research Association 2004. s. C155-C170.       Iskanius,Päivi; Alaruikka, A-M. & Haapasalo, Harri  Streamlininginfromation flow in supply networks. -   Proceedings of the 16th Annual Conferencefor Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA 2004, Challenging   Boundaries with Logistics, 7-8 June 2004,Linköping, Sweden. Ed. by H. Aronsson. Linköping Universitet 2004. s.   323-338.       Iskanius,Päivi; Alaruikka, A-M. & Page T.  Data translations ininformation flow in a Finnish steel product industry   network. - Society of ManufacturingEngineers, Dearborn, MI, USA. Technical paper. 2004. s. 1-15.    http://sme.org.cgi-bin/get-item.pl?TP04PUB318&2&SME&       Iskanius,Päivi; Haapasalo, Harri & Alaruikka, A-M.  Shifting theoperational mode from mass production towards a   project oriented business in the steelproduct industry. - IRNOP VI, Project Research Conference, 25-27 August 2004,   Turku, Finland. Proceedings. Ed. by K.Wikström & K. Artto. Åbo Akademi University 2004. s. 323-339.       Iskanius,Päivi; Haapasalo, Harri & Page, T.  Order-delivery process inmanufacturing network deploying   manufacturing philosophies in the steelproduct industry. - Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, MI,   USA. Technical paper. 2004. s. 1-10.    http://sme.org/cgi-bin/abouthtml.pl?/html/about.htm&&&SME&       Iskanius,Päivi; Helaakoski, H.; Alaruikka, A. M. & Kipinä, Janne Transparent information flow in business   networks by using agents. - 2004 IEEEInternational Engineering Management Conference, Innovation and   Entrepreneurship for SustainableDevelopment, 18-21 October 2004, Singapore. vol. 3, 2004. s. 1342-1346.       Iskanius,Päivi; Page, T. & Pikka, Vesa  Influence that the focal companyhas over its supply network: a case study   in steel product design and manufacture. -Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, MI, USA. Technical   paper. 2004. s. 1-16.    http://sme.org/search/jsp/CategoryResultController?id=60549&cat=TEC&resort=A       Iskanius,Päivi; Uusipaavalniemi, S. & Page, T.  Development of acollaborative venture in an agile supply chain - a   case study in steel product design. -Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, MI, USA. Technical paper.   2004. s. 1-20.    http://sme.org/cgi-bin/get-item.pl?TP04PUB317&2&SME&       Iskanius,Päivi; Uusipaavalniemi, S. & Page, T.  Steel product design& manufacturing - a case study in agility. -   Society of Manufacturing Engineers,Dearborn, MI, USA. Technical paper. 2004. s. 1-18.    http://sme.org/cgi-bin/get-item.pl?TP04PUB316&2&SME&       Jokinen,Tauno        Jokinen,Tauno & Peltoniemi, Mirja  Establishing project managementeducation. - IAMOT 2004 Conference, 3.-  7.4.2004, Washinton DC. InternationalAssociation for Management of Technology 2004. s. 1-10.    http://arago.cprost.sfu.ca/~smith/conference/viewpaper.php?id=689&cf=4       Jokinen,Tauno & Peltoniemi, Mirja  Managing teamwork in new productdevelopment projects. - NORDNET 2004   Conference. Successful project management -art, science and culture. 29.9.-2.10.2004, Helsinki. CD-rom. Suomen   projektiyhdistys 2004. s. 1-9.       Kisko,Kari Juhani         Kisko,Kari & Rajala, Hanna-Kaisa  Identifying the contents of tasks insmall enterprise by the staff. - Building   Bridges to Healthy Workplaces. XVIII AnnualInternational Occupational Ergonomics and Safety Conference, May   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  283  19-22, 2004, Houston, Texas, USA. CD-ROM.Ed. by L. J. H. Schulze. 2004. s. 118-120.       Lehtinen,Ulla Elsa Eliina         Lehtinen,Ulla & Torkko, Margit  Outsourcing as a challenge for foodfirms. - Dynamics in Chains and Networks.   Proceedings of the Sixth InternationalConference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food   Industry, Ede, 27-28 May 2004. Eds. H. J.Bremmers et al. Wageningen, The Netherlands. Wageningen Academic   2004. s. 65-71.       Peltoniemi,Mirja        Peltoniemi,Mirja; Jokinen, Tauno & Karivalo, P.  Critical success factorsin high technology projects. - Projektipäivä   2003. Projektijohtotaito-tuloksenteonavain. Helsinki. Projektiyhdistys 2003. s. 1-12.       Peltoniemi,Mirja; Jokinen, Tauno & Mönkkönen, J.  Defining projectcommunication. - NORDNET 2004 Conference.   Successful project management - art,science and culture, 29.9.-2.10.2004, Helsinki. CD-rom. Suomen projektiyhdistys  2004. s. 1-7.       Peltoniemi,Mirja; Jokinen, Tauno & Mönkkönen, J.  Project communication asa critical success factor in high   technology projects. - IAMOT Conference2004, 3.-7.4.2004, Washington DC. International Association for   Management of Technology 2004. s. 1-9.    http://arago.cprost.sfu.ca/~smith/conference/viewpaper.php?id=690&cf=4       Pikka,Vesa Tapio         Pikka,Vesa; Iskanius, Päivi; Jokinen, Tauno & Kess, Pekka  Newapproach to collaboration - regional business   enabling network. - 13th Nordic Conferenceon Small Business Research, NCSB, June 10-12, 2004, Tromsø, Norway.   2004. s. 1-15.    http://web.bi.no/forskning/ncsb2004.nsf/pages/index       Rajala,Hanna-Kaisa         Rajala,Hanna-Kaisa & Kisko, Kari  Participative design of workplace inmedium-sized metal company. - Building   Bridges to Healthy Workplaces. XVIII AnnualInternational Occupational Ergonomics and Safety Conference, May   19-22, 2004, Houston, Texas, USA. CD-ROM.Ed. by L. J. H. Schulze. 2004. s. 1-3.       Sinisammal,Janne        Sinisammal,Janne   Handrail height of spiral stairs. - Safety in Building andConstruction Industries: State of the art   and perspectives on prevention. Report froma Nordic occupational safety research seminar, October 9, 2003,   Copenhagen, Denmark. National Institute ofOccupational Health. TemaNord nro 520. 2004. s. 73-74.       Sinisammal,Janne; Rajala, Hanna-Kaisa & Saarento, A.  Focus groups.Participatory approach in occupational   safety promotion. - Working Life Ethics.Proceedings from Nordic Ergonomics Society 36th Annual Conference,   NES2004, Kolding, Denmark, August 16-18,2004. Eds. K. Bendix Olsen & O. J. Teller. Nordic Ergonomics Society and   Danish Society for Work Environment 2004.s. 35-37.       Sinisammal,Janne; Saaranen, Petri & Väyrynen, Seppo  Falls on stairs,ladders and working platforms. Intermediate   results of a five years study. - WorkingLife Ethics. Proceedings from Nordic Ergonomics Society 36th Annual   Conference, NES2004, Kolding, Denmark,August 16-18, 2004. Eds. K. Bendix Olsen & O. J. Teller. Nordic Ergonomics   Society and Danish Society for WorkEnvironment 2004. s. 73-74.       Torkko,Margit Katriina         Torkko,Margit; Paloniemi, Kaarlo & Lehtinen, Ulla  Exploitation ofventure ideas in farming business. - 13th Nordic   Conference on Small Business Research,NCSB, June 10-12, 2004, Tromsø, Norway. 2004. s. 1-11.    http://web.bi.no/forskning/ncsb2004.nsf/pages/index       Väyrynen,Seppo Tapio          Väyrynen,Seppo  (Machine)safety through design, ergonomics, quality andusability. - Proceedings of ORP2004,   3rd International Conference onOccupational Risk Prevention, Santiago de Compostela, Galicia, Spain, June 2nd,3rd   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  284  & 4th, 2004. Proceedings. CD-ROM. Ed.by P. Mondelo et al. 2004. s. 1-2.     06       Kess,Pekka Antero         Kess,Pekka  Strategic thinking is the key to success in eLearning. - Proceedingsof 3rd International Conference on   Emerging Telecommunications Technologiesand Applications, ICETA 2004, Information and Telecommunications   Technologies in Education. Kosice. ELFA2004.       Peltoniemi,Mirja        Peltoniemi,Mirja; Kess, Pekka; Haapasalo, Harri & Alasaarela, Esko Technologies in Finland in 2020 valued by ZEF-  tool. - Futures, 2004, vol. 36, s. 853-867.     09       Lehtinen,Ulla Elsa Eliina         Lehtinen,Ulla  Quality Management Systems as a tool for network development:Case study on potato production. -   Dynamics in Chains and Networks.Proceedings of the sixth International Conference on Chain and Network   Management in Agribusiness and the FoodIndustry. Ed. by H. J. Bremmers et al. Wageningen, The Netherlands.   Wageningen Academic 2004. s. 609.     11       Jokinen,Tauno        Jokinen,Tauno; Peltoniemi, Mirja & Karivalo, P.  Critical successfactors in high technology projects. - Project   Perspectives, 2004, vol. 27, nro 1, s.24-27.       Qvist,Elina        Qvist,Elina; Väyrynen, Seppo & Härönoja, R.  Terästehtaan henkilöstöntyö- sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. -   Työ ja ihminen, 2004, vol. 18, s. 268-279.     12       Sinisammal,Janne        Sinisammal,Janne  Työturvallisuusindeksin kehittäminen ja käyttöönotto. -Työturvallisuusindeksi. Hyvä tapa tehdä   töitä. Hankkeen loppuraportti. Toim. J.Sinisammal. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 64-76.       Sinisammal,Janne & Sulasalmi, M.  Työturvallisuusindeksit kokeiluosastolla.- Työturvallisuusindeksi. Hyvä tapa   tehdä töitä. Hankkeen loppuraportti. Toim.J. Sinisammal. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 77-109.       Sinisammal,Janne; Latva-Ranta, Jukka & Pitkänen, T. Työturvallisuusindeksin toimivuuden arviointi. -   Työturvallisuusindeksi. Hyvä tapa tehdätöitä. Hankkeen loppuraportti. Toim. J. Sinisammal. Oulu, Oulun yliopisto   2004. s. 110-122.       Sinisammal,Janne; Vesala, Anne; Turpeinen, J. & Sulasalmi, M. Työturvallisuuden ennakoiva kehittäminen. -   Työturvallisuusindeksi. Hyvä tapa tehdätöitä. Hankkeen loppuraportti. Toim. J. Sinisammal. Oulu, Oulun yliopisto   2004. s. 17-63.       Väyrynen,Seppo Tapio         Väyrynen,Seppo & Autio, Tommi  Uudenlaista teknistä tukea kokeiltuHailuodon sosiaali- ja terveystoimessa. -   Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujenkehittäminen - tapauksia Pohjois-Suomesta. Oulun seudun   ammattikorkeakoulu, sosiaali- jaterveysalan yksikkö. Toim. K. Virolainen et al. Oulu, 2004. s. 247-255.     15  Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  285       Auvinen,Aila Irmeli         Auvinen,Aila & Jaako, Juha  Tekniikan pedagogiikka - Muuntokoulutus jatuutorointi. - Oulun yliopisto,   Säätötekniikan laboratorio. Raportti B nro50. Oulu, 2004. 44 s.    http://ntsat.oulu.fi/Henkilokunta/jaako/Julkaisut/bno50.pdf       Iskanius,Päivi        Alaruikka,A-M.; Iskanius, Päivi & Haapasalo, Harri  Logistisen prosessinvirtaviivaistaminen - informaatiovirta   vakiotuotannon kehityskohteena. - Oulunyliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja nro 2/2004. Oulu,   2004. 75, 7 s.       Iskanius,Päivi  Sähköisen liiketoiminnan viitekehyksen rakentaminen eräässäterästuoteteollisuuden verkostossa. -   Oulun yliopiston tuotantotalouden osastontutkimusraportteja nro 4/2004. Oulu, 2004. 40 s.       Keskinarkaus,Jussi        Keskinarkaus,Jussi & Haapasalo, Harri  Liikennetelematiikan toimialamalli -kuvaus liikennetelematiikka-alan   toimijoiden rooleista. - Oulun yliopistontuotantotalouden osaston tutkimusraportteja nro 1/2004. Oulu, 2004. 56 s.       Keskinarkaus,Jussi; Haapasalo, Harri; Eckhardt, J.; Leviäkangas, J.; Pajunen, K.; Jarkko, E.& Moilanen, E.    Optimaalisen automaatioasteen määrittäminenliikenteen telematiikassa - AULI. - Oulun yliopiston tuotantotalouden   osaston tutkimusraportteja nro 3/2004.Oulu, 2004. 61 s.     16       Autio,Tommi Jani Kullervo        Autio,Tommi  Hailuodosta muuhun maahan -hankkeen yhteydenottojentarvekartoitus ja koulutusaiheiden   suunnittelu. - Kuvapuhelin sosiaali- jaterveysalan henkilöstö- ja asiakaskoulutuksen välineenä. Hailuodosta   muuhun maahan (Haimuumaa) -hankkeenloppuraportti. Toim. T. Autio. Työtieteen hankeraportteja nro 19. Oulu,   Oulun yliopisto 2004. s. 25-32.       Autio,Tommi  Haimuumaa -hankkeen tietojen keruu, tulokset ja tiedotus. -Kuvapuhelin sosiaali- ja terveysalan   henkilöstö- ja asiakaskoulutuksenvälineenä. Hailuodosta muuhun maahan (Haimuumaa) -hankkeen loppuraportti.   Toim. T. Autio. Työtieteen hankeraporttejanro 19. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 66-84.       Autio,Tommi  Kuvapuhelinavusteiset koulutustilaisuudet HailuodonSaarenkartanossa. - Kuvapuhelin sosiaali- ja   terveysalan henkilöstö- jaasiakaskoulutuksen välineenä. Hailuodosta muuhun maahan (Haimuumaa) -hankkeen   loppuraportti. Toim. T. Autio. Työtieteenhankeraportteja nro 19. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 33-49.       Syväjärvi,A. & Autio, Tommi  Hailuodosta muuhun maahan -hankkeentutkimuksellinen toteutus. - Kuvapuhelin   sosiaali- ja terveysalan henkilöstö- jaasiakaskoulutuksen välineenä. Hailuodosta muuhun maahan (Haimuumaa) -  hankkeen loppuraportti. Toim. T. Autio.Työtieteen hankeraportteja nro 19. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 17-24.       Kynsilehto,Minna        Kynsilehto,Minna  Muutokset tunteissa ja ajatuksissa kuvapuhelimenkäyttökokeilussa. - Kuvapuhelin sosiaali- ja   terveysalan henkilöstö- jaasiakaskoulutuksen välineenä - Hailuodosta muuhun maahan (Haimuumaa) -hankkeen   loppuraportti. Toim. T. Autio. Työtieteenhankeraportteja nro 19. Oulu, Oulun yliopisto 2004. s. 59-65.       Väyrynen,Seppo Tapio         Väyrynen,Seppo; Autio, Tommi; Jounila, H. & Rusanen, Leena  Kuvapuhelimenkäyttöönoton problematiikkaa. -   Kuvapuhelin sosiaali- ja terveysalanhenkilöstö- ja asiakaskoulutuksen välineenä. Hailuodosta muuhun maahan   (Haimuumaa) -hankkeen loppuraportti. Toim.T. Autio. Työtieteen hankeraportteja nro 19. Oulu, Oulun yliopisto   2004. s. 6-16.     19       Haapasalo,Harri   Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  286       Haapasalo,Harri & Iskanius, Päivi  Yhteistyön ja informaation hallinnanrooli korostuu kehittyvässä   terästeollisuudessa. - Oulun seudunyritysmaailma, 2004, nro 1, s. 6.       Jokinen,Tauno        Jokinen,Tauno  Näkökulma laatujohtamiseen. - eXBa Laatukeskus ExcellenceFinland, artikkelit ja uutiset 29.4.2004.    http://www.exba.net/asp/tiedote.asp?style=tiedote.xsl&groupcode=583       Kess,Pekka Antero         Kess,Pekka  Promoottorin loppusanat. - Oulun yliopiston kuudestohtoripromootio 2002. Toim. E. Jaakkola. Oulu,   2004. s. 54-56.       Kess,Pekka  Quo vadis, Finnish Virtual University. - eFinland, 1 February2004, 2004.    http://e.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=20501       Kess,Pekka  Strategia on vaikea sana. - Forum24 20.7.2004.       Lehtinen,Ulla Elsa Eliina         Lehtinen,Ulla; Tikka, K. & Vitikka, P.  Laatutyöllä tehoaPohjois-Pohjanmaan perunan tuotantoon. - Ruoka-Suomi,   2004, nro 3, s. 19.    www.tkk.utu.fi/ruokasuomi/       Peltoniemi,Mirja        Peltoniemi,Mirja & Karivalo, P.  NPF - Kyvykkyyttä projektitoimintaan Oulunseudulla. - Projektitoiminta, 2004, vol.   17, nro 2, s. 40-41.       Sinisammal,Janne        Sinisammal,Janne  Indeksillä turvallisuutta. - Työ Terveys Turvallisuus, 2004,nro 11, s. 62.       Sinisammal,Janne  Sitä saa, mitä mittaa - Työturvallisuusindeksi osoittaatekemisen tasoa. - Metallitekniikka, 2004,   nro 11, s. 24-26.       Sinisammal,Janne  Työturvallisuusindeksi: Sitä saa mitä mittaa. -Yksityislääkäri, 2004, nro 6, s. 27-29.       Sinisammal,Janne  Työturvallisuusindeksin käyttöönotto. Verkkojulkaisu. 2004.s. 1-15.    http://www.oulu.fi/tyotiede/tti.html       Sinisammal,Janne & Tarkkonen, Juhani  Turvallisuus on suhteellinen käsite.- Kaleva 30.7.2004.       Sinisammal,Janne & Vesala, Anne  Järjestys ja siisteys lisäävättuottavuutta. - Kaleva 12.2.2004.       Väyrynen,Seppo Tapio         Väyrynen,Seppo; Nevala, N. & Päivinen, M.  Ergonomia ja käytettävyyssuunnittelussa. Helsinki,   Teknologiateollisuus 2004. 330 s.     21       Autio,Tommi Jani Kullervo        Autio,Tommi (toim.)  Kuvapuhelin sosiaali- ja terveysalan henkilöstö- jaasiakaskoulutuksen välineenä. Hailuodosta   muuhun maahan (Haimuumaa) -hankkeenloppuraportti. - Työtieteen hankeraportteja nro 19. Oulu, Oulun yliopisto   2004. 109 s.       Lehtinen,Ulla Elsa Eliina    Tulostettu  5.3.2007  Julkaisurekisteri/ Julkaisut kategorioittain  Sivu  287       Lehtinen,Ulla (toim.)  Prosessijohtaminen. - Oulun yliopistontuotantotalouden osaston opintomonisteita nro   1/2004. Oulu, 2004. 126 s.       Sinisammal,Janne        Sinisammal,Janne (toim.)  Työturvallisuusindeksi. Hyvä tapa tehdä töitä.Hankkeen loppuraportti. Oulu, Oulun   yliopisto 2004. 134 s.    
This document is to inform dissemination for purpose only, do not represent the views and positions this identity, and identification of the all the facts.
...... Useful
ntsatoulufi rae2007 s OY julk 2004 - Control Engineering

html   Quick View
←Aucun titre de diapositive High Court Judgment Template→
Related Latest Updates